Štátny okresný archív Košice – okolie

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/1, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

410 – ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV KOŠICE – OKOLIE

Kováčska 20/III.

042 11 Košice

Telefón: 095/622 46 75

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XIV. 3. Maďarská okupačná správa v rokoch 1938 – 1945 (1944) – hlavnoslúžnovské úrady

Hlavnoslúžnovský úrad v Košiciach, 1939 – 1944, 8 bm, I, K.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňová správa v Košiciach, (1925) 1934 – 1949, 30 bm, I.

Daňový úrad v Košiciach, 1920 – 1950, 20 bm, I.

Daňový úrad v Moldave nad Bodvou, 1855 – 1949, 20,50 bm, I.

Dôchodkový kontrolný úrad v Kostoľanoch nad Hornádom, 1933 – 1940, 0,10 bm.

Dôchodkový kontrolný úrad v Košiciach, 1928 – 1950, 7 bm.

Dôchodkový kontrolný úrad v Moldave nad Bodvou, 1945 – 1950, 1 bm.

XVI. 5. Finančná stráž

Inšpektorát finančnej stráže v Košických Olšanoch, 1940 – 1941, 0,02 bm.

Oddelenie finančnej stráže v Budimíre, 1943 – 1944, 0,02 bm.

Oddelenie finančnej stráže v Rozhanovciach, 1943 – 1945, 0,02 bm.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Košiciach, 1923 – 1939, 102 bm, I, K.

Okresný úrad v Moldave nad Bodvou, 1923 – 1938, 4 bm I, K.

XXII. 1. Jednotné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Jednotný národný výbor v Košiciach, 1949 – 1954, 14 bm.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Košiciach, 1945 – 1948, 71 bm, I, K.

Okresný národný výbor v Košiciach, (1945) 1954 – 1960, 121 bm, I.

Okresný národný výbor Košice – vidiek, (1959) 1961 – 1990 (1991), 884,75 bm, I.

Okresný národný výbor v Moldave nad Bodvou, 1945 – 1960, 82 bm, I., K.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Okresná poľnohospodárska správa v Košiciach (Výrobná poľnohospodárska správa v Košiciach), 1954 – 1968, 16,50 bm.

Okresná správa cestovného ruchu v Košiciach, 1975 – 1991, 6 bm.

Okresná údržba miestnych komunikácií Košice – vidiek, 1971 – 1990, 1,50 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Košiciach, 1945 – 1949, 17 bm.

XXII. 4. Okresné kontrolné a štatistické orgány v rokoch 1945 -1990

Okresná služba Štátneho úradu štatistického v Košiciach, 1953 – 1960, 2 bm.

Okresná služba Štátneho úradu štatistického v Moldave nad Bodvou, 1953 – 1960, 0,40 bm.

XXIII. 1. Okresné úrady od roku 1991

Okresný úrad Košice – vidiek, 1991 – 1996, 0,60 bm.

XXIV. 1. Magistráty do roku 1945

Magistrát mesta Štós, 1737 – 1920, 12 bm, I, R.

Magistrát mesta Nižný Medzev, 1579 – 1932, 2,10 bm.

Magistrát mesta Moldava nad Bodvou, 1553 – 1920, 30 bm, R.

Magistrát mesta Vyšný Medzev, 1610 – 1920, 14,43 bm.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Notársky úrad v Barci, 1940 – 1944, 0,10 bm.

Notársky úrad v Bohdanovciach, 1938 – 1944, 1,65 bm.

Notársky úrad v Buzici, 1940 – 1943, 0,50 bm.

Notársky úrad v Čani, 1939 – 1945, 2,50 bm.

Notársky úrad v Čečejovciach, 1939 – 1944, 1 bm.

Notársky úrad v Haniske, 1937 – 1945, 0,10 bm.

Notársky úrad v Hrhove, 1939 – 1945 (1946), 0,90 bm.

Notársky úrad v Hýľove, 1902 – 1944, 1 bm.

Notársky úrad v Jablonove, 1939 – 1944, 1,48 bm.

Notársky úrad v Janíku, 1941 – 1945, 0,05 bm.

Notársky úrad v Jasove, 1939 – 1945, 1,55 bm.

Notársky úrad v Košickej Belej, 1939 – 1945, 0,10 bm.

Notársky úrad v Košickej Novej Vsi, 1937 – 1945, 0,24 bm.

Notársky úrad v Krásnej nad Hornádom, 1938 – 1945, 2,30 bm.

Notársky úrad v Malej Ide, 1935 – 1945, 1,30 bm.

Notársky úrad v Moldave nad Bodvou, 1921 – 1925, 2,17 bm.

Notársky úrad v Moldave nad Bodvou, 1939 – 1945, 1,55 bm.

Notársky úrad v Myslave, 1939 – 1945, 0,55 bm.

Notársky úrad v Rudníku, 1939 – 1945, 0,90 bm.

Notársky úrad v Ruskove, 1939 – 1944, 3,10 bm.

Notársky úrad v Seni, 1937 – 1945 (1947), 0,30 bm.

Notársky úrad v Štóse, 1921 – 1925, 0,35 bm.

Notársky úrad v Turni nad Bodvou, 1934 – 1944, 0,44 bm.

Notársky úrad vo Veľkej Ide, 1939 – 1945 (1946), 0,78 bm.

Notársky úrad vo Všechsvätých, 1939 – 1945, 0,40 bm.

Notársky úrad vo Vyšnom Medzeve, 1922 – 1925, 0,10 bm.

Obvodný notársky úrad v Bidovciach, 1930 – 1944, 0,45 bm.

Obvodný notársky úrad v Bohdanovciach, 1901 – 1938, 1,50 bm.

Obvodný notársky úrad v Čani, 1880 – 1938, 3,15 bm.

Obvodný notársky úrad v Čečejovciach, 1906 – 1934, 0,13 bm.

Obvodný notársky úrad v Drienovci, 1896 – 1925, 0,35 bm.

Obvodný notársky úrad v Herľanoch, 1903 – 1945 (1948), 0,76 bm.

Obvodný notársky úrad v Hrhove, 1865 – 1938, 0,95 bm.

Obvodný notársky úrad v Jablonove, 1886 – 1939, 1,80 bm.

Obvodný notársky úrad v Janíku, 1910 – 1925, 0,40 bm.

Obvodný notársky úrad v Jasove, 1851 – 1939, 2,75 bm.

Obvodný notársky úrad v Kecerovských Pekľanoch, 1896 – 1944, 2,30 bm.

Obvodný notársky úrad v Kostoľanoch nad Hornádom, 1888 – 1945, 2,60 bm.

Obvodný notársky úrad v Košickej Novej Vsi, 1893 – 1938, 1,25 bm.

Obvodný notársky úrad v Krásnej nad Hornádom, 1899 – 1939, 0,95 bm.

Obvodný notársky úrad v Kysaku, 1885 – 1945, 1,90 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Malej Ide, 1903 – 1936, 0,81 bm.

Obvodný notársky úrad v Moldave nad Bodvou, 1910 – 1938, 6,70 bm.

Obvodný notársky úrad v Nižnej Myšli, 1899 – 1936, 0,08 bm.

Obvodný notársky úrad v Nižnom Medzeve, 1895 – 1945 (1946), 1,40 bm.

Obvodný notársky úrad v Rozhanovciach, 1904 – 1945, 1,85 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Rudníku, 1879 – 1931, 0,70 bm.

Obvodný notársky úrad v Seni, 1916 – 1944, 0,43 bm.

Obvodný notársky úrad v Slanci, 1901 – 1945 (1951), 1,55 bm.

Obvodný notársky úrad v Šemši, 1905 – 1923, 0,02 bm.

Obvodný notársky úrad v Turni nad Bodvou, 1895 – 1936, 0,10 bm.

Obvodný notársky úrad vo Veľkej Ide, 1924 – 1938, 0,65 bm.

Obvodný notársky úrad vo Všechsvätých, 1920 – 1938, 0,65 bm.

Obvodný notársky úrad v Zlatej Idke, 1879 – 1932, 0,10 bm.

XXV.1. Mestské národné výbory

Mestský národný výbor v Medzeve, 1960 – 1990, 14,25 bm, I.

Mestský národný výbor v Moldave nad Bodvou, 1950 – 1985, 54,50 bm.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 -1990

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bohdanovciach, 1945 – 1950, 0,75 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Čani, 1945 – 1950, 2 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Haniske, 1945 – 1950, 1,20 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Herľanoch, 1945 – 1950, 0,40 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hrhove, 1946 – 1948, 0,50 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hýľove, 1945 – 1950, 1,75 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Jasove, 1945 – 1950, 0,50 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kecerovských Pekľanoch, 1945 – 1950, 0,25 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kostoľanoch nad Hornádom, 1945 – 1950, 0,25 bm, I.
Obvodný úrad miestnych národných výborov v Košickej Belej, 1945 – 1950, 0,10 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Košickej Novej Vsi, 1945 – 1950, 1 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Krásnej nad Hornádom, 1945 – 1950, 1,50 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kysaku, 1945 – 1950, 2 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Malej Ide, 1945 – 1950, 1 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Moldave nad Bodvou, 1945 – 1950, 1,30 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Myslave, 1945 – 1950, 2,50 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Nižnej Myšli, 1945 – 1950, 0,50 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Nižnom Medzeve, 1945 – 1950, 0,40 bm I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Períne, 1945 – 1950, 0,50 bm I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Rozhanovciach, 1945 – 1950, 2,50 bm I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Rudníku, 1946 – 1950, 1 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Ruskove, 1945 – 1950, 4 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Seni, l945 – 1950, 2 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Slanci, 1945 – 1950, 1 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Turni nad Bodvou, 1945 – 1950, 3 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Ťahanovciach, 1945 – 1950, 3 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkej Ide, 1945 – 1950, 3 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Všechsvätých, 1945 – 1950, 1 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bidovciach, 1969 – 1971, 1,70 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bohdanovciach, 1969 – 1971, 0,75 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Buzici, 1969 – 1971, 0,25 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Čani, 1969 – 1971, 0,75 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Čečejovciach, 1969 – 1971, 0,60 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Družstevnej pri Hornáde, 1969 – 1971, 0,85 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Jasove, 1969 – 1971, 0,80 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kecerovských Pekľanoch, 1969 – 1971, 1,10 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov Košice – vidiek, 1969 – 1971, 2 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Košickej Belej, 1969 – 1971, 0,90 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Krásnej nad Hornádom, 1969 – 1971, 1,35 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kysaku, 1969 – 1971, 0,70 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Malej Ide, 1969 – 1971, 2,70 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Medzeve, 1969 – 1971, 0,25 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Moldave nad Bodvou, 1969 – 1971, 0,60 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Poproči, 1969 – 1971, 0,35 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Rozhanovciach, 1969 – 1971, 1,15 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Ruskove, 1969 – 1971, 0,35 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Seni, 1969 – 1971, 0,35 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Slanci, 1969 – 1971, 2 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Turnianskom Podhradí, 1969 – 1971, 1 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Valalikoch, 1969 – 1971, 1,20 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkej Ide, 1969 – 1971, 0,85 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Ždani, 1969 – 1971, 0,35 bm.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestny národný výbor v Bačkovíku, 1955 – 1990, 3,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Barci, 1950 – 1968, 2,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Baške, 1950 – 1986, 2,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Belži, 1958 – 1990, 4 bm.

Miestny národný výbor v Beniakovciach, 1960 – 1988, 2,30 bm.

Miestny národný výbor v Bidovciach, 1948 – 1990, 4,25 bm, I.

Miestny národný výbor v Blažiciach, 1956 – 1971, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Bočiari, 1951-1960, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Bohdanovciach, 1950 – 1990, 4,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Boliarove, 1954 – 1990, 2,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Budulove, 1951 – 1985, 1,85 bm, I.

Miestny národný výbor v Budimíre, 1950 – 1985, 1,40 bm, I.

Miestny národný výbor v Bukovci, 1959 – 1985, 2,85 bm, I.

Miestny národný výbor v Buneticiach, 1950 – 1970, 0,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Buzici, 1945 – 1990, 5 bm.

Miestny národný výbor v Buziciach, 1957 – 1959, 0,12 bm, I.

Miestny národný výbor v Cesticiach, 1947 – 1990, 5 bm, I.

Miestny národný výbor v Chorvátoch, 1945 – 1963, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Chyme, 1955 – 1964, 0,36 bm, I.

Miestny národný výbor v Čakanovciach, 1950 – 1990, 3,45 bm, I.

Miestny národný výbor v Čani, 1950 – 1990, 6 bm, I.

Miestny národný výbor v Čečejovciach, 1955 – 1990, 9,40 bm, I.

Miestny národný výbor v Čižaticiach, 1953 – 1990, 1,75 bm.

Miestny národný výbor v Debradi, 1945-1989, 6,20 bm.

Miestny národný výbor v Drienovci, 1947 – 1990, 13,30 bm.

Miestny národný výbor v Družstevnej pri Hornáde, (1959) – 1960 – 1990, 5,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Ďurďošíku, 1950 – 1990, 2 bm.
Miestny národný výbor v Ďurkove, 1956 – 1971, 2 bm.

Miestny národný výbor v Geči, 1958 – 1976, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Gyňove, 1959 – 1983, 1,50 bm.

Miestny národný výbor v Hačave, 1948 – 1972, 1,20 bm.

Miestny národný výbor v Háji, 1955 – 1964, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Haniske, 1950 – 1990, 4 bm.

Miestny národný výbor v Herľanoch, 1950 – 1964, 1 bm.

Miestny národný výbor v Herľanoch – Žírovciach, 1964 – 1980, 4,60 bm.

Miestny národný výbor v Hodkovciach, 1956 – 1982, 1 bm.

Miestny národný výbor v Hosťovciach, 1946 – 1952, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Hraničnej pri Hornáde, 1964 – 1985, 1,60 bm.

Miestny národný výbor v Hrašovíku, 1966 – 1990, 1,61 bm, I.

Miestny národný výbor v Hutkách,1986 – 1990, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Hutníkoch, 1957 – 1990, 4,66 bm.

Miestny národný výbor v Hýľove, 1954 – 1990, 3,60 bm.

Miestny národný výbor v Janíku, 1945 – 1982, 3 bm.

Miestny národný výbor v Jasove, 1949 – 1990, 7,70 bm.

Miestny národný výbor v Kalši, 1967 – 1990, 2 bm, I.

Miestny národný výbor v Kavečanoch, 1945 – 1975, 1 bm.

Miestny národný výbor v Kecerovciach, 1967 – 1990, 3,20 bm.

Miestny národný výbor v Kecerovskom Lipovci, 1950 – 1971, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Kecerovských Kostoľanoch, 1947 – 1970, 0,90 bm.

Miestny národný výbor v Kecerovských Kostoľanoch (spoločný MNV pre obce Kecerovské Kostoľany, Kecerovský Lipovec, Mudrovce a Opinu), 1970 – 1975, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Kecerovských Pekľanoch, 1951 – 1975, 2,70 bm.

Miestny národný výbor v Kechneci, 1948 – 1963, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Kokšove – Bakši, 1963 – 1989, 7,80 bm.

Miestny národný výbor v Komárovciach, 1945 – 1990, 4,50 bm.

Miestny národný výbor v Kostoľanoch nad Hornádom, 1951 – 1960, 0,25 bm.

Miestny národný výbor v Košickej Belej, 1945 – 1990, 7,10 bm.

Miestny národný výbor v Košickej Novej Vsi, 1951, 0,15 bm.

Miestny národný výbor v Košickej Polianke, 1950 – 1990, 6,80 bm.

Miestny národný výbor v Košickom Klečenove, 1950 – 1990, 2 bm.

Miestny národný výbor v Košických Hámroch, 1952 – 1966, 1 bm, I.

Miestny národný výbor v Košických Olšanoch, 1950 – 1982, 6,50 bm.

Miestny národný výbor v Košťanoch, 1958, 0,12 bm, I.

Miestny národný výbor v Kráľovciach, 1962 – 1985, 3 bm.

Miestny národný výbor v Krásnej nad Hornádom, 1951 – 1976, 3,70 bm, I.

Miestny národný výbor v Kysaku, 1950 – 1980, 4,60 bm.
Miestny národný výbor v Lorinčíku, 1945 – 1974, 2,50 bm.

Miestny národný výbor v Malej Ide, 1960 – 1981, 3,30 bm.

Miestny národný výbor v Malej Lodine, 1954 – 1980, 1,20 bm.

Miestny národný výbor v Malej Vieske, 1954 – 1960, 0,15 bm.

Miestny národný výbor v Mokranciach, 1958 – 1985, 1,30 bm.

Miestny národný výbor v Mudrovciach, 1957 – 1971, 0,75 bm.

Miestny národný výbor v Myslave, 1950 – 1954, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Nižnej Hutke, 1946 – 1985, 2 bm.

Miestny národný výbor v Nižnej Kamenici, 1952 – 1982, 1,20 bm.

Miestny národný výbor v Nižnej Myšli, 1965 – 1984, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Nižnom Čaji, 1961 – 1971, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Nižnom Klatove, 1950 – 1990, 2,85 bm.

Miestny národný výbor v Nižnom Lanci, 1945 – 1990, 6,15 bm.

Miestny národný výbor v Nižnom Medzeve, 1945 – 1960, 1 bm, I.

Miestny národný výbor v Novej Bodve, 1964 – 1984, 6,20 bm.

Miestny národný výbor v Novej Polhore, 1950 – 1985, 3,40 bm.

Miestny národný výbor v Nováčanoch, 1951 – 1989, 3,30 bm.

Miestny národný výbor v Obišovciach, 1950 – 1990, 5,25 bm.

Miestny národný výbor v Olšovanoch, 1950 – 1990, 3,60 bm.

Miestny národný výbor v Opátke, /1942/-1945 – 1985, 1,95 bm.

Miestny národný výbor v Opinej, 1952 – 1971, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Páňovciach, 1950 – 1990, 7 bm.

Miestny národný výbor v Péderi, 1947 – 1990, 5,90 bm.

Miestny národný výbor v Períne, 1945 – 1964, 1,35 bm, I.

Miestny národný výbor v Períne – Chyme, 1964 – 1990, 4,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Ploskom, 1951 – 1990, 3 bm, I.

Miestny národný výbor v Poproči, 1947 – 1990, 6 bm, I.

Miestny národný výbor v Rákoši, 1955 – 1971, 0,25 bm.
Miestny národný výbor v Rankovciach, 1950 – 1971, 1,60 bm.

Miestny národný výbor v Rešici, 1956 – 1990, 4 bm.

Miestny národný výbor v Rozhanovciach, 1951 – 1990, 7,30 bm.

Miestny národný výbor v Rudníku, 1958 – 1981, 1,70 bm.

Miestny národný výbor v Ruskove, 1945 – 1990, 10,30 bm.
Miestny národný výbor v Ružíne, 1950 – 1968, 1 bm, I.

Miestny národný výbor v Sadoch nad Torysou, 1950 – 1990, 4,10 bm.

Miestny národný výbor v Seni, 1946 – 1990, 6,50 bm.

Miestny národný výbor v Skároši, 1945 – 1982, 3,90 bm.

Miestny národný výbor v Slanci, 1951 – 1986, 3 bm, I.

Miestny národný výbor v Slanskej Hute, 1950 – 1971, 2,10 bm.

Miestny národný výbor v Slanskom Novom Meste, 1953 – 1983, 1,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Sokoli, 1945 – 1983, 2,50 bm.

Miestny národný výbor v Sokoľanoch, 1951 – 1961, 0,36 bm.

Miestny národný výbor v Svinici, 1949 – 1986, 5 bm.

Miestny národný výbor v Šaci, 1951 – 1968, 5 bm.

Miestny národný výbor v Šebastovciach, 1952 – 1976, 0,25 bm.

Miestny národný výbor v Šemši, 1950 – 1970, 1,40 bm.

Miestny národný výbor v Štóse, 1945 – 1970, 5,50 bm.

Miestny národný výbor v Tepličanoch, 1958 – 1960, 0,15 bm, I.

Miestny národný výbor v Trebejove, 1952 – 1990, 5 bm.

Miestny národný výbor v Trstenom pri Hornáde, 1949 – 1990, 7 bm, I.

Miestny národný výbor v Trsťanoch, 1949 – 1990, 1,50 bm.

Miestny národný výbor v Turni nad Bodvou, 1950 – 1964, 1,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Turnianskom Podhradí, 1964 – 1983, 5 bm.

Miestny národný výbor v Ťahanovciach, 1948 – 1972, 1,40 bm.

Miestny národný výbor vo Vajkovciach, 1957 – 1983, 1,10 bm.

Miestny národný výbor vo Valalikoch, 1960 – 1990, 9,40 bm, I.

Miestny národný výbor vo Veľkej Ide, 1950 – 1985, 10 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkej Lodine, 1955 – 1986, 1,67 bm.

Miestny národný výbor vo Vtáčkovciach, (1943) 1945 – 1990, 2,10 bm, I.

Miestny národný výbor vo Všechsvätých, 1948 – 1960, 0,12 bm, I.

Miestny národný výbor vo Vyšnej Hutke, 1958 – 1985, 1,50 bm.

Miestny národný výbor vo Vyšnej Kamenici, 1953 – 1982, 0,85 bm.

Miestny národný výbor vo Vyšnej Myšli, 1951 – 1984, 2,75 bm, I.

Miestny národný výbor vo Vyšnom Čaji, 1950 – 1990, 2,40 bm.

Miestny národný výbor vo Vyšnom Klatove, 1949 – 1990, 5,50 bm.

Miestny národný výbor vo Vyšnom Lánci, 1947 – 1971, 0,75 bm, I.

Miestny národný výbor vo Vyšnom Medzeve, 1945 – 1960, 0,80 bm, I.

Miestny národný výbor vo Vyšnom Opátskom, 1949 – 1968, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Zádielskych Dvorníkoch, 1951 – 1990, 7,55 bm.

Miestny národný výbor v Zlatej Idke, 1950 – 1971, 1,50 bm.

Miestny národný výbor v Žarnove, 1945 – 1981, 3,40 bm.
Miestny národný výbor v Ždani, 1960 – 1990, 3,50 bm.

Miestny národný výbor v Žírovciach, 1951 – 1964, 0,65 bm.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Košiciach – pozemkovoknižné oddelenie, 1855 – 1932, 16,50 bm, I.

Okresný súd Moldava nad Bodvou – pozemkovoknižné oddelenie, 1872 – 1930, 0,40 bm I.

Okresný súd v Moldave nad Bodvou, 1932 – 1934, 0,25 bm.

IV. 7. Verejní notári od roku 1872

Verejní notári v Košiciach, 1875 – 1951, 16 bm.

V. 6. Ľudové súdy (1948)

Ľudový súd v Košiciach, 1945 – 1951, 1,50 bm.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Košiciach, 1945 – 1981, 30 bm.

Okresná prokuratúra v Moldave nad Bodvou, 1946 – 1959, 9,60 bm.

IX. Iné justičné inštitúcie

Miestny ľudový súd v Krásnej nad Hornádom, 1964 – 1969, 0,25 bm.

Miestny ľudový súd v Moldave nad Bodvou, 1962 – 1969, 0,60 bm.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

V. 3. Žandárske stanice

Žandárska stanica v Bidovciach, 1940 – 1941, 0,05 bm.

Žandárska stanica v Košických Hámroch, 1940 – 1941, 0,05 bm.

Žandárska stanica v Kysaku, 1940 – 1944, 0,05 bm.

Žandárska stanica v Nižnom Medzeve, 1934 – 1936, 0,05 bm.

D. FINANČNÍCTVO

I. Banky

Štátna banka československá, pobočka Košice – vidiek, 1985 – 1989, 1,50 bm.

II. Sporiteľne

Úverovo – sporiteľský spolok v Košiciach, filiálka v Štóse,

1873 – 1878, 0,10 bm, I, R.

E. HOSPODÁRSTVO

V. 3. Štátne majetky

Štátny majetok, š. p., Košice, 1960 – 1990, 12,10 bm.

VIII. 1. Pozemné stavebníctvo

Universtav, š. p. v Košiciach (Okresný stavebný podnik v Košiciach), 1959 – 1993, 5,55 bm.

IX. 1. Pozemná doprava

Dopravno – mechanizačný závod, š. p. v likvidácii v Košiciach,

1978 – 1993, 0,30 bm.

X. Spoje

Poštový úrad v Štóse, 1880 – 1898, 0,25 bm, I, R.

XII. 1. Služby

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru v Bačkovíku, 1965 – 1981, 1 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru v Belži, 1968 – 1976, 1,50 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru v Bidovciach, 1966 – 1974, 3,25 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru v Boliarove, 1966 – 1982, 0,20 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru v Bukovci, 1968 – 1971, 0,25 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru v Buzici, 1958 – 1990, 0,65 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru v Čakanovciach, 1969 – 1979, 0,40 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru v Čani, 1971 – 975, 0,15 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru v Čižaticiach, 1966 – 1970, 0,35 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru v Družstevnej pri Hornáde, 1989 – 1992, 0,10 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru v Herľanoch, 1965 – 1975, 0,10 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru v Hraničnej pri Hornáde, 1966 – 1970, 0,10 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru v Hýľove, 1966 – 1976, 0,24 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru v Kalši, 1972 – 1976, 0,10 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru v Kecerovských Pekľanoch, 1960 – 1973, 0,25 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru v Kokšove – Bakši, 1960 – 1991, 1,10 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru v Košickej Belej, 1961 – 1975, 0,25 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru v Košickej Polianke, 1966 – 1978, 0,40 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru v Košických Olšanoch, 1967 – 1983, 0,25 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru v Malej Ide, 1967 – 1968, 0,25 bm.

Drobná prevádzkareň Mestského národného výboru v Medzeve, 1966 – 1976, 1,40 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru v Nižnej Kamenici, 1958 – 1977, 0,10 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru v Nižnom Klatove, 1964 – 1991, 1,70 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru v Obišovciach, 1967 – 1976, 0,25 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru v Olšovanoch, 1959 – 1972, 0,10 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru v Poproči, 1966 – 1974, 0,25 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru v Rankovciach, 1967 – 1975, 0,10 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru v Rozhanovciach, 1967 – 1976, 0,36 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru v Ruskove, 1978 – 1989, 0,10 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru v Slanci, 1964 – 1972, 0,10 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru v Turnianskom Podhradí, 1962 – 1975, 0,75 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru vo Veľkej Ide, 1968 – 1978, 0,80 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru vo Veľkej Lodine, 1968 – 1978, 0,80 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru vo Vtáčkovciach, 1960 – 1980, 1,10 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru vo Vyšnej Kamenici, 1968 – 1972, 0,10 bm.

Drobná prevádzkareň Miestneho národného výboru vo Vyšnom Klatove, 1968 – 1977, 1 bm.

Reštaurácie, š. p., Košice – vidiek so sídlom v Košiciach, 1976 – 1990, 13,50 bm.

Technické služby mesta Medzev, 1979 – 1990, 0,36 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

II. Spotrebné družstvá

Okresné ľudové spotrebné družstvo v Košiciach, 1922 – 1968, 11,50 bm.

Okresné ľudové spotrebné družstvo v Moldave nad Bodvou, 1921 – 1959, 1,30 bm.

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo v Baške, 1952 – 1961, 0,40 bm I.

Jednotné roľnícke družstvo v Bidovciach, 1979-1991, 3,30 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Čečejovciach, 1950 – 1989, 18,25 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Geči, 1959 – 1976, 1,40 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Gomboši, 1957-1963, 1,40 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Haniske, 1952 – 1965, 3,50 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Hraničnej pri Hornáde, 1964 – 1988, 12,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Chrastnom, 1962 – 1987, 2,75 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Jasove, 1950 – 1964, 2,30 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Kalši, 1952 – 1976, 4 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Kokšove – Bakši, 1957 – 1965, 1,30 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Košickej Novej Vsi, 1949 – 1962, 2 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Košickej Polianke, 1956 – 1969, 0,85 bm I.

Jednotné roľnícke družstvo v Kráľovciach, 1954 – 1975, 3,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Milhosti, 1950 – 1964, 0,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Moldave nad Bodvou, 1950 – 1963, 2,20 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Myslave, 1956 – 1961, 0,85 bm I.

Jednotné roľnícke družstvo v Nižnej Hutke, 1959 – 1965, 0,25 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Nižnej Myšli, 1957 – 1990, 10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nižnom Medzeve, 1951 – 1961, 1,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nováčanoch, 1964 – 1990, 8 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Novej Polhore, 1950 – 1974, 5,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Ploskom, 1951 – 1973, 2 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Poproči, 1950 – 1980, 5,10 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Rudníku, 1952 – 1980, 4,60 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Seni, 1950 – 1978, 8,70 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Slanci, 1952 – 1963, 0,50 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Slančíku, 1956 – 1975, 0,85 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Slanskej Hute, 1950 – 1976, 2,50 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Slanskom Novom Meste, 1958 – 1962, 0,25 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Sokoľanoch, 1955 – 1961, 0,60 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Ťahanovciach, 1957 – 1965, 1,50 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vajkovciach, 1951 – 1973, 3 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vajkovciach – Chrastnom, 1972 – 1974, 1,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkej Ide, 1950 – 1961, 1,80 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vyšnej Hutke, 1958 – 1965, 0,30 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vyšnom Medzeve, 1952 – 1958, 0,25 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Zlatej Idke, 1950 – 1963, 0,50 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Žarnove, 1952 – 1965, 1,10 bm, I.

VI. Iné družstvá

Nákupná ústredňa Potravného družstva v Košiciach, 1924 – 1945, 0,50 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Okresný sekretariát Demokratickej strany v Košiciach, 1946 – 1947, 0,10 bm.

Okresný sekretariát Demokratickej strany v Moldave nad Bodvou, 1946 – 1948, 0,10 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Košiciach, 1951 – 1989, 14 bm.

III. Zväzy

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Košiciach, 1945 – 1952, 2 bm.

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Moldave nad Bodvou, 1946 – 1952, 2,30 bm.

IV. Odborové hnutie

Okresná odborová rada v Košiciach, 1962 – 1989, 9,50 bm.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri Okresnom národnom výbore v Košiciach, 1961 – 1989, 2,30 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Okresný výbor Národného frontu SSR v Košiciach, 1960 – 1990, 5 bm.

Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu v Košiciach, 1948 – 1959, 5 bm, I.

Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu v Moldave nad Bodvou, 1948 – 1959, 4,50 bm, I.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Okresný výbor Československého Červeného kríža Košice – vidiek, 1980 – 1992, 1 bm.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Košiciach, 1953 – 1985, 7,50 bm.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Moldave nad Bodvou, 1958 – 1959, 0,10 bm.

Okresný výbor Obrancov mieru v Košiciach, 1954 – 1957, 0,25 bm.

Okresný výbor Slovenského poľovníckeho zväzu v Košiciach, 1945 – 1988, 12 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Košiciach, 1968 – 1990, 5,36 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Moldave nad Bodvou, 1952 – 1960, 0,40 bm.

Okresný výbor Zväzu Cigánov – Rómov na Slovensku v Košiciach, 1968 – 1973, 1 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Košiciach, 1950 – 1989, 12 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Moldave nad Bodvou, 1952 – 1959, 1,30 bm.

Okresný výbor Zväzu invalidov v Košiciach, 1970 – 1990, 0,62 bm.

Okresný výbor Zväzu pre spoluprácu s armádou v Košiciach, 1968 – 1991, 6 bm.

Okresný výbor Zväzu protifašistických bojovníkov v Košiciach, 1945 – 1956, 4,50 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

II. 3. Archívy

Štátny okresný archív v Košiciach, 1954 – 1990, 5 bm.

III. 4. Osvetové strediská

Okresné osvetové stredisko Košice – vidiek, 1964 – 1989, 1,90 bm.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Gymnázium v Moldave nad Bodvou, 1945 – 1989, 2,50 bm.

Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou, 1970 – 1983, 1 bm.

IV. Odborné školy

Štátna gazdinská škola v Barci, 1946 – 1950, 0,25 bm.

Majstrovská škola poľnohospodárska v Bočiari, 1954 – 1960, 1,4 bm.
Majstrovská škola poľnohospodárska v Čečejovciach, 1954 – 1958, 0,60 bm.

Majstrovská škola poľnohospodárska v Drienovci, 1958 – 1960, 0,10 bm.

Stredná poľnohospodárska škola v Moldave nad Bodvou, 1958 – 1985, 2,30 bm.

Základná roľnícka škola v Kavečanoch, 1950 – 1952, 0,10 bm.

Štátna vyššia hospodárska škola v Košiciach, 1919 – 1948, 1 bm.

V. Učňovské školy

Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Čečejovciach, 1958 – 1990, 3,25 bm.

Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Medzeve, 1954 – 1974, 1,50 bm.

Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Rozhanovciach, 1958 – 1981, 1,70 bm.

Učňovská obecná škola maďarská v Jasove, 1898 – 1932, 0,20 bm, I.

Učňovská škola maďarská v Moldave nad Bodvou, 1889 – 1944, 0,25 bm, I.

VI. Základné školy

Národná škola v Beniakovciach, 1920 – 1961, 0,40 bm, I.

Základná deväťročná škola, ročník 1. – 5. v Beniakovciach, 1961 – 1979, 0,10 bm.

Národná škola v Bidovciach, 1920 – 1961, 0,60 bm, I.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Bidovciach, 1950 – 1961, 0,10 bm, I.

Stredná škola v Bidovciach, 1948 – 1953, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola v Bidovciach, 1962 – 1990, 1,80 bm.

Základná deväťročná škola, ročník 1. – 5. v Bidovciach, 1961 – 1965, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ročník 1. – 5. v Bidovciach, 1961 – 1969, 0,10 bm.

Národná škola v Bohdanovciach, 1945 – 1953, 0,10 bm, I.

Neúplná stredná škola v Bohdanovciach, 1948 – 1953, 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Bohdanovciach, 1953 – 1960, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola v Bohdanovciach, 1960 – 1983, 1,60 bm.

Národná škola v Boliarove, 1920 – 1963, 0,25 bm, I.

Základná deväťročná škola, ročník 1. – 4. v Boliarove, 1960 – 1978, 0,25 bm.

Národná škola v Budimíre, 1919 – 1953, 0,50 bm I.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Budimíre, 1921 – 1942, 0,10 bm I.

Stredná škola v Budimíre, 1948 – 1953, 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Budimíre, 1949 – 1961, 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola v Budimíre, 1961 – 1984, 2,50 bm.

Základná deväťročná škola v Bukovci, 1973 – 1978, 0,10 bm.

Národná škola v Buzici, 1931 – 1960, 0,50 bm, I.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Buzici, 1950 – 1953, 0,10 bm, I.

Stredná škola v Buzici, 1949 – 1950, 0,10 bm, I.

Stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Buzici, 1950 – 1954, 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Buzici, 1953 – 1960, 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola v Buzici, 1960 – 1979, 2,85 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Buzici, 1968 – 1990, 0,80 bm.

Národná škola v Buziciach, 1903 – 1961, 1 bm, I.

Národná škola v Čani, 1921 – 1953, 1,50 bm, I.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Čani, 1902 – 1943, 0,10 bm, I.

Stredná škola v Čani, 1948 – 1953, 0,25 bm, I.

Osemročná stredná škola v Čani, 1953 – 1961, 0,40 bm, I.

Základná deväťročná škola v Čani, 1961 – 1985, 3 bm.

Národná škola v Čečejovciach, 1945 – 1961, 0,25 bm, I.

Základná deväťročná škola v Čečejovciach, 1961 – 1989, 2,70 bm.

Národná škola v Čečejovciach – Seleške, 1945 – 1961, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola, ročník 1.- 5. v ČečejovciachSeleške, 1961 – 1973, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola, ročník 1. – 5. v Čižaticiach, 1968 – 1975, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola v Družstevnej pri Hornáde, 1954 – 1991, 3,35 bm.

Národná škola v Dvorníkoch, 1945 – 1961, 0,25 bm.

Základná deväťročná škola v Dvorníkoch, 1961 – 1986, 0,25 bm.

Stredná škola zmiešaná v Geči, 1950 – 1953, 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Geči, 1953 – 1961, 0,50 bm, I.

Základná deväťročná škola v Geči, 1961 – 1962, 0,10 bm.

Národná škola v Gombošpuste, 1945 – 1961, 0,10 bm, I.

Národná škola v Gyňove, 1946 – 1961, 0,25 bm, I.

Základná deväťročná škola v Gyňove, 1961 – 1977, 0,40 bm.

Národná škola v Haniske, 1936 – 1953, 0,40 bm, I.

Stredná škola v Haniske, 1948 – 1953, 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Haniske, 1953 – 1961, 0,50 bm, I.

Základná deväťročná škola v Haniske, 1959 – 1989, 2,75 bm.

Národná škola v Hosťovciach, 1946 – 1950, 0,12 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Hosťovciach, 1951 – 1961, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ročník 1. – 5. v Hosťovciach, 1961 – 1977, 0,12 bm.

Národná škola v Hrašovíku, 1924 – 1961, 0,25 bm, I.

Základná deväťročná škola, ročník 1. – 5. v Hrašovíku, 1961 – 1974, 0,10 bm.

Národná škola v Chorvátoch, 1937 – 1953, 0,25 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Chorvátoch, 1950 – 1963, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ročník 1. – 5. v Chorvátoch, 1961 – 1975, 0,12 bm.

Neúplná stredná škola zmiešaná v Chyme, 1949 – 1952, 0,10 bm, I.

Národná škola v Jasove, 1885 – 1953, 0,70 bm, I.

Stredná škola zmiešaná v Jasove, 1948 – 1954, 0,25 bm, I.

Osemročná stredná škola v Jasove, 1953 – 1961, 0,50 bm, I.

Základná deväťročná škola v Jasove, 1961 – 1990, 2,15 bm.

Národná škola v Kavečanoch, 1914 – 1961, 1 bm, I.

Stredná škola zmiešaná v Kavečanoch, 1948 – 1953, 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Kavečanoch, 1953 – 1954, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola, ročník 1.- 5. v Kavečanoch, 1955 – 1978, 0,70 bm.

Základná deväťročná škola v Kecerovciach, 1975 – 1984, 1,12 bm.

Národná škola v Kecerovských Kostoľanoch, 1902 – 1950, 0,50, I.

Základná deväťročná škola v Kecerovských Kostoľanoch, 1963 – 1975, 1,45 bm.

Národná škola v Kecerovských Pekľanoch, 1919 – 1953, 0,70 bm, I.

Stredná škola v Kecerovských Pekľanoch, 1946 – 1953, 0,25 bm, I.

Osemročná stredná škola v Kecerovských Pekľanoch, 1953 – 1961, 0,85 bm, I.

Základná deväťročná škola v Kecerovských Pekľanoch, 1961 – 1966, 0,10 bm.

Národná škola v Košickej Belej, 1903 – 1961, 0,70 bm, I.

Základná deväťročná škola v Košickej Belej, 1958 – 1988, 4,35 bm.

Národná škola v Košickej Polianke, 1903 – 1961, 1 bm, I.

Stredná škola zmiešaná v Košickej Polianke, 1948 – 1949, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola v Košickej Polianke, 1961 – 1985, 1 bm.

Národná škola v Košickom Klečenove, 1937 – 1961, 0,25 bm, I.

Základná deväťročná škola, ročník 1. – 5. v Košickom Klečenove, 1961 – 1977, 0,10 bm.

Národná škola v Košických Hámroch, 1900 – 1953, 0,50 bm, I.

Neúplná stredná škola v Košických Hámroch, 1949 – 1953, 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Košických Hámroch, 1953 – 1961, 0,25 bm, I.

Národná škola v Košťanoch, 1925 – 1953, 0,10 bm, I.

Stredná škola zmiešaná v Košťanoch, 1948 – 1949, 0,10 bm, I.

Národná škola v Kráľovciach, 1919 – 1961, 0,60 bm, I.

Neúplná stredná škola zmiešaná v Kráľovciach, 1948 – 1949, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola, ročník 1. – 5. v Kráľovciach, 1961 – 1976, 0,25 bm.

Národná škola v Krásnej nad Hornádom, 1900 – 1953, 2,10 bm, I.

Stredná škola v Krásnej nad Hornádom, 1949 – 1958, 0,25 bm, I.

Osemročná stredná škola v Krásnej nad Hornádom, 1953 – 1960, 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola v Krásnej nad Hornádom, 1960 – 1962, 0,40 bm.

Národná škola v Kysaku, 1919 – 1953, 0,60 bm, I.

Stredná škola v Kysaku, 1948 – 1953, 0,25 bm, I.

Osemročná stredná škola v Kysaku, 1953 – 1961, 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola v Kysaku, 1961 – 1989, 2,50 bm.

Národná škola v Luciabani, 1921 – 1961, 0,85 bm, I.

Základná deväťročná škola, ročník 1 – 5. v Luciabani, 1961 – 1974, 0,25 bm.

Stredná škola v Malej Ide, 1948 – 1953, 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Malej Ide, 1949 – 1962, 0,50 bm, I.

Základná deväťročná škola v Malej Ide, 1961 – 1979, 1,25 bm.

Národná škola v Malej Vieske, 1899 – 1953, 1 bm, I.

Stredná škola v Malej Vieske, 1948 – 1953, 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Malej Vieske, 1953 – 1961, 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola v Medzeve, 1961 – 1989, 3,70 bm.

Národná škola v Moldave nad Bodvou, 1925 – 1951, 0,60 bm, I.

Stredná škola v Moldave nad Bodvou, 1932 – 1951, 0,50 bm,I.

Stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou, 1938 – 1943, 0,25 bm, I.

Osemročná stredná škola v Moldave nad Bodvou, 1951 – 1954, 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou, 1955 – 1957, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola v Moldave nad Bodvou, 1962 – 1985, 2,82 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Moldave nad Bodvou, 1970 – 1984, 1,70 bm.

Stredná škola v Nižnej Kamenici, 1952 – 1953, 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Nižnej Kamenici, 1953 – 1961, 0,50 bm, I.

Základná deväťročná škola v Nižnej Kamenici, 1961 – 1965, 0,25 bm.

Národná škola v Nižnom Klatove, 1924 – 1949, 0,10 bm, I.

Stredná škola v Nižnom Klatove, 1948 – 1953, 0,25 bm, I.

Osemročná stredná škola v Nižnom Klatove, 1953 – 1961, 0,40 bm, I.

Základná deväťročná škola v Nižnom Klatove, 1961 – 1983, 2 bm.

Národná škola v Nižnom Medzeve, 1902 – 1958, 1,70 bm, I.

Stredná škola v Nižnom Medzeve, 1932 – 1953, 1,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Nižnom Medzeve, 1953 – 1961, 0,60 bm, I.

Národná škola v Opátke, 1920 – 1961, 0,25 bm, I.

Národná škola v Opinej, 1921 – 1961, 0,50 bm, I.

Základná deväťročná škola v Opinej, 1961 – 1982, 0,25 bm.
Národná škola v Períne, 1923 – 1961, 0,40 bm, I.

Základná deväťročná škola, ročník 1. – 5. v Períne – Chyme, 1961 – 1963, 0,10 bm.

Národná škola v Ploskom, 1922 – 1961, 0,70 bm, I.

Stredná škola v Ploskom, 1948 – 1950, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola ročník 1.- 4. v Ploskom, 1961 – 1985, 0,50 bm.

Národná škola v Poproči, 1888 – 1953, 1,60 bm, I.

Stredná škola zmiešaná v Poproči, 1949 – 1953, 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Poproči, 1953 – 1960, 0,70 bm, I.

Základná deväťročná škola v Poproči, 1960 – 1991, 2,25 bm.

Národná škola v Rešici, 1948 – 1961, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola, ročník 1.- 5. v Rešici, 1961 – 1980, 0,40 bm.

Národná škola v Rozhanovciach, 1931 – 1953, 0,50 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Rozhanovciach, 1927 – 1944, 0,40 bm, I.

Stredná škola v Rozhanovciach, 1946 – 1953, 0,25 bm, I.

Osemročná stredná škola v Rozhanovciach, 1953 – 1961, 0,40 bm, I.

Základná deväťročná škola v Rozhanovciach, 1960 – 1985, 1,70 bm.

Národná škola v Ruskove, 1920 – 1953, 0,40 bm, I.

Neúplná stredná škola zmiešaná v Ruskove, 1948 – 1953, 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Ruskove, 1953 – 1961, 0,50 bm, I.

Základná deväťročná škola v Ruskove, 1961 – 1985, 1,70 bm.

Národná škola v Seni, 1898 – 1953, 1,65 bm, I.

Osemročná stredná škola v Seni, 1951 – 1961, 0,70 bm, I.

Základná deväťročná škola v Seni, 1961 – 1989, 2,70 bm.

Národná škola v Skároši, 1945 – 1961, 0,25 bm.

Základná deväťročná škola, ročník 1.- 4. v Skároši, 1961 – 1993, 0,50 bm.

Národná škola v Slančíku, 1929 – 1961, 0,25 bm, I.

Základná deväťročná škola, ročník 1.- 5. v Slančíku, 1961 – 1974, 0,10 bm.

Národná škola v Slanci, 1923 – 1957, 0,70 bm, I.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Slanci, 1907 – 1944, 0,50 bm.

Stredná škola zmiešaná v Slanci, 1948 – 1953, 0,25 bm, I.

Osemročná stredná škola v Slanci, 1953 – 1961, 0,40 bm, I.

Základná deväťročná škola v Slanci, 1960 – 1983, 1,70 bm.

Národná škola v Slanskom Novom Meste, 1943 – 1969, 0,40 bm, I.

Základná deväťročná škola v Slanskom Novom Meste, 1962 – 1978, 0,25 bm.

Národná škola vo Svinici, 1938 – 1961, 0,35 bm.

Neúplná stredná škola vo Svinici, 1949 – 1951, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola, ročník 1.- 5. vo Svinici, 1961 – 1985, 0,25 bm.

Národná škola v Štóse, 1930 – 1961, 0,70 bm, I.

Základná deväťročná škola ,ročník 1.- 5. v Štóse, 1958 – 1979, 0,60 bm.

Národná škola v Tepličanoch, 1922 – 1961, 0,70 bm, I.

Národná škola v Trstenom pri Hornáde, 1904 – 1956, 1,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Trstenom pri Hornáde, 1955 – 1960, 0,25 bm, I.

Základná deväťročná škola v Trstenom pri Hornáde, 1956 – 1988, 3,20 bm.

Národná škola v Turni nad Bodvou, 1923 – 1953, 0,50 bm, I.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Turni nad Bodvou, 1921 – 1952, 0,70 bm, I.

Stredná škola v Turni nad Bodvou, 1948 – 1955, 0,40 bm.

Stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Turni nad Bodvou, 1950 – 1953, 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Turni nad Bodvou, 1948 – 1961, 0,50 bm, I.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Turni nad Bodvou, 1953 – 1960, 0,40 bm, I.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským, roč. 1.- 5. v Turnianskej Novej Vsi, 1961 – 1992, 0,25 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Turnianskom Podhradí, 1960 – 1990, 2,27 bm.

Základná deväťročná škola v Turnianskom Podhradí, 1960 – 1990, 2,85 bm.

Základná deväťročná škola vo Valalikoch, 1961 – 1990, 3,20 bm.

Národná škola vo Veľkej Ide, 1920 – 1953, 0,70 bm, I.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkej Ide, 1902 – 1953, 0,05 bm, I.

Neúplná stredná škola vo Veľkej Ide, 1949 – 1955, 0,25 bm, I.

Osemročná stredná škola vo Veľkej Ide, 1953 – 1961, 0,40 bm, I.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkej Ide, 1953 – 1960, 0,25 bm, I.

Základná deväťročná škola vo Veľkej Ide, 1961 – 1980, 2,25 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkej Ide, 1960 – 1980, 0,70 bm.

Základná deväťročná škola, ročník 1.- 4. vo Vtáčkovciach, 1968 – 1984, 0,25 bm.

Osobitná škola vo Vtáčkovciach, 1977 – 1991, 0,25 bm.

Národná škola vo Všechsvätých, 1908 – 1947, 0,27 bm, I.

Stredná škola vo Vyšnej Hutke, 1949 – 1951, 0,10 bm, I.

Národná škola vo Vyšnej Kamenici, 1944 – 1961, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola, ročník 1.- 5. vo Vyšnej Kamenici, 1961 – 1972, 0,10 bm.

Národná škola vo Vyšnom Lánci, 1914 – 1961, 0,25 bm, I.

Základná deväťročná škola vo Vyšnom Lánci, 1961 – 1974, 0,10 bm.

Národná škola vo Vyšnom Medzeve, 1915 – 1961, 1,45 bm, I.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Vyšnom Medzeve, 1835 – 1921, 0,70 bm, I.

Národná škola s vyučovacím jazykom nemeckým vo Vyšnom Medzeve, 1915 – 1944, 0,65 bm, I.

Základná deväťročná škola, ročník 1.- 5. vo Vyšnom Medzeve, 1961 – 1978, 0,60 bm.

Základná deväťročná škola v Zádieli, 1964 – 1975, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola, ročník 1.- 4. v Zlatej Idke, 1982 – 1987, 0,12 bm.

Národná škola v Žarnove, 1945 – 1953, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ročník 1.- 5. v Žarnove, 1962 – 1991, 0,25 bm.

Národná škola v Ždani, 1927 – 1953, 0,40 bm, I.

Osemročná stredná škola v Ždani, 1953 – 1961, 0,50 bm, I.

Základná deväťročná škola v Ždani, 1961 – 1982, 1,60 bm.

VIII. Iné školy

Ľudová hospodárska škola v Ploskom, 1937 – 1950, 0,10 bm.

Hospodárska škola v Poproči, 1897 – 1916, 0,10 bm, I.

Ľudová hospodárska škola vo Vyšnej Hutke, 1932 – 1938, 0,10 bm, I.

Hospodárska škola vo Vyšnom Medzeve, 1899 – 1913, 0,15 bm, I.

Osvetová škola – reslovakizačný kurz v Nižnom Medzeve, 1948, 0,10 bm.

J. ZDRAVOTNICTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 5. Okresné hygienicko – epidemiologické stanice

Štátny zdravotný ústav Košice – vidiek, 1964 – 1990, 6 bm.

I. 7. Kúpele a ozdravovne

Liečivé kúpele v Štóse, 1881 – 1914, 0,10 bm, I,R.

II. 2. Ústavy sociálnej starostlivosti pre dospelých

Ústav sociálnej starostlivosti v Jasove – Šemši, 1958 – 1990, 13,80 bm.

M. RODINY A OSOBY

I. Rodiny

Farkaš z Moldavy nad Bodvou, 1736 – 1807, 0,02 bm.

Lánczy z Vyšného Lánca, 1779 – 1899, 0,10 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

I. Cechy

Cech tesárov v Nižnom Medzeve, 1854 – 1923, 0,05 bm.

Cechy v Moldave nad Bodvou, 1643 – 1899, 0,10 bm, I.

Cechy v Štóse, 1699 – 1889, 0,10 bm.

Cechy vo Vyšnom Medzeve, 1805, 0,05 bm.

Združené cechy v Turni nad Bodvou, 1782 – 1921, 0,10 bm, I.

II. Živnostenské spoločenstvá

Okresné živnostenské spoločenstvo v Košiciach, 1924 – 1949, 3 bm.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Moldave nad Bodvou, 1912 – 1950, 0,50 bm.

III. Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá

Urbariát v Čečejovciach, 1919 – 1949, 0,10 bm.

Urbarialisti v Debradi, 1930 – 1945, 0,20 bm.

Urbarialisti v Poproči, 1887 – 1948, 0,10 bm.

V. Záujmové organizácie

Okresné poľovnícke ochranné združenie v Moldave nad Bodvou, 1952 – 1960, 0,40 bm.

Telocvičná jednota Sokol v Moldave nad Bodvou, 1927 – 1937, 0,25 bm.

O. ZBIERKY

XI. Iné zbierky

Zbierka obecných kroník, 1920 – 1939, 2 bm.

Zbierka vodoprávnych kníh bývalých okresov Košice a Moldava nad Bodvou, 1885 – 1963, 3,50 bm.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *