Rozhodnite o Vašich 2%, podporte OZ Geni.sk

V roku 2014 sme založili občianske združenie Genealogický inštitút Slovenska. Venujeme sa rôznym dobrovoľníckym aktivitám – na stránke uverejňujeme zaujímavé články na tému rodinnej histórie, genealógie, či tvorby rodokmeňov, prevádzkujeme genealogické forum, vytvorili sme genealogický slovník, organizujeme stretnutia genealógov- nadšencov (áno, mohli by byť aj častejšie :))

V tomto roku sa môžeme po prvý raz uchádzať aj 2 percentá z daní (za daňové obdobie roku 2015). Ak sa vám páči, čo robíme a ak máte pocit, že naša aktivita má zmysel, môžete nás podporiť. Finančná podpora formou poskytnutia 2% z daní vás nič nestojí (snáď len chvíľu času). Ak ich však neposkytnete na verejnoprospešnýc účel, prepadnú na účet štátu.

Ak vás myšlienka oslovila, prípadne viete o niekom, kto ešte nevie, ako využiť 2% zo svojich daní, daj mu, prosím vedieť.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Obchodné meno (Názov): Genealogický inštitút Slovenska
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 42356377
Sídlo: Ambroseho 17, Bratislava, 851 02 Slovensko

Čo treba pre to spraviť, ak chcem podporiť OZ Genealogický inštitút?

Som zamestnanec a požiadal som svojho zamestnávateľa o vykonanie 
ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

 1. Do 15.02.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo: Potvrdenie o zaplatení dane z prijmov 2015
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% pre občianske združenie Genealogický inštitút spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať (predvyplnené tlačivo s údajmi nášho občianskeho združenia si môžete stiahnuť tu).
 5. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. (Adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost)
 7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

Som fyzická osoba a daňové priznanie v roku 2016 si podávam sám/sama:

 1. Vypočítajte si:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech občianskeho združenia poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.
  V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.
 2. Ak chcete oznámiť občianskemu združeniu, že ste nám vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2016) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska: – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.