Aké programy používajú genealógovia

O tom, aký je najlepší genealogický program sa už roky vedú vášnivé debaty, ktoré nemajú jasného víťaza. Každému vyhovuje čosi iné a v debatách často viac ako argumenty rozhoduje to, kto viac kričí 🙂 Pred časom som mal tú česť zúčastniť sa prieskumu, ktorý v rámci svojej bakalárskej práce nazvanej Genealogie za využití informačních technologií spracovala Marcela Šedivá. Po úspešnej obhajobe bakalárskej práce (ku ktorej jej ešte raz gratulujem :)) autorka láskavo dovolila publikovať zaujímavé výsledky jej bádania. V prvej časti sa pozrieme na to, aké genealogické programy využívajú genealógovia v Českej republike a na Slovensku:

Počítačových programov so špecializáciou na spracovanie genealogických dát je na trhu k dispozícii nepreberné množstvo. Niektoré sú licenčne bezplatne prístupné iné sú komerčné, ale aj tie si možno v mnohých prípadoch pred zakúpením zadarmo určitú obmedzenú dobu skúšať. Zo zoznamu požadovaných vlastností softvéru respondentmi vznikol predpoklad, že mnohí využívajú v rámci  svojej práce viac rôznych počítačových programov. Táto domnienka sa potvrdila len čiastočne. Iba 16% respondentov z celkového počtu relevantných odpovedí uviedlo k otázke na názov a verziu softvéru, ktorý v súčasnosti využívajú, viac ako jeden program.

Ďalšie hodnotenie výsledkov dotazníkového zisťovania pracuje len s odpoveďami 110 respondentov, ktorí uviedli, že využívajú ku svojej bádateľskej práci niektorý z počítačových programov.

Najčastejšie využívaným programom medzi respondentmi je produkt českej proveniencie s názvom Ancestry. Jeho používanie uviedlo takmer 34% účastníkov prieskumu. Obľúbenosť tohto programu je pravdepodobne významne ovplyvnená okrem iného aj tým, že je ľahko dostupný, primárne je koncipovaný do českého prostredia a jeho užívatelia majú možnosť voľby z ďalších piatich jazykových mutácií, vrátane slovenčiny (autorom slovenskej mutácie je člen tímu geni.sk – Duros).

Nemenej významné zastúpenie v odpovediach má program Family Tree Builder, ktorý uviedlo 27% respondentov. Tento genealogický softvér je produktom izraelskej spoločnosti MyHeritage. V súčasnej dobe podporuje už 36 jazykov vrátane češtiny a slovenčiny. Ďalším dôvodom obľúbenosti tohto programu pravdepodobne je, že aplikácia bola vyvinutá primárne pre publikovanie genealogických dát na internetových stránkach sociálnej siete MyHeritage, ktorú spomínaná spoločnosť prevádzkuje.

Tretiu a štvrtú pozíciu obsadili len s malým vzájomným rozdielom programy Brother ‚s Keeper používaný sedemnástimi percentami respondentov a GenoPro aplikovaný takmer jedenástimi percentami opýtaných. Ako možno vyčítať z obrázka, ďalšie programy uvádzané v odpovediach už nemali významnejšie zastúpenie.

Zdroj: Genealogie za využití informačních technologií
Autor: Marcela Šedivá
Studijní obor: Počítačová podpora v archivnictví
Škola: Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Katedra pomocných věd historických a archivnictví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *