Aké sociálne siete používajú genealógovia

Máme tu pokračovanie článku o tom, aké programy používajú genealógovia, ktorého text nám láskavo umožnila publikovať Marcela Šedivá – autorka bakalárskej práce nazvanej Genealogie za využití informačních technologií. Druhá časť ukážky z jej práce sa zameriava na skúsenosti používateľov s internetom a jeho využitím pri genealogickom bádaní, s dôrazom na sociálne siete špecializované na túto problematiku:

Pri sociálnych sieťach sa viac ako u softvéru prejavila tendencia užívateľov k ich súbežnému užívaniu. Registráciu v niektorej zo sociálnych sietí uviedlo 65% opýtaných z celkového počtu 117 relevantných odpovedí. Podľa dotazníkového prieskumu Marcely Šedivej sa vo všeobecnosti dajú respondenti rozdeliť do troch kategórií. Tretina nevyužíva sociálne siete vôbec, tretina je zaregistrovaná v jednej a posledná tretina pracuje s viac ako jednou sociálnou sieťou.

Najčastejšie využívanou sociálnou sieťou respondentov je projekt izraelskej spoločnosti MyHeritage, prevádzkujúci rovnomenný portál, na ktorom bádatelia môžu zadarmo zverejňovať výsledky svojej práce. Registráciu v projekte uviedlo viac ako 81% relevantných respondentov. Obľubu spomínanej sociálnej siete podporuje program Family Tree Builder, ďalší produkt tejto spoločnosti, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre správu a publikovanie genealogických dát v sociálnej sieti MyHeritage.

Druhé miesto v obľúbenosti obsadila sociálna sieť Ancestry. Jej využívanie uviedlo 44% opýtaných. Na rozdiel od predchádzajúcej je táto sieť iba v angličtine. Dáta na nej môžu užívatelia spravovať a publikovať prostredníctvom počítačového programu Family Tree Maker.

Za zmienku stojí aj sociálna sieť Geni, ktorá obsadila v rebríčku využívania tretie miesto. Registráciu v nej uviedlo viac ako 19% opýtaných. Aj tento projekt je primárne v anglickom jazyku a českú mutáciu nemá. Využíva však prekladač, ktorý dokáže užívateľovi neznalému angličtiny aspoň čiastočne pomôcť.

V prípadoch, v ktorých respondenti uviedli registráciu vo viac ako jednej sociálnej sieti, prevláda kombinácia sietí MyHeritage a Ancestry, prípadne doplnená o sociálnu sieť Geni.

Aké sociálne siete využívajú genealógovia
Aké sociálne siete využívajú genealógovia

Zdroj: Genealogie za využití informačních technologií
Autor: Marcela Šedivá
Studijní obor: Počítačová podpora v archivnictví
Škola: Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Katedra pomocných věd historických a archivnictví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *