Štátny okresný archív v Čadci

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/1, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

404 – ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V ČADCI

Palárikova 1157

022 01 Čadca

Telefón: 0824/433 47 99

0824/433 47 01, kl. 119, 141

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XVI. 2. Finančné správy

Okresná finančná správa v Čadci, 1971 – 1978, 0,30 bm.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňový úrad v Čadci, 1917 – 1949 (1952), 29,20 bm, I.

Daňový úrad v Kysuckom Novom Meste, 1924 – 1949 (1951), 22 bm, I.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Čadci, 1923 – 1945, 45,30 bm, I, K.

Okresný úrad v Kysuckom Novom Meste, (1913) 1923 – 1945 (1950), 42,50 bm, I, K.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Čadci, (1922) 1945 – 1960, 69,60 bm, I, R.

Okresný národný výbor v Čadci, 1960 – 1990, 338,25 bm, R.

Okresný národný výbor v Kysuckom Novom Meste, 1945 – 1960, 23,65 bm, I.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Katastrálny meračský úrad v Čadci, (1772) 1925 – 1950 (1958), 48 bm, I.

Okresná správa cestovného ruchu v Čadci, 1961 – 1985, 0,35 bm.

Okresná údržba miestnych komunikácií v Čadci, 1967 – 1986, 0,25 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Kysuckom Novom Meste, 1948, 0,01 bm.

Stredisko geodézie a kartografie v Čadci, 1956 – 1963, 1 bm.

XXIII. 2. Štátne odborné úrady od roku 1991

Regionálna pozemková a informačná služba pri Ministerstve

poľnohospodárstva a výživy SR v Čadci, 1990 – 1991, 0,10 bm.

XXIV. 3. Mestečká do roku 1945

Mestečko Kysucké Nové Mesto, 1593 – 1875, 1 bm.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Notársky úrad v Makove, 1919 – 1945, 0,70 bm, I.

Notársky úrad v Oščadnici, 1913 – 1927, 0,15 bm, I.

Notársky úrad v Rakovej, 1880 – 1945 (1955), 2,80 bm, I.

Notársky úrad v Turzovke, 1879 – 1945 (1956), 4,80 bm, I.

Notársky úrad vo Vysokej nad Kysucou, 1873 – 1945, 1 bm, I.

Notársky úrad v Zákopčí, 1919 – 1945, 1,85 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Čadci, 1879 – 1945, 2,25 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Krásne nad Kysucou, 1868 – 1945 (1960), 2,60 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Kysuckom Novom Meste, 1922 – 1945 (1956), 1,35 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Nesluši, 1923 – 1944, 0,55 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Ochodnici, 1895 – 1945 (1946), 1,10 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Povine, 1927 – 1945, 0,25 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Skalitom, 1910 – 1945, 0,75 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Starej Bystrici, 1880 – 1945 (1951), 0,45 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Staškove, 1914 – 1945 (1948), 0,40 bm, I.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Čadci, (1943) 1945 – 1990, 26,30 bm, I.

Mestský národný výbor v Kysuckom Novom Meste, 1945 – 1990, 22,19 bm.

Mestský národný výbor v Turzovke, (1940) 1945 – 1990, 8,40 bm, I.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kysuckom Novom Meste, 1945 – 1950, 1,80 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Ochodnici, (1941) 1945 – 1950 (1952), 1,10 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Starej Bystrici, 1945 – 1951, 1,20 bm, I.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestny národný výbor v Budatínskej Lehote, 1950 – 1973, 1,10 bm.

Miestny národný výbor v Čiernom, 1946 – 1990, 1,20 bm.

Miestny národný výbor v Dlhej nad Kysucou, 1954 – 1990, 4,40 bm, I.

Miestny národný výbor v Dolnom Vadičove, 1947 – 1990, 0,80 bm.

Miestny národný výbor v Dunajove, 1950 – 1990, 0,65 bm.

Miestny národný výbor v Harvelke, 1952 – 1980, 0,45 bm.

Miestny národný výbor v Hornom Vadičove, 1955 – 1990, 0,90 bm.

Miestny národný výbor v Klokočove, 1954 – 1990, 11,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Klubine, 1946 – 1990, 0,35 bm.

Miestny národný výbor v Korni, 1954 – 1990, 6,10 bm.

Miestny národný výbor v Krásne nad Kysucou, 1945 – 1990, 1,10 bm.

Miestny národný výbor v Kysuckom Lieskovci, 1948 – 1990, 2,70 bm.

Miestny národný výbor v Lodne, 1950 – 1990, 0,35 bm.

Miestny národný výbor v Lopušných Pažitiach, 1954 – 1990, 0,35 bm.

Miestny národný výbor v Makove, 1946 – 1990, 1,49 bm, I.

Miestny národný výbor v Nesluši, 1948 – 1990, 1,55 bm.

Miestny národný výbor v Novej Bystrici, 1948 – 1990, 0,65 bm.

Miestny národný výbor v Ochodnici, 1950 – 1990, 0,80 bm.

Miestny národný výbor v Olešnej, 1946 – 1990, 1 bm.

Miestny národný výbor v Oščadnici, 1946 – 1990, 1,45 bm.

Miestny národný výbor v Oškerde, 1952 – 1971, 0,10 bm.

Miestny národný výbor v Podvysokej, 1946 – 1990, 0,55 bm.

Miestny národný výbor v Povine, 1959 – 1990, 1,10 bm.

Miestny národný výbor v Radoli, 1946 – 1972, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Radôstke, 1951 – 1990, 0,45 bm.

Miestny národný výbor v Rakovej, 1945 – 1990, 4,95 bm, I.

Miestny národný výbor v Riečnici, 1949 – 1980, 4,60 bm.

Miestny národný výbor v Rudine, 1950 – 1990, 0,45 bm.

Miestny národný výbor v Rudinke, 1953 – 1990, 0,55 bm.

Miestny národný výbor v Rudinskej, 1948 – 1990, 0,55 bm.

Miestny národný výbor v Skalitom, 1945 – 1990, 1,55 bm.

Miestny národný výbor v Snežnici, 1954 – 1990, 2,20 bm.

Miestny národný výbor v Starej Bystrici, 1945 – 1990, 5,28 bm, I.

Miestny národný výbor v Staškove, 1946 – 1990, 8,15 bm.

Miestny národný výbor vo Svrčinovci, 1945 – 1990, 3,95 bm.

Miestny národný výbor vo Vysokej nad Kysucou, 1945 – 1990, 4,85 bm, I.

Miestny národný výbor v Zákopčí, 1946 – 1990, 2 bm.

Miestny národný výbor v Zborove nad Bystricou, 1952 – 1990, 0,80 bm.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Úradovňa ochrany mládeže v Čadci, 1940 – 1953, 1,55 bm.

V. 5. Mestské a miestne ľudové súdy (1945 – 1947)

Miestny ľudový súd v Čadci, 1945 – 1946, 0,10 bm.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Čadci, 1950 – 1983, 30,05 bm.

Okresná prokuratúra v Kysuckom Novom Meste, 1949 – 1960, 8,20 bm.

D. FINANČNÍCTVO

I. Banky

Pobočka Štátnej banky československej v Čadci, 1965 – 1966, 0,30 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

IV. 3. Elektrotechnický priemysel

Tesla Karlín, n. p., Praha, závod v Podvysokej, 1975 – 1993, 0,55 bm.

V. 3. Štátne majetky

Štátny majetok, n. p., š. p. v Čadci, 1964 – 1997, 0,66 bm.

IX. 1. Pozemná doprava

Československá automobilová doprava, n. p., Banská Bystrica, dopravný závod v Čadci, 1960 -1980, 0,15 bm.

Okresné vyťažovacie stredisko automobilovej dopravy v Čadci, 1960 – 1962, 0,01 bm.

XI. 1. Domáci obchod

Reštaurácie, n. p., š. p. v Čadci, 1960 – 1991, 9,35 bm.

Zdroj, stredoslovenský podnik, n. p., Banská Bystrica, odštepný závod v Čadci, 1960 – 1972 (1982), 0,09 bm.

Zelenina, n. p., podnikové riaditeľstvo Žilina, závod v Čadci so sídlom v Oščadnici, 1961 – 1962 (1964), 0,01 bm.

Stredoslovenské uhoľné sklady, n. p., Žilina, odštepný závod v Kysuckom Novom Meste, 1960 – 1973 (1982), 0,10 bm.

XII. 1. Služby

Kysuca – Čadca (Okresný priemyselný kombinát), š. p. v Čadci, 1950 – 1992, 8,50 bm.

Komunálne služby mesta Čadca, 1961, 0,01 bm.

Komunálne služby mesta Kysucké Nové Mesto, 1961, 0,01 bm.

XII. 2. Stavebné organizácie

Okresný stavebný podnik v Čadci, (1963) 1965 – 1970 (1975), 0,10 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

II. Spotrebné družstvá

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Čadci, 1961 – 1963 (1967), 0,04 bm.

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo v Čiernom, 1977 – 1989, 2,48 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Makove, 1950 – 1964, 1,05 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Podvysokej, 1960 – 1964 (1966), 0,35 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Rakovej, 1951 – 1964 (1965), 1,95 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Staškove, 1951 – 1964, 1 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Turzovke, 1950 – 1964, 1,25 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vysokej nad Kysucou, 1950 – 1963, 0,65 bm, I.

III. 3. Iné výrobné družstvá

Beskyd, výrobné družstvo v Čadci, 1961, 0,01 bm.

Okrasa, výrobné družstvo invalidov v Čadci, 1961, 0,01 bm.

Rozvoj, výrobné družstvo v Kysuckom Novom Meste, 1961, 0,01 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej v Olešnej, 1930 – 1938, 0,30 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Čadci, 1946 – 1989, 104,50 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Kysuckom Novom Meste, 1946 – 1959, 2,40 bm.

III. Zväzy

Okresný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Čadci, 1973 – 1990, 1,45 bm.

IV. Odborové hnutie

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri Okresnom národnom výbore v Čadci, 1951 – 1990, 1,20 bm.

Závodný výbor Odborového hnutia pri Okresnom úrade v Čadci, 1990 – 1994, 0,10 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Okresný výbor Národného frontu SSR v Čadci, 1948 – 1990, 15,60 bm.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Kysuckom Novom Meste, 1948 – 1959, 1,50 bm.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Miestna jednota Československého zväzu požiarnej ochrany v Rakovej, 1944 – 1956, 0,05 bm.

Okresný výbor Československého zväzu mládeže v Kysuckom Novom Meste, 1951 – 1960, 0,10 bm.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Čadci, 1956 – 1990, 3,20 bm.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Kysuckom Novom Meste, 1924 – 1957, 0,40 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Čadci, 1967 – 1990, 4 bm.

Okresný výbor Socialistického zväzu mládeže v Čadci, 1966 – 1990, 16,40 bm.

Okresný výbor Zväzu Cigánov – Rómov na Slovensku v Čadci, 1970 – 1973, 0,55 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Čadci, 1955 – 1972, 1,80 bm, I.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Kysuckom Novom Meste, 1951 – 1959, 0,20 bm, I.

Okresný výbor Zväzu družstevných roľníkov v Čadci, 1969 – 1990, 4,60 bm.

Okresný výbor Zväzu protifašistických bojovníkov v Čadci, 1945 – 1950, 1,90 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

II. 7. Vydavateľstvá a redakcie

Redakcia novín Kysuce, 1962 -1990, 6,60 bm.

III. 2. Osvetové zbory

Okresný osvetový zbor v Kysuckom Novom Meste, 1928 – 1944, 0,01 bm.

III. 3. Osvetové rady

Okresná osvetová rada v Kysuckom Novom Meste, 1946 – 1947, 0,10 bm.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Gymnázium v Čadci, 1948 – 1953, 0,15 bm.

Jedenásťročná stredná škola v Čadci, (1948) 1953 – 1963, 0,03 bm.

Jedenásťročná stredná škola v Kysuckom Novom Meste, 1956 – 1961, 0,75 bm.

Jedenásťročná stredná škola v Turzovke, 1953 – 1961, 0,65 bm.

Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Kysuckom Novom Meste, 1961 – 1967, 0,30 bm.

Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Turzovke, 1961 – 1965, 0,10 bm.

III. Stredné odborné školy

Stredná ekonomická škola v Čadci, 1945 – 1966, 1,90 bm.

Stredná priemyselná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste, 1951 – 1968, 2,65 bm.

IV. Odborné školy

Priemyselná škola textilná pre pracujúcich v Turzovke, 1960 – 1965, 0,05 bm.

Majstrovská škola poľnohospodárska v Čadci, 1958 – 1964, 0,15 bm.

V. Učňovské školy

Učňovská škola v Čadci, 1923 – 1948, 0,30 bm.

Učňovská škola v Turzovke, 1929 – 1952, 0,20 bm.

VI. Základné školy

Osemročná stredná škola v Budatínskej Lehote, 1960 – 1961, 0,05 bm, I.

Národná škola v Čadci – Podzávoze, 1923 – 1954, 0,75 bm, I.

Osemročná stredná škola v Čadci – Podzávoze, 1954 – 1960, 0,55 bm, I.

Základná deväťročná škola v Čadci – Podzávoze, 1961 – 1965, 0,30 bm.

Národná škola v Čadci – u Hluška, 1919 – 1961, 0,80 bm, I.

Základná deväťročná škola v Čadci – u Hluška, 1961 – 1967, 0,10 bm.

Stredná škola v Čadci, 1919 – 1953, 1,25 bm, I.

Národná škola v Čiernom – Ústredí, 1919 – 1953, 1,20 bm, I.

Osemročná stredná škola v Čiernom, 1953 – 1956, 0,10 bm, I.

Národná škola v Hornom Vadičove, 1919 – 1953, 0,90 bm, I.

Stredná škola v Hornom Vadičove, 1947 – 1953, 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Hornom Vadičove, 1953 – 1957, 0,10 bm, I.

Národná škola v Klokočove – Kornici, 1956 – 1961, 0,05 bm, I.

Osemročná stredná škola v Klokočove – Klíne, 1953 – 1960, 40 bm, I.

Základná deväťročná škola v Klokočove – Klíne, 1961 – 1969, 0,70 bm.

Národná škola v Korni – Nižný Koniec, 1920 – 1961, 1,10 bm, I.

Základná deväťročná škola v Korni I., 1961 – 1965, 0,10 bm.

Národná škola v Krásne nad Kysucou, 1920 – 1951, 0,95 bm, I.

Stredná škola v Krásne nad Kysucou, 1943 – 1953, 0,30 bm, I.

Osemročná stredná škola v Krásne nad Kysucou, 1953 – 1961, 0,30 bm, I.

Národná škola v Kysuckom Novom Meste, 1922 – 1953, 1,50 bm, I.

Stredná škola v Kysuckom Novom Meste, 1932 – 1953, 1,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Kysuckom Novom Meste, 1953 – 1957, 0,35 bm, I.

Základná deväťročná škola v Kysuckom Novom Meste, 1961 – 1962, 0,25 bm.

Stredná škola v Lodne, 1949 – 1951, 0,05 bm, I.

Stredná škola v Makove, 1946 – 1953 (1956), 0,30 bm, I.

Základná deväťročná škola v Makove, 1961 – 1965, 0,22 bm.

Národná škola v Makove – Čiernom, 1920 – 1961, 0,65 bm, I.

Základná deväťročná škola v Makove – Čiernom, 1961 – 1965, 0,05 bm.

Národná škola v Makove – Ústredí, 1919 – 1953, 1 bm, I.

Osemročná stredná škola v Makove – Ústredí, 1953 – 1961, 0,30 bm, I.

Národná škola v Nesluši – Ústredí, 1919 – 1953, 1,80 bm, I.

Stredná škola v Nesluši, 1949 – 1953, 0,20 bm.

Osemročná stredná škola v Nesluši, 1953 – 1961, 0,65 bm, I.

Základná deväťročná škola v Nesluši, 1961 – 1965, 0,50 bm.

Národná škola v Novej Bystrici – u Strapáčov, 1937 – 1961, 0,30 bm, I.

Národná škola v Novej Bystrici – Ústredí, 1930 – 1952, 0,50 bm, I.

Stredná škola v Novej Bystrici, 1946 – 1953, 0,40 bm, I.

Osemročná stredná škola v Novej Bystrici, 1953 – 1961, 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola v Novej Bystrici, 1961 – 1964, 0,40 bm.

Národná škola v Ochodnici – Ústredí, 1919 – 1953, 1,45 bm, I.

Stredná škola v Ochodnici, 1951 – 1953, 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Ochodnici, 1953 – 1961, 0,55 bm, I.

Základná deväťročná škola v Ochodnici, 1961 – 1968, 0,60 bm.

Národná škola v Olešnej – u Rovňanov, 1923 – 1961, 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola v Olešnej – u Rovňanov, 1961 – 1966, 0,10 bm.

Národná škola v Oščadnici – Ústredí, 1921 – 1953, 0,85 bm, I.

Stredná škola v Oščadnici, 1946 – 1953, 0,20 bm, I.

Osemročná stredná škola v Oščadnici, 1953 – 1961, 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola v Oščadnici, 1961 – 1963, 0,20 bm.

Základná deväťročná škola v Radoli, 1961 – 1968, 0,30 bm.

Stredná škola v Radôstke, 1948 – 1950, 0,05 bm, I.

Stredná škola v Rakovej, 1949 – 1953 (1955), 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Rakovej, 1953 – 1961, 0,40 bm, I.

Základná deväťročná škola v Rakovej, 1961 – 1965, 0,30 bm.

Národná škola v Rakovej – Nižnom Konci, 1948 – 1959, 0,10 bm, I.

Národná škola v Rakovej – Ústredí, 1928 – 1950, 1,35 bm, I.

Národná škola v Rakovej – Vyšnom Konci, 1948 – 1962, 0,30 bm, I.

Základná deväťročná škola v Rakovej – Vyšnom Konci, 1961 – 1962, 0,05 bm.

Národná škola v Riečnici, 1949 – 1953, 0,10 bm, I.

Stredná škola v Riečnici, 1952 – 1953, 0,05 bm, I.

Osemročná stredná škola v Riečnici, 1953 – 1961, 0,30 bm, I.

Základná deväťročná škola v Riečnici, (1956) 1961 – 1978, 0,22 bm.

Národná škola v Skalitom – Ústredí, 1920 – 1953, 1,30 bm, I.

Stredná škola v Skalitom, 1946 – 1953, 0,20 bm, I.

Osemročná stredná škola v Skalitom, 1953 – 1954, 0,05 bm, I.

Národná škola v Starej Bystrici – Ústredí, 1945 – 1953, 0,30 bm, I.

Stredná škola v Starej Bystrici, 1950 – 1953, 0,10 bm, I.

Národná škola v Staškove – Ústredí, 1919 – 1949, 1,50 bm, I.

Osemročná stredná škola v Staškove – Ústredí, 1953 – 1960, 0,20 bm, I.

Stredná škola v Staškove, 1949 – 1953, 0,05 bm, I.

Základná deväťročná škola v Staškove, 1961 – 1971, 0,60 bm.

Národná škola vo Svrčinovci – u Deja, 1948 – 1950, 0,05 bm, I.

Národná škola vo Svrčinovci – Ústredí, 1920 – 1957, 1,80 bm, I.

Stredná škola vo Svrčinovci, 1946 – 1954, 0,30 bm, I.

Osemročná stredná škola vo Svrčinovci, 1953 – 1961, 0,70 bm, I.

Základná deväťročná škola vo Svrčinovci, 1961 – 1962, 0,20 bm.

Národná škola v Turzovke – Klíne, 1921 – 1952, 0,50 bm, I.

Stredná škola v Turzovke – Klíne, 1948 – 1953, 0,10 bm, I.

Stredná škola v Turzovke, 1924 – 1953, 1 bm, I.

Základná deväťročná škola v Turzovke, 1961 – 1964, 0,30 bm.

Národná škola vo Vysokej nad Kysucou, 1920 – 1952, 0,40 bm, I.

Stredná škola vo Vysokej nad Kysucou, 1948 – 1953, 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola vo Vysokej nad Kysucou, 1953 – 1956, 0,20 bm, I.

Národná škola v Zákopčí – Ústredí, 1923 – 1953, 0,40 bm, I.

Stredná škola v Zákopčí, 1949 – 1953, 0,15 bm, I.

Osemročná stredná škola v Zákopčí, 1953 – 1959, 0,30 bm, I.

VIII. Iné školy a školské zariadenia

Pomocná škola internátna v Turzovke, 1950 – 1991, 1,85 bm.

Ľudová škola hospodárska v Čadci, 1930 – 1937, 0,15 bm.

Ľudová škola hospodárska v Rakovej, 1947 – 1951, 0,10 bm.

IX. Školské správy

Školský inšpektorát v Čadci, 1924 – 1946, 0,10 bm, I.

Školský inšpektorát v Kysuckom Novom Meste, (1912) 1940 – 1949, 2,65 bm, I.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 3. Okresné ústavy národného zdravia

Okresný ústav národného zdravia v Čadci, 1968 – 1987, 0,30 bm.

I. 11. Iné zdravotnícke zariadenia

Okresné veterinárne zariadenie v Čadci, 1966 – 1991, 0,10 bm.

II. 1. Nemocenské a sociálne poistenie

Okresný zbor Liečebného fondu verejných zamestnancov v Čadci, 1926 – 1936, 0,20 bm.

II. 4. Domy dôchodcov

Domov dôchodcov v Čadci, 1978 – 1987, 0,20 bm.

Domov dôchodcov v Kysuckom Novom Meste, 1978 – 1987, 0,10 bm.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Okresný ústav sociálnych služieb v Čadci, 1981 – 1985, 1,80 bm.

M. RODINY A OSOBY

I. Rodiny

Slaninák – Škrabák z Rakovej, 1675 – 1932, 0,03 bm.

II. Osobné fondy

Štefan Škriňa, 1945 – 1962, 0,02 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

II. Živnostenské spoločenstvá

Okresné živnostenské spoločenstvo v Čadci, (1884) 1925 – 1951, 11,70 bm, I.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Kysuckom Novom Meste, (1884) 1925 – 1950, 2 bm, I.

III. Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá

Bývalí urbárnici v Kysuckom Novom Meste, 1904 – 1948, 0,03 bm.

Urbárska obec Makov, skupina Setechov v Makove, 1941 – 1955, 0,01 bm.

Urbárska obec v Rakovej, 1906 – 1938, 0,10 bm.

Spoločenstvo bývalých urbarialistov v Turzovke, 1896 – 1958, 2,20 bm.

IV. Spolky

Miestny odbor Matice slovenskej v Čadci, 1921 – 1969, 0,50 bm.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *