Súpis z roku 1643 v obrazoch

O súpise obyvateľstva z roku 1643 nie je veľa detailných informácií.  Podarilo sa mi však nájsť niekoľko fotokópií hárkov z tohto súpisu. Priznám sa, že pri pátraní po mojich predkoch som skončil na prelome 18-teho a 19-teho storočia a už tam som mal často veľké problémy s čítaním záznamov – čo bolo zrejme spôsobené aj nižšou kvalitou daného mikrofilmu. Na tomto súpise sa zdá sú jednotlivé záznamy pekne čitateľné.

DUROSOV DOPLNOK: Všetky súpisy pred rokom 1715 sú urbáre, ktoré si vo vlastnom záujme a pre svoje vlastné potreby vykonávali zemepáni. Neexistoval jednotný predpis, ktorý by určoval podobu, prípadne periodicitu, v ktorej by mali byť urbáre vykonávané.

Nemožno teda zovšeobecniť, že ak bol urbár, alebo súpis pre obec „A“ spracovaný v roku „X“, že v tom istom roku bol spracovaný či vydaný aj pre obec „B“. Prvý celokrajinský súpis bol až v roku 1715 a prvý celokrajinský urbár až tereziánsky urbár.

V tomto prípade ide o desiatky – odvody pre cirkev. Je teda možné, že niektoré biskupstvo si robilo nejaký súpis, ale vo všeobecnosti neviem o ničom takom, aj keď to nevylučujem. Existovali ešte daňové súpisy, ktoré si robili Turci. Tie sú spracovane v diele BLASKOVICS, J.: Az Újvári Ejálet Török Adóösszeírásai (Súpis tureckých daní novozámockého ejáletu), Pozson: Erden, 1993.

Chcete originálny darček pre vašich blízkych (alebo pre seba?:)) unikátna publikácia AKO SI ZOSTAVIŤ RODOKMEŇ vám pomôže odhaliť históriu vášho rodu. Objednajte si ju pod stromček za zvýhodnenú cenu s venovaním od autorov. Stačí kliknúť sem!