Úvod do genealógie 5. Matriky

Z predchádzajúcej časti pátrania po predkoch máme za sebou základ pátrania v rodine. To prebieha jednoducho – pýtate sa vášho otca (prípadne starého, prastarého… otca) na jeho priamych predkov. Takto sa postupne dopracujete k najstaršiemu predkovi, ktorého máte papierovo doložiteľného priamo v rodine. Cieľom je získať doklady, ktoré dokazujú vašu príbuzenskú väzbu takéhoto predka. Po skončení priebežného pátrania v rodine sa totiž vyberiete na matriku a budete pátrať ďalej.

Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Pôvodne si matriky viedli samotné jednotlivé cirkvi. Civilné štátne matriky boli uzákonené až v roku 1895. Staršie cirkevné matriky nájdete v  Štátnych archívoch, novšie (po r. 1895) sú majetkom cirkví a nájdete ich na jednotlivých farských úradoch.
Civilné matriky mladšie ako sto rokov sú archivované na matričných úradoch. Staršie sa postupne presúvajú do bývalých okresných archívov, teraz nazývané pracoviská štátneho archívu. Štátne matriky z rokov 1895 – 1906 sú uložené práve v týchto archívoch.

Za sprístupnenie jedného zväzku matrík sa v archíve platí správny poplatok vo forme kolku v hodnote 2 Eurá.

[adrotate banner=“7″]

Štruktúra a rozmiestnenie jednotlivých archívov nájdete na webe Ministerstva vnútra.

Genealogické pátranie na úradoch je limitované mantinelmi, ktoré stanovuje zákon. Do živých matrík môžu nazrieť len rodinní príslušníci alebo poverená osoba. Tu je pár relevantných informácií zo zákona o matrikách:

Čo je to matrika

 • Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.
 • Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva (ďalej len matričné udalosti), ak tento zákon neustanovuje inak
 • Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí osobitne. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie pre každú obec; kniha manželstiev sa vedie ako jediná.

Matrika, verejné listiny, výpisy

 • Matrika je verejná listina.
 • Verejnými listinami sú aj rodný list, sobášny list a úmrtný list (ďalej len úradný výpis), potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike a doslovné výpisy z matrík.
 • Potvrdenie o údajoch zapísaných v matrike obsahuje údaje ustanovené osobitným zákonom alebo potrebné na uplatnenie nárokov fyzickej osoby v cudzine.
 • Doslovný výpis obsahuje všetky údaje zapísané v matrike v pôvodnom aj zmenenom stave.

Kto je člen rodiny

 • Na účely zákona sa za člena rodiny považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.
Chcete originálny darček pre vašich blízkych (alebo pre seba?:)) unikátna publikácia AKO SI ZOSTAVIŤ RODOKMEŇ vám pomôže odhaliť históriu vášho rodu. Objednajte si ju pod stromček za zvýhodnenú cenu s venovaním od autorov. Stačí kliknúť sem!

12 thoughts on “Úvod do genealógie 5. Matriky

 • 2. mája 2010 at 20:52
  Permalink

  moj e babicka verona danova narodena v hanusovciach nad toplou prosim datum narodenia

 • 2. mája 2010 at 20:54
  Permalink

  mala by sa narodit okolo roku 1899 neviem presne verona danova bydlisko hanusovce nad toplou okr vranov zomrela v roku 1962

 • 12. februára 2011 at 11:15
  Permalink

  Pracujem na rodostrome. Neviem nájsť prepojenie od roku 1848 na rozchod Hroncovského rodu z vraj pôvodnej osady Očová alebo Zvolenská Slatina na Dolnú zem do osady Slovenský Komlóš alebo Veľký Bánhedeš.Predpokladaný pohyb mojich predkov od Sl. Komlóša cez Szentandrás, Albertirsu povedzme České Brezovo, Zvolenská Slatina až po Očovú. Posledný pozitívne zistený prapredok je Michla Hronec narodený 1848 (+1873) a jeho manželka Mária Moravská narodená 1850 (+1920). Okrm toho v mojomrode sú i priezviská Selecky (Matej) nar. 1788 ďalej Muránsky (Juraj) nar. 1802 (+ ?). ďalej mám v rode i Kukučkovcov Kukučka pavol nar. 1856 (+1932)O väčšine z nich viem udať osady kde žili. Nateraz to rozvádzať nebudem počkám na odozvu.

 • 6. mája 2011 at 15:42
  Permalink

  Z Komlóša pochádzajú moji rodčia. Prapredkovia prišli do Komlóša ako som zistil od Zvolena zo Slatinky. Niekedy okolo r. 1754-57.
  Z dohľadávaných udajov viem že Kukučkovci aj Moravskovci v Komlóši 100% zili. Dokonca boli aj vzdialenejší príbuzný.

 • 8. mája 2011 at 7:53
  Permalink

  Odkaz Hovorkovi
  na našej Damjanich ulici bývali Hovorkovci. Pán Hovorka bol krajčír ale ostal v druhej svetovej vojne nezvestný, teda nevrátil sa domov. Jeho syn Ján zrejme odišiel do Budapešti alebo do iného mesta. Jeho matka nebola Komlóšanka. Odkiaľ pochádzala to už si nepamätám.
  O dom starých rodičov sa vnuk určite staral lebo po čase som zistil, že ho predal Matuškovcom.

  K hroncovskému rodu som dostal od starostu obce Očová monografiu obce.
  Pravdepodobne je hniezdom tohto priezviska. Dokonca je v nej uvedené, že 6 rodín odišlo na Komlóš.Nie sútam uvedené ďalšie údaje No z priezvisk rodím žijúcich v Očovej som zitil, že Kyseľ, Šebo, Bartoš, Hronec Lipták, Zahorec, a Vajda sú priezviská z Komlóša. Existuje nejaký doklad o tom, že niektorí poddaný z obce ušli. No neviem kde takúto listinu možno objaviť respektíve kde sa k nej dostať .

 • 9. mája 2011 at 12:03
  Permalink

  Je pravda že na uvedenej ulici býval Ján Hovorka a medzi ním a Michalom Hroncom bývali Pavlíkovci.
  Vycházdam zo zoznamu adries z r. 1939-40. V tomto období bolo v T.K približne 40 adries s priezviskom Hovorka.
  Za 250 rokov od príchodu prvých Hovorkovcov na Komlós sa rodina rozrastala. Aj dnes tam ešte žijú, dokonca aj moji blízky príbuzný.
  Hroncovci: V súpise daňovníkov z 1715. (ktorý bol mimochodom spomínaný aj na týchto stránkach) sú v obci Očová zapísaný Juraj Hronec (Georgius Hronyecz), Martin (Martinus Hronecz), a Baltazár Hronecz.
  V súpise poddaných približne z r. 1750-1760 asi 1759 (nachádzajúcom sa v ŠO archíve v Banskej Bystrici- archív Zvolenskej župy) je uvedený v súpise Očovej Ondrej (Andreas Hronecz).
  František Zahorec (Fraciscus) bol v čase súpisu z r.1715 richtárom V Slatinke (predtým Malá Slatina, Kiss Szalatna)
  V súpise ušlých poddaných z dolného okresu Zvolenskej župy za posledných 10 rokov. z roku 1764 (SOA BB.)
  Sa v Slatinke spolu Hovorkovcami nacháza aj Martin Zahorec, Martin Oravec a ďalší (celkovo 12 rodín) ktoré ako sa uvádza v dokumente ušli do mesta Sarvaš a osady Komlóš. Tu by sa mali dať nájsť aj utečenci z Očovej.

 • 21. júna 2011 at 20:53
  Permalink

  Na Familysearch.org sú pridané dnes nové matriky pre SK aj CZ. Lovu zdar.

 • 21. júna 2011 at 21:13
  Permalink

  No, je to sice oznacene ako update, ale vazne netusim, co pridali – okresy tie iste, to, co chybalo v niektorych okresoch chyba stale…:-(

 • 4. januára 2012 at 16:00
  Permalink

  Prosím Vás, pracujem na svojom rodokmeni a dostala som sa po rok 1855 aj papierovo, hľadám predka menom Jozef a Filip Gašparík (pôvodne bývali niekde v Biskupovej)

 • 8. apríla 2012 at 17:31
  Permalink

  Dobrý deň. Chcel by som pátrať po predkoch mojej prababky Márie Skolodovej, rod. Dziňaskovej. Zistil som, že sa narodila roku 1878 v Nižnej Myšli, a že jej rodičmi boli Ján Dziňasko a Anna, rod. Paločková. Mária sa vydávala roku 1899 v Drienove a jej matka už bola nebohá. Neskôr som našiel úmrtný list jej otca, ktorý zomrel roku 1920 podľa štátnej matriky vo veku 80 rokov ako manžel Heleny Semančovej( podľa farskej matriky zomrel ako 88-ročný manžel Anny Semančovej). Potom som našiel narodenie niekoľkých Máriiných súrodencov v Trstennom pri Hornáde, okres KS. Všetci títo súrodenci mali v matrike uvedené ako miesto bydliska Trstené pri Hornáde a zároveň aj Drienov. Ani v jednej zo spomínaných obcí som sobášny list Jána Dziňanského s Annou Paločkovou ani Helenou Semančovou nenašiel. V úmrtnej matrike taktiež nebolo uvedené miesto narodenia. Nepodarilo sa mi nájsť ani úmrtné listy manželiek. Viete mi niekto poradiť ako by som mal ďalej postupovať? Jeden z jeho synov bol vyhlásený za mŕtveho, je možné, že v rozhodnutí súdu bude zmienka o mieste pôvodu rodičov? Akákoľvek rada, či tip by mi pomohli, vopred vám pekne ďakujem.

Comments are closed.