Štátny okresný archív v Rožňave

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/2, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

422 – Štátny OKRESNÝ ARCHÍV V ROŽŇAVE

Námestie baníkov 26

048 01 Rožňava

Telefón/fax: 0942/732 41 54

Telefón: 0942/732 40 69 – riaditeľ

0942/732 65 00 – pobočka – Brzotín, kaštieľ

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XIV. 1. Maďarská okupačná správa v rokoch 1938 – 1945 (1944) – župy

Municipálne mesto Rožňava, 1938 – 1945, 12,25 bm, I.

XVI. 2. Finančné správy

Okresná finančná správa v Rožňave, 1971 – 1987, 2,85 bm.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňový úrad v Revúcej, 1923 – 1944, 55,50 bm.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Dobšinej, 1938 – 1945, 9,37 bm, I, K.

Okresný úrad v Revúcej, 1923 – 1944, 36,50 bm, I, K.

Okresný úrad v Rožňave, 1923 – 1938, 21,70 bm, I, K.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Katastrálny meračský úrad v Revúcej, 1771 – 1939, 13,20 bm.

Katastrálny meračský úrad v Rožňave, 1850 – 1918, 11,60 bm.

Štátny pastvinársky inšpektor v Rožňave, 1926 – 1948, 1,05 bm.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Revúcej, 1944 – 1960, 81,24 bm.

Okresný národný výbor v Rožňave, 1945 – 1960, 173,02 bm .

Okresný národný výbor v Rožňave, 1961 – 1990, 459,93 bm.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Okresný splnomocnenec ministerstva výkupu v Revúcej, 1951 – 1954, 3 bm.

Okresný splnomocnenec ministerstva výkupu v Rožňave, 1952 – 1955, 1 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Revúcej, 1933 – 1949, 2,95 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Rožňave, 1932 – 1949, 2,70 bm, I, K.

XXII. 4. Okresné kontrolné a štatistické orgány v rokoch 1945 – 1990

Okresná služba Štátneho úradu štatistického v Revúcej, 1948 – 1960, 2,15 bm.

Okresná služba Štátneho úradu štatistického v Rožňave, 1949 – 1961, 3,10 bm.

Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu v Rožňave, 1962 – 1981, 5,30 bm.

Výbor ľudovej kontroly v Rožňave, 1954 – 1967, 1,70 bm.

XXIV. 1. Magistráty do roku 1945

Magistrát mesta Dobšinej, 1326 – 1920, 113,70 bm.

Magistrát mesta Jelšavy, 1299 – 1922, 15,70 bm.

Magistrát mesta Revúcej, 1612 – 1922, 24,48 bm.

Magistrát mesta Rožňavy, 1323 – 1922, 49,90 bm, I.

XXIV. 3. Mestečká do roku 1945

Mestečko Plešivec, 1724 – 1871 (1876), 4,19 bm.

Mestečko Štítnik, 1605 – 1871 (1885), 1,30 bm

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Notársky úrad v Dobšinej, 1921 – 1945, 21,80 bm, I.

Notársky úrad v Plešivci, 1871 – 1938, 6,75 bm, I.

Notársky úrad v Revúcej, 1922 – 1935, 5,95 bm.

Notársky úrad v Rožňave, 1923 – 1938, 17 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Betliari, 1895 – 1939, 4,50 bm.

Obvodný notársky úrad v Brzotíne, 1883 – 1939 (1943), 2,97 bm.

Obvodný notársky úrad v Brzotíne, 1939 – 1944 (1945), 0,98 bm.

Obvodný notársky úrad v Drnave, 1874 – 1939, 1,36 bm.

Obvodný notársky úrad v Drnave, 1939 – 1944, 0,52 bm.

Obvodný notársky úrad v Gemerskej Hôrke, 1925 – 1944, 0,53 bm.

Obvodný notársky úrad v Gočove, (1800) 1902 – 1944 (1945), 2,23 bm.

Obvodný notársky úrad v Hucíne, 1913 – 1944, 1,91 bm.

Obvodný notársky úrad v Hosúsove, 1928 – 1938, 0,23 bm.

Obvodný notársky úrad v Jelšave, 1923 – 1938, 2,94 bm.

Obvodný notársky úrad v Jelšave, 1939 – 1944, 1,34 bm.

Obvodný notársky úrad v Kameňanoch, 1921 – 1944, 3,86 bm.

Obvodný notársky úrad v Krásnohorskom Podhradí, 1895 – 1945, 1,25 bm.

Obvodný notársky úrad v Lubeníku, 1914 – 1944, 2,20 bm.

Obvodný notársky úrad v Mehách, 1934 – 1938, 0,60 bm.

Obvodný notársky úrad v Muráni, 1908 – 1946, 4,57 bm.

Obvodný notársky úrad v Nadabule, 1939 – 1944, 0,43 bm.

Obvodný notársky úrad v Plešivci, 1939 – 1944, 1,43 bm.

Obvodný notársky úrad v Rejdovej, 1917 – 1945, 4,15 bm.

Obvodný notársky úrad v Revúcej, 1936 – 1945, 6,02 bm.

Obvodný notársky úrad v Revúčke, 1889 – 1936, 5,08 bm.

Obvodný notársky úrad v Roštári, 1922 – 1945, 2,90 bm.

Obvodný notársky úrad v Rožňavskom Bystrom, 1903 – 1945, 1,25 bm.

Obvodný notársky úrad v Silici, 1899 – 1938, 1,28 bm.

Obvodný notársky úrad v Silici, 1939 – 1945, 1,03 bm.

Obvodný notársky úrad v Sirku, 1907 – 1944, 1,70 bm.

Obvodný notársky úrad v Slavošovciach, 1914 – 1945, 6,56 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Stratenej, 1895 – 1945, 6,28 bm.

Obvodný notársky úrad v Štítniku, 1903 – 1945, 2,17 bm.

Obvodný notársky úrad vo Veľkej Polome, 1865 – 1945, 4,66 bm.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Dobšinej, 1945 – 1973, 13,59 bm.

Mestská správna komisia v Rožňave, 1945 – 1950, 15,10 bm.

Mestský národný výbor v Rožňave, 1951 – 1974, 16,20 bm.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Gočove, 1945 – 1949, 0,29 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hucíne, 1945 – 1952, 0,32 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Jelšave, 1945 – 1950, 1 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kameňanoch, 1945 – 1949, 0,91 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Lubeníku, 1945 – 1948, 1,40 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Muráni, 1945 – 1949, 1,12 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Rejdovej, 1945 – 1950, 0,79 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Revúcej, 1945 – 1949, 2,35 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Roštári, 1945 – 1950, 0,63 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Silici, 1945 – 1952, 0,76 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Sirku, 1945 – 1948, 0,55 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Slavošovciach, 1945 – 1950, 0,98 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkej Polome, 1945 – 1950, 15,10 bm.

Obvodný úrad miestnych správnych komisií v Brzotíne, (1936) 1945 – 1950, 0,86 bm.

Obvodný úrad miestnych správnych komisií v Drnave, 1945 – 1950, 0,94 bm.

Obvodný úrad miestnych správnych komisií v Gemerskej Hôrke, 1945 – 1950, 0,88 bm.

Obvodný úrad miestnych správnych komisií v Nadabule, 1945 – 1950, 0,47 bm.

Obvodný úrad miestnych správnych komisií v Plešivci, 1945 – 1950, 1,87 bm.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestny národný výbor v Betliari, 1945 – 1959, 2,27 bm.

Miestny národný výbor v Bohúňove, 1957 – 1967, 0,80 bm.

Miestny národný výbor v Brzotíne, 1950 – 1976, 2,98 bm.

Miestny národný výbor v Čučme, 1945 – 1960, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Dedinkách, 1950 – 1990, 7,10 bm.

Miestny národný výbor v Drnave, 1950 – 1952, 0,16 bm.

Miestny národný výbor v Malej Polome a vo Veľkej Polome, 1950 – 1955, 0,92 bm.

Miestny národný výbor v Henckovciach, (1951) 1972 – 1990, 1,15 bm.

Miestny národný výbor v Joviciach, 1956 – 1976, 1,40 bm.

Miestny národný výbor v Kobeliarove, 1950 – 1973, 1,30 bm.

Miestny národný výbor v Krásnohorskej Dlhej Lúke, 1945 – 1954 (1960), 0,95 bm.

Miestny národný výbor v Kružnej, (1953) 1959 – 1975, 1,30 bm.

Miestny národný výbor v Lubeníku, 1946 – 1973, 3,77 bm.

Miestny národný výbor v Magnezitovciach, 1953 – 1989, 6,50 bm.

Miestny národný výbor v Muránskej Zdychave, 1955 – 1976, 1,15 bm.

Miestny národný výbor v Nadabule, 1950 – 1960, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Nižnej Slanej, 1949 – 1960, 1,30 bm.

Miestny národný výbor v Plešivci, 1951 – 1954, 0,61 bm.

Miestny národný výbor v Rakovnici, 1945 – 1974, 1,60 bm.

Miestny národný výbor v Revúcej, (1945) 1950 – 1960, 2,44 bm.

Miestny národný výbor v Rožňavskom Bystrom, 1952 – 1967, 1,60 bm.

Miestny národný výbor v Rudnej, 1950 – 1980, 8,50 bm.

Miestny národný výbor v Silickej Brezovej, 1960 – 1967, 1,20 bm.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Dobšinej, 1943 – 1945, 1,14 bm.

Okresný súd v Revúcej, 1870 – 1957, 15,10 bm.

Okresný súd v Rožňave, 1852 – 1959, 50 bm.

Okresný súd v Rožňave, 1960 – 1965, 4 bm.

IV. 8. Štátne notárstva od roku 1872

Štátne notárstvo v Revúcej, 1916 – 1934, 0,85 bm.

Štátne notárstvo v Rožňave, 1875 – 1938, 6,50 bm.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Revúcej, 1947 – 1960, 0,56 bm.

Okresná prokuratúra v Rožňave, 1949 – 1985, 16,63 bm.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

II. 1. Hlinkova garda

Okresné veliteľstvo Hlinkovej gardy v Dobšinej, 1938 – 1944, 0,12 bm, I.

III. 3. Policajné komisariáty

Policajný komisariát v Rožňave, 1923 – 1933, 0,54 bm, I.

D. FINANČNÍCTVO

I. Banky

Štátna banka československá, pobočka v Revúcej, 1950 – 1955, 0,94 bm.

Štátna banka československá, pobočka v Rožňave, 1950 – 1965, 3,90 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

I. 3. Banské závody, podniky, účastinné spoločnosti

Talkumia, Eugen Koreň, ťažba hliny a mastenca v Rožňave, 1946 – 1948, 0,06 bm.

III. Manufaktúry

Kameninová manufaktúra v Rožňave, 1806 – 1879, 0,45 bm, I.

IV. 1. Energetický priemysel

Slanodolinská elektráreň v Rožňave, 1895 – 1920, 0,05 bm, I.

IV. 6. Drevospracujúci priemysel

Piloimpregna, š. p. v Dobšinej (Piloimpregna, n. p., Košice, závod Dobšiná), 1975 – 1988, 2,15 bm.

IV. 7. Papierenský priemysel

Gemerská celulózka a papiereň, n. p., š. p. v Gemerskej Hôrke, 1898 – 1996, 100 bm.

VIII. 1. Pozemné stavebníctvo

Pozemné stavby, š. p. v Rožňave (Pozemné stavby, n. p., Poprad), 1960 – 1996, 76,50 bm.

XII. 1. Služby

Okresný priemyselný kombinát v Rožňave, 1953 – 1956, 4,73 bm.

Okresný priemyselný podnik v Rožňave, 1955 – 1988, 93,20 bm.

Pohostinský a všeužitočný kombinát v Rožňave, 1950 – 1957, 2,50 bm.

XII. 2. Stavebné organizácie

Okresný stavebný kombinát v Rožňave, 1948 – 1954, 0,35 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo v Betliari, 1950 – 1957, 0,35 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Brzotíne, 1952 – 1980, 3,74 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Jelšave, 1950 – 1963, 0,90 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kameňanoch, 1950 – 1959, 2,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nandraži, 1951 – 1964, 1,30 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Rákoši, 1951 – 1958, 1,82 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Roštári, 1960 – 1989, 6,40 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Slavci, 1951 – 1972, 3,63 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Turčoku, 1952 – 1955, 0,22 bm.

III. 3. Iné výrobné družstvá

Roľnícke družstevné podniky – Liehovar v Rožňave, 1946 – 1949, 0,20 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Okresná organizácia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v Dobšinej, 1941 – 1944, 0,20 bm, I.

Okresný sekretariát Demokratickej strany v Revúcej, 1945 – 1948, 0,10 bm.

Okresný sekretariát Demokratickej strany v Rožňave, 1945 – 1948, 0,10 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Rožňave, (1945) 1948 – 1990, 103,80 bm.

IV. Odborové hnutie

Okresná odborová rada v Rožňave, 1945 – 1953, 0,25 bm.

Miestna skupina Zväzu baníkov Československej republiky v Ochtinej, 1919 – 1938, 0,06 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Miestny akčný výbor Slovenského národného frontu v Betliari, 1948 – 1953, 0,05 bm.

Miestny akčný výbor Slovenského národného frontu v Slavošovciach, 1952 – 1953, 0,05 bm.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Revúcej, 1948 – 1959, 1,70 bm, I.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Rožňave, 1948 -1959, 3,10 bm, I, K.

Okresný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Rožňave, 1960 -1990, 10,10 bm, I, K.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Miestna odbočka Živeny – Slovenského zväzu žien v Ratkovej, 1941 – 1952, 0,10 bm.

Okresná organizácia Československého zväzu mládeže v Revúcej, (1945) 1949 – 1953, 0,02 bm.

Organizácia Československého zväzu mládeže pri Liečebnom ústave pri Muráni, 1954 – 1956, 0,04 bm.

Okresný sekretariát Živeny – Slovenského zväzu žien v Revúcej, 1929 – 1952, 0,15 bm.

Okresný výbor Československého zväzu telesnej výchovy v Rožňave, 1957 – 1979, 8,20 bm.

Okresný výbor pre telovýchovu a šport v Revúcej, 1951 – 1953, 0,20 bm.

Okresný výbor pre telovýchovu a šport v Rožňave, 1950 – 1954, 0,10 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Rožňave, 1967 – 1990, 7,30 bm.

Okresný výbor Zväzu Cigánov – Rómov na Slovensku v Rožňave, 1969 – 1973, 0,70 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Rožňave, 1949 – 1990, 9,70 bm.

Okresný výbor Zväzu pre spoluprácu s armádou v Rožňave, 1975 – 1990, 2,30 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

II. 1. Múzeá

Okresné múzeum v Rožňave, 1896 – 1960, 0,06 bm.

Správa štátneho kaštieľa v Betliari, 1950 – 1962, 0,20 bm.

II. 3. Archívy

Štátny okresný archív v Revúcej, 1956 – 1960, 0,10 bm.

Štátny okresný archív v Rožňave, 1951 – 1997, 3,70 bm.

II. 7. Vydavateľstvá a redakcie

Rožňavský chýrnik – spolumajitelia, 1901 – 1921, 0,04 bm.

III. 3. Osvetové rady

Okresná osvetová rada v Revúcej, 1948 – 1949, 1 bm.

Miestna osvetová rada v Rakovnici, 1946 – 1950, 0,08 bm.

III. 4. Osvetové strediská

Mestské kultúrne stredisko v Rožňave, 1971 – 1987, 0,92 bm.

Miestna osvetová beseda v Revúcej, 1947 – 1950, 0,10 bm.

I. ŠKOLSTVO

III. Stredné odborné školy

Stredná poľnohospodárska technická škola v Revúcej, 1960 – 1983, 3,03 bm.

IV. Odborné školy

Štátna roľnícka škola v Rožňave, 1948 – 1950, 0,30 bm.

Štátna meštianska a pridružená Vyššia obchodná škola v Revúcej, 1877 – 1919, 0,90 bm.

VI. Základné školy

Stredná škola v Dobšinej, 1893 – 1953, 0,50 bm.

Základná deväťročná škola v Dobšinej, 1967 – 1974, 0,66 bm.

Štátna ľudová škola v Henckovciach, 1921 – 1948, 0,48 bm.

Národná škola v Henckovciach, 1948 – 1961, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Henckovciach, 1961 – 1976, 0,36 bm.

Národná škola v Nadabule, 1908 – 1961, 0,62 bm.

Základná deväťročná škola v Nadabule, 1961 – 1977, 0,23 bm.

Národná škola v Ochtinej, 1902 – 1952, 0,90 bm.

Národná škola v Rožňave – Bani, 1920 – 1961, 0,57 bm.

Základná deväťročná škola v Rožňave – Bani, 1961 – 1974, 0,10 bm.

Štátna ľudová škola vo Vlachove, 1938 – 1942, 0,08 bm.

IX. Školské správy

Školský inšpektorát v Rožňave, 1930 – 1949, 4,60 bm.

J. ZDRAVOTNÍCTVO

I. 3. Okresné ústavy národného zdravia

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave, 1887 – 1990, 26 bm.

II. 1. Nemocenské a sociálne poistenie

Okresná nemocenská poisťovňa v Rožňave, 1929 – 1937, 0,26 bm.

II. 3. Ústavy sociálnej starostlivosti pre deti a mládež

Oblastný detský domov v Rožňave, 1945 – 1949, 0,30 bm.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Stanica Masarykovej ligy proti tuberkulóze v Rožňave, 1945 – 1950, 0,04 bm.

Okresná starostlivosť o mládež v Dobšinej, 1939 – 1945 (1947), 0,50 bm.

Okresná starostlivosť o mládež v Revúcej, 1934 – 1953, 0,79 bm.

Okresná starostlivosť o mládež v Rožňave, 1945 – 1951, 2,29 bm.

K. NÁBOŽENSKÉ ORGANIZÁCIE

V. Vikariáty, senioráty, dekanáty

Gemerský seniorát reformovanej cirkvi v Revúcej, (1821) 1840 – 1870 (1890), 1,15 bm.

IX. Iné náboženské inštitúcie

Lutherov spolok evanjelických kňazov a. v. v Muránskej Dlhej Lúke, 1924 – 1949, 0,05 bm.

M. RODINY A OSOBY

I. Rodiny

Gömöri (Gömöry) z Rožňavy, (1493) 1803 – 1894, 0,30 bm, I.

Novák z Rožňavy, 1870 – 1961, 0,06 bm.

Sontág (Szontagh) z Rožňavy, 1715 – 1918, 0,10 bm.

II. Osobné fondy

Ladislav Arany, (1784) 1806 – 1938, 0,08 bm.

Rudolf Hažlinský (Hazslinszky), 1886 – 1913, 0,11 bm.

Jozef Mikulík, 1880 – 1886, 0,15 bm, I.

Vojtech Molnár, 1933 – 1962, 0,11 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

I. Cechy

Cechy v Dobšinej, 1635 – 1875, 0,34 bm.

Cechy a remeselnícke spoločenstvá v Rožňave, 1612 – 1919, 1,10 bm, I.

II. Živnostenské spoločenstvá

Obchodné grémium pre okres rožňavský v Rožňave, 1904 – 1949, 3,01 bm, I.

Odborné spoločenstvo hostinských a výčapníkov v Rožňave, 1921 – 1949, 0,83 bm, I.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Dobšinej, 1938 – 1945, 1,28 bm, I.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Rožňave, 1884 – 1952, 7 bm, I.

Živnostenské spoločenstvo v Revúcej, 1929 – 1942, 3,54 bm.

III. Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá

Súkromný komposesorát v Rakovnici, 1934 – 1959, 0,03 bm.

Lesný komposesorát v Štítniku, 1790 – 1867, 0,10 bm.

IV. Spolky

Dobrovoľný hasičský spolok v Jelšave, 1876 – 1909, 0,08 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor v Rožňave, 1833 – 1903, 0,20 bm, I.

Dobrovoľný hasičský zbor v Rožňave, 1941 – 1944, 0,03 bm.

Klub slovenských turistov a lyžiarov, odbor v Revúcej, 1940 – 1943, 0,02 bm.

Ľudové literárne združenie v Rožňave, 1938 – 1944, 0,05 bm.

Ľudový rybársky spolok v Revúcej, 1931 – 1951, 0,04 bm.

Miestny odbor Matice slovenskej v Betliari, 1937 – 1949, 0,12 bm.

Miestny odbor Matice slovenskej v Rožňave, 1945 – 1946, 0,03 bm.

Okresná hasičská jednota v Dobšinej, 1939 – 1941, 0,03 bm.

Okresná hasičská jednota v Rožňave, 1928 – 1938, 0,06 bm.

Okresná hasičská jednota v Rožňave, 1945 -1947, 0,01 bm.

Rožňavskí starí študenti, (1887) 1959 – 1976 (1986), 0,30 bm, I.

Rožňavský besedný spolok, 1831 – 1853, 0,04 bm, I.

Rožňavský ženský dobročinný spolok, 1856 – 1922, 0,22 bm, I.

Rybársky spolok Gemerskej Hornoslanskej doliny v Rožňave, 1939 – 1944, 0,04 bm.

Spolok Československého Červeného kríža v Revúcej, 1932 – 1937 (1948), 0,02 bm.

Spolok Československého Červeného kríža v Rožňave, 1945 – 1951, 0,07 bm.

Spolok divadelných ochotníkov P. J. Šafárika v Betliari, 1923 – 1949, 0,16 bm.

Spolok Slovenského Červeného kríža v Dobšinej, 1943 – 1944, 0,04 bm.

Zbor Slovenskej ligy v Rožňave, 1935 – 1937, 0,02 bm.

Združené kultúrne spolky v Betliari, 1945 – 1949, 0,08 bm.

Miestne združenie evanjelickej a. v. mládeže v Sirku, 1939 – 1944, 0,02 bm.

V. Záujmové organizácie

Spoločnosť pre reguláciu potoka Lovnica v Jelšave, 1880 – 1883, 0,03 bm.

Spolok rožňavských zemanov, 1628 – 1848, 0,21 bm, I.

Združenie rožňavských baníkov, 1803 – 1945, 0,11 bm, I.

Telocvičná jednota Sokol v Revúcej, 1919 – 1938 (1940), 0,18 bm.

Veliteľstvo hasičov v Rožňave, 1938 – 1941, 0,01 bm.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *