Kolonizácia 3. Začiatok

Kolonizácia
Kolonizácia

Realizáciou kolonizačnej akcie bol poverený Štátny pozemkový úrad v Prahe podriadený vláde. Pri úrade bol zriadený Všeobecný fond pre podporu vnútornej kolonizácie. Štátny pozemkový úrad v Prahe prostredníctvom obvodových úradovní pre pozemkovú reformu a prídelových komisárov riadil celú pozemkovú reformu a s ňou súvisiacu kolonizačnú akciu. Na Slovensku to boli Obvodová úradovňa v Trenčianskych Tepliciach, ktorá sa neskôr presťahovala do Trenčína a Obvodová úradovňa vo Zvolene a im podliehajúci prídeloví komisári.

Rozmach kolonizácie a veľký záujem zo strany roľníkov, si však čoskoro vynútil zriadenie osobitného úradu v podobe Kolonizačného referátu Štátneho pozemkového úradu v Bratislave, ktorý začal svoju činnosť 1. januára 1925 s pôsobnosťou na celé územie Slovenska. Jeho úlohou bolo rozhodovať v prídelovom konaní, staral sa o zaknihovanie prídelov, vykonával hospodársky dozor nad kolóniami, poskytoval finančnú pomoc kolonistom, a mal riešiť všetky ich problémy. V práci mu pomáhali prídeloví komisári a dva kolonizačné komisariáty so sídlom v Leviciach a v Kráľovskom Chlmci. Na kolonizačnej akcii sa podieľali aj ďalšie inštitúcie napr. Zemedelská rada, Kancelária československých légií pri ministerstve obrany, Ministerstvo sociálnych vecí a Ministerstvo verejných prác.

Celá kolonizačná akcia v rámci pozemkovej reformy sa uskutočnila v troch fázach, táto fázovitosť však nebola cielená. Skôr ju vyvolali ekonomické problémy spojené s jej realizáciou. Samotný proces sa začal v roku 1921.

V prvej etape od roku 1921 do konca roku 1923 vytvoril Štátny pozemkový úrad v Prahe dvadsať kolonizačných obcí a osád s 593 rodinami. V roku 1924 sa začala druhá etapa a do konca roku 1927 štatistiky uvádzajú 41 kolonizačných obcí a osád s 1054 nedielmi. V tretej fáze od roku 1928 už kolonizačnú akciu postihuje hospodárska a agrárna kríza, ale pozemkový úrad v Prahe iniciuje rad ekonomických opatrení na podporu kolonizačnej akcie.

Kolonizácia dosiahla vrchol v roku 1929. Začiatkom tridsiatych rokov minulého storočia už počet kolónií len nepatrne pribúdal a v druhej polovici tridsiatych rokov vznik kolónií postupne doznieval. V tom čase pokračovala v kolonizácia už len vo forme stabilizačných opatrení, pokračoval proces osamostatňovania obcí, budovanie infraštruktúry a samotný prídel sa už realizoval len výnimočne.

V ďalšej časti sa budeme venovať priebehu celého procesu. Dočítate sa, aké boli výsledky vnútornej kolonizácie.

Chcete originálny darček pre vašich blízkych (alebo pre seba?:)) unikátna publikácia AKO SI ZOSTAVIŤ RODOKMEŇ vám pomôže odhaliť históriu vášho rodu. Objednajte si ju pod stromček za zvýhodnenú cenu s venovaním od autorov. Stačí kliknúť sem!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *