Štátny okresný archív v Dolnom Kubíne

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/1, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V DOLNOM KUBÍNE

Matúškova 1654/8

026 01 Dolný Kubín

Telefón: 0845/586 34 23, 0845/586 34 98

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XI. 7. Štátne odborné úrady do roku 1922

Štátny hospodársky inšpektorát v Dolnom Kubíne, 1921 – 1922, 0,15 bm.

XV. 2. Expozitúra Úradu hospodárskej kontrolnej služby v rokoch 1945 – 1949

Expozitúra Úradu hospodárskej kontrolnej služby v Dolnom Kubíne, 1942 – 1949 , 0,90 bm.

XVI. 1. Finančné riaditeľstvá

Okresné finančné riaditeľstvo v Dolnom Kubíne, 1888 – 1933, 0,15 bm, I.

XVI. 2. Finančné správy

Daňová správa v Dolnom Kubíne, (1927) 1934 – 1949 (1950), 34,10 bm, I.

Okresná finančná správa v Dolnom Kubíne, 1967 – 1989, 22,50 bm.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňový úrad v Dolnom Kubíne, 1921 – 1949, 24,30 bm, I.

Daňový úrad v Námestove, 1925 – 1949, 12,20 bm, I.

Daňový úrad v Trstenej, 1940 – 1949, 13,40 bm, I.

Daňový úrad v Tvrdošíne, 1917 – 1921, 0,10 bm, I.

Dôchodkový kontrolný úrad v Dolnom Kubíne, 1926 – 1949, 0,15 bm, I.

Dôchodkový kontrolný úrad v Námestove, 1922 – 1949, 0,25 bm, I.

Dôchodkový kontrolný úrad v Trstenej, 1938 – 1949, 0,35 bm, I.

XVI. 4. Colnice

Colný úrad v Suchej Hore, 1947 – 1949, 0,05 bm, I.

Colný úrad v Trstenej, 1948, 0,10 bm, I.

Colnica v Trstenej, 1957 – 1978, 1,95 bm.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Dolnom Kubíne, (1915) 1923 – 1945, 120,40 bm, I, K.

Okresný úrad v Námestove,(1921) 1923 – 1945, 96,85 bm, I, K.

Okresný úrad v Trstenej, (1905) 1923 – 1945 (1949), 92,35 bm, I, K.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Dolnom Kubíne, 1934 – 1945, 0,70 bm, I.

Úrad práce v Dolnom Kubíne, 1939 – 1945, 1,50 bm, I.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Dolnom Kubíne, (1939) 1945 – 1960, 70,70 bm, I.

Okresný národný výbor v Dolnom Kubíne, 1960 – 1990, 922,30 bm, I.

Okresný národný výbor v Námestove, (1942) 1945 – 1960, 96,30 bm, I.

Okresný národný výbor v Trstenej, 1945 – 1960, 76,05 bm, I.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Okresná pamiatková správa v Dolnom Kubíne, 1972 – 1983, 1,75 bm.

Okresná poľnohospodárska správa v Dolnom Kubíne, (1952) 1963 – 1983, 71,45 bm.

Okresná správa cestovného ruchu v Dolnom Kubíne, 1965 – 1995, 15,30 bm.

Okresná správa ciest v Dolnom Kubíne,1953 – 1987, 2,85 bm.

Okresná údržba miestnych komunikácií v Námestove, 1968 – 1983, 3,60 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Dolnom Kubíne, 1946 – 1951, 2,15 bm, I.

Okresný úrad ochrany práce v Trstenej, 1946 – 1954, 0,50 bm.

XXII. 4. Okresné kontrolné a štatistické orgány v rokoch 1945 – 1990

Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu v Dolnom Kubíne, 1961 – 1991, 29,70 bm.

XXIV. 3. Mestečká do roku 1945

Mestečko Dolný Kubín, 1418 – 1871 (1922), 1,80 bm, I.

Mestečko Námestovo, 1776 – 1853, 0,25 bm, I.

Mestečko Trstená, 1608 – 1871 (1872), 9,90 bm, I.

Mestečko Tvrdošín, 1634 – 1870, 0,35 bm, I.

Mestečko Veličná, 1583 – 1875, 3,45 bm, I.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Notársky úrad v Erdútke, 1925 – 1945 (1948), 2,70 bm, I.

Notársky úrad v Zázrivej, 1849 – 1945, 5,60 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Bobrove, 1909 – 1945, 3,20 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Dlhej nad Oravou, 1884 – 1945 (1953), 4,05 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Dolnej Lipnici, 1940 – 1941, 0,02 bm, I

Obvodný notársky úrad v Dolnom Kubíne, 1883 – 1945 (1950), 11,70 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Habovke, 1909 – 1945 (1950), 3,15 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Hruštíne, 1912 – 1945 , 1,80 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Jablonke, 1940 – 1943, 0,02 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Krušetnici, 1909 – 1945 (1948), 1,75 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Lieseku, 1871 – 1945, 4,20 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Lokci, 1887 – 1945 (1946), 1,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Medzibrodí, 1900 – 1945 (1953), 6,45 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Námestove, 1887 – 1945, 2,80 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Nižnej, 1923 – 1945, 0,40 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Oravskom Podzámku, 1875 – 1945 (1954), 5,65 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Oravskom Veselom, 1888 – 1945 (1948), 3,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Párnici, 1879 – 1945 (1947), 0,75 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Pekelníku, 1940 – 1944, 0,02 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Podvlku, 1944, 0,02 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Rabči, 1912 – 1945 (1948), 3,30 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Slanici, (1930) 1939 –1945 (1950), 0,90 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Tvrdošíne, 1847 – 1945 (1953), 5,40 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Trstenej, 1871 – 1945 (1953), 27,90 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Ústí nad Oravou, 1877 – 1945 (1950), 3,85 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Veličnej, 1855 – 1945 (1946), 3,35 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Vyšnom Kubíne, 1853 – 1945, 4,70 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Vyšnej Zubrici, 1940 – 1943, 0,04 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Zákamennom, 1922 – 1945 (1947), 0,60 bm, I.

XXIV. 5. Iné miestne úrady do roku 1945

Obec Brezovica, 1868, 1 ks, I.

Obec Bziny, 1673 – 1754, 0,02 bm, I.

Obec Hladovka, 1846, 1 ks, I.

Obec Chlebnice, 1774, 1 ks, I.

Obec Jasenová, 1770 – 1775, 0,02 bm, I.

Obec Krásna Hôrka, 1826, 1 ks, I.

Obec Krivá, 1859, 0,15 bm, I.

Obec Krušetnica, 1805, 1 ks, I.

Obec Liesek, 1861, 1 ks, I.

Obec Leštiny, 1659 – 1860, 0,05 bm, I.

Obec Malatiná, 1857, 0,03 bm, I.

Obec Medzibrodie, 1663, 1 ks, I.

Obec Nižná, 1857, 1 ks, I.

Obec Novoť, 1691, 1 ks, I.

Obec Osádka, 1770 – 1858, 0,02 bm, I.

Obec Oravská Poruba, 1799, 0,02 bm, I.

Obec Oravské Veselé, 1749 – 1869, 0,05 bm, I.

Obec Rabča, 1612, 1 ks, I.

Obec Rabčice, 1669, 1 ks, I.

Obec Slanica, 1791 – 1868, 1,65 bm, I.

Obec Ústie, 1803 – 1875, 0,15 bm, I.

Obec Zábrež, 1627 – 1872, 0,25 bm, I.

Obec Záskalie, 1618 – 1891, 0,15 bm, I.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Dolnom Kubíne, 1945 – 1990, 98,10 bm, I.

Mestský národný výbor v Námestove, 1945 – 1990, 53,85 bm, I.

Mestský národný výbor v Trstenej, (1940) 1945 – 1990, 31,10 bm, I.

Mestský národný výbor v Tvrdošíne, 1946 – 1990, 26,90 bm, I.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dlhej nad Oravou, 1945 – 1950, 1,10 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dolnom Kubíne, (1938) 1945 – 1950 (1955), 4 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Habovke, (1940) 1945 – 1950 (1951), 0,90 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hruštíne, 1945 – 1949, 1,25 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Krušetnici, (1942) 1945 – 1949, 1,30 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Liesku, (1940) 1945 – 1950, 2,15 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Lokci, 1945 – 1950, 0,90 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Medzibrodí nad Oravou, 1945 – 1950, 1,80 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Námestove, 1945 – 1949, 1,40 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Nižnej, (1938) 1945 – 1950, 2,20 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Oravskom Podzámku, 1945 – 1950, 2,10 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Oravskom Veselom, 1945 – 1949, 0,15 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Párnici, 1945 – 1950 (1952), 1 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Rabči, 1945 – 1950 (1951), 1,30 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Slanici, 1945 – 1950, 1,95 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Tvrdošíne, (1943) 1945 – 1950, 1,80 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Trstenej, (1944) 1945 – 1950, 3,10 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Ústí nad Oravou, 1945 – 1950, 1 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veličnej, 1945 – 1950, 1,30 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Vyšnom Kubíne, 1945 – 1950, 0,90 bm, I.

Úrad Miestneho národného výboru v Oravskej Lesnej,1945 – 1949, 1,30 bm, I.

Úrad Miestneho národného výboru v Zázrivej, 1945 – 1950, 1,05 bm, I.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 -1990

Miestny národný výbor v Babíne, 1952 – 1981, 4,10 bm.

Miestny národný výbor v Beňadove, 1950 – 1990, 5,55 bm.

Miestny národný výbor v Beňovej Lehote, 1947 – 1971, 0,25 bm.

Miestny národný výbor v Bobrove, 1948 – 1979, 5,35 bm.

Miestny národný výbor v Breze, 1951 – 1981, 6,30 bm.

Miestny národný výbor v Brezovici, 1947 – 1990, 7,95 bm, I.

Miestny národný výbor v Bzinách, 1950 – 1971, 0,75 bm, I.

Miestny národný výbor v Čimhovej, 1950 – 1980, 3,45 bm, I.

Miestny národný výbor v Dlhej, 1950 – 1990, 19,15 bm, I.

Miestny národný výbor v Dolnej Lehote, 1945 – 1973, 1,65 bm, I.

Miestny národný výbor v Habovke, 1946 – 1978, 6,70 bm, I.

Miestny národný výbor v Hladovke, 1945 – 1979, 6,15 bm.

Miestny národný výbor v Hornej Lehote, 1945 – 1990, 6,90 bm.

Miestny národný výbor v Hornom Štefanove, 1950 – 1967, 1,55 bm, I.

Miestny národný výbor v Hruštíne, 1945 – 1990, 12,50 bm.

Miestny národný výbor v Chlebniciach, 1950 – 1987, 7,80 bm.

Miestny národný výbor v Istebnom, 1947 – 1989, 9,50 bm.

Miestny národný výbor v Jasenovej, 1950 – 1990, 5,80 bm.

Miestny národný výbor v Kline, 1958 – 1990, 7,70 bm.

Miestny národný výbor v Kňažej, (1944) 1950 – 1972, 1,75 bm, I.

Miestny národný výbor v Kraľovanoch, 1947 – 1986, 3,45 bm.

Miestny národný výbor v Krásnej Hôrke, 1946 – 1973, 3,70 bm, I.

Miestny národný výbor v Krivej, 1945 – 1984, 4,50 bm.

Miestny národný výbor v Krušetnici, 1946 – 1982, 6,30 bm.

Miestny národný výbor v Liesku, 1945 – 1980, 7,95 bm, I.

Miestny národný výbor v Leštinách, 1952 – 1981, 2,30 bm.

Miestny národný výbor v Lokci, 1950 – 1982, 4,50 bm.

Miestny národný výbor v Lomnej, 1958 – 1990, 6,55 bm.

Miestny národný výbor v Malatinej, 1950 – 1990, 7,15 bm.

Miestny národný výbor v Malom Bysterci, 1946 – 1949, 0,15 bm, I.

Miestny národný výbor v Medvedzí, 1950 – 1967, 1,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Medzibrodí nad Oravou, 1948 – 1985, 6,80 bm.

Miestny národný výbor v Mokradi, 1948 – 1971, 1,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Mutnom, 1950 – 1985, 12,85 bm.

Miestny národný výbor v Nižnej nad Oravou, 1947 – 1980, 7,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Novoti, 1945 – 1985, 13,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Oravskom Bielom Potoku, 1945 – 1990, 4,65 bm.

Miestny národný výbor v Oravskej Jasenici, 1949 – 1987, 7,70 bm, I.

Miestny národný výbor v Oravskej Lesnej, 1950 – 1986, 12,45 bm.

Miestny národný výbor v Oravských Hámroch, 1950 – 1953, 0,15 bm, I.

Miestny národný výbor v Oravskom Podzámku, 1945 – 1987, 10,65 bm, I.

Miestny národný výbor v Oravskej Polhore, 1949 – 1990, 12,20 bm.

Miestny národný výbor v Oravskej Porube, 1959 – 1990, 5,80 bm.

Miestny národný výbor v Oravskom Veselom, 1950 – 1985, 10,80 bm.

Miestny národný výbor v Osade, 1950 – 1953 , 0,15 bm, I.

Miestny národný výbor v Osádke, 1950 – 1990, 3,45 bm.

Miestny národný výbor v Párnici, 1947 – 1981, 9,70 bm.

Miestny národný výbor v Podbieli, 1946 – 1986, 6,30 bm.

Miestny národný výbor v Pokryváči, 1950 – 1989, 4,10 bm.

Miestny národný výbor v Pribiši, 1948 – 1990, 7,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Pucove, (1936) 1945 – 1990, 6,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Rabči, (1944) 1945 – 1990, 9,15 bm, I.

Miestny národný výbor v Rabčiciach, 1945 – 1990, 11,27 bm.

Miestny národný výbor v Sedliackej Dubovej, 1945 – 1990, 8,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Sihelnom, 1947 – 1980, 5,55 bm.

Miestny národný výbor v Slanici, 1949 – 1953, 0,15 bm, I.

Miestny národný výbor v Srňacom, 1948 – 1971, 0,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Suchej Hore, 1948 – 1985 , 6,05 bm, I.

Miestny národný výbor v Štefanove nad Oravou, 1952 – 1985, 3,85 bm.

Miestny národný výbor v Ťapešove, 1950 – 1990, 4,90 bm.

Miestny národný výbor v Ústí nad Priehradou, (1944) 1945 – 1974, 1,65 bm, I.

Miestny národný výbor vo Vaňovke, 1945 – 1975, 1,30 bm, I.

Miestny národný výbor vo Vasiľove, 1952 – 1990, 6,45 bm.

Miestny národný výbor vo Vavrečke, 1949 – 1990, 7,80 bm.

Miestny národný výbor vo Veličnej, 1950 – 1990, 8,25 bm.

Miestny národný výbor vo Vitanovej, 1945 – 1990, 6,70 bm, I.

Miestny národný výbor vo Vyšnom Kubíne, 1950 – 1985, 4,10 bm.

Miestny národný výbor v Zábiedove, 1947 – 1985, 3,45 bm.

Miestny národný výbor v Zákamennom, 1947 – 1981, 7,95 bm.

Miestny národný výbor v Zázrivej, 1945 – 1972, 2,85 bm.

Miestny národný výbor v Zemianskej Dedine, 1946 – 1985, 1,90 bm, I.

Miestny národný výbor v Zuberci, 1946 – 1975, 5,25 bm.

Miestny národný výbor v Zubrohlave, 1950 – 1981, 6,30 bm.

Miestny národný výbor v Žaškove, 1947 – 1990, 13,35 bm, I.

XXV. 4. Iné miestne úrady v rokoch 1945 – 1990

Obvodný národný výbor v Párnici, 1969 – 1971, 4,10 bm.

Obvodný národný výbor v Rabči, 1969 – 1971, 2,50 bm.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Dolnom Kubíne, 1862 – 1959, 94,50 bm.

Okresný súd v Dolnom Kubíne, 1960 – 1986, 1,05 bm.

Okresný súd v Námestove, 1853 – 1959, 64,25 bm.

Okresný súd v Trstenej, 1843 – 1959, 100,70 bm.

IV. 7. Verejní notári od roku 1872

Verejní notári v Dolnom Kubíne, 1875 – 1952, 3,85 bm.

Verejní notári v Námestove, 1935 – 1936, 1942, 0,15 bm.

IV. 8. Štátne notárstva od roku 1872

Štátne notárstvo v Dolnom Kubíne, 1950 – 1959, 4,60 bm.

Štátne notárstvo v Námestove, 1945 – 1960, 5,75 bm.

Štátne notárstvo v Trstenej, 1950 – 1959, 3,25 bm.

IV. 9. Advokáti od roku 1872

Advokátska kancelária Pavla Országha Hviezdoslava v Námestove, 1897, 1 ks.

Advokátska kancelária J. Vilčeka v Trstenej, 1883 – 1928, 0,50 bm.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Dolnom Kubíne, 1949 – 1960, 6,70 bm.

Okresná prokuratúra v Dolnom Kubíne, 1960 – 1991, 42,20 bm.

Okresná prokuratúra v Námestove, 1949 – 1960, 8,30 bm.

Okresná prokuratúra v Trstenej, 1949 – 1960, 6,80 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

V. 2. Roľnícke komory /1942 – 1947/

Oblastná úradovňa Roľníckej komory v Dolnom Kubíne, 1942 – 1947, 2,50 bm, I.

V. 4. Poľnohospodárske nákupné a zásobovacie podniky

Poľnohospodársky nákupný a zásobovací podnik, n. p., Banská Bystrica, závod Dolný Kubín, 1959 – 1975, 11,95 bm.

V. 8. Iné poľnohospodárske podniky

Agrostav Námestovo, 1961 – 1984, 23,55 bm.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Istebnom, 1969 – 1972, 0,15 bm.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Krušetnici, 1969 – 1975, 0,15 bm.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Lokci, 1969 – 1972, 0,25 bm.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Oravskom Bielom Potoku, 1969 – 1976, 0,15 bm.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Pokryváči, 1969 – 1974, 0,15 bm.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Pribiši, 1969 – 1973, 0,15 bm.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Rabčiciach, 1964 – 1971, 0,15 bm.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Suchej Hore, 1969 – 1976, 0,15 bm.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Zázrivej, 1968 – 1970, 0,15 bm.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Zuberci, 1961 – 1971, 0,15 bm.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Ž aškove, 1957 – 1973, 0,15 bm.

Strojno – traktorová stanica v Dolnom Kubíne, 1960, 0,15 bm.

Strojno – traktorová stanica v Trstenej, 1949 – 1990, 4,25 bm.

VII. 2. Iné vodohospodárske organizácie

Vodárne a kanalizácie v Dolnom Kubíne, 1936 – 1989, 8,23 bm.

VIII. 3. Inžinierske stavebníctvo

Stavoinvesta v Dolnom Kubíne, 1968 – 1990, 5,15 bm.

IX. 1. Pozemná doprava

Stredoslovenské dopravné stredisko, závod v Dolnom Kubíne, 1976 – 1983, 0,35 bm.

XI. 1. Domáci obchod

Stredoslovenské uhoľné sklady, n. p., Banská Bystrica, odštepný závod Dolný Kubín, 1956 – 1992, 10,80 bm.

XII. 1. Služby

Domová správa v Námestove, 1961 – 1963, 0,15 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Breze, 1972 – 1981, 0,15 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Čimhovej, 1969 – 1977, 15,65 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Dlhej, 1982 – 1987, 0,25 bm.

Drobná prevádzkareň pri Mestskom národnom výbore v Dolnom Kubíne, 1960 – 1971, 2,30 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Habovke, 1958 – 1978, 0,25 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Hornej Lehote, 1980 – 1991, 0,50 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Hruštíne, 1976 – 1991, 1,05 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Chlebniciach, 1958, 1965, 1972 – 1985, 0,25 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Istebnom, 1974 – 1989, 0,15 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Kline, 1969 – 1980, 0,15 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Krivej, 1957 – 1983, 0,25 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Krušetnici, 1973 – 1981, 0,15 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Liesku, 1958 – 1980, 0,25 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Lomnej, 1959 – 1989, 0,35 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Malatinej, 1958,1960 – 1987, 0,30 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Medzibrodí nad Oravou, 1984 – 1985, 0,15 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Mutnom, 1960 – 1985, 0,60 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Novoti, 1959,1966 – 1974, 0,50 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Oravskej Jasenici, 1960 – 1985, 0,25 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Oravskej Lesnej, 1961 – 1980, 0,50 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Oravskej Porube, 1973 – 1982, 0,15 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Oravskom Veselom, 1961 – 1980, 0,35 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Podbieli, 1979 – 1986 , 0,35 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Pokryváči, 1967 – 1973, 0,15 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Pucove, 1982 – 1990, 0,80 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Rabči, 1957 – 1990, 1,75 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Rabčiciach, 1957 – 1990, 7,70 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Sedliackej Dubovej, 1958 – 1991, 0,35 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Suchej Hore, 1959 – 1967, 0,15 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Trstenej, 1966 – 1981, 1,15 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Tvrdošíne, 1967 – 1978, 0,15 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v  Ťapešove, 1985, 0,15 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore vo Vasiľove, 1981 – 1991, 0,65 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore vo Vavrečke, 1968 – 1969, 0,28 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore vo Veličnej, 1969 – 1990, 0,15 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore vo Vitanovej, 1976 – 1983, 0,15 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Zákamennom, 1957 – 1981, 0,35 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Zuberci,1957 – 1975, 0,15 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Zubrohlave, 1968,1972 – 1981, 0,25 bm.

Drobná prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v  Žaškove, 1959 – 1990, 0,25 bm.

Komunálne služby v Námestove, 1960 – 1963, 0,35 bm.

Okresný podnik bytového hospodárstva v Dolnom Kubíne, 1957 – 1989, 1,75 bm.

Okresný podnik výroby a služieb v Dolnom Kubíne, 1952 – 1993, 25,05 bm.

Okresný priemyselný podnik v Námestove,1957 – 1969, 4,50 bm.

Okresný priemyselný podnik v Trstenej, 1978 – 1983, 0,35 bm.

Oslobodená domácnosť v Dolnom Kubíne, 1949 – 1954, 0,90 bm.

Reštaurácie, n. p., š. p., Dolný Kubín, 1960 – 1991, 9,85 bm.

Služba ľudu – oblastný komunálny podnik v Trstenej, 1950 – 1954, 1,80 bm.

Technické služby mesta v Dolnom Kubíne, 1966 – 1982, 2,30 bm.

Technické služby v Námestove, 1977 – 1980, 0,35 bm.

Technické služby v Tvrdošíne, 1975 – 1987, 1,50 bm.

Všeužitočné podniky – mestský komunálny podnik v Dolnom Kubíne, 1950 – 1957, 3,05 bm.

XII. 2. Stavebné organizácie

Okresný stavebný kombinát v Dolnom Kubíne, 1950 – 1956,0,90 bm.

Okresný stavebný podnik v Dolnom Kubíne, 1951 – 1990, 12,40 bm.

Okresný stavebný podnik v Námestove, 1957 – 1960, 0,25 bm.

Okresný stavebný podnik v Trstenej, 1950 – 1960, 4,50 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

I. Úverové družstvá

Úverové družstvo v Dolnej Lehote, 1941 – 1952, 0,15 bm.

Úverové družstvo v Pucove, 1940 – 1960, 0,75 bm.

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo v Bobrove, 1956 – 1985, 12,30 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Bzinách, 1958 – 1982, 12,95 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hornej Lehote, 1960 – 1973, 2,15 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hruštíne, 1972 – 1989, 10,50 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Jasenovej, 1953 – 1954, 0,75 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Jasenovej, (1964) 1974 – 1980, 2,40 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Krásnej Hôrke, 1962 – 1974, 1,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Krivej, 1960 – 1977, 3,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Leštinách, 1949 – 1978, 4,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Rozvoj v Lokci, 1973 – 1983, 3,45 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Medvedzí, 1959 – 1973, 0,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Medzihradnom, 1960 – 1964, 0,25 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Pilsko v Mutnom, 1974 – 1981, 2,05 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Námestove, 1958 – 1963, 0,25 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nižnej, 1956 – 1985, 11,05 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Oravskej Porube, 1960 – 1981, 13,20 bm, I

Jednotné roľnícke družstvo v Oravskom Bielom Potoku, 1950 – 1957, 0,15 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Osádke, 1951 – 1964, 0,40 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Párnici, 1967 – 1990, 7,80 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Podbieli, 1949 – 1972, 2,85 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Pucove, 1976 – 1990, 17,80 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Rabči, 1951 – 1953, 0,15 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Revišnom, 1958 – 1972, 0,25 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Sedliackej Dubovej, 1960 – 1990, 14,80 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Štefanove, 1962 – 1975, 2,15 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Trstenej, 1958 – 1982, 5,25 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Tvrdošíne, 1959 – 1990, 12,45 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Ťapešove, 1951 – 1983, 4,35 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Ústí, 1953 – 1955, 0,15 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vasiľove, 1951 – 1990, 8,35 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vavrečke, 1960 – 1973, 1,95 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Veličnej, 1958 – 1981, 8,25 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vyšnom Kubíne, 1954 – 1962, 0,25 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Zábiedove, 1956 – 1965, 0,25 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Zábreži, 1958 – 1972, 0,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Zákamennom, 1975 – 1982, 3,45 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Zemianskej Dedine, 1958 – 1972, 0,75 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Zuberci, 1972 – 1984, 9,60 bm.

III. Iné výrobné družstvá

Výrobné družstvo ORAVAN v Dolnom Kubíne, 1974 – 1990, 2,85 bm.

V. Stavebné bytové družstvá

Okresné stavebné bytové družstvo v Dolnom Kubíne, 1962 – 1983, 4 bm.

Stavebné bytové družstvo v Námestove, 1965 – 1972, 0,15 bm.

Stavebné bytové družstvo v Nižnej, 1961 – 1972, 0,15 bm.

Stavebné bytové družstvo v Tvrdošíne, 1965 – 1972, 0,15 bm.

Stavebné bytové družstvo v Trstenej, 1962 – 1972, 0,15 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Dedinská organizácia Komunistickej strany Slovenska v Liesku, 1962 – 1965, 0,15 bm.

Dedinská organizácia Komunistickej strany Slovenska v Sedliackej Dubovej, 1953 – 1970, 0,15 bm.

Miestna organizácia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v Dolnom Kubíne, 1939 – 1943, 0,15 bm.

Miestna organizácia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v Námestove, 1942 – 1944, 0,15 bm.

Miestna organizácia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v Oravskom Veselom, 1944, 0,15 bm.

Obvodný sekretariát Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v Trstenej, 1934, 0,15 bm.

Okresný výbor Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej v Dolnom Kubíne, 1926 – 1938, 0,25 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Dolnom Kubíne, 1949 – 1959, 2,85 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Námestove, 1949 – 1960, 2,85 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Trstenej, 1949 – 1960, 3,30 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Dolnom Kubíne, 1960 – 1989, 67,50 bm.

Závodný výbor Komunistickej strany Slovenska pri Okresnom národnom výbore v Dolnom Kubíne, 1950 – 1951, 0,15 bm.

III. Zväzy

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Dolnom Kubíne, 1946 – 1952, 0,90 bm.

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Trstenej, 1945 – 1952, 0,50 bm.

IV. Odborové hnutie

Okresná odborová rada v Dolnom Kubíne, 1959 – 1989, 29,25 bm.

Základná organizácia Revolučného odborového hnutia pri Okresnom národnom výbore v Dolnom Kubíne, 1953 – 1961, 0,15 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Mestský výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Tvrdošíne, 1988 – 1991, 0,15 bm.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Dolnom Kubíne, 1948 – 1959, 0,90 bm.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Námestove, 1948 – 1959, 1,15 bm.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Trstenej, 1948 – 1959, 1,05 bm.

Okresný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Dolnom Kubíne, 1968 – 1991, 12,65 bm.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Miestna odbočka Československého Červeného kríža v Sedliackej Dubovej, 1957 – 1962, 0,15 bm.

Miestna odbočka Živeny – Československého zväzu žien vo Veličnej, 1949 – 1952, 0,15 bm.

Okresný dom pionierov a mládeže v Dolnom Kubíne, 1964 – 1981, 1,15 bm.

Okresný výbor Československého Červeného kríža v Dolnom Kubíne, 1929 – 1990, 13,55 bm.

Okresný výbor Československého Červeného kríža v Námestove, 1936 – 1952, 0,15 bm.

Okresný výbor Československého zväzu invalidov v Dolnom Kubíne, 1954 – 1978, 0,50 bm.

Okresný výbor Československého zväzu mládeže v Námestove, 1953 – 1954, 0,15 bm.

Okresný výbor Československého zväzu telesnej výchovy v Dolnom Kubíne, 1961 – 1980, 3,20 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu poľovníkov v Dolnom Kubíne, 1968 – 1979, 3,45 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v Dolnom Kubíne, 1964 – 1980, 0,15 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Dolnom Kubíne, 1920 – 1990, 19,80 bm.

Okresný výbor Socialistickej akadémie v Dolnom Kubíne,1963 – 1986, 2,05 bm.

Okresný výbor Socialistického zväzu mládeže v Dolnom Kubíne, 1963 – 1989, 9,90 bm.

Okresný výbor telovýchovy a športu v Dolnom Kubíne, 1953, 1955, 0,15 bm.

Okresný výbor telovýchovy a športu v Námestove, 1950 – 1956, 1,75 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Dolnom Kubíne, 1950 – 1959, 2 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Dolnom Kubíne, 1960 – 1981, 1,85 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Námestove, 1955 – 1959, 1 bm.

Okresný výbor Zväzu družstevných roľníkov v Dolnom Kubíne, 1972 – 1981, 1,95 bm.

Okresný výbor Zväzu požiarnej ochrany v Dolnom Kubíne, 1951 – 1984, 5,10 bm.

Okresný výbor Zväzu protifašistických bojovníkov v Dolnom Kubíne, 1945 – 1960, 3,85 bm.

Okresný výbor Zväzu protifašistických bojovníkov v Námestove, 1949 – 1963, 0,15 bm.

Okresný výbor Zväzu protifašistických bojovníkov v Trstenej, 1949 – 1960, 0,35 bm.

Základná organizácia Československého zväzu mládeže pri Okresnom národnom výbore v Trstenej, 1954 – 1960, 0,15 bm.

Okresná hasičská jednota v Námestove, 1947 – 1959, 0,15 bm.

Okresná hasičská jednota v Trstenej, 1948 – 1957, 0,15 bm.

Mestský dom pionierov a mládeže v Dolnom Kubíne, 1978 – 1982, 0,60 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

I. Veda

Štátna výskumná stanica poľnohospodárska v Oravskom Podzámku, 1924 – 1952, 0,25 bm.

Výskumný ústav lesného hospodárstva v Oravskom Podzámku, 1949 – 1972, 15,30 bm.

II. 1. Múzeá

Oravské múzeum v Dolnom Kubíne, 1953 – 1985, 3,75 bm.

II. 2. Galérie

Oravská galéria v Dolnom Kubíne, 1965 – 1980, 1,40 bm.

II. 4. Knižnice

Okresná knižnica v Dolnom Kubíne, (1934) 1951 – 1985, 1,95 bm.

III. 2. Osvetové zbory

Okresný osvetový zbor v Dolnom Kubíne, 1925 – 1938, 1,30 bm.

III. 3. Osvetové rady

Okresná osvetová rada v Dolnom Kubíne, 1945 – 1950, 1,60 bm.

Okresná osvetová rada v Námestove, 1948, 0,15 bm.

Okresná osvetová rada v Trstenej, 1948 – 1949, 0,25 bm.

III. 4. Osvetové strediská

Okresné osvetové stredisko v Dolnom Kubíne, 1954 – 1985, 2,85 bm.

Osvetová beseda v Brezovici, 1957 – 1973, 0,15 bm.

Osvetová beseda v Habovke, 1955 – 1971, 0,15 bm.

Osvetová beseda v Hámroch, 1947 – 1952, 0,15 bm.

Osvetová beseda v Hruštíne, 1973 – 1990, 0,25 bm.

Osvetová beseda v Chlebniciach, 1954 – 1962, 0,15 bm.

Osvetová beseda v Kline, 1969 – 1980, 0,15 bm.

Osvetová beseda v Krivej, 1966 – 1985, 0,15 bm.

Osvetová beseda v Liesku, 1957 – 1972, 0,15 bm.

Osvetová beseda v Malatinej, 1957, 1973, 1977 – 1979, 0,15 bm.

Osvetová beseda v Medvedzí, 1962, 1964 – 1967, 0,15 bm.

Osvetová beseda v Mutnom, 1975 – 1985, 0,15 bm.

Osvetová beseda v Novoti, 1976 – 1985, 0,15 bm.

Osvetová beseda v Oravskom Veselom, 1976 – 1985, 0,15 bm.

Osvetová beseda v Párnici, 1965 – 1967, 0,15 bm.

Osvetová beseda v Pokryváči, 1965 – 1988, 0,15 bm.

Osvetová beseda v Pribiši, 1950 – 1990, 0,25 bm.

Osvetová beseda v Rabči, 1958 – 1990, 0,15 bm.

Osvetová beseda v Rabčiciach, 1954 – 1981, 0,25 bm.

Osvetová beseda v Sedliackej Dubovej, 1963 – 1984, 0,15 bm.

Osvetová beseda v Suchej Hore, 1972, 0,15 bm.

Osvetová beseda vo Vasiľove, 1957 – 1965, 0,15 bm.

Osvetová beseda vo Vavrečke, 1952 – 1969, 0,15 bm.

Osvetová beseda vo Vitanovej,1964 – 1983, 0,15 bm.

IV. Domy kultúry a osvety

Mestské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, 1959 – 1988, 4,55 bm.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, 1919 – 1983, 8,10 bm, I.

Gymnázium v Trstenej, 1869 – 1970, 4,85 bm.

III. Stredné odborné školy

Stredná ekonomická škola v Dolnom Kubíne, 1968 – 1990, 15,50 bm.

Stredná poľnohospodársko – technická škola v Oravskom Podzámku, 1922 – 1981, 16,55 bm, I.

IV. Odborné školy

Vyššia škola pre pracujúcich pedagogického smeru v Námestove, 1950 – 1952, 0,15 bm.

Pedagogická škola pre vzdelávanie učiteľov národných škôl v Tvrdošíne, 1953 – 1958, 0,25 bm.

Štátna gazdinská škola vo Veličnej, 1923 – 1950, 0,50 bm, I.

Poľnohospodárska účtovnícka škola vo Veličnej, 1952 – 1958, 0,25 bm, I.

Základná odborná škola pri stavbe Oravskej priehrady v Ú stí nad Oravou, 1951 – 1953, 0,15 bm.

V. Učňovské školy

Učňovská škola v Dolnom Kubíne, 1939 – 1976, 2,15 bm.

Učňovská škola v Námestove, 1939 – 1948, 0,15 bm.

Učňovská škola v Tvrdošíne, 1930 – 1950, 0,25 bm.

Lesnícke odborné učilište vo Veličnej, 1957 – 1970, 1,05 bm, I.

Poľnohospodárska učňovská škola v Oravskom Podzámku, 1952 – 1955, 0,15 bm, I.

Poľnohospodárska učňovská škola v Oravskej Polhore, 1959 – 1961, 0,15 bm, I.

Poľnohospodárska učňovská škola v Oravskom Veselom, 1959 – 1961, 0,15 bm.

Poľnohospodárska učňovská škola vo Veličnej, 1958 – 1961, 0,15 bm, I.

Poľnohospodárska učňovská škola v Zákamennom, 1956 – 1960, 0,15 bm.

Vyššia roľnícka škola v Oravskom Podzámku, 1949 – 1952, 0,50 bm, I.

Poľnohospodárska majstrovská škola vo Veličnej, 1958 – 1963, 0,15 bm, I.

Poľnohospodárska majstrovská škola v Oravskom Podzámku, 1952 – 1960, 0,15 bm, I.

Štátna mliekarska škola v Oravskom Podzámku, 1940 – 1943, 0,15 bm, I.

Poľnohospodárske odborné učilište v Námestove, 1960 – 1967, 0,50 bm, I.

VI. Základné školy

Meštianska škola v Trstenej, 1913 – 1939, 0,50 bm, I.

Meštianska škola v Tvrdošíne, 1919 – 1948 (1949), 1,25 bm, I.

Základná deväťročná škola v Babíne, 1919 – 1981, 1,25 bm, I.

Základná deväťročná škola v Beňadove, 1960 – 1978, 0,25 bm, I.

Základná deväťročná škola v Bobrove, 1920 – 1976, 1,40 bm, I.

Základná deväťročná škola v Breze, 1911 – 1974, 1,80 bm, I.

Základná deväťročná škola v Brezovici, 1921 – 1976, 1,25 bm, I.

Základná deväťročná škola v Čimhovej, 1922 – 1970, 0,35 bm, I.

Evanjelická a. v. ľudová škola v Dolnom Kubíne, 1921 – 1945, 0,25 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Dolnom Kubíne, 1922 – 1945, 0,25 bm, I.

Základná deväťročná škola v Dolnom Kubíne – Hviezdoslavovo námestie, 1918 – 1967, 3,05 bm, I.

Základná deväťročná škola v Dolnom Kubíne – Kohútov sad, 1953 – 1975, 1,45 bm, I.

Základná deväťročná škola M. Kukučína v Dolnom Kubíne – Bysterci, 1967 – 1980, 1,15 bm, I.

Základná deväťročná škola v Dolnej Lehote, 1924 – 1977, 1,05 bm, I,

Základná deväťročná škola v Dlhej, 1923 – 1970, 2,05 bm, I.

Základná deväťročná škola v Habovke, 1936 – 1975, 2,70 bm, I.

Národná škola v Hámroch, 1945 – 1953, 0,15 bm, I.

Základná deväťročná škola v Hladovke, 1911 – 1970, 1,55 bm, I.

Základná deväťročná škola v Hornej Lehote, 1920 – 1970, 1,15 bm, I.

Základná deväťročná škola v Hornom Štefanove, 1860 – 1968, 0,15 bm, I.

Obecná ľudová škola v Hruštíne, 1934 – 1941, 0,15 bm, I.

Základná deväťročná škola v Hruštíne, 1921 – 1975, 3,95 bm, I.

Základná deväťročná škola v Chlebniciach, 1927 – 1978, 2,70 bm, I.

Základná deväťročná škola v Istebnom, 1843 – 1974, 2,15 bm, I.

Základná deväťročná škola v Jasenovej, 1832 – 1967, 0,90 bm, I.

Základná deväťročná škola v Kline, 1919 – 1970, 1,80 bm, I.

Základná deväťročná škola v Kňažej, 1918 – 1978, 1,95 bm.

Základná deväťročná škola v Kraľovanoch, 1919 – 1977, 1,65 bm, I.

Základná deväťročná škola v Krásnej Hôrke, 1903 – 1979, 2,40 bm, I.

Základná deväťročná škola v Krivej, 1919 – 1977, 1,15 bm, I.

Základná deväťročná škola v Krušetnici, 1925 – 1972, 1,50 bm, I.

Základná deväťročná škola v Liesku, 1910 – 1975, 3,20 bm, I.

Základná deväťročná škola v Leštinách, 1907 – 1969, 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola v Lokci, 1921 – 1975, 2,55 bm, I.

Základná deväťročná škola v Lomnej, 1924 – 1978, 1,40 bm, I.

Základná deväťročná škola v Malatinej, 1923 – 1969, 1,65 bm, I.

Základná deväťročná škola v Medzibrodí, 1870 – 1977, 1,25 bm, I.

Základná deväťročná škola v Mutnom, 1919 – 1971, 3,60 bm, I.

Základná deväťročná škola v Námestove, 1920 – 1975, 3,60 bm, I.

Základná deväťročná škola v Nižnej, 1937 – 1967, 2,30 bm, I.

Štátna ľudová škola v Novoti, 1919 – 1942, 0,75 bm, I.

Základná deväťročná škola v Novoti, 1898 – 1973, 2,85 bm, I.

Základná deväťročná škola v Oravskom Bielom Potoku, 1902 – 1974, 2,55 bm, I.

Základná deväťročná škola v Oravskej Jasenici, 1925 – 1970, 1,40 bm, I.

Základná deväťročná škola v Oravskej Lesnej, 1920 – 1977, 4,20 bm, I.

Základná deväťročná škola v Oravskej Lesnej – Flajšovej, 1925 – 1953, 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola v Oravskej Lesnej – Lehotskej, 1928 – 1977, 1,95 bm, I.

Základná deväťročná škola v Oravskom Podzámku, 1919 – 1974, 1,15 bm, I.

Obecná ľudová škola v Oravskej Polhore, 1923 – 1941, 0,25 bm, I.

Národná škola v Oravskej Polhore, 1947 – 1958, 0,25 bm, I.

Základná deväťročná škola v Oravskej Polhore, 1919 – 1978, 3,20 bm, I.

Základná deväťročná škola v Oravskej Porube, 1887 – 1977, 1,25 bm, I.

Základná deväťročná škola v Oravskom Veselom, 1921 – 1971, 4,10 bm, I.

Národná škola v Osade, 1946 – 1953, 0,15 bm, I.

Evanjelická a. v. ľudová škola v Párnici, 1869 – 1944 (1949), 0,60 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Párnici, 1942 – 1944, 0,15 bm, I.

Základná deväťročná škola v Párnici, 1908 – 1978, 1,40 bm, I.

Základná deväťročná škola v Podbieli, 1913 – 1975, 1,40 bm, I.

Základná deväťročná škola v Pribiši, 1918 – 1978, 1,65 bm, I.

Národná škola v Rabči, 1923 – 1953, 1,05 bm, I.

Základná deväťročná škola v Rabči, 1935 – 1973, 3,45 bm, I.

Základná deväťročná škola v Rabčiciach, 1944 – 1977, 1,80 bm, I.

Základná deväťročná škola v Sihelnom, 1921 – 1972, 2,05 bm, I.

Národná škola v Slanici, 1913 – 1951, 1,25 bm, I.

Základná deväťročná škola v Sedliackej Dubovej, 1912 – 1977, 1,15 bm, I.

Základná deväťročná škola v Suchej Hore, 1949 – 1968, 0,40 bm, I.

Základná deväťročná škola v Štefanove nad Oravou, 1906 – 1979, 1,05 bm, I.

Základná deväťročná škola v Tvrdošíne, 1919 – 1970, 3,45 bm, I.

Židovská škola v Trstenej, 1870 – 1884, 0,15 bm, I.

Základná deväťročná škola v Trstenej, 1877 – 1975, 5,75 bm, I.

Základná deväťročná škola pre 1. – 4.roč. v Trstenej, 1968 – 1975, 0,35 bm, I.

Základná deväťročná škola v Trstenej – Ul. Železničiarska, 1961 – 1968, 0,50 bm, I.

Základná deväťročná škola v Ťapešove, 1924 – 1977, 1,25 bm, I.

Základná deväťročná škola v Ústí, 1883 – 1977, 0,15 bm, I.

Základná deväťročná škola vo Vaňovke, 1931 – 1972, 0,15 bm, I.

Základná deväťročná škola vo Vasiľove, 1936 – 1978, 0,35 bm, I.

Základná deväťročná škola vo Vavrečke, 1906 – 1970, 1,15 bm, I.

Základná deväťročná škola vo Vitanovej, 1933 – 1974, 0,75 bm, I.

Základná deväťročná škola vo Veličnej, 1882 – 1977, 2,05 bm, I

Štátna ľudová škola vo Veľkom Bysterci, 1928 – 1929, 0,15 bm, I.

Základná deväťročná škola vo Vyšnom Kubíne, 1923 – 1970, 0,75 bm, I.

Základná deväťročná škola v Zábiedove, 1922 – 1977, 1,15 bm, I.

Základná deväťročná škola v Zákamennom, 1906 – 1975, 5,25 bm, I.

Základná deväťročná škola v Zázrivej – Bielej, 1918 – 1973, 0,15 bm, I.

Národná škola v Zázrivej – Doline, 1953 – 1957, 0,15 bm, I.

Základná deväťročná škola v Zázrivej – Havranej, 1915 – 1972, 0,25 bm, I.

Základná deväťročná škola v Zázrivej – Kozinskej, 1965 – 1966, 0,15 bm, I.

Základná deväťročná škola v Zázrivej – Petrovej, 1914 – 1973, 0,25 bm, I.

Štátna ľudová škola v Zázrivej – Ráztokách, 1946 – 1947, 0,05 bm, I.

Základná deväťročná škola v Zázrivej – Ústredí, 1901 – 1965, 1,65 bm, I.

Základná deväťročná škola v Zuberci, 1919 – 1975, 1,80 bm, I.

Základná deväťročná škola v Zubrohlave, 1901 – 1989, 3,05 bm, I.

Evanjelická a. v. ľudová škola v Žaškove, 1918 – 1945 (1958), 1,50 bm, I.

Základná deväťročná škola v Žaškove, 1919 – 1985, 2,55 bm, I.

VII. Záujmové umelecké školy

Ľudová škola umenia v Dolnom Kubíne, 1958 – 1983, 2,70 bm.

VIII. Iné školy a školské zariadenia

Ľudová škola hospodárska v Babíne, 1923 – 1924, 0,05 bm.

Ľudová škola hospodárska v Habovke, 1946 – 1949, 0,05 bm.

Ľudová škola hospodárska v Novoti, 1939 – 1949, 0,25 bm, I.

Materská škola v Tvrdošíne, 1946 – 1950, 0,15 bm.

Okresné pedagogické stredisko v Dolnom Kubíne, 1972 – 1981, 1,15 bm.

Okresný žiacky domov v Trstenej, 1945 – 1960, 2,70 bm.

Osobitná internátna škola v Námestove, 1978 – 1984, 1,25 bm.

Osobitná škola internátna v Oravskej Jasenici, 1955 – 1976, 0,75 bm.

Roľnícka škola vo Veličnej, 1949 – 1952, 0,15 bm, I.

Zimná škola poľnohospodárskej mládeže v Habovke, 1954 – 1958, 0,15 bm.

Zimná škola poľnohospodárskej mládeže v Novoti, 1955 – 1956, jednotlivina, I.

Zimná škola poľnohospodárskej mládeže v Oravskom Veselom, 1956 – 1960, 0,15 bm.

Zimná škola poľnohospodárskej mládeže v Zákamennom, 1956 – 1960, 0,15 bm.

IX. Školské správy

Školský inšpektorát v Dolnom Kubíne, 1802 – 1951, 16,20 bm, I.

Školský inšpektorát v Trstenej, 1919 – 1944, 3,85 bm, I.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 1. Nemocnice

Územná poliklinika v Námestove, 1947 – 1982, 3,45 bm.

Nemocnica s poliklinikou v Trstenej, 1947 – 1974 , 9 bm.

I. 3. Okresné ústavy národného zdravia

Okresný ústav národného zdravia v Dolnom Kubíne, 1954 – 1984, 13,85 bm.

I. 5. Okresné hygienicko – epidemiologické stanice

Okresná hygienicko – epidemiologická stanica v Dolnom Kubíne, 1960 – 1987, 2,90 bm.

I. 8. Odborné liečebné ústavy

Abstinenčná liečebňa v Istebnom, 1945 – 1950, 0,15 bm.

I. 11. Iné zdravotnícke zariadenia

Okresné veterinárne stredisko v Dolnom Kubíne, 1964 – 1989, 6,25 bm.

Štátny veterinárny ústav v Dolnom Kubíne, 1972 – 1987, 3,05 bm.

II. 1. Nemocenské a sociálne poistenie

Okresná národná poisťovňa v Trstenej, 1949 – 1953, 0,25 bm.

Okresná správa nemocenského poistenia v Dolnom Kubíne, 1974 – 1990, 1,30 bm.

Okresný zbor Liečebného fondu verejných zamestnancov v Námestove, 1929 – 1937, 0,45 bm.

Okresný zbor Liečebného fondu verejných zamestnancov v Trstenej, 1926 – 1937, 0,90 bm.

II. 3. Ústavy sociálnej starostlivosti pre deti a mládež

Ústav sociálnej starostlivosti pre deti a dospelých v Tvrdošíne, 1978 – 1989, 0,65 bm.

Detský domov v Istebnom, 1964 – 1982, 3,20 bm.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Okresná starostlivosť o mládež v Dolnom Kubíne, 1931 – 1948, 1,25 bm, I.

Okresná starostlivosť o mládež v Námestove, 1930 – 1949 (1951), 2,05 bm, I.

Okresná starostlivosť o mládež v Trstenej, 1932 – 1949, 0,90 bm, I.

Okresný ústav sociálnych služieb v Dolnom Kubíne, 1969 – 1990 14,10 bm.

K. NÁBOŽENSKÉ ORGANIZÁCIE

VII. Náboženské obce

Židovská náboženská obec v Trstenej, 1878 – 1895, 0,15 bm.

M. RODINY A OSOBY

I. Rodiny

Balgha z Dolného Kubína, 1815 – 1901, 0,15 bm.

Hroboň z Dolného Kubína, 1931 – 1964, 0,15 bm.

Mordáč z Oravskej Lesnej, 1910 – 1919, 0,15 bm.

Styk z Dolného Kubína, 1895 – 1923, 0,15 bm.

Szontágh z Dolného Kubína, 1849 – 1900, 0,15 bm.

II. Osoby

Jozef Gebura v Dolnom Kubíne, 1932 – 1938, 0,50 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

I. Cechy

Cech farbiarov v Dolnom Kubíne, 1775, jednotlivina.

Cechové spoločenstvo v Dolnom Kubíne, 1805 – 1872, 0,15 bm.

Cech čižmárov vo Veličnej, 1713 – 1864, 0,15 bm.

Cech krajčírov vo Veličnej, 1805 – 1886, 0,15 bm.

II. Živnostenské spoločenstvá

Okresné živnostenské spoločenstvo v Dolnom Kubíne, 1886 – 1950 (1957), 1,25 bm, I.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Námestove, 1887 – 1950 (1954), 0,90 bm, I.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Trstenej, 1925 – 1950, 2,05 bm, I.

III. Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá

Bývalí urbarialisti v Babíne, 1887 – 1953 (1961), 0,02 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Beňadove, 1887 – 1953 (1958), 0,02 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Beňovej Lehote, 1887 – 1953 (1961), 0,03 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Bobrove, 1929 – 1952 (1958), 0,05 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Breze, 1876 – 1953 (1963), 0,10 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Brezovici, 1903 – 1910 (1958), 0,05 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Bzinách, 1887 – 1952 (1960),0,05 bm, I.

Bývalí urbarialisti v C imhovej, 1909 – 1952 (1961), 0,05 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Dlhej, 1895 – 1953 (1960), 0,05 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Dolnom Kubíne, 1868 – 1953 (1963), 0,10 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Dolnej Lehote, 1899 – 1958 (1960), 0,15 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Dolnej Lipnici, 1887, jednotlivina.

Bývalí urbarialisti v Dolnom Š tefanove, 1908 – 1910 (1961), 0,05 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Habovke, 1885 – 1950 (1958), 0,05 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Hámroch, 1886 – 1953, 0,15 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Hladovke, 1904 – 1958 (1961), 0,15 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Hornej Lehote, 1865 – 1953 (1961), 0,05 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Hornom Š tefanove, 1887 – 1957 (1961), 0,10 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Hruštíne, 1909 – 1953 (1960), 0,05 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Chlebniciach, 1893 – 1953 (1964), 0,10 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Istebnom, 1879 – 1949 (1960), 0,15 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Jasenovej, 1887 – 1951 (1958), 0,15 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Kline, 1876 – 1953 (1958), 0,05 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Kňažej, 1887 – 1964, 0,10 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Krivej, 1872 – 1953 (1960), 0,10 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Kraľovanoch, 1898 – 1955 (1958), 0,10 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Krásnej Hôrke, 1926 – 1950 (1961), 0,05 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Krušetnici, 1889 – 1952 (1958), 0,05 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Liesku, 1909 – 1950 (1961), 0,05 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Leštinách, 1891 – 1950 (1961), 0,10 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Lokci, 1889 – 1953 (1960), 0,05 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Lomnej, 1889 – 1954 (1958), 0,05 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Malatinej, 1893 – 1951 (1961), 0,05 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Malom Bysterci, 1899 – 1949, 0,02 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Medvedzí, 1887 – 1949 (1961), 0,03 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Medzibrodí, 1881 – 1949 (1961), 0,03 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Medzihradnom, 1893 – 1948 , 0,03 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Mokradi, 1879 – 1944 (1961), 0,02 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Mutnom, 1887 – 1952 (1958), 0,02 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Námestove, 1922 – 1953 (1959), 0,05 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Nižnej, 1887 – 1953 (1958), 0,02 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Novoti, 1887 – 1957 (1958), 0,02 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Oravskom Bielom Potoku, 1887 – 1949 (1958), 0,02 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Oravskej Jasenici, 1887 – 1952 (1958), 0,02 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Oravskej Lesnej, 1887 – 1950 (1958), 0,02 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Oravskom Podzámku, 1949 – 1950, 0,01 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Oravskej Polhore, 1929 – 1964, 0,02 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Oravskej Porube, 1887 – 1951 (1958), 0,10 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Oravskom Veselom, 1931 – 1952, 0,02 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Osádke, 1887 – 1948 (1965), 0,05 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Osade, 1903 – 1954, 0,10 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Párnici, 1887 – 1953 (1961), 0,25 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Podbieli, 1887 – 1950 (1958), 0,05 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Pokryváči, 1887 – 1952 (1961), 0,05 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Pribiši, 1887 – 1949 (1961), 0,05 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Pucove, 1887 – 1955, 0,09 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Rabči, 1931 – 1950 (1958), 0,02 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Rabčiciach, 1887 – 1952 (1958), 0,03 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Revišnom, 1887 – 1950 (1958), 0,02 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Sihelnom, 1933 – 1953 (1958), 0,05 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Sedliackej Dubovej, 1873 – 1956 (1961), 0,01 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Slanici, 1927 – 1952, 0,05 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Srňacom, 1887 – 1952, 0,05 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Suchej Hore, 1927 – 1952 (1961), 0,05 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Trstenej, 1862 – 1958 (1961), 0,90 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Tvrdošíne, 1902 – 1958 (1961), 0,25 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Ťapešove, 1950 (1958 – 1960), 0,02 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Ústí, 1909 – 1952, 0,03 bm, I.

Bývalí urbarialisti vo Valaskej Dubovej, 1907 (1958), 0,03 bm, I.

Bývalí urbarialisti vo Vaňovke, 1907 – 1954 (1958), 0,02 bm, I.

Bývalí urbarialisti vo Vasiľove, 1887 – 1953 (1960), 0,02 bm, I.

Bývalí urbarialisti vo Vavrečke, 1888 – 1950 (1960), 0,03 bm, I.

Bývalí urbarialisti vo Veličnej, 1887 – 1953 (1961), 0,25 bm, I.

Bývalí urbarialisti vo Veľkom Bysterci, 1887 – 1951 (1961), 0,10 bm, I.

Bývalí urbarialisti vo Vitanovej, 1910 – 1933 (1961), 0,05 bm, I.

Bývalí urbarialisti vo Vyšnom Kubíne, 1857 – 1953 (1961), 0,15 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Zábiedove, 1910 (1958), 0,05 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Zábreži, 1896 – 1944 (1958 – 1961), 0,10 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Zákamennom, 1887 – 1953 (1958, 0,03 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Záskalí, 1887 – 1954 (1958 – 1961), 0,12 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Zázrivej, 1871 – 1953 (1958 – 1961), 0,35 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Zemianskej Dedine, 1909 – 1949 (1958 – 1961), 0,05 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Zuberci, 1894 – 1948 (1958), 0,05 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Zubrohlave, 1919 – 1958, 0,05 bm, I.

Bývalí urbarialisti v Žaškove, 1871 – 1958 (1961), 0,15 bm, I.

IV. Spolky

Dobrovoľný hasičský spolok v Dolnom Kubíne, 1874 – 1969, 0,45 bm.

Dobrovoľný hasičský spolok v Párnici, 1924 – 1949, 0,15 bm.

Dobrovoľný hasičský spolok v Trstenej, 1877 – 1908, 0,50 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor v Nižnej, 1932 – 1935, 0,05 bm.

Miestny odbor Matice slovenskej v Dolnom Kubíne, 1949 – 1952, 0,15 bm.

Miestny odbor Matice slovenskej v Trstenej, 1939, 0,15 bm.

Poľovný ochranný spolok v Trstenej, 1949, 0,15 bm.

Poľovný spolok v Dolnom Kubíne, 1949, 0,15 bm.

Remeselnícky spolok v Dolnom Kubíne, 1872 – 1874, 0,15 bm.

Športový klub v Dolnom Kubíne, 1940 – 1941, 0,15 bm.

Telovýchovná jednota v Dlhej nad Oravou, 1979 – 1990, 0,10 bm.

Združenie katolíckej mládeže v Dolnom Kubíne, 1940 – 1945, 0,15 bm.

Združenie Hlinkovej slovenskej evanjelickej mládeže v Dolnom Kubíne, 1941 – 1944, 0,15 bm.

V. Záujmové organizácie

Spolok oravských akademikov v Tvrdošíne, 1922 – 1923, 0,15 bm.

Hviezdoslavova beseda v Dolnom Kubíne, 1919 – 1927, 1939, 0,15 bm.

Rybársky spolok pre pestovanie ušľachtilých rýb na Orave so sídlom v Dolnom Kubíne, 1930 – 1947, 0,15 bm.

P. INÉ ARCHÍVNE FONDY

Presídľovacia skupina v Ústí nad Priehradou, 1940 – 1960, 25,20 bm, I.

4 thoughts on “Štátny okresný archív v Dolnom Kubíne

 • 30. augusta 2010 at 1:57
  Permalink

  prosim si informacie o Obec Záskalie, 1618 – 1891, 0,15 bm, I.

  Reply
 • 30. augusta 2010 at 7:52
  Permalink

  O informacie, ktorymi disponuje prislusny archiv, musite ziadat prislusny archiv, nie na tejto stranke. Tato stranka len pomaha zorientovat sa nadsencom genealogie v jednotlivych oblastiach badania, strukture a fondoch archivov. A aj ak poziadate prislusny archiv takymto sposobom o info, pochybujem, ze sa k nim dostanete. Mate moznost si tam zajst a dostupne materialy prestudovat. Slovenske archivy robia reserse na poziadanie len pre zahranicie.

  Reply
 • 4. januára 2024 at 11:27
  Permalink

  fond Židovská náboženská obec v Trstenej sú v skutočnosti židovské metriky
  the collection Židovská náboženská obec v Trstenej is actually Jewish Civil Records (births, marriages, death)

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *