9. stretnutie amatérskych genealógov

Dňa 24. novembra 2018 sme sa opäť po polroku zišli, aby sme načerpali nové podnety, vypočuli si niečo nové, vymenili si skúsenosti a poznatky.

Tentoraz sme za stretli v Žiline a pre miesto stretnutia sme vybrali podnik Chef restaurant v Žiline. Snáď nebudem sám, komu sa priestory tohto zariadenia, ústretovosť personálu a vynikajúce jedlo nadmieru páčili, čo som v závere vyslovil aj personálu. Myslím, že najbližšie stretnutie v Žiline si v tomto zariadení určite zopakujeme.

Napriek tomu, že nás bolo vyše 20, stretnutia sa nezúčastnilo mnoho stabilných účastníkov a užívateľov fóra, ktorí sa náhle museli ospravedlniť pre chorobu, rodinné problémy, či iné, vopred naplánované aktivity.

Na úvod stretnutia sme privítali vzácneho hosťa, Mgr. Milana Šišmiša, tajomníka Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti v Martine (ďalej SGHS). Pán Šišmiš nám porozprával o vzniku, cieľoch a súčasnosti SGHS. Pripomenul vydávanie časopisu Genealogicko-heraldický hlas a pravidelné organizovanie konferencií SGHS v Martine. Oboznámil nás s pripravovanou náplňou budúcej konferencie, ktorá by sa mala zamerať na spomienky jednotlivcov a skupín  na život v minulosti, ako sa žilo kedysi. Pri tej príležitosti poukázal aj na dôležitosť zachytenia spomienok našich najstarších členov rodiny, čo je neoceniteľným zdrojom informácií a zachytenia koloritu dôb minulých, v ktorých naši predkovia žili.

Pán Šišmiš privítal vznik komunity, ako je tá naša a vyzdvihol jej prínos na poli genealógie pre široké vrstvy obyvateľstva.

Následne vystúpil Patrik Zakarovský s prednáškou na tému Aktuálne dostupné internetové zdroje genealogického bádania, s ktorou vystúpil aj na poslednej konferencii SGHS a ktorá zaznamenala taký ohlas, že bol pozvaný odprezentovať ju aj moravským kolegom.

Po Patrikovi vystúpil Juraj Snopek, ktorý odprezentoval prezentáciu moravskej profesionálnej genealogičky, Blanky Lednickej, o možnostiach pátrania po našich predkoch, ktorí sa zúčastnili I. svetovej vojny.

V závere oficiálnej časti sme privítali pána MUDr. Tomáša Balhárka z heraldickej kancelárie Turčianska trojruža, ktorý predstavil niečo zo svojich posledných projektov, ako boli občianske erby, spolupráca s cirkevnými autoritami na tvorbe erbov a zástav. Zároveň nás oboznámil so založením Slovenskej vexilologickej spoločnosti.

Potom sme už pokračovali vo voľnej diskusii, v ktorej mnohí využili prítomnosť pána Šišmiša a zahrnuli ho otázkami.

Diskutovalo a sedelo sa veľmi príjemne, no spoje domov jasne naznačovali, že je čas sa pobrať, a tak sme sa podvečer rozlúčili a rozišli sme sa k svojim rodinám a rozpracovaným rodokmeňom. Pevne verím, že stretnutie splnilo svoj účel a že sa v minimálne rovnakom počte a s rovnakým zápalom a záujmom stretneme opäť o polroka!