Dettingen: Rodový erb

Ďalší zaujímavý rodový erb som našiel na stránke wappenbuch. ktorá obsahuje autentické nemecké rodové erby zo 17. storočia. Erb sa viaže sa napriek označeniu viaže na rod von Tettingen, ktorý pochádza z mesta Dettingen. Najznámejším predstaviteľom rodu bol križiak Werner von Tettingen.  Práve z tejto oblasti mala vrámci kolonizácie prísť veľká skupina Nemcov do maďarskej obce Bikity (Bácsbokod), odkiaľ prišla rodina Tettingerovcov na Slovensko.

Erb rodu Dettingen
Erb rodu Dettingen