Štátny okresný archív v Trnave

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/2, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V TRNAVE

Štefánikova 46

917 38 Trnava

Telefón: 0805/551 11 80

Fax: 0805/551 15 03

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XVI. 2. Finančné správy

Okresná finančná správa v Trnave, 1972 – 1980, 3,95 bm.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňová správa v Piešťanoch, 1924 – 1949, 4,50 bm.

Daňová správa v Trnave, 1926 – 1949 (1954), 4,30 bm.

Daňový úrad v Hlohovci, 1887 – 1949, 9,30 bm.

Daňový úrad v Piešťanoch, 1898 – 1950 (1954), 18 bm.

Daňový úrad v Trnave, 1920 – 1949, 7,64 bm, I.

Dôchodkový kontrolný úrad v Hlohovci, 1927 – 1949, 2,85 bm.

Dôchodkový kontrolný úrad v Piešťanoch, 1945 – 1949, 0,35 bm.

Dôchodkový kontrolný úrad v Trnave, 1924 – 1949, 2,75 bm.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Hlohovci, (1921) 1923 – 1945 (1959), 44,55 bm, I, K.

Okresný úrad v Piešťanoch, (1920) 1923 – 1944 (1949), 34,05 bm, I, K.

Okresný úrad v Trnave, (1880) 1923 – 1945 (1952), 98,70 bm, I, K.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Katastrálny meračský úrad v Novom Meste nad Váhom, 1852 – 1915, 6,40 bm.

Katastrálny meračský úrad v Trnave, 1883 – 1950, 12,90 bm.

Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Hlohovci, 1930 – 1940, 0,24 bm.

Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Piešťanoch, 1926 – 1940, 0,24 bm.

Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Trnave, 1936 – 1940, 0,12 bm.

Úrad práce v Hlohovci, 1941 – 1945, 0,12 bm.

Úrad práce v Piešťanoch, 1941 – 1945 (1947), 0,44 bm.

Úrad práce v Trnave, 1940 – 1945 (1947), 0,36 bm.

Vicinálne cestmajsterstvo v Hlohovci, 1913 – 1940 (1957) 2,52 bm.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Hlohovci, 1945 – 1960, 96,40 bm, I.

Okresný národný výbor v Piešťanoch, 1945 – 1960, 82,40 bm, I.

Okresný národný výbor v Trnave I., 1945 – 1960, 77,80 bm, I.

Okresný národný výbor v Trnave II., 1960 – 1990, 436,80 bm.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Okresná správa ciest v Trnave, (1932) 1960 – 1983, 10,08 bm.

Okresná údržba miestnych komunikácií v Trnave so sídlom v Dudváhu, 1969 – 1981, 0,12 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Hlohovci, 1945 – 1949, 0,60 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Piešťanoch, 1946 – 1949 (1950), 0,72 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Trnave, 1945 – 1949 (1953), 1,08 bm.

XXII. 4. Okresné kontrolné a štatistické orgány v rokoch 1945 – 1990

Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu v Trnave, (1949) 1951 – 1985, 87 bm.

XXIV. 1. Magistráty do roku 1945

Magistrát mesta Trnavy, 1238 – 1922 (1928), 295,32 bm, I, K.

XXIV. 2. Mestské úrady do roku 1945

Mestský úrad v Trnave, (1878) 1923 – 1944 (1951), 64,65 bm.

XXIV. 3. Mestečká do roku 1945

Mestečko Boleráz, 1705 – 1774, 0,12 bm.

Mestečko Dobrá Voda, 1639 – 1855, 0,20 bm.

Mestečko Hlohovec, 1796 – 1870, 0,48 bm.

Mestečko Chtelnica, 1598 – 1852, 0,25 bm.

Mestečko Leopoldov, 1668 – 1869, 0,60 bm, I.

Mestečko Piešťany, 1801 – 1870, 0,12 bm.

Mestečko Smolenice, 1747 – 1836, 0,12 bm.

Mestečko Vrbové, 1696 – 1822, 0,12 bm.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Notársky úrad v Dobrej Vode, 1875 – 1945 (1950), 1,50 bm, I.

Notársky úrad v Drahovciach, 1883 – 1945, 1 bm, I.

Notársky úrad v Hlohovci, 1856 – 1945 (1949), 10,30 bm, I.

Notársky úrad v Hrnčiarovciach nad Parnou, 1899 – 1945 (1950), 1,70 bm, I.

Notársky úrad v Špačinciach, 1888 – 1945 (1950), 1,90 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Abraháme, 1872 – 1944, 0,80 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Bábe, 1868 – 1945 (1956), 1,35 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Banke, 1889 – 1945 (1951), 1,89 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Boleráze, 1887 – 1942 (1952), 1,93 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Bohuniciach, 1910 – 1944 (1950), 1,20 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Cíferi, 1850 – 1944 (1950), 3,30 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Červeníku, 1874 – 1945 (1949), 6,02 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Dechticiach, 1873 – 1945 (1950), 6,86 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Dolnej Krupej, 1895 – 1945 (1951), 3,20 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Dolnej Strede nad Váhom, 1889 – 1945 (1946), 0,60 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Dolnom Lopašove, 1884 – 1945 (1955) 3,80 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Dvorníkoch, 1890 – 1945 (1951), 0,90 bm, I.

Obvodný notársky úrad Hlohovec – okolie, 1890 – 1945 (1951), 0,60 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Horných Orešanoch, (1827) 1877 – 1945 (1950), 1,60 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Horných Otrokovciach, 1862 – 1945 (1950), 6,75 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Horných Zeleniciach, 1904 – 1945 (1950), 6,20 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Chtelnici, 1892 – 1945 (1950), 3,90 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Krakovanoch, 1860 – 1945, 1,05 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Križovanoch nad Dudváhom, 1828 – 1945 (1951), 2,90 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Leopoldove, 1870 – 1945 (1951), 6,60 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Lukáčovciach, 1890 – 1945 (1951), 6 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Majcichove, 1896 – 1945 (1951), 1,90 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Modranke, 1894 – 1945 (1953), 2,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Piešťanoch, 1825 – 1945 (1951), 17,38 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Rišňovciach, 1894 – 1945 (1950), 4,65 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Ružindole, 1852 – 1945 (1951), 1,86 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Smoleniciach, 1901 – 1945, 1,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Suchej nad Parnou, 1899 – 1945 (1954), 2,60 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Šúrovciach, 1843 – 1945 (1954), 2,20 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Trakoviciach, 1870 – 1945 (1951), 5,45 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Trstíne, 1903 – 1945 (1954), 2,05 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Veľkých Kostoľanoch, 1890 – 1945 (1952), 5,40 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Veselom, 1892 – 1945, 3 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Voderadoch, 1847 – 1945 (1951), 2,20 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Vrbovom, 1867 – 1945 (1952), 5,12 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Zavare, 1894 – 1945 (1949), 2,90 bm, I.

XXIV. 5. Iné miestne úrady do roku 1945

Obec Bašovce, 1651 – 1847, 0,12 bm.
Obec Bohunice, 1785 – 1823, 0,12 bm.

Obec Brestovany, 1686 – 1869, 0,12 bm.

Obec Dlhá, 1747 – 1799, 0,12 bm.

Obec Dolný Lopašov, 1749 – 1841, 0,12 bm.

Obec Hrnčiarovce, 1797 – 1853, 0,12 bm.

Obec Madunice, 1804 – 1907, 0,12 bm.

Obec Nižná, 1788 – 1886, 0,12 bm.

Obec Ružindol, 1744 – 1900, 0,12 bm.

Obec Suchá nad Parnou, 1634 – 1904, 0,12 bm.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Hlohovci, 1945 – 1985, 58,60 bm.

Mestský národný výbor v Leopoldove, 1951 – 1990, 6,43 bm, I.

Mestský národný výbor v Piešťanoch, 1945 – 1990, 102,40 bm.

Mestský národný výbor v Trnave, 1945 – 1990, 58 bm, I.

Mestský národný výbor vo Vrbovom, 1948 – 1990, 9,74 bm, I.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Banke, (1938) 1945 – 1950 (1954), 0,60 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bohuniciach, 1946 – 1950, 0,48 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Boleráze, 1945 – 1950 (1951), 1,08 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Cíferi, (1944) 1945 – 1951, 0,84 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Červeníku, 1945 – 1950, 1,32 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dechticiach, (1944) 1945 – 1950, 1,32 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dolnej Krupej, (1940) 1945 – 1950, 0,72 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dolnom Lopašove, 1945 – 1950, 1,08 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Doľanoch, (1944) 1945 – 1950, 0,24 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov Hlohovec – okolie, 1945 – 1950, 0,96 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Horných Orešanoch, 1945 – 1950, 0,72 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Horných Otrokovciach, 1945 – 1950, 1,44 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Horných Zeleniciach, (1941) 1945 – 1950, 1,20 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Chtelnici, 1945 – 1950, 0,48 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Krakovanoch, 1945 – 1950, 0,12 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Lukáčovciach, 1945 – 1950, 0,84 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Majcichove, 1945 – 1950, 1,08 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Modranke, 1945 – 1950, 0,60 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Piešťanoch, 1946 – 1950, 0,12 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Pobedíme, 1946 – 1950, 0,12 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Pustých Úľanoch, 1945 – 1950, 0,12 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Rišňovciach, 1945 – 1950, 1,32 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Ružindole, (1944) 1945 – 1950, 0,36 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Smoleniciach, 1945 – 1950, 0,24 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Suchej nad Parnou, 1945 – 1950, 0,84 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Šúrovciach, 1945 – 1950, 0,24 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Trakoviciach, 1945 – 1950 (1951), 0,72 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Trstíne, 1945 – 1950 (1953), 1,44 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkých Kostoľanoch, 1945 – 1950, 0,72 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veselom, 1945 – 1949, 0,24 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Vlčkovciach, 1945 – 1950, 1,20 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Voderadoch, 1945 – 1950, 0,84 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Vrbovom, 1945 – 1950, 1,56 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Zavare, 1945 – 1950, 1,08 bm, I.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestny národný výbor v Banke, (1948) 1950 – 1972, 1,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Bašovciach, 1950 – 1975, 1,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Bielom Kostole, 1950 – 1973, 0,77 bm, I.

Miestny národný výbor v Bíňovciach, 1951 – 1990, 3,54 bm, I.

Miestny národný výbor v Bohuniciach, 1951 – 1960, 0,25 bm, I.

Miestny národný výbor v Bohdanovciach, 1950 – 1990, 4,44 bm, I.

Miestny národný výbor v Bojničkách, 1950 – 1990, 3,24 bm, I.

Miestny národný výbor v Boleráze, 1950 – 1990, 5,04 bm, I.

Miestny národný výbor v Borovej, 1951 – 1990, 3,02 bm, I.

Miestny národný výbor v Borovciach, 1952 – 1980, 2,04 bm, I.

Miestny národný výbor v Brestovanoch, (1947) 1950 – 1990, 5,12 bm, I.
Miestny národný výbor v Bučanoch, (1945) 1951 – 1990, 4,70 bm, I.

Miestny národný výbor v Bukovej, 1950 – 1990, 2,71 bm, I.

Miestny národný výbor v Cíferi, 1950 – 1980, 2,04 bm, I.

Miestny národný výbor v Červeníku, 1951 – 1990, 3,28 bm, I.

Miestny národný výbor v Dechticiach, 1950 – 1990, 4,54 bm, I.

Miestny národný výbor v Dlhej, 1950 – 1975, 1,92 bm, I.

Miestny národný výbor v Dobrej Vode, 1951 – 1990, 3,77 bm, I.

Miestny národný výbor v Dolnej Krupej, 1950 – 1990, 4,54 bm, I.

Miestny národný výbor v Dolnom Dubovom, (1949) 1950 – 1990, 3,21 bm, I.

Miestny národný výbor v Dolnom Lopašove, 1951 – 1980, 2,52 bm, I.
Miestny národný výbor v Dolnom Trhovišti, 1950 – 1990, 3,15 bm, I.

Miestny národný výbor v Dolných Lovčiciach, 1951 – 1960, 0,12 bm, I.

Miestny národný výbor v Dolných Orešanoch, 1950 – 1990, 4,26 bm, I.

Miestny národný výbor v Dolných Otrokovciach, 1951 – 1990, 2,04 bm, I.

Miestny národný výbor v Dolných Zeleniciach, 1950 – 1980, 1,92 bm, I.

Miestny národný výbor v Drahovciach, 1951 – 1990, 4,75 bm, I.

Miestny národný výbor v Dubovanoch, 1951 – 1990, 2,09 bm, I.

Miestny národný výbor v Ducovom, 1952 – 1975, 1,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Dudváhu, 1973 – 1990, 4,08 bm, I.

Miestny národný výbor v Dvorníkoch, 1957 – 1980, 2,64 bm, I.
Miestny národný výbor v Hornej Krupej, 1952 – 1990, 3,32 bm, I.

Miestny národný výbor v Hornom Dubovom, 1950 – 1990, 2,25 bm, I.

Miestny národný výbor v Hornom Trhovišti, 1951 – 1979, 1,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Horných Lovčiciach, 1951 – 1960, 0,24 bm, I.

Miestny národný výbor v Horných Orešanoch, 1951 – 1990, 4,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Horných Otrokovciach, 1951 – 1990, 3,17 bm, I.

Miestny národný výbor v Horných Zeleniciach, 1950 – 1979, 2,28 bm, I.

Miestny národný výbor v Hrnčiarovciach, 1951 – 1971, 0,96 bm, I.

Miestny národný výbor v Hubine, 1951 – 1975, 1,44 bm, I.

Miestny národný výbor v Chtelnici, 1950 – 1990, 5,17 bm, I.
Miestny národný výbor v Jalšovom, 1951 – 1990, 3,75 bm, I.

Miestny národný výbor v Jaslovciach, 1953 – 1958, 0,12 bm, I.

Miestny národný výbor v Jaslovských Bohuniciach, 1960 – 1990, 4,05 bm, I.

Miestny národný výbor v Kátlovciach, 1950 – 1990, 4,12 bm, I.

Miestny národný výbor v Klčovanoch, 1950 – 1960, 0,36 bm, I.

Miestny národný výbor v Kľačanoch, 1950 – 1990, 3,45 bm, I.

Miestny národný výbor v Kocuriciach, 1955 – 1973, 0,84 bm, I.

Miestny národný výbor v Kočíne, 1951 – 1957, 0,24 bm, I.

Miestny národný výbor v Kočíne – Lančári, 1957 – 1990, 2,22 bm, I.

Miestny národný výbor v Koplotovciach, 1951 – 1990, 2,34 bm, I.

Miestny národný výbor v Košolnej, 1951 – 1990, 4,20 bm, I.
Miestny národný výbor v Krakovanoch, 1952 – 1990, 3,70 bm, I.

Miestny národný výbor v Križovanoch nad Dudváhom, 1950 – 1974, 2,40 bm, I.

Miestny národný výbor v Lančári, 1951 – 1957, 0,24 bm, I.

Miestny národný výbor v Lošonci, 1951 – 1975, 1,32 bm, I.

Miestny národný výbor v Lovčiciach, 1960 – 1975, 1,44 bm, I.

Miestny národný výbor v Maduniciach, 1950 – 1990, 4,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Majcichove, 1950 – 1990, 4,66 bm, I.

Miestny národný výbor v Malom Orvišti, 1951 – 1973, 0,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Malženiciach, 1950 – 1985, 2,76 bm, I.

Miestny národný výbor v Merašiciach, 1951 – 1990, 3,23 bm, I.

Miestny národný výbor v Modranke, 1951 – 1967, 1,32 bm, I.

Miestny národný výbor v Moravanoch nad Váhom, 1950 – 1986, 7,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Naháči, 1950 – 1990, 3,44 bm, I.

Miestny národný výbor v Nižnej, 1950 – 1990, 3,73 bm, I.

Miestny národný výbor v Opoji, 1951 – 1974, 1,44 bm, I.

Miestny národný výbor v Ostrove, 1951 – 1990, 5,86 bm, I.

Miestny národný výbor v Orvišti, 1976 – 1979, 0,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Páci, 1950 – 1973, 0,72 bm, I.
Miestny národný výbor v Paderovciach, 1952 – 1974, 0,96 bm, I.

Miestny národný výbor v Pastuchove, 1951 – 1990, 2,82 bm, I.

Miestny národný výbor v Pavliciach, 1950 – 1974, 1,44 bm, I.

Miestny národný výbor v Pečeňadoch, 1951 – 1990, 2,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Posádke, 1950 – 1971, 0,84 bm, I.

Miestny národný výbor v Prašníku, 1958 – 1990, 5,48 bm, I.

Miestny národný výbor v Radošovciach, 1951 – 1975, 1,92 bm, I.

Miestny národný výbor v Rakoviciach, 1951 – 1990, 2,42 bm, I.

Miestny národný výbor v Ratkovciach, 1950 – 1974, 1,08 bm, I.
Miestny národný výbor v Ratnovciach, 1950 – 1990, 4,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Ružindole, 1950 – 1990, 6,08 bm, I.

Miestny národný výbor v Sasinkove, 1951 – 1990, 3,46 bm, I.

Miestny národný výbor v Siladiciach, 1950 – 1990, 5,64 bm, I.

Miestny národný výbor v Slovenskej Novej Vsi, 1952 – 1973, 1,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Smoleniciach, 1950 – 1990, 4,25 bm, I.

Miestny národný výbor v Smolenickej Novej Vsi, 1956 – 1960, 0,12 bm, I.

Miestny národný výbor v Sokolovciach, 1951 – 1990, 3,58 bm, I.

Miestny národný výbor v Suchej nad Parnou, 1951 – 1990, 6 bm, I.
Miestny národný výbor vo Svätom Petre, (1948) 1950 – 1952, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Šelpiciach, 1951 – 1975, 0,96 bm, I.

Miestny národný výbor v Šípkovom, 1950 – 1971, 0,96 bm, I.

Miestny národný výbor v Špačinciach, 1950 – 1990, 5,68 bm, I.

Miestny národný výbor v Šterusoch, 1953 – 1974, 0,48 bm, I.

Miestny národný výbor v Šulekove, 1951 – 1979, 1,56 bm, I.

Miestny národný výbor v Šúrovciach, 1950 – 1990, 9,26 bm, I.

Miestny národný výbor v Tekolďanoch, 1951 – 1974, 0,96 bm, I.

Miestny národný výbor v Tepličkách, 1950 – 1979, 1,08 bm, I.
Miestny národný výbor v Trakoviciach, 1951 – 1990, 6,36 bm, I.

Miestny národný výbor v Trebaticiach, 1950 – 1990, 5,46 bm, I.

Miestny národný výbor v Trstíne, 1951 – 1990, 3,68 bm, I.

Miestny národný výbor vo Valtovom Šúre, 1950 – 1955, 0,12 bm, I.

Miestny národný výbor vo Varovom Šúre, 1951 – 1972, 1,32 bm, I.

Miestny národný výbor vo Veľkom Orvišti, 1950 – 1975, 2,40 bm, I.

Miestny národný výbor vo Veľkých Kostoľanoch, 1950 – 1980, 3 bm, I.

Miestny národný výbor vo Veselom, 1953 – 1979, 0,96 bm, I.

Miestny národný výbor vo Vlčkovciach, 1950 – 1975, 1,80 bm, I.
Miestny národný výbor vo Voderadoch, 1950 – 1980, 2,76 bm, I.

Miestny národný výbor v Zavare, 1950 – 1990, 7,08 bm, I.

Miestny národný výbor v Zelenči, 1950 – 1990, 3,89 bm, I.

Miestny národný výbor v Zeleniciach, 1980, 0,12 bm, I.

Miestny národný výbor vo Zvončíne, 1952 – 1975, 1,56 bm, I.

Miestny národný výbor v Žlkovciach, 1950 – 1990, 2,42 bm, I.

Úrad Miestneho národného výboru v Dobrej Vode, 1945 – 1950, 0,72 bm,I.
Úrad Miestneho národného výboru v Drahovciach, 1945 – 1950, 0,12 bm,I.

Úrad Miestneho národného výboru v Hrnčiarovciach, 1945 – 1950, 0,36 bm, I.

Úrad Miestneho národného výboru v Leopoldove, (1942) 1945 – 1950 (1954), 1,32 bm, I.

Úrad Miestneho národného výboru v Špačinciach, 1945 – 1950, 0,72 bm, I.

Úrad Miestneho národného výboru v Šulekove, 1945 – 1950, 1,08 bm, I.

XXV. 4. Iné miestne úrady v rokoch 1945 – 1990

Útvar hlavného architekta mesta Trnavy, (1938) 1965 – 1986, 18,24 bm.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Hlohovci, 1924 – 1951, 22,70 bm.

Okresný súd v Hlohovci – okresný verejný poručník v Hlohovci, 1897 – 1925, 0,12 bm.

Okresný súd v Piešťanoch, 1926 – 1949, 32,50 bm.

Okresný súd v Trnave, 1919 – 1950, 32,70 bm.

IV. 7. Verejní notári od roku 1872

Verejný notár Dominik Drgoň v Trnave, 1934 – 1949 (1974), 2,45 bm.

Verejný notár Ján Thinagl v Trnave, 1875 – 1901, 2,80 bm.

IV. 9. Advokáti od roku 1872

Advokátska kancelária Teofila Vadoviča v Trnave, 1939 – 1950, 0,55 bm, I.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Hlohovci, 1949 – 1960, 0,95 bm.

Okresná prokuratúra v Piešťanoch, 1949 – 1959, 0,56 bm.

Okresná prokuratúra v Trnave, 1949 – 1983, 6,68 bm.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

II. 4. Veliteľstvá brannej výchovy

Miestne veliteľstvo brannej výchovy v Trnave, 1943 – 1944, 0,12 bm.

D. FINANČNÍCTVO

II. Sporiteľne

Mestská sporiteľňa v Trnave, 1925 – 1939, 0,15 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

IV. 1. Energetický priemysel

Mestská plynáreň v Trnave, 1900 – 1931 (1945), 0,60 bm, I.

IV. 8. Polygrafický priemysel

Kníhtlačiareň TYP, Schmack a spol v Trnave, 1948 – 1950, 0,05 bm.

IV. 9. Potravinársky priemysel

Cukrovary Karola Stummera, úč.spol. v Trnave, 1885 – 1949, 3,84 bm, I.

Figaro, n. p., Trnava, 1893 – 1954, 1,80 bm.

Liehovar vo Vlčkovciach, 1948 – 1950, 0,10 bm.

Považský liehovar a rafinéria, úč. spol. v Leopoldove, (1919) 1930 – 1935, 0,12 bm.

V. 2. Roľnícke komory /1942 – 1947/

Oblastná úradovňa Roľníckej komory v Hlohovci, 1942, 0,12 bm.

Oblastná úradovňa Roľníckej komory v Piešťanoch, 1942 – 1951, 0,15 bm.

V. 8. Iné poľnohospodárske podniky

Agropodnik v Piešťanoch, 1960 – 1971, 1,73 bm.

Agrostav v Trnave, 1960 – 1972, 1,32 bm.

XII. 1. Služby

Driny, rekreačno – hostiteľský a pestiteľský kombinát Trnavského okresu so sídlom v Trnave, 1950 – 1954, 2 bm.

Hospodársky kombinát mesta Piešťany, 1949 – 1952, 0,65 bm.

Hospodársky a verejnoprospešný kombinát v Trnave, 1950 – 1952, 0,12 bm.

Reštaurácie a jedálne, podnikové riaditeľstvo v Trnave, 1953 – 1990, 1,65 bm.

XII. 2. Stavebné organizácie

Severouhorská stavebná spoločnosť Trnava – Viedeň, 1873 – 1886, 0,15 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

II. Spotrebné družstvá

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Hlohovci, (1955) 1957 –1960, 0,36 bm.

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Piešťanoch, (1953) 1958 –1960, 0,81 bm.

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Trnave, (1953) 1956 – 1970, 9,78 bm.

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo v Dolnom Dubovom, 1959 – 1966, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dolných Zeleniciach, 1950 – 1970, 2 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Drahovciach, 1958 – 1965, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dubovanoch, 1959 – 1972, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Ducovom, 1960 – 1965, 0,11 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Horných Orešanoch, 1950, 0,02 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Horných Zeleniciach, 1951 – 1970, 1 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Chtelnici, 1952 – 1969, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Malom Orvišti, 1959 – 1961, 0,05 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Maduniciach, 1963 – 1969, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nižnej, 1957 – 1969, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Ostrove, 1959 – 1972, 0,48 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Posádke, 1960, 0,05 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Ratnovciach, 1960 – 1965, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Ružindole, 1947 – 1974, 3,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Siladiciach, 1952 – 1971, 1 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Sokolovciach, 1962, 0,05 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Šúrovciach, 1950 – 1970, 0,80 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Valtovom Šúre, 1952 – 1959, 0,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Varovom Šúre, 1953 – 1965, 0,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkom Orvišti, 1963 – 1972, 0,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Zavare, 1950 – 1969, 0,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Zvončíne, 1949 – 1974, 1,56 bm.

V. Stavebné bytové družstvá

Stavebné družstvo s r. o. v Leopoldove, 1923 – 1936, 0,12 bm.

Stavebné družstvo v Hlohovci, 1945 – 1950, 1,10 bm.

Stavebné družstvo štátnych zamestnancov a železničiarov v Leopoldove, 1920 – 1924, 0,12 bm.

VI. Iné družstevné organizácie

Hospodárske strojné družstvo v Rišňovciach, 1935 – 1949, 0,12 bm.

Potravné družstvo v Bojničkách, 1941 – 1950, 0,12 bm, I.

Potravné družstvo v Červeníku, 1933 – 1952, 0,12 bm, I.

Potravné družstvo v Dolných Orešanoch, 1937 – 1951, 0,12 bm, I.

Potravné družstvo v Horných Zeleniciach, 1950 – 1952, 0,12 bm, I.

Potravné družstvo v Chtelnici, 1939 – 1951, 0,12 bm, I.

Potravné družstvo v Kľačanoch, 1943 – 1953, 0,12 bm, I.

Potravné družstvo v Leopoldove, 1946 – 1952, 0,12 bm, I.

Potravné družstvo v Lukáčovciach, 1934 – 1951, 0,20 bm, I.

Potravné družstvo v Maduniciach, 1945 – 1952, 0,12 bm, I.

Potravné družstvo v Malženiciach, 1940 – 1952, 0,12 bm, I.

Potravné družstvo v Nižnej, 1945 – 1946, 0,12 bm, I.

Potravné družstvo v Pastuchove, 1947 – 1956, 0,12 bm, I.

Potravné družstvo v Ratkovciach, 1933 – 1952, 0,12 bm, I.

Potravné družstvo vo Svätom Petre, 1949 – 1952, 0,12 bm, I.

Potravné družstvo v Šterusoch, 1940 – 1944, 0,12 bm, I.

Potravné družstvo v Šulekove, 1944 – 1950, 0,12 bm, I.

Potravné družstvo v Trakoviciach, 1949 – 1952, 0,12 bm, I.

Potravné družstvo v Žlkovciach, 1934 – 1952, 0,12 bm, I.

Všeobecné potravné družstvo v Trnave, 1930 – 1950, 0,24 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej v Ružindole, 1931 – 1938, 0,05 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Hlohovci, 1945 – 1960, 2 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Piešťanoch, 1948 – 1960, 9,80 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Trnave, 1946 –1989, 60,70 bm.

III. Zväzy

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Hlohovci, 1947, 0,10 bm, I.

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Piešťanoch, (1934) 1947 – 1952, 1,45 bm, I.

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Trnave, 1947 – 1952, 0,60 bm, I.

Skupina Jednotného zväzu súkromných zamestnancov v ČSR v Hlohovci, 1925 – 1939, 0,25 bm.

IV. Odborové hnutie

Okresná odborová rada v Trnave, 1961 – 1989, 10,90 bm.

Okresný výbor Odborového združenia pracovníkov poľnohospodárstva v Trnave, 1979 – 1990, 2,20 bm.

Okresný výbor Odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva v Trnave, 1979 – 1986, 0,44 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Mestský výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Piešťanoch, 1982 – 1989, 0,90 bm.

Mestský výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Trnave, 1982 – 1990, 0,60 bm.

Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu, sekretariát v Hlohovci, 1948 – 1959, 2,80 bm.

Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu, sekretariát v Piešťanoch, 1948 – 1959, 2,80 bm.

Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu, sekretariát v Trnave, 1948 – 1959, 5,64 bm.

Okresný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Trnave, 1969 – 1990, 5,90 bm.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Miestna odbočka Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Chtelnici, 1950 – 1957, 0,05 bm.

Miestna odbočka Živeny – Československého zväzu žien vo Svätom Petre, 1951 –1952, 0,12 bm.

Miestna odbočka Živeny – Československého zväzu žien v Trnave, 1945 – 1952, 0,15 bm.

Miestna skupina Československého zväzu mládeže v Šúrovciach, 1950, 0,05 bm.

Odbočka Zväzu československo – sovietskeho priateľstva pri Miestnom národnom výbore v Trnave, 1951 – 1952, 0,12 bm.

Okresný dom pionierov a mládeže v Trnave, 1969, 0,12 bm.

Okresný výbor Československého zväzu mládeže v Trnave, 1960 –1969, 1,46 bm.

Okresný výbor Slovenskej telovýchovnej organizácie, v Trnave, 1969, 0,12 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Trnave, 1969 – 1975, 1,10 bm.

Okresný výbor Socialistického zväzu mládeže v Trnave, 1970 -1991, 59,84 bm.

Okresný výbor Zväzu Cigánov – Rómov na Slovensku v Trnave, 1969 – 1973, 0,36 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Trnave, 1948 – 1981, 3,88 bm.

Okresný výbor Zväzu požiarnej ochrany v Trnave, 1963 – 1985, 3,50 bm.

Okresný zväz spotrebných družstiev v Hlohovci, (1949) 1953 -1956, 0,24 bm.

Okresný zväz spotrebných družstiev v Piešťanoch, 1952 – 1956, 0,36 bm.

Okresný zväz spotrebných družstiev v Trnave, 1953 – 1957, 0,84 bm.

Výbor žien pri Miestnom národnom výbore v Trnave, 1952 – 1958, 0,24 bm.

Základná organizácia Socialistického zväzu mládeže pri Okresnom národnom výbore v Trnave, 1972 – 1979, 0,12 bm.

Základná organizácia Zväzu pre spoluprácu s armádou (ZVÄZARM) pri Okresnom národnom výbore v Trnave, 1953 – 1957, 0,12 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

II. 3. Archívy

Okresný archív v Hlohovci, 1953 – 1962, 0,40 bm.

Okresný archív v Piešťanoch, 1953 – 1960, 0,50 bm.

Okresný archív v Trnave I., 1950 – 1962 (1967), 0,55 bm.

Štátny okresný archív v Trnave, 1962 – 1992, 32,76 bm.

II. 4. Knižnice

Verejná knižnica mesta Trnavy, 1927 – 1951, 0,25 bm, I

II. 5. Kiná a divadlá

Krajové divadlo v Trnave, 1960 – 1965, 0,10 bm.

II. 7. Vydavateľstvá a redakcie

Redakcia Trnavského hlasu v Trnave, 1959 – 1975, 5,30 bm, I.

III. 2. Osvetové zbory

Okresný osvetový zbor v Hlohovci, 1922 – 1933, 0,12 bm.

III. 3. Osvetové rady

Miestna osvetová komisia v Hlohovci, 1940 – 1945 (1950), 0,12 bm.

Miestna osvetová rada v Šúrovciach, 1947 – 1950, 0,05 bm.

Miestna osvetová rada vo Vrbovom u Lajdov, 1948 – 1951, 0,12 bm.

Okresná osvetová rada v Hlohovci, 1945 – 1950, 0,12 bm.

Okresná osvetová rada v Piešťanoch, 1946 – 1952, 0,18 bm.

Okresná osvetová rada v Trnave, 1947 – 1950, 0,10 bm.

III. 4. Osvetové strediská

Okresné osvetové stredisko v Trnave, 1963 – 1980, 12,50 bm, I.

Osvetový inšpektorát v Hlohovci, 1945 – 1953, 0,20 bm.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Dievčenské gymnázium v Trnave, 1937 – 1951, 0,81 bm, I.

Dvanásťročná stredná škola v Hlohovci, roč. 1 – 8, 1953 – 1960, 0,40 bm, I.

Gymnázium v Piešťanoch, 1936 – 1976, 3,25 bm, I.

Gymnázium v Trnave, 1784 – 1960 (1982), 15,40 bm, I.

Jedenásťročná stredná škola v Trnave, 1954 – 1960, 0,10 bm, I.

Jedenásťročná stredná škola v Trnave, 1958 – 1960, 0,05 bm, I.

Stredná škola pre pracujúcich pri JSŠ v Piešťanoch, 1954 – 1963, 0,10 bm, I.

III. Stredné odborné školy

Pedagogická škola pre vzdelávanie učiteľov v Seredi pri JSŠ v Trnave, 1954 – 1957, 0,90 bm, I.

Pedagogické gymnázium pre vzdelávanie učiteľov národných škôl v Trnave, 1950 – 1953, 0,15 bm, I.

Pedagogická škola pre vzdelávanie učiteľov národných škôl v Trnave, (1952) 1953 – 1960, 0,50 bm, I.

Štátna obchodná akadémia v Trnave, 1936 – 1953, 1 bm, I.

Štátna obchodná škola v Piešťanoch, 1938 – 1948, 0,40 bm, I.

Štátna obchodná škola v Trnave, 1928 – 1950, 0,50 bm, I.

Štátna obchodná škola vo Vrbovom, 1938 – 1950, 0,40 bm, I.

Štátna učiteľská akadémia v Trnave, 1939 – 1950, 0,40 bm, I.

Učiteľský ústav v Trnave, 1865 – 1888, 0,10 bm.

Vyššia priemyselná škola strojnícka v Piešťanoch, 1951 – 1953, 0,12 bm.

IV. Odborné školy

Štátna odborná škola pre ženské povolania v Trnave, 1927 – 1950, 1 bm, I.

V. Učňovské školy

Poľnohospodárska učňovská škola pri OSŠ v Smoleniciach, 1959 – 1960, 0,05 bm, I.

Stredné odborné učilište v Piešťanoch, 1936 – 1974, 1,98 bm.

Stredné odborné učilište v Trnave, Ul. J. Bottu, 1954 – 1996, 15,70 bm.

Učňovská škola v Hlohovci, 1893 – 1915, 0,05 bm, I.

Učňovská škola v Piešťanoch, 1909 – 1910, 0,05 bm, I.

Učňovská škola v Trnave, 1890 – 1915, 0,10 bm, I.

Učňovská škola vo Vrbovom, 1925 – 1947, 0,25 bm.

Základná odborná škola v Piešťanoch, pobočka v Hornej Strede, 1952 –1953, 0,10 bm.

VI. Základné školy

Štátna ľudová škola v Alekšinciach, 1906 – 1948, 1,69 bm, I.

Osemročná stredná škola v Banke, 1908 – 1960, 1,10 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Bašovciach, 1913 – 1945 (1966), 0,82 bm, I.

Národná škola v Bielom Kostole, 1907 – 1960, 1,08 bm, I.

Národná škola v Bohdanovciach nad Trnavou, 1920 – 1960, 0,96 bm, I.

Osemročná stredná škola v Bohuniciach, 1908 – 1960, 4,66 bm, I.

Stredná škola v Bohuniciach, 1948 – 1953, 0,24 bm, I.

Osemročná stredná škola v Boleráze, 1925 – 1960 (1964), 0,84 bm, I.

Stredná škola v Boleráze, 1946 – 1953, 0,25 bm, I.

Národná škola v Borovej, 1947 – 1960, 0,12 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Borovciach, 1920 – 1936, 0,36 bm, I.

Osemročná stredná škola v Bučanoch, 1888 – 1960 (1962), 2,24 bm, I.

Stredná škola zmiešaná v Bučanoch, 1945 – 1953 (1977), 0,72 bm, I.

Národná škola v Bukovej, 1944 – 1960, 0,36 bm, I.

Osemročná stredná škola v Brestovanoch, 1915 – 1960, 1,24 bm, I.

Osemročná stredná škola v Cíferi, 1920 – 1960, 1,68 bm, I.

Stredná škola v Cíferi, 1948 – 1953, 0,12 bm, I.

Osemročná stredná škola v Červeníku, 1920 – 1960, 1,32 bm, I.

Osemročná stredná škola v Dechticiach, 1899 – 1960, 3,24 bm, I.

Neúplná stredná škola v Dobrej Vode, 1949 – 1953, 0,12 bm, I.

Osemročná stredná škola v Dobrej Vode, 1904 – 1960 (1965), 1,71 bm, I.

Národná škola v Dolnom Dubovom, 1920 – 1960, 0,72 bm, I.

Osemročná stredná škola v Dolnej Krupej, 1920 – 1960, 2,16 bm, I.

Stredná škola v Dolnej Krupej, 1948 – 1953, 0,15 bm, I.

Národná škola v Dolnom Lopašove, 1888 – 1960, 2,43 bm, I.

Národná škola v Dolnom Trhovišti, 1909 – 1960 (1966), 0,99 bm, I.

Národná škola v Dolných Lovčiciach, 1956 – 1960, 0,07 bm, I.

Stredná škola v Dolných Lovčiciach, 1949 – 1953 (1960), 0,05 bm, I.

Osemročná stredná škola v Dolných Orešanoch, 1920 – 1960 (1961), 1,44 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Dolných Otrokovciach, 1920 – 1945, 0,36 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Dolných Voderadoch, 1920 – 1936 (1954), 0,24 bm, I.

Národná škola v Drahovciach, 1869 – 1953, 3,03 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Dubovanoch, 1920 – 1945 (1963), 0,36 bm, I.

Štátna ľudová škola v Ducovom, 1930 – 1940, 0,36 bm, I.

Osemročná stredná škola v Dvorníkoch, 1953 – 1960, 0,48 bm, I.

Stredná škola v Dvorníkoch, 1945 – 1953, 0,25 bm, I.

I. osemročná stredná škola v Hlohovci, (1834) 1898 – 1960, 1,67 bm, I.

II. osemročná stredná škola v Hlohovci, 1919 – 1960 (1961), 2,60 bm, I.

I. stredná škola v Hlohovci, 1938 – 1953, 0,60 bm, I.

II. stredná škola v Hlohovci, 1938 – 1952, 0,45 bm, I.

Štátna meštianska škola chlapčenská a dievčenská v Hlohovci, 1918 – 1938, 1 bm, I.

Národná škola v Hlohovci – Petre, 1923 – 1960 (1967), 1,15 bm, I.

Národná škola v Hornej Krupej, 1922 – 1961, (1968), 0,84 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Hornej Strede, 1911 – 1937 (1952), 0,55 bm, I.

Národná škola v Hornom Dubovom, 1921 – 1960 (1965), 0,90 bm, I.

Národná škola v Hornom Trhovišti, 1919 – 1960, 0,60 bm, I.

Národná škola v Horných Lovčiciach, 1929 – 1960, 0,60 bm, I.

Osemročná stredná škola v Horných Orešanoch, 1908 – 1960 (1969), 1,56 bm, I.

Stredná škola v Horných Orešanoch, 1946 – 1953 (1954), 0,36 bm, I.

Osemročná stredná škola v Horných Otrokovciach, 1918 – 1960, 1,32 bm, I.

Stredná škola v Horných Otrokovciach, 1946 – 1953, 0,25 bm, I.

Národná škola v Horných Zeleniciach, 1921 – 1960 (1964), 1,71 bm, I.

Osemročná stredná škola v Hrnčiarovciach, 1920 – 1960, 1,56 bm, I.

Národná škola v Hubine, (1858) 1923 – 1960, 1 bm, I.

Deväťročná stredná škola v Chtelnici, (1893) 1919 – 1960 (1966), 2,50 bm, I.

Státna meštianska škola v Chtelnici, 1933 – 1953, 1,56 bm, I.

Národná škola v Jalšovom, 1924 – 1960, 0,60 bm, I.

Osemročná stredná škola v Kátlovciach, 1918 – 1960 (1967), 1,45 bm, I.

Stredná škola v Kátlovciach, 1952 – 1953, 0,05 bm, I.

Národná škola v Klčovanoch, 1944 – 1960, 0,12 bm, I.

Osemročná stredná škola v Kľačanoch, 1907 – 1960 (1969), 1,50 bm, I.

Národná škola v Kocuriciach, 1935 – 1960, 0,20 bm, I.

Národná škola v Kočíne, 1935 – 1960, 0,20 bm, I.

Národná škola v Koplotovciach, 1933 – 1960, 0,40 bm, I.

Národná škola v Košolnej, 1923 – 1960, 0,60 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Krakovanoch, 1900 – 1935 (1954), 0,70 bm, I.

Osemročná stredná škola v Križovanoch nad Dudváhom, 1918 – 1960, 1,30 bm, I.

Stredná škola v Križovanoch nad Dudváhom, 1948 – 1953, 0,20 bm, I.

Národná škola v Lančári, 1906 – 1951, 0,25 bm, I.

Osemročná stredná škola v Leopoldove, 1919 – 1960 (1961), 1,15 bm, I.

Stredná škola v Leopoldove, 1933 – 1953, 1,15 bm, I.

Štátna ľudová škola v Leopoldove, 1923 – 1941, 0,15 bm, I.

Národná škola v Lošonci, 1921 – 1960, 0,80 bm, I.

Národná škola v Maduniciach, 1908 – 1960 (1962), 1,35 bm, I.

Osemročná stredná škola v Majcichove, 1920 – 1960 (1963), 1,80 bm, I.

Stredná škola v Majcichove, 1945 – 1953, 0,25 bm, I.

Národná škola v Malženiciach, 1921 – 1960, 1,05 bm, I.

Národná škola v Modranke, 1918 – 1960 (1961), 2,30 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Modrovej, 1916 – 1935, 0,20 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Moravanoch, 1909 – 1935, 0,60 bm, I.

Národná škola v Naháči, 1922 – 1960, 0,80 bm, I.

Neúplná stredná škola v Naháči, 1948 – 1953, 0,15 bm, I.

Obecná ľudová škola v Nižnej, 1920 – 1936, 0,20 bm, I.

Obecná ľudová škola v Novej Lehote, 1908 – 1944, 1,45 bm, I.

Národná škola v Opoji, 1921 – 1960 (1967), 0,85 bm, I.

Národná škola v Ostrove – Malom Orvišti, 1892 – 1960, 0,85 bm, I.
Národná škola v Paderovciach, 1929 – 1960 (1968), 0,45 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Pastuchove, 1920 – 1945, 0,22 bm, I.

Národná škola v Pavliciach, 1909 – 1960, 0,55 bm, I.

Osemročná stredná škola v Pastuchove, 1919 – 1960, 0,60 bm, I.

Stredná škola v Pastuchove, 1948 – 1953, 0,10 bm, I.

Národná škola v Pečeňadoch, 1911 – 1960, 0,75 bm, I.

I. národná škola v Piešťanoch, 1903 – 1953, 4,05 bm, I.

II. národná škola a I. deväťročná škola, ročník 1. – 5. v Piešťanoch, 1944 – 1953, 0,40 bm, I.

III. národná škola v Piešťanoch, 1856 – 1959, 1,85 bm, I.

IV. štátna ľudová škola v Piešťanoch, 1944 – 1945, 0,05 bm, I.

Evanjelická a. v. ľudová škola v Piešťanoch, 1942 – 1945, 0,08 bm, I.

Židovská ľudová škola v Piešťanoch, 1919 – 1942, 0,75 bm, I.

I. osemročná stredná škola v Piešťanoch, 1953 – 1960, 0,60 bm, I.

II. osemročná stredná škola v Piešťanoch, (1947) 1948 – 1960, (1970), 1,30 bm, I.

Stredná škola chlapčenská a dievčenská pre školuodrastlých v Piešťanoch, 1950 – 1953, 0,03 bm, I.

I. stredná škola chlapčenská v Piešťanoch, (1935) 1938 – 1953, 1,30 bm, I.

II. stredná škola a I. deväťročná škola, ročník 1. – 4. v Piešťanoch, 1938 – 1953, 1,30 bm, I.

Štátna meštianska škola chlapčenská a dievčenská v Piešťanoch, 1911 – 1938, 2 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Pobedime, 1882 – 1941 (1953), 0,70 bm, I.

Národná škola v Prašníku, 1919 – 1960, 0,65 bm, I.

Národná škola v Radošovciach, 1900 – 1960, 0,65 bm, I.
Štátna ľudová škola v Ratkovciach, 1904 – 1948, 0,45 bm, I.

Národná škola v Ratnovciach, 1919 – 1960 (1963), 0,70 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Rišňovciach, 1920 – 1945 (1947), 0,55 bm, I.

Osemročná stredná škola v Ružindole, 1920 – 1960, 0,90 bm, I.

Stredná škola v Ružindole, 1948 – 1953, 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Sasinkove, 1919 – 1960, 1,90 bm, I.

Evanjelická a. v. ľudová škola v Siladiciach, 1920 – 1945, 0,20 bm, I.

Národná škola v Siladiciach, 1909 – 1960, 1 bm, I.

Národná škola v Slovenskej Novej Vsi, 1905 – 1960 (1968), 1,15 bm, I.

Osemročná stredná škola v Smoleniciach, 1878 – 1960 (1968), 2,20 bm, I.

Stredná škola v Smoleniciach, 1932 – 1953 (1958), 0,60 bm, I.

Štátna ľudová škola v Smolenickej Novej Vsi, 1907 – 1948 (1969), 0,60 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Sokolovciach, 1920 – 1935, 0,15 bm, I.

Štátna ľudová škola v Starej Lehote, 1919 – 1935 (1942), 0,25 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Strážach, 1908 – 1935, 0,35 bm, I.

Osemročná stredná škola v Suchej nad Parnou, 1908 – 1960, 1,80 bm, I.

Neúplná stredná škola v Suchej nad Parnou, 1948 – 1953, 0,10 bm, I.

Národná škola v Šelpiciach, 1906 – 1960 (1967), 0,70 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Šípkovom, 1906 – 1935, 0,30 bm, I.

Osemročná stredná škola v Špačinciach, 1908 – 1960, 2,70 bm, I.

Stredná škola v Špačinciach, 1948 – 1953, 0,20 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Šterusiach, 1920 – 1940, 0,20 bm, I.

Štátna ľudová škola v Šterusoch – Pustej Vsi, 1908 – 1941, 0,11 bm, I.

Obecná ľudová škola v Šulekove, 1933 – 1939, 0,70 bm, I.

Osemročná stredná škola v Šulekove, 1919 – 1960 (1961), 2,30 bm, I.

Stredná škola v Šulekove, 1945 – 1953, 0,25 bm, I.

Osemročná stredná škola v Šúrovciach, 1899 – 1963, 2,26 bm, I.

Stredná škola v Šúrovciach, 1935 – 1953 (1962), 0,70 bm, I.

Štátna ľudová škola v Tekoľdanoch, 1928 – 1941, 0,15 bm, I.

Národná škola v Tepličkách, 1919 – 1959, 0,50 bm, I.

Národná škola v Trebaticiach, 1898 – 1960 (1961), 1,75 bm, I.

Mestská škola v Trnave, (1554) 1697 – 1920, 1,56 bm.

I. národná škola v Trnave, 1904 – 1953, 1,85 bm, I.

II. národná škola v Trnave, 1921 – 1953, 2 bm, I.
III. národná škola v Trnave na Kopánke, 1931 – 1953, 1,45 bm, I.

IV. národná škola v Trnave, 1920 – 1953, 0,60 bm, I.

I. osemročná stredná škola v Trnave, 1904 – 1960 (1965), 0,55 bm, I.

II. osemročná stredná škola v Trnave, 1953 – 1960, 0,50 bm, I.

III. osemročná stredná škola v Trnave, 1953 – 1960, 0,55 bm, I.

IV. osemročná stredná škola v Trnave, 1953 – 1960, 0,42 bm, I.

I. národná škola a stredná škola v Trnave, 1952 – 1953, 0,10 bm, I.

I. stredná škola chlapčenská v Trnave, 1874 – 1953, 2,80 bm, I.

II. stredná škola dievčenská v Trnave, 1919 – 1953, 1,65 bm, I.

III. stredná škola dievčenská v Trnave, 1920 – 1953, 1,81 bm, I.

IV. stredná škola v Trnave, 1948 – 1951, 0,15 bm, I.

V. stredná škola v Trnave, 1948 – 1953 (1955), 0,30 bm, I.

V. štátna ľudová škola v Trnave, 1945 – 1946, 0,05 bm, I.

Osemročná stredná škola v Trstíne, 1896 – 1960, 1,40 bm, I.

Národná škola vo Varovom Šúre, 1907 – 1960 (1972), 0,55 bm, I.

Národná škola vo Veľkom Orvišti, 1919 – 1960, 0,70 bm, I.

Deväťročná stredná škola vo Veľkých Kostoľanoch, 1906 – 1960 (1969) 1,85 bm, I.

Stredná škola vo Veľkých Kostoľanoch, (1938) 1946 – 1953 (1954), 0,30 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola vo Veselom, 1910 – 1944, 0,50 bm, I.

Národná škola vo Vlčkovciach, 1920 – 1960, 1,30 bm, I.

Osemročná stredná škola vo Voderadoch, 1920 – 1960, 1,10 bm, I.

Stredná škola vo Voderadoch, 1948 – 1953, 0,10 bm, I.

Národná škola vo Vrbovom u Lajdov, 1919 – 1960, 0,65 bm, I.

Oddelenie Neúplnej strednej školy vo Vrbovom u Lajdov, 1948 –1952, 0,05 bm, I.

Osemročná stredná škola v Zelenči, 1920 – 1960, 1,05 bm, I.

Národná škola vo Zvončíne, 1905 – 1960 (1961), 1,05 bm, I.

Národná škola v Žlkovciach – Ratkovciach, 1903 – 1960 (1969), 0,95 bm, I.

VIII. Iné školy a školské zariadenia

Detská opatrovňa v Trnave, 1832 – 1863, 0,36 bm, I.

Materská škola v Hornom Dubovom, 1952 – 1958, 0,05 bm.

Ľudová škola hospodárska v Bučanoch, 1947 – 1951, 0,05 bm.

Ľudová škola hospodárska v Maduniciach, 1927 – 1948, 0,15 bm, I.

Ľudová škola hospodárska v Malženiciach, 1939 – 1944, 0,05 bm, I.

Ľudová škola hospodárska v Piešťanoch, 1911 – 1948, 0,35 bm, I.

Ľudová škola hospodárska v Sasinkove, 1920 – 1948, 0,30 bm, I.

Ľudová škola hospodárska v Smolenickej Novej Vsi, 1922 – 1949 (1954) 0,25 bm, I.

Ľudová škola hospodárska v Suchej nad Parnou, 1925 – 1948, 0,20 bm, I.

Ľudová škola hospodárska v Trebaticiach, 1934 – 1949, 0,24 bm, I.

Obecná opakovacia hospodárska škola v Hlohovci, 1897 – 1910, 0,05 bm, I.

Rímskokatolícka detská opatrovňa vo Vrbovom, 1930 – 1945, 0,12 bm.

IX. Školské správy

Kuratórium štátnych škôl v Trnave, 1925 – 1943, 0,12 bm.

Školský inšpektorát v Hlohovci, (1875) 1919 – 1949 (1955), 4,68 bm, I.

Školský inšpektorát v Piešťanoch, 1919 – 1949, 8,16 bm, I.

Školský inšpektorát v Trnave, 1922 – 1949 (1950), 15,84 bm, I.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 11. Iné zdravotnícke zariadenia

Československý Červený kríž – autostanica prvej pomoci v Hlohovci, 1948 – 1950, 0,05 bm.

II. 1. Nemocenské a sociálne poistenie

Okresná národná poisťovňa v Trnave, (1894) 1948 – 1951, 2,50 bm.

Okresná správa nemocenského poistenia v Trnave, 1970 – 1977, 1,49 bm.

Okresný zbor Liečebného fondu verejných zamestnancov v Hlohovci, 1929 – 1937, 0,12 bm.

Okresný zbor Liečebného fondu verejných zamestnancov v Piešťanoch, 1937 – 1939, 0,12 bm.

Okresný zbor Liečebného fondu verejných zamestnancov v Trnave, 1926 – 1934, 0,48 bm.

II. 2. Ústavy sociálnej starostlivosti pre dospelých

Ústav pre prestarnuté a práceneschopné osoby v Borovciach, 1951, 0,15 bm.

II. 3. Ústavy sociálnej starostlivosti pre deti a mládež

Mariánsky ústav v Trnave, 1940 – 1948, 0,15 bm.

Rímskokatolícky chlapčenský sirotinec v Trnave, 1933 – 1949, 0,10 bm.

II. 5. Charitné domovy a charitné organizácie

Charitný domov v Piešťanoch, 1950 – 1972, 0,94 bm.

Charitný domov vo Vrbovom, 1952 – 1985, 1,30 bm.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Okresná starostlivosť o mládež v Hlohovci, (1923) 1930 – 1947 (1949), 2,90 bm, I.

Okresná starostlivosť o mládež v Piešťanoch, (1930) 1931 – 1947 (1950), 0,12 bm, I.

Okresná starostlivosť o mládež v Trnave, 1926 – 1947 (1949), 0,60 bm, I.

K. NÁBOŽENSKÉ ORGANIZÁCIE

VI. Farské úrady

Rímskokatolícky farský úrad v Boleráze, 1589 – 1938, 0,20 bm.

Rímskokatolícky farský úrad v Dechticiach, 1796 – 1893, 0,30 bm.

Rímskokatolícky farský úrad v Naháči, 1782 – 1838, 0,12 bm.

VII. Náboženské obce

Pravoslávna cirkev v Trnave, 1748 – 1840, 1,30 bm, I.

Židovská náboženská obec v Chtelnici, 1910 – 1942, 0,12 bm.

VIII. Rehole, rády, kongregácie, združenia

Františkáni v Hlohovci, 1772 – 1942, 0,12 bm.

Františkáni v Trnave, 1500 – 1948, 2,30 bm, I.

M. RODINY A OSOBY

I. Rodiny

Gamma z Trnavy, 1803 – 1967, 0,12 bm.

II. Osobné fondy

Anton Adamkovič, 1973 – 1983, 0,24 bm.

Ján Heteš, 1925 – 1951, 0,60 bm.

František Kubovčík, 1959 – 1982, 0,24 bm.

Alžbeta Leiherová, 1914 – 1978, 0,50 bm.

Kornel Máhr, 1931 – 1977, 1,20 bm.

Jozef Mazúr, (1919) 1943 – 1973, 1,08 bm.

Július Nagy, 1912 – 1983, 0,48 bm.

Štefan Cyril Parrák, 1920 – 1968, 0,48 bm.

Hadrián Radváni, 1933 – 1979, 0,84 bm.

Ernest Schummera, 1883 – 1959 (1962), 5,60 bm, I.

Jozef Šimončič, 1960 – 1998, 42,50 bm.

Vojtech Štibraný, (1912) 1933 – 1983, 0,36 bm.

Teodor Tekel, 1942 – 1974, 2,64 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

I. Cechy

Gilda v Trnave, 1750 – 1855, 2,70 bm.

Cechy v Hlohovci, 1768 – 1911, 0,14 bm.

Cechy v Chtelnici, 1676 – 1875, 0,12 bm.

Cechy v Trnave, 1535 – 1909, 2,40 bm.

Cechy vo Vrbovom, (1689) 1693 – 1872, 0,12 bm.

II. Živnostenské spoločenstvá

Krajinský zväz pekárskych majstrov pre Slovensko a Podkarpatskú Rus v Trnave, 1931 – 1947, 0,12 bm.

Obchodné grémium v Trnave, 1925 – 1951, 3,60 bm.

Odborné spoločenstvo hostinských a kaviarnikov v Trnave, (1893) 1930 – 1949, 0,80 bm.

Odborné spoločenstvo obchodníkov so zmiešaným tovarom v Trnave, 1929 – 1948, 0,40 bm.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Hlohovci, (1884) 1925 – 1951,6 bm.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Piešťanoch, (1921) 1925 –1950, 3,70 bm, I.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Trnave, (1884) 1925 – 1950, 8,80 bm.

IV. Spolky

Dobrovoľný hasičský zbor v Cíferi, 1922 – 1934, 0,10 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor v Hlohovci, 1946 – 1947, 0,19 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor v Piešťanoch, 1931 – 1949, 0,05 bm.

Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor v Trnave, (1855) 1868 -1952, 4,50 bm, I.

Dobrovoľný hasičský zbor v Šulekove, 1935 – 1948, 0,05 bm.

Hasičský spolok v Ružindole, 1890 – 1911, 0,11 bm.

Hudobná mládež a Cantica nova (spevácky zbor) pri Gymnáziu v Trnave, 1969 – 1980, 0,36 bm, I.

Katolícka jednota na Slovensku, so sídlom v Trnave, 1935 – 1948, 0,15 bm.

Maďarský všeobecne vzdelávací spolok v Bratislave, pobočka v Trnave, 1856 – 1917, 0,15 bm, I.

Matica školská v Piešťanoch, (1929) 1936 – 1945, 0,12 bm.

Miestna odbočka Združenia katolíckej mládeže v Šelpiciach, 1937 – 1944, 0,10 bm.

Miestny odbor Matice slovenskej v Trnave, 1968 – 1976, 0,36 bm.

Národný slovenský spolok v Chtelnici, 1930 – 1931, 0,12 bm.

Rímskokatolícky čítací kruh v Dolnej Krupej, 1906 – 1943, 0,10 bm.

Robotnícky spevokol Bradlan v Trnave, 1930 – 1963, 0,24 bm.

Sedliacka jazda v Hlohovci, pobočka v Rišňovciach, 1934 – 1938, 0,12 bm.

Spolok starostlivosti o chudobných v Trnave, 1846 – 1851, 0,10 bm.

Stráž slobody v Hlohovci, 1935 – 1938, 0,10 bm.

Učiteľský divadelný seminár v Trnave, 1941 – 1943, 0,12 bm.

Výbor pre prípravu hospodársko – priemyselnej výstavy v Trnave, 1924, 0,12 bm.

Vzdelávací spolok slovenskej mládeže v Leopoldove, 1919 – 1929, 0,25 bm.

V. Záujmové organizácie

Mestský priemyselný zbor v Trnave, 1908 – 1945, 0,12 bm.

Okresná hasičská jednota v Hlohovci, 1939 – 1949, 0,24 bm.

Okresná pobočka Československej spoločnosti v Trnave, 1947 – 1949, 0,24 bm.

Pobočka Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Trnave, 1977 – 1987, 0,12 bm.

Spolok majiteľov mlátiacich strojov pre Slovensko so sídlom v Trnave, 1948 – 1949, 0,05 bm.

Spolok športových rybárov v Piešťanoch, 1924 – 1957, 0,07 bm.

Spolok trnavských ostrostrelcov, 1768 – 1889, 1,32 bm.

Športový klub väzenskej stráže v Leopoldove, 1930 – 1938, 0,05 bm.

Telocvičná jednota SOKOL v Piešťanoch, 1926 – 1937, 0,10 bm.

Všeobecná sekcia Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně v Trnave, 1958 – 1966 (1988), 0,12 bm.

Západoslovenská pobočka Slovenskej historickej spoločnosti, krúžok historikov v Trnave, 1962 – 1987, 0,36 bm.

Zväz československých záložníkov a bývalých vojakov v Leopoldove, 1934 – 1938, 0,12 bm.

O. ZBIERKY

I. Matriky

Zbierka druhopisov cirkevných matrík, 1827 – 1895, 10,15 bm, I.

III. Rukopisy (rozličnej proveniencie)

Zbierka rukopisov rozličnej proveniencie, druhá polovica 13. stor. – 1854, 0,48 bm, I.

IV. Mapy, plány a technická dokumentácia

Zbierka máp a plánov, 1767 – 1983, 1,25 bm.

V. Plagáty a letáky

Zbierka plagátov, 1862 – 1994, 13,68 bm, I.

VII. 1. Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

Zbierka fotografií, 19. – 20. stor., 4,08 bm, I.

VII. 2. Filmy

Zbierka mikrofilmov a negatívov, 20. stor., 2,50 bm (26 kotúčov a 60 338 políčok), I.

VII. 3. Videozáznamy

Zbierka videokaziet, 1988 – 1989, 3 kusy.

VII. 4. Iné obrazové dokumenty

Zbierka diplomov, 1841 – 1986, 0,36 bm.

Zbierka kalendárov, 1893 – 1990, 2,09 bm, I.

Zbierka štočkov, 1938 – 1988, 2,04 bm, I.

VIII. 2. Magnetické pásky a kazety

Fonozbierka, 1967 – 1989, 9 kusov

X. Typáriá a pečate

Zbierka pečatidiel a pečiatok, 1610 – 1991, 1434 kusov, I.

XI. Iné zbierky

Zbierka bulletinov a propagačných materiálov, 1978 – 1991, 0,60 bm.

Zbierka hudobnín Cirkevného hudobného spolku v Trnave, (1748) 1833 – 1969 (1985), 31,80 bm, I.

Zbierka medailí, 20. stor., 0,48 bm.

Zbierka mincí, 20. stor., 0,12 bm.

Zbierka odznakov, 20. stor., 0,12 bm.

Zbierka tlačí, 1583 – 1968, 0,24 bm.

7 thoughts on “Štátny okresný archív v Trnave

 • 11. júna 2010 at 11:25
  Permalink

  Dobrý deň!
  Obraciam sa na Vás s prosbou v mene pracovníčky Pedagogického múzea a knižnice v Budapešti, Júlii Kisfaludi. Menovanej starý otec, Kisfaludi Jenő László bol prvým riaditeľom Štátnej meštianskej školy chlapčenskej a dievčenskej v Piešťanoch a stará mama, Mannherz Adél učiteľkou tejto školy. Pani Kisfaludi by chcela vedieť, či existuje v Piešťanoch právny nástupca školy. Ak áno, chcela by s ním nadviazať kontakt.
  Prosím Vás, aby ste pomohli zistiť túto skutočnosť.
  Ďakujem.
  S pozdravom

  Erika Tóthová, Bučinová 14, 821 07 Bratislava

  Reply
 • 11. júna 2010 at 16:45
  Permalink

  Dobry den, podla toho, co som nasiel na internete, bola v Piestanoch statna mestianska skola v tej budove, kde teraz sidli gymnazium Pierra de Coubertina. Ovsem vtedy to bola novopostavena budova (kratko po vzniku csl. republiky ). Kontakt: http://gypy.edupage.org/contact/?

  Reply
 • 16. júna 2010 at 15:38
  Permalink

  Ďakujem za rýchlu odpoveď.

  Reply
 • 17. októbra 2011 at 19:17
  Permalink

  Dobrý deň
  Už niekoľko rokov venujem zbieraniu údajov pre pripravovanú rodinnú kroniku. Problém je, že podstatná časť mojich predkov bola pochovaná v Piešťanoch na Pažickom cintoríne, ktorý však bol v 80 rokoch min. storočia zrušený. V Kronike mesta Piešťany je o tejto udalosti len krátka zmienka. Na mestskom úrade v Piešťanoch informovali moju matku, že všetky doklady o cintoríne – mapa, knihy hrobových miest – boli zničené pri požiari. Privítal by som akékoľvek doklady, dobové fotografie a pod. Myslíte, že je ešte šanca dostať sa k týmto údajom? Ďakujem.

  Reply
  • 19. októbra 2011 at 9:43
   Permalink

   Dobry den, podla toho, co ste napisali, Vam davam minimalnu sancu.

   Reply
 • 10. marca 2020 at 20:29
  Permalink

  Prosím o informáciu, kde by som vedela zohnat kontakty na pozostalých z dedičského konania asi z roku 1986. Ďakujem

  Reply
 • 27. marca 2023 at 12:03
  Permalink

  Dobry den potreboval by som potvrdenie o ukonceni zakladneho vzdelania.
  Na zakladnu skolu som chodil po 8 triedu a ucnovku som absolvoval
  na Strednom odbornom ucilisty Hrdinov SNP ul.gen.Svobodu TRNAVA 04-6 elektromechanik
  Skolsky rok 1986 az 1987 10.decembra.Prosim o zaslanie potvrdenia na adresu Hurbanova
  2473/26 Piestany potrebujem to dolozit kvôli invalidnemu dôchodku.
  miposro@gmail.com tel.cislo 0944129123 dakujem

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *