Štátny okresný archív v Nových Zámkoch

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/1, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V NOVÝCH ZÁMKOCH

Podzámska 25

940 61 Nové Zámky

Telefón: 0817/642 03 98

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XVI. 2. Finančné správy

Okresná finančná správa v Nových Zámkoch, 1976 – 1979, 3,40 bm.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňový úrad v Nových Zámkoch, 1932 – 1952, 12,50 bm.

Daňová správa v Nových Zámkoch, 1922 – 1951, 45 bm.

Dôchodkový kontrolný úrad v Nových Zámkoch, 1936 – 1951, 0,70 bm.

XVI. 5. Finančná stráž

Oddelenie finančnej stráže v Nových Zámkoch, 1922 – 1950, 1 bm.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Nových Zámkoch, 1923 – 1938, 14 bm.

Okresný úrad v Parkani, 1923 – 1938, 0,80 bm.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Nových Zámkoch, 1945 – 1990, 766,15 bm.

Okresný národný výbor v Štúrove, 1945 – 1960, 64 bm.

Okresný národný výbor v Šuranoch, 1945 – 1960, 36 bm.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Okresná poľnohospodárska správa v Nových Zámkoch, 1962 – 1990, 4,20 bm.

Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu v Nových Zámkoch, 1959 – 1969, 2,01 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Nových Zámkoch, 1945 – 1950, 1,50 bm.

Okresná správa cestovného ruchu v Nových Zámkoch, 1984 – 1987, 0,02 bm.

Okresná správa ciest v Nových Zámkoch, 1974 – 1990, 2,04 bm.

Okresná správa miestnych komunikácií v Nových Zámkoch, 1975 – 1992, 0,40 bm.

XXIV. 1. Magistráty do roku 1945

Magistrát mesta Nové Zámky, 1605 – 1922, 35 bm.

XXIV. 2. Mestské úrady do roku 1945

Municipálne mesto Nové Zámky, 1939 – 1944, 7 bm.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Notársky úrad v Nových Zámkoch, 1923 – 1938, 29,70 bm.

Notársky úrad v Obide, 1911 – 1944, 0,45 bm.

Notársky úrad v Parkani, 1874 – 1945, 3,40 bm.

Notársky úrad vo Svodíne, 1912 – 1944, 0,40 bm.

Notársky úrad v Šuranoch, 1881 – 1945, 7 bm.

Notársky úrad v Tardoškede, 1810 – 1945, 6 bm.

Obvodný notársky úrad v Bánovskej Kese, 1887 – 1944, 0,60 bm.

Obvodný notársky úrad v Bešeňove, 1869 – 1945, 3,40 bm.

Obvodný notársky úrad v Černíku, 1836 – 1945, 4,90 bm.

Obvodný notársky úrad v Dolnom Ohaji, 1894 – 1944, 3,45 bm.

Obvodný notársky úrad vo Fíši, 1892 – 1945, 1,60 bm.

Obvodný notársky úrad v Komjaticiach, 1877 – 1944, 5,25 bm.

Obvodný notársky úrad v Komoči, 1914 – 1940, 0,30 bm.

Obvodný notársky úrad v Kostolnom Seku, 1874 – 1945, 7 bm.

Obvodný notársky úrad v Náne, 1905 – 1925, 0,40 bm.

Obvodný notársky úrad v Nitrianskom Kýri, 1857 – 1944, 3,50 bm.

Obvodný notársky úrad v Slovenskom Mederi, 1866 – 1944, 3 bm.

Obvodný notársky úrad vo Svätom Michale nad Žitavou, 1923 – 1945, 0,10 bm.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Nových Zámkoch, 1945 – 1990, 105 bm.

Mestský národný výbor v Štúrove, 1945 – 1990, 86 bm.

Mestský národný výbor v Šuranoch, 1946 – 1984, 19,50 bm.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 -1990

Miestny národný výbor v Andovciach, 1945 – 1990, 8 bm.

Miestny národný výbor v Bajtave, 1951 – 1990, 5,50 bm.

Miestny národný výbor v Bánove, 1945 – 1990, 8 bm.

Miestny národný výbor v Bardoňove, 1945 – 1981, 5,30 bm.

Miestny národný výbor v Belej, 1954 – 1967, 5,51 bm.

Miestny národný výbor v Bešeňove, 1945 – 1989, 6,81 bm.

Miestny národný výbor v Bíni, 1947 – 1990, 7,50 bm.

Miestny národný výbor v Branove, 1945 – 1990, 3,50 bm.

Miestny národný výbor v Brutoch, 1949 – 1990, 5,30 bm.

Miestny národný výbor v Čechách, 1945 – 1977, 5,85 bm.

Miestny národný výbor v Černíku, 1945 – 1990, 6 bm.

Miestny národný výbor v Dedinke, 1946 -1990, 7 bm.

Miestny národný výbor v Divej, 1945 – 1962, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Dolnom Ohaji, 1945 – 1990, 7 bm.

Miestny národný výbor v Dvoroch nad Žitavou, 1945 – 1990, 17,90 bm.

Miestny národný výbor v Dubníku, 1945 – 1989, 9 bm.

Miestny národný výbor v Chľabe, 1947 – 1990, 5,57 bm.

Miestny národný výbor v Gbelciach, 1949 – 1990, 7 bm.

Miestny národný výbor v Hule, 1949 – 1990, 5,30 bm.

Miestny národný výbor v Jasovej, 1946 – 1990, 6,80 bm.

Miestny národný výbor v Jatove, 1954 – 1990, 4,50 bm.

Miestny národný výbor v Kamenici nad Hronom, 1945 – 1990, 9 bm.

Miestny národný výbor v Kameníne, 1945 – 1990, 4 bm.

Miestny národný výbor v Kamennom Moste, 1945- 1990, 5,50 bm.

Miestny národný výbor v Kmeťove, 1949 – 1990, 4,30 bm.

Miestny národný výbor v Kolte, 1945 – 1990, 7 bm.

Miestny národný výbor v Komjaticiach, 1945 – 1990, 16,30 bm.

Miestny národný výbor v Komoči, 1945 – 1990, 9 bm.

Miestny národný výbor v Kostolnom Seku, 1945 – 1975, 5 bm.

Miestny národný výbor v Lelej, 1951 – 1990, 3,20 bm.

Miestny národný výbor v Ľubej, 1950 – 1990, 3 bm.

Miestny národný výbor v Lipovej, 1950 – 1990, 7 bm.

Miestny národný výbor v Malej nad Hronom, 1946 – 1990, 4,40 bm.

Miestny národný výbor v Malých Kosihách, 1945 – 1990, 4,40 bm.

Miestny národný výbor v Mani, 1948 – 1990, 9 bm.

Miestny národný výbor v Michale nad Žitavou, 1945 – 1990, 3,50 bm.

Miestny národný výbor v Milanovciach, 1945 – 1990, 10 bm.

Miestny národný výbor v Mojzesove, 1945 – 1990, 5 bm.

Miestny národný výbor v Mužli, 1945 – 1990, 5 bm.

Miestny národný výbor v Náni, 1946 – 1960, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Nitrianskom Hrádku, 1945 – 1975, 3,50 bm.

Miestny národný výbor v Novej Vieske, 1948 – 1990, 3 bm.

Miestny národný výbor v Obide, 1945 – 1975, 3 bm.

Miestny národný výbor v Palárikove, 1945 – 1990, 17,50 bm.

Miestny národný výbor v Pavlovej, 1946 – 1976, 2,50 bm.

Miestny národný výbor v Podhájskej, 1947 – 1990, 6 bm.

Miestny národný výbor v Pozbe, 1945 – 1985, 2,70 bm.

Miestny národný výbor v Radave, 1950 – 1990, 2,30 bm.

Miestny národný výbor v Rastislaviciach, 1945 – 1990, 5,50 bm.

Miestny národný výbor v Rúbani, 1949 – 1990, 5,50 bm.

Miestny národný výbor v Salke, 1945 – 1990, 6,50 bm.

Miestny národný výbor v Semerove, 1945 – 1990, 4,20 bm.

Miestny národný výbor v Sikeničke, 1946 – 1990, 3,60 bm.

Miestny národný výbor v Strekove, 1945 – 1990, 5,50 bm.

Miestny národný výbor v Svodíne, 1945 – 1990, 10 bm.

Miestny národný výbor v Šarkani, 1947 – 1990, 6,20 bm.

Miestny národný výbor v Trávnici, 1945 – 1990, 7 bm.

Miestny národný výbor v Tvrdošovciach, 1945 – 1990, 14 bm.

Miestny národný výbor v Úľanoch nad Žitavou, 1946 – 1975, 2,30 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Lovciach, 1948 – 1990, 5,60 bm.

Miestny národný výbor vo Vlkasi, 1953 – 1976, 1,50 bm.

Miestny národný výbor v Zemnom, 1943 – 1990, 7,30 bm.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Nových Zámkoch, 1881 – 1965, 53 bm.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Nových Zámkoch, 1949 – 1983, 20 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

IV. 4. Chemickým priemysel

Agrochemický podnik, spoločný poľnohospodársky podnik v Nových Zámkoch, 1988, 0,02 bm.

IV. 16. Iné odvetvia priemyslu

Plasted (Okresný podnik miestneho priemyslu), š. p. v Nových Zámkoch, 1960 – 1990, 10,60 bm.

V. 2. Roľnícke komory (1942 – 1947)

Oblastná úradovňa Roľníckej komory v Parkani, 1946 – 1947, 0,50 bm.

V. 3. Štátne majetky

Štátny majetok v Mikuláši, 1976 – 1989, 0,40 bm.

Štátny majetok v Štúrove, 1976 – 1989, 1,10 bm.

V. 4. Poľnohospodárske nákupné a zásobovacie podniky

Poľnohospodársky nákupný a zásobovací podnik, n. p., Bratislava, závod Nové Zámky, 1975 – 1988, 0,11 bm.

V. 8. Iné poľnohospodárske podniky

Novogal (Spoločný poľnohospodársky a hydinársky podnik) vo Dvoroch nad Žitavou, 1968 – 1990, 1,83 bm.

Strojová a traktorová stanica v Nových Zámkoch, 1988, 0,01 bm.

VIII. 1. Pozemné stavebníctvo

Agrostav v Nových Zámkoch, 1984 – 1988, 0,10 bm.

X. Spoje

Poštový a telegrafný úrad v Mužli, 1899 – 1927, 0,03 bm.

XI. 1. Domáci obchod

Uhoľné sklady, n. p., š. p., Bratislava, odštepný závod v Nových Zámkoch, 1984 – 1987, 0,11 bm.

XII. 1. Služby

Okresný podnik komunálnych služieb v Nových Zámkoch, 1951 – 1990, 2,13 bm.

Okresný podnik miestneho priemyslu v Nových Zámkoch, 1983 -1987, 0,20 bm.

Reštaurácie, podnikové riaditeľstvo v Nových Zámkoch, 1953 -1992, 3,16 bm.

Technické služby mesta Štúrovo, 1984, 0,01 bm.

Technické služby mesta Nové Zámky, 1980 – 1987, 7,60 bm.

Záhradkárske služby v Nových Zámkoch, 1969 – 1988, 0,51 bm.

XII. 2. Stavebné organizácie

Novostav (Mestský stavebný podnik) v Nových Zámkoch, 1967 – 1992, 1,94 bm.

Okresný stavebný podnik v Nových Zámkoch, 1964 – 1987, 7,17 bm.

XII. 3. Bytové hospodárstvo

Okresný bytový podnik v Nových Zámkoch, 1958 – 1990, 4,01 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

I. Spotrebné družstvá

Potravné družstvo v Bánove, 1946 – 1951, 0,02 bm.

Potravné družstvo v Bardoňove, 1938 – 1952, 0,02 bm.

Potravné družstvo v Bešeňove, 1912 – 1952, 0,03 bm.

Potravné družstvo v Branove, 1947 – 1952, 0,05 bm.

Potravné družstvo v Dolnom Ohaji, 1945 – 1950, 0,02 bm.

Potravné družstvo vo Dvoroch nad Žitavou, 1945 – 1950, 0,03 bm.

Potravné družstvo v Jasovej, 1946 – 1953, 0,03 bm.

Potravné družstvo v Kmeťove, 1946 – 1951, 0,02 bm.

Potravné družstvo v Kolte, 1939 – 1952, 0,05 bm.

Potravné družstvo v Kostolnom Seku, 1936 – 1952, 0,04 bm.

Potravné družstvo v Malej Mani, 1942 – 1950, 0,03 bm.

Potravné družstvo v Mlynskom Seku, 1945 – 1950, 0,03 bm.

Potravné družstvo v Palárikove, 1939 – 1950, 0,05 bm.

Potravné družstvo v Podhájskej, 1945 – 1952, 0,05 bm.

Potravné družstvo v Rastislaviciach, 1941 – 1953, 0,03 bm.

Potravné družstvo v Nových Zámkoch, 1947 – 1949, 0,03 bm.

Potravné družstvo v Semerove, 1946 – 1950, 0,05 bm.

Potravné družstvo v Šuranoch, 1946 – 1951, 0,05 bm.

Potravné družstvo v Trávnici, 1939 – 1950, 0,04 bm.

Potravné družstvo v Úľanoch nad Žitavou, 1946 – 1951, 0,03 bm.

Potravné družstvo vo Veľkej Mani, 1922 – 1950, 0,04 bm.

Potravné družstvo vo Vlkase, 1946 – 1950, 0,02 bm.

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo v Andovciach, 1955-1970, 1,80 bm,

Jednotné roľnícke družstvo v Bardoňove, 1976 – 1982, 0,23 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Bíni, 1968 – 1989, 3,23 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Čechách, 1951 – 1969, 0,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dolnom Ohaji, 1984 – 1987, 0,21 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dubníku, 1979 – 1987, 5,48 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dvoroch nad Žitavou, 1978 – 1987, 0,35 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Gbelciach, 1984 – 1987, 1,95 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Huli, 1977 – 1990, 0,30 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Jasovej, 1948 – 1990, 0,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Jatove, 1953 – 1975, 0,30 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kamenici nad Hronom, 1984 – 1989, 0,15 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kameníne, 1984 – 1990, 0,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Komjaticiach, 1976 – 1990, 3,73 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kolte, 1985 – 1991, 0,75 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Ľubej, 1984 – 1989, 0,14 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Mani, 1976 – 1989, 0,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Mužli, 1950 – 1987, 0,35 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nových Zámkoch, 1978 – 1988, 0,13 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nových Zámkoch I, 1951 – 1959, 1 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nových Zámkoch II, 1951 – 1963, 2 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Obide, 1953 – 1959, 0,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Palárikove, 1950 – 1980, 0,40 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Podhájskej, 1980 – 1987, 0,05 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Rastislaviciach, 1955 – 1962, 0,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Rúbani, 1960 – 1988, 0,92 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Salke, 1961 – 1987, 0,45 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Semerove, 1950 – 1991, 0,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Svodíne, 1951 – 1987, 2,85 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Šuranoch, 1948 – 1989, 4,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Tvrdošovciach, 1950 – 1989, 0,38 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Zemnom, 1950 – 1988, 2,02 bm

III. 3. Iné výrobné družstvá

Agrokomplex v Palárikove, 1981 – 1989, 0,10 bm.

Novodev, výrobné družstvo v Nových Zámkoch, 1970 – 1987, 1,50 bm.

Pletatex v Nových Zámkoch, 1959 – 1987, 2,10 bm.

Remesloslužba v Nových Zámkoch, 1980 – 1987, 0,40 bm.

Okresné stavebné bytové družstvo v Nových Zámkoch, 1980 – 1988, 0,40 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Nových Zámkoch, 1948 – 1989, 113,5 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Štúrove, 1948 -1960, 2,10 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Šuranoch, 1948 -1960, 2 bm.

III. Zväzy

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Nových Zámkoch, 1945 – 1952, 1,50 bm.

IV. Odborové hnutie

Okresná odborová rada v Nových Zámkoch, 1956 – 1989, 2,70 bm.

Okresná odborová rada v Šuranoch, 1949 – 1953, 1,30 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Miestny výbor Slovenského národného frontu v Nových Zámkoch, 1953 – 1959, 0,45 bm.

Miestny výbor Slovenského národného frontu v Šuranoch, 1948 -1953, 0,20 bm.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Nových Zámkoch, 1948 – 1991, 5,50 bm.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Štúrove, 1953 -1959, 1,70 bm.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Šuranoch, 1948 -1959, 2,10 bm.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Okresný výbor Československého Červeného kríža v Nových Zámkoch, 1974 – 1984, 0,60 bm.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Nových Zámkoch, 1936 – 1983, 5 bm.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Šuranoch, 1949 – 1960, 0,80 bm.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Štúrove, 1951 – 1960, 0,50 bm.

Okresný výbor Československého zväzu telesnej výchovy v Nových Zámkoch, 1987, 0,01 bm.

Okresný výbor Slovenského poľovníckeho zväzu v Nových Zámkoch, 1960 – 1975, 0,80 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu chovateľov v Nových Zámkoch, 1962 – 1994, 0,20 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Nových Zámkoch, 1967 -1989, 2,30 bm.

Okresný výbor Socialistického zväzu mládeže v Nových Zámkoch, 1968 – 1989, 21,51 bm.

Okresný výbor Zväzu Cigánov – Rómov na Slovensku v Nových Zámkoch, 1968 – 1973, 0,20 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Šuranoch, 1950 – 1957, 0,60 bm.

Okresný výbor Zväzu družstevných roľníkov v Nových Zámkoch, 1972 – 1985, 1 bm.

Okresný výbor Zväzu pre spoluprácu s armádou v Nových Zámkoch, 1961 – 1985, 1 bm .

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

II. 1. Múzeá

Vlastivedné múzeum v Nových Zámkoch, 1980 – 1989, 0,01 bm.

II. 2. Galérie

Galéria umenia v Nových Zámkoch, 1981 – 1990, 0,02 bm.

II. 4. Knižnice

Okresná knižnica v Nových Zámkoch, 1965 – 1980, 0,10 bm.

II. 7. Vydavateľstvá a redakcie

Administrácia časopisu Slovenský juh v Nových Zámkoch, 1945 -1949, 0,25 bm.

III. 4. Osvetové strediská

Okresné osvetové stredisko v Nových Zámkoch, 1967 – 1983, 0,10 bm.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Gymnázium v Nových Zámkoch, 1863 – 1980, 3,50 bm.

Jedenásťročná stredná škola na Leninovej ul. v Nových Zámkoch, 1953 – 1963, 2 bm.

Jedenásťročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským na Ul. G. Czuczora v Nových Zámkoch, 1952 – 1961, 0,90 bm.

Gymnázium v Štúrove, 1949 – 1980, 1,30 bm.

Jedenásťročná stredná škola v Štúrove, 1953 – 1961, 1 bm.

Jedenásťročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Štúrove, 1953 – 1961, 0,50 bm.

Gymnázium v Šuranoch, 1939 – 1979, 2 bm.

Jedenásťročná stredná škola v Šuranoch, 1953 – 1961, 0,4 bm.

III. Stredné odborné školy

Stredná ekonomická škola v Šuranoch, 1916 – 1979, 1,50 bm.

Stredná priemyselno-technická škola v Šuranoch, 1950 – 1980, 4,40 bm.

Vyššia škola pracujúcich v Šuranoch, 1950 – 1951, 0,1 bm.

Stredná zdravotnícka škola v Nových Zámkoch, 1930 – 1981, 1,80 bm.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Nových Zámkoch, 1961 – 1984, 5 bm.

IV. Odborné školy

Poľnohospodárska majsterská škola v Belej, 1952 – 1954, 0,10 bm.

V. Učňovské školy

Stredné odborné učilište na Ul. Jesenského v Nových Zámkoch, 1921 – 1989, 15 bm.

VI. Základné školy

Národná škola v Andovciach, 1946 – 1959, 0,30 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Andovciach, 1905 – 1953, 1,30 bm.

Základná deväťročná škola v Andovciach, 1961 – 1970, 0,20 bm.

Ľudová škola v Bardoňove, 1918 – 1944, 0,40 bm.

Národná škola v Bánove, 1905 – 1952, 2,60 bm.

Osemročná stredná škola v Bánove, 1953 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Bánove, 1960 – 1981, 2,20 bm.

Národná škola v Belej, 1946 – 1960, 0,10 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Belej, 1950 -1961, 0,05 bm.

Základná deväťročná škola v Belej, 1960 – 1978, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Belej, 1961 – 1978, 0,05 bm.

Národná škola v Beleku, 1904 – 1968, 0,70 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Beleku, 1904 – 1905, 0,02 bm.

Základná deväťročná škola v Podhájskej – Beleku, 1961 – 1975, 0,10 bm.

Národná škola v Bešeňove, 1945 – 1950, 0,10 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Bešeňove, 1950 -1953, 0,10 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Bešeňove, 1899 – 1938, 1 bm.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Bešeňove, 1953 – 1960, 0,40 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Bešeňove, 1960 – 1988, 1,20 bm.

Národná škola v Branove, 1906 – 1960, 0,40 bm.

Základná deväťročná škola v Branove, 1960 – 1978, 0,20 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Brutoch, 1946 -1960, 0,15 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Brutoch, 1960 – 1981, 0,10 bm.

Národná škola v Čechách, 1921 – 1953, 0,50 bm.

Štátna ľudová škola v Černíku, 1921 – 1953, 0,30 bm.

Osemročná stredná škola v Černíku, 1953 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Černíku, 1961 – 1966, 0,20 bm.

Národná škola v Divej, 1946 – 1961, 0,05 bm.

Základná deväťročná škola v Divej, 1961 – 1967, 0,05 bm.

Národná škola v Dolnom Ohaji, 1898 – 1953, 1 bm.

Osemročná stredná škola v Dolnom Ohaji, 1953 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Dolnom Ohaji, 1960 – 1977, 0,70 bm.

Národná škola v Dubníku, 1920 – 1953, 1 bm.

Osemročná stredná škola v Dubníku, 1953 – 1960, 0,20 bm.

Základná deväťročná škola v Dubníku, 1961 – 1983, 1,10 bm.

Národná škola v Dubníku – Mikuláši, 1883 – 1945, 0,50 bm.

Národná škola v Dvoroch nad Žitavou, 1920 – 1953, 2,30 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Dvoroch nad Žitavou, 1898 – 1953, 1 bm.

Osemročná stredná škola v Dvoroch nad Žitavou, 1953 – 1960, 0,20 bm.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Dvoroch nad Žitavou, 1953 – 1960, 0,20 bm.

Základná deväťročná škola v Dvoroch nad Žitavou, 1960 – 1983, 1,40 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Dvoroch nad Žitavou, 1960 – 1978, 1,10 bm.

Národná škola v Gbelciach, 1945 – 1953, 0,20 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Gbelciach, 1950 – 1953, 0,05 bm.

Osemročná stredná škola v Gbelciach, 1953 – 1960, 0,10 bm.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Gbelciach, 1954 – 1960, 0,20 bm.

Základná deväťročná škola v Gbelciach, 1960 – 1978, 1,10 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Gbelciach, 1960 – 1980, 1 bm.

Národná škola v Huli, 1910 – 1953, 0,20 bm.

Osemročná stredná škola v Huli, 1953 – 1960, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola v Huli, 1960 – 1979, 1,10 bm.

Štátna ľudová škola v Chľabe, 1945 – 1960, 0,20 bm.

Národná škola v Chľabe, 1953 – 1960, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola v Chľabe, 1960 – 1978, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Chľabe, 1960 – 1977, 0,20 bm.

Národná škola v Jatove, 1945 – 1960, 0,20 bm.

Základná deväťročná škola v Jatove, 1961 – 1978, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Jatove – Kendereši, 1962 – 1966, 0,05 bm.

Národná škola v Jasovej, 1923 – 1961, 1,10 bm.

Základná deväťročná škola v Jasovej, 1961 – 1980, 0,50 bm.

Národná škola v Jasovej – Vinohradoch, 1945 – 1961, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola v Jasovej – Vinohradoch, 1961 – 1972, 0,10 bm.

Národná škola v Kamenici nad Hronom, 1950 – 1960, 0,02 bm.

Základná deväťročná škola v Kamenici nad Hronom, 1960 – 1979, 0,20 bm.

Národná škola v Kameníne, 1945 – 1958, 0,30 bm.

Osemročná stredná škola v Kameníne, 1953 – 1961, 0,50 bm.

Základná deväťročná škola v Kameníne, 1961 – 1985, 1,50 bm.

Národná škola v Kamennom Moste, 1946 – 1961, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola v Kamennom Moste, 1961 – 1980, 0,20 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Kmeťove, 1898 – 1939, 0,80 bm.

Národná škola v Komjaticiach, 1854 – 1953, 0,50 bm.

Osemročná stredná škola v Komjaticiach, 1953 – 1960, 1,10 bm.

Základná deväťročná škola v Komjaticiach, 1960 – 1979, 3,50 bm.

Národná škola v Komoči, 1927 – 1960, 0,30 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Komoči, 1946 -1960, 0,20 bm.

Základná deväťročná škola v Komoči, 1960 – 1984, 0,20 bm.

Základná deväťročná škola v Lipovej, 1961 – 1980, 1 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Ľubej, 1967 – 1977, 0,10 bm.

Národná škola v Mani, 1918 – 1950, 1 bm.

Národná škola v Malej nad Hronom, 1955 – 1961, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola v Malej nad Hronom, 1961 – 1978, 0,20 bm.

Štátna ľudová škola v Malom Kýri, 1929 – 1949, 0,10 bm.

Národná škola v Michale nad Žitavou, 1920 – 1960, 0,40 bm.

Osemročná stredná škola v Michale nad Žitavou, 1955 – 1960, 0,20 bm.

Základná deväťročná škola v Michale nad Žitavou, 1960 – 1980, 0,60 bm.

Osemročná stredná škola v Milanovciach, 1953 – 1960, 3,50 bm.

Základná deväťročná škola v Milanovciach, 1961 – 1977, 1,30 bm.

Štátna ľudová škola v Mlynskom Seku, 1896 – 1956, 0,90 bm.

Osemročná stredná škola v Mlynskom Seku, 1956 – 1961, 0,20 bm.

Národná škola v Mojzesove, 1923 – 1959, 0,70 bm.

Základná deväťročná škola v Mojzesove – Černíku, 1964 – 1978, 0,70 bm.

Štátna ľudová škola v Mužli, 1906 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Mužli, 1961 – 1970, 0,03 bm.

Štátna ľudová škola v Nitrianskom Hrádku, 1894 – 1956, 0,70 bm.

Základná deväťročná škola v Nitrianskom Hrádku, 1962 – 1979, 0,20 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Novej Vieske, 1951 – 1961, 0,10 bm.

Štátna ľudová škola v Novej Vieske, 1927 – 1939, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Novej Vieske, 1961 – 1978, 0,20 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola dievčenská Simorka v Nových Zámkoch, 1920 – 1942, 0,50 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola chlapčenská v Nových Zámkoch, 1901 – 1942, 2 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola chlapčenská sv. Štefana v Nových Zámkoch, 1942 – 1944, 0,05 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola sv. Ladislava v Nových Zámkoch, 1943 – 1944, 0,03 bm.

I. štátna ľudová škola v Nových Zámkoch, 1922 – 1952, 0,70 bm.

II. štátna ľudová škola v Nových Zámkoch, 1931 – 1937, 0,05 bm.

I. stredná škola v Nových Zámkoch, 1950 – 1953, 0,15 bm.

II. stredná škola v Nových Zámkoch, 1951 – 1953, 0,20 bm .

III. stredná škola v Nových Zámkoch, 1952 – 1953, 0,05 bm.

IV. národná škola v Nových Zámkoch, 1949 – 1951, 0,10 bm.

IV. štátna ľudová škola dievčenská v Nových Zámkoch, 1947 – 1949, 0,10 bm.

Štátna meštianska škola v Nových Zámkoch, 1920 – 1938, 1,30 bm.

Štátna meštianska škola – zmiešaná s vyučovacím jazykom slovenským v Nových Zámkoch, 1939 – 1944, 0,10 bm.

Štátna meštianska škola dievčenská v Nových Zámkoch, 1938 -1949, 0,50 bm.

Štátna meštianska škola chlapčenská v Nových Zámkoch, 1936 -1947, 0,20 bm.

Stredná škola dievčenská v Nových Zámkoch, 1948 – 1950, 0,20 bm.

Stredná škola chlapčenská v Nových Zámkoch, 1948 – 1950, 0,10 bm.

Židovská meštianska škola v Nových Zámkoch, 1930 – 1931, 0,02 bm.

Rímskokatolícka dievčenská meštianska škola Flengerka v Nových Zámkoch, 1904 – 1944, 0,60 bm.

I. osemročná stredná škola na Detvianskej ul. v Nových Zámkoch, 1957 – 1960, 0,05 bm.

Základná deväťročná škola na Detvianskej ul. v Nových Zámkoch, 1960 – 1979, 0,60 bm.

Osemročná stredná škola v Nových Zámkoch, 1953 – 1960, 0,20 bm.

I. stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským na Ul. G. Czuczora v Nových Zámkoch, 1951 – 1953, 0,05 bm.

II. stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským na Ul. G. Czuczora v Nových Zámkoch, 1951 – 1953, 0,05 bm.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. G. Czuczora v Nových Zámkoch, 1954 – 1955, 0,05 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Nových Zámkoch, 1961 – 1981, 1,40 bm.

Základná deväťročná škola na Leninovej ul. v Nových Zámkoch, 1960 -1979, 1,70 bm.

Základná deväťročná škola na Hradnej ul. v Nových Zámkoch, 1966 -1976, 0,90 bm.

Základná deväťročná škola na Devínskej ul. v Nových Zámkoch, 1962 – 1978, 1,60 bm.

Osemročná stredná škola na Ul. 29. augusta v Nových Zámkoch, 1957 -1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola na Ul. 29. augusta v Nových Zámkoch, 1960 – 1978, 2,10 bm.

Národná škola v Novom Svete, 1919 – 1961, 0,20 bm.

Základná deväťročná škola v Novom Svete, 1961 – 1975, 0,02 bm.

Národná škola v Obide, 1946 – 1960, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola v Obide, 1960 – 1975, 0,20 bm.

Štátna ľudová škola v Ondrochove, 1907 – 1960, 0,50 bm.

Štátna ľudová škola v Palárikove, 1898 – 1953, 2,50 bm.

Osemročná stredná škola v Palárikove, 1953 – 1961, 0,40 bm.

Základná deväťročná škola v Palárikove, 1961 – 1977, 1 bm.

Národná škola v Pavlovej, 1946 – 1961, 0,05 bm.

Základná deväťročná škola v Pavlovej, 1961 – 1978, 0,05 bm.

Národná škola v Pozbe, 1909 – 1953, 0,45 bm.

Osemročná stredná škola v Pozbe, 1953 – 1960, 0,20 bm.

Základná deväťročná škola v Pozbe, 1960 – 1980, 1 bm.

Národná škola v Radave, 1904 – 1960, 0,80 bm.

Základná deväťročná škola v Radave, 1960 – 1977, 0,40 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Rastislaviciach, 1902 – 1945, 1 bm.

Základná deväťročná škola v Rastislaviciach, 1970 – 1981, 0,10 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Rúbani, 1898 – 1939, 1 bm.

Národná škola v Semerove, 1929 – 1952, 0,50 bm.

Národná škola vo Svätuši, 1911 – 1961, 0,70 bm.

Základná deväťročná škola v Podhájskej – Svätuši, 1961 – 1975, 0,10 bm.

Štátna ľudová škola v Senči, 1923 – 1948, 0,05 bm.

Národná škola v Strekove, 1953 – 1960, 0,05 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Strekove, 1912 -1953, 1 bm.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Strekove, 1953 – 1961, 0,20 bm.

Základná deväťročná škola v Strekove, 1960 – 1977, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Strekove, 1960 – 1984, 2 bm.

Národná škola vo Svodíne, 1945 – 1953, 0,20 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Svodíne, 1951 -1953, 0,10 bm.

Osemročná stredná škola vo Svodíne, 1953 – 1961, 0,20 bm.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Svodíne, 1953 – 1960, 0,20 bm.

Základná deväťročná škola vo Svodíne, 1961 – 1977, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Svodíne, 1960 – 1980, 1,10 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Šuranoch, 1872 – 1913, 0,25 bm.

Národná škola v Šuranoch, 1948 – 1953, 0,30 bm.

Štátna meštianska škola v Šuranoch, 1923 – 1944, 2,20 bm.

Národná škola na Ul. SNP v Šuranoch, 1919 – 1953, 2,10 bm.

Osemročná stredná škola na Ul. SNP v Šuranoch, 1953 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola na Ul. SNP v Šuranoch, 1960 – 1981, 1,40 bm.

Osemročná stredná škola v Šuranoch – Argentíne, 1959 – 1961, 0,02 bm.

Národná škola v Šuranoch – Kopci, 1921 – 1960, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola v Šuranoch – Kopci, 1961 – 1963, 0,05 bm.

Základná deväťročná škola na Bernolákovej ul. v Šuranoch, 1961 -1978, 1,50 bm.

Základná deväťročná škola na Fučíkovej ul. v Šuranoch, 1961 – 1964, 0,01 bm.

Národná škola v Štúrove, 1945 – 1953, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola v Štúrove, 1961 – 1986, 2,60 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Štúrove, 1950 -1953, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Štúrove, 1961 – 1980, 2,30 bm.

Štátna meštianska škola v Štúrove, 1930 – 1948, 0,25 bm.

Národná škola v Trávnici, 1862 – 1953, 2,50 bm.

Osemročná stredná škola v Trávnici, 1953 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Trávnici, 1960 – 1980, 1 bm.

Štátna ľudová škola dievčenská v Tvrdošovciach, 1945 – 1950, 0,20 bm.

Štátna ľudová škola chlapčenská v Tvrdošovciach, 1945 – 1950, 0,20 bm.

Národná škola v Tvrdošovciach, 1950 – 1953, 0,30 bm.

Osemročná stredná škola v Tvrdošovciach, 1953 – 1960, 0,40 bm.

Základná deväťročná škola v Tvrdošovciach, 1960 – 1981, 1,20 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola dievčenská s vyučovacím jazykom maďarským v Tvrdošovciach, 1901 – 1925, 0,60 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola chlapčenská s vyučovacím jazykom maďarským v Tvrdošovciach, 1898 – 1925, 1 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Tvrdošovciach, 1925 – 1953, 2,40 bm.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Tvrdošovciach, 1953 – 1960, 0,40 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Tvrdošovciach, 1960 – 1987, 1,50 bm.

Národná škola v Úľanoch nad Žitavou, 1917 – 1953, 0,60 bm.

Osemročná stredná škola v Úľanoch nad Žitavou, 1953 – 1960, 0,15 bm.

Základná deväťročná škola v Úľanoch nad Žitavou, 1960 – 1980, 0,40 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola vo Veľkých Lovciach, 1900 – 1905, 0,10 bm.

Národná škola vo Veľkom Kýri, 1877 – 1953, 2,20 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola vo Vlkase, 1920 – 1939, 0,20 bm.

Národná škola v Zemnom, 1928 – 1960, 1,50 bm.

Osemročná stredná škola v Zemnom, 1953 – 1960, 0,20 bm.

Základná deväťročná škola v Zemnom, 1960 – 1984, 1,60 bm.

VIII. Iné školy a školské zariadenia

Ľudová škola hospodárska v Černíku, 1948 – 1949, 0,05 bm.

Ľudová škola hospodárska v Palárikove, 1935 – 1936, 0,02 bm.

IX. Školské správy

Školský inšpektoriát v Nových Zámkoch, 1919 – 1950, 6,40 bm.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 3. Okresné ústavy národného zdravia

Okresný ústav národného zdravia v Nových Zámkoch, 1945 – 1990, 11,40 bm.

II. 1. Nemocenské a sociálne poistenie

Okresná správa nemocenského poistenia v Nových Zámkoch, 1960 -1978, 0,70 bm.

II. 2. Ústavy sociálnej starostlivosti pre dospelých

Okresný ústav sociálnej starostlivosti Nové Zámky, 1970 – 1990, 3,60 bm.

II. 5. Charitné domovy a charitné organizácie

Charitný dom v Rúbani, 1955 – 1963, 0,20 bm.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Okresná starostlivosť o mládež v Nových Zámkoch, 1931 – 1949, 0,90 bm.

K. NÁBOŽENSKÉ ORGANIZÁCIE

VI. Farské úrady

Rímskokatolícky farský úrad v Dolnom Ohaji, 1784 – 1848, 0,11 bm.

Rímskokatolícky farský úrad v Nových Zámkoch, 1626 – 1934, 2,50 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

II. Živnostenské spoločenstvá

Obchodné grémium v Nových Zámkoch, 1935 – 1949, 1,50 bm.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Štúrove, 1880 – 1950, 5,80 bm.

Živnostenské spoločenstvo v Nových Zámkoch, 1924 – 1950, 10 bm.

Živnostenské spoločenstvo v Šuranoch, 1949 – 1951, 0,20 bm.

III. Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá

Lesné urbárske spoločenstvo v Nových Zámkoch, 1868 – 1938, 0,20 bm.

V. Záujmové organizácie

Dobročinný hasičský zbor v Nových Zámkoch, 1874 – 1926, 0,35 bm.

O. ZBIERKY

V. Plagáty a letáky

Zbierka plagátov, 1945 – 1957, 1 bm.

VII. 1. Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

Zbierka fotografií obecných pečatí okresu Nové Zámky, 1780 -1890, 0,10 bm.

XI. Iné zbierky

Zbierka archívnych dokumentov Júliusa Vágnitsa, 1544 – 1945, 0,50 bm.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *