Cesta ku koreňom jedného rodu II.

Ján Havalda 1859
Ján Havalda 1859

Ešte raz sa pustíme do pátrania po histórii ďalšieho rodu, ktorého potomkovia žijú v hornonitrianskej obci Skačany dodnes. Osudy tejto rodiny boli viac ako zaujímavé.

Havaldovci patria k starým skačianskym rodom. Prvýkrát sa tu s nimi stretávame už v roku 1715 v celokrajinskom daňovom súpise. Tento dokument je prvý svojho druhu, ktorý bol v súvekom Uhorsku vyhotovený. V roku 1715 žil v Skačanoch Ján Havalda, ktorý patril k roľníkom s väčšou výmerou. Zomrel niekedy pred rokom 1745, jeho žena Dorota rodená Pomajbíková zomrela v júli 1765.

Ďalších dvoch Havaldovcov, Martina a Štefana uvádza súpis v Chynoranoch, no tí v našom rozprávaní nehrajú žiadnu úlohu. Možné však je, že rod odtiaľto pochádzal. To však nevieme. Isté je, že zrejme syn Jána Havaldu, Ignác, vtedy ešte slobodný mladík, je v roku 1746 prvýkrát uvedený v skačianskej matrike ako krstný otec Doroty, dcéry Štefana Nožiara. V novembri 1747 sa oženil s Katarínou Haršovou a o rok neskôr sa im narodilo prvé dieťa – dcéra Anna.

Matrika z tohto obdobia uvádza aj mená žien z rodu Havaldovcov, ktoré sa vydali v Skačanoch: Katarína Pilátová (spomína sa roku 1749), Mária Ďurišová (1751), no s určitosťou vieme povedať, že sestrou Ignáca Havaldu bola Anna Filková (1751). Jediným pokračovateľom rodu bol však iba Ignác (narodil sa okolo roku 1727/1728).

Ján Havalda 1859
Ján Havalda 1859

Mimochodom, je zaujímavé sledovať meno Ignác, ktoré sa ako najcharakteristickejšie vinie celou nám známou históriou rodu Havaldovcov v Skačanoch. V urbárskom súpise z roku 1769 je v Skačanoch teda uvedený iba Ignác Havalda, ktorý výmerou pôdy patril k väčším roľníkom a vlastnil tiež vinohrad. Dožil sa 56 rokov, zomrel 13. novembra 1784. Známych je jeho päť detí, z nich Anna (narodená 1748) sa vydala za Imricha Abraháma, Katarína (1752) za Ignáca Fábika, Mária (1759) za zemana Jozefa Litvarského, syn Jozef zomrel v detskom veku a jediným pokračovateľom rodu ostal opäť Ignác Havalda (1763). Tento sa v roku 1783 oženil s Annou Kasalovou z Dolných Naštíc, s ktorou mali deväť detí, z nich sa dospelosti dožilo päť.

Hlava rodu – Ignác Havalda – zomrel pomerne mladý, mal len 44 rokov. To je ďalšia zaujímavosť vinúca sa najstaršou históriou rodu Havaldovcov v Skačanoch. Budeme mať možnosť to ešte vidieť. Traja Ignácovi synovia – Ignác (narodený 1791), Ján (1794) a Štefan (1795) – boli predzvesťou hojného rozmnoženia rodu. No zasiahol snáď opäť osud, pretože Štefan zomrel bezdetný a z troch detí Jána prežila len dcéra Alžbeta.Navyše, Štefan zomrel 26-ročný, Ján sa dožil o desať rokov viac.

Jediným pokračovateľom rodu Havaldovcov v Skačanoch ostal teda opäť Ignác. Tohto, už tretieho Ignáca v rade, môžeme právom považovať za spoločného predka všetkých dnešných skačianskych Havaldovcov. So svojou manželkou Barborou rodenou Minárovou (uvádza sa tiež ako Chudá) priviedli na svet deväť detí, z nich sa vyššieho veku dožili dcéra Anna a synovia Ignác, Jozef, Peter a Ján.

A tu niekde tu by sme mohli skončiť. Nie je našim cieľom vytvárať genealogické tabuľky rodu, pretože týmto sa zaoberajú komerční genealógovia. Pre nás je zaujímavé sledovať osudy rodov, ktoré usídlené v Skačanoch prechádzali storočiami až do dnešných dní. Cieľom týchto príspevkov o rode Kližanovcov a Havaldovcov bolo iba poukázať na to, k čomu všetkému sa môžeme dopracovať pri hľadaní svojich koreňov. Veď dejiny Skačian tvorili osudy všetkých tu žijúcich rodov.

(In: Skačianske noviny, roč. 11, 2010, č. 3, s. 4. http://www.skacany.sk/skacianske-noviny.phtml?id3=44984, upravené.)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *