Dettingen-Wallhausen

Erb obce Dettingen
Erb obce Dettingen

Dettingen-Wallhausen je dvojobec v okresne Konstanz, pričom Konstanz nie je žiadne iné mesto, ako stará známa Kostnica, kde upálili Jana Husa. Dettingen sa nachádza približne päť kilometrov severozápadne od hranice mesta Kostnica. Obec sa pod názvom Tettingen  prvýkrát objavuje v dokumente z roku 730 v súvislosti s christianizáciou oblasti.Významnú úlohu v histórii mesta zohral Kláštor zv. Augia na ostrove Reichenau na Bodamskom jazere. V roku 724 ho založil misijný biskup Pirmin (zrejme írskeho pôvodu). Kláštor sa stal významným ríšskym opátstvom a kultúnym centrom južného Nemecka.

V polovici deviateho storočia sa miestne opátstvo dostáva pod ochranu franských panovníkov a stáva sa zakladateľom kláštornej školy učencov.

Erb rodu von Tettingen

V 12. a 13. storočí vládol rod pánov z Tettingenu nad dedinou ako ministeriáli (provinciálny minister – najvyšší predstavený rádu) benediktínskeho kláštora Reichenau. Z vtedajšieho vežovitého hradu na kopci však zostali len zvyšky múrov na dnešnom hradnom nádvorí. V 14. storočí kúpil územie Tettingenu komenda Mainau Nemeckého rádu. V sedliackej vojne v roku 1525 bol susedný Wallhausen vzbúrenými sedliakmi takpovediac zrovnaný so zemou a vyplienený.
V 30-ročnej vojne kraj trpel od cisárskych, tak aj od švédskych vojenských oddielov. Tri štvrtiny obyvateľov pozabíjali, alebo vyhnali.

Miestny kostol v Tettingene postavili v roku 1303 a odvtedy ho viackrát prestavali a rozšírili. Dnes je kláštor súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Z mesta Dettingen pochádza aj starý šľachtický rod von Tettingen. Jeho najznámejším predstaviteľom je Werner von Tettingen v niektorých zdrojoch uvádzaný aj ako Tettinger.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *