Druhé stretnutie amatérskych genealógov

Prezentácia zo starých matrík
Prezentácia zo starých matrík

Sobotné ráno, 18.1.2014, postáva pred stánkom s orieškami na bratislavskej hlavnej stanici malá skupinka budúcich účastníkov druhého stretnutia amatérskych genealógov vo Zvolene. Diskutujeme vo štvorici – masu, Imrich, Darina a ja. Čakáme, či sa ku nám ešte niekto pridá. Neskôr sa dozvedáme, že ďalší už sú vo vlaku. Nastupujeme a vítame sa – aj s pani werou, Darou a Richardom. Cesta ubieha veľmi príjemne vo voľnej debate, samozrejme aj na genealogické témy, aj keď som všetkých upozornil, aby si ich nechali na stretnutie. No nedalo sa odolať 🙂

Pred obedom sme už vo Zvolene a veľmi rýchlo prichádzame do hotela Franko – miesta stretnutia. Objednávame si prvé kávy, obed. Medzičasom prichádzajú ďalší – casper911, spoluorganizátor stretnutia, monina, finnrose, nam, ludolf. Prichádza aj trojica, ktorú som si pracovne nazval „včelári“ (kvôli ich aktivitám, ktorým sme sa snažili prispôsobiť termín) 🙂 Neskôr sme medzi sebou privítali aj ďalších dvoch účastníkov, ktorí nie sú na našom fóre registrovaní, ale o stretnutí sa dozvedeli a prišli. Na záver prišiel aj Marek.

Po privítaní všetkých, zaželaní všetkého dobrého aj v novom roku a po organizačných pokynoch sa rozprúdila debata na všetkých možných frontoch. Hoci sa nám nepodarilo zohnať žiadneho hosťa, ktorý by nám odborným príspevkom pomohol v našom koníčku, debata bola veľmi živá. Vymieňali sa skúsenosti (aj dáta), čítali matričné zápisy, kritizovali sa genealogické programy, niektorí dokonca prezentovali nám neznáme aplikácie, či vlastné výtvory. Okrem toho Marek oboznámil s informáciou o založení a zaregistrovaní občianskeho združenia Genealogický inštitút Slovenska (OZ geni.sk).

Čas ubehol veľmi rýchlo a než sme sa spamätali, museli sme takmer utekať na vlak späť. Pochopiteľne, aj vo vlaku sa pokračovalo, okrem iného aj – vajcami (v Tereziánskom urbári), ale o tom nabudúce, v ďalšom článku.
Týmto chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na spoluorganizácii stretnutia, ale najmä všetkým zúčastneným za príjemne strávený deň a chcem Vás všetkých ubezpečiť, že ďalšie stretnutie určite nebude o rok a osobne vynaložím maximálne úsilie na to, aby sme si na ďalšom stretnutí mohli vypočuť aj zopár odborných rád.