Kto je komu kto vo veľkej rodine

RootsMagic vie dáta publikovať do prhľadnej html stránky.
Rodinné väzby a vzťahy môžu byť niekedy komplikované.

Poznáte to, idete na oslavu osemdesiatky dedovho brata z maminej strany, stretnete príbuzných, ktorých poznáte, ale aj tých, ktorých ste nikdy predtým nevideli a prinajlepšom ste o nich počuli z rozprávania. Takto sa na veľkej rodinnej oslave zoznámite s vnučkou sesternice vášho starého otca a rozmýšľate. Vidíte sa po prvý raz v živote a okrem toho, že si možno nemáte veľmi čo povedať, neviete ani to, ako nazvať presnú podobu vášho príbuzenského vzťahu. Kým si vlastne ste?

Možno ste už počuli, ako ľudia používajú frázy typu “ona je moja sesternica z piateho kolena a tretieho stupňa“, alebo “on je môj bratranec z druhého kolena a desiateho stupňa“. Čo to znamená a ako mám vyjasniť príbuzenský vzťah s vašou čerstvo „získanou“ príbuznou použitím týchto termínov?

V slovenčine existujú špeciálne pojmy na opis vzťahov medzi ľuďmi v rámci jednej generácie, pričom majú spoločného predka:

 • Súrodenci majú spoločného rodiča
 • Bratranci/sesternice majú spoločného starého rodiča
 • Bratranci/sesternice z druhého kolena majú spoločného prastarého rodiča
 • Bratranci/sesternice z tretieho kolena majú spoločného pra prastarého rodiča
 • Bratranci/sesternice zo štvrtého kolena majú spoločného pra pra prastarého rodiča
 • Bratranci/sesternice z piateho kolena majú spoločného pra pra pra prastarého rodiča

Rodinné vzťahy a ich pomenovania si môžeme pozrieť v prehľadnej tabuľke:

Spoločný predok Príbuzenský vzťah
5-stupňoví prastarí rodičia 6-stupňoví bratranci
4- stupňoví prastarí rodičia 5- stupňoví bratranci
3- stupňoví prastarí rodičia 4- stupňoví bratranci
2- stupňoví prastarí rodičia 3- stupňoví bratranci
prastarí rodičia 2- stupňoví bratranci
starí rodičia bratranci
rodičia súrodenci

 

Čo sa stane, ak zdieľate spoločného predka, ale nie ste v jednej generácii? Zadefinujete váš vzťah určením celkového počtu generácií, ktoré sú medzi vami a vaším bratrancom a potom to skombinujte s vaším vzájomným príbuzenským vzťahom. Znie to komplikovane? Pomôžeme si konkrétnym príkladom.

Adam a Zuzana majú spoločného predka, Barboru. Barbora je Zuzanina 6-stupňová prastará mama (alebo pra pra pra pra pra pra stará mama) a Adamova pra pra stará mama. Aký je medzi nimi príbuzenský vzťah? Pozrime si to v tabuľke:

Barbora Vzťah
5-stupňový prastarý rodič  prastarý rodič Súrodenci
4-stupňový prastarý rodič  starý rodič 1-stupňoví bratranci
3-stupňový prastarý rodič  rodič 2- stupňoví bratranci
2-stupňový prastarý rodič  Adam 3- stupňoví bratranci
prastarý rodič  deti 4- stupňoví bratranci
starý rodič  vnúčatá 5- stupňoví bratranci
rodič  pra vnúčatá 6- stupňoví bratranci
Zuzana  pra pra vnúčatá 7- stupňoví bratranci

 

Z toho vyplýva, že:

 • Zuzanina 6-stupňová prastará mama je Adamova pra pra stará mama
 • Zuzanin 5-stupňový prastarý rodič je súrodencom Adamovho prastarého rodiča
 • Zuzanin 4-stupňový prastarý rodič je bratrancom Adamovho starého rodiča
 • Zuzanin 3-stupňový prastarý rodič je bratranec z druhého kolena Adamovho rodiča
 • Zuzanin pra pra starý rodič je Adamov bratranec z tretieho kolena
 • Zuzanin prastarý rodič je bratranec zo štvrtého kolena Adamových detí
 • Zuzanin starý rodič je bratranec z piateho kolena Adamových vnúčat
 • Zuzanin rodič je bratranec zo šiesteho kolena Adamových pravnúčat
 • Zuzana je sesternica zo siedmeho kolena Adamových pra pravnúčat

Po vizuálnej ukážke vieme rýchlo určiť vzťah medzi Adamom a Zuzanou. Najskôr musíme prísť na to, aký je bratranecký vzťah medzi Adamovým a Zuzaniným predkom v rámci jednej generácie. V tomto prípade je Adamovým bratrancom z tretieho kolena Zuzaninej pra pra prababičky. Ďalej vyrátame počet generácií medzi Zuzanou a jej pra pra prababičkou (alebo medzi Zuzanou a Adamom), čo je štyri. Toto je počet generácií vzdialenosti jedného bratranca od iného. Nakoniec skombinujeme obidve čísla. Dostávame sa k výsledku – Adam a Zuzana sú štvorstupňoví bratranec so sesternicou z tretieho kolena.

Skúste si to sami.

 • Juraj a Katka majú spoločného predka Borisa. Boris je Katkina pra pra pra prastarý otec. Boris je zároveň Jurajov 8-stupňový prastarý otec. Aký je príbuzenský vzťah medzi Jurajom a Katkou?
 • Silvia je tiež príbuzná so Borisom. Je jeho 5-stupňová pravnučka. Aký je vzťah medzi Silviou a Jurajom? A aký je vzťah medzi Silviou a Katkou?
 • Ján je tiež príbuzný, ale cez Borisovho starého otca, Petra. Aké je príbuzenstvo medzi Jánom a Borisom, Jurajom, Katkou a Silviou?
 • Teraz si to vyskúšajte s niekým z vašej rodiny:)

Spracované podľa: FamilySearch.org

Chcete originálny darček pre vašich blízkych (alebo pre seba?:)) unikátna publikácia AKO SI ZOSTAVIŤ RODOKMEŇ vám pomôže odhaliť históriu vášho rodu. Objednajte si ju pod stromček za zvýhodnenú cenu s venovaním od autorov. Stačí kliknúť sem!