Kolonizácia 15. Rokovania, ale aj vyhosťovanie pokračuje

Tzv. Garda otrhancov pózuje fotografovi.
Tzv. Garda otrhancov pózuje fotografovi.

Vyhosťovanie a vyháňanie z okupovaného územia pokračovalo aj počas vzájomných bilaterálnych rokovaní.  Slovenská strana okrem sťažovania sa, musela mapovať celú situáciu a riešiť problémy utečencov. Zodpovedné orgány mali naďalej zaznamenávať výpovede utekajúcich kolonistov, vytvárať ich zoznamy, zapisovať okolnosti a dôvody ich úteku a úradného vyhostenia, a evidovať údaje o zanechanom hnuteľnom a nehnuteľnom majetku.

Slovenská autonómna vláda vydala nariadenie adresované všetkým kolonistom, ktorí opúšťali alebo už opustili svoje usadlosti na okupovanom území, aby sa odsťahovali do krajov odkiaľ pôvodne pred kolonizáciou pochádzali. Umiestnenie českých a moravských kolonistov mala zabezpečovať ústredná vláda, tých slovenských zase slovenská autonómna vláda. Slovenskí kolonisti mali oznámiť Kolonizačnému referátu v Bratislave miesto svojho prechodného pobytu aj s vysvetlením, prečo kolónie, a za akých okolností opustili. Tí kolonisti, ktorí nemali zabezpečený prechodný pobyt napríklad u svojich príbuzných, sa mali riadiť evakuačným plánom, ktorý bol vytvorený ministerstvom hospodárstva, pričom slovenskí kolonisti mali byť dočasne umiestnení na štátnych a súkromných majetkoch v pohraničnom pásme. Plán bol zverejnený aj v printových médiách (Slovenský denník, 17.november 1938, roč. XXI, strana 3). Do plánom zverejnených prechodných miest sa mali prepraviť najkratšou a najrýchlejšou cestou, pričom ministerstvo hospodárstvo vyzývalo aj železničné riaditeľstvá, aby zabezpečili železničné súpravy s nákladnými vagónmi potrebné na presun osôb a hnuteľného majetku, prípadne aj hospodárskych zvierat. Evakuačný plán zobrazuje tabuľka.

Tabuľka – Evakuačný plán obsahujúci aj miesta prechodného pobytu kolonistov

Názov kolónie Okres prechodného pobytu Určené miesta prechodného pobytu
Aradpraedium Hlohovec veľkostatok Lukačovce
Mikulášov Sad/ Bátorové Kesy Hlohovec zbytkové majetky Klačany I. a II.
Bellova Nová Ves Hlohovec majere Lukáb, Madunice, zbytkový majetok Dvorníky
Biel Vranov nad Topľou zbytkový majetok Čemerné
Bimbola Hlohovec zbytkové majetky Rišňovce V.,VI.,VII. veľkostatok Rumanová
Bíňa Hlohovec veľkostatok Alekšince
Blahova Dedina Trnava majere Borovec,Bučany,Veľké Kostolany, Vaniga,Vrbové,Richtrov majer
Blažov Bratislava – vidiek zbytkové majetky Nandin, Dúbrava
Bottovo Zvolen štátny majetok Vígľaš
Boťany Vranov nad Topľou zbytkový majetok Ortáš
Bozita Zvolen veľkostatok Vígľaš
Bart / Bruty Topoľčany veľkostatok Krušovce
Čata Topoľčany veľkostatok Výčapy-Opatovce
Damašd Nitra veľkostatok Radošiná
Etreove Korčany Trnava zbytkový majetok Čataj
Hviezdoslavov, Fakov Senica zbytkové majetky Šaštín,Bištava,Bogdan, Kovalov,Pivovar,Smolinsko,Senice,Suroviny
Galanta Galanta veľkostatok Sereď
Hadovce Prievidza zbytkový majetok Čereňany, majer Koš
Halič Topoľčany zbytkový majer Baštín
Harcsáspuszta Bánovce nad Bebravou majetok Veľké Ostarice
Hodžovo Topoľčany zbytkové majetetky Baštín,Karolov,Obsolovce,Bodok, Horné Čitáry,Malé Ripňany,Hrad v Krušoviciach
Hurbanova Ves Modra veľkostatok Fajdal, Silard
Jesenské (okr. Levice) Nové Mesto nad Váhom veľkostatok Kočovce
Köbölkút Hlohovec zbytkové majetky Alekšince II., Rišňovce I.,II.,III.,IV.
Košúty Trnava veľkostatok Brestovany
Lučenec Lučenec miesto neudané
Macov Malacky dvory Gajary, Moravský sv. Ján, Veľké Leváre
Malý Fajkurt Piešťany dvor Voderady
Millénium / Milenovice Trnava majer Dolný a Horný Dvor, zbytkový majetok Šarlota v Cíferi a v Kaplnej
Mudroňovo Hlohovec zbytkový majetok Merašice,Dolné Otrokovce
Nový Svet Bánovce nad Bebravou dvor Podlužany
Okánikovo Nitra zbytkový majetok Malanta, Zbehy, Krvavé Šenky veľkostatok Kynek
Pustatina Toňská Bratislava – vidiek zbytkový majetok v Devínskej Novej Vsi
Senec Galanta majer Tárnokpusta,Pustý Fedýmeš
Slávikovo Zvolen štátny majetok Vígľaš
Stráž Vranov nad Topľou zbytkový majetok Behanovce
Streda nad Bodrogom Vranov nad Topľou zbytkový majetok Čaklov
Süly Senica zbytkové majetky Brezina, Výmoľ, Dúbrava,Prekážka, Nádaš
Svätý Michal Nové Mesto nad Váhom majer a zbytkový majetok Brunovce a Horná Streda nad Váhom
Šrobárovo Nitra zbytkový majetok Aloizhof v Šarfii, veľkostatok Šarfia
Štefánikov Trnava majery Smolenice, Nádaš zbytkové majetky Nádaš
Štúrovo Trnava zbytkové majetky Horná Krupá, Podháj,Potočky, Nový Dvor, Špačince
Švehlovo Galanta majere Malý Háj a Šoporňa
Trenč Martin zbytkový majetok Sebeslavce
Trnovec nad Váhom Hlohovec veľkostatok Alekšince
Veľké Kapušany Prešov veľkostatok Kelemeš,Šalgovík
Veľký Lég Malacky dvory Vinohrádek a Malacky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *