Štátny okresný archív v Martine

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/1, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

414 – ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V MARTINE

Bystrička 397

036 01 Martin

Telefón: 0842/413 41 23

Fax: 0842/413 41 23

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XVI. 2. Finančné správy

Okresná finančná správa v Martine, 1948 – 1972, 9,70 bm.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňová správa v Martine, 1936 – 1951, 28,50 bm.

Daňový úrad v Martine, 1854 – 1950 /1961/, 34 bm.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Martine, 1923 – 1945, 200 bm, I.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Úrad práce v Martine, 1941 – 1945, 0,90 bm, I.

Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Martine, 1929 – 1946, 0,70 bm, I.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Martine, 1945 – 1990, 786 bm.

Okresný národný výbor v Turčianskych Tepliciach, 1948 – 1960, 46 bm.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Okresná poľnohospodárska správa v Martine, 1950 – 1988, 17,90 bm.

Okresná správa cestovného ruchu v Martine, 1980 – 1990, 2,40 bm.

Okresná správa ciest v Martine, 1978 – 1984, 0,12 bm.

Okresná správa Zboru požiarnej ochrany v Martine, 1970 – 1986, 0,84 bm.

Okresná údržba miestnych komunikácií v Martine, 1977 – 1985, 0,12 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Martine, 1946 – 1951, 1,50 bm, I.

XXII. 4. Okresné kontrolné a štatistické orgány v rokoch 1945 – 1990

Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu v Martine, 1954 -1990, 7,50 bm.

XXIV. 3. Mestečká do roku 1945

Mestečko Kláštor pod Znievom, 1790 – 1873, 0,05 bm.

Mestečko Martin, 1384 – 1915, 8,20 bm.

Mestečko Mošovce, 1564 – 1899, 0,36 bm.

Mestečko Turany, 1397 – 1874, 0,84 bm.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Obecný notársky úrad v Hornej Štubni, 1877 – 1945, 1,10 bm, I.

Obecný notársky úrad v Martine, 1893 – 1945 /1950/, 5,40 bm, I.

Obecný notársky úrad vo Vrútkach, 1879 – 1945 (1949), 3,20 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Hornom Jasene, 1874 – 1945 (1950), 1,70 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Kláštore pod Znievom, 1913 – 1945 (1948), 2,10 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Košťanoch nad Turcom, 1866 –1945 (1952), 3,20 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Malom Čepčíne, 1851 – 1945, 0,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Mošovciach, 1880 – 1945 (1972), 2,90 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Necpaloch, 1892 – 1945 (1949), 3 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Priekope, 1875 – 1945 (1946), 5,90 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Príbovciach, 1907 – 1945 (1949), 2,10 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Sklenom, 1912 – 1945 (1947), 0,90 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Slovenskom Pravne, 1878 – 1945 (1955), 5,64 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Sučanoch, 1876 – 1945 (1950), 2,80 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Turanoch, 1895 – 1945, 2,80 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Turčianskych Tepliciach, 1882 – 1945 (1946), 1,60 bm, I.

XXIV. 5. Iné miestne úrady do roku 1945

Obec Belá, 1714 – 1874, 0,07 bm.

Obec Blážovce, 1790 – 1918, 0,08 bm.

Obec Borcová, 1792 – 1923, 0,26 bm.

Obec Čremošné, 1794 – 1929, 0,08 bm

Obec Diviaky, 1849 – 1870, 0,02 bm.

Obec Jahodníky, 1875 – 1917, 0,05 bm.

Obec Priekopa, 1841 – 1898, 0,12 bm.

Obec Príbovce, 1739 – 1740, 0,04 bm.

Obec Rakša, 1835 – 1919, 0,12 bm.

Obec Rudno, 1834, 0,01 bm.

Obec Slovenské Pravno, 1643 – 1931, 1 bm, I.

Obec Socovce, osada Stránka, 1790 – 1853, 0,08 bm.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 -1990

Mestský národný výbor v Martine, 1945 – 1990, 160 bm.

Mestský národný výbor v Turčianskych Tepliciach, 1945 – 1990, 6 bm.

Mestský národný výbor vo Vrútkach, 1945 – 1969, 1,90 bm, I.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestny národný výbor v Abramovej, 1950 – 1990, 1 bm.

Miestny národný výbor v Belej, 1945 – 1974, 1,30 bm.

Miestny národný výbor v Beniciach, 1945 – 1963, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Blatnici, 1946 – 1990, 2,40 bm.

Miestny národný výbor v Borcovej, 1951 – 1971, 1,20 bm.

Miestny národný výbor v Briešti, 1945 – 1990, 1,90 bm.

Miestny národný výbor v Budiši, 1945 – 1990, 2,60 bm.

Miestny národný výbor v Bystričke, 1972 – 1985, 0,04 bm.

Miestny národný výbor v Diakovej, 1973 – 1986, 0,01 bm.

Miestny národný výbor v Diviakoch, 1963 – 1972, 0,02 bm.

Miestny národný výbor v Dolnej Štubni, 1960 – 1971, 0,01 bm.

Miestny národný výbor v Dražkovciach, 1966 – 1971, 0,05 bm.

Miestny národný výbor v Dubovom, 1959 – 1984, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Ďanovej, 1965 – 1986, 0,12 bm.

Miestny národný výbor vo Folkušovej, 1982 – 1986, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Hornej Štubni, 1945 – 1989, 6,52 bm.

Miestny národný výbor v Hornom Kalníku, 1963 – 1983, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Jasenove, 1954 – 1990, 1 bm.

Miestny národný výbor v Jazernici, 1945 – 1990, 3,80 bm.

Miestny národný výbor v Kláštore pod Znievom, 1945 – 1990, 8,30 bm.

Miestny národný výbor v Košťanoch nad Turcom, 1945 – 1990, 4,80 bm.

Miestny národný výbor v Krpeľanoch, 1982 – 1986, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Láclavej, 1945 – 1951, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Lazanoch, 1946, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Ležiachove, 1945 – 1973, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Lipovci, 1945 – 1986, 1,40 bm.

Miestny národný výbor v Malom Čepčíne, 1946 – 1986, 0,05 bm.

Miestny národný výbor v Mošovciach, 1945 – 1990, 5,12 bm.

Miestny národný výbor v Necpaloch, 1945 – 1982, 2,50 bm.

Miestny národný výbor v Nolčove, 1982 – 1986, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Ondrášovej, 1961 – 1971, 0,10 bm.

Miestny národný výbor v Podhradí, 1945 – 1990, 2,20 bm.

Miestny národný výbor v Polerieke, 1945 – 1971, 0,35 bm.

Miestny národný výbor v Príbovciach, 1945 – 1979, 1,60 bm.

Miestny národný výbor v Priekope, 1945 – 1971, 8,40 bm.

Miestny národný výbor v Rakove, 1957 – 1971, 0,24 bm.

Miestny národný výbor v Rakši, 1982 – 1990, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Rudne, 1950 – 1990, 1,50 bm.

Miestny národný výbor v Sklabini, 1956 – 1990, 1,10 bm.

Miestny národný výbor v Sklenom, 1945 – 1989, 5,20 bm.

Miestny národný výbor v Slovenskom Pravne, 1945 – 1990, 11,80 bm.

Miestny národný výbor v Socovciach, 1966 – 1986, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Sučanoch, 1945 – 1986, 4,60 bm.

Miestny národný výbor v Šútove, 1982 – 1986, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Trebostove, 1966 – 1971, 0,02 bm.

Miestny národný výbor v Turanoch, 1945 – 1982, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Turčeku, 1945 – 1990, 2,43 bm.

Miestny národný výbor v Turčianskej Štiavničke, 1945 – 1989, 2,50 bm.

Miestny národný výbor v Turčianskom Ďure, 1945 – 1946, 0,05 bm.

Miestny národný výbor v Turčianskom Jasene, 1945 – 1990, 4 bm.

Miestny národný výbor v Turčianskom Petre, 1964 – 1974, 0,01 bm.

Miestny národný výbor v Turčianskych Kľačanoch, 1982 – 1986, 0,12 bm.

Miestny národný výbor vo Valči, 1946 – 1986, 0,24 bm.

Miestny národný výbor vo Vrícku, 1953 – 1985, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Žabokrekoch, 1972 – 1982, 0,12 bm.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Martine, 1854 – 1959, 103 bm, I.

Okresný súd v Martine, sirotský úrad I. stolice v Martine, 1915 – 1948, 0,50 bm.

Okresný súd v Turčianskych Tepliciach, 1859 – 1925, 12,60 bm, I.

IV. 7. Verejní notári

Samuel Galanda, verejný notár v Martine, 1876 – 1928, 0,75 bm.

Ferenc Barta, verejný notár v Martine, 1912 – 1916, 0,12 bm.

Arnold Amman, verejný notár v Martine, 1917 – 1922, 0,12 bm.

Matúš Duchaj, verejný notár v Martine, 1923 – 1951, 1,40 bm.

Ján Petrikovič, verejný notár v Martine, 1939 – 1947, 0,12 bm.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Martine, 1949 – 1985, 44,50 bm.

Okresná prokuratúra v Turčianskych Tepliciach, 1949 – 1960, 2,80 bm.

D. FINANČNÍCTVO

II. Sporiteľne

Sporiteľný ústav v Martine, 1846 – 1851, 0,04 bm.

Sporiteľňa v Martine, 1927 – 1937, 0,03 bm.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Martine, 1927 – 1947, 0,12 bm.

Hasičská vzájomná pokladnica v Martine, 1929 – 1932, 0,02 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

III. Manufaktúry

Továreň na celulózu v Martine, 1902 – 1908, 0,04 bm.

IV. 1. Energetický priemysel

Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava, Vodné elektrárne Trenčín, odštepný závod, závod Sučany 1960 – 1987, 0,08 bm.

IV. 9. Potravinársky priemysel

Stredoslovenský mäsový priemysel, n. p., Zvolen, závod Vrútky, 1963 – 1990, 0,07 bm.

Stredoslovenské mliekarne, n. p., Zvolen, závod Martin, 1968 – 1979, 0,02 bm.

IV. 16. Iné odvetvia priemyslu

Severoslovenské tehelne, n. p., Žilina, závod Martin, 1966 – 1989, 0,96 bm.

V. 2. Roľnícke komory /1942 – 1947/

Oblastná úradovňa Roľníckej komory v Martine, 1942 – 1947, 0,12 bm.

VI. 8. Iné lesné úrady, správy a podniky

Univerzitná základina v Kláštore pod Znievom, 1935 – 1944, 0,24 bm.

Univerzitná základina v Necpaloch, 1943 – 1952, 0,03 bm.

IX. 1. Pozemná doprava

Československé automobilové opravovne, n. p., š. p., Lučenec, odštepný závod Martin – Priekopa, 1973 – 1994, 12,20 bm.

XI. 1. Domáci obchod

ZDROJ, n. p., š. p., Banská Bystrica, odštepný závod Martin – Priekopa, 1953 – 1992, 1 bm.

Uhoľné sklady, n. p., š. p., Martin (Stredoslovenské uhoľné sklady Banská Bystrica, odštepný závod Martin), 1960 – 1992, 7,20 bm.

Zelenina, n. p., š. p., Žilina, odštepný závod Martin, 1988 – 1993, 0,03 bm.

XII. 1. Služby

Podnik služieb, š. p., Martin (Okresné komunálne služby Martin), 1966 – 1992, 0,20 bm.

Reštaurácie, š. p., Martin (Reštaurácie, podnikové riaditeľstvo v Martine), 1960 – 1992, 5,10 bm.

Turčan, š. p., Martin (Podnik miestneho priemyslu Martin), 1960 – 1990, 42 bm.

Ekopolis, spol. s r. o., Martin (Technické služby mesta Martin), 1962 – 1990, 0,26 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

II. Spotrebné družstvá

Potravné družstvo železničiarov vo Vrútkach, 1881 – 1897, 0,04 bm.

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo SVORNOSŤ v Abramovej, 1953 – 1974, 1,08 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Budiši, 1958 – 1970, 0,96 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Bystričke, 1952 – 1974, 4,60 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dvorci, 1952 – 1962, 0,40 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hornej Štubni, 1950 – 1963, 2,40 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Jazernici, 1950 – 1967, 0,84 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kláštore pod Znievom, 1950 – 1963, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Moškovci, 1952 – 1971, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Necpaloch, 1973 – 1980, 0,01 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Ondrašovej, 1952 – 1974, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Podhradí, 1952 – 1972, 1,70 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Polerieke, 1952 – 1974, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Priekope, 1947 – 1954, 0,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Rakši, 1950 – 1964, 1 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Sklenom, 1950 – 1953, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Slovenskom Pravne, 1951 – 1975, 3,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Turčeku, 1952 – 1965, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Turčianskom Petre, 1952 – 1962, 0,96 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Turčianskych Tepliciach, 1960 -1964, 0,72 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Valči, 1950 – 1954, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Záturčí, 1952 – 1962, 1,10 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Mestský výbor Komunistickej strany Slovenska v Martine, 1961 – 1985, 1,90 bm.

Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej v Bystričke, 1920 – 1935, 0,05 bm.

Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej v Mošovciach, 1925 – 1938, 0,06 bm.

Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej v Hornom Turčeku, 1934 – 1937, 0,02 bm.

Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej v Turčianskom Petre, 1936 – 1938, 0,03 bm.

Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej vo Valči, 1938, 0,02 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Martine, 1947 – 1989, 92 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Turčianskych

Tepliciach, 1949 – 1960, 2,40 bm.

III. Zväzy

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Martine, 1947 – 1953, 1,60 bm.

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Turčianskych Tepliciach, 1948 – 1952, 1,30 bm.

Okresný sekretariát Slovenského živnostenského zväzu v Martine, 1949 –1951, 0,40 bm, I.

Okresný výbor Zväzu Cigánov – Rómov na Slovensku v Martine, 1969 – 1973, 0,24 bm.

IV. Odborové hnutie

Okresná odborová rada Revolučného odborového hnutia v Martine, 1960 – 1989, 9 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Okresný výbor Národného frontu SSR v Martine, 1947 -1990, 9,60 bm.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Turčianskych Tepliciach, 1948 – 1959, 3,20 bm.

Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu v Martine, 1952, 0,04 bm.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Miestna pobočka Živeny – Zväzu slovenských žien vo Vrútkach, 1948 – 1952, 0,03 bm.

Miestna pobočka Živeny – Zväzu slovenských žien v Priekope, 1949 – 1952, 0,03 bm.

Okresný dom pionierov a mládeže v Martine, 1971 – 1989, 0,01 bm.

Okresný výbor pre telesnú výchovu a šport v Martine, 1953 -1956, 0,72 bm.

Okresný výbor Slovenského poľovníckeho zväzu v Martine, 1961 -1969, 0,36 bm.

Okresný výbor Socialistickej akadémie v Martine, 1966 – 1990, 1.80 bm.

Okresný výbor Socialistického zväzu mládeže v Martine, 1970 -1987, 0,36 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Turčianskych Tepliciach, 1952 – 1959, 0,60 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Martine, 1970 – 1990, 2,70 bm.

Okresný výbor Zväzu požiarnej ochrany v Martine, 1978 – 1985, 1,50 bm.

Okresný výbor Zväzu pre spoluprácu s armádou v Martine, 1973 – 1986, 1,90 bm.

Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Martine, 1943 -1992, 0,36 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

II. 7. Vydavateľstvá a redakcie

Nový Život Turca, spol. s r.o. v Martine, 1983 – 1992, 4,78 bm.

III. 4. Osvetové strediská

Okresné osvetové stredisko v Martine, 1977 – 1978, 0,05 bm.

IV. Domy kultúry a osvety

Dom osvety v Martine, 1953 – 1955, 0,05 bm.

V. Iné kultúrno – osvetové inštitúcie

Divadelná technika, š. p. v Martine, 1962 – 1990, 1,68 bm.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Gymnázium Viliama Paulínyho Tótha v Martine, 1919 – 1992, 7,20 bm.

Jedenásťročná stredná škola v Kláštore pod Znievom, 1925 -1959, 3,10 bm.

III. Stredné odborné školy

Kláštorský učiteľský ústav v Kláštore pod Znievom, 1870 – 1915, 0,17 bm.

Štátna učiteľská akadémia v Turčianskych Tepliciach, 1912 – 1949, 0,05 bm.

Štátna slovenská Obchodná akadémia v Martine, 1940 – 1949, 0,05 bm.

Stredná priemyselná škola v Martine, 1949 – 1992, 23,14 bm.

Ústav M. R. Štefánika v Martine, 1925 – 1938, 0,05 bm.

IV. Odborné školy

Vyššia hospodárska škola podniková v Martine, 1949 – 1953, 0,03 bm.

Štátna vyššia roľnícka škola v Martine, 1949 – 1951, 0,06 bm.

Štátna vyššia hospodárska škola v Martine, 1939 – 1944, 0,60 bm.

Odborná škola pre ženské povolania v Martine, 1924 – 1937, 0,05 bm.

V. Učňovské školy

Poľnohospodárska majstrovská škola v Necpaloch, 1952 – 1953, 0,01 bm.

Štátna základná roľnícka škola v Martine, 1949 – 1950, 0,01 bm.

Základná roľnícka škola v Turčianskom Petre, 1949 – 1950, 0,04 bm.

Štátna roľnícka škola v Martine, 1935 – 1949, 0,12 bm.

Štátna roľnícka škola v Záturčí, 1921 – 1935, 0,12 bm.

Priemyselná učňovská škola v Martine, 1883 – 1897, 0,02 bm.

Lesnícke odborné učilište v Hornej Štubni, 1945 – 1965, 1,30 bm.

VI. Základné školy

Evanjelická a. v. ľudová škola v Diviakoch, 1924 – 1943, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Diviakoch, 1944 – 1962, 0,36 bm.

Základná škola v Kláštore pod Znievom, 1959 – 1984, 1,34 bm.

Základná deväťročná škola v Košťanoch nad Turcom, 1923 – 1968, 0,84 bm.

Základná deväťročná škola v Krpeľanoch, 1926 – 1965, 0,96 bm.

Národná škola v Malom Čepčíne, 1919 – 1955, 0,48 bm.

Maďarská kráľovská meštianska škola v Martine, 1880 – 1919, 0,80 bm.

Súkromná meštianska škola v Martine, 1889 – 1899, 0,03 bm.

Evanjelická a. v. ľudová škola v Martine, 1921 – 1944, 0,84 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Martine, 1917 – 1934, 0,24 bm.

I. národná škola T. G. Masaryka v Martine, 1919 – 1953, 2,28 bm.

Štátna meštianska škola v Martine, 1918 – 1946, 1,68 bm.

II. stredná škola dievčenská v Martine, 1937 – 1953, 0,96 bm.

Štátna dievčenská ľudová škola v Martine, 1944 – 1953, 0,48 bm.

I. osemročná stredná škola v Martine, 1953 – 1960, 0,84 bm.

Základná deväťročná škola v Martine, Ul. Bernolákova, 1946 – 1979, 2,88 bm.

Základná škola v Martine, Ul. Jahodnícka, 1961 – 1989, 2,44 bm.

Základná škola v Martine, Ul. Čapajevova, 1958 – 1985, 0,60 bm.

Základná škola v Martine, Ul. Mudroňova, 1960 – 1992, 3 bm.

Základná škola v Martine, Ul. Východná, 1969 – 1990, 2,16 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Mošovciach, 1906 – 1945, 0,24 bm.

Evanjelická a. v. ľudová škola v Mošovciach, 1920 – 1945, 0,36 bm.

Štátna ľudová škola v Mošovciach, 1919 – 1924, 0,02 bm.

Národná škola zmiešaná v Mošovciach, 1944 – 1953, 0,36 bm.

Základná deväťročná škola Jána Kollára v Mošovciach, 1922 – 1968, 2,40 bm.

Základná deväťročná škola v Nolčove, 1923 – 1967, 0,96 bm.

Základná deväťročná škola v Priekope, Ul. Priehradná, 1912 – 1984, 0,82 bm.

Základná deväťročná škola v Rakši, 1920 – 1976, 0,72 bm.

Evanjelická a. v. ľudová škola v Rakši, 1872 – 1935, 0,02 bm.

Základná deväťročná škola v Sučanoch, 1923 – 1972, 3,60 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Turanoch, 1919 – 1945, 0,24 bm.

Evanjelická a. v. ľudová škola v Turanoch, 1919 – 1945, 0,84 bm.

Národná škola v Turanoch, 1945 – 1960, 0,84 bm.

Základná škola v Turčeku, 1932 – 1992, 0,60 bm.

Národná škola v Turčianskom Petre, 1928 – 1961, 0,48 bm.

Národná škola v Turčianskych Tepliciach, 1950 – 1953, 0,12 bm.

Štátna ľudová škola v Turčianskych Tepliciach, 1919 – 1943, 0,36 bm.

Osemročná stredná škola v Turčianskych Tepliciach, 1936 – 1956, 0,84 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola vo Valči, 1871 – 1946, 1,20 bm.

Obecná ľudová škola vo Valči, 1930 – 1941, 0,12 bm.

Národná škola vo Valči, 1946 – 1956, 0,12 bm.

Maďarská štátna základná škola vo Vrútkach, 1880 – 1919, 1,72 bm.

Evanjelická a. v. ľudová škola vo Vrútkach, 1942 – 1944, 0,12 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola vo Vrútkach, 1942 – 1944, 0,12 bm.

Osemročná stredná škola vo Vrútkach, 1919 – 1957, 2,60 bm.

Národná škola dievčenská vo Vrútkach, 1919 – 1955, 2,64 bm.

Základná deväťročná škola vo Vrútkach, Ul. Pionierov, 1957 – 1975, 0,72 bm.

VIII. Iné školy a školské zariadenia

Osobitná škola internátna v Krpeľanoch, 1960 – 1986, 0,72 bm.

Materská škola v Martine, Ul. Priehradná, 1976 – 1986, 0,03 bm.

Materská škola v Sklenom, 1966, 0,02 bm.

IX. Školské správy

Školský inšpektorát v Martine, 1895 – 1952, 13,80 bm.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 3. Okresné ústavy národného zdravia

Okresný ústav národného zdravia v Martine, 1975 – 1979, 0,12 bm.

I. 11. Iné zdravotnícke zariadenia

VI. územné detské jasle v Martine, 1967 – 1991, 0,14 bm.

II. 1. Nemocenské a sociálne poistenie

Okresná národná poisťovňa v Martine, 1929 – 1953, 0,70 bm.

Okresný zbor Liečebného fondu verejných zamestnancov v Martine, 1926 – 1938, 1,40 bm, I.

II. 4. Domy dôchodcov

Domov dôchodcov v Turčianskych Tepliciach, 1964 – 1989, 0,10 bm.

II. 5. Charitné domovy a charitné organizácie

Charitný domov v Kláštore pod Znievom, 1959 – 1987, 0,12 bm.

Slovenský katolícky sirotinec v Kláštore pod Znievom, 1919 – 1950, 1,20 bm.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Okresný ústav sociálnych služieb v Martine, 1980 – 1990, 3 bm.

Okresná starostlivosť o mládež v Martine, 1931 – 1950, 6,60 bm.

Zdravotná inšpekčná služba v Martine, 1932 – 1933, 0,24 bm.

M. RODINY A OSOBY

I. Rodiny

Konček z Kaľamenovej, 1514 – 1927, 0,24 bm.

Galanda z Martina, 1710 – 1875, 0,02 bm.

II. Osobné fondy

Martin Benka, 1939 – 1967, 0,05 bm.

Ján Hlavaj, 1909 – 1949, 0,60 bm.

František Hrušovský, 1937 – 1944, 0,12 bm.

Michal Kollár z Mošoviec, 1844 – 1890, 0,17 bm.

Štefan Ruttkay – Nedecký, 1819, 0,01 bm.

Štefan Torok, 1899, 0,01 bm.

Izidor Žiak – Somolický, 1893 – 1894, 0,02 bm

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

I. Cechy

Cech mlynárov v Jazernici, 1819 – 1870, 0,12 bm.

Cech mlynárov v Kláštore pod Znievom, 1832 – 1876, 0,03 bm.

Cech čižmárov v Martine, 1721 – 1875, 0,12 bm.

Cech farbiarov v Martine, 1833 – 1896, 0,24 bm.

Cech kováčov a kolárov v Martine, 1833 – 1896, 0,12 bm.

Cech krajčírov v Martine, 1692 – 1875, 0,24 bm.

Cech sedlárov a remenárov v Martine, 1844 – 1873, 0,06 bm.

Cech ševcov v Martine, 1688 – 1795, 0,01 bm.

Cech ševcov v Mošovciach, 1550-1720, 0,03 bm

Cech blanárov, grznárov a kušnierov v Mošovciach, 1682 – 1872, 0,06 bm.

Cech čižmárov v Mošovciach, 1720 – 1867, 0,15 bm.

Cech kordovánikov v Mošovciach, 1816 – 1872, 0,02 bm.

Cech kováčov a kotlárov v Mošovciach, 1792 – 1848, 0,01 bm.

Cech krajčírov v Mošovciach, 1690 – 1860, 0,16 bm.

Cech mäsiarov v Mošovciach, 1713 – 1848, 0,06 bm.

Cech mlynárov v Mošovciach, 1819 – 1835, 0,01 bm.

Cech remenárov a garbiarov v Mošovciach, 1832 – 1874, 0,04 bm.

Cech súkeníkov v Mošovciach, 1791 – 1899, 0,02 bm.

Cech stolárov a šlosiarov v Mošovciach, 1813 – 1849, 0,01 bm.

Cech hrnčiarov v Slovenskom Pravne, 1827 – 1886, 0,03 bm.

Cech čižmárov v Sučanoch, 16.2.1867, 0,01 bm.

Cech krajčírov v Sučanoch, 1833, 1850, 0,01 bm.

II. Živnostenské spoločenstvá

Okresné živnostenské spoločenstvo v Martine, 1925 – 1952, 7,40 bm, I.

Odbor kováčov a podkováčov v Martine, 1924 – 1944, 0,03 bm, I.

Odbor hostinských, výčapníkov a kaviarnikov v Martine, 1932 – 1943, 0,15 bm, I.

Odborné spoločenstvo mäsiarov a údenárov v Martine, 1933 – 1951, 0,30 bm, I.

Zväz zmiešaných živnostenských spoločenstiev v Martine, 1935 – 1943, 0,12 bm, I.

III. Urbarialisti, komposesoráty a pasienkové spoločenstvá

Urbár v Belej, 1772 – 1774, 0,02 bm.

Urbár v Borcovej, 1824 – 1836, 0,02 bm.

Urbár v Lipovci, 1882 – 1904, 0,12 bm.

Spoločenstvo urbarialistov v Hornej Štubni, 1925 – 1948, 0,12 bm.

Urbár v Martine, 1637 – 1907, 0,12 bm.

Urbár v Mošovciach, 1883 – 1949, 0,06 bm.

Urbár v Ondrašovej, 1859 – 1908, 0,02 bm.

Urbár v Priekope, 1860 – 1876 – 1898, 0,14 bm.

Urbár panstva Svätá Mara v Socovciach, 1767 – 1769, 0,02 bm.

Urbár v Turanoch, 1778 – 1779, 0,03 bm.

Urbár vo Valči, 1772 – 1774, 0,02 bm.

Urbár vo Vrícku, 1891 – 1919, 0,02 bm.

Urbár v Záturčí, 1891 – 1911, 0,06 bm.

IV. Spolky

Filiálka Uhorského Červeného kríža v Kláštore pod Znievom, 1914 – 1919, 0,02 bm.

Filiálka Uhorského Červeného kríža v Turčianskych Tepliciach, 1915 – 1918, 0,03 bm.

Župný výbor Uhorského Červeného kríža v Martine, 1914 – 1918, 0,02 bm.

Meštiansky remeselný spolok v Martine, 1872 – 1900, 0,04 bm.

Priemyselný spolok v Martine, 1870 – 1928, 1,10 bm, I.

Spolok obuvníkov v Mošovciach, 1872, 0,02 bm.

Lovecký ochranný spolok v Martine, 1922 – 1949, 0,24 bm.

Spolok Tučianskych akademikov v Martine, 1925 – 1938, 0,02 bm.

Spolok Slovenská práca v Martine, 1928 – 1938, 0,24 bm.

Spolok chovateľov drobného čistokrvného domáceho zvieratstva v Martine, 1929 – 1951, 0,08 bm.

Sedliacka jazda v Martine, 1932 – 1938, 0,05 bm.

Občianska beseda v Mošovciach, 1896-1927, 0.05 bm

Občianska beseda kláštorsko – lazianska v Kláštore pod Znievom, 1919 – 1938, 0,04 bm.

V. Záujmové organizácie

Telocvičná jednota SOKOL v Martine, 1919 – 1955, 0,24 bm.

Obchodná a priemyselná komora v Bratislave, pobočka v Martine, 1923 – 1937, 0,05 bm.

Zemské odborné spoločenstvo staviteľov pre Slovensko v Martine, 1935, 0,02 bm.

Zväz chovateľov oviec v Martine, 1936 – 1948, 0,12 bm.

O. ZBIERKY

II. Listiny /rozličnej proveniencie/

Zbierka listín, 1841, 1855, 0,02 bm.

IV. Mapy, plány a technická dokumentácia

Zbierka máp, 19. storočie, 0,03 bm.

P. INÉ ARCHÍVNE FONDY

Národný akčný výbor v Martine, 1945 – 1949, 0,12 bm.

Chcete originálny darček pre vašich blízkych (alebo pre seba?:)) unikátna publikácia AKO SI ZOSTAVIŤ RODOKMEŇ vám pomôže odhaliť históriu vášho rodu. Objednajte si ju pod stromček za zvýhodnenú cenu s venovaním od autorov. Stačí kliknúť sem!

9 thoughts on “Štátny okresný archív v Martine

 • 12. januára 2011 at 15:05
  Permalink

  Dobrý deň potrebovala by som opis vysvedčenia. Ale neviem kde mam za tým ist škola patrila pod byvali podnik Turčan v Martine. A neviem kde maju svoj archiv teraz. teda kde by som za tym mala ist. Ďakujem za vašu skoru odopoveď.

  Reply
 • 12. januára 2011 at 16:32
  Permalink

  Dobry den, podla zoznamu sucasnych skol v meste tipujem, ze nastupcom danej skoly by mohla byt Stredna odborna skola obchodu a sluzieb na Stavbarskej ulici. Kontakt: http://www.zssmt.sk/e107/contact.php
  Ak je naozaj nastupnickou skolou, prave tam by ste sa mali obratit.

  Reply
 • 23. januára 2011 at 18:34
  Permalink

  Dobrý deń, potrebovala by som opis vysvedcenia zo Strednej zdravotnickej skoly v Martine z roku 1980, len neviem najst jej archiv. Dakujem
  Miroslava Oršulová

  Reply
 • 21. februára 2011 at 17:47
  Permalink

  Dobrý deň chcela by som sa Vás spýtať resp. potvrdiť jednu informáciu, že či sa u Vás v archíve ešte nachádza rukopis Františka Mojtu (pedagóga,autora učebníc,starostu Nitry,..) nakoľko píšem aj o tejto osobnosti bakalársku prácu.. za odpoved uz vopred dakujem

  Reply
 • 21. februára 2011 at 18:02
  Permalink

  Vážená slečna Murínová,

  Na ktorý archív bol smerovaný Váš dotaz? Táto stránka nie je stránka archívov, ale stránka o genealógii. Spýtajte sa priamo v príslušnom archíve. Adresy a kontakty nájdete tu.

  Peter

  Reply
 • 17. marca 2011 at 7:04
  Permalink

  Aký -ak existuje- je archívny materiál o dejinách, či poznatkoch o medovníkároch Turca, alebo Slovenska,resp. v akých zborníkoch je zmienka o včelárstve Turca, včelároch turca a tým aj o medovnikároch. Za odpoveď Vám v mene nás -medovnikárov 2011 -ďakujem. Janiga.

  Reply
 • 20. mája 2019 at 12:29
  Permalink

  dobry den,

  obraciam sa na vas s prozbou, ci by ste mi mohli vyhladat SKOLSKY VYUCOVACI PROGRAM (skvp) zo strednej priemyselnej skoly v martine z roku 1997. bol som studentom na strednej priemyselnej skole v rokoch 1997 – 2001. kedze sa zmenil zakon a tym sa aj zmenil (skvp) na strednej priemyselnej skole v martine. aktualna riaditelka na SPS v martine my povedala ze ona mena pristup k tymto informaciam, a ze nema ani ziadnu kopiu.

  Reply
  • 20. mája 2019 at 12:33
   Permalink

   dobry den,

   obraciam sa na vas s prozbou, ci by ste mi mohli vyhladat SKOLSKY VYUCOVACI PROGRAM (skvp) zo strednej priemyselnej skoly v martine z roku 1997. bol som studentom na strednej priemyselnej skole v rokoch 1997 – 2001. kedze sa zmenil zakon a tym sa aj zmenil (skvp) na strednej priemyselnej skole v martine. aktualna riaditelka na SPS v martine my povedala ze ona mena pristup k tymto informaciam, a ze nema ani ziadnu kopiu.

   dakujem MATUS

   Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *