Štátny okresný archív vo Zvolene

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/2, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV VO ZVOLENE

Podboroviansky potok 4052, P.O.BOX 188

960 01 Zvolen – Podborová

Telefón: 0855/533 18 38

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XI. 7. Štátne odborné úrady do roku 1922

Okresný lesodohliadací úrad v Krupine, (1885) 1913 – 1918, 0,50 bm.

XI. 6. Slúžnovské úrady do roku 1922

Slúžnovský úrad vo Zvolene, 1920 – 1922, 0,50 bm.

XVI. 2. Finančné správy

Daňová správa v Krupine, 1929 – 1949, 25 bm, I.

Daňová správa vo Zvolene, 1932 – 1950 (1952), 24 bm.

Okresná finančná správa vo Zvolene, 1971 – 1990, 1,62 bm.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňový úrad v Krupine, 1929 – 1950, 3 bm.

Daňový úrad vo Zvolene, 1882 – 1949, 30 bm.

Dôchodkový kontrolný úrad v Krupine, 1944 – 1950, 1,75 bm.

Dôchodkový kontrolný úrad vo Zvolene, 1930 – 1949, 0,87 bm, I.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Krupine, (1882) 1923 – 1945, 96,25 bm, I, K.

Okresný úrad vo Zvolene, (1903) 1923 – 1945 (1950), 55 bm, I, K.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Katastrálny meračský úrad vo Zvolene, 1927 – 1945, 0,10 bm.

Okresná verejná sprostredkovateľňa práce vo Zvolene, 1928 – 1940, 0,50 bm, I.

Úrad práce pre poľnohospodárske robotníctvo vo Zvolene, 1921 – 1942, 1,75 bm, I.

Úrad práce v Krupine, 1944 – 1945, 0,25 bm, I.

Úrad práce vo Zvolene, 1938 – 1945, 1,65 bm, I.

Verejná sprostredkovateľňa práce v Krupine, 1932 – 1940, 0,12 bm, I.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Krupine, (1925) 1945 – 1960, 144,25 bm, I, K.

Okresný národný výbor vo Zvolene, (1884) 1945 – 1990, 450 bm, I, K.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Okresná poľnohospodárska správa vo Zvolene, 1957 – 1986, 26,25 bm.

Okresná správa cestovného ruchu vo Zvolene, 1981 – 1990, 9,12 bm.

Okresný úrad ochrany práce vo Zvolene, (1942) 1946 – 1950, 1,90 bm, I.

Úrad ochrany práce v Krupine, 1945 – 1950, 1,75 bm, I.

XXIV. 1. Magistráty do roku 1945

Magistrát mesta Krupiny, (1231) 1918 – 1939, 175 bm, I, K.

Magistrát mesta Zvolena, 1323 – 1922 (1934), 131 bm, I.

XXIV. 2. Mestské úrady do roku 1945

Mestský úrad vo Zvolene, 1923 – 1945 (1946), 16 bm, I.

XXIV. 3. Mestečká do roku 1945

Mestečko Dobrá Niva, 1256 – 1939, 0,50 bm.

Mestečko Pliešovce, 1565 – 1945 (1953), 2,50 bm.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Notársky úrad v Babinej, 1867 – 1943, 0,62 bm, I.

Notársky úrad v Detve, 1811 – 1945, 4,50 bm.

Notársky úrad v Detvianskej Hute, 1891 – 1945 (1951), 2 bm.

Obvodný notársky úrad v Budči, 1814 – 1945 (1950), 8,25 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Bzovíku,1858 – 1944 (1947), 4 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Dobrej Nive, 1908 – 1944, 0,75 bm.

Obvodný notársky úrad v Hájnikoch, 1928 – 1941, 0,50 bm.

Obvodný notársky úrad v Hontianskych Nemciach, 1906 – 1944, 0,25 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Hontianskych Rykynčiciach, 1877 – 1944, 3,75 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Hontianskych Tesároch, 1874 – 1945, 2,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Hornom Tisovníku, 1900 – 1945, 0,10 bm.

Obvodný notársky úrad v Kostolných Moravciach, 1915 – 1944, 0,22 bm.

Obvodný notársky úrad v Krupine, 1919 – 1944, 32 bm, K.

Obvodný notársky úrad v Ladzanoch, 1897 – 1909, 0,10 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Litave, 1897 – 1939, 0,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Očovej, 1596 – 1945, 2,50 bm.

Obvodný notársky úrad v Ostrej Lúke, 1901 – 1945, 0,75 bm.

Obvodný notársky úrad v Sáse, 1816 – 1945, 4 bm.

Obvodný notársky úrad v Sebechleboch, 1907 – 1924, 0,12 bm.

Obvodný notársky úrad v Senohrade, 1883 – 1944, 7,50 bm.

Obvodný notársky úrad v Trní, 1896 – 1916, 0,12 bm.

Obvodný notársky úrad vo Zvolenskej Slatine, 1907 – 1945, 2 bm.

XXIV. 5. Iné miestne úrady do roku 1945

Obec Krnišov, 1703 – 1935, 0,10 bm.

Obec Lišov, 1920 – 1945, 0,12 bm.

Obec Lukavica, 1890 – 1945, 0,20 bm.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Detve, (1896) 1945 – 1980, 13,37 bm.

Mestský národný výbor v Krupine, 1944 – 1977, 31 bm.

Mestský národný výbor v Sliači, 1960 – 1974, 3 bm.

Mestský národný výbor vo Zvolene, (1877) 1944 – 1977, 33 bm.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Budči, 1945 – 1950, 1,25 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bzovíku, (1929) 1945 –1950, 0,87 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Čabradskom Vrbovku, (1922) 1945 – 1950, 7,50 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dobrej Nive (1936) 1945 – 1950, 1,50 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hontianskych Nemciach, (1935) 1945 – 1950 (1969), 1,37 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hontianskych Tesároch, (1940) 1945 – 1950, 0,75 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Horných Rykynčiciach, (1940) 1945 – 1950 (1957), 1 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hornom Tisovníku, (1932) 1945 – 1950, 0,75 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kostolných Moravciach, (1928) 1945 – 1950, 0,25 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Litave, 1946 – 1949, 0,10 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Očovej, (1913) 1945 – 1950, 0,75 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Ostrej Lúke, 1944 – 1950, 1,25 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Sáse, 1945 – 1950, 0,25 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Sebechleboch, 1947 – 1951, 0,12 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Senohrade, 1944 – 1950, 2 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Zvolenskej Slatine, (1922) 1945 – 1950, 2,50 bm.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestny národný výbor v Babinej, (1927) 1945 – 1971, 1,50 bm.

Miestny národný výbor v Bacúrove, (1871) 1948 – 1969 (1975), 0,87 bm.

Miestny národný výbor v Báčovciach, (1925) 1946 – 1970, 0,62 bm.

Miestny národný výbor v Brezinách, 1952 – 1974, 1,12 bm.

Miestny národný výbor v Budči,1952 – 1980, 1,87 bm.

Miestny národný výbor v Bzovíku, 1949 – 1970, 1,75 bm.

Miestny národný výbor v Bzovskej Lehôtke, (1939) 1945 – 1970, 0,75 bm.

Miestny národný výbor v Cerove, (1938) 1945 – 1971, 1,37 bm.

Miestny národný výbor v Čabradskom Vrbovku, (1917) 1950 – 1971, 1,62 bm.

Miestny národný výbor v Čekovciach, 1951 – 1970, 0,87 bm.

Miestny národný výbor v Detvianskej Hute, (1924) 1945 – 1971, 3 bm.

Miestny národný výbor v Devičí, (1928) 1946 – 1971, 1,25 bm.

Miestny národný výbor v Dobrej Nive, 1945 – 1970, 2,12 bm.

Miestny národný výbor v Dolnom Badíne, 1946 – 1967, 0,67 bm.

Miestny národný výbor v Dolnom Tisovníku, 1950 – 1959, 0,10 bm.

Miestny národný výbor v Dolných Mladoniciach, 1950 – 1971, 0,75 bm.

Miestny národný výbor v Dolných Rykynčiciach, 1946 – 1964, 0,75 bm.

Miestny národný výbor v Domanikách, (1925) 1946 – 1970, 0,62 bm.

Miestny národný výbor v Drážovciach, (1925) 1946 – 1970, 0,62 bm.

Miestny národný výbor v Drieňove,(1918) 1949 – 1968, 1 bm.

Miestny národný výbor v Dubovom, 1949 – 1971, 0,62 bm.

Miestny národný výbor v Dúbravách, 1948 – 1968, 1 bm.

Miestny národný výbor v Dudinciach, (1928) 1950 – 1989, 9,75 bm.

Miestny národný výbor v Dvorníkoch, 1946 – 1971, 0,62 bm.

Miestny národný výbor v Hontianskych Moravciach, 1958 – 1971, 0,75 bm.

Miestny národný výbor v Hontianskych Nemciach, 1949 – 1971, 3 bm.

Miestny národný výbor v Hontianskych Tesároch, 1947 – 1971, 1,62 bm.

Miestny národný výbor v Hornom Badíne, (1924) 1949 – 1966, 0,75 bm.

Miestny národný výbor v Hornom Tisovníku, 1945 – 1968, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Horných Mladoniciach, (1935) 1944 – 1967, 0,75 bm.

Miestny národný výbor v Hriňovej, (1944) 1945 – 1971, 3,75 bm.

Miestny národný výbor v Hronskej Breznici, 1950 – 1971, 0,75 bm.

Miestny národný výbor v Jalšovníku, 1950 – 1971, 0,62 bm.

Miestny národný výbor v Klokoči, 1948 – 1963, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Kostolných Moravciach, 1946 – 1960, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Kováčovej, 1950 – 1976, 0,87 bm.

Miestny národný výbor v Kozom Vrbovku, 1950 – 1963, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Kráľovej, 1956 – 1968, 0,25 bm.

Miestny národný výbor v Kráľovciach, (1941) 1945 – 1965, 0,87 bm.

Miestny národný výbor v Kráľovciach – Krnišove, 1964 – 1971, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Krnišove, 1948 – 1963, 1 bm.

Miestny národný výbor v Kriváni, 1955 – 1968, 1,30 bm.

Miestny národný výbor v Lackove, 1946 – 1968, 1 bm.

Miestny národný výbor v Ladzanoch, (1925) 1950 – 1971, 1,25 bm.

Miestny národný výbor v Lieskovci, 1950 – 1971, 0,75 bm.

Miestny národný výbor v Lišove, 1950 – 1971, 1,30 bm.

Miestny národný výbor v Litave, 1950 – 1971, 1,50 bm.

Miestny národný výbor v Lukavici, (1933) 1945 – 1970, 0,87 bm.

Miestny národný výbor v Lukovom, 1952 – 1971, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Medardovciach, (1922) 1945 – 1976, 1,50 bm.

Miestny národný výbor v Merovciach, 1951 – 1960, 0,25 bm.

Miestny národný výbor v Michalkovej, (1911) 1947 – 1971, 0,37 bm.

Miestny národný výbor v Očovej, 1945 – 1975, 2,75 bm.

Miestny národný výbor v Opatovských Moravciach, 1951 – 1962, 0,25 bm.

Miestny národný výbor v Ostrej Lúke, 1947 – 1971, 1,50 bm.

Miestny národný výbor v Ostrej Lúke – Bacúrove, 1970 – 1986, 0,75 bm.

Miestny národný výbor v Pliešovciach, (1922) 1945 – 1986, 14,25 bm.

Miestny národný výbor v Podzámčoku, (1935) 1952 – 1971, 0,62 bm.

Miestny národný výbor v Rybároch, 1952 – 1959, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Rykynčiciach, 1957 – 1979, 1,75 bm.

Miestny národný výbor v Sampore, (1942) 1945 – 1971, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Sáse, (1931) 1944 – 1972, 1,25 bm.

Miestny národný výbor v Sebechleboch, 1945 – 1970, 2,25 bm.

Miestny národný výbor v Selciach, 1951 – 1964, 0,37 bm.

Miestny národný výbor v Senohrade, 1945 – 1969, 3 bm.

Miestny národný výbor v Sielnici, (1923) 1945 – 1971, 0,87 bm.

Miestny národný výbor Sitnianskej Lehôtke, (1901) 1946 – 1969, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Slatinke, 1950 – 1971, 0,75 bm.

Miestny národný výbor v Slatinských Lazoch, 1952 – 1968, 0,75 bm.

Miestny národný výbor v Starej Hute, 1945 – 1970, 0,75 bm.

Miestny národný výbor v Stožku, 1949 – 1972, 1,12 bm.

Miestny národný výbor v Súdovciach, (1922) 1951 – 1968, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Šipiciach, 1950 – 1971, 1 bm.

Miestny národný výber v Šudinciach, 1946 – 1971, 0,87 bm.

Miestny národný výbor v Teranoch, (1937) 1944 – 1971, 1,25 bm.

Miestny národný výbor v Tŕni, (1914) 1946 – 1971, 1 bm.

Miestny národný výbor v Trpíne, 1946 – 1971, 0,75 bm.

Miestny národný výbor v Turovej, (1920) 1947 – 1983, 1,12 bm.

Miestny národný výbor v Uňatíne, 1945 – 1971, 0,62 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkej Lúke, 1952 – 1971, 0,62 bm.

Miestny národný výbor vo Vígľaši, 1945 – 1971, 1,25 bm.

Miestny národný výbor vo Vígľašskej Hute – Kalinke, 1952 – 1962, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Záježovej, 1959 – 1984, 1,85 bm.

Miestny národný výbor v Zemianskom Vrbovku, 1945 – 1971, 1,25 bm.

Miestny národný výbor v Zvolenskej Slatine, 1950 – 1979, 2,35 bm.

Miestny národný výbor v Železnej Breznici, 1950 – 1984, 1,62 bm.

Miestny národný výbor v Žibritove, (1935) 1945 – 1971, 0,87 bm.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Krupine, 1874 – 1949, 26,37 bm, I.

Okresný súd vo Zvolene, 1900 – 1950, 13 bm, I.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Krupine, 1949 – 1960, 4,87 bm.

Okresná prokuratúra vo Zvolene, 1949 – 1973, 29,25 bm.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

III. 2. Štátne policajné úrady

Štátny policajný úrad vo Zvolene, 1940 – 1942, 0,12 bm.

D. FINANČNÍCTVO

II. Sporiteľne

Krupinská sporiteľňa, úč. spol. v Krupine, 1893 – 1936, 0,12 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

IV. 9. Potravinársky priemysel

Peter Molec – výroba bryndze a syrov vo Zvolenskej Slatine, 1925 – 1951, 0,25 bm.

Stredoslovenské mliekarne, podnikové riaditeľstvo, n. p., Zvolen, 1955 – 1980, 3,50 bm.

V. 2. Roľnícke komory (1942 – 1947)

Oblastná úradovňa Roľníckej komory v Krupine, 1944, 0,12 bm, I.

V. 3. Štátne majetky

Štátny majetok, š. p. v Ostrej Lúke, 1974 – 1997, 7,75 bm.

V. 8. Iné poľnohospodárske podniky

Veľkovýkrmne, podnik Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, n. p., Zvolen, stredisko v Ostrej Lúke, 1974 – 1982, 0,62 bm.

Agrokomplex, podnik Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, n. p., Zvolen, hospodárstvo v Ostrej Lúke, 1975 – 1989, 1,50 bm.

XI. 1. Domáci obchod

Obchod s palivom, š. p., Zvolen (Stredoslovenské uhoľné sklady, n. p., Banská Bystrica, odštepný závod Zvolen), 1957 – 1994, 5,50 bm.

Zelenina, n. p., š. p., Banská Bystrica, odštepný závod vo Zvolene, 1960 – 1991, 1,25 bm.

XII. 1. Služby

Združené služby, š. p. v Dudinciach, 1971 – 1992, 7,25 bm.

Technické služby mesta Zvolen, 1955 – 1974, 0,30 bm.

XII. 2. Stavebné organizácie

Okresný stavebný podnik vo Zvolene, 1946 – 1976, 19,76 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo v Babinej, 1950 – 1971, 1,87 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Báčovciach, 1949 – 1974, 0,75 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Brezinách, 1960 – 1971, 0,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Bzovíku, 1959 – 1971, 1 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Bzovskej Lehôtke, 1958 – 1973, 0,80 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Cerove, 1951 – 1975, 2,62 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Čabradskom Vrbovku, 1955 – 1972, 2 bm.

Jednotné roľnícke družstvo ČABRAĎ so sídlom v Čabradskom Vrbovku, 1972 – 1974, 0,75 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Čekovciach, 1950 – 1971, 1 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Detve, 1959 – 1979, 3,75 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Devičí, 1950 – 1973, 2,37 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dobrej Nive, (1948) 1949 – 1970, 3 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Nový život so sídlom v Dobrej Nive, 1971 – 1975, 1,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dolných Mladoniciach, 1958 – 1971, 0,62 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dolných Rykynčiciach, 1953 – 1964, 0,25 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dolnom Badíne, 1957 – 1966, 0,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo SNP so sídlom v Dolnom Badíne, (1964) 1966 – 1974, 1,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo SNP – Čabraď so sídlom v Badíne, (1971) 1974 – 1982, 4,60 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Domanikách, 1958 – 1960, 0,05 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Drážovciach, 1952 – 1971, 0,81 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Drieňove, 1949 – 1972, 1,43 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dubovom, 1958 – 1975, 3,15 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dudinciach, 1951 – 1969, 1 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dvorníkoch, 1951 – 1970, 0,87 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hájnikoch, (1948) 1949 – 1963, 2,62 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hontianskych Moravciach, 1960 – 1984, 8,37 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hontianskych Nemciach, 1958 – 1974, 3,75 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hontianskych Nemciach – Majeri, 1958 – 1965, 0,32 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hontianskych Nemciach – Rakovci, 1951 – 1965, 0,25 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hontianskych Tesároch, 1951 – 1969, 1 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Horných Mladoniciach, 1958 – 1972, 1,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Horných Rykynčiciach, 1951 – 1962, 0,31 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hornom Badíne, 1958 – 1966, 0,75 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Jalšovníku, 1957 – 1971, 0,75 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Klokoči, 1957 – 1972, 1,25 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kostolných Moravciach, 1956 – 1964, 0,25 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kozom Vrbovku, 1957 – 1972, 0,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kráľovciach, 1957 – 1964, 0,07 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Krnišove, 1959 – 1964, 0,03 bm.

Jednotné roľnícke družstvo 1. máj so sídlom v Kráľovciach – Krnišove, 1964 – 1973, 0,87 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kriváni, 1959 – 1984, 6,62 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Lackove, 1958 – 1972, 1,25 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Ladzanoch, 1951 – 1973, 2,15 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Lieskovci, 1951 – 1974, 5 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Lišove, 1953 – 1972, 1,25 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Litave, 1958 – 1974, 2,62 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Lukavici, 1955 – 1972, 1,62 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Lukovom, 1952 – 1973, 1,25 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Medovarciach, 1950 – 1961, 1 bm.

Jednotné roľnícke družstvo POKROK so sídlom v Medovarciach, 1961 – 1974, 2,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Merovciach, 1951 – 1960, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Očovej, 1950 – 1974, 4 bm.

Jednotné roľnícke družstvo 20. výročia SNP so sídlom v Očovej, (1951) 1974 – 1984, 6,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Očovej – Holcovom Majeri, 1958 – 1970, 0,37 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Očovských Dúbravkách, 1958 – 1971, 0,62 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Očovských Ivinách, 1951 – 1971, 0,37 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Opatovských Moravciach, 1949 – 1964, 0,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Ostrej Lúke, 1949 – 1974, 3 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Pliešovciach, 1959 – 1976, 10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Podzámčoku, 1958 – 1974, 0,62 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Rybároch, 1949 – 1962, 1,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Rykynčiciach, 1959 – 1973, 4 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Sampore, 1953 – 1970, 1,37 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Sáse, 1952 – 1971, 1,25 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Sebechleboch, 1949 – 1975, 7,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo ČSSP so sídlom v Sebechleboch, 1971 – 1981, 4,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Selciach, (1959) 1966 – 1972, 0,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Senohrade, 1952 – 1973, 3,25 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Sielnici, 1948 – 1971, 4,75 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Sitnianskej Lehôtke, 1962 – 1970, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Slatinských Lazoch, 1957 – 1972, 1,25 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Podjavorie so sídlom v Slatinských Lazoch, 1973 – 1980, 5,25 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Sliači, 1963 – 1972, 2 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Mier so sídlom v Sliači, 1963 – 1980, 10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Súdovciach, 1956 – 1972, 0,25 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Šipiciach, 1948 – 1976, 1,60 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Šudinciach, 1955 – 1961, 0,15 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Teranoch, 1951 – 1972, 1,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Hont so sídlom v Teranoch, 1969 – 1982, 3,25 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Tŕní, 1957 – 1973, 3 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Uňatíne, 1957 – 1970, 0,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Uňatíne, 1957 – 1970, 0,87 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkej Lúke, 1949 – 1971, 2,75 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vígľaši, 1952 – 1975, 1,75 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vígľašskej Hute – Kalinke, 1959 – 1972, 1,25 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Zemianskom Vrbovku, 1957 – 1972, 0,87 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Zolnej, 1953 – 1973, 1,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Zvolenskej Slatine, 1950 – 1973, 4,87 bm.

VI. Iné družstevné organizácie

Roľnícke mliekarské družstvo pre Očovú a okolie so sídlom v Očovej, 1912 – 1948, 0,10 bm.

Roľnícke strojové družstvo v Medovarciach, 1948 – 1949, 0,12 bm.

Roľnícke strojové družstvo v Ostrej Lúke, 1948 – 1949, 0,05 bm

Roľnícke strojové družstvo v Sielnici, 1948 – 1950, 0,10 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Krupine, 1945 – 1990, 2,50 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska vo Zvolene, 1945 – 1990, 110 bm.

Dielenský výbor Komunistickej strany Slovenska pri prevádzkovom oddiele Československých dráh vo Zvolene, 1965 – 1986, 9 bm.

II. Iné organizácie politického charakteru

Okresné veliteľstvo Hlinkovej mládeže v Krupine, 1939 – 1944, 0,50 bm.

III. Zväzy

Okresné združenie Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Krupine, 1945 – 1952, 1 bm.

Okresný výbor Zväzu Cigánov – Rómov na Slovensku vo Zvolene, 1970 – 1973, 0,50 bm.

IV. Odborové hnutie

Okresná odborová rada vo Zvolene, 1964 – 1990, 13,50 bm.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri Mestskom národnom výbore v Krupine, 1948 – 1952, 0,12 bm.

Zotavovňa Revolučného odborového hnutia Červená Hviezda v Dudinciach, 1982 – 1990, 0,87 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Krupine, 1948 – 1959, 2,75 bm, I.

Okresný výbor Slovenského národného frontu vo Zvolene, 1948 – 1959, 2 bm, I.

Okresný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky vo Zvolene, 1968 – 1990, 5 bm.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Miestna skupina Československého Červeného kríža v Krupine, 1954 – 1959, 0,12 bm.

Miestna skupina Zväzu československých invalidov v Krupine, 1966 – 1974, 1,50 bm.

Krajský zväz výrobných družstiev vo Zvolene, 1953 – 1955, 0,25 bm.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany vo Zvolene, (1953) 1990 – 1994, 6,87 bm.

Okresný výbor Obrancov mieru v Krupine, 1952 – 1959, 0,10 bm.

Okresný výbor Obrancov mieru vo Zvolene, 1952 – 1958, 0,10 bm.

Okresný výbor pre telesnú výchovu a šport vo Zvolene, 1953 – 1955, 0,50 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien vo Zvolene, 1974 – 1990, 3 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Krupine, 1949 – 1960, 1 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva vo Zvolene, 1960 – 1991, 2 bm.

Okresný výbor Živeny – Zväzu slovenských žien v Krupine, 1948 – 1952, 0,22 bm.

Základná organizácia Zväzu pre spoluprácu s armádou /ZVÄZARM/ v Krupine, 1952 – 1957, 0,12 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

III. 3. Osvetové rady

Okresná osvetová rada v Krupine, 1946 – 1951, 1,80 bm.

Okresná osvetová rada vo Zvolene, 1945 – 1950, 0,37 bm.

III. 4. Osvetové strediská

Okresné osvetové stredisko vo Zvolene, 1949 – 1976, 3,62 bm.

IV. Domy kultúry a osvety

Okresný dom osvety v Krupine, 1953 – 1959, 0,40 bm.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Gymnázium vo Zvolene, 1919 – 1953, 1,80 bm, I.

Jedenásťročná stredná škola v Krupine, 1956 – 1960, 0,50 bm, I.

Stredná všeobecnovzdelávacia škola vo Zvolene, 1953 – 1972, 1 bm, I.

Gymnázium vo Zvolene, 1971 – 1975, 0,10 bm.

III. Stredné odborné školy

Pedagogická škola v Krupine, 1953 – 1959, 0,30 bm, I.

Stredná zdravotnícka škola vo Zvolene, 1947 – 1968, 1,10 bm, I.

IV. Odborné školy

Štátna odborná škola pre ženské povolania v Zvolene, 1939 – 1950, 0,75 bm.

V. Učňovské školy

Obecná učňovská škola v Kremnici, 1911 – 1946, 0,50 bm, I.

Učňovská škola vo Zvolene, 1888 – 1962, 1,70 bm, I.

Závodná učňovská škola v Žarnovici, 1934 – 1954, 0,05 bm, I.

VI. Základné školy

Základná deväťročná škola, 1 – 5 ročník, v Babinej, 1948 – 1970, 0,25 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1 – 5 ročník, v Bacúrove, 1918 – 1972, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1 – 5. ročník, v Báčovciach, 1945 – 1974, 1 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1 – 5 ročník, v Brezinách, 1952 – 1976, 0,25 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1 – 5 ročník, v Budči, 1910 – 1963, 0,40 bm, I.

Základná deväťročná škola v Bzovíku, 1921 – 1974, 1 bm, I.

Osemročná stredná škola v Cerove, 1923 – 1960, 0,40 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1 – 5 ročník, v Cerove – Lazanoch, 1940 – 1974, 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Detve, 1918 – 1961, 1,30 bm, I.

Základná deväťročná škola II. v Detve, 1955 – 1966, 0,40 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Detve – Piešti I, 1942 – 1972, 0,40 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Detve – Piešti II, 1940 – 1970, 0,50 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Detve – Skliarove, 1940 – 1964, 0,30 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Detvianskej Hute – Bradkovici, 1942 – 1965, 0,30 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Detvianskej Hute – Komárne, 1956 – 1975, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Devičí, 1920 – 1976, 0,40 bm, I.

Základná deväťročná škola v Dobrej Nive, 1921 – 1965, 1,30 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Dobrej Nive – Kráľovej, 1942 – 1969, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Dolných Mladoniciach, 1956 – 1975, 0,10 bm, I.

Národná škola v Dolnom Badíne, 1945 – 1960, 0,25 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Dolnom Tisovníku, 1943 – 1971, 0,25 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Drieňove, 1920 – 1975, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Dubovom, 1920 – 1975, 0,40 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Dúbravách, 1938 – 1965, 0,30 bm, I.

Národná škola v Dudinciach, 1953 – 1960, 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Hájnikoch, 1948 – 1960, 0,40 bm, I.

Základná deväťročná škola v Hontianskych Moravciach, 1947 – 1966, 0,40 bm.

Národná škola v Hontianskych Nemciach, 1924 – 1960 (1968), 0,50 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Hontianskych Tesároch, 1900 – 1974, 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Hontianskych Tesároch – Dvorníkoch, 1949 – 1969, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Hornom Tisovníku, 1921 – 1979, 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Hornom Tisovníku – Holom Vŕšku, 1942 – 1972, 0,25 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Hornom Tisovníku – Jasenovej, 1941 – 1976, 0,25 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Horných Mladoniciach, 1928 – 1975, 0,25 bm, I.

Základná deväťročná škola v Hriňovej, 1923 – 1966, 0,80 bm.

Osemročná stredná škola v Hriňovej – Sídlisku, 1955 – 1960, 0,16 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Hriňovej – Krivci II, 1949 – 1977, 0,20 bm, I.

Národná škola v Hriňovej – Mangútove, 1950 – 1954, 0,03 bm, I.

Osemročná stredná škola v Hriňovej – Riečke, 1940 – 1955, 0,25 bm, I.

Národná škola v Hriňovej – Veľkom Slanci, 1930 – 1953, 0,75 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Hronskej Breznici, 1960 – 1978, 0,20 bm, I.

Národná škola v Klokoči, 1922 – 1960, 0,40 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Kráľovej, 1950 – 1973, 0,03 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Kráľovciach, 1920 – 1968, 0,40 bm, I.

Národná škola v Kriváni, 1946 – 1960, 0,30 bm, I.

Osemročná stredná škola v Krupine, 1919 – 1956, 2,60 bm, I.

Vyššia ľudová škola v Krupine, 1874 – 1906, 0,75 bm.

Deväťročná stredná škola v Krupine, 1958 – 1960, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Krupine, 1952 – 1974, 0,50 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Krupine – Kopaniciach, 1936 – 1978, 0,50 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Lieskovci, 1962 – 1973, 0,10 bm, I.

Národná škola v Lišove, 1953 – 1960, 0,08 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Lukavici, 1956 – 1967, 0,02 bm, I.

Národná škola v Medovarciach, 1920 – 1950, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Michalkovej, 1960 – 1972, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola v Očovej, 1920 – 1965, 2,25 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Očovej – Obchoditej, 1950 – 1965, 0,10 bm, I.

Základné deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Očovej – Želobudzi, 1950 – 1970, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Ostrej Lúke, 1919 – 1976, 0,50 bm, I.

Osemročná stredná škola v Pliešovciach, 1919 – 1960, 1,80 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Pliešovciach – Podjavorí, 1932 – 1967, 0,20 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Pliešovciach – Zábave, 1960 – 1969, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Podzámčoku, 1966 – 1974, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Rykynčiciach, 1941 – 1965, 0,30 bm, I.

Osemročná stredná škola v Sebechleboch, 1904 – 1960, 0,80 bm, I.

Národná škola v Selciach, 1955 – 1960, 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Senohrade, 1921 – 1960, 0,80 bm, I.

Národná škola v Sielnici, 1912 – 1960, 0,70 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Sitnianskej Lehôtke, 1939 – 1966, 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Slatinských Lazoch, 1925 – 1960, 0,50 bm, I.

Osemročná stredná škola v Starej Hute, 1924 – 1960, 0,58 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Stožku, 1922 – 1971, 0,40 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Súdovciach, 1920 – 1975, 0,40 bm, I.

Národná škola v Teranoch, 1949 – 1960, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Tŕni, 1869 – 1975, 1,10 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Turovej, 1923 – 1976, 0,30 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, vo Vígľaši, 1945 – 1970, 0,65 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Zemianskom Vrbovku, 1921 – 1972, 0,30 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Zolnej, 1921 – 1974, 0,40 bm, I.

Osemročná stredná škola vo Zvolene, Ul. Kpt. Nálepku, 1913 – 1959, 5,90 bm, I.

Osemročná stredná škola II. vo Zvolene, 1920 – 1960, 1,05 bm, I.

Štátna ľudová škola Union vo Zvolene, 1919 – 1937, 0,32 bm, I.

Deväťročná stredná škola vo Zvolenskej Slatine, 1920 – 1960, 1,85 bm, I.

Národná škola v Železnej Breznici, 1923 – 1960, 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Žibritove, 1919 – 1972, 0,25 bm.

VII. Záujmové umelecké školy

Ľudová škola umenia vo Zvolene, 1944 – 1971, 1 bm, I.

VIII. Iné školy a školské zariadenia

Ľudová škola hospodárska v Čekovciach, 1933 – 1944, 0,25 bm, I.

Ľudová škola hospodárska v Detve, 1934 – 1944, 0,10 bm, I.

Ľudová škola hospodárska v Detve – Piešti II., 1944 – 1948, 0,08 bm.

Ľudová škola hospodárska v Hontianskych Nemciach, 1937 – 1950, 0,10 bm, I.

Ľudová škola hospodárska v Hriňovej – Veľkom Slanci, 1946 – 1950, 0,04 bm, I.

Ľudová škola hospodárska v Pliešovciach, 1928 – 1951, 0,20 bm, I.

Ľudová škola hospodárska v Sebechleboch, 1925 – 1950, 0,10 bm, I.

Ľudová škola hospodárska vo Zvolene, 1931 – 1943, 0,25 bm, I.

Ľudová škola hospodárska vo Zvolenskej Slatine, 1926 – 1952, 0,30 bm, I.

Materská škola v Detve, 1948 – 1951, 0,05 bm, I.

Materská škola v Detve – Piešti II., 1949 – 1951, 0,05 bm, I.

Osobitná škola v Hriňovej, 1950 – 1956, 0,04 bm, I.

Osobitná škola v Očovej, 1951 – 1954, 0,05 bm, I.

Osobitná škola vo Zvolenskej Slatine, 1956 – 1960, 0,05 bm, I.

Štátna detská opatrovňa v Lešti, 1946 – 1949, 0,12 bm.

Zimná škola poľnohospodárskej mládeže v Starej Hute, 1957 – 1958, 0,02 bm, I.

IX. Školské správy

Školský inšpektorát v Krupine, 1908 – 1950, 1,50 bm, I.

Školský inšpektorát v Šahách, 1914 – 1939, 0,25 bm, I.

Školský inšpektorát vo Zvolene, 1895 – 1950 (1952), 3,50 bm, I.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

II. 1. Nemocenské a sociálne poistenie

Okresný zbor Liečebného fondu verejných zamestnancov v Krupine, 1926 – 1935, 0,25 bm, I.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Okresná starostlivosť o mládež v Krupine, 1941 – 1951, 0,87 bm.

M. RODINY A OSOBY

I. Rodiny

Ostrolúcky – hudobná zbierka, 1785 – 1853, 2,37 bm, I.

Párničan z Krupiny, 1828 – 1962, 0,50 bm.

II. Osobné fondy

Otto Baumert, 1869 – 1913, 0,25 bm.

Pavol Blatnický, 1792 – 1883, 0,22 bm.

Gustáv Lehotský, 1800 – 1955, 0,12 bm, I.

Koloman Peťko, 1903 – 1949, 1 bm.

Alexander Rusynyk, 1720 – 1980, 2,62 bm, I.

Anton Mertinčák, 1807 – 1922, 1 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

I. Cechy

Spoločný cech a spolok remeselníkov v Dobrej Nive, 1728 – 1947, 0,25 bm.

Cechy mesta Krupiny, 1616 – 1873, 0,44 bm, I.

Cechy mesta Zvolena, 1613 – 1873 (1888), 0,50 bm.

II. Živnostenské spoločenstvá

Okresná priemyselná korporácia v Krupine, 1872 – 1925, 0,12 bm.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Krupine, 1884 – 1951, 6,12 bm, I.

Združenie príslušníkov priemyslu, živností, peňažníctva v Krupine, 1942 – 1945, 0,25 bm, I.

Dôvernícky zbor Krupinského živnostenského spoločenstva v Šahách, 1947 – 1949, 0,12 bm, I.

III. Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá

Pasienkové spoločenstvo v Stožku, 1933 – 1956, 0,05 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Turovej, 1927 – 1957, 0,12 bm.

Spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Litave, 1970 – 1972, 0,25 bm.

Spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Michalkovej, 1969 – 1976, 0,10 bm.

Spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Záježovej, 1965 – 1972, 0,10 bm.

IV. Spolky

Dobrovoľný hasičský zbor v Krupine, 1886 – 1955, 0,12 bm.

Hornohontiansky ovocinársky spolok v Krupine, 1874 – 1917, 0,20 bm, I.

Jednota Orla, divadelný spolok v Krupine, 1921 – 1935, 0,12 bm.

Krupinský remeselný a vzdelávací spolok v Krupine, 1892 – 1951, 0,83 bm.

Okresná hasičská jednotka v Krupine, 1935, 0,11 bm.

Prozreteľnosť, železničiarsky pohrebný spolok v Zvolene, 1932 – 1970, 0,50 bm.

Széchényiho kasíno v Krupine, 1841 – 1903, 0,12 bm.

V. Záujmové organizácie

Poľovnícky ochranný spolok v Krupine, 1925 – 1952, 0,05 bm.

Okresný výbor Dobrovoľnej športovej organizácie Sokol vo Zvolene, 1951 – 1955, 0,12 bm.

O. ZBIERKY

I. Matriky

Zbierka druhopisov cirkevných matrík, 1827 – 1895, 3,87 bm.

III. Rukopisy (rozličnej proveniencie)

Zbierka dokumentov rozličnej proveniencie, 1656 – 1968, 4,25 bm.

XI. Iné zbierky

Zbierka dokumentov o Michalovi Matunákovi, 1895 – 1973, 0,12 bm.

Zbierka dokumentov o Elene Maróthy – Šoltésovej, 1925 – 1969, 0,12 bm.

Zbierka dokumentov o Andrejovi Sládkovičovi, 1850 – 1972, 0,22 bm.

Zbierka novín a časopisov Jozefa Novotného v Krupine, 1931 – 1953, 0,50 bm.

Zbierka dokumentov o Divadielku poézie vo Zvolene, 1962 – 1967, 0,37 bm.

Zbierka dokumentov o krupinských školách, 1691 – 1949, 0,22 bm.

Zbierka dokumentov o Bzovíckom a Čabradskom hrade, 1673 – 1960, 0,12 bm.

Chcete originálny darček pre vašich blízkych (alebo pre seba?:)) unikátna publikácia AKO SI ZOSTAVIŤ RODOKMEŇ vám pomôže odhaliť históriu vášho rodu. Objednajte si ju pod stromček za zvýhodnenú cenu s venovaním od autorov. Stačí kliknúť sem!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *