Odsun Nemcov z ČSR 6: Účty za škody

[singlepic id=16 w=320 h=240 float=left]  Spojenecká kontrolná rada pre Nemecko ešte v novembri 1945 schválila v Berlíne plán odsunu Nemcov podľa zásad dohodnutých v Postupimskej dohode. Stanovila konkrétne počty odsunovaného obyvateľstva do jednotlivých okupačných pásiem v Nemecku. Celkom malo byť odsunutých z Československa, Rakúska a Maďarska na 3 150 000 osôb, z Poľska 3 500 000 osôb, ktoré mali byť prijaté v americkom, britskom, francúzskom a sovietskom okupačným pásme v Nemecku. Podľa predbežného rozmiestnenia malo do sovietskeho pásma odísť 750 000, do pásma amerického potom 1 750 000 Nemcov z Československa (spolu teda 2,5 milióna) s tým, že odsun mal začať už v decembri 1945 a celá akcia mala byť podľa plánu ukončená začiatkom augusta 1946.

Československé si vyčíslilo škody, ktoré vznikli v dôsledku nemeckej okupácie na 19,471 miliardy amerických dolárov, tj 307,457 miliárd vtedajších korún (československých). Na reparačný konferencii v Paríži v roku 1945 bola uplatnená suma 11, 58 miliardy USD. Dodatočne boli vyčíslené ďalšie škody (strata pracovných síl na nútených prácach v ríši, pracovná sila vynaložená pre ríšu, straty v dôsledku zníženej pracovnej schopnosti, straty v dôsledku invalidity a v pohľadávkach voči ríši a jej podnikom). Uvedené vojnové škody neboli prakticky vôbec nahradené. Československo dostalo v rámci vojnových reparácií od Mezispojeneckého reparačného úradu v Bruseli a vrátenie zhabaného československého majetku len 91,3 milióna dolárov, čo predstavuje len zlomok požadovanej sumy vojnových reparácií. Podľa dohody o reparáciách každá signatárskych vlád – teda aj československá – si ponechala nepriateľský nemecký majetok vo svojej právomoci a bola povinná zabezpečiť, aby sa nemohol vrátiť do nemeckého vlastníctve alebo pod nemeckú kontrolu. Otázka reparácií nebola nikdy uzavretá, československá delegácia pri skončení činnosti Mezispojeneckého reparačného úradu v novembri 1959 v Bruseli vyhlásila, že československá vláda si vyhradzuje uplatnenie všetkých práv na odčineniu vojnou spôsobených škôd.

Chcete originálny darček pre vašich blízkych (alebo pre seba?:)) unikátna publikácia AKO SI ZOSTAVIŤ RODOKMEŇ vám pomôže odhaliť históriu vášho rodu. Objednajte si ju pod stromček za zvýhodnenú cenu s venovaním od autorov. Stačí kliknúť sem!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *