Kolonizácia 3. Začiatok

Kolonizácia
Kolonizácia

Realizáciou kolonizačnej akcie bol poverený Štátny pozemkový úrad v Prahe podriadený vláde. Pri úrade bol zriadený Všeobecný fond pre podporu vnútornej kolonizácie. Štátny pozemkový úrad v Prahe prostredníctvom obvodových úradovní pre pozemkovú reformu a prídelových komisárov riadil celú pozemkovú reformu a s ňou súvisiacu kolonizačnú akciu. Na Slovensku to boli Obvodová úradovňa v Trenčianskych Tepliciach, ktorá sa neskôr presťahovala do Trenčína a Obvodová úradovňa vo Zvolene a im podliehajúci prídeloví komisári.

Rozmach kolonizácie a veľký záujem zo strany roľníkov, si však čoskoro vynútil zriadenie osobitného úradu v podobe Kolonizačného referátu Štátneho pozemkového úradu v Bratislave, ktorý začal svoju činnosť 1. januára 1925 s pôsobnosťou na celé územie Slovenska. Jeho úlohou bolo rozhodovať v prídelovom konaní, staral sa o zaknihovanie prídelov, vykonával hospodársky dozor nad kolóniami, poskytoval finančnú pomoc kolonistom, a mal riešiť všetky ich problémy. V práci mu pomáhali prídeloví komisári a dva kolonizačné komisariáty so sídlom v Leviciach a v Kráľovskom Chlmci. Na kolonizačnej akcii sa podieľali aj ďalšie inštitúcie napr. Zemedelská rada, Kancelária československých légií pri ministerstve obrany, Ministerstvo sociálnych vecí a Ministerstvo verejných prác.

Celá kolonizačná akcia v rámci pozemkovej reformy sa uskutočnila v troch fázach, táto fázovitosť však nebola cielená. Skôr ju vyvolali ekonomické problémy spojené s jej realizáciou. Samotný proces sa začal v roku 1921.

V prvej etape od roku 1921 do konca roku 1923 vytvoril Štátny pozemkový úrad v Prahe dvadsať kolonizačných obcí a osád s 593 rodinami. V roku 1924 sa začala druhá etapa a do konca roku 1927 štatistiky uvádzajú 41 kolonizačných obcí a osád s 1054 nedielmi. V tretej fáze od roku 1928 už kolonizačnú akciu postihuje hospodárska a agrárna kríza, ale pozemkový úrad v Prahe iniciuje rad ekonomických opatrení na podporu kolonizačnej akcie.

Kolonizácia dosiahla vrchol v roku 1929. Začiatkom tridsiatych rokov minulého storočia už počet kolónií len nepatrne pribúdal a v druhej polovici tridsiatych rokov vznik kolónií postupne doznieval. V tom čase pokračovala v kolonizácia už len vo forme stabilizačných opatrení, pokračoval proces osamostatňovania obcí, budovanie infraštruktúry a samotný prídel sa už realizoval len výnimočne.

V ďalšej časti sa budeme venovať priebehu celého procesu. Dočítate sa, aké boli výsledky vnútornej kolonizácie.

Práve vyšla unikátna publikácia AKO SI ZOSTAVIŤ RODOKMEŇ, ktorá vám pomôže odhaliť históriu vášho rodu. Objednajte si ju pod stromček za zvýhodnenú cenu s venovaním od autorov. Stačí kliknúť sem!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.