12. stretnutie amatérskych genealógov

„Dúfam, že o polroka sa opäť stretneme v hojnejšom počte.“ Týmito slovami zakončil Juraj Snopek svoju reportáž z 11. stretnutia amatérskych genealógov, ktoré sa konalo v sobotu dňa 30. novembra 2019 vo Zvolene. V roku 2020 však v celom civilizovanom svete rezonovala téma ochorenia Covid-19, ktoré znemožnilo konanie ďalšieho stretnutia. Na niekoľko rokov sa aj skromná komunita amatérskych genealógov musela pravidelných stretnutí vzdať.

Keď však doba pandémie konečne pominula a ľudia si spomenuli, že sa kedysi „pred koronou“ zvykli stretávať tvárou v tvár, rozhodli sa aj nadšenci genealógie pre usporiadanie 12. stretnutia. To sa konalo v sobotu dňa 15. apríla 2023 v Bratislave.

Po vzájomnom zvítaní sa slova ujal Marek Tettinger, ktorý stretnutie oficiálne otvoril a po porade so zúčastnenými rozhodol, že najlepšie bude začať obedom. Po obede nasledovali prednášky, ktoré mali inšpirovať účastníkov stretnutia ohľadom možností ďalšieho genealogického výskumu.

Ako prvý vystúpil Patrik Zakarovský s prednáškou na tému Genetickej genealógie. Prítomní tak mali možnosť vypočuť si o rôznych druhoch genetických testov, ktoré je v súčasnosti možné podniknúť. Okrem toho autor načrtol možnosti využitia a interpretácie výsledkov jednotlivých typov testov. Najväčší ohlas zo strany publika mali testy tzv. Y-DNA, ktoré umožňujú skúmať predkov po meči.

Druhým prednášajúcim bol pán Martin Šafr, autor portálu https://www.scitacieharky.sk/ , ktorý umožňuje rýchlejšiu a presnejšiu orientáciu v dostupných hárkoch zo sčítania ľudu z rokov 1930 a 1940. Pán Šafr najprv prítomným vysvetlil, ako portál vznikol, a následne účastníkom ochotne popísal možnosti indexácie pôvodných záznamov a vyhľadávania v nich. Príspevok mimoriadne zaujal, a tak sa strhla živá diskusia ohľadom ďalšieho potenciálu uvedeného portálu.

Na záver vystúpil znovu Marek Tettinger, ktorý nás oboznámil s prípravou webového portálu, prostredníctvom ktorého bude možné zistiť územnú pôsobnosť jednotlivých farských úradov a rabinátov. Portál by mal slúžiť ako náhrada za dlhodobo nedostupný maďarský web https://csaladfa.palmai.eu/felvidekiak/ . Výhodou portálu by mala byť možnosť pravidelnej aktualizácie o nové matričné prírastky, ako aj väčšia prehľadnosť, nakoľko bude portál konečne dostupný v slovenskom jazyku. Jeho spustenie bolo avizované zhruba do mesiaca od nášho 12. stretnutia.

Po prednáškach sa ešte strhla diskusia v kuloároch, prítomní genealógovia si vymenili cenné rady a poznatky pri svojom genealogickom výskume. Nezabudli sme, pochopiteľne, ani na spoločnú fotografiu, ktorá je už pravidelnou súčasťou našich stretnutí.

Všetkým zúčastneným týmto ďakujeme za to, že si našli čas, nabrali odvahu a prišli sa podeliť o svoje genealogické skúsenosti či problémy. Pevne verím, že sa na jeseň znovu stretneme a znovu budeme môcť prebrať naše genealogické problémy a poznatky osobne tvárou v tvár.