Štátny okresný archív v Trebišove

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/2, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

429 – ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V TREBIŠOVE

M. R. Štefánika 201

075 01 Trebišov

Telefón: 0948/672 35 00

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XI. 6. Slúžnovské úrady do roku 1922

Slúžnovský úrad v Michaľanoch, 1920, 0,01 bm.

Slúžnovský úrad v Sečovciach, (1909) 1920 – 1921, 0,07 bm.

XIV. 3 Maďarská okupačná správa v rokoch 1938 – 1945 (1944) – hlavnoslúžnovské úrady

Hlavnoslúžnovský úrad v Kráľovskom Chlmci, 1944, 0,02 bm.

XIV. 4. Maďarská okupačná správa v rokoch 1938 – 1945 (1944) – štátne odborné úrady

Maďarský kráľovský meračský úrad v Kráľovskom Chlmci, 1939 – 1945, 0,10 bm.

Kultúrno – inžiniersky úrad v Košiciach, 1939 – 1944, 0,04 bm.

Vodohospodársko – technický úrad v Košiciach, 1939 – 1944, 0,05 bm.

XV. 2. Hospodárska kontrolná služba v rokoch 1945 – 1949

Expozitúra Úradu hospodárskej kontrolnej služby v Trebišove, 1948 – 1950, 0,12 bm.

XV. 3. Štátne stavebné úrady v rokoch 1945 – 1949

Štátny stavebný úrad v Michalovciach, 1948 – 1950, 1,20 bm.

Štátny stavebný úrad v Košiciach, 1946 – 1950, 1,50 bm.

XVI. 2. Finančné správy

Okresná finančná správa v Trebišove, 1971 – 1985, 5,75 bm.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňová správa v Kráľovskom Chlmci, 1945 – 1948 (1950), 14,40 bm.

Daňová správa v Sečovciach, 1927 – 1948, 29,50 bm.

Daňový úrad v Sečovciach, 1921 – 1949, 6,80 bm.

Daňový úrad vo Veľkých Kapušanoch, 1937 – 1956, 0,67 bm.

Daňový úrad v Kráľovskom Chlmci, 1933 – 1950, 4,10 bm.

Dôchodkový kontrolný úrad v Michaľanoch, 1936 – 1938, 0,04 bm.

Dôchodkový kontrolný úrad v Sečovciach, 1921 – 1948, 0,40 bm.

Dôchodkový kontrolný úrad v Kráľovskom Chlmci, 1946 – 1948 (1953), 2,67 bm.

Dôchodkový kontrolný úrad vo Veľkých Kapušanoch, 1945 – 1952, 0,17 bm.

Technická finančná kontrola v Michaľanoch, 1938 – 1950, 0,02 bm.

Technická finančná kontrola v Trebišove, 1938 – 1950, 0,15 bm.

XVI. 4. Colnice

Colný úrad v Čiernej nad Tisou, 1950 – 1990, 3,41 bm.

Colný úrad v Michaľanoch, 1947 – 1949, 0,02 bm.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Trebišove, 1925 – 1945, 10,48 bm, I.

Okresný úrad vo Veľkých Kapušanoch, 1923 – 1938, 4,62 bm, I.

Okresný úrad v Kráľovskom Chlmci, 1922 – 1935, 0,82 bm.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Úrad práce v Trebišove, 1941 – 1944, 0,80 bm.

Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Trebišove, 1938 – 1940, 0,20 bm.

Katastrálny meračský úrad v Sečovciach, 1920 – 1940, 0,50 bm.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Kráľovskom Chlmci, 1945 – 1960, 129,65 bm, K.

Okresný národný výbor v Sečovciach, 1949 – 1960, 38,65 bm, I.

Okresný národný výbor v Trebišove I., 1945 – 1960, 96,39 bm, I.

Okresný národný výbor v Trebišove II., 1960 – 1990, 423,34 bm.

Okresný národný výbor vo Veľkých Kapušanoch, 1945 – 1960, 46,94 bm, I.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Okresná poľnohospodárska správa v Trebišove, 1953 – 1987, 17,20 bm.

Okresná správa ciest v Trebišove, 1951 – 1960, 0,10 bm.

Okresná správa rekreačných služieb v Trebišove, 1974 – 1991, 1,20 bm.

Okresná správa Zboru požiarnej ochrany v Trebišove, 1960 – 1990, 5,75 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Kráľovskom Chlmci, 1945 – 1950, 5,58 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Trebišove, 1945 – 1949, 3,88 bm.

Okresný úrad ochrany práce vo Veľkých Kapušanoch, 1945 – 1953, 0,22 bm.

Okresný splnomocnenec ministerstva výkupu v Trebišove, (1949) 1952 – 1959, 0,12 bm.

Okresný splnomocnenec ministerstva výkupu v Sečovciach, 1952 – 1956, 0,47 bm.

Okresný splnomocnenec ministerstva výkupu v Kráľovskom Chlmci, 1951 – 1960, 1,50 bm.

XXII. 4. Okresné kontrolné a štatistické orgány

Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu v Trebišove, 1951 – 1993, 3,60 bm.

Okresná služba Štátneho úradu štatistického v Kráľovskom Chlmci, 1949 – 1960, 0,18 bm.

Okresná služba Štátneho úradu štatistického v Sečovciach, 1949 – 1960, 0,15 bm.

Okresná služba Štátneho úradu štatistického vo Veľkých Kapušanoch, 1949 – 1960, 0,06 bm.

XXIV. 3. Mestečká

Mestečko Leles, 1866 – 1879, 0,05 bm.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Notársky úrad v Kráľovskom Chlmci, 1821 – 1944, 0,85 bm, I.

Notársky úrad v Sečovciach, 1870 – 1950, 3,50 bm, I.

Notársky úrad v Trebišove, 1884 – 1944, 0,65 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Cejkove, 1927 – 1945, 0,06 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Čeľovciach, 1925 – 1945, 0,16 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Čerhove, 1935, 1940, 0,02 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Lelese, 1885 – 1945, 8,07 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Maťovciach, 1940 – 1946, 0,08 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Novosade, 1924 – 1944, 0,13 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Parchovanoch, 1925 – 1944, 0,10 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Rade, 1914 – 1945, 0,40 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Sečovciach, 1884 – 1944, 0,28 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Somotore, 1920 – 1945, 0,37 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Strede nad Bodrogom, 1907 – 1944, 0,38 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Trebišove, 1923 – 1949, 1,38 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Veľatoch, (1925) 1942 – 1944, 0,12 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Veľkých Kapušanoch, 1922 – 1944 (1946), 0,10 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Veľkých Ozorovciach, 1895 – 1945, 0,25 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Veľkých Slemenciach, 1903 – 1944, 2,25 bm,I.

Obvodný notársky úrad vo Veľkých Trakanoch, 1902 – 1944 (1947), 0,17 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Veľkom Horeši, 1907 – 1945, 0,27 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Veľkom Kazimíre, 1923 – 1944, 0,05 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Vojanoch, 1896 – 1945 (1946), 0,12 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Vojčiciach, 1926 – 1944, 0,10 bm, I.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Čiernej nad Tisou, 1956 – 1990, 18,51 bm.

Mestský národný výbor v Kráľovskom Chlmci, 1945 – 1990, 29,55 bm.

Mestský národný výbor v Sečovciach, 1945 – 1990, 59,01 bm.

Mestský národný výbor v Trebišove, 1945 – 1990, 75,35 bm.

Mestský národný výbor vo Veľkých Kapušanoch, 1954 – 1990, 29,79 bm.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bieli, 1945 – 1950, 0,96 bm, I

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Borši, 1944 – 1951, 2,15 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Budkovciach, 1945 – 1946, 0,05 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Cejkove, 1945 – 1950, 0,32 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Čeľovciach, 1947 – 1950, 0,07 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Čerhove, 1945 – 1950, 0,40 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kazimíre, 1945 – 1950, 1,02 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kuzmiciach, 1945 – 1950, 0,04 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kráľovskom Chlmci, 1945 – 1950, 2,85 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Ladmovciach, 1945 – 1950, 0,12 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Lelese, (1938) 1945 – 1950, 2,58 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Maťovciach, 1945 – 1950, 0,85 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Novosade, 1932 – 1952, 1,37 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Parchovanoch, 1946 – 1947, 0,06 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Rade, 1945 – 1950, 1,08 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov Sečovce – okolie, 1945 – 1950, 0,30 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Somotore, 1945 – 1950, 0,51 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Strede nad Bodrogom, 1939 – 1950, 1,86 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Trebišove – okolí, 1945 – 1950, 1,60 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľatoch, 1945 – 1951, 0,60 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkých Kapušanoch, 1945 – 1950, 1,67 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkých Ozorovciach, 1945 – 1950, 2,65 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkých Slemenciach, 1945 – 1950, 0,88 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkých Trakanoch, 1945 – 1950, 2,31 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkom Horeši, (1939) 1945 – 1950, 1,07 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkom Kamenci, 1945 – 1950, 0,18 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Vojanoch, 1945 – 1950, 0,68 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Vojčiciach, 1945 – 1950, 1,50 bm, I.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestny národný výbor v Bačke, 1951 – 1990, 2,39 bm.

Miestny národný výbor v Bačkove, 1948 – 1990, 3,29 bm.

Miestny národný výbor v Bare, 1960 – 1990, 2,31 bm.

Miestny národný výbor v Beši, 1952 – 1990, 2,17 bm.

Miestny národný výbor v Bieli, 1950 – 1990, 3,60 bm.

Miestny národný výbor v Boli, 1953 – 1990, 3,33 bm.

Miestny národný výbor v Borši, 1946 – 1990, 4,43 bm.

Miestny národný výbor v Boťanoch, 1953 – 1990, 2,91 bm.

Miestny národný výbor v Božčiciach, 1951 – 1988, 0,92 bm.

Miestny národný výbor v Brehove, 1950 – 1990, 1,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Brezine, 1958 – 1990, 1,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Byšte, 1950 – 1990, 1,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Cejkove, 1950 – 1990, 2,90 bm, I.

Miestny národný výbor v Čeľovciach, 1950 – 1990, 1,40 bm, I.

Miestny národný výbor v Čerhove, 1950 – 1990, 1,56 bm, I.

Miestny národný výbor v Černochove, 1960 – 1990, 2,40 bm.

Miestny národný výbor v Čičarovciach, 1952 – 1990, 0,93 bm.

Miestny národný výbor v Čiernej, 1952 – 1990, 2,58 bm.

Miestny národný výbor v Čiernom Poli, 1960 – 1990, 1,28 bm.

Miestny národný výbor v Dargove, 1956 – 1990, 2,96 bm.

Miestny národný výbor v Dobrej, 1958 – 1990, 2,13 bm.

Miestny národný výbor v Drahňove, 1951 – 1990, 4,20 bm.

Miestny národný výbor v Dvoriankoch, 1951 – 1990, 1,50 bm.

Miestny národný výbor v Egreši, 1957 – 1990, 2,21 bm.

Miestny národný výbor v Hrani, 1950 – 1990, 2,40 bm, I.

Miestny národný výbor v Hrčeli, 1950 – 1990, 1,18 bm, I.

Miestny národný výbor v Hriadkach, 1949 – 1990, 1,45 bm.

Miestny národný výbor v Ižkovciach, 1950 – 1990, 1,44 bm.

Miestny národný výbor v Kapušianskych Kľačanoch, 1955 – 1990, 1,98 bm.

Miestny národný výbor v Kapušianskych Vojkovciach, 1650 – 1964, 0,15 bm.

Miestny národný výbor v Kašove, 1950 – 1990, 0,93 bm, I.

Miestny národný výbor v Kazimíre, 1950 – 1990, 1,05 bm, I.

Miestny národný výbor v Kožuchove, 1954 – 1990, 1,40 bm, I.

Miestny národný výbor v Kravanoch, 1950 – 1990, 2,14 bm.

Miestny národný výbor v Krišovskej Lieskovej, 1948 – 1990, 3,30 bm.

Miestny národný výbor v Križanoch, 1950 – 1960, 0,25 bm.

Miestny národný výbor v Kuzmiciach, 1960 – 1990, 2,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Kyste, 1950 – 1990, 0,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Ladmovciach, 1950 – 1990, 1,90 bm.

Miestny národný výbor v Lastovciach, 1954 – 1990, 1,70 bm, I.

Miestny národný výbor v Lelese, 1950 – 1990, 4,92 bm.

Miestny národný výbor v Lieskovej, 1950 – 1960, 0,44 bm.

Miestny národný výbor v Luhyni, 1952 – 1985, 2,28 bm.

Miestny národný výbor v Malých Ozorovciach, 1957 – 1990, 0,92 bm.

Miestny národný výbor v Malých Trakanoch, 1950 – 1990, 2,60 bm.

Miestny národný výbor v Malom Horeši, 1950 – 1990, 2,75 bm.

Miestny národný výbor v Malom Kamenci, 1952 – 1990, 3,23 bm.

Miestny národný výbor v Maťovciach, 1950 – 1964, 0,70 bm.

Miestny národný výbor v Maťovských Vojkovciach, 1950 – 1990, 1,89 bm.

Miestny národný výbor v Michaľanoch, 1950 – 1990, 3,95 bm, I.

Miestny národný výbor v Milhostove, 1951 – 1988, 1,18 bm, I.

Miestny národný výbor v Nižnom Žipove, 1951 – 1990, 3,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Novosade, 1950 – 1990, 3,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Novom Ruskove, 1950 – 1990, 1,57 bm, I.

Miestny národný výbor v Oboríne, 1952 – 1990, 3,32 bm.

Miestny národný výbor v Parchovanoch, 1951 – 1990, 6,41 bm.

Miestny národný výbor v Plechoticiach, 1957 – 1990, 0,87 bm.

Miestny národný výbor v Poľanoch, 1950 – 1990, 2,56 bm.

Miestny národný výbor v Pribeníku, 1956 – 1990, 2,30 bm.

Miestny národný výbor v Ptrukši, 1955 – 1990, 2,28 bm.

Miestny národný výbor v Rade, 1950 – 1990, 2,06 bm.

Miestny národný výbor v Ruske, 1955 – 1990, 2,35 bm.

Miestny národný výbor v Sirníku, 1950 – 1990, 1,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Slivníku, 1950 – 1990, 1,38 bm.

Miestny národný výbor v Slovenskom Novom Meste, 1960 – 1990, 2,08 bm.

Miestny národný výbor v Solničke, 1950 – 1990, 2,17 bm.

Miestny národný výbor v Somotore, 1960 – 1990, 2,79 bm.

Miestny národný výbor v Stankovciach, 1950 – 1990, 1,99 bm.

Miestny národný výbor v Strážnom, 1951 – 1990, 2,39 bm.

Miestny národný výbor v Strede nad Bodrogom, 1950 – 1990, 6,50 bm.

Miestny národný výbor vo Svätej Márii, 1960 – 1990, 1,26 bm.

Miestny národný výbor vo Svätušiach, 1950 – 1990, 2,75 bm.

Miestny národný výbor vo Sviniciach, 1952 – 1990, 1 bm.

Miestny národný výbor v Tŕni, 1950 – 1990, 3,90 bm.

Miestny národný výbor v Trnávke, 1958 – 1990, 2,40 bm.

Miestny národný výbor vo Veľatoch, 1951 – 1990, 1,59 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Ozorovciach, 1952 – 1990, 2,07 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Raškovciach, 1960 – 1990, 2,01 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Slemenciach, 1951 – 1990, 2,67 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Trakanoch, 1950 – 1990, 2,87 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkom Horeši, 1950 – 1990, 2,73 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkom Kamenci, 1951 – 1990, 3,35 bm.

Miestny národný výbor vo Viničkách, 1953 – 1990, 2,75 bm.

Miestny národný výbor vo Višňove, 1961 – 1990, 1,97 bm.

Miestny národný výbor vo Vojanoch, 1950 – 1990, 3,18 bm.

Miestny národný výbor vo Vojčiciach, 1950 – 1990, 3,75 bm.

Miestny národný výbor vo Vojke, 1951 – 1990, 2,57 bm.

Miestny národný výbor v Zatíne, (1947) 1952 – 1990, 2,63 bm.

Miestny národný výbor v Zbehňove, 1953 – 1990, 3,21 bm.

Miestny národný výbor v Zemplíne, 1950 – 1990, 2,05 bm.

Miestny národný výbor v Zemplínskej Branči, 1950 – 1990, 3,49 bm.

Miestny národný výbor v Zemplínskej Novej Vsi, 1950 – 1990, 2,33 bm.

Miestny národný výbor v Zemplínskej Teplici, 1950 – 1990, 3,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Zemplínskom Hradišti, 1950 – 1990, 4,70 bm.

Miestny národný výbor v Zemplínskom Jastrabí, 1950 – 1990, 1,89 bm.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Kráľovskom Chlmci, (1836) 1874 – 1960, 109,40 bm.

Okresný súd v Sečovciach, 1939 – 1966, 22,66 bm.

Okresný súd v Trebišove, 1947 – 1964, 11,77 bm.

Okresný súd vo Veľkých Kapušanoch, 1946 – 1959, 9,05 bm.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Kráľovskom Chlmci, 1949 – 1960, 1 bm.

Okresná prokuratúra v Sečovciach, 1953 – 1960, 0,77 bm.

Okresná prokuratúra v Trebišove, 1950 – 1979, 4,67 bm.

Okresná prokuratúra vo Veľkých Kapušanoch, 1950 – 1960, 0,91 bm.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

II. 1. Hlinkova garda

Okresné veliteľstvo Hlinkovej gardy v Trebišove, 1941 – 1942, 0,04 bm.

IV. 3. Okresné četnícke veliteľstvá

Okresné četnícke veliteľstvo v Sečovciach, 1921 – 1928, 0,13 bm.

D. Finančníctvo

I. Banky

Štátna banka československá, pobočka v Trebišove, 1974 – 1989, 0,74 bm.

III. Poisťovne

Slovenská poisťovňa, pobočka v Trebišove, 1981 – 1988, 0,01 bm.

E. Hospodárstvo

IV. 9. Potravinársky priemysel

Frucona, n. p., š. p. v Trebišove, 1968 – 1990, 2,88 bm.

Mliekareň (Východoslovenské mliekárne, n. p. Košice, závod Kráľovský Chlmec) š. p. Kráľovský Chlmec, 1962 – 1991, 1,77 bm.

Trebišovské pekárne a cukrárne (Východoslovenské pekárne a cukrárne, n. p., Košice, závod Trebišov), š. p., Trebišov, 1965 – 1991, 1,85 bm.

IV. 16. Iný priemysel

Prefa, n. p., š. p., Čerhov, 1968 – 1993, 6,05 bm.

V. 2. Roľnícke komory (1942 – 1947)

Oblastná úradovňa Roľníckej komory v Trebišove, 1947, 0,01 bm.

V. 3. Štátne majetky

Štátny majetok v Kráľovskom Chlmci, 1960 – 1991, 14,73 bm.

Štátny majetok v Strede nad Bodrogom, 1960 – 1990, 4,56 bm.

Štátny majetok vo Veľatoch, 1966 – 1994, 6,87 bm.

Slovosivo, štátny majetok v Somotore, 1961 – 1990, 7,85 bm.

Semenársky štátny majetok vo Veľkých Kapušanoch, 1963 – 1989, 3,70 bm.

V. 4. Poľnohospodárske nákupné a zásobovacie podniky

Poľnohospodársky nákupný a zásobovací závod, n. p., š. p., Trebišov, 1968 – 1990, 4,60 bm.

V. 7. Krajské plemenárske podniky

Plemenársky podnik v Dvoriankach, 1958 – 1992, 1,90 bm.

V. 8. Iné poľnohospodárske podniky

Agrostav v Trebišove, 1966 – 1993, 20,80 bm.

Strojová a traktorová stanica v Trebišove, 1949 – 1990, 8,15 bm.

Poľnostavby v Sečovciach, 1961 – 1990, 7 bm.

Agrochemický podnik v Trebišove, 1972 – 1992, 6,30 bm.

VIII. 1. Pozemné stavebníctvo

Pozemné stavby, š. p. Trebišov (Pozemné stavby, n. p., Košice, závod 04 Trebišov), 1960 – 1996, 16,05 bm.

XII. 1. Služby

Okresný podnik komunálnych služieb v Trebišove, 1949 – 1994, 6,10 bm.

Reštaurácie a jedálne, n. p., Trebišov, 1959 – 1969, 2,65 bm.

Okresný priemyselný podnik v Kráľovskom Chlmci, 1957 – 1992, 27,88 bm.

XII. 2. Stavebné organizácie

Okresný stavebný podnik v Trebišove, 1949 – 1994, 45,15 bm.

XII. 3. Bytové hospodárstvo

Domová správa v Sečovciach, 1953 – 1971, 0,77 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

I. Úverové družstvá

Úverové družstvo v Lelese, 1894 – 1949, 1,47 bm.

II. Spotrebné družstvá

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Trebišove, 1963 – 1993, 15,90 bm.

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo v Boli, 1952 – 1990, 9,61 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Boťanoch, 1951 – 1963, 0,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Božčiciach, 1959 – 1971, 0,06 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Cejkove, 1967 – 1991, 9,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Černochove, 1952 – 1962, 0,44 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Čičarovciach, 1957 – 1991, 4,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dargove , 1970 – 1990, 4,03 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dvoriankach, 1958 – 1972, 0.20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hrani, (1959) 1963 – 1977, 0,16 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kazimíre, 1958 – 1978, 0,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kravanoch, 1951 – 1974, 0,15 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kuzmiciach, 1974 – 1989, 2,40 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kyste, 1966 – 1990, 7,38 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Lelese, 1948 – 1990, 6,33 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Malej Bare, 1955 – 1962, 0,08 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Malých Trakanoch, 1951 – 1974, 5,59 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Michaľanoch, 1950 – 1963, 0,90 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Parchovanoch, 1960 – 1990, 9,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Plechoticiach, 1957 – 1990, 5,30 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Poľanoch, 1964 – 1989, 3,80 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Sečovciach, 1965 – 1990, 6,45 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Sirníku , 1958 – 1975, 0,06 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Slovenskom Novom Meste, 1951 – 1958, 0,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Stankovciach, 1960 – 1975, 0,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkej Bare, 1952 – 1962, 0,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkých Kapušanoch, 1953 – 1989, 3,80 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkom Horeši, 1961 – 1989, 4,35 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Višňove, 1957 – 1972, 0,55 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vojanoch, (1958) 1971 – 1990, 5,25 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vojke, 1960 – 1961, 0,01 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Zatíne, 1959 – 1962, 0,05 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Zemplíne, 1952 – 1958, 0,03 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Zemplínskom Hradišti, 1960 – 1990, 3,07 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Zemplínskom Jastrabí, 1960 – 1963, 0,08 bm.

IV. Vodné a melioračné družstvá

Medzibodrožské vodné družstvo v Kráľovskom Chlmci, 1879 – 1954, 21,38 bm.

Vodné družstvo na Ondave v Trebišove, 1848 – 1956, 4,57 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Občianska demokratická únia v Trebišove, 1989 – 1991, 0,38 bm.

Obvodný sekretariát Hlinkovej slovenskej ľudovej strany

v Sečovciach, 1941 – 1942, 0,01 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Trebišove, 1968 – 1990, 29,20 bm.

III. Zväzy

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Trebišove, 1946 – 1951, 0,91 bm.

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Sečovciach, 1949 – 1951, 0,30 bm.

IV. Odborové hnutie

Obvodný sekretariát Zväzu robotníkov stavbárskeho, kamenárskeho a keramického priemyslu v Trebišove, 1936 – 1938, 0,10 bm.

Okresná odborová rada v Kráľovskom Chlmci, 1947 – 1953, 0,40 bm.

Okresná odborová rada v Trebišove, 1945 – 1952, 1966, 1974 –1990, 9,40 bm.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri Miestnom národnom výbore v Trebišove, 1950 – 1953, 0,10 bm.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri Okresnom národnom výbore v Kráľovskom Chlmci, 1947 – 1960, 0,28 bm.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri Okresnom národnom výbore v Trebišove, 1951 – 1958, 0,50 bm.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri Okresnom národnom výbore vo Veľkých Kapušanoch, 1956 – 1960, 0,10 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Miestny akčný výbor Slovenského národného frontu v Sečovciach, 1948 – 1949, 0,01 bm.

Miestny výbor Slovenského národného frontu v Hradišskej Moľve, 1950 – 1953, 0,01 bm.

Miestny výbor Slovenského národného frontu v Slovenskom Novom Meste, 1948 – 1953, 0,01 bm.

Miestny výbor Slovenského národného frontu v Kožuchove, 1952, 0,01 bm.

Miestny výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Trebišove, 1956 –1990, 7,83 bm.

Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu v Kráľovskom Chlmci, 1950 – 1959, 2,28 bm.

Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu v Sečovciach, 1948 – 1959, 1,52 bm.

Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu v Trebišove, 1948 – 1955, 2,37 bm.

Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu vo Veľkých Kapušanoch, 1948 – 1959, 2,71 bm.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Miestna organizácia Kultúrneho zväzu maďarských pracujúcich (CSEMADOK) v Lelese, 1958 – 1964, 0,03 bm.

Miestny výbor Československého zväzu mládeže v Kráľovskom Chlmci, 1961 – 1962, 0,05 bm.

Okresná odbočka Živeny – Československého zväzu žien vo Veľkých Kapušanoch, 1948 – 1952, 0,05 bm.

Okresná odbočka Živeny – Československého zväzu žien v Sečovciach, 1948 – 1952, 0,05 bm.

Okresná rada družstiev v Sečovciach, 1950 – 1952, 0,05 bm.

Okresná rada družstiev vo Veľkých Kapušanoch, 1950, 0,10 bm.

Okresný sekretariát Kultúrneho zväzu maďarských pracujúcich (CSEMADOK) v Kráľovskom Chlmci, 1953 – 1959, 0,37 bm.

Okresný sekretariát Kultúrneho zväzu maďarských pracujúcich (CSEMADOK) vo Veľkých Kapušanoch, 1952 – 1960, 0,80 bm.

Okresný výbor Československého Červeného kríža v Trebišove, 1954 – 1977, 4,50 bm.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Trebišove, /1955/ 1973 – 1981, 3,71 bm.

Okresný výbor Obrancov mieru v Kráľovskom Chlmci, 1952 – 1958, 0,30 bm.

Okresný výbor Obrancov mieru v Sečovciach, 1949 – 1958, 0,18 bm.

Okresný výbor Obrancov mieru v Trebišove, 1952 – 1954, 0,01 bm.

Okresný výbor Obrancov mieru vo Veľkých Kapušanoch, 1952 – 1958, 0,10 bm.

Okresný výbor pre telesnú výchovu a šport v Trebišove, 1955, 0,04 bm.

Okresný výbor pre telesnú výchovu a šport v Kráľovskom Chlmci, 1953 – 1960, 0,80 bm.

Okresný výbor Slovenského poľovníckeho zväzu v Trebišove, 1964 – 1984, 1,40 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu včelárov v Trebišove, 1958 – 1992, 0,30 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Trebišove, 1969 – 1990, 2 bm.

Okresný výbor Socialistickej akadémie v Trebišove, 1965 – 1990, 4,39 bm.

Okresný výbor Socialistického zväzu mládeže v Trebišove, (1955) 1969 – 1990, 13,89 bm.

Okresný výbor Zväzu Cigánov – Rómov na Slovensku v Trebišove, 1970 – 1973, 0,40 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Kráľovskom Chlmci, 1953 – 1960, 1,18 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Trebišove, 1967 – 1982, 0,84 bm.

Okresný výbor Zväzu československých invalidov v Trebišove, 1955, 0,05 bm.

Okresný výbor Zväzu pre spoluprácu s armádou (Zväzarm) v Sečovciach, 1952 – 1960, 2,80 bm.

Okresný výbor Zväzu pre spoluprácu s armádou (Zväzarm) v Trebišove, 1967 – 1983, 3,50 bm.

Okresný výbor Zväzu protifašistických bojovníkov v Trebišove, 1978 – 1981, 0,13 bm.

Okresný výbor Zväzu protifašistických bojovníkov v Kráľovskom Chlmci, 1946 – 1960, 0,24 bm.

Okresný výbor Zväzu protifašistických bojovníkov v Sečovciach, 1949 – 1950, 0,05 bm.

Základná organizácia Československého zväzu mládeže pri Okresnom národnom výbore v Kráľovskom Chlmci, 1949 – 1960, 0,10 bm.

Základná organizácia Zväzu pre spoluprácu s armádou (Zväzarm) pri Okresnom národnom výbore v Kráľovskom Chlmci, 1953 – 1956, 0,06 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

II. 1. Múzeá

Vlastivedné múzeum v Trebišove, 1969 – 1990, 0,42 bm.

II. 4. Knižnice

Okresná knižnica v Trebišove, 1950 – 1990, 3,05 bm.

II. 5. Kiná a divadlá

Divadelný ochotnícky krúžok Jána Palárika v Trebišove, 1943, 0,04 bm.

II. 7. Vydavateľstvá a redakcie

Redakcia Života dediny v Sečovciach, 1955 – 1959, 0,05 bm.

Redakcia Južného Zemplína v Trebišove, 1960 – 1967, 0,38 bm.

III. 2. Osvetové zbory

Okresný osvetový zbor vo Veľkých Kapušanoch, 1931 – 1938, 0,10 bm.

III. 3. Osvetové rady

Miestna osvetová rada v Maťovciach, 1947 – 1951, 0,05 bm.

Okresná osvetová rada v Trebišove, 1947 – 1948, 0,38 bm.

Okresná osvetová rada v Kráľovskom Chlmci, 1945 – 1949, 0,04 bm.

III. 4. Osvetové strediská

Okresné osvetové stredisko v Trebišove, 1969 – 1989, 0,53 bm.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Gymnázium v Sečovciach, 1973 – 1982, 0,30 bm.

Gymnázium v Trebišove, 1949 – 1985, 5,01 bm.

IV. Odborné školy

Základná roľnícka škola vo Veľkých Kapušanoch, 1949 – 1953, 0,03 bm.

Základná odborná roľnícka škola v Somotore, 1950 – 1951, 0,01 bm.

V. Učňovské školy

Stredné odborné učilište poľnohospodárske vo Viničkách, 1952 –1990, 4,43 bm.

Stredné odborné učilište v Bieli, 1959 – 1960, 0,01 bm.

Stredné odborné učilište v Lelese, 1960 – 1981, 1,80 bm.

Stredné odborné učilište v Michaľanoch, 1959 – 1961, 0,02 bm.

Stredné odborné učilište v Sečovciach, 1954 – 1961, 0,03 bm.

Stredné odborné učilište v Trebišove, 1950 – 1962, 0,10 bm.

Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Pribeníku, 1959 – 1990, 5,30 bm.

Učňovská škola vo Veľkých Kapušanoch, 1945 – 1946, 0,05 bm.

VI. Základné školy

Základná deväťročná škola v Albinove, 1935 – 1971, 0,90 bm.

Národná škola v Bačkove, 1945 – 1952, 0,25 bm.

Osemročná stredná škola v Bačkove, 1945 – 1961, 0,62 bm.

Stredná škola v Bačkove, 1949 – 1953, 0,15 bm.

Základná deväťročná škola v Bačkove, 1960 – 1975, 1,53 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Bieli, 1901 – 1953, 0,20 bm.

Osemročná stredná škola v Bieli, 1953 – 1961, 0,40 bm.

Stredná škola v Bieli, 1950 – 1953, 0,10 bm.

Národná škola v Boli, 1925 – 1951, 0,27 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Boli, 1950 – 1953, 0,01 bm.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Boli, 1953 – 1960, 0,20 bm.

Národná škola v Borši, 1897 – 1953, 0,62 bm.

Stredná škola v Borši, 1949 – 1953, 0,10 bm.

Osemročná stredná škola v Borši, 1953 – 1960, 0,22 bm.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Borši, 1955 – 1960, 0,05 bm.

Národná škola v Budinciach, 1945 – 1953, 0,20 bm.

Národná škola v Černochove, 1948 – 1949, 0,02 bm.

Národná škola v Čičarovciach, 1784 – 1953, 0,96 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Čiernej, 1961 – 1976, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola, ročník 1.- 5., v Čiernom Poli, 1923 – 1971, 0,15 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Dobrej, 1923 – 1961, 0,17 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Dobrej, 1951 – 1976, 0,33 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Drahňove, 1950 – 1953, 0,01 bm.

Národná škola v Drahňove, 1944 – 1953, 0,16 bm.

Národná škola v Ižkovciach, 1898 – 1954, 0,40 bm.

Národná škola v Kapušianskych Kľačanoch, 1946 – 1953, 0,07 bm.

Národná škola v Kapušianskych Vojkovciach, 1924 – 1953, 0,20 bm.

Národná škola v Kuzmiciach, 1928 – 1949, 0,14 bm.

Osemročná stredná škola v Kuzmiciach, 1949 – 1960, 0,25 bm.

Základná deväťročná škola v Kuzmiciach, 1963 – 1971, 0,19 bm.

Národná škola v Lelese, 1946 – 1952, 0,11 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Lelese, 1951 – 1952, 0,01 bm.

Osemročná stredná škola v Lelese, 1953 – 1960, 0,20 bm.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Lelese, 1954 – 1960, 0,15 bm.

Stredná škola v Lelese, 1948 – 1953, 0,07 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Lelese – osada Kapoňa, 1946 – 1950, 0,01 bm.

Národná škola v Malých Trakanoch, 1906 – 1960, 0,42 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Malých Trakanoch, 1936 – 1960, 0,28 bm.

Národná škola v Maťovciach, 1945 – 1953, 0,20 bm.

Národná škola v Poľanoch, 1899 – 1950, 0,55 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Poľanoch, 1950 – 1951, 0,18 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Poľanoch, 1961 – 1976, 0,33 bm.

Národná škola v Ruskej, 1946 – 1953, 0,26 bm.

Národná škola v Solničke, 1918 – 1950, 0,27 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Solničke, 1950 – 1961, 0,05 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ročník 1. – 5., v Solničke, 1962 –1972, 0,05 bm.

Národná škola vo Sviniciach, 1873 – 1950, 0,39 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Sviniciach, 1950 – 1961, 0,18 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ročník 1. – 5., vo Sviniciach, 1961 – 1976, 0,30 bm.

Národná škola vo Veľkých Kapušanoch, 1946 – 1951, 0,06 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkých Kapušanoch, 1899 – 1953, 0,50 bm.

Osemročná stredná škola vo Veľkých Kapušanoch, 1952 – 1953, 0,05 bm.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkých Kapušanoch, 1953, 0,03 bm.

Stredná škola vo Veľkých Kapušanoch, 1948 – 1953, 0,02 bm.

Stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkých Kapušanoch, 1950 – 1953, 0,12 bm.

Národná škola vo Veľkých Raškovciach, 1921 – 1956, 0,17 bm.

Národná škola vo Veškovciach, 1946 – 1953, 0,17 bm.

Národná škola vo Vojanoch, 1924 – 1949 /1952/, 0,20 bm.

Národná škola vo Vojke, 1865 – 1953, 0,06 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Vojke, 1951 – 1961, 0,14 bm.

Základná deväťročná škola, ročník 1. – 5., vo Vojke, 1951 – 1976, 0,54 bm

Národná škola maďarská v Zatíne, 1950 – 1961, 0,13 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ročník 1. – 5., v Zatíne, 1956 – 1977, 0,27 bm.

VIII. Iné školy a školské zariadenia

Pedagogicko – psychologická poradňa v Trebišove, 1975 – 1989, 0,90 bm.

Okresné pedagogické stredisko v Trebišove, 1975 – 1984, 1,47 bm.

Okresné pedagogické stredisko v Kráľovskom Chlmci, 1954 – 1960, 0,48 bm.

Materská škola v Čičarovciach, 1951 – 1953, 0,01 bm.

Materská škola v Kapušianskych Kľačanoch, 1948 – 1954, 0,03 bm.

Materská škola vo Veľkých Kapušanoch, 1945 – 1955, 0,16 bm.

Osobitná škola vo Veľkých Kapušanoch, 1950 – 1951, 0,05 bm.

IX. Školské správy

Školský inšpektorát v Trebišove, (1905) 1922 – 1949 (1951), 4,75 bm.

Školský inšpektorát v Kráľovskom Chlmci, (1908) 1923 – 1952, 3,38 bm.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 1. Nemocnice

Súkromná nemocnica Antona Mailátha v Kráľovskom Chlmci, 1917, 0,02 bm.

I. 3. Okresné ústavy národného zdravia

Okresný ústav národného zdravia v Trebišove, 1947 – 1948, 1959 -1973, 2,65 bm.

Okresný ústav národného zdravia v Kráľovskom Chlmci, 1950 – 1951, 0,01 bm.

Okresný ústav národného zdravia vo Veľkých Kapušanoch, 1953 –1960, 2,48 bm.

I. 11. Iné zdravotnícke zariadenia

Okresné veterinárne zariadenie v Trebišove, 1970 – 1989, 2,22 bm.

II. 2. Ústavy sociálnej starostlivosti pre dospelých

Ústav sociálnej starostlivosti v Trebišove, 1965 – 1989, 0,96 bm.

II. 3. Ústavy sociálnej starostlivosti pre deti a mládež

Reedukačný detský domov v Bačkove, 1970 – 1993, 2 bm.

Oblastný detský domov v Pribeníku, 1947 – 1951, 0,27 bm.

II. 5. Charitné domovy a charitné organizácie

Charitný domov v Brehove, (1947) 1959 – 1989, 1,18 bm.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Okresná starostlivosť o mládež v Kráľovskom Chlmci, 1934 – 1947, (1951), 0,44 bm.

Okresná starostlivosť o mládež v Trebišove, 1942 – 1947 (1949), 1,65 bm.

K. NÁBOŽENSKÉ ORGANIZÁCIE

VI. Farské úrady

Gréckokatolícky farský úrad v Novosade, 1873 – 1939, 0,05 bm.

L. RODY A PANSTVÁ

I. Rody

Mailát /Mailáth/ z Pribeníka, 1806 – 1867, 0,03 bm.

M. RODINY A OSOBY

II. Osobné fondy

Alexander Céklaši (Czéklássy), 1883, 0,02 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

I. Cechy

Cech čižmárov v Kráľovskom Chlmci, 1850 – 1908, 0,02 bm.

II. Živnostenské spoločenstvá

Okresné živnostenské spoločenstvo v Kráľovskom Chlmci, (1885) 1925 – 1949, 8,86 bm.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Sečovciach, 1889 – 1951, 2,70 bm.

Okresné živnostenské spoločenstvo vo Veľkých Kapušanoch, 1926 –1949, 1,44 bm.

III. Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá

Pasienkové spoločenstvo v Brezine, 1932 – 1938, 0,01 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Klečenove, 1932 – 1935, 0,01 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Zemplínskom Hradišti, 1926 – 1937, 1945 – 1949, 0,02 bm.

Urbariát v Boťanoch, 1773, 0,03 bm.

Urbariát v Kyste, 1774, 0,01 bm.

Urbariát v Lelese, 1942 – 1950, 0,05 bm.

Urbariát v Rankovciach, 1773 – 1936, 0,05 bm.

Urbariát vo Vojčiciach, 1774, 0,01 bm.

Urbárske spoločenstvo gazdov v Kráľovskom Chlmci, 1931 – 1940, 0,02 bm.

Viničná obec v Kráľovskom Chlmci, 1943 – 1962, 0,05 bm.

IV. Spolky

Latorické rybárske spoločenstvo v Čope, 1939 – 1944, 0,05 bm.

Ľudový rybársky spolok v Kráľovskom Chlmci, 1951 – 1956, 0,10 bm.

Okresná hasičská jednota č. 76 v Trebišove, 1947 – 1948, 0,02 bm.

Okresná hasičská jednota vo Veľkých Kapušanoch, 1950 – 1951, 0,10 bm.

Okresná hasičská jednota v Kráľovskom Chlmci, 1937 – 1938, 0,38 bm.

Poľovnícka spoločnosť Jednotného roľníckeho družstva v Trebišove, 1950 – 1951, 0,01 bm.

V. Záujmové organizácie

Bodrožské rybárske družstvo v Strede nad Bodrogom, 1924 – 1934, 0,20 bm.

Hubertus, lovecká spoločnosť v Trebišove, 1934 – 1952, 0,01 bm.

Okresná stanica mladých prírodovedcov v Trebišove, 1957 – 1990, 1,25 bm.

Poľovnícky ochranný spolok v Sečovciach, 1944, 0,01 bm.

Sokol, telovýchovná jednota v Kráľovskom Chlmci, 1955 – 1957, 0,17 bm.

Slavoj, telovýchovná jednota v Trebišove, 1955, 0,03 bm.

O. ZBIERKY

IV. Mapy, plány a technická dokumentácia

Zbierka máp a plánov, 1711 – 1970, 0,40 bm.

V. Plagáty a letáky

Zbierka dobovej dokumentácie, 1949 – 1997, 1,66 bm.

VI. Pohľadnice

Zbierka pohľadníc, 20. stor., 0,02 bm.

VII. 1. Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

Zbierka fotodokumentácie, 1948 – 1989, 0,35 bm.

X. Typáriá a pečate

Zbierka pečatidiel a pečiatok, 1787 – 1980 (1996), 959 ks.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *