4. stretnutie amatérskych genealógov

V tomto zložní sme sa stretli my, amatérski genealógovia.
Stretnutie tých, ktorých zaujíma rodinná história, chcú vedieť, ako zostaviť rodokmeň a podobné „radosti“.

V sobotu, 18. októbra 2014, sa po polroku opäť stretli amatérski genealógovia združení okolo stránky www.geni.sk, jej fóra a jej občianskeho združenia.  Stretnutie sa konalo po druhýkrát v Bratislave v podniku P.P. Pasta Restaurant & Cafe na Drieňovej ulici.

Okrem toho, že sme medzi sebou videli prvýkrát  aj nové tváre, ako napr. davida, lubosa, michala62milanatd, sme hneď na úvod privítali hosťa Mgr. Petra Šoltésa, PhD., samostatného vedeckého pracovníka Historického ústav SAV.

Pán Šoltés nám objasňoval právne, sociologické a kultúrne aspekty zmiešaných manželstiev a v druhej časti prezentoval svoje poznatky z výskumov v oblasti osobných (krstných) mien ako z pohľadu konfesionálneho, tak aj geografického a časového. Aj pre tých, ktorí sa venujú genealógii dlhšie, určite zazneli mnohé zaujímavé a podnetné informácie, ktoré určite využijú vo svojich ďalších bádaniach.

V diskusii medzi jednotlivými účastníkmi dominovali témy ako genetická genealógia, etnológia, (ne-)dostupnosť niektorých archívnych materiálov či už v samotných archívoch, alebo na stránke familysearch.org. Niektorí sa pochválili svojimi najnovšími genealogickými prírastkami, niektorí konzultovali s ostatnými kolegami priebeh svojho doterajšieho bádania.

V závere sme sa zhodli, že v našich stretnutiach budeme naďalej pokračovať a niektoré z ďalších stretnutí sa uskutoční – možno aj v Nitre 🙂