Štátny okresný archív v Prievidzi

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/2, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V PRIEVIDZI SO SÍDLOM V BOJNICIACH

Tehelná 18

972 01 Bojnice

Telefón: 0862/543 04 19

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XV. 1. Fond národnej obnovy v rokoch 1945 – 1949

Pracovná skupina fondu národnej obnovy v Handlovej, 1947 – 1948, 0,12 bm.

XVI. 2. Finančné správy

Okresná finančná správa v Prievidzi, 1981 – 1989, 0,12 bm.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňová správa v Prievidzi, 1924 – 1950, 15,58 bm, I.

Daňový úrad v Prievidzi, 1919 – 1949, 3,32 bm, I.

Dôchodkový kontrolný úrad v Oslanoch, 1920 – 1938, 0,45 bm, I.

Dôchodkový kontrolný úrad v Prievidzi, 1920 – 1948 (1957), 2,50 bm, I.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Prievidzi, (1884) 1923 – 1945 (1961), 80,16 bm, I, K.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Katastrálny meračský úrad v Prievidzi, 1882 – 1949, 58,32 bm.

Okresný výbor vicinálnych ciest v Prievidzi, 1928 – 1940, 0,46 bm.

Úrad práce v Prievidzi, 1941 – 1945, 0,17 bm, I.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Prievidzi, (1920) 1944 – 1990 (1991), 629,60 bm, I, K.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 -1990

Okresná manželská a predmanželská poradňa v Prievidzi, 1978 – 1985, 0,24 bm.

Okresná správa Zboru požiarnej ochrany v Prievidzi, 1948 – 1989, 4,20 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Prievidzi, (1943) 1946 – 1949 (1956), 2,46 bm, I.

Okresný ústav sociálnych služieb v Prievidzi, 1963 – 1984, 0,24 bm.

Okresná poľnohospodárska správa v Prievidzi, 1963 – 1989, 9,62 bm.

Okresná správa ciest v Prievidzi, 1972 – 1987, 0,60 bm.

Okresná správa cestovného ruchu v Prievidzi, 1980 – 1993, 1,08 bm.

Štátna melioračná správa v Prievidzi, 1971 – 1991, 10,70 bm.

Útvar hlavného architekta okresu Prievidza, 1971 – 1986, 0,84 bm.

XXII. 4. Okresné kontrolné a štatistické orgány v rokoch 1945 – 1990

Okresná komisia ľudovej kontroly a štatistiky v Prievidzi, 1945 -1988, 10 bm, I.

XXIV. 1. Magistráty do roku 1945

Magistrát mesta Prievidze, 1415 – 1899, 8,40 bm.

XXIV. 3. Mestečká do roku 1945

Mestečko Bojnice, 1366 – 1910 (1927), 0,90 bm.

Mestečko Nitrianske Pravno, 1650 – 1864, 1,20 bm.

Mestečko Oslany, 1670 – 1914, 0,40 bm.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Obecný notársky úrad v Nitrianskom Pravne, 1877 – 1945 (1952), 4,20 bm, I, K.

Obecný notársky úrad v Prievidzi, 1875 – 1945 (1949), 728 bm, I, K.

Obecný notársky úrad v Tužine, 1891 – 1945 (1950), 1,33 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Bojniciach, 1889 – 1945 (1955), 10,95 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Bystričanoch, 1869 – 1945 (1951), 3,80 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Diviakoch nad Nitricou, 1886 – 1945 (1951), 4,15 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Handlovej, 1882 – 1945 (1951), 5,04 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Nedožeroch, 1889 – 1945 (1950), 2,80 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad pre obec Kľačno v Nitrianskom Pravne, 1889 – 1945 (1949), 1,86 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Nitrianskom Rudne, 1844 – 1944 (1950), 4 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Novákoch, 1899 – 1945 (1950), 2,40 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Oslanoch, 1891 – 1945 (1950), 4,25 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Prievidzi, 1895 – 1945 (1950), 4,02 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Račiciach, 1867 – 1945 (1950), 4,92 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad vo Valaskej Belej, 1887 – 1945 (1955), 10,06 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad vo Veľkej Čause, 1883 – 1945 (1951), 3 bm, I, K.

XXIV. 5. Iné miestne úrady do roku 1945

Obec Brezany, 1807 – 1895, 0,06 bm.

Obec Bystričany, 1703-1773, 0,01 bm.

Obec Dvorníky nad Nitricou, 1840 – 1892, 0,06 bm.

Obec Handlová, 1810 – 1850, 0,07 bm.

Obec Horné Vestenice, 1728 – 1900, 0,24 bm.

Obec Lazany, 1814 – 1879, 0,01 bm.

Obec Malá Čausa, 1748 – 1902, 0,12 bm.

Obec Nedožery, 1653 – 1874, 0,12 bm.

Obec Nitrianske Sučany, 1780 – 1887, 0,35 bm.

Obec Poluvsie, 1769 – 1902, 0,03 bm.

Obec Poruba, 1688 – 1884, 0,03 bm.

Obec Račice, 1844 – 1879, 0,03 bm.

Obec Tužina, 1769 – 1845, 0,03 bm.

Obec Zemianske Kostoľany, 1837 – 1903, 0,02 bm.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Bojniciach, 1947 – 1990, 14,90 bm.

Mestský národný výbor v Handlovej, 1945 – 1990, 26,40 bm.

Mestský národný výbor v Novákoch, (1945) 1950 – 1990 (1992), 25,48 bm.

Mestský národný výbor v Prievidzi, 1945 – 1990, 122,40 bm.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bojniciach, (1944) 1945 – 1950 (1957), 1,20 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bystričanoch, (1940) 1945 – 1950 (1951), 1,15 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Čavoji, 1949 – 1950, 0,24 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Diviakoch nad Nitricou, 1945 – 1950, 1 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Handlovej, (1944) 1945 – 1950 (1951), 2,60 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kľačne, 1945 – 1950 (1953), 1,30 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Nedožeroch, 1945 – 1950, 0,75 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Nitrianskom Rudne, (1943) 1945 – 1950, 0,70 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Novákoch, 1945 – 1950, 1,20 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Oslanoch, 1945 – 1950 (1951), 3,12 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Prievidzi, 1945 – 1950, 0,65 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Račiciach, 1945 – 1950, 1,15 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Valaskej Belej, 1945 – 1950 (1951), 1,70 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkej Čause, (1944) 1945 – 1950, 0,70 bm, I.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Úrad miestneho národného výboru v Nitrianskom Pravne, (1940) 1945 – 1950 (1954), 1,90 bm, I.

Úrad miestneho národného výboru v Tužine, (1940) 1945-1950 (1953), 1,00 bm, I.

Miestny národný výbor v Bankách, 1945 – 1975, 0,96 bm, I.

Miestny národný výbor v Brezanoch, 1946 – 1964 (1968), 0,48 bm, I.

Miestny národný výbor v Brusne, 1950 – 1959, 0,24 bm, I.

Miestny národný výbor v Bystričanoch, 1946 – 1990 (1992), 5,88 bm, I.

Miestny národný výbor v Cigli, (1926) 1951 – 1990, 2,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Čavoji, 1946 – 1990 (1993), 3,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Čereňanoch, 1950 – 1990, 3,35 bm, I.

Miestny národný výbor v Diviackej Novej Vsi, 1945 – 1990, 3,56 bm, I.

Miestny národný výbor v Diviakoch nad Nitricou, (1945) 1950 – 1990, 5,40 bm, I.

Miestny národný výbor v Dlžíne, 1950 – 1975, 0,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Dolnom Kamenci, 1945 – 1954, 0,12 bm, I.

Miestny národný výbor v Dolných Vesteniciach, 1950 – 1990, 4,33 bm, I.

Miestny národný výbor v Dubnici, 1947 – 1959, 0,24 bm, I.

Miestny národný výbor v Dvorníkoch nad Nitricou, 1950 – 1959, 0,12 bm, I.

Miestny národný výbor v Hornej Vsi, 1950 – 1990, 3,90 bm, I.

Miestny národný výbor v Hornom Kamenci, 1946 – 1954, 0,12 bm, I.

Miestny národný výbor v Horných Vesteniciach, 1946 – 1988, 2,76 bm, I.

Miestny národný výbor v Hradci, 1945 – 1964, 0,48 bm, I.

Miestny národný výbor v Chrenovci, 1950 – 1990, 3,26 bm, I.

Miestny národný výbor vo Chvojnici, 1950 – 1976, 0,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Jalovci, 1951 – 1975, 0,73 bm, I.

Miestny národný výbor v Ješkovej Vsi, 1945 – 1975, 0,96 bm, I.

Miestny národný výbor v Kamenci pod Vtáčnikom, 1954 – 1990, 5,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Kanianke, 1945 – 1990 (1992), 2,17 bm, I.

Miestny národný výbor v Kľačne, 1950 – 1991, 2,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Kocúranoch, 1950 – 1976, 0,96 bm, I.

Miestny národný výbor v Kostolnej Vsi, 1945 – 1990, 2,15 bm, I.

Miestny národný výbor v Koši, 1946 – 1990, 5,82 bm, I.

Miestny národný výbor v Lazanoch, 1950 – 1990 (1993), 4,58 bm, I.

Miestny národný výbor v Lehote pod Vtáčnikom, 1960 – 1990, 5,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Liešťanoch, 1945 – 1990, 3,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Lipníku, 1950 – 1975, 0,36 bm, I.

Miestny národný výbor v Máčove, 1945 – 1975, 0,74 bm, I.

Miestny národný výbor v Malej Čause, 1947 – 1990 (1993), 2 bm, I.

Miestny národný výbor v Malej Lehote, 1951 – 1959, 0,12 bm, I.

Miestny národný výbor v Malej Lehôtke, 1946 – 1964, 0,48 bm, I.

Miestny národný výbor v Malinovej, 1950 – 1990 (1992), 2,06 bm, I.

Miestny národný výbor v Morovne, 1946 – 1974, 0,36 bm, I.

Miestny národný výbor v Nedožeroch, 1945 – 1964, 0,48 bm, I.

Miestny národný výbor v Nedožeroch – Brezanoch, (1962) 1964 – 1990, 5,28 bm, I.

Miestny národný výbor v Nevidzanoch, 1945 – 1974, 0,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Nitrianskom Pravne, (1943) 1945 – 1990, 7,32 bm, I.

Miestny národný výbor v Nitrianskom Rudne, 1945 – 1990 (1991), 5,92 bm, I.

Miestny národný výbor v Nitrianskych Sučanoch, 1950 – 1990, 4,56 bm, I.

Miestny národný výbor v Nitrici, (1953) 1960 – 1990, 3,12 bm, I.

Miestny národný výbor v Novej Lehote, 1951 – 1974, 0,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Opatovciach nad Nitrou, 1950 – 1990, 4,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Oslanoch, 1945 – 1990 (1991), 3,70 bm, I.

Miestny národný výbor v Podhradí, 1952 – 1990, 1,32 bm, I.

Miestny národný výbor v Poluvsí, (1922) 1945 – 1990, 2,32 bm, I.

Miestny národný výbor v Porube, 1950 – 1990, 3,42 bm, I.

Miestny národný výbor v Pravenci, 1946 – 1990 (1991), 4,72 bm, I.

Miestny národný výbor v Račiciach, 1950 – 1960, 0,24 bm, I.

Miestny národný výbor v Radobici, 1951 – 1990, 2,22 bm, I.

Miestny národný výbor v Ráztočne, 1946 – 1990 (1991), 3,25 bm, I.

Miestny národný výbor v Rudnianskej Lehote, 1951 – 1976, 0,84 bm, I.

Miestny národný výbor v Sebedraží, 1952 – 1985, 2,68 bm, I.

Miestny národný výbor v Seči, 1951 – 1976, 0,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Solke, 1950 – 1959, 0,12 bm, I.

Miestny národný výbor v Šútovciach, 1950 – 1990, 3,88 bm, I.

Miestny národný výbor v Temeši, (1947) 1951 – 1990, 1,14 bm, I.

Miestny národný výbor v Tužine, 1948 – 1990, 4,72 bm, I.

Miestny národný výbor vo Valaskej Belej, 1951 – 1990, 5,24 bm, I.

Miestny národný výbor vo Veľkej Čause, 1950 – 1990, 2,16 bm, I.

Miestny národný výbor vo Veľkej Lehote, 1952 – 1960, 0,12 bm, I.

Miestny národný výbor vo Veľkej Lehôtke, 1954 – 1970, 0,60 bm, I.

Miestny národný výbor vo Vrbanoch, (1944) 1945 – 1960, 0,24 bm, I.

Miestny národný výbor vo Vyšehradnom, 1950 – 1960, 0,12 bm, I.

Miestny národný výbor v Zemianskych Kostoľanoch, 1946 – 1990, 3,14 bm, I.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Prievidzi I., (1869) 1880 – 1950, 54 bm.

Okresný súd v Prievidzi II., 1924 – 1990, 156,98 bm.

IV. 7. Verejní notári od roku 1872

Verejní notári v okrese Prievidza, 1878 – 1951, 5,10 bm.

IV. 8. Štátne notárstva od roku 1872

Štátne notárstvo v Prievidzi, 1952 – 1986, 24,58 bm.

IV. 10. Advokátske poradne od roku 1872

Advokátska poradňa v Prievidzi, 1955 – 1989, 0,36 bm.

V. 3. Okresné ľudové súdy (1945 –1947)

Okresný súd v Handlovej, 1952 – 1960, 12,90 bm.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Prievidzi, 1949 – 1965, 8,64 bm.

IX. Iné justičné organizácie

Miestny ľudový súd pri Bani v Cigli, 1964 – 1966, 0,36 bm.

Miestny ľudový súd pri n. p. Hnedouhoľné bane v Handlovej, 1961 – 1969, 2,28 bm.

Miestny ľudový súd pri Mestskom národnom výbore v Handlovej, 1961 – 1969, 1,08 bm.

Miestny ľudový súd pri Mestskom národnom výbore v Novákoch, 1961 – 1968, 0,36 bm.

Miestny ľudový súd pri Mestskom národnom výbore v Prievidzi, 1961 – 1969, 1,20 bm.

Miestny ľudový súd pri n. p. Novácke uhoľné bane v Novákoch, 1961 – 1968, 0,96 bm.

Miestny ľudový súd pri n. p. Priemstav v Prievidzi, 1966 – 1969, 0,24 bm.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

II. 4. Veliteľstvá brannej výchovy

Miestne veliteľstvo brannej výchovy v Opatovciach nad Nitrou, 1943 – 1944, 0,02 bm.

Miestne veliteľstvo brannej výchovy v Šútovciach, 1943 – 1944, 0,06 bm.

Obvodné veliteľstvo brannej výchovy v Bojniciach, 1943 – 1944, 0,06 bm.

D. FINANČNÍCTVO

I. Banky

Prievidzská gazdovská banka, úč. spol. v Prievidzi, 1913 – 1942, 0,04 bm.

Tekovská ľudová banka, úč. spol. v Oslanoch, 1913 – 1941, 0,48 bm.

II. Sporiteľne

Sporiteľňa a pokladnica v Oslanoch, 1949- 1950, 0,03 bm.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Prievidzi, 1938 – 1945, 0,04 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

IV. 3. Elektrotechnický priemysel

TESLA, n. p., š. p., Prievidza, 1966 – 1992, 4,74 bm.

IV. 4. Chemický priemysel

Agrochemický podnik, spoločný podnik Prievidza v Sebedraží, 1977 -1988, 0,36 bm.

V. 2. Roľnícke komory /1942 – 1947/

Roľnícka komora v Prievidzi, 1942 – 1947, 0,95 bm, I.

V. 3. Štátne majetky

Štátny majetok v Handlovej, 1957 – 1989, 3,03 bm.

Štátny majetok v Nitrianskom Pravne, 1959 – 1988, 3,73 bm.

Štátny majetok v Nitrianskom Rudne, 1966 – 1993, 2,52 bm.

Štátny majetok v Zemianskych Kostoľanoch, 1964 – 1992, 1,85 bm.

V. 4. Poľnohospodárske nákupné a zásobovacie podniky

Poľnohospodársky nákupný a zásobovací podnik v Prievidzi, 1986 – 1988, 0,12 bm.

V. 8. Iné poľnohospodárske podniky

Strojová a traktorová stanica v Prievidzi, 1985 – 1987, 0,01 bm.

Poľnoprodukta, spoločný poľnohospodársky podnik v Prievidzi, 1985 -1988, 0,08 bm.

Spoločný poľnohospodársky podnik v Koši, 1971 – 1988, 0,62 bm.

Šľachtiteľská stanica ovocinárska v Bojniciach, 1909 – 1964, 3,76 bm, I.

VIII. 3.Inžinierske stavebníctvo

Agrostav v Prievidzi, 1962 – 1988, 0,74 bm.

XI. 1. Domáci obchod

Zdroj, š. p., Prievidza, 1983 – 1990, 0,12 bm.

XII. 1. Služby

Kovotex, okresný priemyselný podnik v Prievidzi, 1960 – 1992, 19,88 bm.

Okresný podnik služieb v Prievidzi, 1955 – 1989, 16,24 bm.

Reštaurácie, podnikové riaditeľstvo v Prievidzi, 1985 – 1988, 0,12 bm.

Technické služby mesta Handlová, 1973 – 1990, 0,12 bm.

Technické služby mesta Nováky, 1969 – 1988, 0,36 bm.

Technické a záhradnícke služby mesta Prievidze, 1972 – 1989, 0,12 bm.

XII. 2. Stavebné organizácie

Okresný stavebný podnik v Prievidzi, 1950 – 1993, 60 bm.

XII. 3. Bytové hospodárstvo

Bytový podnik v Handlovej, 1965 – 1992, 0,72 bm.

Domová správa v Novákoch, 1975 – 1977, 0,12 bm.

Domová správa v Tužine, 1952 – 1959, 0,24 bm.

Mestský bytový podnik v Prievidzi, 1985 – 1987, 0,03 bm.

Podnik bytového hospodárstva v Novákoch, 1977 – 1990 (1991), 0,24 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

I. Úverové družstvá

Úverové družstvo v Oslanoch, 1945 – 1950, 0,12 bm.

II. Spotrebné družstvá

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Prievidzi, 1950 – 1988, 10,08 bm.

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo v Bojniciach – Kútoch, 1949 – 1975, 1,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Brezanoch, 1952 – 1951, 0,15 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Bystričanoch, 1960 – 1961, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Cigli, 1957 – 1958, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Čereňanoch, 1956 – 1975, 0,26 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Diviackej Novej Vsi, 1951 – 1985, 3,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Diviakoch nad Nitricou, 1956 – 1986, 1,02 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Diviakoch – Máčove, 1973 – 1983, 0,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dolných Vesteniciach, 1949 – 1988, 1,92 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dubnici, 1959 – 1965, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dvorníkoch nad Nitricou, 1950 – 1960, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Handlovej, 1951 – 1958, 0,30 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hornej Vsi, 1960 – 1968 (1973), 0,30 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Horných Vesteniciach, 1960, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hradci, 1958 – 1959, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Chrenovci, 1959 – 1972, 0,48 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Jalovci, 1959, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kamenci pod Vtáčnikom, 1957 – 1965, 0,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kľačne, 1952 – 1959, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kostolnej Vsi, 1957 – 1959, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Víťazný február v Koši, 1956 – 1989, 3,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Lazanoch, 1955 – 1971, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Lehote pod Vtáčnikom, 1961 – 1963, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Lipníku, 1959 – 1968, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Máčove, 1959 – 1967, 0,15 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Malej Čause, 1960 – 1975, 0,48 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Malej Lehôtke, 1959 – 1967, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Malinovej, 1950 – 1957, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Morovne, 1958 – 1961, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nedožeroch, 1958 – 1964, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nedožeroch – Brezanoch, 1967 – 1988, 2,16 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nevidzanoch, 1958 – 1960, 0,03 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nitrianskom Pravne, 1950 – 1958, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nitrianskych Sučanoch, 1967 – 1977, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nitrici, 1953 – 1977, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Novákoch, 1956 – 1985, 0,96 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Opatovciach nad Nitrou, 1974 – 1983, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Žarnov v Oslanoch, (1948) 1951 – 1991, 2,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Poluvsí, 1959, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Porube, 1960 – 1962, 0,28 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Pravenci, 1952 – 1960, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Prievidzi, 1951 – 1987, 1,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Solke, 1956 – 1958, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Tužine, 1950 – 1957, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkej Čause, 1957 – 1967, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vyšehradnom, 1952 – 1958, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Zemianskych Kostoľanoch, 1957 – 1969, 0,12 bm.

Včelárske ľudové družstvo v Prievidzi, (1945) 1947-1965, 0,12 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Okresná odbočka Slovenskej národnej strany v Prievidzi, 1918 – 1919, 0,12 bm.

Miestna organizácia Československej sociálno – demokratickej strany v Handlovej, 1933 – 1938, 0,24 bm, I.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Prievidzi, 1948 – 1989, 68,50 bm.

II. Iné organizácie politického charakteru

Miestne veliteľstvo Hlinkovej mládeže v Prievidzi, 1939 – 1940, 0,12 bm.

Okresné veliteľstvo Hlinkovej mládeže v Prievidzi, 1939 – 1944, 0,12 bm.

III. Zväzy

Jednotný zväz slovenských roľníkov v Prievidzi, 1947 – 1951, 1,50 bm, I.

Jednotný zväz slovenských roľníkov v Trenčíne, 1948, 0,60 bm.

Okresný sekretariát Slovenského živnostenského zväzu v Prievidzi, (1884) 1925 – 1952, 3,34 bm, I.

IV. Odborové hnutie

Miestna skupina Zväzu baníkov ČSR v Handlovej, 1919 – 1939, 0,12 bm, I.

Odborová jednota republikánskych zamestnancov v Bojniciach, 1936 -1939, 0,12 bm.

Odborový zväz podomových stavebných sklenárov, oknárov, podomových obchodníkov a trhovcov vo Valaskej Belej, 1927 – 1949, 0,12 bm.

Okresná odborová rada v Prievidzi, 1948 – 1990, 5,40 bm, I.

Priemyselný zväz stavebných robotníkov v Nitrianskom Pravne, 1934, 0,12 bm.

Základná organizácia Revolučného odborového hnutia (Odborový zväz pracovníkov štátnej správy, peňažníctva a zahraničného obchodu) pri Miestnom národnom výbore v Nitrianskom Rudne a Valaskej Belej, 1968 – 1983, 0,12 bm.

Základná organizácia Revolučného odborového hnutia pri Komunálnych službách v Prievidzi, 1954 – 1962, 0,24 bm.

Základná organizácia Revolučného odborového hnutia pri Okresnom národnom výbore v Prievidzi, 1955 – 1962, 0,12 bm.

Základná organizácia Revolučného odborového hnutia pri Okresnom stavebnom podniku v Prievidzi, 1956 – 1958, 0,02 bm.

Základná organizácia Revolučného odborového hnutia pri Okresnom ústave národného zdravia v Prievidzi, 1953 – 1962, 0,24 bm.

Základná organizácia Revolučného odborového hnutia pri Štátnom majetku v Nitrianskom Pravne, 1966 – 1980, 0,02 bm.

Základná organizácia Revolučného odborového hnutia pri ZOO v Bojniciach, 1958 – 1963, 0,08 bm.

V. l. Orgány Národného frontu

Okresný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Prievidzi, 1948 – 1990, 7,75 bm.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Miestna jednota Československého zväzu požiarnej ochrany v Novákoch, 1949 – 1959, 0,03 bm.

Miestna jednota Československého zväzu požiarnej ochrany v Bojniciach, 1890 – 1964, 0,30 bm.

Miestna odbočka zväzu Československo – sovietskeho priateľstva vo Valaskej Belej, 1949 – 1953, 0,08 bm.

Miestna organizácia Československého zväzu mládeže v Bojniciach, 1963 – 1965, 0,12 bm.

Miestna skupina Československého zväzu mládeže v Tužine, 1949 -1951, 0,12 bm.

Okresný výbor Československého Červeného kríža v Prievidzi, 1919 – 1985, 7,74 bm, I.

Okresný výbor Slovenského poľovníckeho zväzu v Prievidzi, (1943) 1952 – 1981, 3,72 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Prievidzi, 1946 – 1988, 4,08 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Prievidzi, 1973 – 1990, 2,28 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v Prievidzi,.(1958) 1960 – 1984, 0,60 bm.

Okresný výbor Socialistickej akadémie vzdelávania ČSSR v Prievidzi, 1960 – 1986, 1,64 bm.

Okresný výbor Socialistického zväzu mládeže v Prievidzi, (1954) 1961 – 1989, 6,88 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Prievidzi, 1950 – 1987, 9,08 bm.

Okresný výbor Zväzu invalidov v Prievidzi, 1971 – 1983, 0,60 bm.

Okresný výbor Zväzu požiarnej ochrany v Prievidzi, 1950 – 1985, 7,44 bm.

Okresný výbor Zväzu pre spoluprácu s armádou v Prievidzi, 1980 -1987, 0,60 bm.

Závodná odbočka Zväzu československo – sovietskeho priateľstva pri MsNV v Prievidzi, 1953 – 1956, 0,02 bm.

Závodná odbočka Zväzu československo – sovietskeho priateľstva pri OÚNZ v Prievidzi, 1953 – 1954, 0,02 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

II. 1. Múzeá

Vlastivedné múzeum v Bojniciach, 1950 – 1980, 0,84 bm.

II. 4. Knižnice

Okresná knižnica v Prievidzi, 1966 – 1985, 0,48 bm.

II. 7. Vydavateľstvá a redakcie

Prieboj, redakcia okresných novín v Prievidzi, 1957 – 1962, 0,24 bm.

II. 8. Iné kultúrne zariadenia

Okresná pamiatková správa v Prievidzi, 1976 – 1983, 2,04 bm.

Zoologická záhrada v Bojniciach, 1954 – 1990, 2,16 bm, I.

III. 2. Osvetové zbory

Miestna osvetová komisia v Bystričanoch, 1936 – 1942, 0,02 bm.

Miestna osvetová komisia v Dlžíne, 1946 – 1950, 0,03 bm.

Okresný osvetový inšpektorát v Prievidzi, 1946 – 1948, 0,12 bm.

III. 3. Osvetové rady

Miestna osvetová rada v Čereňanoch, 1946 – 1949, 0,03 bm.

Miestna osvetová rada v Kľačne, 1946 – 1951, 0,03 bm.

Miestna osvetová rada v Nevidzanoch, 1946 – 195, 0,01 bm.

Miestna osvetová rada v Nitrianskom Rudne, 1946 – 1950, 0,02 bm.

Miestna osvetová rada v Nitrianskych Sučanoch, 1947 – 1950, 0,02 bm.

Miestna osvetová rada v Oslanoch, 1947 – 1950, 0,01 bm.

Miestna osvetová rada v Porube, 1946 – 1947, 0,01 bm.

Miestna osvetová rada v Ráztočne, 1946 – 1950, 0,01 bm.

Miestna osvetová rada vo Valaskej Belej, 1922 – 1953, 0,06 bm.

Osvetová beseda v Bojniciach, 1953 – 1973, 0,10 bm.

Osvetová beseda v Diviakoch nad Nitricou, 1968 – 1977, 0,07 bm.

Osvetová beseda vo Chvojnici, 1946 – 1963, 0,02 bm.

Osvetová beseda v Kamenci pod Vtáčnikom, 1946 – 1951 (1960), 0,04 bm.

Osvetová beseda v Koši, 1947 – 1980, 0,17 bm.

Osvetová beseda v Novákoch, 1957 – 1959, 0,01 bm.

Osvetová beseda v Podhradí, 1946 – 1959, 0,02 bm.

Osvetová beseda v Ráztočne, 1957 – 1958, 0,02 bm.

III. 4. Osvetové strediská

Okresné osvetové stredisko v Prievidzi, 1961 – 1989, 10,65 bm.

IV. Domy kultúry a osvety

Dom kultúry Revolučného odborového hnutia v Prievidzi, 1962 – 1984, 2,04 bm.

Mestské kultúrne stredisko v Bojniciach, 1976 – 1984, 0,26 bm.

Mestské kultúrne stredisko Gustáva Švéniho v Prievidzi, 1980 – 1990, 0,72 bm.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Gymnázium v Handlovej, (1954) 1970 – 1983, 0,72 bm.

Gymnázium v Prievidzi, 1919 – 1957, 3,95 bm, I.

Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi, 1968 – 1983, 1,46 bm.

Jedenásťročná stredná škola v Handlovej, 1954 – 1961, 0,84 bm.

Jedenásťročná stredná škola v Prievidzi, Fučíkova ul., 1945 – 1968, 0,90 bm.

Jedenásťročná stredná škola v Prievidzi – Sídlisko, 1957 – 1962, 0,96 bm.

Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Handlovej, 1960 – 1974, 0,60 bm.

Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Prievidzi, Fučíkova ul., 1961 – 1962, 0,12 bm.

Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Prievidzi – Sídlisko, 1960 -1968, 0,66 bm.

Stredná všeobecnovzdelávacia škola V. B. Nedožerského v Prievidzi, 1962 – 1969, 0,24 bm.

III. Stredné odborné školy

Ľudová škola hospodárska v Brezanoch, 1922 – 1947, 0,36 bm, I.

Hospodárska škola v Prievidzi, 1948 – 1962, 0,72 bm, I.

Poľnohospodárska majstrovská škola v Chalmovej, 1947 – 1965, 0,63 bm, I.

Priemyselná škola banícka v Handlovej, 1952 – 1961, 0,96 bm.

Priemyselná škola pre pracujúcich pri Priemyselnej škole v Partizánskom, 1952 – 1961, 0,42 bm.

Stredná ekonomická škola v Prievidzi, 1959 – 1974, 1,08 bm.

Stredná poľnohospodárska technická škola v Novákoch, 1951 – 1983, 1,29 bm, I.

Stredná priemyselná škola v Handlovej, 1948 – 1984, 1,80 bm.

Stredná priemyselná škola chemická v Novákoch, 1969 – 1984, 1,08 bm.

Stredná škola pre pracujúcich v Prievidzi, 1955 – 1979, 1,60 bm.

Stredná škola spoločného stravovania v Prievidzi, 1950 – 1962, 0,60 bm, I.

Štátna odborná škola pre ženské povolania v Prievidzi, 1927 – 1953, 0,40 bm, I.

IV. Odborné školy

Ľudová škola hospodárska v Horných Vesteniciach, 1933 – 1943, 0,20 bm, I.

Ľudová škola hospodárska v Koši, 1927 – 1931, 0,12 bm, I.

Ľudová škola hospodárska v Liešťanoch, 1924 – 1950, 0,35 bm, I.

Ľudová škola hospodárska v Nitrianskych Sučanoch, 1935 – 1943, 0,12 bm, I.

Ľudová škola hospodárska v Prievidzi, 1931 – 1942, 0,12 bm, I.

Ľudová škola hospodárska v Tužine, 1912 – 1918, 0,10 bm, I.

Všeobecná obvodná živnostenská pokračovacia škola v Handlovej, 1940 – 1944, 0,12 bm, I.

Vyššia škola pracujúcich v Novákoch, 1949 – 1953, 0,12 bm, I.

V. Učňovské školy

Odborná škola pre murárov a tesárov v Bojniciach, 1922 – 1923, 0,01 bm, I.

Pôdohospodárska učňovská škola Bojná, pobočka v Nitrianskom Pravne, 1954 – 1956, 0,11 bm.

Pôdohospodárska učňovská škola v Nitrianskom Pravne, 1959 – 1960, 0,01 bm.

Poľnohospodárska učňovská škola v Prievidzi, 1959 – 1961, 0,04 bm.

Poľnohospodárska učňovská škola v Zemianskych Kostoľanoch, 1959 -1960, 0,01 bm.

Poľnohospodárske odborné učilište v Bojniciach, 1961 – 1963, 0,05 bm.

Poľnohospodárske odborné učilište v Oslanoch, 1960 – 1961, 0,01 bm.

Poľnohospodárske odborné učilište v Prievidzi, 1960 – 1981, 2,16 bm.

Priemyselná učňovská škola v Prievidzi, 1875 – 1912, 0,12 bm, I.

Stredné odborné učilište v Prievidzi, 1979 – 1983, 0,48 bm.

Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Prievidzi, 1981 – 1984, 0,12 bm.

Učňovská škola v Prievidzi, 1921 – 1979, 0,52 bm.

VI. Základné školy

Národná škola v Bankách, 1952 – 1960, 0,12 bm, I.

Národná škola v Bojniciach, 1909 – 1953, 1,70 bm, I.

Národná škola v Brezanoch, 1920 – 1960 (1968), 1,25 bm, I.

Národná škola v Brusne, 1919 – 1960, 0,96 bm, I.

Národná škola v Bystričanoch, 1889 – 1960 (1967), 0,60 bm, I.

Národná škola Dukelských hrdinov v Cigli, 1921 – 1960, 0,86 bm, I.

Národná škola v Čavoji, 1923 – 1953, 1,35 bm, I.

Národná škola v Čereňanoch, 1905 – 1960, 1,47 bm, I.

Národná škola v Čereňanoch, osada Fančová, 1944 – 1960, 0,12 bm, I.

Národná škola v Diviackej Novej Vsi, 1921 – 1960 (1961), 1,56 bm, I.

Národná škola v Diviakoch nad Nitricou, 1850 – 1956, 1,37 bm, I.

Národná škola v Dlžíne, 1930 – 1960, 0,44 bm, I.

Národná škola v Dolnom Kamenci, 1914 – 1953, 1,20 bm, I.

Národná škola v Dolných Vesteniciach, 1909 – 1960 (1961), 1 bm, I.

Národná škola v Dubnici, 1920 – 1960, 0,43 bm, I.

I. národná škola v Handlovej, (Ul. Pionierov), 1920 – 1953 (1970), 3,54 bm, I.

II. národná škola v Handlovej, (Ul. Pekárska), 1946 – 1960, 0,57 bm, I.

III. národná škola v Handlovej, 1946 – 1960 (1961), 0,44 bm, I.

IV. národná škola v Handlovej, (Ul. Žiarska), 1946 – 1960 (1963), 0,30 bm, I.

V. národná škola v Handlovej, (Gottwaldovo nám.), 1948 – 1960 (1961), 0,94 bm, I.

Národná škola v Hornej Vsi, 1919 – 1960, 0,70 bm, I.

Národná škola v Horných Vesteniciach, 1902 – 1953, 0,93 bm, I.

Národná škola v Hradci, 1920 – 1960, 0,60 bm, I.

Národná škola v Chalmovej, 1904 – 1956 (1965), 0,52 bm, I.

Národná škola v Chrenovci, 1864 – 1960, 0,78 bm, I.

Národná škola vo Chvojnici, 1945 – 1960, 0,24 bm, I.

Národná škola v Kanianke, 1912 – 1960, 0,80 bm, I.

Národná škola v Kľačne, 1907 – 1960, 0,58 bm, I.

Národná škola v Kocúranoch, 1931 – 1960 (1962), 1,04 bm, I.

Národná škola v Kostolnej Vsi, 1927 – 1960 (1962), 0,20 bm, I.

Národná škola v Koši, 1898 – 1960 (1965), 2,32 bm, I.

Národná škola v Lazanoch, 1941 – 1953, 0,24 bm, I.

Národná škola v Liešťanoch, 1919 – 1960, 1,46 bm, I.

Národná škola v Lipníku, 1928 – 1960, 0,24 bm, I.

Národná škola v Malej Čause, 1904 – 1960, 1,50 bm, I.

Národná škola v Malej Lehote, 1902 – 1960, 0,75 bm, I.

Národná škola v Malinovej, 1945 – 1960, 0,34 bm, I.

Národná škola v Morovne, 1898 – 1960, 0,38 bm, I.

Národná škola v Nedožeroch, 1936 – 1960 (1961), 0,70 bm, I.

Národná škola v Nevidzanoch, 1910 – 1960, 0,40 bm, I.

Národná škola v Nitrianskom Pravne, 1952 – 1953, 0,12 bm,I.

Národná škola v Nitrianskom Rudne, 1892 – 1953, 1,24 bm, I.

Národná škola v Nitrianskych Sučanoch, 1903 – 1960, 1,26 bm, I.

Národná škola v Novákoch, 1900 – 1953, 1,60 bm, I.

Národná škola v Novej Lehote, 1946 – 1960, 0,24 bm, I.

Národná škola v Opatovciach nad Nitrou, 1921 – 1960 (1963), 1 bm, I.

Národná škola v Oslanoch, 1898 – 1953, 1,40 bm, I.

Národná škola v Oslanoch – Ľubianke, 1940 – 1960, 0,24 bm, I.

Národná škola v Podhradí, 1900 – 1960, 1,28 bm, I.

Národná škola v Porube, 1907 – 1960 (1972), 1,42 bm, I.

Národná škola v Pravenci, 1920 – 1960, 0,72 bm, I.

Národná škola chlapčenská v Prievidzi, 1868 – 1956, 2 bm, I.

Národná škola dievčenská v Prievidzi, 1920 – 1953, 1,20 bm, I.

Národná škola v Račiciach – Dvorníkoch nad Nitricou, 1942 – 1960, 0,50 bm, I.

Národná škola v Radobici, 1922 – 1953, 0,60 bm, I.

Národná škola v Radobici – Cerovej, 1939 – 1960, 0,12 bm, I.

Národná škola v Ráztočne, 1926 – 1960, 0,92 bm, I.

Národná škola v Rudnianskej Lehote, 1927 – 1960, 0,84 bm, I.

Národná škola v Sebedraží, 1859 – 1960 (1966), 0,92 bm, I.

Národná škola v Seči, 1920 – 1960, 0,36 bm, I.

Národná škola v Šútovciach, 1920 – 1960 (1979), 0,47 bm, I.

Národná škola v Temeši, 1927 – 1960, 0,48 bm, I.

I. národná škola v Tužine, 1946 – 1960, 0,36 bm, I.

II. národná škola v Tužine, 1946 – 1958, 0,24 bm, I.

Národná škola vo Valaskej Belej, 1919 – 1953, 0,88 bm, I.

Národná škola vo Valaskej Belej – Matušík, 1921 – 1960 (1963), 0,46 bm, I.

Národná škola vo Valaskej Belej – Stanák, 1910 – 1960, 0,45 bm, I.

Národná škola vo Valaskej Belej – Studenec, 1929 – 1960, 0,45 bm, I.

Národná škola vo Valaskej Belej – Škrípov, 1913 – 1960, 0,80 bm, I.

Národná škola vo Veľkej Čause, 1916 -1962, 0,64 bm, I.

Národná škola vo Veľkej Lehote, 1916 – 1953, 1,10 bm, I.

Národná škola vo Veľkej Lehôtke, 1920 – 1960 (1961), 0,70 bm, I.

Národná škola v Zemianskych Kostoľanoch, 1906 – 1960, 1,20 bm, I.

Národná škola v Zliechove – Gápli, 1924 – 1960, 0,20 bm, I.

Stredná škola v Bojniciach, 1948 – 1953, 0,28 bm, I.

Stredná škola v Čavoji, 1948 – 1953, 0,12 bm, I.

Stredná škola v Diviakoch nad Nitricou, 1948 – 1953, 0,12 bm, I.

Stredná škola v Handlovej, 1919 – 1950, 1,08 bm, I.

Nemecká rímskokatolícka ľudová škola v Handlovej, 1924 – 1944, 0,03 bm, I.

Obecná ľudová škola v Bystričanoch, 1910-1941, 0,36 bm, I.

Obecná ľudová škola v Lazanoch, 1924 – 1941, 0,24 bm, I.

Obecná učňovská škola v Handlovej, 1921 – 1939, 0,36 bm, I.

Osemročná stredná škola v Bojniciach, 1949 – 1961, 0,45 bm, I.

Osemročná stredná škola v Bystričanoch, 1951 – 1960 (1963), 0,48 bm, I.

Osemročná stredná škola v Čavoji, 1949 – 1960, 0,48 bm, I.

Osemročná stredná škola v Diviakoch nad Nitricou, 1951 – 1960, 0,46 bm, I.

I. osemročná stredná škola v Handlovej, 1953 – 1954, 0,12 bm, I.

II. osemročná stredná škola v Handlovej, 1953 – 1955, 0,12 bm, I.

III. osemročná stredná škola v Handlovej, 1951 – 1960, 0,57 bm, I.

Osemročná stredná škola v Horných Vesteniciach, 1953 – 1961, 0,33 bm, I.

Osemročná stredná škola v Kamenci pod Vtáčnikom, 1948 – 1960, 0,24 bm, I.

Osemročná stredná škola v Koši, 1959 – 1960, 0,12 bm, I.

Osemročná stredná škola v Lazanoch, 1953 – 1960, 0,22 bm, I.

Osemročná stredná škola v Lehote pod Vtáčnikom, 1951 – 1960, 0,60 bm, I.

Osemročná stredná škola v Nitrianskom Pravne, 1953 – 1960, 0,57 bm, I.

Osemročná stredná škola v Nitrianskom Rudne, 1953 – 1960, 0,36 bm, I.

I. osemročná stredná škola v Novákoch, 1952 – 1960 (1964), 0,60 bm, I.

II. osemročná stredná škola v Novákoch, 1950 – 1961, 0,66 bm, I.

Osemročná stredná škola v Oslanoch, 1940 – 1962, 0,44 bm, I.

I. osemročná stredná škola v Prievidzi, 1953 – 1957, 0,24 bm, I.

Osemročná stredná škola v Prievidzi, 1942 – 1960, 0,45 bm, I.

Osemročná stredná škola SNP v Prievidzi, 1959 – 1960, 0,12 bm, I.

Osemročná stredná škola v Radobici, 1953 – 1960, 0,24 bm, I.

Osemročná stredná škola vo Valaskej Belej, (1942) 1953 – 1960, 0,60 bm, I.

Osemročná stredná škola v Zemianskych Kostoľanoch, 1948 – 1960, 0,35 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Bystričanoch, 1921 – 1941, 0,24 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Dvorníkoch nad Nitricou, 1875 – 1960, 0,35 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Lazanoch, 1920 – 1941, 0,24 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Račiciach, 1919 – 1942, 0,32 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Ráztočne, 1926 – 1927, 0,01 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola vo Valaskej Belej, 1913 – 1942, 0,24 bm, I.

I. stredná škola v Handlovej, 1950 – 1953, 0,12 bm, I.

II. stredná škola v Handlovej, 1950 – 1953, 0,12 bm, I.

Stredná škola v Horných Vesteniciach, 1948 – 1954, 0,37 bm, I.

Stredná škola v Kamenci pod Vtáčnikom, 1948 – 1954, 0,21 bm, I.

Stredná škola v Lazanoch, 1948 – 1953, 0,12 bm, I.

Stredná škola v Lehote pod Vtáčnikom, 1948 – 1953, 0,32 bm, I.

Stredná škola v Nitrianskom Pravne, 1945 – 1954, 0,36 bm, I.

Stredná škola v Nitrianskom Rudne, 1946 – 1953, 0,36 bm, I

Stredná škola v Oslanoch, 1940 – 1953, 0,48 bm, I.

Stredná škola v Novákoch, 1941 – 1953, 0,60 bm, I.

I. stredná škola (chlapčenská) v Prievidzi, 1948 – 1953, 0,24 bm, I.

II. stredná škola (dievčenská) v Prievidzi, 1948 – 1953, 0,24 bm, I.

Stredná škola v Radobici, (1948) 1953 – ?, 0,12 bm, I.

Stredná škola vo Valaskej Belej, 1940 – 1953 1963), 1 bm, I.

Štátna ľudová škola v Tužine, 1906 – 1947, 0,24 bm, I.

Štátna ľudová škola vo Valaskej Belej, 1900 – 1941, 1,62 bm, I.

Štátna meštianska škola v Prievidzi, 1931 – 1950, 1,10 bm, I.

Základná deväťročná škola v Bankách, 1960 – 1975 (1976), 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Bojniciach, (1949) 1960 – 1981 (1986), 2,03 bm.

Základná deväťročná škola v Brezanoch, 1954 – 1968, 0,26 bm.

Základná deväťročná škola v Brusne, 1960 – 1961, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Bystričanoch, 1960 – 1982, 2,28 bm.

Základná deväťročná škola v Dubnici – Bojniciach, 1960 – 1961, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola Dukelských hrdinov v Cigli, 1966 – 1981, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Čavoji, 1960 – 1983, 1 bm.

Základná deväťročná škola v Čereňanoch, (1959) 1960 – 1984, 0,48 bm.

Základná deväťročná škola v Čereňanoch – Fančovej, 1960 – 1969, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Diviackej Novej Vsi, 1960 – 1977, 0,72 bm.

Základná deväťročná škola v Diviakoch nad Nitricou, 1960 – 1977, 0,96 bm.

Základná deväťročná škola v Dolných Vesteniciach, (1958) 1960 – 1981, 0,36 bm.

Základná deväťročná škola v Handlovej, Ul. Marxova, 1962 – 1977, 1,68 bm.

Základná deväťročná škola v Handlovej, 1960 – 1961, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Handlovej, 1960 – 1961, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Handlovej, Mierové nám., 1964 – 1982, 1,80 bm.

Základná deväťročná škola v Handlovej, Ul. pionierov, 1960 – 1973, 1,08 bm.

Základná deväťročná škola v Handlovej, Ul. M. Krššákovej, 1960 -1981, 2,04 bm.

Základná deväťročná škola v Hornej Vsi, 1960 – 1980, 0,36 bm.

Základná deväťročná škola v Horných Vesteniciach, 1959 – 1980, 0,50 bm.

Základná deväťročná škola v Chalmovej – Bystričanoch, 1961 – 1965, 0,05 bm.

Základná deväťročná škola v Chrenovci, 1961 – 1980, 0,48 bm.

Základná deväťročná škola vo Chvojnici, 1960 – 1966, 0,24 bm.

Základná deväťročná škola v Kamenci pod Vtáčnikom, (1956) 1960 -1982, 0,72 bm.

Základná deväťročná škola v Kanianke, 1962 – 1974, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Kľačne, 1960 – 1980, 0,48 bm.

Základná deväťročná škola v Kocúranoch, 1960 – 1971, 0,24 bm.

Základná deväťročná škola v Kostolnej Vsi, 1960 – 1962, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Koši, 1960 – 1978, 0,28 bm.

Základná deväťročná škola v Lazanoch, (1956) 1960 – 1983, 2,44 bm.

Základná deväťročná škola v Lehote pod Vtáčnikom, 1960 – 1980, 2,05 bm.

Základná deväťročná škola 1. – 5. ročník v Lehote pod Vtáčnikom, (1956) 1960 – 1976, 0,36 bm.

Základná deväťročná škola v Liešťanoch, 1960 – 1961, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Lipníku, (1929) 1960 – 1978, 0,15 bm.

Základná deväťročná škola v Malej Čause, 1960 – 1980, 0,48 bm.

Základná deväťročná škola v Nedožeroch, (1953) 1960 – 1968, 0,72 bm.

Základná deväťročná škola v Nedožeroch – Brezanoch, 1968 – 1984, 0,77 bm.

Základná deväťročná škola v Nevidzanoch, 1961 – 1963, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Nitrianskom Pravne, (1959) 1960 – 1981, 2,30 bm.

Základná deväťročná škola v Nitrianskom Pravne – Solke, (1944) 1960 – 1965, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Nitrianskom Rudne, 1960 – 1983, 1,32 bm.

Základná deväťročná škola v Nitrianskych Sučanoch, 1960 – 1982, 0,48 bm.

Základná deväťročná škola v Nitrici, 1968 – 1982, 0,86 bm.

Základná deväťročná škola 1. – 5. ročník v Nitrici, 1960 – 1967, 0,16 bm.

Základná deväťročná škola Ernesta Ottu v Novákoch, (1956) 1960 -1982, 1,78 bm.

Základná deväťročná škola Jozefa Hagaru v Novákoch, (1945) 1960-1985, 1,62 bm.

Základná deväťročná škola v Opatovciach nad Nitrou, (1956) 1960 -1981, 0,36 bm.

Základná deväťročná škola v Oslanoch, 1960 – 1982, 1,56 bm.

Základná deväťročná škola v Oslanoch – Ľubianke, 1960 – 1980, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Podhradí, 1960 – 1973, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Porube, (1959) 1960 – 1985, 0,60 bm.

Základná deväťročná škola v Pravenci, 1960 – 1982, 0,36 bm.

Základná deväťročná škola v Prievidzi, Ul. Čs. partizánov, 1960 -1962, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Prievidzi, Fučíkova ul., 1960 – 1980, 1,92 bm.

Základná deväťročná škola v Necpaloch – Prievidzi, 1972 – 1981, 0,72 bm.

Základná deväťročná škola SNP v Prievidzi, Ul. Obrancov mieru, (1957) 1960 – 1978, 4,67 bm.

I. základná deväťročná škola v Prievidzi, Ul. Sama Chalupku, 1960 -1982, 2,06 bm.

II. základná deväťročná škola v Prievidzi, Ul. Sama Chalupku, 1963 – 1981, 1,30 bm.

III. základná deväťročná škola v Prievidzi, Ul. Sama Chalupku, 1968 – 1981, 0,92 bm.

Základná deväťročná škola Stred v Prievidzi, 1965 – 1978, 1,56 bm.

Základná deväťročná škola v Radobici, (1958) 1960 – 1981, 0,48 bm.

Základná deväťročná škola v Radobici – Cerovej, 1960 – 1976, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Ráztočne, 1969 – 1982, 0,24 bm.

Základná deväťročná škola v Rudnianskej Lehote, 1960 – 1961, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Sebedraží, 1960 – 1981, 0,74 bm.

Základná deväťročná škola v Seči, 1960 – 1962, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Šútovciach, 1960 – 1979, 0,39 bm.

Základná deväťročná škola v Temeši, 1960 – 1979, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Tužine, (1957) 1960 – 1981, 0,72 bm.

Základná deväťročná škola vo Valaskej Belej, (1940) 1960 – 1984, 1,10 bm.

Základná deväťročná škola vo Valaskej Belej – Gápli, (1958) 1960 -1973, 0,24 bm.

Základná deväťročná škola vo Valaskej Belej – Matušík, (1947) 1960 -1977, 0,24 bm.

Základná deväťročná škola vo Valaskej Belej – Stanák, 1960 – 1976, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola vo Valaskej Belej – Studenec, 1960 – 1969, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola vo Valaskej Belej – Škrípov, (1946) 1960 – 1977, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola vo Veľkej Čause, 1960 – 1977, 0,24 bm.

Základná deväťročná škola v Zemianskych Kostoľanoch, 1960 – 1984, 1,08 bm.

VII. Záujmové umelecké školy

Hudobná škola v Bojniciach, 1949 – 1954 (1957), 0,26 bm.

Hudobná škola v Nitrianskom Pravne, 1953 – 1961, 0,12 bm.

Hudobná škola v Prievidzi, 1943 – 1961, 0,36 bm.

Základná hudobná škola v Handlovej, 1953 – 1961, 0,36 bm.

Ľudová škola umenia v Bojniciach, 1974 – 1982, 0,12 bm.

Ľudová škola umenia v Handlovej, (1960) 1961 – 1983, 1,82 bm.

Ľudová škola umenia v Nitrianskom Pravne, (1953) 1961 – 1984, 0,72 bm.

Ľudová škola umenia v Novákoch, 1961 – 1977, 0,24 bm.

Ľudová škola umenia v Prievidzi, 1961 – 1977, 1,13 bm.

Súkromná hudobná škola A. Pappovej v Prievidzi, (1934) 1939 – 1943, 0,12 bm.

VIII. Iné školy a školské zariadenia

Materská škola, Ul. Vl. Clementisa v Prievidzi, 1989 – 1991, 0,96 bm.

Osobitná škola v Handlovej, 1948 – 1983, 0,42 bm.

Osobitná škola v Nitrianskom Pravne, 1965 – 1982, 0,26 bm.

Osobitná škola internátna v Prievidzi, 1959 – 1988, 1,62 bm.

Osobitná škola vo Valaskej Belej, 1950 – 1983, 0,16 bm.

Závodná materská škola pri Elektrárňach Nováky, k. p., Zemianske Kostoľany v Prievidzi, 1984 – 1990, 1,32 bm.

IX. Školské správy

Okresné pedagogické stredisko, 1963 – 1985, 0,96 bm.

Okresný pedagogický zbor v Prievidzi, 1948 – 1953, 0,12 bm.

Školský inšpektorát v Prievidzi, 1919 – 1950, 2,60 bm, I.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 3. Okresné ústavy národného zdravia

Okresný ústav národného zdravia v Prievidzi, 1950 – 1989, 5,16 bm.

I. 5. Okresné hygienicko–epidemiologické stanice

Okresná hygienická stanica v Prievidzi, 1954 – 1974, 0,48 bm.

II. 1. Nemocenské a sociálne poistenie

Okresná správa nemocenského poistenia v Prievidzi, 1961 – 1988, 0,72 bm.

Okresný zbor Liečebného fondu verejných zamestnancov v Prievidzi, 1932, 1937, 0,12 bm.

II. 3. Ústavy sociálnej starostlivosti pre deti a mládež

Detská opatrovňa v Prievidzi, 1888 – 1908, 0,04 bm.

Detský domov v Bojniciach, 1952 – 1953, 0,12 bm.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Okresná starostlivosť o mládež v Prievidzi, 1931 – 1949 (1952), 0,12 bm.

K. NÁBOŽENSKÉ ORGANIZÁCIE

VII. Náboženské obce

Autonómna ortodoxná židovská náboženská obec v Prievidzi, 1924 – 1940, 0,12 bm.

Rímskokatolícka autonómna cirkev a obec v Prievidzi, 1891 – 1935, 0,06 bm.

VIII. Rehole, rády, kongregácie, združenia

Piaristi v Prievidzi, 1677, 1696, 1900, 0,12 bm.

M. RODINY A OSOBY

II. Osobné fondy

Jozef Daubner, 1933 – 1961, 0,12 bm.

Adolf Kellermann, krčmár v Tužine, 1897 – 1930, 0,12 bm.

Jozef Krčík, 1924 – 1950, 0,12 bm.

Ján Matiaško, 1922 – 1959, 0,12 bm.

Peter Petic, 1825 – 1929, 0,12 bm.

Imrich Spevár, 1929 – 1946, 1,68 bm, I.

Jozef Steinhübel, 1931 – 1944, 0,12 bm.

Ferdinand Strnad, 1928 – 1958, 0,12 bm.

Ing. František Záni, 1950 – 1978, 1,20 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

III. Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá

Horský komposesorát v Prievidzi, 1874 – 1940, 0,36 bm.

Urbárska obec v Bojniciach, 1856 – 1925, 0,15 bm.

Urbárska obec v Brezanoch, 1898 – 1900, 0,05 bm.

Urbárska obec v Bystričanoch, 1908 – 1950, 0,07 bm.

Urbárska obec v Cigli, 1919 – 1944, 0,03 bm.

Urbárska obec v Handlovej, 1874 – 1945, 0,20 bm.

Urbárska obec v Hradci, 1935 – 1958, 0,05 bm.

Urbárska obec v Koši, 1930 – 1951, 0,25 bm.

Urbárska obec v Lipníku, 1936, 0,02 bm.

Urbárska obec v Nitianskom Pravne, 1857 – 1944, 0,06 bm.

Urbárska obec vo Valaskej Belej, 1939, 0,06 bm.

IV. Spolky

Miestny spolok Matice slovenskej v Nedožeroch, 1934 – 1940, 0,05 bm.

Okrašľujúci spolok pre Prievidzu a okolie v Prievidzi, 1938, 0,12 bm.

Spolok katolícko – priemyselnej mládeže v Prievidzi, 1906 – 1939, 0,12 bm.

Spolok pre ochranu zvierat v Nitrianskom Pravne, 1928 – 1943, 0,12 bm.

Živena, Zväz slovenských žien v Prievidzi, 1949 – 1952, 0,12 bm, I.

V. Záujmové organizácie

Dobrovoľný hasičský zbor v Dvorníkoch nad Nitricou, 1924 – 1941, 0,03 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor v Prievidzi, 1885 – 1952 (1955), 0,36 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor v Račiciach, 1921 – 1944, 0,01 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor v Ráztočne, 1923 – 1953, 0,02 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor vo Valaskej Belej, 1910 – 1936, 0,12 bm.

Dom detí a mládeže v Prievidzi, 1972 – 1991, 4,38 bm.

Federácia proletárskej telovýchovy – jednota v Handlovej, 1927 – 1937, 0,12 bm, K.

Hokejový klub v Prievidzi, 1970 – 1980, 0,01bm.

Miestna odbočka Slovenskej ovocinárskej spoločnosti v Prievidzi, 1924 – 1948, 0,25 bm.

Miestne náčelníctvo branného zboru československých motoristov v Prievidzi, 1938, 0,02 bm.

Okresná hasičská jednota v Prievidzi, 1923 – 1951 (1954), 1,20 bm, I.

Telovýchovná jednota Sokol v Tužine, 1953 – 1954, 0,12 bm.

O. ZBIERKY

IV. Mapy, plány a technická dokumentácia

Zbierka máp a plánov, 1880 – 1960, 128 ks.

VII. 1. Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

Zbierka fotografií, 1950 – 1969, 1,32 bm.

X. Typáriá a pečate

Zbierka pečatidiel, 1925 – 1960, 1,08 bm.

XI. Iné zbierky

Zbierka archívnych dokumentov Pionierskej organizácie Socialistického zväzu mládeže z okresu Prievidza, 1957 – 1990, 11,80 bm.

Zbierka cechových písomností, 1587 – 1939, 1,36 bm.

Zbierka členských legitimácií, 0,24 bm.

Zbierka dobovej dokumentácie,(1865) 1933 – 1981, 1,20 bm.

Zbierka dokumentov k oslavám 650. výročia Nitrianskeho Pravna, 1985, 0,12 bm.

Zbierka dokumentov o Slovenskom národnom povstaní, 1944 – 1965, 0,72 bm.

Zbierka stanov spolkov a politických organizácií, 1919 – 1945, 0,12 bm.

Zbierka výročných správ stredných škôl, 1939 – 1991, 1,56 bm.

3 thoughts on “Štátny okresný archív v Prievidzi

 • 25. januára 2011 at 19:40
  Permalink

  Dobrý deň.Chcela by som Vás poprosiť o preverenie,či bol odovzdaný zápočtový list od p.Pavla XXXX z fy.FEÉRIA na meno Lenka XXXX (rod.XXXX) nar.2.6.XXXX bytom Šaľa v tom čase Hollého 26,kde som bola zamestnaná od 27.1.XXXX-31.5.XXXX.Mám aj potvrdenie,ktoré mám od p.Kočnera vystavené.Z dôchodkového zabezpečenia mi prišiel výpis,kde tento čas uvedený nie je a teda nebol vystavený alebo omylom odoslaný zápočtový list.Tohto času je moja adresa XXXXXX XX, Šaľa, môže mi byť odoslaný na moju adresu aspoň budem vedieť,že sa vo veci konalo,poprípade by som rada vedela ako ďalej postupovať aby tento zápočtový list bol vystavený.S pozdravom Jeleňová

  Bola som sa informovať na tento problém aj v Prievidzi na dôchodkovom a poradili mi aby som sa skúsila obrátiť na Vás,že mi možno budete vedieť pomôcť.Ďakujem s pozdravom Jeleňová

  Reply
 • 25. januára 2011 at 20:39
  Permalink

  Pani Jeleňová si evidentne neprecitala, na aku stranku uklada svoje riadky a prezradila nam na seba dost…Co dodat?

  Možno otazka pre >Marek> Je vo Vasej moci odpovedat ludom s takymito poziadavkami priamo na ich mail? Ak ano, mozno by stalo za to vymysliet par viet, ktore by sa dali pouzit vo vsetkych takychto pripadoch… alebo: mat moznost (hocikto) odpovedat mailom dotazujucemu, pricom by to islo cez stranku geni.sk

  Vdaka za odpoved

  Reply
 • 26. januára 2011 at 13:40
  Permalink

  pani Lenka si ocividne nie iba neprecitala ale podla vsetkeho pomylila stranku kde toto pisala. Dost pochybujem ze ju v Prievidzi na nejakom *dochodkovom* poslali na tento web pre amaterskych genealogov aby tu vybavovala nejake zapoctove listy 🙂

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *