Štátny okresný archív v Bardejove

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/1, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V BARDEJOVE

M. V. Miškovského 1

085 01 Bardejov

Telefón: 0935/472 57 55, 472 56 73

Fax: 0935/472 56 73

Súpis archívnych fondov a zbierokA. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňový úrad v Giraltovciach, 1920 – 1950, 7,54 bm.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Bardejove, 1925 – 1945, 1,45 bm, I.

Okresný úrad v Giraltovciach, 1923 – 1944, 1,70 bm, I.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Katastrálny meračský úrad v Bardejove, 1866 – 1888, 5 bm.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Bardejove, 1945 – 1960, 67,21 bm, K, I.

Okresný národný výbor v Bardejove, 1961 – 1990, 224,80 bm.

Okresný národný výbor v Giraltovciach, 1945 – 1960, 39,80 bm, K, I.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Okresná poľnohospodárska správa v Bardejove, 1961 – 1988, 33,39 bm.

Okresná správa cestovného ruchu v Bardejove, 1986 – 1992, 0,22 bm.

Okresná správa ciest v Bardejove, 1957 – 1973, 0,44 bm.

Okresný úrad práce v Bardejove, 1928 – 1950 (1960), 0,35 bm.

XXII. 4. Okresné kontrolné a štatistické orgány v rokoch 1945 – 1990

Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu v Bardejove, 1950 – 1990, 5,61 bm.

XXIV. 1. Magistráty do roku 1945

Magistrát mesta Bardejova, 1319 – 1922, 171 bm, I.

XXIV. 2. Mestské úrady do roku 1945

Mestský úrad v Bardejove, 1919 – 1945, 14 bm, I.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Notársky úrad v Bardejove, 1924 – 1945, 1,20 bm, K, I.

Notársky úrad v Zborove, 1921, 0,11 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Bardejove – okolie, 1903 – 1944, 4 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Bardejovskej Novej Vsi, 1896 – 1944, 2,36 bm.

Obvodný notársky úrad v Gaboltove, 1872 – 1945 , 3,19 bm, K, I.

Obvodný notársky úrad v Giraltovciach, 1902 – 1944, 0,53 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Hertníku, 1903 – 1944, 0,53 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Kurime, 1922 – 1944, 2,39 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Lukove, 1903 – 1944, 3 bm, K, I.

Obvodný notársky úrad v Malcove, 1921 – 1944, 2,90 bm, K, I.

Obvodný notársky úrad v Marhani, 1908 – 1945, 0,22 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Richvalde, 1903 – 1945, 0,88 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Smilne, 1920 – 1944, 2,74 bm, K, I.

Obvodný notársky úrad v Sveržove, 1903 – 1945, 5,90 bm, K, I.

Obvodný notársky úrad vo Vyšných Raslaviciach, 1903 – 1944, 1,10 bm, K, I.

Obvodný notársky úrad v Zborove, 1895 – 1949, 7,44 bm, K, I.

XXIV. 5. Iné miestne úrady do roku 1945

Mestský soľný úrad v Bardejove, 1842 – 1907, 1,32 bm.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Bardejove, 1945 – 1990, 33,28 bm, I.

Mestský národný výbor v Giraltovciach, 1945 – 1971, 3,52 bm, I.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bardejove – okolie, 1945 – 1950 , 1,86 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bardejove – okolie, 1969 – 1971, 0,66 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bardejovskej Novej Vsi, 1945 – 1950, 1,45 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Gaboltove, 1945 – 1950, 2,10 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Giraltovciach, 1945 – 1950, 3,08 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hertníku, 1945 – 1950, 0,94 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kurime, 1945 – 1950, 0,97 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kurime, 1969 – 1971, 0,22 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Lukove, 1945 – 1950, 1,13 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Malcove, 1945 – 1950, 1,78 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Marhani, 1945 – 1950, 0,11 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Nižnej Polianke, 1945 – 1950, 1,52 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Richvalde, 1945 – 1950, 1,75 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Sveržove, 1945 – 1950, 1,42 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Vyšných Raslaviciach, 1945 – 1950, 1,75 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Zborove, 1945 – 1950, 2,31 bm, I.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestny národný výbor v Abrahámovciach, 1950 – 1990, 1,32 bm, I.

Miestny národný výbor v Andrejovej, 1950 – 1990, 1,98 bm, I.

Miestny národný výbor v Bardejovskej Novej Vsi, 1945 – 1972, 0,33 bm, I.

Miestny národný výbor v Bartošovciach, 1945 – 1990, 2,97 bm, I.

Miestny národný výbor v Becherove, 1945 – 1990, 2,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Beloveži, 1945 – 1990, 1,98 bm, I.

Miestny národný výbor v Bogliarke, 1950 – 1972, 0,55 bm, I.

Miestny národný výbor v Brezove, 1960 – 1990, 0,77 bm, I.

Miestny národný výbor v Brezovke, 1950 – 1990, 1,98 bm, I.

Miestny národný výbor v Buclovanoch, 1950 – 1990, 1,76 bm, I.

Miestny národný výbor v Cigeľke, 1948 – 1990, 1,43 bm, I.

Miestny národný výbor v Dlhej Lúke, 1945 – 1979, 1,98 bm, I.

Miestny národný výbor v Dubinnom, 1945 – 1990, 1,65 bm, I.

Miestny národný výbor v Dukovciach, 1945 – 1970, 0,33 bm, I.

Miestny národný výbor vo Fričke, 1956 – 1990, 0,99 bm, I.

Miestny národný výbor vo Fričkovciach, 1950 – 1990, 1,43 bm, I.

Miestny národný výbor v Gaboltove, 1948 – 1990, 1,21 bm, I.

Miestny národný výbor v Gerlachove, 1945 – 1990, 2,31 bm.

Miestny národný výbor v Hankovciach, 1956 – 1990, 2,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Harhaji, 1950 – 1990, 1,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Hažlíne, 1945 – 1990, 2,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Hertníku, 1952 – 1990, 3,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Hervartove, 1945 – 1990, 0,99 bm, I.

Miestny národný výbor v Hrabovci, 1945 – 1990, 1,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Hrabskom, 1951 – 1990, 1,32 bm, I.

Miestny národný výbor v Hutke, 1949 – 1973, 0,77 bm, I.

Miestny národný výbor v Chmeľovej, 1945 – 1990, 2,75 bm.

Miestny národný výbor v Janovciach, 1946 – 1990, 1,87 bm, I.

Miestny národný výbor v Jedlinke, 1947 – 1990, 1,21 bm, I.

Miestny národný výbor v Kalništi, 1950 – 1990, 1,98 bm, I.

Miestny národný výbor v Kľušove, 1948 – 1990, 2,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Kobylách, 1950 – 1990, 2,20 bm.

Miestny národný výbor v Kobylniciach, 1945 – 1990, 1,43 bm, I.

Miestny národný výbor v Kochanovciach, 1951 – 1990, 1,76 bm, I.

Miestny národný výbor v Komárove, 1945 – 1990, 1,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Koprivnici, 1950 – 1990, 2,53 bm, I.

Miestny národný výbor v Kožanoch, 1954 – 1990, 1,54 bm, I.

Miestny národný výbor v Kračúnovciach, 1945 – 1990, 3,08 bm, I.

Miestny národný výbor v Krivom, 1948 – 1990, 1,21 bm, I.

Miestny národný výbor v Krížoch, 1945 – 1990, 0,88 bm, I.

Miestny národný výbor v Kružlove, 1947 – 1990, 2,31 bm, I.

Miestny národný výbor v Kučíne, 1945 – 1990, 1,32 bm, I.

Miestny národný výbor v Kukovej, 1950 – 1990, 1,43 bm, I.

Miestny národný výbor v Kurime, 1950 – 1990, 3,08 bm, I.

Miestny národný výbor v Kurove, 1945 – 1972, 1,43 bm, I.

Miestny národný výbor v Lascove, 1945 – 1990, 1,98 bm.

Miestny národný výbor v Lenartove, 1950 – 1990, 1,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Lipovej, 1950 – 1990, 1,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Livove, 1946 – 1990, 1,54 bm.

Miestny národný výbor v Livovskej Hute, 1949 – 1990, 1,32 bm, I.

Miestny národný výbor v Lopúchove, 1947 – 1990, 1,87 bm, I.

Miestny národný výbor v Lúčke, 1946 – 1985, 0,99 bm, I.

Miestny národný výbor v Lukavici, 1945 – 1990, 1,76 bm, I.

Miestny národný výbor v Lukove, 1946 – 1990, 2,75 bm, I.

Miestny národný výbor v Lužanoch, 1946 – 1990,1,54 bm, I.

Miestny národný výbor v Malcove, 1950 – 1990, 3,08 bm, I.

Miestny národný výbor v Marhani, 1950 – 1990, 2,97 bm, I.

Miestny národný výbor v Mičakovciach, 1945 – 1990, 1,54 bm, I.

Miestny národný výbor v Mikulášovej, 1954 – 1990, 0,88 bm, I.

Miestny národný výbor v Mokroluhu, 1945 – 1990, 1,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Nemcovciach, 1946 – 1990, 1,98 bm, I.

Miestny národný výbor v Nižnej Polianke, 1946 – 1990, 1,76 bm, I.

Miestny národný výbor v Nižnej Voli, 1946 – 1990, 1,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Nižných Raslaviciach, 1951 – 1971, 0,44 bm, I.

Miestny národný výbor v Nižnom Tvarožci, 1950 – 1990, 0,99 bm, I.

Miestny národný výbor v Olšavciach, 1956 – 1990, 1,76 bm, I.

Miestny národný výbor v Ondavke, 1946 – 1990, 1,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Ortuťovej, 1945 – 1990, 1,21 bm, I.

Miestny národný výbor v Osikove, 1946 – 1990, 2,42 bm, I.

Miestny národný výbor v Petrovej, 1950 – 1990, 1,65 bm, I.

Miestny národný výbor v Poliakovciach, 1949 – 1990, 1,54 bm, I.

Miestny národný výbor v Porúbke, 1945 – 1990, 1,54 bm, I.

Miestny národný výbor v Raslaviciach, 1963 – 1990, 2,75 bm, I.

Miestny národný výbor v Regetovke, 1948 – 1985, 1,65 bm, I.

Miestny národný výbor v Rešove, 1945 – 1990, 1,87 bm, I.

Miestny národný výbor v Richvalde, 1948 – 1990, 1,54 bm, I.

Miestny národný výbor v Rokytove, 1948 – 1990, 1,32 bm, I.

Miestny národný výbor v Smilne, 1947 – 1990, 1,54 bm, I.

Miestny národný výbor v Snakove, 1955 – 1990, 1,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Stebníckej Hute, 1948 – 1990, 1,43 bm, I.

Miestny národný výbor v Stebníku, 1948 – 1990, 1,54 bm, I.

Miestny národný výbor v Stuľanoch, 1955 – 1972, 0,99 bm, I.

Miestny národný výbor v Sveržove, 1948 – 1990, 2,09 bm, I.

Miestny národný výbor v Šarišskom Čiernom, 1946 – 1990, 1,76 bm, I.

Miestny národný výbor v Šašovej, 1961 – 1990, 1,21 bm, I.

Miestny národný výbor v Šibe, 1948 – 1990, 1,54 bm, I.

Miestny národný výbor v Tarnove, 1947 – 1990, 1,98 bm, I.

Miestny národný výbor v Tročanoch, 1952 – 1990, 1,21 bm, I.

Miestny národný výbor vo Vaniškovciach, 1950 – 1985, 1,98 bm, I.

Miestny národný výbor vo Varadke, 1947 – 1990, 0,99 bm, I.

Miestny národný výbor vo Vyšnej Polianke, 1947 – 1990, 1,21 bm, I.

Miestny národný výbor vo Vyšnej Voli, 1945 – 1990, 1,65 bm, I.

Miestny národný výbor vo Vyšných Raslaviciach, 1946 – 1971, 1,43 bm, I.

Miestny národný výbor vo Vyšnom Kručove, 1946 – 1990, 0,88 bm, I.

Miestny národný výbor vo Vyšnom Tvarožci, 1948 – 1990, 0,77 bm, I.

Miestny národný výbor v Zborove, 1948 – 1990, 5,28 bm, I.

Miestny národný výbor v Zlatom, 1946 – 1990, 1,65 bm, I.

Miestny národný výbor v Železníku, 1946 – 1990, 0,88 bm, I.

Miestny národný výbor v Želmanovciach, 1946 – 1971, 0,11 bm, I.

Miestny národný výbor v Želmanovciach – Dukovciach, 1946 – 1990, 0,55 bm, I.

XXVI. 1. Miestne úrady štátnej správy od roku 1991

Obvodný úrad v Giraltovciach, 1991 – 1996, 8,14 bm.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Bardejove, 1925 – 1948, 1,87 bm.

Okresný súd v Bardejove – oddelenie pozemkovej knihy, 1890 – 1924, 62 bm.

Okresný súd v Giraltovciach, 1920 – 1944, 4,40 bm.

Úradovňa ochrany mládeže v Bardejove, 1946 – 1958, 1,54 bm.

Úradovňa ochrany mládeže v Giraltovciach, 1952 – 1960, 0,77 bm.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Bardejove, 1949 – 1969, 1,12 bm.

Okresná prokuratúra v Giraltovciach, 1949 – 1960, 0,77 bm.

D. FINANČNÍCTVO

I. Banky

Pobočka Štátnej banky československej v Bardejove, 1952 – 1968, 2,97 bm.

Pobočka Štátnej banky československej v Giraltovciach, 1950 – 1954, 0,88 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

V. 3. Štátne majetky

Štátny majetok v Bardejove, 1957 – 1976, 0,22 bm.

VI. 6. Štátne lesy – lesné závody

Lesný závod v Bardejove, 1954 – 1981, 7,80 bm.

XII. 1. Služby

Komunálne služby v Bardejove /KOSMOB/, 1958 – 1992, 1,59 bm.

KOVO, podnik miestneho hospodárstva v Bardejove, 1968 – 1992, 2,05 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

II. Spotrebné družstvá

JEDNOTA, ľudové spotrebné družstvo v Bardejove, 1947 – 1962, 2,64 bm.

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo v Andrejovej, 1960 – 1974, 0,11 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Družba v Bardejove, 1955 – 1979, 3,03 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Bardejovskej Novej Vsi, 1959 – 1974, 0,22 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Bartošovciach, 1959 – 1971, 0,88 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Becherove, 1960 – 1973, 0,11 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Brezove, 1963 – 1972, 0,11 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Brezovke, 1962 – 1973, 0,11 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dubinnom, 1958 – 1965, 0,11 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dubinnom, 1959 – 1982, 0,77 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dukovciach, 1961 – 1972, 0,11 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Gaboltove, 1964 – 1974, 0,11 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Giraltovciach, 1961 – 1972, 0,11 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hankovciach, 1960 – 1981, 0,88 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Harhaji, 1962 – 1973, 0,22 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hervartove, 1959 – 1974, 0,22 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hutke, 1960 – 1975, 0,11 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Chmeľovej, 1957 – 1976, 0,22 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Jedlinke, 1960 – 1973, 0,11 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kobylniciach, 1968 – 1972, 0,11 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kochanovciach, 1961 – 1974, 0,22 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Komárove, 1959 – 1974, 0,22 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Koprivnici, 1957 – 1975, 1,43 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kukovej, 1959 – 1972, 0,22 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kurime, 1964 – 1972, 0,11 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Lascove, 1959 – 1964, 0,11 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Lenartove, 1959 – 1974, 0,22 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Lipovej, 1961 – 1974, 0,11 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Lukavici, 1960 – 1973, 0,22 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Lukove, 1955 – 1973, 0,22 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Malcove, 1960 – 1984, 0,66 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Marhani, 1962 – 1973, 0,22 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Mičakovciach, 1961 – 1972, 0,11 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Mikulášovej, 1960 – 1972, 0,11 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nižnej Polianke, 1961 – 1972, 0,11 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nižnom Tvarožci, 1954 – 1973, 0,11 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Ondavke, 1955 – 1975, 0,11 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Ortuťovej, 1960 – 1975, 0,55 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Osikove, 1959 – 1970, 0,11 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Petrovej, 1960 – 1974, 0,11 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Poliakovciach, 1959 – 1972, 0,11 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Porúbke, 1960 – 1974, 0,22 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Richvalde, 1958 – 1975, 0,88 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Rokytove, 1959 – 1974, 0,11 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Smilne, 1950 – 1980, 0,77 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Stuľanoch, 1962 – 1973,0,22 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Sveržove, 1959 – 1975, 0,33 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Šarišskom Čiernom, 1959 – 1974, 0,11 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Šašovej, 1957 – 1972, 0,11 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Tarnove, 1959 – 1987, 0,88 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vaniškovciach, 1958 – 1983, 0,99 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Varadke, 1960 – 1972, 0,11 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vyšnej Polianke, 1961 – 1971, 0,22 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vyšnom Kručove, 1952 – 1972, 0,11 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vyšnom Tvarožci, 1961 – 1973, 0,11 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Zborove, 1977 – 1979, 0,11 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Zlatom, 1951 – 1973, 0,55 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Železníku, 1959 – 1972, 0,11 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Želmanovciach, 1968 – 1972, 0,11 bm.

III. 3. Iné výrobné družstvá

Športvýroba, výrobné družstvo v Bardejove, 1950 – 1990, 7,54 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Bardejove, 1950 – 1989, 160 bm.

IV. Odborové hnutie

Okresná odborová rada v Bardejove, 1956 – 1968, 6,71 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Okresný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Bardejove, 1948 – 1990, 6,16 bm, I.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Giraltovciach, 1948 – 1959, 0,44 bm, I.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Okresné poľovnícke ochranné združenie v Bardejove, 1947 – 1953, 0,22 bm.

Okresné združenie technických a športových činností SSR Bardejov, 1971 – 1989, 1,65 bm.

Okresný výbor Československého Červeného kríža v Bardejove, 1949 – 1986, 2,20 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Bardejove, 1966 – 1990, 2,09 bm, I.

Okresný výbor Socialistickej akadémie v Bardejove, 1965 – 1980, 1,44 bm.

Okresný výbor Zväzu pre spoluprácu s armádou v Bardejove, 1960 – 1972, 0,55 bm.

Okresný výbor Zväzu Cigánov – Rómov v Bardejove, 1969 – 1972, 0,11 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Bardejove, 1947 – 1990, 0,99 bm, I.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Giraltovciach, 1951 – 1960, 0,22 bm, I.

Okresný výbor Zväzu požiarnej ochrany v Bardejove, 1950 – 1985, 3,30 bm, I.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

III. 4. Osvetové strediská

Miestna osvetová beseda v Koprivnici, 1931 – 1951, 0,11 bm.

Okresné osvetové stredisko v Bardejove, 1953 – 1970, 0,33 bm.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Gymnázium v Bardejove, 1841 – 1980, 2,30 bm.

Jedenásťročná stredná škola v Bardejove, 1953 – 1962, 0,81 bm.

Jedenásťročná stredná škola v Giraltovciach, 1953 – 1961, 0,34 bm, I.

Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Bardejove, 1960 – 1972, 0,60 bm, I.

Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Giraltovciach, 1961 – 1970, 0,11 bm.

III. Stredné odborné školy

Stredná ekonomická škola v Bardejove, 1969 – 1985, 1,45 bm, I.

Stredná priemyselná škola v Bardejove, 1950 – 1985, 2,30 bm, I.

Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Bardejove, 1958 – 1978, 1,60 bm, I.

IV. Odborné školy

Poľnohospodárske odborné učilište v Giraltovciach, 1958 – 1982, 1,23 bm, I.

VI. Základné školy

Základná deväťročná škola v Abrahámovciach, 1919 – 1970, 0,69 bm, I.

Základná deväťročná škola v Andrejovej, 1925 – 1981, 0,61 bm, I.

Národná škola v Bardejove, 1898 – 1953, 3,60 bm, I.

Osemročná stredná škola v Bardejove, 1954 – 1961, 0,70 bm, I.

I. osemročná stredná škola v Bardejove, 1954 – 1961, 0,70 bm, I.

II. osemročná stredná škola v Bardejove, 1953 – 1960, 0,40 bm, I.

Stredná škola v Bardejove, 1918 – 1954, 2,20 bm, I.

I. základná deväťročná škola v Bardejove, 1961 – 1977, 1,15 bm, I.

II. základná deväťročná škola v Bardejove, 1960 – 1992, 2,40 bm, I.

III. základná deväťročná škola v Bardejove, 1961 – 1970, 0,77 bm, I.

IV. základná deväťročná škola v Bardejove, 1965 – 1972, 0,67 bm, I.

Základná deväťročná škola v Bardejovskej Novej Vsi, 1918 – 1976, 0,86 bm, I.

Základná deväťročná škola v Bardejovských Kúpeľoch, 1952 – 1978, 0,44 bm, I.

Národná škola v Bardejovskej Zábave, 1946 – 1961, 0,18 bm, I.

Národná škola v Bardejovskom Mihaľove, 1924 – 1952, 0,22 bm, I.

Základná deväťročná škola v Bartošovciach, 1919 – 1970, 1,06 bm, I.

Základná deväťročná škola v Becherove, 1924 – 1978, 1,10 bm, I.

Základná deväťročná škola v Beloveži, 1923 – 1970, 1,22 bm, I.

Základná deväťročná škola v Bogliarke, 1922 – 1976, 0,91 bm, I.

Základná deväťročná škola v Brezove, 1907 – 1976, 0,79 bm, I.

Národná škola v Brezovke, 1926 – 1957, 0,31 bm, I.

Základná deväťročná škola v Buclovanoch, 1919 – 1980, 0,77 bm, I.

Základná deväťročná škola v Cigeľke, 1918 – 1970, 0,77 bm, I.

Základná deväťročná škola v Dlhej Lúke, 1922 – 1970, 1,18 bm, I.

Základná deväťročná škola v Dubinnom, 1959 – 1974, 0,11 bm, I.

Základná deväťročná škola v Dubinnom, 1911 – 1977, 0,11 bm, I.

Základná deväťročná škola vo Fričke, 1921 – 1976, 0,64 bm, I.

Základná deväťročná škola vo Fričkovciach, 1922 – 1970, 0,75 bm, I.

Základná deväťročná škola v Gaboltove, 1907 – 1968, 0,80 bm, I.

Základná deväťročná škola v Gerlachove, 1920 – 1970, 0,72 bm, I.

Národná škola v Giraltovciach, 1920 – 1953, 0,56 bm, I.

Stredná škola v Giraltovciach, 1946 – 1953, 0,59 bm, I.

Základná deväťročná škola v Giraltovciach, 1960 – 1970, 0,66 bm, I.

Základná deväťročná škola v Hankovciach, 1966 – 1978, 0,11 bm, I.

Základná deväťročná škola v Harhaji, 1944 – 1970, 0,28 bm, I.

Základná deväťročná škola v Hažline, 1905 – 1975, 2,03 bm, I.

Základná deväťročná škola v Hervartove, 1920 – 1970, 0,72 bm, I.

Základná deväťročná škola v Hertníku, 1912 – 1972, 1,77 bm, I.

Základná deväťročná škola v Hrabovci, 1918 – 1972, 0,61 bm, I.

Základná deväťročná škola v Hrabskom, 1909 – 1970, 0,94 bm, I.

Základná deväťročná škola v Hutke, 1942 – 1976, 0,31 bm, I.

Základná deväťročná škola v Chmeľovej, 1921 – 1970, 2,15 bm, I.

Základná deväťročná škola v Janovciach, 1908 – 1970, 1,87 bm, I.

Základná deväťročná škola v Jedlinke, 1944 – 1977, 0,22 bm, I.

Základná deväťročná škola v Kalništi, 1924 –1970, 0,58 bm, I.

Základná deväťročná škola v Kľušove, 1915 – 1973, 1,13 bm, I.

Základná deväťročná škola v Kobylách, 1893 – 1970, 1,24 bm, I.

Základná deväťročná škola v Kobylniciach, 1893 – 1970, 0,22 bm, I.

Základná deväťročná škola v Kochanovciach, 1942 – 1970, 0,35 bm, I.

Základná deväťročná škola v Komárove, 1919 – 1980, 0,75 bm, I.

Základná deväťročná škola v Koprivnici, 1883 – 1970, 1,42 bm, I.

Základná deväťročná škola v Kožanoch, 1930 – 1975, 0,40 bm, I.

Základná deväťročná škola v Kračúnovciach, 1928 – 1970, 0,97 bm, I.

Základná deväťročná škola v Krivom, 1923 – 1976, 0,46 bm, I.

Základná deväťročná škola v Krížoch, 1925 – 1975, 0,44 bm, I.

Základná deväťročná škola v Kružlove, 1922 – 1970, 0,95 bm, I.

Základná deväťročná škola v Kružlovskej Hute, 1933 – 1970, 0,74 bm, I.

Základná deväťročná škola v Kučíne, 1912 – 1979, 0,78 bm, I.

Základná deväťročná škola v Kukovej, 1922 – 1971, 0,74 bm, I.

Základná deväťročná škola v Kurime, 1917 – 1970, 1,92 bm, I.

Základná deväťročná škola v Kurove, 1921 – 1974, 0,81 bm, I.

Základná deväťročná škola v Lascove, 1959 – 1972, 0,31 bm, I.

Základná deväťročná škola v Lenartove, 1908 – 1976, 1,31 bm, I.

Základná deväťročná škola v Lipovej, 1939 – 1977, 0,29 bm, I.

Národná škola v Livove, 1940 – 1949, 0,11 bm, I.

Základná deväťročná škola v Livovskej Hute, 1936 – 1975, 0,30 bm, I.

Základná deväťročná škola v Lopúchove, 1921 – 1980, 0,44 bm, I.

Základná deväťročná škola v Lukavici, 1912 – 1970, 0,89 bm, I.

Základná deväťročná škola v Lukove, 1921 – 1972, 0,85 bm, I.

Základná deväťročná škola v Lužanoch, 1953 – 1976, 0,28 bm, I.

Základná deväťročná škola v Malcove, 1920 – 1970, 2,80 bm, I.

Základná deväťročná škola v Marhani, 1920 – 1970, 1,72 bm, I.

Základná deväťročná škola v Mikulášovej, 1941 – 1978, 0,35 bm, I.

Základná deväťročná škola v Mokroluhu, 1907 – 1970, 1,03 bm, I.

Základná deväťročná škola v Nemcovciach, 1938 – 1977, 0,24 bm, I.

Základná deväťročná škola v Nižnej Polianke, 1930 – 1973, 1,22 bm, I.

Národná škola v Nižnej Voli, 1937 – 1952, 0,28 bm, I.

Základná deväťročná škola v Nižných Raslaviciach, 1953 – 1970, 1,35 bm, I.

Základná deväťročná škola v Nižnom Tvarožci, 1922 – 1970, 0,95 bm, I.

Základná deväťročná škola v Olšavciach, 1925 – 1977, 0,22 bm, I.

Národná škola v Ortuťovej, 1943 – 1954, 0,11 bm, I.

Základná deväťročná škola v Osikove, 1908 – 1970, 0,89 bm, I.

Základná deväťročná škola v Petrovej, 1921 – 1970, 1,06 bm, I.

Základná deväťročná škola v Poliakovciach, 1924 – 1972, 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola v Porúbke, 1937 – 1976, 0,41 bm, I.

Národná škola v Regetovke, 1924 – 1953, 0,11 bm, I.

Základná deväťročná škola v Rešove, 1911 – 1970, 0,71 bm, I.

Základná deväťročná škola v Richvalde, 1920 – 1972, 1,63 bm, I.

Základná deväťročná škola v Rokytove, 1937 – 1970, 1,18 bm, I.

Základná deväťročná škola v Smilne, 1921 – 1976, 0,78 bm, I.

Základná deväťročná škola v Snakove, 1913 – 1970, 0,92 bm, I.

Základná deväťročná škola v Stebníku, 1920 – 1973, 0,75 bm, I.

Základná deväťročná škola v Stebníckej Hute, 1924 – 1978, 0,64 bm, I.

Základná deväťročná škola v Stuľanoch, 1934 – 1970,0,49 bm, I.

Základná deväťročná škola v Sveržove, 1919 – 1970, 0,56 bm, I.

Základná deväťročná škola v Šašovej, 1938 – 1975, 0,22 bm, I.

Základná deväťročná škola v Šarišskom Čiernom, 1921 – 1970, 0,58 bm, I.

Základná deväťročná škola v Šibe, 1919 – 1971, 1,02 bm, I.

Základná deväťročná škola v Tarnove, 1932 – 1970, 0,48 bm, I.

Základná deväťročná škola v Tročanoch, 1939 – 1980, 0,50 bm, I.

Základná deväťročná škola vo Vaniškovciach, 1921 – 1984, 0,99 bm, I.

Národná škola vo Varadke, 1946 – 1972,0,02 bm, I.

Základná deväťročná škola vo Vyšnej Polianke, 1924 – 1972, 0,57 bm, I.

Národná škola vo Vyšných Raslaviciach, 1901 – 1953, 1,10 bm, I.

Stredná škola vo Vyšných Raslaviciach, 1948 – 1953, 0,12 bm, I.

Základná deväťročná škola vo Vyšnej Voli, 1902 – 1976, 0,59 bm,I.

Základná deväťročná škola vo Vyšnom Tvarožci, 1923 – 1977, 0,58 bm, I.

Základná deväťročná škola v Zborove, 1920 – 1970, 2,17 bm, I.

Základná deväťročná škola v Zlatom, 1920 – 1970, 1,01 bm, I.

Základná deväťročná škola v Železníku, 1943 – 1970, 0,39 bm, I.

Základná deväťročná škola v Želmanovciach, 1928 – 1970, 0,69 bm, I.

VIII. Iné školy

Ľudová škola hospodárska v Malcove, 1940 – 1944, 0,11 bm, I.

Ľudová škola hospodárska v Zborove, 1924 – 1952, 0,47 bm, I.

Materská škola v Andrejovej, 1948 – 1952, 0,22 bm.

Materská škola v Bardejove, 1900 – 1953, 0,44 bm.

Materská škola v Bardejovskej Novej Vsi, 1946 – 1953, 0,11 bm.

Materská škola v Beloveži, 1949 – 1953, 0,11 bm.

Materská škola v Dlhej Lúke, 1936 – 1954, 0,11 bm.

Materská škola v Hervartove, 1948 – 1952, 0,11 bm.

Materská škola v Hrabskom, 1948 – 1952, 0,11 bm.

Materská škola v Chmeľovej, 1946 – 1953, 0,22 bm.

Materská škola v Kružlove, 1947 – 1952, 0,11 bm.

Materská škola v Lukove, 1948 – 1953, 0,11 bm.

Materská škola v Mokroluhu, 1948 – 1952, 0,11 bm.

Materská škola v Smilne, 1947 – 1954, 0,11 bm.

Materská škola v Stebníku, 1952 – 1953, 0,11 bm.

Materská škola v Šarišskom Čiernom, 1948 – 1951, 0,11 bm.

Materská škola vo Vyšných Raslaviciach, 1947 – 1950, 0,11 bm.

Materská škola v Zborove, 1946 – 1954, 0,22 bm.

IX. Školské správy

Školský inšpektorát v Bardejove, 1912 – 1951, 2,10 bm.

Školský inšpektorát v Giraltovciach, 1928 – 1960, 0,22 bm.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 7. Kúpele a ozdravovne

Slovenské liečebné kúpele, š. p. v Bardejovských Kúpeľoch, 1960 – 1989, 2 bm.

II. 2. Ústavy sociálnej starostlivosti pre dospelých

Ústav sociálnej starostlivosti v Giraltovciach, 1961 – 1969, 0,33 bm.

II. 3. Ústavy sociálnej starostlivosti pre deti a mládež

Okresný ústav starostlivosti o mládež v Bardejove, 1933 – 1950, 0,11 bm.

Okresný ústav starostlivosti o mládež v Giraltovciach, 1946 – 1948, 0,11 bm.

Ústav pre mentálne postihnutú mládež v Giraltovciach, 1961 – 1985, 0,44 bm.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Okresný ústav sociálnych služieb v Bardejove, 1969 – 1986, 0,55 bm.

K. NÁBOŽENSKÉ ORGANIZÁCIE

VIII. Rehole, rády, kongregácie, združenia

Františkáni v Bardejove, 1704 – 1950, 1 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

I. CECHY

Cech čižmárov v Bardejove, 1664 – 1875, 0,11 bm.

Cech debnárov v Bardejove, 1532 – 1877, 0,11 bm.

Cech farbiarov v Bardejove, 1791 – 1827, 0,11 bm.

Cech garbiarov v Bardejove, 1645 – 1880, 0,11 bm.

Cech holičov v Bardejove, 1629, 0,11 bm.

Cech hrnčiarov v Bardejove, 1475 – 1872, 0,11 bm.

Cech klobučníkov v Bardejove, 1575 – 1879,0,11 bm.

Cech kolesárov v Bardejove, 1634 – 1845, 0,11 bm.

Cech kotlárov v Bardejove, 1635 – 1814, 0,11 bm.

Cech kováčov v Bardejove, 1666 – 1864, 0,11 bm.

Cech kožušníkov v Bardejove, 1627 – 1880, 0,11 bm.

Cech krajčírov v Bardejove, 1559 – 1859, 0,11 bm.

Cech mäsiarov v Bardejove, 1629 – 18800, 0,11 bm.

Cech murárov v Bardejove, 1627 – 1878, 0,11 bm.

Cech obchodníkov v Bardejove, 1743 – 1872, 0,22 bm.

Cech obuvníkov v Bardejove, 1613 – 1880, 0,11 bm.

Cech pekárov v Bardejove, 1787 – 1818, 0,11 bm.

Cech pivovarníkov v Bardejove, 1588 – 1893, 0,22 bm.

Cech povrazníkov v Bardejove, 1636 – 1867, 0,11 bm.

Cech remenárov v Bardejove, 1625 – 1869, 0,11 bm.

Cech sedlárov v Bardejove, 1567 – 1669, 0,11 bm.

Cech sitárov v Bardejove, 1833 – 1876,0,11 bm.

Cech stolárov v Bardejove, 1569 – 1861, 0,11 bm.

Cech súkenníkov v Bardejove, 1550 – 1871, 0,11 bm.

Cech šnúrkarov v Bardejove, 1760 – 1805, 0,11 bm.

Cech tesárov v Bardejove, 1790 – 1823, 0,11 bm.

Cech tkáčov v Bardejove, 1576 – 1856, 0,11 bm.

Cech tokárov v Bardejove, 1802, 0,11 bm.

Cech zámočníkov v Bardejove, 1634 – 1823, 0,11 bm.

Cech zlatníkov v Bardejove, 1637 – 1823, 0,11 bm.

II. Živnostenské spoločenstvá

Okresné živnostenské spoločenstvo v Bardejove, 1885 – 1953, 4,33 bm, I.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Giraltovciach, 1925 – 1953, 2,19 bm, I.

IV. Spolky

Spolok rybárov v Bardejove, 1939 – 1971, 0,11 bm.

O. ZBIERKY

I. Matriky

Zbierka druhopisov cirkevných matrík, 1586 – 1875, 0,22 bm, I.

IV. Mapy, plány a technická dokumentácia

Zbierka máp a plánov, 1776 – 1947, 430 kusov.

VII. 3. Zbierka videozáznamov

Zbierka videozáznamov, 1995, 4 kusy.

X. Typáriá a pečate

Zbierka pečatidiel, 1856 – 1960, 296 kusov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *