8. stretnutie amatérskych genealógov – v Bratislave

Dňa 12. mája 2018 sme sa po dlhšom čase opäť stretli v Bratislave. Výber miesta stretnutia bol pomerne problematický. Chceli sme, aby ste sa cítili, pokiaľ možno, čo najpríjemnejšie. Voľba nakoniec padla na Beer Arénu na Šancovej ulici.

Ešte pred samotným stretnutím sa začalo javiť, že podnik nebude celkom bezproblémový. Napriek pôvodnému uisteniu, že budeme môcť fungovať separátne od ostatných hostí, aby sme sa navzájom nerušili, sa ukázalo, že v miestnosti, v ktorej sme mali sedieť, prebieha rekonštrukcia. Boli nám ponúknuté náhradné priestory s upozornením, že je tam pomerne teplo, čo sa napokon ukázalo ako pravda. Navyše priestor nebol odhlučnený od zvyšku reštaurácie, takže všetci, ktorí sa snažili hovoriť k celému publiku, si museli ponamáhať hlasivky (tu si to najviac odtrpel náš prednášajúci hosť).

Účasť bola rekordná. Hoci sa napokon niektorí ospravedlnili, dokonca aj v deň stretnutia, predsa len nás bolo viac ako 30. Privítali sme medzi nami aj ľudí, ktorí sa prvýkrát zúčastnili stretnutia. Popri úvodnom objednávaní konzumácie sme sa tradične predstavili, čo vždy býva prínosom pre následné vytvorenie a diskusiu skupiniek podľa záujmov doterajšieho bádania.

Potom sa dostal ku slovu náš hosť, Mgr. Peter Labanc, PhD. z katedry histórie Trnavskej univerzity, ktorý vystúpil s prednáškou na tému „Stredoveká genealógia – pramene, metódy a úlohy“. Bolo to naozaj pútavé rozprávanie, bez poučiek, alebo siahodlhej teórie, no zato plné praktických príkladov a ukážok mimomatričného výskumu. Dozvedeli sme nielen z akých prameňov čerpať, akým spôsobom, no zároveň sme boli upozornení na nedostatok, ktorý je badať aj pri prácach v matričnom období a tým je kritika prameňa. Teda nielen skúmanie pravosti, ale najmä pravdivosti historických prameňov, ich porovnávanie (komparácia), aby sme vylúčili možné pochybnosti.

Po skončení prednášky sa, ako obvykle, vytvorili skupinky, v ktorých si jednotliví účastníci vymieňali svoje skúsenosti, snažili sa navzájom si poradiť.

Mimoriadne sa mal zúčastniť nášho stretnutia aj profesor Jaroslav Miklovič, učiteľ histórie na škole v Starej Pazove, ktorý sa venuje okrem histórie genealógii vojvodinských Slovákov. Bohužiaľ, jeho povinnosti na Dňoch Starej Pazovy v Bratislave, ktoré sa konali v tom istom časovom období ako naše stretnutie, mu neumožnilo prísť nás navštíviť. Ukázalo sa, že viacerí účastníci stretnutia by s ním radi pohovorili, nakoľko ich predkovia pochádzajú tiež z oblastí, kam sa v minulosti vysťahovávali mnohí Slováci z Hontu, Gemera a pod.

Okrem toho sme si na stretnutí so záujmom prezreli knižnú publikáciu „História vikartovskej vetvy rodu Ruttkay – Dauko“, ktorá nedávno vyšla vlastným nákladom autora, Ondreja Ruttkaya, známeho z nášho fóra pod nickom „homer“.

Vzhľadom na stiesnené pomery a veľký počet účastníkov stretnutia nevznikla spoločná fotografia. Zopár fotografií nasnímaných počas stretnutia však poukazuje na  záujem účastníkov.

Dúfame, že stretnutie splnilo očakávania aspoň väčšiny účastníkov a o polroka sa opäť stretneme v hojnom počte.