Odsun Nemcov z ČSR 7: Plány odsunu

[singlepic id=18 w=320 h=240 float=left] Otvorenie organizovaného odsunu Nemcov z Československa sa malo diať na základe rozhodnutia Spojeneckej kontrolnej rady z novembra 1945. Podľa plánu mal transfer uskutočniť v 3 fázach:

  1. etapa do polovice roka 1946 mala vyčerpať odsunové kvóty, stanovené pre jednotlivé okresy;
  2. etapa odsunu zvyšných Nemcov s výnimkou antifašistov, osôb z národnostne zmiešaných manželstiev a špecialistov s rodinnými príslušníkmi
  3. záverečná etapa mala riešiť odsun kvalifikovaných pracovných síl v priemysle a poľnohospodárstve.

Na vykonanie riadneho transferu museli československé úrady vytvoriť potrebné zázemie v podobe zberných stredísk, zabezpečenia príslušných dopravných prostriedkov a ďalších súvisiacich podmienok. Vládou bol zriadený ústredný medzirezortný orgán pre riadenie odsunu. Garantom prípravy a priebehu všetkých odsunových operácií bola československá armáda, ktorá zabezpečovala vlakové transporty, ich bezpečnosť, stravovanie, zdravotnú službu až na hranicu, kde transporty odovzdávala americkým alebo sovietskym orgánom. Evidenčné podchytenie odsunovaných, ich povedomie o odsune, vybudovaná miestnych odsunových stredísk a ich stráženie zabezpečovali okresnej správnej komisie v spolupráci s orgánmi ministerstva vnútra.

Odsun do sovietskej okupačnej zóny Nemecka sa však zastavil, pretože tamojšie sovietske orgány odmietli prijať ďalšie nemecké obyvateľstvo s tým, že príslušná kvóta, dohodnutá spojeneckou kontrolnou radou, bola vyčerpaná už v predchádzajúcom období, tj. do jesene 1945. Preto v januári 1946 začali najprv transporty do americkej zóny. V marci 1946 došlo k ďalším rokovaniam v Moskve, kde bola stanovená nová kvóta vo výške 600 – 650 000 Nemcov a začiatkom júna 1946 sa odsun do sovietskej zóny obnovil. V júli sa tempo transportov vystupnovalo na maximum, keď denne odchádzalo do oboch zón 12 vlakov s 14 400 Nemcami. Termín ukončenia organizovaného odsunu bol stanovený na 27. októbra 1946 v prípade sovietskej zóny a na 29. októbra v prípade zóny americkej.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *