Záchytné tábory pre Nemcov: Furth im Wald

Šiestimi záchytnými tábormi pre utečencov v bavorskom pohraničí prešlo celkom 1 183 370 ľudí. Viac ako polovica z nich, presne 618 961 Nemcov z Československa, musela prejsť táborom v meste Furth im Wald. Záchytné tábory mali pôvodne slúžiť len pre prvotný príjem utečencov. V roku 1945 tak bolo v záchytnom tábore vo Furthu denne prijatých a odbavených 2000 osôb, v roku 1946 to už bolo 6000 osôb. V mnohých prípadoch ostali utečenci vo Furthe ale na mnoho rokov. Mestečko, ktoré malo pred vojnou 6000 obyvateľov, ich po skončení vojny malo 11 000. Mnohí z nich boli vyhnanci.

Do tábora Furth im Wald s jeho štyridsiatich budovami určenými pre utečencov dorazilo do 50. rokov celkom 47 transportov. V jednej miestnosti táborovej budovy bolo ubytovaných až 60 ľudí.

Kapacita tábora bola 1200 utečencov (údaj z roku 1946, neskôr to bolo 1600). Na jednu osobu pripadalo asi 2,5 metra štvorcového. Tábor slúžil na odbavenie transportov s utečencami. Utečenci tu boli prijatí, ošetrení, zaregistrovaní a deportovali ich ďalej.

Presnejšie: Po príchode vlaku boli vysídlenci privítaní hlasom z reproduktora a vyzvaní, aby vystúpili. Nasledovalo odvšivení, lekárska prehliadka a registrácie.  Následne im boli poskytnuté jedlo. Podľa plánu mali v tábore zostať iba ľudia chorí a neschopní ďalšieho transportu so svojimi rodinami. Mnoho utečencov tu zostalo ale aj niekoľko rokov.

Po Postupimskej konferencii dorazil vôbec prvý organizovaný transport s vysídlenci práve do Furthu. 25. januára 1946. Vtedy prišlo do tábora 1205 ľudí z Českých Budějovic.

K tomu sa pridali utečenci, ktorí neboli súčasťou organizovaných transportov a hranice prešli ilegálne alebo ľudia, ktorým bolo povolené vycestovať jednotlivo. To boli hlavne odporcovia nacistického režimu, ktorí si so sebou mohli vziať často aj svoj majetok.

V septembri 1946 sa situácia v utečeneckom tábore Furth im Wald vyhrotila. Vojenská vláda popisovala 11. 9. 1946 situáciu v tábore takto: „Počet obyvateľov narástol z 6000 ľudí na takmer 11 tisíc. Budovy sú väčšinou veľmi staré a vybavené výrazne nekompletne sanitárnym zariadeniam. Toto hraničné mesto sa obrazne povedané hemží ľuďmi z celého Nemecka, ktorí chcú získať nejaké správy o vyhnaných sudetských Nemcoch. Vodovodné systém nestačia zásobovať mesto vodou. “

„…vyššie spomínaný rozkaz bol vydaný na základe predpokladu, že keby v tomto meste pokračoval nárast obyvateľstva, predstavovalo by to pre neho bezprostredné nebezpečenstvo zo zdravotného hľadiska, ako aj z hľadiska ďalšieho ohrozenia verejnej bezpečnosti.“

V roku 1947 sa situácia utečencov trochu zlepšila. V organizovaných transportoch ich do Bavorska prišlo už len 14 000. Okrem nich dorazilo ale aj 114 000 vojnových zajatcov a ilegálnych utečencov.

Komunistický prevrat v Československu v roku 1948 vyvolal novú vlnu útekov, počas ktoré opustili krajinu aj tí Nemci, ktorí boli označení ako antifašisti a mohli v ČSR ostať. Súčasne s nimi utekali pred novým režimom zo svojej krajiny aj Česi a Slováci. V tábore pre utečencov v Furthe bolo v roku 1948 ubytovaných 4000 osôb, čo znamená, že kapacita tábora bola prekročená o sto percent. V roku 1949 sa cez hranicu dostalo už len 3575 ilegálnych utečencov, pretože už sa dala prejsť len s ťažkosťami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *