Štátny okresný archív v Komárne

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/1, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V KOMÁRNE

Župná 15

945 01 Komárno

Telefón: 0819/770 16 93

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XIV. 3. Maďarská okupačná správa v rokoch 1938 – 1945 /1944/ – hlavnoslúžnovské úrady

Hlavnoslúžnovský úrad v Komárne, 1939 – 1945, 10 bm, I.

XIV. 4. Maďarská okupačná správa v rokoch 1938 – 1945 /1944/ – štátne odborné úrady

Maďarský kráľovský štátny stavebný úrad v Komárne, 1939 – 1944, 6 bm.

Maďarský kráľovský štátny stavebný úrad v Ostrihome, 1933 – 1938, 0,50 bm.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňová správa v Komárne, 1945 – 1950, 30,25 bm.

Daňový úrad v Komárne, 1922 – 1948, 5,50 bm.

Dôchodkový kontrolný úrad v Komárne, 1945 – 1947, 1 bm.

XVI. 4. Colnice

Colnica v Komárne, 1978 – 1988, 0,05 bm.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Komárne, 1923 – 1938, 86 bm, I, K, R.

Okresný úrad v Starej Ďale, 1923 – 1938, 8,51 bm, K.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Komárne, 1945 – 1990, 506,81 bm, I, K.

Okresný národný výbor v Hurbanove, 1945 – 1960, 96 bm, I, K.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Okresná poľnohospodárska správa v Komárne, 1954 – 1982, 13,50 bm.

Repatriačné stredisko v Komárne, 1945 – 1946, 0,30 bm.

Okresná správa Zboru požiarnej ochrany v Komárne, 1972 – 1990, 1 bm.

Okresná správa ciest v Komárne, 1967 – 1988, 0,84 bm.

XXII. 4. Okresné kontrolné a štatistické orgány v rokoch 1945 – 1990

Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu v Komárne, 1969 -1976, 0,16 bm.

XXIV. 1. Magistráty do roku 1945

Magistrát mesta Komárno, 1277 – 1922, 850 bm, K.

XXIV. 2. Mestské úrady do roku 1945

Municipálne mesto Komárno, 1938 – 1945, 34 bm.

XXIV. 3. Mestečká do roku 1945

Mestečko Guta, 1278 – 1851, 0,30 bm.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Notársky úrad v Bátorových Kesoch, 1888 – 1944, 4,20 bm.

Notársky úrad v Čúze, 1888 – 1945, 0,90 bm, I.

Notársky úrad v Ekele, 1884 – 1943, 0,90 bm, I.

Notársky úrad v Gute, 1865 – 1945, 2,40 bm, I.

Notársky úrad v Hetíne, 1887 – 1945, 0,30 bm, I.

Notársky úrad v Imeli, 1880 – 1944, 4 bm, I.

Notársky úrad v Ižape, 1850 – 1945, 1 bm, I.

Notársky úrad v Iži, 1860 – 1945, 0,50 bm, I.

Notársky úrad v Kamoči, 1882 – 1945, 2,50 bm, I.

Notársky úrad v Keszegfalve, 1893 – 1944, 0,60 bm, I.

Notársky úrad v Klížskej Nemej, 1874 – 1944, 0,70 bm, I.

Notársky úrad v Komárne, 1923 – 1938, 49,30 bm, I.

Notársky úrad v Martoši, 1886 – 1938, 0,42 bm, I.

Notársky úrad v Mederči, 1895 – 1945, 1 bm, I.

Notársky úrad v Nasvade, 1856 – 1945, 5,02 bm, I.

Notársky úrad v Novej Stráži, 1897 – 1945, 5,50 bm, I.

Notársky úrad v Perbete, 1882 – 1944, 0,20 bm, I.

Notársky úrad v Radvani nad Dunajom, 1911 – 1921, 0,30 bm, I.

Notársky úrad v Semerove, 1916 – 1940, 0,20 bm.

Notársky úrad vo Veľkých Kosihách, 1843 – 1945, 1 bm, I.

Notársky úrad vo Veľkom Mederi, 1767 – 1945, 4,50 bm, I.

Notársky úrad v Zemnom, 1859 – 1945, 5,20 bm, I.

Notársky úrad v Zlatnej na Ostrove, 1869 – 1944, 0,60 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Bagote, 1901 – 1945, 0,90 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Bodi, 1887 – 1945, 0,70 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Číčove, 1884 – 1945, 1,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Dvoroch nad Žitavou, 1884 – 1945, 0,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Ekeči, 1900 – 1945, 3 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Kerte, 1936 – 1944, 0,25 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Kolte, 1903 – 1945, 0,80 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Laku, 1914 – 1945, 1,20 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Madare, 1926 – 1937, 0,30 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Marcelovej, 1926 – 1944, 0,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Starej Ďale, 1872 – 1945, 0,60 bm.

Obvodný notársky úrad vo Svätom Petre, 1891 – 1945, 7 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Zemianskej Olči, 1896 – 1945, 0,90 bm, I.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Hurbanove, 1945 – 1985, 36,24 bm.

Mestský národný výbor v Kolárove, 1945 – 1985, 39,90 bm.

Mestský národný výbor v Komárne, 1945 – 1990, 196,20 bm.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestny národný výbor v Bajči, 1951 – 1990, 4,25 bm.

Miestny národný výbor v Bodzi, 1945 – 1990, 7,69 bm.

Miestny národný výbor v Bohatej, 1945 – 1971, 3,52 bm.

Miestny národný výbor v Brestovci, 1948 – 1988, 4,51 bm.

Miestny národný výbor v Búči, 1949 – 1990, 3,40 bm.

Miestny národný výbor v Čalovci, 1946 – 1990, 7,61 bm.

Miestny národný výbor v Číčove, 1947 – 1988, 1,78 bm.

Miestny národný výbor v Dedine Mládeže, 1953 – 1989, 5,01 bm.

Miestny národný výbor v Dulovciach, 1960 – 1969, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Holiaroch, 1945 – 1971, 2,80 bm.

Miestny národný výbor v Chotíne, 1945 – 1990, 9,85 bm.

Miestny národný výbor v Imeli, 1945 – 1990, 7,17 bm.

Miestny národný výbor v Iži, 1945 – 1985, 5,60 bm.

Miestny národný výbor v Kameničnej, 1945 – 1990, 5,26 bm.

Miestny národný výbor v Klížskej Nemej, 1945 – 1982, 2,80 bm.

Miestny národný výbor v Kravanoch nad Dunajom, 1950 – 1990, 4,85 bm.

Miestny národný výbor v Lipovom, 1951 – 1990, 2,71 bm.

Miestny národný výbor v Marcelovej, 1945 – 1985, 14,30 bm.

Miestny národný výbor v Martovciach, 1949 – 1985, 4,62 bm.

Miestny národný výbor v Modranoch, 1945 – 1990, 6,64 bm.

Miestny národný výbor v Moče, 1945 – 1988, 2,70 bm.

Miestny národný výbor v Mudroňove, 1956 – 1986, 2,90 bm.

Miestny národný výbor v Nesvadoch, 1945 – 1990, 11,50 bm.

Miestny národný výbor v Novej Stráži, 1945 – 1975, 3,37 bm.

Miestny národný výbor v Okoličnej na Ostrove, 1945 – 1990, 8,48 bm.

Miestny národný výbor v Patinciach, 1958 – 1985, 3,02 bm.

Miestny národný výbor v Pribete, 1945 – 1985, 7,92 bm.

Miestny národný výbor v Radvani nad Dunajom, 1945 – 1990, 12,96 bm.

Miestny národný výbor v Šrobárovej, 1950 – 1981, 3,92 bm.

Miestny národný výbor v Sokolciach, 1945 – 1976, 4,70 bm.

Miestny národný výbor v Svätom Petre, 1945 – 1985, 6,90 bm.

Miestny národný výbor v Tôni, 1945 – 1982, 5,20 bm.

Miestny národný výbor v Trávniku, 1945 – 1985, 4,30 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Kosihách, 1945 – 1982, 3,93 bm.

Miestny národný výbor vo Vojniciach, 1946 – 1985, 4,82 bm.

Miestny národný výbor vo Vrbovej nad Váhom, 1968 – 1990, 2,04 bm.

Miestny národný výbor v Zemianskej Olči, 1945 – 1985, 4,32 bm.

Miestny národný výbor v Zlatnej na Ostrove, 1945 – 1990, 5,67 bm.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy

Okresný súd v Hurbanove, 1900 – 1960, 224,50 bm.

Okresný súd v Komárne, 1875 – 1964, 59,60 bm.

IV. 7. Verejní notári

Verejní notári v Hurbanove, 1911 – 1951, 1,62 bm.

Verejní notári v Komárne, 1875 – 1945, 16 bm.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Komárne, 1923 – 1984, 27,80 bm.

Okresná prokuratúra v Hurbanove, 1945 – 1960, 2,08 bm.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

I. Vojenská správa a vojenské organizácie

Okresné vojenské veliteľstvo v Komárne, 1938, 0,70 bm, I.

D. FINANČNÍCTVO

I. Banky

Štátna banka československá, pobočka v Komárne, 1952 – 1985, 11 bm.

III. Poisťovne

Slovenská štátna poisťovňa, pobočka v Komárne, 1965, 26,50 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

IV. 2. Strojársky priemysel

Agrostroj, odštepný závod v Komárne, 1958 – 1969, 5 bm.

V. 2. Roľnícke komory (1942 – 1947)

Oblastná úradovňa Roľníckej komory v Komárne, 1945 – 1947, 1 bm.

V. 3. Štátne majetky

Semenársky štátny majetok v Balvanoch, 1961 – 1974, 0,10 bm.

Štátny majetok v Komárne, 1949 – 1978, 18,10 bm.

V. 4. Poľnohospodárske nákupné a zásobovacie podniky

Poľnohospodársky nákupný a zásobovací podnik, n. p., Bratislava, odštepný závod v Komárne 1964 – 1968, 0,02 bm.

VIII. 4. Vodné stavebníctvo

Hydrostav, odštepný závod v Komárne, 1966 – 1969, 5 bm.

X. Spoje

Okresná správa spojov v Komárne, 1955 – 1986, 0,04 bm.

XII. 1. Služby

Priemko, okresný podnik miestneho priemyslu v Komárne, 1959 – 1991, 25,57 bm.

XII. 2. Stavebné organizácie

Okresný stavebný podnik v Komárne, 1951 – 1991, 30,54 bm.

XII. 3. Bytové hospodárstvo

Okresný podnik bytového hospodárstva v Komárne, 1970 – 1982, 0,05 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

III. 1. Poľnohospodárske družstvá

Spoločný družstevný podnik veľkovýkrmňa v Komárne, 1970 – 1974, 0,15 bm.

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo v Bohatej, 1951 – 1970, 4,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Bodzi, 1951 – 1973, 1,45 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Brestovci, 1952 – 1974, 3 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Bodzianskych Lúkach, 1955 – 1974, 1,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Holiaroch, 1955 – 1971, 0,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hurbanove, 1950 – 1978, 12,40 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Chotíne, 1957 – 1976, 1 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Imeli, 1950 – 1975, 1,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Iži, 1949 – 1978, 1,70 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Karve, 1952 – 1976, 1,80 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Komárne, 1958 – 1974, 0,80 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kravanoch nad Dunajom, 1952 – 1975, 1 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Marcelovej, 1975 – 1977, 0,02 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Moče, 1950 – 1975, 1,60 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Patinciach, 1956 – 1972, 0,60 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Pribete, 1950 – 1988, 2,38 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Radvani nad Dunajom, 1956 – 1971, 0,70 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Sokolciach, 1950 – 1974, 2,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Virte, 1953 – 1970, 1 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vojniciach, 1948 – 1971, 3 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vrbovej nad Váhom, 1953 – 1977, 2,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Zelenom Háji, 1948 – 1970, 2,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Zlatnej na Ostrove, 1948 – 1980, 4,32 bm.

III. 3. Iné výrobné družstvá

Kožená galantéria, výrobné družstvo v Komárne, 1971 – 1980, 0,05 bm.

Stavba, výrobné družstvo v Komárne, 1955 – 1986, 16,71 bm.

V. Stavebné bytové družstvá

Okresné stavebné bytové družstvo v Komárne, 1960 – 1986, 7 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Hurbanove, 1951 – 1960, 1,62 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Komárne, 1951 – 1975, 13,25 bm.

III. Zväzy

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Komárne, 1946 – 1952, 5 bm.

IV. Odborové hnutie

Dom odborov v Komárne, 1952 – 1979, 2,10 bm.

Okresná odborová rada v Hurbanove, 1948 – 1952, 0,85 bm.

Okresná odborová rada v Komárne, 1950 – 1986, 6,40 bm.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri Okresnom národnom výbore v Komárne, 1961 – 1976, 0,70 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Hurbanove,1948 – 1959, 2,60 bm.

Okresný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Komárne, 1948 -1990, 6,75 bm.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Euroklub (Dom československo-sovietskeho priateľstva) v Komárne, 1981 – 1991, 0,68 bm.

Okresný výbor Československého Červeného kríža v Hurbanove, 1954 – 1958, 0,24 bm.

Okresný výbor Československého Červeného kríža v Komárne, 1967 – 1984, 0,85 bm.

Okresný výbor Československého zväzu mládeže v Hurbanove, 1959 – 1960, 0,63 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Komárne, 1961 – 1989, 1,55 bm.

Okresný výbor Socialistickej akadémie v Komárne, 1959 – 1975, 0,60 bm.

Okresný výbor Socialistického zväzu mládeže v Komárne, 1963 – 1986, 2 bm.

Okresný výbor Zväzu Cigánov – Rómov na Slovensku v Komárne, 1969 – 1972, 0,20 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Hurbanove, 1952 – 1958, 1,30 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Komárne, 1960 – 1967, 2 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

II. 4. Knižnice

Okresná knižnica v Komárne, 1964 – 1980, 0,33 bm.

II. 7. Vydavateľstvá a redakcie

Redakcia okresných novín Dunaj v Komárne, 1964 – 1967, 0,30 bm.

III. 4. Osvetové strediská

Osvetová beseda v Komárne – Hadovciach, 1966 – 1974, 0,02 bm.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Rímskokatolícke gymnázium benediktínov v Komárne, 1778 – 1945, 8 bm.

Gymnázium Ľ. J. Šuleka v Komárne, 1945 – 1982, 7 bm.

Jedenásťročná stredná škola v Hurbanove, 1953 – 1961, 0,40 bm.

III. Stredné odborné školy

Stredná priemyselná škola v Komárne, 1951 – 1983, 20,20 bm.

V. Učňovské školy

Poľnohospodárske odborné učilište v Dedine Mládeže, 1952 – 1960, 1,50 bm.

VI. Základné školy

Štátna meštianska škola v Hurbanove, 1946 – 1953, 0,20 bm.

Obecná meštianska škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kolárove, 1928 – 1953, 0,76 bm.

Štátna meštianska škola v Kolárove, 1945 – 1953, 0,23 bm.

Meštianska škola dievčenská s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne, 1892 – 1945, 1,50 bm.

Meštianska škola chlapčenská s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne, 1894 – 1944, 0,30 bm.

Štátna meštianska škola v Komárne, 1924 – 1939, 0,20 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Aňale, 1920 – 1945, 0,20 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Bagote, 1895 – 1945, 0,80 bm.

Národná škola v Bajči, 1949 – 1960 (1961), 0,15 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Bajči, 1935 – 1939, 0,10 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Bajči, 1920 – 1949, 0,20 bm.

Štátna ľudová škola v Bajči, 1945 – 1949, 0,07 bm.

Základná deväťročná škola v Bajči, 1961 – 1971, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Bajči, (1950) 1961 – 1978, 0,20 bm.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Bajči – Kotelnici, (1952) 1961 – 1979, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Bohatej, (1950) 1961 – 1974, 0,25 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Búči, 1954 – 1956, 0,02 bm.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Búči, 1957 – 1960, 0,09 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Búči, 1960 – 1976, 0,50 bm.

Národná škola v Čalovci, 1948 – 1956, 0,02 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Čalovci, 1950 – 1960 (1961), 0,21 bm.

Základná deväťročná škola v Čalovci, 1964 – 1972, 0,08 bm.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Čalovci, 1961 – 1971, 0,20 bm.

Národná škola v Čalovci – Violíne, 1955 – 1960, 0,01 bm.

Základná deväťročná škola v Čalovci – Violíne, 1961 – 1977, 0,06 bm.

Ľudová škola reformovanej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským v Číčove, 1898 – 1945, 0,30 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Číčove, 1881 – 1945, 1,20 bm.

Ľudová škola reformovanej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským v Čúzi, 1903 – 1909, 0,01 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Čúzi, 1882 – 1932, 0,50 bm.

Národná škola v Dedine Mládeže, 1950 – 1960, 0,06 bm.

Základná deväťročná škola v Dedine Mládeže, 1960 – 1971, 0,08 bm.

Základná deväťročná škola v Dolnom Petre, 1960 – 1976, 0,70 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Dolnom Petre, 1960 – 1991, 1,10 bm.

Národná škola v Dulovciach, 1948 – 1953, 0,18 bm.

Stredná škola v Dulovciach, 1950 – 1953, 0,12 bm.

Osemročná stredná škola v Dulovciach, 1953 – 1960, 0,72 bm.

Základná deväťročná škola v Dulovciach, 1960 – 1975, 1,80 bm.

Ľudová škola reformovanej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským v Ekele, 1890 – 1944, 0,80 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Ekele, 1908 – 1945, 0,46 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Fíši, 1898 – 1939, 0,80 bm.

Ľudová škola reformovanej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským v Gellére, 1894 – 1945, 0,60 bm.

Štátna ľudová škola v Gellére, 1945 – 1948, 0,04 bm.

Obecná ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Gúte,1912 – 1945, 0,86 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola dievčenská s vyučovacím jazykom maďarským v Gúte, 1938 – 1944, 0,02 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola chlapčenská s vyučovacím jazykom maďarským v Gúte, 1939 – 1944, 0,08 bm.

Obecná ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Gúte – Malom Ostrove, 1936 – 1937, 0,01 bm.

Obecná ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Gúte – Pačéroku, 1943 – 1944, 0,01 bm.

Štátna ľudová škola v Hadovciach, 1928 – 1938, 0,20 bm.

Základná deväťročná škola v Komárne – Hadovciach, 1963 – 1974, 0,08 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Holiaroch, 1948 – 1960 (1961), 0,25 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Holiaroch, (1955) 1960 – 1972, 0,25 bm.

Obecná ľudová škola v Hornej Zlatnej, 1935 – 1937, 0,01 bm.

Národná škola v Hurbanove, 1949 – 1953, 0,12 bm.

Štátna ľudová škola v Hurbanove, 1923 – 1949, 0,50 bm.

Základná deväťročná škola v Hurbanove, 1961 – 1971, 0,70 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Hurbanove, (1950) 1960 – 1987, 3,50 bm.

Základná deväťročná škola v Hurbanove – Novej Trstenej, 1967 – 1971, 0,03 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Chotíne, 1950 – 1953, 0,04 bm.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Chotíne, 1953 – 1960, 0,20 bm.

Základná deväťročná škola v Chotíne, (1949) 1960 – 1971, 0,01 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Chotíne, 1961 – 1976, 0,45 bm.

Národná škola v Imeli, 1949 – 1953 (1954), 0,15 bm.

Štátna ľudová škola v Imeli, 1945 – 1947, 0,07 bm.

Osemročná stredná škola v Imeli, 1954 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Imeli, (1959) 1960 – 1972, 0,80 bm.

Ľudová škola reformovanej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským v Iži, 1899 – 1937, 0,30 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Iži, 1925 – 1944, 0,60 bm.

Národná škola v Iži, (1945) 1948 – 1954, 0,35 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Iži, 1949 – 1953, 0,10 bm.

Stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Iži, 1951 – 1953, 0,02 bm.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Iži, 1953 – 1960, 0,27 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Iži, 1960 – 1975, 0,60 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Iži – Bokroši, 1953 – 1960, 0,04 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Iži – Bokroši, 1960 – 1964, 0,03 bm.

Štátna ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Jásovej, 1941 – 1942, 0,01 bm.

Národná škola v Kameničnej, 1948 – 1960 (1961), 0,15 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kameničnej, 1949 – 1959, 0,24 bm.

Štátna ľudová škola v Kameničnej, 1946 – 1948, 0,03 bm.

Základná deväťročná škola v Kameničnej, 1961 – 1972, 0,03 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kameničnej, 1960 – 1980, 0,54 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kameničnej – Balvanoch, 1951 – 1960, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kameničnej – Balvanoch, 1960 – 1977, 0,20 bm.

Štátna ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Karve, 1914 – 1944, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Komárne – Karve, (1946) 1960 – 1970, 0,25 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne – Karve, (1950) 1960 – 1976, 0,30 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Karve, 1910 – 1939, 0,35 bm.

Obecná ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Karve, 1904 – 1943, 0,25 bm.

Štátna ľudová škola v Karve, 1927 – 1944, 0,15 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Keszegfalve, 1898 – 1920, 0,30 bm.

Obecná ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Keszegfalve, 1905 – 1944, 0,70 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kerte, 1889 – 1930, 1,20 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Klížskej Nemej, 1899 – 1942, 0,80 bm.

Ľudová škola reformovanej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským v Klížskej Nemej, 1902 – 1942, 0,20 bm.

Štátna ľudová škola v Klížskej Nemej, 1947 – 1948, 0,01 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Klížskej Nemej, 1948 – 1960, 0,15 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Klížskej Nemej, 1960 – 1971, 0,20 bm.

Štátna ľudová škola v Kolárove, 1935 – 1948, 0,23 bm.

Národná škola v Kolárove, 1948 – 1953, 0,23 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kolárove, Ul. 1. mája, 1948 – 1953, 0,12 bm.

Osemročná stredná škola v Kolárove, 1953 – 1960, 0,36 bm. Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským na Ul. 1. mája v Kolárove, 1953 – 1960, 0,23 bm.

Základná deväťročná škola v Kolárove, 1960 – 1971, 0,75 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským na Ul. Palkovicha v Kolárove, 1968 – 1982, 0,01 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským na Ul. 1. mája v Kolárove, 1960 – 1973, 0,85 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kolárove – Veľkom Ostrove, 1959 – 1960, 0,01 bm.

Základná deväťročná škola v Kolárove – Veľkom Ostrove, 1962 – 1971, 0,04 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kolárove – Veľkom Ostrove, 1961 – 1972, 0,10 bm.

Obecná ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne, 1885 – 1944, 4,20 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola dievčenská s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne, 1902 – 1939, 1 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola chlapčenská s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne, 1876 – 1943, 1 bm.

Štátna ľudová škola v Komárne, 1919 – 1937, 1,10 bm.

Osemročná stredná škola na sídlisku II. v Komárne, 1955 – 1960 (1961), 0,30 bm.

Základná deväťročná škola na Ul. Komenského v Komárne, (1956) 1960 – 1971, 0,80 bm.

Základná deväťročná škola na Ul. Slobody v Komárne, 1961 – 1976, 1,10 bm.

Základná deväťročná škola na Pohraničnej ul. v Komárne, (1945) 1960 – 1972, 3,80 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským na Ul. kpt. Jaroša v Komárne, (1950) 1960 – 1976, 0,90 bm.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským na Ul. mieru v Komárne, (1955) 1960 – 1982, 1,82 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským na Ul. práce v Komárne, (1950) 1960 – 1976, 1,30 bm.

Osobitná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne, 1957 – 1973, 0,26 bm.

Národná škola v Komárne – Lándore, 1950 – 1960, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola v Komárne – Lándore, 1960 – 1972, 0,05 bm.

Obecná ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kolte, 1920 – 1942, 0,20 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kravanoch nad Dunajom, 1953 – 1959, 0,20 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Laku, 1904 – 1941, 0,40 bm.

Národná škola v Lipovom, (1924) 1948 – 1953, 1 bm.

Osemročná stredná škola v Lipovom, 1953 – 1960, 0,15 bm.

Základná deväťročná škola v Lipovom, 1960 – 1977, 0,50 bm.

Základná deväťročná škola v Lipovom – Rakoťáši, 1964 – 1973, 0,30 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Madare, 1928 – 1945, 0,10 bm.

Ľudová škola reformovanej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským v Mederči, 1900 – 1935, 0,40 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Mederči, 1898 – 1943, 0,30 bm.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Marcelovej, (1950) 1960 – 1970, 1 bm.

Základná deväťročná škola v Marcelovej, (1945) 1960 – 1975, 1 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Moče, (1950) 1960 – 1971, 1 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola dievčenská s vyučovacím jazykom maďarským v Nasvade, 1924 – 1939, 0,60 bm.

Osemročná stredná škola v Nesvadoch, 1959 – 1960 (1961), 0,10 bm.

Základná deväťročná škola v Nesvadoch, 1961 – 1978, 0,70 bm.

Obecná ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Novej Stráži, 1898 – 1945, 1,20 bm.

Základná deväťročná škola v Komárne – Novej Stráži, 1964 – 1973, 0,08 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne – Novej Stráži, (1952) 1960 – 1986, 0,3 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Okoličnej na Ostrove, 1950 – 1952, 0,10 bm.

Štátna ľudová škola v Okoličnej na Ostrove, 1946 – 1949, 0,20 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Pate, 1920 – 1939, 0,20 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Radvani nad Dunajom, 1948 – 1952, 0,04 bm.

Štátna ľudová škola v Radvani nad Dunajom, 1936 – 1948, 0,02 bm.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Radvani nad Dunajom, (1952) 1953 – 1960 (1961, 0,22 bm.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Radvani nad Dunajom, 1962 – 1980, 0,14 bm.

Národná škola v Semerove, (1945) 1948 – 1950, 0,10 bm.

Štátna ľudová škola v Semerove, 1921 – 1932, 0,30 bm.

Štátna ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Semerove, 1911 – 1944, 0,30 bm.

Národná škola v Sokolciach, (1947) 1948 – 1953, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Sokolciach, (1950) 1960 – 1975, 0,70 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Starej Ďale, 1898 – 1907, 0,10 bm.

Štátna ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Starej Ďale, 1907 – 1945, 1,20 bm.

Obecná ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Starej Ďale – Balážtagu, 1936 – 1939, 0,03 bm.

Ľudová škola reformovanej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským vo Svätom Petre, 1906 – 1939, 0,20 bm.

Národná škola vo Svätom Petre, 1948 – 1953, 0,19 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Svätom Petre, 1949 – 1953, 0,10 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Svätom Petre, 1900 – 1943, 0,80 bm.

Štátna ľudová škola vo Svätom Petre, 1945 – 1948, 0,05 bm.

Osemročná stredná škola vo Svätom Petre, 1953 – 1960, 0,25 bm.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Svätom Petre, 1953 – 1960, 0,40 bm.

Štátna ľudová škola v Štúrovej, 1930 – 1939, 0,05 bm.

Základná deväťročná škola v Tôni, (1946) 1960 – 1972, 0,20 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Tôni, (1950) 1960 – 1975, 0,40 bm.

Štátna ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Vágbalparte, 1921 – 1944, 0,27 bm.

Obecná ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkých Kosihách, 1923 – 1939, 0,30 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Virte, 1911 – 1942, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Radvani nad Dunajom – Virte, (1954) 1960 – 1971, 0,05 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Vrbovej nad Váhom, 1948 – 1960 (1961), 0,14 bm.

Štátna ľudová škola vo Vrbovej nad Váhom, 1947 – 1948, 0,01 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Vrbovej nad Váhom, 1961 – 1975, 0,12 bm.

Štátna ľudová škola v Zelenom Háji, 1926 – 1949, 0,20 bm.

Národná škola v Hurbanove – Zelenom Háji, 1949 – 1960 (1961), 0,18 bm.

Základná deväťročná škola v Hurbanove – Zelenom Háji, 1961 – 1971, 0,12 bm.

Ľudová škola reformovanej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským v Zemianskej Olči, 1900 – 1944, 0,80 bm.

Národná škola v Zemianskej Olči, 1949 – 1953, 0,10 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Zemianskej Olči, 1950 – 1953, 0,10 bm.

Štátna ľudová škola v Zemianskej Olči, 1946 – 1949, 0,03 bm.

Osemročná stredná škola v Zemianskej Olči, 1953 – 1960 (1961), 0,14 bm.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Zemianskej Olči, 1953 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Zemianskej Olči, 961 – 1976, 0,40 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Zemianskej Olči, 1960 – 1974, 1,65 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Zlatnej na Ostrove, 1950 – 1953, 0,10 bm.

Štátna ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Zlatnej na Ostrove, 1915 – 1945, 3,30 bm.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Zlatnej na Ostrove, 1953 – 1960, 0,35 bm.

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Zlatnej na Ostrove, 1960 – 1970, 0,32 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Zlatnej na Ostrove – Veľkom Léle, 1949 – 1960, 0,10 bm.

Štátna ľudová škola v Zlatnej na Ostrove – Veľkom Léle, 1946 – 1948, 0,08 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Zlatnej na Ostrove – Veľkom Léle, 1960 – 1964, 0,02 bm.

VII. Záujmové umelecké školy

Ľudová škola umenia v Kolárove, 1966 – 1971, 0,03 bm.

Ľudová škola umenia v Komárne, 1953 – 1975, 0,53 bm.

VIII. Iné školy a školské zariadenia

Ľudová škola hospodárska v Gelléri, 1937 – 1938, 0,05 bm.

Štátna materská škola v Starej Ďale, 1907 – 1920, 0,10 bm.

IX. Školské správy

Školský inšpektorát v Komárne, 1919 – 1955, 6 bm.

Okresné pedagogické stredisko v Komárne, 1967 – 1980, 0,97 bm.

Školská stolica Obecnej ľudovej školy v Komárne,1890 – 1937, 1,50 bm.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 3. Okresné ústavy národného zdravia

Okresný ústav národného zdravia v Komárne, 1906 – 1961, 27,75 bm.

I. 10. Úradní lekári

Maďarský kráľovský úradný lekár v Komárne, 1940 – 1945, 1 bm.

Okresný zverolekár v Komárne, 1940 – 1944, 0,20 bm.

II. 1. Nemocenské a sociálne poistenie

Okresný zbor Liečebného fondu verejných zamestnancov v Komárne, 1927 – 1935, 0,70 bm.

II. 3. Ústavy sociálnej starostlivosti pre deti a mládež

Detský domov v Dedine Mládeže, 1966 – 1977, 0,61 bm.

K. NÁBOŽENSKÉ ORGANIZÁCIE

VI. Farské úrady

Rímskokatolícky farský úrad vo Veľkých Kosihách – Arcibiskupskom Léle, 1813 – 1955, 0,70 bm.

M. RODINY A OSOBY

II. Osobné fondy

Július Alapy, (1820) 1872 – 1936 (1943), 7,75 bm.

Béla Angyal, 1997, 0,12 bm.

Titus Ripka, 1960 – 1994, 0,35 bm.

Vojtech Šimboch, 1975 – 1990, 1,40 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

II. Živnostenské spoločenstvá

Obchodné grémium v Komárne, 1931 – 1950, 7,80 bm.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Hurbanove, 1940 – 1952, 4 bm.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Komárne, 1866 – 1951, 13,30 bm.

III. Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá

Pasienkové spoločenstvo v Gúte, 1934 – 1945, 0,30 bm.

IV. Spolky

Jókaiho všeobecnovzdelávací a muzeálny spolok v Komárne, 1886 – 1944, 2,50 bm.

Pohrebný spolok v Gúte, 1888 – 1947, 13 bm.

O. ZBIERKY

I. Matriky

Zbierka matrík židovských náboženských obcí, 1851 – 1942, 0,20 bm.

IV. Mapy, plány a technická dokumentácia

Zbierka máp a plánov, 1744 – 1909, 1 bm.

V. Plagáty a letáky

Zbierka plagátov a letákov, 1800 – 1980, 3 bm.

VII. 2. Filmy

Zbierka filmov, 1980, 4 kusy.

X. Typáriá a pečate

Zbierka typárií a pečatidiel, 1856 – 20. st., 64 kusov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *