Geodetický a kartografický ústav Bratislava – skúsenosti z pátrania

Hoci máme na stránke základné kontakty, stručný popis a obsah zbierok Ústredného archívu Geodetického a kartografického ústavu Bratislava, v mnohom môže niekomu napomôcť aj osobná skúsenosť našej čitateľky a užívateľky fóra s nickom Dari. Tu sú jej postrehy:

„…niektoré veci (pri  pátraní –pozn. duros) som si doplnila aj v archíve Geodetického a kartografického ústavu Bratislava na Chlumeckého ulici, ktorý archivuje pôvodné katastrálne mapy z prevažnej časti Slovenska (okrem bývalej Trenčianskej župy). V písomných operátoch k týmto katastrálnym mapám je zachytené osobné vlastníctvo. Urbárske spolky sú ako vlastníci uvedení zriedkavo, zoznamy urbárnikov nearchivujú. Do ich bádateľne môžete ísť bez objednania, ale vždy je lepšie si overiť písomne, či záznamy z vašej obce archivujú, aby ste necestovali zbytočne. Z mojej obce mali napríklad parcelné protokoly (to je ako teraz list vlastníctva) z roku 1900, zo susednej obce z roku 1901 (roky sa líšia podľa toho, kedy v ktorej obci kreslili mapy) a podľa týchto parcelných protokolov a mapy obce som zistila, že niektorí prarodičia ešte žili a navyše som videla, aký majetok vlastnili. Čítanie z týchto protokolov a z mapy je bezplatné, ale je tu možnosť požiadať o fotokópiu tak parcelných protokolov, ako aj mapy. Za parcelný protokol formátu A3 je poplatok 1,50 €-. Ďalšie poplatky nepoznám, ale viem že sú rozdelené podľa formátu, ale aj podľa toho, či chcete fotokópiu čierno-bielu, alebo farebnú. Okrem toho vám na vašu žiadosť urobia scan mapy alebo parcelného protokolu aj na CD, nie však n a počkanie. Mapa obce je rozdelená na viacero častí. Niektoré z nich majú 8 listov, niektoré aj vyše 20, podľa toho, aká veľká bola obec. Jeden farebný list mapy napálený na CD stojí 20,- € (x počet listov). Ale aj tu sú poplatky rôzne.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *