Ústredný archív geodézie a kartografie

Vojenská mapa habsburského cisárstva z roku 1898
Vojenská mapa

Ústredný archív geodézie a kartografie (ďalej ÚAKG) sa začlenil do siete archívov organizácií osobitného významu v roku 1990. Rezortne podlieha Geodetickému a kartografickému ústavu v Bratislave. Zároveň je osobitným dokumentačným pracoviskom rezortu Ústavu geodézie a kartografie Slovenskej republiky, v ktorom sa zhromažďuje, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje dôležitá dokumentácia súvisiaca s tvorbou máp na našom území od konca 18. storočia až po súčasnosť. V archíve sa nachádza asi 300 tisíc máp.

Najstarším a najzaujímavejším kartografickým dielom je mapa obce Lisková, ktorú vyhotovil v roku 1792 geometer František Čekanec. Okrem tohto najstaršieho unikátu sa v archíve nachádzajú zbierky katastrálnych, konkretuálnych a komasačných máp, ktoré boli vytvárané od roku 1850.

Okrem starších máp obsahuje ÚAKG vo svojich zbierkach aj mapy vydávané v súčasnosti, ktoré archív dostáva ako povinné výtlačky od vydavateľov kartografických diel. Ročne pribudne do archívu asi 3 000 máp. Pretože mapy sú vzácnymi archívnymi zbierkami, časť z nich je z dôvodu ochrany odfotografovaná na mikrofilmoch a uložená v detašovanom Zabezpečovacom mikrofilmovom archíve. Od roku 1993 začal archív so skenovaním máp, čím sa už vytvorili základy budúceho zabezpečovacieho archívu katastrálnych máp na počítačových médiách (disketách a diskoch).

Na získanie širšieho obrazu o zememeračských prácach a mapovaní na našom území slúži zbierka technických predpisov a starých geodetických a kartografických prístrojov a pomôcok. Zbierky máp sú verejnosti sprístupnené v inventároch a v grafických prehľadoch. Služby v tejto oblasti využívajú nielen geodeti a kartografi, ale aj historici, pamiatkari, architekti, jazykovedci i radoví občania, ktorí si vybavujú svoje reštitučné záležitosti.

Chlumeckého 4
827 45 Bratislava 212

Telefón: 07/43 42 75 33, 43 33 48 01
Fax: 07/43 42 75 11
E-mail: badlik@gku.sk
Internet: www.gku.sk

Súpis archívnych fondov a zbierok

ZBIERKY

Mapy, plány a technická dokumentácia

Mapa obce Lisková (mierka 1:3 600), 1792, 1 kus.

Mapy Rakúsko-Uhorska, 1870–1914, 160 kusov.

Katastrálne mapy tzv. stabilného katastra (zväčša mierka 1:2 880), 1852–1914, 30 000 kusov, I.

Konkretuálne mapy (mierka 1:2 880–1:14 400), 1850–1866, 15 000 kusov, I.

Komasačné mapy (zväčša mierka 1:2 880), 1850–1890, 500 kusov, I.

Tretie vojenské mapovanie (mierka 1:20 000–1:200 000), 1880–1952, 250 kusov, I.

Katastrálne mapy, tzv. Křovakove (mierka 1:1 000, 1:2 000, 1:2 880), 1928–1950, 20 000 kusov, I.

Mapy generálneho štábu Československej ľudovej armády (mierka 1:5 000–1:200 000), 1954–1979, 5 000 kusov, I.

Tematické mapy, 1955–2000, 30 000 kusov, I.

Reliéfne mapy a glóbusy, 1960–1985, 80 kusov, I.

Zbierka atlasov, 1904–2000, 160 kusov, I.

Technické a právne predpisy (rezortné), 1869–2000, 180 kusov, I.

Štátne mapové dielo

Základné mapy (mierka 1:1 000–1:1 000 000), 1953–2000, 170 000 kusov, I.

Mapy evidencie nehnuteľností (mierka 1:2 880), 1953–2000, 30 000 kusov, I.

Technická mapa mesta Bratislavy, 1972–1979, 300 kusov, I.

Mapy okresov a krajov, 1960–2000, 500 kusov, I.

Mikrofilmy

Zabezpečovací mikrofilmový archív, 1800–1990, 12 000 kusov, I.

Iné zbierky

Zbierka starých geodetických a kartografických prístrojov a pomôcok, 19. st.–20. st., 120 kusov, I.

One thought on “Ústredný archív geodézie a kartografie

  • 26. apríla 2021 at 11:56
    Permalink

    Dobrý deň chcel by som vás požiadať o kastralnu mapu pozemku.Čislo parcely je 348 a 349.Vopred ďakujem.Alžbeta Tomašova,Hrišovce 47,05351 Kluknava

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *