Každý máme medzi predkami kráľa. Máme dôkaz!

FTM 2014 - lepší prehľad rodiny
Matematika hovorí o počte predkov jedno, fakty zas niečo iné.

Tlačové agentúry nedávno priniesli príbeh muža, ktorý sa pátraním po svojom rode dostal až k anglickému kráľovi Egbertovi a k prepojeniu na všetky kráľovské dvory po celej Európe.

Pre médiá to bola na pár dní mediálna „bomba“, ktorej sme sa chytili aj my použitím trochu lacného titulku. Na druhej strane – bolo to niečo výnimočné? Teoreticky takmer každý dokáže to isté. Neveríte? Čítajte ďalej.

Matematika je jednoduchá. Všetci máme po dvoch rodičoch, štyroch starých rodičov, osem prastarých rodičov atď. Ak si chcete spočítať všetkých svojich predkov, stačí vám vytiahnuť kalkulačku a vyrátať si koľko generácií chcete. To by malo ísť ľahko. Alebo nie?

Tu je jednoduchá tabuľka, ktorá vám ukáže počet predkov (celkový, aj na jednu generáciu), pričom počíta s priemerom 25 rokov na jednu generáciu:

Číslo

generácie

Približnéroky Predkovia v tejto generácii

Celkový

počet predkov

1

25

2

2

2

50

4

6

3

75

8

14

4

100

16

30

5

125

32

62

6

150

64

126

7

175

128

254

8

200

256

510

9

225

512

1,022

10

250

1,024

2,046

11

275

2,048

4,094

12

300

4,096

8,190

13

325

8,192

16,382

14

350

16,384

32,766

15

375

32,768

65,534

16

400

65,536

131,070

17

425

131,072

262,142

18

450

262,144

524,286

19

475

524,288

1,048,574

20

500

1,048,576

2,097,150

21

525

2,097,152

4,194,302

22

550

4,194,304

8,388,606

23

575

8,388,608

16,777,214

24

600

16,777,216

33,554,430

25

625

33,554,432

67,108,862

26

650

67,108,864

134,217,726

27

675

134,217,728

268,435,454

28

700

268,435,456

536,870,910

29

725

536,870,912

1,073,741,822

30

750

1,073,741,824

2,147,483,646

31

775

2,147,483,648

4,294,967,294

32

800

4,294,967,296

8,589,934,590

33

825

8,589,934,592

17,179,869,182

34

850

17,179,869,184

34,359,738,366

35

875

34,359,738,368

68,719,476,734

36

900

68,719,476,736

137,438,953,470

37

925

137,438,953,472

274,877,906,942

38

950

274,877,906,944

549,755,813,886

39

975

549,755,813,888

1,099,511,627,774

40

1,000

1,099,511,627,776

2,199,023,255,550

 

Ako vidíte, za posledných tisíc rokov máte niečo vyše dvoch triliónov predkov. Toto gigantické číslo má iba jeden háčik: veľmi prevyšuje celkový počet ľudí, ktorí kedy žili na Zemi!

V skutočnosti, vo vašom rodokmeni mnoho teoreticky možných príbuzných strácame cez tzv. inbríding – uzatváranie manželstiev medzi geneticky príbuznými partnermi (príbuzenské kríženie). Neexistujú žiadne výnimky – matematika jednoducho nepustí – všetci sme produktami inbrídingu.

Čiste teoreticky vzaté, aká je šanca, že máte kráľovských predkov, pri dvoch triliónoch predkov? Asi 99.9999% percentná. Nuž a ak si vezmeme, že sme všetci predkami Adama a Evy, šanca, že každý z nás mal medzi predkami kráľa, je rovná sto percentám.

Zdroj: eogn.com