Odsun Nemcov z ČSR 1. Krátko po vojne

[singlepic id=23 w=200 h=150 float=left]Na konci druhej svetovej vojny vládli v Československu silné protinemecké nálady. Tento radikalizmus bol podporovaný aj politikmi a dotkol sa aj mnohých nevinných ľudí. Počas tzv. divokého odsunu došlo aj v Čechách a na Slovensku k násilnostiam, k týraniu aj vraždám. Táto fáza trvala do začiatku augusta roku 1945, kedy na Postupimskej konferencii dohodli spojenci organizované vysídlenie Nemcov z Československa a Poľska. Tí potom boli prepravovaní vo vlakoch (1200 osôb na transport) alebo nákladných vagónoch do okupačných zón v Nemecku. Mali povolené so sebou vziať 50 až 70 kilogramov batožiny. Pred samotným transportom boli Nemci sústreďovaní v zberných táboroch.

Osobitné ustanovenia sa týkali ľudí medzi Nemcami, ktorí preukázateľne vystupovali proti nacizmu. Týchto približne 25 tisíc ľudí mohlo ostať v Československu alebo mohli vycestovať za „výhodnejších podmienok“ (s väčšou batožinou). Okrem nich mohli ostať aj špecialisti v niektorých profesiách a niektorí ľudia zo zmiešaných manželstiev.

V rokoch 1940 až 1945 vstupovali do platnosti „právne predpisy pre obnovu a politickú a hospodársku organizáciu Československa“, označované ako Benešove dekréty. Spolu 142 dekrétov okrem iného napríklad zabezpečovalo konfiškáciu majetku bez nároku na odškodnenie a pracovnú povinnosť u tých osôb, ktoré boli zbavené československého štátneho občianstva. Súčasne s dekrétmi vošli v povojnových mesiacoch do platnosti nariadenia, na základe ktorých bolo Nemcom odňaté volebné právo, nesmeli počúvať rozhlas, mohli nakupovať len v určitú dobu a museli nosiť pásky na rukáve.

2 thoughts on “Odsun Nemcov z ČSR 1. Krátko po vojne

 • 30. augusta 2011 at 12:29
  Permalink

  je možné získať zoznamy odsunutých Nemcov po druhej sv. vojne podľa jednotlivých regionov ?/hlavne z Čiech /

  Reply
  • 30. augusta 2011 at 14:05
   Permalink

   Pekný deň, sám mám v rodine predkov, ktorí boli ako Nemci po vojne odsunutí, podobný zoznam som ale nenašiel. Základné informácie som získal v príslušnom archíve (predkovia žili v Spišskej Novej Vsi), kde som musel preštudovať dokumenty, ktoré viedol Okresný národný výbor, tzv. prezidiálne písomnosti – obdobia od konca vojny približne do roku 1947. Ďalšie informácie som získal v Národnom archíve, kde som si vyžiadal zoznam nositeľov môjho priezviska, ktorí boli po vojne odsunutí. Majú tam aj zoznam ľudí, ktorí boli členmi Deutsche Partei.

   Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *