Šieste stretnutie amatérskych genealógov

Posledný aprílový deň tohto roka sme sa konečne zase raz zišli. Po roku. Druhé stretnutie v roku 2015 sa nám totiž pre časovú zaneprázdnenosť nepodarilo zorganizovať. O to viac sme sa tešili, že sa opäť uvidíme a že medzi nami opäť privítame aj nových nadšencov v pátraní po vlastných predkoch.  Všetci sme sa tešili tiež na pozvaného hosťa Mgr. Milana Šišmiša, tajomníka Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti.

Medzi prvými dorazili záujemcovia z Bratislavy a okolia, neskôr aj z ďalších oblastí Slovenska. Hoci prihlásených bolo viac účastníkov, nakoniec sa nás zišlo „iba“ 20. Nakoniec zišlo aj z avizovanej návštevy pozvaného hosťa. Domnievam sa však, že aj tak išlo o slušnú účasť.

Po tom, ako sme zasýtili svoj hlad a smäd po ceste, privítali sme s Marekom všetkých prítomných a v krátkosti ich informovali o činnosti občianskeho združenia GENI.SK.

Potom nastala milá chvíľka, keď sme si dovolili oceniť najaktívnejších členov stránky geni.sk a jej fóra. Za seriál článkov o vojenských dejinách Slovenska bol odmenený ich autor Richard Miške a za seriál Diárium Jozefa Gabrieňa Petra Mojíková (síce neprítomná, ale ocenenie jej bude doručené). Za najaktívnejších užívateľov fóra, nielen počtom, ale najmä kvalitou príspevkov, boli ocenení Imrich Vrťo (Imro), Viera Píšteková (wera), Patrik Zakarovský (patricius95) a akýmsi nedopatrením aj ja (duros) 🙂

Svojím príspevkom zaujal Patrik Zakarovský, ktorý odprezentoval nielen svoj rodokmeň, ale najmä problémy pri genealogickom výskume a spôsoby ich riešenia. Poukázal najmä na možnosti, ktoré poskytujú nematričné archívne záznamy, ako sú urbáre, sčítania, osobné listy a pod.

V ďalšom bode Marek poukázal na možnosti prezentovania svojich výsledkov genealogického bádania aplikáciami znázorňujúcimi časovú os.

Voľná debata bola veľmi živá, keď svoje doterajšie výsledky bádania prezentoval  Viktor Kobielský, ako grafickým zobrazením vývodu, tak aj rodinnou kronikou, rovnako tak Patrik Zakarovský, či Stanislav Hladiš. Naši noví kolegovia sa živo zaujímali o riešenie niektorých svojich problémov pri hľadaní predkov.

Čas bol neúprosný, mnohé otázky zostali nezodpovedané, pretože sme sa museli ponáhľať na vlak. No iste bude čas zodpovedať na ne či už na našom fóre, ale na ďalšom stretnutí.