Historická mapa Uhorska 1831

Historická mapa Uhorska 1831
Historická mapa Uhorska 1831

Hoci dnes máme k dispozícii presné mapy spracované zo satelitných snímkov, staré mapy majú čaro, ktoré google maps a spol. len ťažko nahradia. Staré mapy totiž nespracovával stroj, počítač. Autor mapu najskôr vyril do medenej dosky. Farby, ktoré vidíte na starých mapách boli ručne maľované na každý jeden vytlačený exemplár. Čo kus to originál. Ako prvú v sérii starých máp vám prinášame mapu Uhorska z roku 1831. Jej autorom je Daniel Lizars. Originál je 38 centimentrov vysoký a 47 centimetrov široký. Napriek malým rozmerom je mapa neuveriteľne detailná – je spracovaná v mierne 1: 1,470,000.