Prehľad zamestnaní latinsky, maďarsky, slovensky

Slovník latinsko-maďarsko-nemecko-slovenskýPri pátraní v archívoch čoskoro zistíte, že so slovenčinou si nevystačíte. Matriky, knihy zomrelých, ale aj súpisy boli v minulosti vedené v maďarčine či nemčine – tie sa často na súčasnú podobu týchto jazykov nemusia veľmi podobať. Ešte staršie zápisy boli v latinčine. Preto sme sa rozhodli vypracovať zoznam najčastejšie používaných slov v matrikách a súpisoch. Niekoľko stoviek slov maďarsky, nemecky, latinsky a samozrejme slovensky prinášame tematicky rozdelené do jednotlivých oblastí života. Cieľom je vytvoriť malý genealogický slovník najdôležitejších pojmov, s ktorými sa pri zostavovaní rodokmeňa rodiny stretávame najčastejšie.

latinsky maďarsky slovensky
admodum reverende főtisztelendő veľadôstojný, velebný (v oslovení, k titulom)
Admodum Reverendus Dominus (ARD) nagyon tisztelendő veľadôstojný pán
agitator vaccarum tehénhajcsár pohonič kráv
agricola földműves, szántóvető roľník
alveorum opifex teknővájó korytár
ancilla szolgáló slúžka
apothecarius gyógyszerész lekárnik
aquilex kútásó studniar
archiepiscopus érsek arcibiskup
arcuarius íjgyártó tesár
arcularius asztalos stolár
arendarius bérlő nájomník
campanator harangozó zvonár
cantor kántor učiteľ
capellanus káplán kaplan
circulator d’nalis uradalmi csősz hlavný hájnik
Cocus civitatis városi szakács mestský kuchár
colonus földműves, telkes jobbágy roľník
combustis égető, szénégető uhliar
cothurnarius cipész mester obuvnícky majster
coturnarius csizmadia čižmár
docens tanító učiteľ
ephipiarius nyeregkészitő sedlár
episcopus püspök biskup
faber ferrarius kovács kováč
fabri ferarii magistri kovács mester kováčsky majster
famula, famulus cseléd, szolga paholok, sluha, chyžná
figulus fazekas hrnčiar
frater szerzetes mních, rehoľník (ale aj brat)
G. D. = generosus dominus nemezetes úr urodzený pán
helvéta (Felvidéken) urasági tehenes, (svájci módon) Švajčiar
hortulanus kertész záhradník
incola bentlakó obyvateľ
inquilinus zsellér želiar (hospodáril na menej ako 1/8 usadlosti)
institor kereskedő obchodník
iudex bíró sudca, richtár
iudex ordinarius főbíró vyšší sudca
judex nobilium= judlium szolgabíró sudca ?
juratus assessor=jurass vármegyei esküdt prísediaci sudca
lanius, laniator mészáros mäsiar
ludimagister tanító učiteľ
magister vietor kádár/pintér mester debnár
mendicus koldus žobrák
mercator kereskedő obchodník
miles katona vojak
molae pos(s)essor malomtulajdonos vlastník mlyna
molitor molnár mlynár
murarius, murator kőműves murár
nauta sodales tengerész námorník
nobilis nemes šlachtic
notarius jegyző notár
obstetrix bábaasszony pôrodná baba
operarius munkás, napszámos robotník, nádenník
opifex kézműves remeselník
parochus plébános farár
pastor pecorum marhapásztor pastier dobytka
pedes gyalogos katona pešiak, vojak
pensionatus nyugalmazott penzista
Perill. ac G. D. Vitézlő és Nemzetes hrdina a šľachtic
Perillustris vitézlő hrdina
physicus orvos lekár
pileator kalapos klobučník
piscator halász rybár
plebejus/plebeja földműves roľník
praeceptor tanító učiteľ
reverendissime nagytiszteletű úr dôstojný pán
sacerdos pap kňaz
sartor szabó krajčír
scribarius irnok (?) pisár ?
sepeliens temető pap kňaz na cintoríne
servus szolga, cseléd sluha, čeladník
sessionatus telkes jobbágy roľník (sedliak)
sodalis bajtárs, társ druh, partner
soror apáca mníška
subinquilinus napszámos, házatlan zsellér podželiar, bezzemok, nádenník
sylvanus d’nalis uradalmi erdőkerülő horár
venator vadász poľovník
vicarius helyettes zástupca (farára)
vinicator, vinitor szőlész, vincellér vinohradník, vinár

Poznámka: Máte pocit, že pre niektoré zo slov viete lepší, presnejší preklad? Pri genealogickom pátraní ste narazili na maďarské, latinské či nemecké slovíčko, s ktorým si neviete rady? Budeme vám vďační, ak sa so svojim postrehom podelíte v komentári pod článkom.

42 thoughts on “Prehľad zamestnaní latinsky, maďarsky, slovensky

 • 25. októbra 2010 at 16:29
  Permalink

  Tak toto je nieco fantasticke! Z celeho srdca Vam ja osobne dakujem!;-)

  Reply
 • 8. apríla 2011 at 16:01
  Permalink

  Slovník je veľmi dobrý a potrebný a je to chválihodná a záslužná práca.
  Upozorňujem na chyby-nemzet je maď národ,šľchtic je nemes,

  hrdina je vitéz.
  Prajem veľa chuti do ďalšej práce
  Šedibová

  Reply
 • 9. apríla 2011 at 14:54
  Permalink

  Dobrý deň.

  Chcem sa spýtať na význam slova „földkása“, ide o obdobu slova „földmunkás“?

  Ďakujem

  Imre

  Reply
 • 31. júla 2011 at 12:49
  Permalink

  V kolónke povolaní som sa stretol s pomenovaním „vagabunda, alebo vagabundus“ – tuláčka, tulák, čo je skôr sociálny stav, ale môžete sa s týmto stretnúť pomerne často. (to píšem iba ako zaujímavosť)

  Reply
 • 1. augusta 2011 at 22:45
  Permalink

  Ja som sa stretol s takýmto výkladom slova vagabund : Človek, ktorý ovláda isté remeslo, nieje však členom cechu, preto má sociálny status ako tulák . Títo ľudia už z akýchkoľvek dôvodov, nemohli splniť cechové podmienky , boli nútení chodiť z miesta na miesto. Prajem veľa úspechov pri hľadaní
  🙂

  Reply
 • 2. augusta 2011 at 9:05
  Permalink

  Ďakujem. Pri hľadaní, v jednej z matrík som náhodou narazil na slobodnú matku a tá bola označená ako vagabunda. Mal som podobný poznatok ako Vy, ale u ženy som sa s týmto nestretol. 🙂

  Reply
 • 2. augusta 2011 at 9:11
  Permalink

  Neviete prosím náhodou niekto slovenský ekvivalent maďarského krstného mena Reszö? Stretol som sa iba s menom Gyözö, čo je Viktor, teda moje meno 🙂

  Reply
  • 2. augusta 2011 at 9:32
   Permalink

   Zdravím Viktor, neviem, či je moja dedukcia správna, ale našiel som pár ľudí, ktorí sa narodili s krstným menom Reszö a neskôr si ho v zahraničí písali ako Rudolf. Predpokladám však, že Reszö nemá presný ekvivalent.

   Reply
 • 2. augusta 2011 at 22:10
  Permalink

  AD Marek: Vďaka. Práve som našiel zápis v matrike, kde je meno Rezsö a za tým v zátvorke meno Rudolf. Rozdiel je iba v obrátení poradia písmen z a s.

  Reply
 • 3. augusta 2011 at 15:28
  Permalink

  vagabundus-í m./a ž./je latinské slovo,znamená pobehaj ,v stredoveku a novoveku sa používalo vo význame tulák,tuláčka.V sučasnej terminologii as bezdomovec.

  slobodná matka-Mater innupta,alebo libera.Ak sa niekto stretol s iným spojením rada by som sa ho dozvedela.

  Rezso je Rudolf,čo si asi nedostatočne uvedomujeme je,že s je š,
  sz je s,zs je ž.
  Viktora sa pýtam-v akom kontexte bolo použité slovo-foldkása?Fold je zem ,kása je kaša.

  Reply
 • 4. augusta 2011 at 10:46
  Permalink

  Na slovo foldkása sa pýtal Imre. Ja som sa zatiaľ s týmto výrazom nestretol, lebo doteraz som prechádzal české a nemecké matriky. K matrikám z nášho územia som sa dostal iba nedávno.
  Na slobodnú matku s označením vagabunda som naďabil náhodou. Matriky budem prezerať ešte niekoľko krát. Určite sa k nej dostanem znovu, ak by tam bolo niečo zaujímavé, budem Vás informovať.

  Reply
 • 4. augusta 2011 at 10:50
  Permalink

  Pan Viktor, spajate dve veci naraz – slobodnu matku a tulacku. Ona sice bola tulacka aj slobodna matka, ale vagabunda neznamena slobodna matka, ale tulacka.

  Reply
 • 4. augusta 2011 at 15:02
  Permalink

  Pán Viktor,ospravedlňujem sa ,ak som Vás poplietla,a na doplnenie:Ona bola určite tuláčka,ale nemusela byť slobodná matka.V krstnom liste sa vždy uvádzalo či je dieťa zákonné,alebo nezákonné-legitimus,illegitimus.Ak bolo nezákonné narodilo sa mimo manželstva,alebo pred jeho uzavretím.Ak sa rodičia po narodení dieťaťa zosobášili býva v matrike dodatočný zápis.
  Dieťa/aj dospelý/nezákonné bolo vo veľkej miere handicapované-nebolo akceptované ako dieťa manželské.V istých obdobiach nemohol takýto človek vykonávať isté povolania,napr.kňazské.

  Reply
 • 4. augusta 2011 at 21:14
  Permalink

  Ad Duros: Nespájal som dve veci naraz. V matrike bola uvedená iba matka bez akejkoľvek poznámky s označením vagabunda, z čoho vyplývalo, že dieťa nemá zák. otca a matka je tuláčka. Neviem, ako by sa to dalo inak chápať. Uviedol som to iba ako zaujímavosť, ktorú si v dnešných časoch ťažko vieme predstaviť, nemyslel som, že sa z toho stane téma na diskusiu. 🙂
  Ad p.Šedibová: Nepoplietla ste ma, ale občas je dobré občerstviť si vedomosti, prípadne sa niečo naučiť. Ďakujem. 🙂

  Reply
 • 6. augusta 2011 at 10:36
  Permalink

  K slovníku:
  Idex nobilium/skrátene iudlium/-pôvodne sudca šľachty ,neskôr nižší stoličný úradník-slúžný
  iuratus assessor-nižší stoličný úradník podriadený slúžneho-prísediaci
  scribarius-pisár
  sessionatus-poddaný,nevoľník,ktorý mal pôdu
  sepeliens-kňaz ktorý pochováva-pochovávajúci kňaz/vykonáva obrad,v čase pohrebu je v cintoríne/.
  vitézlo-titul vojakov z povolania-bol to RÁD
  Perillustris bolo oslovenie,titulovanie v ústnom i písomnom styku nielen toho,kto bol vitézlo

  Reply
 • 6. augusta 2011 at 11:30
  Permalink

  V slove Iudex…mi vypadlo u a slúžny s krátkym y.

  Reply
 • 8. augusta 2011 at 13:10
  Permalink

  Pani Šedibová prosím o názor: V matrike som sa stretol s výrazom fossor. Pamätám sa, ako mi mama hovorila o kopáčoch, ktorí sa na určitom mieste ráno zoraďovali a gazdovia si medzi nimi vyberali ľudí na okopávanie. Mohol by byť fossor označením pre takéhoto kopáča?
  Ďalej pátram vo vinárskej oblasti a niektorí muži sú označovaní ako vinicola. Je to skomolený latinský výraz pre vinára?

  Reply
 • 11. augusta 2011 at 21:37
  Permalink

  Stretol som sa s povolaním zenész – hudubník, muzikant. V inej matrike označovaný ako muzikus. Ak to niekoho zaujíma.

  Reply
 • 16. augusta 2011 at 18:08
  Permalink

  Pekný deň, pozná niekto význam latinského slova pellio? V on line slovníkoch som niekde videl- spracovateľ kože. Mohlo by to byť ono?

  Reply
 • 16. augusta 2011 at 20:07
  Permalink

  pellifex,pellio-kožušník

  magister pellio-kožušnícky majster

  pellium praeparator,pellium tinctor-farbiar koží,kožušín

  Reply
 • 31. augusta 2011 at 12:58
  Permalink

  Vo vyššie uvedenom slovníku uvedené pod heslom szolgabíró, že sa jedná o sudcu. Nieje tomu tak. Jedná sa o slúžneho, čo bol v bývalom Uhorsku vyšší politický úradník.

  Reply
  • 31. augusta 2011 at 15:18
   Permalink

   Dakujeme, prave preto tam bol ten otaznik, ze preklad nebol potvrdeny nicim (nikym).

   Reply
 • 24. októbra 2011 at 10:30
  Permalink

  Stretol som sa s povolaním boarius. Môže to byť pastier dobytka? Ďakujem.

  Reply
 • 5. marca 2012 at 13:24
  Permalink

  Dobry den !
  Vie niekto poradit vyznam slova „kömivés“ ?
  Nepomohol ani slovnik matrikara.
  Dakujem

  Reply
 • 5. marca 2012 at 15:50
  Permalink

  asi mate na mysli kőműves, co je murar…

  Reply
  • 6. marca 2012 at 12:06
   Permalink

   Dakujem Vam wera. Zle som sa pozeral do slovnika matrikara kömives = murar, v modernej madarcine pravdepodobne ako ste uviedli Vy

   Reply
 • 30. marca 2012 at 18:00
  Permalink

  V prvom rada – srdečná vďaka za skvelú pomôcku!!

  Rada by som sa poradila, našla som latinské slovo boarius v matrike narodených, napísané pod menom otca dieťaťa. A neviem si s ním rady.

  Ak mi prosím viete pomôcť, ďakujem 🙂

  Reply
  • 31. marca 2012 at 9:31
   Permalink

   Boarius je velmi caste slovo, resp. zamestnanie uvadzane v matrikach. Je to pastier dobytka. A inak mate to uz v komentaroch k tomuto clanku – staci pozriet trochu vyssie.

   Reply
   • 2. apríla 2012 at 12:14
    Permalink

    Ďakujem veľmi pekne, dám si na to pozor, bola som nedočkavá 🙂 nabudúce to prejdem celé 🙂 ešte raz VĎAKA!

    Reply
 • 2. apríla 2012 at 13:15
  Permalink

  Opäť zdravím 🙂 tak som objavila vetu (v zázname sobášených, kolonka Observationes), ktorej nie celkom rozumiem. Znie takto: „Sponsus miles c.r.regi, minis pedesto Bz=Dormus N=72“

  Preložila som si ju ako – Manželka vojaka (kráľovského vojska?), malého pešiaka. No ďalej neviem a neviem či je to aj správne. Našla som aj variantu akéhosi ohrozenia.

  Tiež som sa dočítala, že im bola udelená výnimka (dispensatus)v 3 prekážkach/ohláškach(?) – dispensati in 3 bannis.

  Viete mi prosím pomôcť posunúť sa o kúsok ďalej? Vďaka za váš čas.

  Reply
  • 3. apríla 2012 at 11:45
   Permalink

   Dobre ste prelozili. Vynimky z ohlasok sa udelovali, ak bolo treba rychlejsi sobas (aby nemuseli byt troje ohlasky). Dalsie dispenzy boli udelovane aj na ine veci.

   Reply
 • 21. augusta 2012 at 18:41
  Permalink

  Dobry den,
  prosim vas aky je rozdiel medzi:
  polgári kézmuves a szabados kézmuves?

  dakujem

  Reply
 • 8. marca 2019 at 13:30
  Permalink

  Dobrý deň, viete mi prosím niekto povedať, či sa slovo NEMES vzťahovalo iba na šlachica alebo malo pri písaní s menom aj iný význam?

  Reply
  • 12. mája 2020 at 13:28
   Permalink

   nemes môže znamenať aj ušľachtilý napríklad nemes cél, ušľachtilí cieľ

   Reply
 • 20. marca 2021 at 6:06
  Permalink

  Dobrý deň. Neviete prosím, čo môže znamenať Vomuncularius alebo Nomuncularius pri mene (ako stav/ zamestnanie)?

  Reply
 • 27. augusta 2021 at 21:52
  Permalink

  Dobrý deň. Potrebujem poradiť, čo znamená ako profesia slovo köbzos. Taktiež skratka slova Campof. Aké to boli funkcie. Rada by som Vám prispela ďalšou profesiou – opilia = pastier. Ďakujem

  Reply
 • 14. septembra 2022 at 17:31
  Permalink

  Dobrý deň, pri jednom priezvisku v rodostrome sa v záznamoch o krstoch detí uvádza „Politz“ (formát – meno a priezvisko otca „politz“ potom pokračuje meno a priezvisko matky a za ním „fosor“), môže byť „Politz“ povolanie policajt?
  Pri druhom predkovi je meno a priezvisko „vitorz“, viete mi poradiť, či ide o povolanie alebo čo to znamená? Ďakujem.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *