Štátny okresný archív v Prešove

Štátny archív Prešov a jeho pobočky

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/2, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V PREŠOVE
Slovenská 40
080 01 Prešov

Telefón: 091/773 11 84, 773 30 05
Služby pre verejnosť:
pondelok 8.00 h – 12.00 h, 13.00 h – 15.00 h
streda 8.00 h – 12.00 h, 13.00 h – 15.00 h
piatok 8.00 h – 12.00 h

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

II. 1. Orgány vládnej moci v rokoch 1918 – 1938

Slovenská republika rád, 1919, 0,12 bm.

X. Úrady pozemkovej reformy (1920 – 1949)

Pracovná skupina pre pozemkovú reformu v Prešove, 1945 – 1952, 3,72 bm.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňová správa v Prešove, 1932 – 1949, 1,20 bm, I.

Daňový úrad v Prešove, 1924 – 1951, 4,32 bm, I.

Daňový úrad v Sabinove, 1939 – 1958, 0,12 bm.

Dôchodkový kontrolný úrad v Sabinove, 1926 – 1952, 0,12 bm.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Prešove, 1923 – 1944 (1950), 17,48 bm, I.

Okresný úrad v Sabinove, 1923 – 1945, 2,51 bm, I.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Okresný úrad ochrany práce v Prešove, 1946 – 1949, 0,60 bm.

Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Prešove, 1931 – 1939, 0,12 bm.

Správa vicinálnych ciest v Prešove, 1930 – 1940, 0,84 bm.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Prešove, 1945 – 1990, 370,12 bm, I, R.

Okresný národný výbor v Sabinove, 1945 – 1960, 26,12 bm, I, R.

XXII. 4. Okresné kontrolné a štatistické orgány v rokoch 1945 – 1990

Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu v Prešove, 1961 – 1966, 0,48 bm.

XXIV. 1. Magistráty do roku 1945

Magistrát mesta Prešova, 1245 – 1923, 323,12 bm, I.

Magistrát mesta Sabinova, 1349 – 1922, 46 bm, I.

XXIV. 2. Mestské úrady do roku 1945

Mestský úrad v Prešove, 1923 – 1945, 9,04 bm, I.

Mestský úrad v Sabinove, 1923 – 1945, 4,96 bm, I.

XXIV. 3. Mestečká do roku 1945

Mestečko Lipany, 1574 – 1874, 0,12 bm, I.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Notársky úrad v Prešove, 1930 – 1945, 0,24 bm, I.

Notársky úrad v Sabinove, 1923 – 1950, 1,62 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Bertotovciach, 1891 – 1949, 0,12 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Brezovici nad Topľou, 1935 – 1941, 0,12 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Klenove, 1923 – 1948, 0,36 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Lemešanoch, 1842 – 1951, 0,12 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Lipanoch, 1892 – 1944, 2,12 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Mereticiach, 1891 – 1944, 0,30 bm,I.

Obvodný notársky úrad v Pečovskej Novej Vsi, 1893 – 1950, 0,42 bm, I.

Obvodný notársky úrad pre Prešov – okolie, 1904 – 1949, 0,56 bm, I.

Obvodný notársky úrad pre Sabinov – okolie, 1913 – 1950, 0,32 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Solivare, 1903 – 1944, 0,94 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Šarišských Bohdanovciach, 1928 – 1950, 0,32 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Šarišských Dravciach, 1921 – 1945, 0,12 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Šarišských Lúkach, 1891 – 1944, 0,46 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Šarišských Michaľanoch, 1900 – 1949, 0,94 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Širokom, 1913 – 1945, 1,82 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Terni, 1923 – 1948, 0,18 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Tuhrinej, 1925 – 1944, 0,24 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Tulčíku, 1894 – 1944, 0,30 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Veľkom Šariši, 1908 – 1946, 2,20 bm, I.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Lipanoch, 1949 – 1975, 2,04 bm.

Mestský národný výbor v Prešove, 1945 – 1983, 138 bm, I. do roku 1954, R.

Mestský národný výbor v Sabinove, 1945 – 1968, 4,20 bm, I.

Mestský národný výbor vo Veľkom Šariši, 1989 – 1990, 0,48 bm.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bertotovciach, 1947 – 1950, 0,12 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov experimentálny v Brezovici, 1969 – 1971, 0,12 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Chmeľove, 1945 – 1950, 0,20 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov experimentálny v Chmeľove, 1969 – 1971, 0,12 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kapušanoch, 1945 – 1946, 0,12 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov experimentálny v Kapušanoch, 1969 – 1971, 0,12 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Klenove, 1945 – 1948, 0,12 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Lemešanoch, 1945 – 1949, 0,12 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Lipanoch, 1946 – 1949, 0,12 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Mereticiach, 1945 – 1950, 0,12 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Pečovskej Novej Vsi, 1945 – 1950, 0,12 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov experimentálny v Pečovskej Novej Vsi, 1969 – 1971, 0,24 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov pre Prešov – okolie, 1946 – 1950, 0,12 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov pre Sabinov – okolie, 1945 – 1950, 0,12 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Solivare, 1945 – 1948, 0,12 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Svinnej, 1945 – 1949, 0,12 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Šarišských Bohdanovciach, 1945 – 1949, 0,12 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Šarišských Dravciach, 1945 – 1950, 0,12 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov experimentálny v Šarišských Dravciach, 1969 – 1971, 0,12 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Šarišských Lúkach, 1945 – 1949, 0,12 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Šarišských Michaľanoch, 1945 – 1950, 0,12 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Širokom, 1945 – 1949, 0,12 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Terni, 1945 – 1948, 0,12 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Tuhrinej, 1945 – 1946, 0,12 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Tulčíku, 1945 – 1948, 0,12 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkom Šariši, 1945 – 1949, 0,12 bm, I.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestny národný výbor v Abranovciach, 1958 – 1961, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Babinom Potoku, 1950 – 1962, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Bajerove, 1950 – 1990, 1,32 bm.

Miestny národný výbor v Bajerovciach, 1946 – 1990, 1,32 bm.

Miestny národný výbor v Bertotovciach, 1950 – 1990, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Bodovciach, 1945 – 1989, 0,84 bm.

Miestny národný výbor v Brestove, 1958 – 1990, 0,48 bm.

Miestny národný výbor v Bretejovciach, 1950 – 1990, 1,08 bm.

Miestny národný výbor v Brezovici, 1950 – 1990, 1,08 bm.

Miestny národný výbor v Brezovičke, 1960 – 1990, 0,72 bm.

Miestny národný výbor v Brežanoch, 1949 – 1990, 1,56 bm.

Miestny národný výbor v Bzenove, 1954 – 1990, 1,56 bm.

Miestny národný výbor v Čeľovciach, 1950 – 1971, 0,24 bm.

Miestny národný výbor v Červenej Vode, 1956 – 1990, 0,48 bm.

Miestny národný výbor v Červenici pri Prešove, 1950 – 1990, 1,52 bm.

Miestny národný výbor v Červenici pri Sabinove, 1945 – 1990, 0,72 bm.

Miestny národný výbor v Daleticiach, 1950 – 1989, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Demjate, 1954 – 1990, 1,32 bm.

Miestny národný výbor v Drienici, 1950 – 1990, 0,72 bm.

Miestny národný výbor v Drienove, 1946 – 1990, 2,64 bm.

Miestny národný výbor v Drienovskej Novej Vsi, 1946 – 1990, 1,32 bm.

Miestny národný výbor v Dubovici, 1950 – 1990, 0,84 bm.

Miestny národný výbor v Dulovej Vsi, 1946 – 1990, 1,08 bm.

Miestny národný výbor v Ďačove, 1950 – 1990, 0,84 bm.

Miestny národný výbor vo Finticiach, 1950 – 1990, 1,08 bm.

Miestny národný výbor vo Fričovciach, 1954 – 1990, 1,20 bm.

Miestny národný výbor vo Fulianke, 1946 – 1990, 0,96 bm.

Miestny národný výbor v Geraltove, 1950 – 1969, 0,48 bm.

Miestny národný výbor v Gregorovciach, 1950 – 1990, 0,96 bm.

Miestny národný výbor v Hanigovciach, 1950 – 1990, 0,48 bm.

Miestny národný výbor v Haniske, 1949 – 1964, 0,36 bm.

Miestny národný výbor v Hendrichovciach, 1951 – 1990, 0,72 bm.

Miestny národný výbor v Hermanovciach, 1950 – 1990, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Hrabkove, 1950 – 1990, 0,72 bm.

Miestny národný výbor v Hradisku, 1950 – 1962, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Hubošovciach, 1950 – 1990, 0,36 bm.

Miestny národný výbor v Chabžanoch, 1956 – 1962, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Chmeľove, 1950 – 1990, 0,84 bm.

Miestny národný výbor v Chmeľovci, 1950 – 1990, 0,84 bm.

Miestny národný výbor v Chminianskej Novej Vsi, 1958 – 1990, 1,20 bm.

Miestny národný výbor v Chminianskych Jakubovanoch, 1954 – 1990, 0,72 bm.

Miestny národný výbor v Chmiňanoch, 1952 – 1990, 0,72 bm.

Miestny národný výbor v Jakovanoch, 1946 – 1990, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Jakubovej Voli, 1957 – 1990, 0,36 bm.

Miestny národný výbor v Jakubovanoch, 1945 – 1990, 0,72 bm.

Miestny národný výbor v Janove, 1951 – 1969, 0,48 bm.

Miestny národný výbor v Janovíku, 1958 – 1989, 0,72 bm.

Miestny národný výbor v Jarovniciach, 1960 – 1990, 0,72 bm.

Miestny národný výbor v Kamenici, 1952 – 1990, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Kapušanoch, 1954 – 1990, 1,08 bm.

Miestny národný výbor v Kendiciach, 1958 – 1990, 0,72 bm.

Miestny národný výbor v Klenove, 1956 – 1990, 0,96 bm.

Miestny národný výbor v Kojaticiach, 1954 – 1990, 0,84 bm.

Miestny národný výbor v Kokošovciach, 1946 – 1990, 1,44 bm.

Miestny národný výbor v Krásnej Lúke, 1960 – 1990, 1,44 bm.

Miestny národný výbor v Krivanoch, 1946 – 1990, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Križovanoch, 1946 – 1990, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Kvačanoch, 1950 – 1990, 1,56 bm.

Miestny národný výbor v Lačnove, 1952 – 1975, 0,24 bm.

Miestny národný výbor v Lade, 1950 – 1990, 0,96 bm.

Miestny národný výbor v Lažanoch, 1950 – 1971, 0,24 bm.

Miestny národný výbor v Lemešanoch, 1957 – 1990, 0,72 bm.

Miestny národný výbor v Lesíčku, 1950 – 1990, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Ličartovciach, 1946 – 1990, 1,08 bm.

Miestny národný výbor v Lipovciach, 1957 – 1990, 1,08 bm.

Miestny národný výbor v Lúčine, 1951 – 1990, 0,84 bm.

Miestny národný výbor v Lúčke, 1956 – 1990, 0,72 bm.

Miestny národný výbor v Ľuboticiach, 1951 – 1967, 0,48 bm.

Miestny národný výbor v Ľubovci, 1950 – 1990, 0,96 bm.

Miestny národný výbor v Ľutine, 1957 – 1990, 0,96 bm.

Miestny národný výbor v Malom Slivníku, 1950 – 1990, 0,96 bm.

Miestny národný výbor v Malom Šariši, 1947 – 1990, 2,04 bm.

Miestny národný výbor v Medzanoch, 1945 – 1977, 0,96 bm.

Miestny národný výbor v Mereticiach, 1951 – 1967, 0,36 bm.

Miestny národný výbor v Miklušovciach, 1950 – 1990, 0,96 bm.

Miestny národný výbor v Miľpoši, 1950 – 1989, 0,72 bm.

Miestny národný výbor v Mirkovciach, 1953 – 1990, 0,48 bm.

Miestny národný výbor v Močarmanoch, 1953 – 1962, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Močidľanoch, 1954 – 1971, 0,36 bm.

Miestny národný výbor v Mošurove, 1955 – 1974, 0,24 bm.

Miestny národný výbor v Nemcovciach, 1950 – 1990, 0,96 bm.

Miestny národný výbor v Nižnom Slavkove, 1960 – 1990, 0,48 bm.

Miestny národný výbor v Nižnej Šebastovej, 1951 – 1971, 0,48 bm.

Miestny národný výbor v Okružnej, 1950 – 1990, 0,72 bm.

Miestny národný výbor v Olejníkove, 1946 – 1990, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Oľšove, 1954 – 1990, 0,48 bm.

Miestny národný výbor v Ondrašovciach, 1950 – 1990, 0,48 bm.

Miestny národný výbor v Orkucanoch, 1947 – 1978, 0,72 bm.

Miestny národný výbor v Ostrovanoch, 1945 – 1990, 0,36 bm.

Miestny národný výbor v Ovčom, 1951 – 1990, 0,96 bm.

Miestny národný výbor v Pečovskej Novej Vsi, 1951 – 1990, 1,56 bm.

Miestny národný výbor v Petrovanoch, 1950 – 1990, 0,72 bm.

Miestny národný výbor v Podhoranoch, 1950 – 1990, 0,72 bm.

Miestny národný výbor v Podhradíku, 1950 – 1990, 0,84 bm.

Miestny národný výbor v Polome, 1950 – 1990, 0,96 bm.

Miestny národný výbor v Proči, 1950 – 1962, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Pušovciach, 1950 – 1990, 0,96 bm.

Miestny národný výbor v Radačove, 1950 – 1966, 0,48 bm.

Miestny národný výbor v Radaticiach, 1962 – 1990, 0,96 bm.

Miestny národný výbor v Ratvaji, 1956 – 1990, 0,24 bm.

Miestny národný výbor v Ražňanoch, 1950 – 1990, 0,72 bm.

Miestny národný výbor v Renčišove, 1945 – 1990, 0,48 bm.

Miestny národný výbor v Rokycanoch, 1953 – 1990, 0,84 bm.

Miestny národný výbor v Rožkovanoch, 1950 – 1990, 0,96 bm.

Miestny národný výbor v Ruskej Novej Vsi, 1952 – 1990, 1,44 bm.

Miestny národný výbor v Ruských Pekľanoch, 1950 – 1964, 0,36 bm.

Miestny národný výbor v Sedliciach, 1950 – 1990, 1,80 bm.

Miestny národný výbor v Seniakovciach, 1956 – 1990, 0,48 bm.

Miestny národný výbor v Solivare, 1950 – 1971, 2,38 bm, I.

Miestny národný výbor v Soľnej Bani, 1950 – 1959, 0,24 bm.

Miestny národný výbor v Suchej Doline, 1950 – 1970, 0,36 bm.

Miestny národný výbor vo Svinej, 1950 – 1990, 0,84 bm.

Miestny národný výbor v Šalgovíku, 1948 – 1962, 0,24 bm.

Miestny národný výbor v Šarišskej Porube, 1950 – 1990, 0,36 bm.

Miestny národný výbor v Šarišských Sokolovciach, 1945 – 1990, 1,20 bm.

Miestny národný výbor v Šarišskej Trstenej, 1950 – 1971, 0,24 bm.

Miestny národný výbor v Šarišských Bohdanovciach, 1950 – 1990, 1,08 bm.

Miestny národný výbor v Šarišských Dravciach, 1946 – 1990, 0,72 bm.

Miestny národný výbor v Šarišských Lúkach, 1950 – 1964, 0,36 bm.

Miestny národný výbor v Šarišských Lužiankach, 1951 – 1966, 0,24 bm.

Miestny národný výbor v Šarišských Michaľanoch, 1946 – 1990, 1,20 bm.

Miestny národný výbor v Šindliari, 1950 – 1990, 0,72 bm.

Miestny národný výbor v Širokom, 1948 – 1990, 1,68 bm.

Miestny národný výbor v Štefanovciach, 1950 – 1990, 0,48 bm.

Miestny národný výbor vo Šváboch, 1952 – 1960, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Teriakovciach, 1950 – 1990, 0,84 bm.

Miestny národný výbor v Terni, 1947 – 1990, 1,20 bm.

Miestny národný výbor v Tichom Potoku, 1945 – 1988, 0,84 bm.

Miestny národný výbor v Toryse, 1945 – 1990, 1,20 bm.

Miestny národný výbor v Trnkove, 1955 – 1990, 0,48 bm.

Miestny národný výbor v Tuhrinej, 1950 – 1990, 0,72 bm.

Miestny národný výbor v Tulčíku, 1954 – 1990, 1,20 bm.

Miestny národný výbor v Uzovciach, 1946 – 1990, 0,48 bm.

Miestny národný výbor v Uzovských Pekľanoch, 1960 – 1990, 0,36 bm.

Miestny národný výbor v Uzovskom Šalgove, 1954 -1990, 0,60 bm.

Miestny národný výbor vo Varhaňovciach, 1950 – 1990, 0,84 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkom Slivníku, 1950 – 1975, 0,48 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkom Šariši, 1950 – 1988, 1,20 bm.

Miestny národný výbor vo Víťaze, 1950 – 1990, 1,20 bm.

Miestny národný výbor vo Vysokej, 1960 – 1990, 0,36 bm.

Miestny národný výbor vo Vyšnej Šebastovej, 1951 – 1990, 1,08 bm.

Miestny národný výbor v Záborskom, 1953 – 1990, 0,48 bm.

Miestny národný výbor v Záhradnom, 1952 – 1990, 0,96 bm.

Miestny národný výbor v Závadke, 1947 – 1971, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Zlatej Bani, 1946 – 1990, 1,08 bm.

Miestny národný výbor v Žatkovciach, 1955 – 1975, 0,24 bm.

Miestny národný výbor v Žehni, 1950 – 1970, 0,24 bm.

Miestny národný výbor v Žipove, 1954 – 1990, 1,80 bm.

Miestny národný výbor v Župčanoch, 1950 – 1990, 1,32 bm.

B. JUSTÍCIA

III. 3. Okresné súdy II. triedy z rokov 1850 – 1861

Okresný súd v Sabinove, 1852 – 1919, 17,52 bm.

IV. 9. Advokáti od roku 1872

Advokáti židovskej národnosti v Sabinove, 1920 – 1942, 0,24 bm.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Prešove, 1926 – 1969, 4,10 bm.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

II. 1. Hlinkova garda

Hlinkova garda v Prešove, 1941, 0,24 bm.

V. 1. Oblastné žandárske veliteľstvá

Oblastné žandárske veliteľstvo v Prešove, 1941 – 1945, 0,12 bm.

VIII. Iné policajno – bezpečnostné orgány

Veliteľstvo Národnej bezpečnosti v Prešove, (1929) 1945, 0,12 bm.

D. FINANČNÍCTVO

III. Poisťovne

Okresná národná poisťovňa v Prešove, 1933 – 1954, 0,84 bm.

IV. Iné finančné inštitúcie

Roľnícka vzájomná pokladnica v Prešove, 1939 – 1952, 0,12 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

IV. 11. Kožiarsky priemysel

Okresný priemyselný podnik Koža – Guma – Textil v Prešove, 1956 -1967, 0,60 bm.

XII. 1. Služby

Okresný hospodársky hostiteľský podnik komunálny v Sabinove, 1949 -1951, 0,12 bm.

XII. 2. Stavebné organizácie

Okresný stavebný podnik v Prešove, 1945 – 1953, 0,96 bm.

Okresný stavebný podnik v Sabinove, 1953 – 1954, 0,12 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

I. Úverové družstvá

Úverové družstvo v Nižnom Slavkove, 1942 – 1952, 0,12 bm.

Úverové družstvo v Šarišských Michaľanoch, 1930 – 1951, 0,12 bm.

Úverové družstvo v Terni, 1941 – 1952, 0,12 bm.

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo v Hubošovciach, 1952 – 1955, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Jakubovanoch, 1951 – 1969, 0,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Lipanoch, 1949 – 1957, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Víťazný február v Ľubovci, 1957 – 1976, 1,32 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Prešove, 1951 – 1965, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Ražňanoch, 1952 – 1959, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Sedliciach, 1956 – 1970, 1,68 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Šarišských Michaľanoch, 1950 – 1958, 12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Šarišských Sokolovciach, 1950 – 1958, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkom Šariši, 1951 – 1962, 0,84 bm.

III. 3. Iné výrobné družstvá

Pleta – výrobné družstvo v Prešove, 1956 – 1972, 3,12 bm.

Slavkniha, družstvo s ručením obmedzeným v Prešove, 1947 – 1959, 0,36 bm.

VI. Iné družstvá

Potravinové družstvo Jednota v Prešove, 1933 – 1965, 4,24 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Okresný výbor Demokratickej strany v Prešove, 1946 – 1948, 0,24 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Prešove, 1952 – 1989, 4,80 bm.

III. Zväzy

Úrad okresného združenia Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Prešove, 1942 – 1952, 0,72 bm.

Okresný výbor Zväzu Cigánov – Rómov na Slovensku v Prešove, 1968 – 1974, 0,72 bm.

IV. Odborové hnutie

Okresná odborová rada v Prešove, 1971 – 1989, 4,68 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Mestský výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Prešove, 1955 – 1989, 1,44 bm.

Miestny výbor Slovenského národného frontu v Kapušanoch, 1949, 0,12 bm.

Miestny výbor Slovenského národného frontu v Lemešanoch, 1948 – 1954, 0,12 bm.

Miestny výbor Slovenského národného frontu v Malom Šariši, 1948 – 1953, 0,12 bm.

Miestny výbor Slovenského národného frontu v Soľnej Bani, 1953, 0,12 bm.

Miestny výbor Slovenského národného frontu v Širokom, 1948 – 1953, 0,12 bm.

Miestny výbor Slovenského národného frontu vo Veľkom Šariši, 1948 – 1953, 0,12 bm.

Miestny výbor Slovenského národného frontu vo Víťaze, 1948 – 1949, 0,12 bm.

Okresný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Prešove, 1948 – 1984, 7,32 bm.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Sabinove, 1947 – 1959, 0,72 bm.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Miestna organizácia Československého Červeného kríža v Lipanoch, 1950 – 1953, 0,12 bm.

Okresný výbor Československej spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých poznatkov v Prešove, 1959 – 1965, 0,12 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Prešove, 1959 – 1974, 0,72 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Prešove, 1973 -1983, 0,60 bm.

Okresný výbor Zväzu požiarnej ochrany v Prešove, 1960 – 1970, 0,60 bm.

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Lipanoch, 1958 – 1992, 0,24 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

II. 6. Hudobné telesá a súbory

Hudobný zbor robotnícky v Soľnej Bani, 1926 – 1929, 0,12 bm.

III. 2. Osvetové zbory

Mestský osvetový zbor v Prešove, 1933 – 1934, 0,12 bm.

Okresný osvetový zbor v Prešove, 1924 – 1935, 0,12 bm.

III. 3. Osvetové rady

Miestna osvetová komisia v Prešove, 1940 – 1943, 0,12 bm.

Okresná osvetová rada v Prešove, 1947 – 1948, 0,24 bm.

I. ŠKOLSTVO

VI. Základné školy

Národná škola v Blažove, 1921 – 1953, 0,60 bm.

Národná škola v Brestove, 1921 – 1953, 0,36 bm.

Národná škola v Bunde, 1942 – 1960, 0,12 bm.

Národná škola v Ďačove, 1920 – 1955, 0,36 bm.

Národná škola v Geraltove, 1921 – 1949, 0,36 bm.

Národná škola v Hermanovciach, 1945 – 1953, 0,12 bm.

Národná škola v Hradisku, 1923 – 1956, 0,36 bm.

Národná škola v Chmeľovci, 1921 – 1953, 0,60 bm.

Národná škola v Chmiňanoch, 1932 – 1959, 0,24 bm.

Národná škola v Jakovanoch, 1924 – 1949, 0,24 bm.

Národná škola v Mirkovciach, 1921 – 1953, 0,48 bm.

Národná škola v Nižnej Šebastovej, 1921 – 1953, 0,48 bm.

Národná škola v Nižnom Slavkove, 1920 – 1953, 0,96 bm.

Národná škola v Okružnej, 1904 – 1957, 0,84 bm.

Národná škola v Olejníkove, 1922 – 1955, 0,24 bm.

Národná škola v Podhradíku, 1933 – 1954, 0,12 bm.

I. národná škola v Prešove, 1944 – 1953, 0,60 bm.

II. národná škola v Prešove, 1921 – 1952, 1,68 bm.

III. národná škola v Prešove, 1948 – 1961, 0,36 bm.

IV. národná škola v Prešove, 1948 – 1957, 0,36 bm.

Národná škola v Tulčíku, 1921 – 1953, 0,96 bm.

Národná škola v Župčanoch, 1921 – 1953, 0,60 bm.

I. osemročná stredná škola Svojdomov v Prešove, 1953 – 1961, 0,96 bm.

Slovenská štátna ľudová škola v Prešove, 1930 – 1942, 0,60 bm.

Štátna ľudová škola v Dubovici, 1921 – 1947, 0,72 bm.

Štátna ľudová škola v Uzovciach, 1941, 0,12 bm.

Štátna meštianska ruská škola v Sabinove, 1945 – 1949, 0,24 bm.

Židovská ľudová škola v Sabinove, 1941 – 1942, 0,12 bm.

Základná škola v Bajerove, 1944 – 1985, 1,68 bm.

Základná škola v Bajerovciach, 1922 – 1984, 0,96 bm.

Základná škola v Bertotovciach, 1974 – 1985, 0,12 bm.

Základná škola v Brezovici, 1921 – 1980, 3,84 bm.

Základná škola v Bzenove, 1942 – 1991, 0,60 bm.

Základná škola v Červenej Vode, 1921 – 1985, 0,72 bm.

Základná škola v Červenici pri Prešove, 1921 – 1988, 1,56 bm.

Základná škola v Drienici, 1970 – 1992, 0,24 bm.

Základná škola v Drienove, 1921 – 1985, 3,36 bm.

Základná škola vo Finticiach, 1921 – 1972, 1,68 bm.

Základná škola vo Fričovciach, 1974 – 1986, 0,24 bm.

Základná škola v Gregorovciach, 1944 – 1985, 0,60 bm.

Základná škola v Hanigovciach, 1921 – 1980, 0,60 bm.

Základná škola v Hubošovciach, 1940 – 1985, 0,24 bm.

Základná škola v Chmeľove, 1921 – 1985, 2,16 bm.

Základná škola v Chminianskej Novej Vsi, 1922 – 1986, 2,76 bm.

Základná škola v Jakubovej Voli, 1919 – 1979, 0,72 bm.

Základná škola v Jakubovanoch, 1922 – 1982, 0,72 bm.

Základná škola v Jarovniciach, 1941 – 1985, 3,36 bm.

Základná škola v Kendiciach, 1921 – 1992, 1,68 bm.

Základná škola v Kojaticiach, 1924 – 1985, 1,32 bm.

Základná škola v Kokošovciach, 1930 – 1985, 0,72 bm.

Základná škola v Krásnej Lúke, 1921 – 1985, 0,72 bm.

Základná škola v Krivanoch, 1919 – 1985, 2,76 bm.

Základná škola v Lade, 1937 – 1986, 0,72 bm.

Základná škola v Lipanoch, Komenského 12, 1921 – 1985, 5,88 bm.

Základná škola v Lipanoch, Komenského 14, 1970 – 1985, 1,08 bm.

Základná škola v Lipovciach, 1921 – 1985, 1,56 bm.

Základná škola v Lúčke, /1926/, 1954 – 1970, /1985/, 0,72 bm.

Základná škola v Ľuboticiach, 1905 – 1985, 2,52 bm.

Základná škola v Ľutine, 1922 – 1983, 2,28 bm.

Základná škola v Malom Šariši, 1901 – 1993, 2,16 bm.

Základná škola v Medzanoch, 1921 – 1985, 0,96 bm.

Základná škola v Oľšove, /1921/, 1954 – 1978, /1984/, 0,60 bm.

Základná škola v Orkucanoch, 1932 – 1983, 0,72 bm.

Základná škola v Ostrovanoch, 1898 – 1985, 1,20 bm.

Základná škola v Pečovskej Novej Vsi, 1898 – 1985, 4,92 bm.

Základná škola v Petrovanoch, 1921 – 1985, 2,04 bm.

Základná škola v Polome, 1959 – 1984, 0,24 bm.

Základná škola v Prešove – Dúbrave, 1942 – 1980, 0,36 bm.

Základná škola v Prešove, Ul. Gottwaldova, 1959 – 1986, 3,60 bm.

Základná škola v Prešove, Ul. Konštantínova 2, 1953 – 1984, 3,36 bm.

Základná škola v Prešove, Ul. Kúpeľná, 1973 – 1985, 1,44 bm.

Základná škola v Prešove, Ul. Matice slovenskej, 1969 – 1985, 1,80 bm.

Základná škola v Prešove, Ul. Mukačevská, 1974 – 1985, 1,32 bm.

Základná škola v Prešove, Ul. Odborárska, 1965 – 1985, 2,40 bm.

Základná škola v Prešove, Ul. Októbrová, 1959 – 1980, 1,20 bm.

Základná škola v Prešove, Ul. Prostějovská, 1975 – 1985, 1,32 bm.

Základná škola v Prešove, Ul. Šmeralova, 1977 – 1988, 1,44 bm.

Základná škola v Prešove, Ul. Štúrova, 1962 – 1980, 2,04 bm.

Základná škola v Ražňanoch, 1919 – 1985, 1,68 bm.

Základná škola v Renčišove, 1922 – 1982, 0,60 bm.

Základná škola v Rokycanoch, 1940 – 1985, 0,36 bm.

Základná škola v Rožkovanoch, 1921 – 1985, 1,56 bm.

Základná škola v Ruskej Novej Vsi, 1920 – 1988, 0,96 bm.

Základná škola v Sabinove, Ul.9.mája, 1919 – 1990, 8,40 bm.

Základná škola v Sabinove, Ul. Komenského, 1948 – 1985, 6,36 bm.

Základná škola v Sedliciach, 1921 – 1985, 3 bm.

Základná škola v Solivare, Ul. generála Petrova, 1912 – 1989, 4,56 bm.

Základná škola v Solivare, Ul. Lesnícka, 1953 – 1986, 3,72 bm.

Základná škola vo Svinej, 1921 – 1984, 1,92 bm.

Základná škola v Šarišských Bohdanovciach, 1921 – 1985, 1,80 bm.

Základná škola v Šarišských Dravciach, 1901 – 1983, 2,40 bm.

Základná škola v Štefanovciach, 1968 – 1976, 0,12 bm.

Základná škola v Teriakovciach, 1920 – 1979, 0,48 bm.

Základná škola v Toryse, 1921 – 1985, 1,68 bm.

Základná škola v Tuhrinej, 1919 – 1984, 1,20 bm.

Základná škola v Uzovskom Šalgove, 1926 – 1984, 0,84 bm.

Základná škola vo Veľkom Slivníku, 1933 – 1984, 0,36 bm.

Základná škola vo Víťaze, 1921 – 1985, 1,68 bm.

Základná škola v Záhradnom, /1920/, 1953 – 1979, /1985/, 0,60 bm.

Základná škola v Žehni, 1921 – 1986, 0,60 bm.

Základná deväťročná škola v Babinom Potoku, 1944 – 1963, 0,24 bm.

Základná deväťročná škola v Bodovciach, 1928 – 1977, 0,48 bm.

Základná deväťročná škola v Brežanoch, 1968 – 1976, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Demjate, 1922 – 1976, 0,84 bm.

Základná deväťročná škola v Haniske, 1928 – 1977, 0,60 bm.

Základná deväťročná škola v Hendrichovciach, 1931 – 1977, 0,48 bm.

Základná deväťročná škola v Janove, 1961 – 1974, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Klenove, 1921 – 1974, 0,60 bm.

Základná deväťročná škola v Križovanoch, 1926 – 1973, 0,36 bm.

Základná deväťročná škola v Lačnove, 1926 – 1971, 0,36 bm.

Základná deväťročná škola v Lažanoch, 1921 – 1974, 0,36 bm.

Základná deväťročná škola v Lemešanoch, /1921/, 1953 – 1961, /1978/, 2,28 bm.

Základná deväťročná škola v Ľubovci, 1933 – 1977, 0,36 bm.

Základná deväťročná škola v Miklušovciach, 1921 – 1974, 0,48 bm.

Základná deväťročná škola v Nemcovciach, 1921 – 1965, 0,60 bm.

Základná deväťročná škola v Ondrašovciach, 1940 – 1972, 0,24 bm.

Základná deväťročná škola v Prešove – Kalvárii, 1957 – 1973, 0,36 bm.

Základná deväťročná škola v Prešove, Ul. Konštantínova 5, 1961 – 1973, 0,96 bm.

Základná deväťročná škola v Prešove, Ul. Mudroňova, 1958 – 1989, 2,28 bm.

Základná deväťročná škola v Prešove, Ul. Plzeňská, 1958 – 1974, 1,08 bm.

Základná deväťročná škola ukrajinská v Prešove, 1925 – 1964, 0,60 bm.

Základná deväťročná škola v Radaticiach, 1904 – 1978, 2,64 bm.

Základná deväťročná škola v Ruských Pekľanoch, 1919 – 1970, 0,36 bm.

Základná deväťročná škola v Suchej Doline, 1931 – 1973, 0,48 bm.

Základná deväťročná škola v Šarišských Lúkach, 1891 – 1973, 1,08 bm.

Základná deväťročná škola v Šindliari, 1921 – 1964, 0,72 bm.

Základná deväťročná škola v Terni, 1920 – 1978, 1,68 bm.

Základná deväťročná škola vo Veľkom Šariši, 1936 – 1977, 3,12 bm.

Základná deväťročná škola v Záborskom, 1969 – 1978, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Žipove, 1969 – 1978, 0,12 bm.

Stredná dievčenská škola v Prešove, 1938 – 1953, 2,52 bm.

VII. Záujmové umelecké školy

Ľudová škola umenia v Prešove, 1921 – 1965, 1,20 bm.

VIII. Iné školy a školské zariadenia

Osobitná škola v Chminianskych Jakubovanoch, 1923 – 1985, 1,68 bm.

Osobitná škola v Jarovniciach, 1980 – 1985, 0,24 bm.

Osobitná škola Víťazného februára v Prešove, 1948 – 1973, 0,60 bm.

IX. Školské správy

Školský inšpektorát v Prešove, 1857 – 1951, 0,48 bm.

Školský inšpektorát v Sabinove, 1921 – 1953, 0,24 bm.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 1. Nemocnice

Okresná verejná nemocnica v Prešove, 1927 – 1953, 1,48 bm.

I. 11. Iné

Okresné veterinárne zariadenie v Prešove, 1957 – 1974, 2,52 bm.

II. 2. Ústavy sociálnej starostlivosti pre dospelých

Ústav sociálnej starostlivosti v Cemjate pri Prešove, 1957 – 1972, 0,48 bm.

II. 3. Ústavy sociálnej starostlivosti pre deti a mládež

Štátna detská opatrovňa v Sabinove, 1921 – 1925, 0,12 bm.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Československé repatriačné stredisko v Prešove, 1945 – 1946, 0,48 bm, R.

Okresná starostlivosť o mládež v Prešove, 1931 – 1948, 0,72 bm.

Okresná starostlivosť o mládež v Sabinove, 1948 – 1949, 0,24 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

I. Cechy

Cech čižmársky v Prešove, 1688 – 1891, 0,24 bm, I.

Cech debnársky v Prešove, 1475 – 1839, 0,12 bm, I.

Cech farbiarsky v Prešove, 1663 – 1869, 0,36 bm, I.

Cech garbiarsky v Prešove, 1674 – 1846, 0,72 bm, I.

Cech gombikársky v Prešove, 1608 – 1862, 0,12bm, I.

Cech holičský a felčiarsky v Prešove, 1647 – 1862, 0,12 bm, I.

Cech hrebenársky v Prešove, 1658 – 1869, 0,12 bm, I.

Cech hrnčiarsky v Prešove, 1800, 0,12 bm, I.

Cech klobučnícky v Prešove, 1740 – 1876, 0,12 bm, I.

Cech kolesársky a tokársky v Prešove, 1548 – 1691, 0,12 bm, I.

Cech kordovánicky v Prešove, 1738 – 1877, 0,12 bm, I.

Cech kotlársky v Prešove, 1835, 0,12 bm, I.

Cech kováčsky v Prešove, 1598 – 1895, 0,12 bm, I.

Cech kožušnícky v Prešove, 1451 – 1875, 0,36 bm, I.

Cech krajčírsky v Prešove, 1509 – 1872, 0,12 bm, I.

Cech maliarsky v Prešove, 1662, 0,12 bm, I.

Cech mäsiarsky v Prešove, 1569 – 1867, 0,12 bm, I.

Cech medikováčsky v Prešove, 1703 – 1814, 0,12 bm, I.

Cech medovnikársky v Prešove, 1698 – 1818, 0,12 bm, I.

Cech mieškarsky v Prešove, 1651, 0,12 bm, I.

Cech murársky a kamenársky v Prešove, 1635 – 1880, 0,12 bm, I.

Cech mydlársky v Prešove, 1824 – 1880, 0,12 bm, I.

Cech obchodnícky a kramársky v Prešove, 1582 – 1846, 0,12 bm, I.

Cech obuvnícky v Prešove, 1377 – 1888, 0,12 bm, I.

Cech olejnícky v Prešove, 1517, 0,12 bm, I.

Cech pekársky v Prešove, 1789 – 1881, 0,12 bm, I.

Cech pivovarnícky v Prešove, 1506 – 1895, 0,48 bm, I.

Cech povraznícky v Prešove, 1532 – 1869, 0,24 bm, I.

Cech remenársky v Prešove, 1719 – 1866, 0,12 bm, I.

Cech sedlársky v Prešove, 1800 – 1827, 0,12 bm, I.

Cech stolársky v Prešove, 1566 – 1870, 0,24 bm, I.

Cech súkennícky v Prešove, 1569 – 1809, 0,12 bm, I.

Cech tesársky v Prešove, 1699 – 1873, 0,12 bm, I.

Cech zámočnícky, hodinársky a puškársky v Prešove, 1617 – 1874, 0,12 m, I.

Cech zlatnícky v Prešove, 1619 – 1793, 0,12 bm, I.

Všeobecné cechové záležitosti, 1637 – 1870, 0,24 bm.

Cech debnársky v Sabinove, 1610 – 1872, 0,12 bm, I.

Cech gombikársky v Sabinove, 1669 – 1841, 0,12 bm, I.

Cech hrnčiarsky v Sabinove, 1821 – 1872, 0,12 bm, I.

Cech kolesársky v Sabinove, 1609 – 1869, 0,12 bm, I.

Cech kordovánicky v Sabinove 1693 – 1872, 0,12 bm, I.

Cech krajčírsky v Sabinove, 1740 – 1871, 0,12 bm, I.

Cech mlynársky v Sabinove, 1674 – 1757, 0,12 bm, I.

Cech murársky v Sabinove, 1805 – 1856, 0,12 bm, I.

Cech nožiarsky v Sabinove, 1818 – 1871, 0,12 bm, I.

Cech kováčsky v Sabinove, 1634 – 1874, 0,12 bm, I.

Cech kožušnícky v Sabinove, 1635, 0,12 bm, I.

Cech pekársky v Sabinove, 1766 – 1842, 0,12 bm, I.

Cech pivovarnícky v Sabinove, 1719 – 1893, 0,36 bm, I.

Cech remenársky v Sabinove, 1597 – 1856, 0,12 bm, I.

Cech sedlársky v Sabinove, 1861, 0,12 bm, I.

Cech stolársky v Sabinove, 1601 – 1859, 0,12 bm, I.

Cech súkennícky v Sabinove, 1616 – 1849, 0,12 bm, I.

Cech tesársky v Sabinove, 1523 – 1875, 0,12 bm, I.

Cech tkáčsky v Sabinove, 1629, 0,12 bm, I.

Cech zámočnícky v Sabinove, 1823 – 1851, 0,12 bm, I.

II. Živnostenské spoločenstvá

Obchodné grémium v Prešove, 1907 – 1949, 3,44 bm.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Prešove, 1907 – 1952, 4,08 bm.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Sabinove, 1884 – 1950, 3,24 bm.

Živnostenské spoločenstvo v Prešove, 1884 – 1938, 7,08 bm.

III. Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá

Lesné hospodárske plány urbárske a súkromných majiteľov, 1885 – 1945, 1,32 bm.

IV. Spolky

Československé združenie Spoločenstva národov – odbočka v Prešove, 1937 – 1938, 0,12 bm.

Kolkársky spolok v Prešove, 1922 – 1937, 0,12 bm.

Korčuliarsky spolok v Prešove, 1927 – 1936, 0,12 bm.

Lovecký spolok v Prešove, 1893 – 1923, 0,12 bm.

Lovecký spolok v Sabinove, 1932 – 1942, 0,12 bm.

Prešovský konzumný spolok, 1868 – 1874, 0,12 bm.

Prešovský telovýchovný a šermovský spolok, 1930, 0,12 bm.

Priemyselný domov v Prešove, 1918 – 1934, 0,12 bm.

Slovensko – poľská spoločnosť v Prešove, 1949, 0,12 bm.

Šarišská hospodársko – účastinná spoločnosť v Prešove, 1919 – 1930, 0,12 bm.

Živena v Sabinove, 1929 – 1943, 0,12 bm.

V. Záujmové organizácie

Telovýchovná jednota Sokol v Prešove, 1924 – 1933, 0,12 bm.

Československí rotmajstri – dramatický odbor v Prešove, 1927 – 1938, 0,12 bm.

Proletárska telovýchova v Prešove, 1932 – 1934, 0,12 bm.

Robotnícka telocvičná jednota v Sabinove, 1933 – 1936, 0,12 bm.

Robotnícka telocvičná jednota v Soľnej Bani, 1927 – 1938, 0,12 bm.

Spoločenská jednota v Prešove, 1860-1940, 0,36 bm.

Telovýchovná jednota Tatran v Prešove, 1950 – 1961, 0,60 bm.

Zväz junákov skautov v Prešove, 1927 – 1931, 0,12 bm.

O. ZBIERKY

III. Rukopisy (rozličnej proveniencie)

Zbierka listov, 1678 – 1822, 0,60 bm.

One thought on “Štátny okresný archív v Prešove

  • 28. júla 2010 at 18:03
    Permalink

    Dobrý deň. Zháňam potvrdenie o veku stavby – dátum začiatku užívania stavby, v obci Drienovská N. Ves časť Tehelne súp.číslo 174, na parc. č. 1085/15. Za každú informáciu vopred Ďakujem.

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *