Štátny okresný archív v Humennom

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/1, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V HUMENNOM

Štúrova 1

066 80 Humenné

Telefón: 0933/775 27 70

Fax: 0933/778 33 17

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XV. 3. Štátne stavebné úrady v rokoch 1945 – 1949

Štátny stavebný úrad v Michalovciach, expozitúra v Humennom, 1946 – 1948 (1960), 42,20 bm.

XVI. 2. Finančné správy

Okresná finančná správa v Humennom, 1968 – 1988, 2,40 bm.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňový úrad v Humennom, 1941 – 1949, 0,40 bm.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Humennom, 1923 – 1944, 1 bm.

Okresný úrad v Medzilaborciach, 1936 – 1943, 0,40 bm.

Okresný úrad v Snine, 1923 – 1944, 0,30 bm.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Humennom, 1944 – 1960, 110 bm, I, K.

Okresný národný výbor v Humennom, 1960 – 1990, 569,90 bm.

Okresný národný výbor v Medzilaborciach, 1944 – 1960, 53,70 bm, I, K.

Okresný národný výbor v Snine, 1944 – 1960, 57 bm, I, K.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Okresná inšpekcia požiarnej ochrany v Humennom, 1948 – 1975, 5,60 bm.

Okresná poľnohospodárska správa v Humennom, 1950 – 1980, 18,40 bm.

Okresná správa ciest v Humennom, 1955 – 1985, 4,20 bm.

Okresné stredisko geodézie a kartografie v Humennom, 1909 – 1966, 40 bm.

XXII. 4. Okresné kontrolné a štatistické orgány v rokch 1945 – 1990

Okresná služba Štátneho úradu štatistického v Medzilaborciach, 1950 – 1960, 2,60 bm.

Okresná služba Štátneho úradu štatistického v Snine, 1948 – 1960, 3 bm.

Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu v Humennom, 1948 – 1988, 21 bm.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Notársky úrad v Habure, 1923 – 1936, 0,15 bm.

Notársky úrad v Humennom, 1921 – 1944, 0,30 bm.

Notársky úrad v Humennom – okolie, 1931 – 1943, 0,15 bm.

Notársky úrad v Kamenici nad Cirochou, 1920 – 1944, 1,90 bm.

Notársky úrad v Koškovciach, 1928 – 1942, 0,30 bm.

Notársky úrad v Ohradzanoch, 1942, 0,15 bm.

Notársky úrad v Papíne, 1919 – 1944, 1,10 bm.

Notársky úrad v Pčolinnom, 1925 – 1937, 0,15 bm.

Notársky úrad v Snine, 1924 – 1944, 108 bm.

Notársky úrad v Udavskom, 1942, 0,15 bm.

Notársky úrad v Uliči, 1924 – 1936, 0,15 bm.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Humennom, 1944 – 1990, 108 bm.

Mestský národný výbor v Medzilaborciach, 1965 – 1990, 16,40 bm.

Mestský národný výbor v Snine, 1962 – 1990, 26 bm.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Habure, 1945 – 1950, 1 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Havaji, 1945 – 1950, 0,30 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Humennom, 1945 – 1950, 6 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kamenici nad Cirochou, 1945 – 1950, 1 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kelči, 1945 – 1950, 1,10 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Klenovej, 1945 – 1948, 0,40 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Košarovciach, 1946 – 1950, 1,80 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Koškovciach, 1945 – 1950, 1,50 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Oľke, 1945 – 1950, 0,80 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Papíne, 1945 – 1950, 1 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Pčolinnom, 1945 – 1950, 1,20 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Snine, 1945 – 1950, 1,30 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Stakčine, 1945 – 1950, 1,30 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Starine, 1945 – 1950, 1,10 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Ubli, 1945 – 1948, 0,60 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Uliči, 1945 – 1950, 0,60 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkej Poľane, 1946 – 1950, 0,70 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Vyšnej Radvani, 1945 – 1950, 0,60 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Výrave, 1946 – 1948, 0,10 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Závadke, 1945 – 1946, 0,10 bm.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestny národný výbor v Adidovciach, 1948 – 1990, 1,80 bm.

Miestny národný výbor v Baškovciach, 1956 – 1990, 4,10 bm.

Miestny národný výbor v Belej nad Cirochou, 1945 – 1988, 3,10 bm.

Miestny národný výbor v Brekove, 1947 – 1990, 3,10 bm.

Miestny národný výbor v Brestove, 1945 – 1990, 1,40 bm.

Miestny národný výbor v Brestove nad Laborcom, 1952 – 1990, 1,90 bm.

Miestny národný výbor v Brezovci, 1947 – 1986, 1,70 bm.

Miestny národný výbor v Čabalovciach, 1956 – 1990, 2,90 bm.

Miestny národný výbor v Čabinách, 1954 – 1990, 7,50 bm.

Miestny národný výbor v Černine, 1954 – 1989, 3,30 bm.

Miestny národný výbor v Čertižnom, 1953 – 1990, 1,30 bm.

Miestny národný výbor v Čukalovciach, 1946 – 1990, 2,80 bm.

Miestny národný výbor v Dare, 1948 – 1982, 3,10 bm.

Miestny národný výbor v Dedačove, 1952 – 1990, 0,70 bm, I.

Miestny národný výbor v Dlhom nad Cirochou, 1950 – 1990, 8,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Dúbrave, 1950 – 1990, 1,90 bm.

Miestny národný výbor v Gruzovciach, 1945 – 1965, 0,90 bm.

Miestny národný výbor v Habure, 1945 – 1990, 2,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Hankovciach, 1953 – 1990, 4,10 bm.

Miestny národný výbor v Hažíne nad Cirochou, 1951 – 1973, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Hostoviciach, 1947 – 1990, 2,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Hrabovej Roztoke, 1956 – 1974, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Hrabovci nad Laborcom, 1940 – 1990, 6,70 bm.

Miestny národný výbor v Hrubovom, 1954 – 1990, 4,70 bm.

Miestny národný výbor v Hudcovciach, 1948 – 1990, 2,40 bm.

Miestny národný výbor v Chlmci, 1946 – 1990, 1,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Jabloni, 1954 – 1990, 2,70 bm.

Miestny národný výbor v Jalovej, 1956 – 1990, 1,90 bm.

Miestny národný výbor v Jankovciach, 1946 – 1990, 1,45 bm.

Miestny národný výbor v Kalinove, 1948 – 1990, 2,40 bm.

Miestny národný výbor v Kalnej Roztoke, 1952 – 1990, 3,60 bm.

Miestny národný výbor v Kamenici nad Cirochou, 1949 – 1990, 5,40 bm.

Miestny národný výbor v Kamienke, 1955 – 1990, 1,90 bm.

Miestny národný výbor v Karnej, 1948 – 1990, 2,10 bm.

Miestny národný výbor v Klenovej, 1946 – 1990, 3,90 bm.

Miestny národný výbor v Kochanovciach, 1959 – 1990, 1,90 bm.

Miestny národný výbor v Kolbasove, 1944 – 1990, 2 bm.

Miestny národný výbor v Kolonici, 1951 – 1990, 3,90 bm.

Miestny národný výbor v Koškovciach, 1957 – 1990, 2,10 bm.

Miestny národný výbor v Krásnom Brode, 1952 – 1990, 2 bm.

Miestny národný výbor v Kudlovciach, 1951 – 1954, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Lackovciach, 1950 – 1963, 1,60 bm.

Miestny národný výbor v Ladomírove, 1946 – 1990, 1,30 bm.

Miestny národný výbor v Lieskovci, 1957 – 1990, 2 bm.

Miestny národný výbor v Lukačovciach, 1957 – 1990, 2,70 bm.

Miestny národný výbor v Ľubiši, 1945 – 1990, 4,40 bm.

Miestny národný výbor v Medzilaborciach, 1945 – 1964, 2,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Michajlove, 1945 – 1990, 1,90 bm.

Miestny národný výbor v Modrej nad Cirochou, 1945 – 1990, 3,70 bm.

Miestny národný výbor v Mysline, 1946 – 1990, 1,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Nechvaľovej Polianke, 1954 – 1990, 2,30 bm.

Miestny národný výbor v Nižnej Jablonke, 1957 – 1990, 3,30 bm.

Miestny národný výbor v Nižných Ladičkovciach, 1950 – 1990, 1,90 bm.

Miestny národný výbor v Novej Sedlici, 1947 – 1990, 3,60 bm.

Miestny národný výbor v Ňagove, 1956 – 1990, 3,80 bm.

Miestny národný výbor v Ohradzanoch, 1958 – 1990, 2,60 bm.

Miestny národný výbor v Oľke, 1950 – 1990, 3,30 bm.

Miestny národný výbor v Olšinkove, 1953 – 1981, 1,90 bm.

Miestny národný výbor v Osadnom, 1955 – 1990, 1,45 bm, I.

Miestny národný výbor v Ostrožnici, 1950 – 1980, 1 bm, I.

Miestny národný výbor v Palote, 1948 – 1990, 1,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Papíne, 1954 – 1990, 7 bm.

Miestny národný výbor v Parihuzovciach, 1946 – 1988, 1,70 bm.

Miestny národný výbor v Pčolinnom, 1950 – 1990, 4,10 bm.

Miestny národný výbor v Pichnom, 1947 – 1990, 4,10 bm.

Miestny národný výbor v Porúbke, 1956 – 1990, 2,90 bm.

Miestny národný výbor v Príslope, 1951 – 1990, 1,70 bm.

Miestny národný výbor v Ptičom, 1953 – 1989, 4,90 bm.

Miestny národný výbor v Radvani nad Laborcom, 1950 – 1990, 5,90 bm.

Miestny národný výbor v Repejove, 1953 – 1990, 2,60 bm.

Miestny národný výbor v Rokytove pri Humennom, 1951 – 1990, 3,70 bm.

Miestny národný výbor v Roškovciach, 1950 – 1990, 3,20 bm.

Miestny národný výbor v Rovnom, 1950 – 1988, 2,90 bm.

Miestny národný výbor v Runine, 1957 – 1990, 2,10 bm.

Miestny národný výbor v Ruskej Volovej, 1947 – 1990, 2,30 bm.

Miestny národný výbor v Ruskom, 1952 – 1982, 6,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Ruskom Potoku, 1946 – 1990, 1,90 bm.

Miestny národný výbor v Slovenskej Volovej, 1948 – 1990, 3 bm.

Miestny národný výbor v Slovenskom Krivom, 1951 – 1990, 1,90 bm.

Miestny národný výbor v Smolníku, 1945 – 1981, 2,10 bm.

Miestny národný výbor v Snine, 1945 – 1962, 2,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Sopkovciach, 1950 – 1968, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Stakčíne, 1944 – 1990, 8,40 bm.

Miestny národný výbor v Stakčínskej Roztoke, 1954 – 1990, 2,10 bm.

Miestny národný výbor v Starine, 1950 – 1985, 1,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Strihovci, 1946 – 1990, 2,40 bm.

Miestny národný výbor v Sukove, 1951 – 1990, 3,30 bm.

Miestny národný výbor v Svetliciach, 1954 – 1990, 3,60 bm.

Miestny národný výbor v Šmigovci, 1957 – 1990, 1,90 bm.

Miestny národný výbor v Topoli, 1946 – 1990, 4,40 bm.

Miestny národný výbor v Topoľovke, 1948 – 1990, 5,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Turcovciach, 1950 – 1990, 2 bm.

Miestny národný výbor v Ubli, 1948 – 1990, 3,60 bm.

Miestny národný výbor v Udavskom, 1946 – 1990, 9,50 bm.

Miestny národný výbor v Uliči, 1951 – 1979, 1,40 bm, I.

Miestny národný výbor v Uličskom Krivom, 1950 – 1990, 2,90 bm.

Miestny národný výbor vo Valentovciach, 1950 – 1990, 1,60 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkej Domaši, 1945 – 1965, 4,90 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkej Poľane, 1946 – 1981, 3,40 bm, I.

Miestny národný výbor vo Víťazovciach, 1951 – 1990, 4 bm.

Miestny národný výbor vo Volici, 1955 – 1990, 2 bm.

Miestny národný výbor vo Vydrani, 1955 – 1957, 0,20 bm.

Miestny národný výbor vo Vyšnej Jablonke, 1949 – 1990, 3,90 bm.

Miestny národný výbor vo Vyšných Ladičkovciach, 1945 – 1990, 1,90 bm.

Miestny národný výbor vo Vyšnom Hrušove, 1945 – 1990, 5,70 bm, I.

Miestny národný výbor vo Výrave, 1952 – 1990, 4,10 bm.

Miestny národný výbor v Závadke, 1953 – 1990, 2,10 bm.

Miestny národný výbor v Zboji, 1945 – 1990, 3,90 bm.

Miestny národný výbor v Zbojnom, 1953 – 1990, 3,90 bm.

Miestny národný výbor v Zbudskej Belej, 1951 – 1989, 3,20 bm.

Miestny národný výbor v Zbudskom Dlhom, 1949 – 1990, 2,40 bm.

Miestny národný výbor v Zemplínskych Hámroch, 1952 – 1989, 8 bm.

Miestny národný výbor v Zubnom, 1953 – 1988, 3 bm.

Miestny národný výbor v Zvale, 1946 – 1986, 4,60 bm, I.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Humennom, 1909 – 1956, 5,40 bm.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Humennom, 1949 – 1960, 5,10 bm.

Okresná prokuratúra v Humennom, 1962 – 1980, 1,60 bm.

Okresná prokuratúra v Medzilaborciach, 1951 – 1960, 3 bm.

Okresná prokuratúra v Snine, 1955 – 1960, 4 bm.

D. FINANČNÍCTVO

I. Banky

Sedliacka banka, pobočka v Humennom, 1942 – 1951, 0,10 bm.

Štátna banka československá, pobočka v Humennom, 1966 – 1972, 5,90 bm.

Tatra banka, pobočka v Humennom, 1928 – 1959, 0,80 bm.

II. Sporiteľne

Roľnícka vzájomná pokladnica v Humennom, 1928 – 1960, 1,70 bm.

Pobočka Slovenskej štátnej sporiteľne v Humennom, 1955 – 1970, 0,30 bm.

Slovenská štátna sporiteľna, pobočka v Snine, 1971 – 1976, 1,20 bm.

Živnostenský úverový ústav, pobočka v Humennom, 1929 – 1953, 1 bm.

III. Poisťovne

Okresná národná poisťovňa v Humennom, 1934 – 1954, 0,70 bm.

Slovenská štátna poisťovňa, pobočka v Humennom, 1965 – 1966, 1,50 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

IV. 1. Energetický priemysel

Východoslovenské energetické závody, n. p., Košice, závod v Humennom, 1963 – 1983, 0,40 bm.

V. 3. Štátne majetky

Lesopoľnohospodársky majetok v Uliči, 1950 – 1985, 10,40 bm.

V. 4. Poľnohospodárske nákupné a zásobovacie podniky

Poľnohospodársky nákupný a zásobovací podnik, n. p., Košice, závod  Humenné, 1949 – 1986, 2 bm.

V. 8. Iné poľnohospodárske podniky

Agrochemický podnik, spoločný poľnohospodársky podnik v Humennom so sídlom v Udavskom, 1977 – 1983, 4 bm.

Družstevný kombinát v Humennom, 1961 – 1984, 19 bm.

Školský majetok pri Strednej poľnohospodárskej škole technickej v Medzilaborciach, 1964 – 1980, 1,50 bm.

VII. 2. Iné vodohospodárske podniky

Vodná nádrž v Starine, 1972 – 1987, 1,10 bm, I.

Východoslovenské vodárne a kanalizácie, š. p., Košice, závod Humenné, 1963 – 1982, 7,40 bm.

VIII. 1. Pozemné stavebníctvo

Okresný stavebný podnik v Humennom, 1959 – 1987, 10 bm.

IX. 1. Pozemná doprava

Slovenská autobusová doprava, n. p., š. p., Košice, závod Humenné, 1983 – 1990, 0,80 bm.

XI. 1. Domáci obchod

Zdroj, východoslovenský podnik, n. p., Košice, závod Humenné, 1960 – 1985, 9,30 bm.

XII. 1. Služby

Komunálne služby v Humennom, 1960 – 1990, 5 bm.

Komunálne služby v Medzilaborciach, 1961 – 1992, 1,50 bm.

Komunálne služby, š. p., Humenné, závod v Snine, 1961 – 1991, 4,60 bm.

Technické služby v Humennom, 1970 – 1982, 1 bm.

Technické služby v Snine, 1971 – 1978, 0,50 bm.

XII. 3. Bytové hospodárstvo

Domová správa v Snine, 1956 – 1968, 3,10 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

I. Úverové družstvá

Úverové družstvo v Humennom, 1942 – 1959, 0,15 bm.

II. Spotrebné družstvá

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Humennom, 1954 – 1981, 10 bm.

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo v Borove, 1958 – 1974, 1,90 bm.

Jednotné roľnícke družstvo “Haj” v Brekove, 1959 – 1981, 4 bm.

Jednotné roľnícke družstvo “Poloma” v Čabinách, 1963 – 1975, 1,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Čertižnom, 1952 – 1974, 1 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dlhom nad Cirochou, 1959 – 1981, 3,80 bm.

Jednotné roľnícke družstvo “Karpaty” v Habure, 1954 – 1974, 1,80 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hažíne nad Cirochou, 1958 – 1964, 1,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo “Udava” v Hostoviciach, 1972 – 1981, 0,50 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Chlmci, 1959 – 1960, 0,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo “Ptava” so sídlom v Chlmci, 1964 – 1977, 2,60 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Jablonke, 1950 – 1975, 1,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Jasenove, 1959 – 1983, 1 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo “ČSSP” v Kamenici nad Cirochou, 1958 – 1985, 8,60 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kamienke, 1958 – 1972, 1,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo “Mier” v Kochanovciach, 1959 – 1976, 0,80 bm.

Jednotné roľnícke družstvo “Krosna” so sídlom v Koškovciach, 1968 – 1984, 1,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo “Verchovina” so sídlom v Krásnom Brode, 1959 – 1984, 1,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Ladičkovciach, 1965 – 1976, 0,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo “Víťaz” so sídlom v Lukačovciach, 1958 – 1982, 4,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo “Mladosť” v Ľubiši, 1959 – 1979, 1,30 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo “Pobieda” v Medzilaborciach, 1951 – 1961, 0,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Mysline, 1955 – 1973, 1,30 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Ňagove, 1952 – 1953, 0,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo “Ondavka” v Ohradzanoch, 1968 – 1980, 1,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo “Tisovec” v Oľke, 1957 – 1982, 4,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Olšinkove, 1959 – 1972, 0,60 bm.

Jednotné roľnícke družstvo “SNP” v Papíne, 1953 – 1975, 1,30 bm.

Jednotné roľnícke družstvo “Makovica” v Pčolinnom, 1957 – 1984, 3 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Pichnom, 1952 – 1984, 4 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Porúbke, 1960 – 1964, 0,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Ptičom, 1959 – 1964, 0,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo “Družba” so sídlom v Radvani nad Laborcom, 1957 – 1984, 3,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Repejove, 1960 – 1974, 1,40 bm.

Jednotné roľnícke družstvo “Nový život” v Rokytove, 1960 – 1984, 1,60 bm.

Jednotné roľnícke družstvo “Rozkvet” v Rovnom, 1958 – 1980, 2 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Udavskom, 1951 – 1973, 1 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo vo Veľopolí, 1959 – 1972, 0,80 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Volici, 1959 – 1971, 0,30 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vyšnom Hrušove, 1959 – 1974, 0,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo “Beskyd” vo Výrave, 1958 – 1983, 3,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Zbudskej Belej, 1952 – 1972, 1,30 bm.

III. 3. Iné výrobné družstvá

Druhorob, výrobné družstvo v Humennom, 1946 – 1951, 0,30 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Humennom, 1948 – 1989, 42,40 bm.

III. Zväzy

Okresný sekretariát Jednotného zväzu Slovenských roľníkov v Humennom, 1945 – 1947, 0,10 bm.

Okresný sekretariát Jednotného zväzu Slovenských roľníkov v Snine, 1945 – 1952, 0,10 bm.

IV. Odborové hnutie

Okresná odborová rada v Humennom, 1960 – 1989, 6,20 bm.

Základná organizácia Revolučného odborového hnutia pri Nemocnici s poliklinikou v Snine, 1948 – 1977, 1,90 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Humennom, 1948 – 1959, 6,60 bm, I.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Medzilaborciach, 1948 – 1959, 2,80 bm.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Snine, 1948 – 1959, 2,20 bm.

Okresný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Humennom, 1968 – 1990, 11,40 bm.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Okresný dom pionierov a mládeže v Humennom, 1963 – 1989, 0,60 bm.

Okresný výbor Československého Červeného kríža v Humennom, 1947 – 1980, 9,10 bm.

Okresný výbor Československého Červeného kríža v Medzilaborciach, 1950 – 1960, 0,40 bm.

Okresný výbor Československého Červeného kríža v Snine, 1945 – 1960, 0,30 bm.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Humennom, 1947 – 1960, 0,30 bm.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Medzilaborciach, 1952 – 1960, 0,30 bm.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Snine, 1952 – 1960, 0,30 bm.

Okresný výbor Československej telovýchovy v Humennom,1952 – 1960, 1,30 bm.

Okresný výbor Československej telovýchovy v Medzilaborciach, 1957 – 1960, 0,60 bm.

Okresný výbor Československej telovýchovy v Snine, 1955 – 1960, 0,70 bm.

Okresný výbor Československej telovýchovy v Humennom, 1960 – 1963, 0,30 bm.

Okresný výbor Obrancov mieru v Snine, 1952 – 1956, 0,10 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Humennom, 1945 – 1985, 3,10 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Snine, 1945 – 1960, 0,90 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Humennom, 1968 – 1986, 5,60 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Snine, 1947 – 1952, 0,10 bm.

Okresný výbor Socialistického zväzu mládeže v Humennom, 1961 – 1990, 28,50 bm.

Okresný výbor Socialistickej akadémie v Humennom, 1964 – 1983, 1 bm.

Okresný výbor Zväzu požiarnej ochrany v Humennom, 1960 – 1985, 6,50 bm.

Okresný výbor Zväzu Cigánov – Rómov na Slovensku v Humennom, 1969 – 1972, 0,40 bm.

Okresný výbor Zväzu československých invalidov v Humennom, 1952, 0,10 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Humennom, 1971 – 1982, 2,70 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Snine, 1954 – 1957, 0,10 bm.

Okresný výbor Zväzu družstevných roľníkov v Humennom, 1972 – 1975, 3,40 bm.

Okresný výbor Zväzu pre spoluprácu s armádou (“Zväzarm”) v Humennom , 1967 – 1983, 3 bm.

Okresný výbor Zväzu slovenskej mládeže “Junák” v Humennom, 1948 – 1949 (1959), 0,30 bm.

Slovenská rada družstiev v Snine, 1950, 0,10 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

II. 1. Múzeá

Okresné vlastivedné múzeum v Humennom, 1964 – 1971, 0,10 bm.

II. 3. Archívy

Štátny okresný archív v Humennom, 1958 – 1994, 3,60 bm.

II. 4. Knižnice

Okresná ľudová knižnica v Humennom, 1960 – 1961, 0,30 bm.

II. 8. Iné kultúrne zariadenia

Okresná ľudová hvezdáreň v Humennom, 1952 – 1975, 0,60 bm.

III. 4. Osvetové strediská

Okresné osvetové stredisko v Humennom, 1972 – 1984, 4,10 bm.

IV. Domy kultúry a osvety

Mestské kultúrne stredisko v Medzilaborciach, 1963 – 1984, 1,40 bm.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Gymnázium armádneho generála Svobodu v Humennom, 1945 – 1975, 4,10 bm.

Gymnázium v Medzilaborciach, 1953 – 1983, 0,90 bm.

Gymnázium v Snine, 1953 – 1982, 2 bm.

Jedenásťročná stredná škola v Stakčíne, 1953 – 1958, 0,48 bm.

Štátne ruské gymnázium v Humennom, 1944 – 1953, 0,60 bm.

III. Stredné odborné školy

Obchodná akadémia v Humennom, 1916 – 1983, 8,40 bm.

Stredná priemyselná škola chemická v Humennom, 1960 – 1984, 4,90 bm.

Stredná priemyselná škola strojnícka v Snine, 1960 – 1990, 8,40 bm.

Stredná poľnohospodárska technická škola v Medzilaborciach, 1953 – 1983, 5 bm.

Stredná zdravotnícka škola v Humennom, 1970 – 1981, 2 bm.

IV. Odborné školy

Stredné odborné učilište služieb v Humennom, 1921 – 1982, 6,80 bm.

Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Snine, 1960 – 1982, 4,60 bm.

Poľnohospodárske odborné učilište v Medzilaborciach, 1958 – 1969, 1,80 bm.

V. Učňovské školy

Lesnícka učňovská škola v Kalinove, 1958 – 1960, 0,30 bm.

Obecná učňovská škola v Snine, 1930 – 1948, 0,30 bm.

Poľnohospodárska učňovská škola v Havaji, 1959 – 1960, 0,20 bm.

VI. Základné školy

Národná škola v Adidovciach, 1932 – 1960, 015 bm.

Základná škola v Adidovciach, 1960 – 1980, 0,30 bm.

Národná škola v Baškovciach, 1925 – 1960, 0,45 bm.

Základná deväťročná škola v Baškovciach, 1954 – 1971, 0,15 bm.

Národná škola v Belej nad Cirochou, 1944 – 1960, 0,75 bm.

Základná škola v Belej nad Cirochou, 1960 – 1981, 1,70 bm.

Národná škola v Borove, 1945 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Borove, 1960 – 1972, 0,15 bm.

Národná škola v Brekove, 1922 – 1960, 0,90 bm.

Základná deväťročná škola v Brekove, 1960 – 1973, 0,60 bm.

Národná škola v Brestove, 1928 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Brestove, 1960 – 1968, 0,15 bm.

Národná škola v Brestove nad Laborcom, 1935 – 1953, 0,15 bm.

Národná škola v Čabalovciach, 1925 – 1960, 0,45 bm.

Základná škola v Čabalovciach, 1960 – 1980, 0,30 bm.

Národná škola v Čabinách, 1944 – 1960, 0,45 bm.

Základná deväťročná škola v Čabinách, 1960 – 1973, 0,45 bm.

Národná škola v Černine, 1940 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Černine, 1960 – 1974, 0,30 bm.

Národná škola v Čertižnom, 1944 – 1960, 0,75 bm.

Základná debväťročná škola v Čertižnom, 1960 – 1972, 0,30 bm.

Národná škola v Čukalovciach, 1953 – 1960, 0,15 bm.

Základná škola v Čukalovciach, 1960 – 1979, 1,45 bm.

Národná škola v Dare, 1946 – 1960, 0,15 bm.

Základná škola v Dare, 1960 – 1980, 0,15 bm.

Národná škola v Dedačove, 1937 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Dedačove, 1960 – 1971, 0,15 bm.

Národná škola v Dlhom nad Cirochou, 1921 – 1960, 1,10 bm.

Stredná škola v Dlhom nad Cirochou, 1948 – 1953, 0,15 bm.

Osemročná stredná škola v Dlhom nad Cirochou, 1953 – 1960, 0,75 bm.

Základná škola v Dlhom nad Cirochou, 1960 – 1981, 1,60 bm.

Národná škola v Dúbrave, 1945 – 1953, 0,15 bm.

Stredná škola v Dúbrave, 1946 – 1954, 0,30 bm.

Osemročná stredná škola v Dúbrave, 1953 – 1960, 0,30 bm.

Základná škola v Dúbrave, 1960 – 1983, 0,90 bm.

Národná škola v Gruzovciach, 1945 – 1960, 0,15 bm.

Národná škola v Habure, 1945 – 1960, 0,45 bm.

Stredná škola v Habure, 1947 – 1953, 0,15 bm.

Osemročná stredná škola v Habure, 1953 – 1960, 0,60 bm.

Základná škola v Habure, 1960 – 1983, 1,60 bm.

Národná škola v Hankovciach, 1920, 1944 – 1960, 0,15 bm.

Základná deväťročná škola v Hankovciach, 1954 – 1975, 0,30 bm.

Národná škola v Hažíne nad Cirochou, 1909 – 1960, 0,75 bm.

Základná deväťročná škola v Hažíne nad Cirochou, 1960 – 1968, 0,15 bm.

Stredná škola v Hostoviciach, 1948 – 1954, 0,15 bm.

Osemročná stredná škola v Hostoviciach, 1953 – 1960, 0,60 bm.

Základná deväťročná škola v Hostoviciach, 1960 – 1975, 0,60 bm.

Národná škola v Hrabovci nad Laborcom, 1919 – 1960, 1 bm.

Základná deväťročná škola v Hrabovci nad Laborcom, 1960 – 1969, 0,30 bm.

Národná škola v Hrubove, 1946 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Hrubove, 1960 – 1975, 0,30 bm.

Národná škola v Hudcovciach, 1945 – 1960, 0,15 bm.

Základná deväťročná škola v Hudcovciach, 1960 – 1976, 0,15 bm.

I. národná škola v Humennom, 1919 – 1953, 1,75 bm.

II. národná škola v Humennom, 1923 – 1944, 0,45 bm.

Osemročná stredná škola v Humennom – sídl. II., 1957 – 1960, 0,30 bm.

Národná škola v Humennom – Ul. Sninská, 1945 – 1960, 0,20 bm.

Stredná škola v Humennom, 1944 – 1953, 0,60 bm.

Osemročná stredná škola v Humennom – Švermova ul., 1955 – 1960, 0,60 bm.

Národná škola v Humennom – Podskalke, 1946 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Humennom – Podskalke, 1960 – 1971, 0,60 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom ruským v Humennom – Valaškovciach, 1945 – 1953, 0,15 bm.

Stredná škola s vyučovacím jazykom ruským v Humennom, 1948 – 1953, 0,30 bm.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom ukrajinským v Humennom, 1954 – 1960, 0,30 bm.

Základná škola v Humennom, Ul. Dargovských hrdinov, 1976 – 1981, 0,75 bm.

Základná škola v Humennom, Sídl. II., Ul. Duchnovičova, 1976 – 1981, 0,75 bm.

Základná škola v Humennom, Hrnčiarska ul., 1972 – 1982, 1,04 bm.

Základná škola internátna v Humennom –, 1960 – 1985, 0,75 bm.

Základná škola v Humennom, Kudlovská ul., 1960 – 1989, 2,60 bm.

Základná škola v Humennom, Pugačevova ul., 1960 – 1982, 3 bm.

Základná deväťročná škola v Humennom, Sninská ul., 1960 – 1967, 0,30 bm.

Základná škola v Humennom, Ul. Švermova, 1960 – 1982, 3 bm.

Základná škola v Humennom – Perečínska ul., 1981 – 1990, 1,50 bm.

Národná škola pri Ústave telesne chybných v Humennom, 1949 – 1953, 0,15 bm.

Osemročná stredná škola pri Ústave telesne chybných v Humennom, 1953 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola pri Ústave telesne chybných v Humennom, 1959 – 1974, 0,70 bm.

Stredná škola v Humenskom Rokytove, 1948 – 1953, 0,15 bm.

Národná škola v Chlmci, 1945 – 1960, 0,15 bm.

Základná škola v Chlmci, 1960 – 1981, 0,45 bm.

Národná škola v Jabloni, 1945 – 1960, 0,15 bm.

Základná deväťročná škola v Jabloni, 1960 – 1972, 0,30 bm.

Národná škola v Jalovej, 1945 – 1960, 0,15 bm.

Základná deväťročná škola v Jalovej, 1960 – 1968, 0,15 bm.

Národná škola v Jankovciach, 1921 – 1948, 0,60 bm.

Národná škola v Jasenove, 1920 – 1960, 0,45 bm.

Základná deväťročná škola v Jasenove, 1960 – 1978, 0,30 bm.

Národná škola v Kalinove, 1945 – 1960, 0,45 bm.

Základná deväťročná škola v Kalinove, 1960 – 1972, 0,30 bm.

Národná škola v Kalnej Roztoke, 1946 – 1960, 0,45 bm.

Základná devúťročná škola v Kalnej Roztoke, 1960 – 1973, 0,45 bm.

Národná škola v Kamenici nad Cirochou, 1932 – 1953, 0,60 bm.

Stredná škola v Kamenici nad Cirochou, 1949 – 1953, 0,15 bm.

Osemročná stredná škola v Kamenici nad Cirochou, 1935 – 1960, 0,60 bm.

Základná škola v Kamenici nad Cirochou, 1960 – 1981, 2 bm.

Národná škola v Kamienke, 1932 – 1960, 0,60 bm.

Základná deväťročná škola v Kamienke, 1960 – 1974, 0,15 bm.

Národná škola v Karnej, 1921 – 1960, 0,60 bm.

Základná deväťročná škola v Karnej, 1960 – 1973, 0,15 bm.

Stredná škola v Klenovej, 1948 – 1953, 0,15 bm.

Osemročná stredná škola v Klenovej, 1953 – 1960, 0,30 bm.

Základná škola v Klenovej, 1960 – 1990, 1,45 bm.

Národná škola v Kochanovciach, 1944 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Kochanovciach, 1960 – 1966, 0,15 bm.

Národná škola v Kolbasove, 1926 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Kolbasove, 1960 – 1974, 0,15 bm.

Národná škola v Kolonici, 1922 – 1960, 0,75 bm.

Základná škola v Kolonici, 1960 – 1985, 0,90 bm.

Národná škola v Koškovciach, 1946 – 1953, 0,15 bm.

Stredná škola v Koškovciach, 1949 – 1953, 0,15 bm.

Osemročná stredná škola v Koškovciach, 1953 – 1960, 0,75 bm.

Základná deväťročná škola v Koškovciach, 1960 – 1979, 3,30 bm.

Národná škola v Krásnom Brode, 1945 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Krásnom Brode, 1960 – 1977, 0,30 bm.

Národná škola v Krivej Oľke, 1946 – 1957, 0,15 bm.

Národná škola v Lackovciach, 1929 – 1960, 0,45 bm.

Základná deväťročná škola v Lackovciach, 1960 – 1977, 0,33 bm.

Národná škola v Ladomírove, 1945 – 1960, 0,45 bm.

Základná deväťročná škola v Ladomírove, 1960 – 1968, 0,15 bm.

Národná škola v Lieskovci, 1921 – 1960, 0,45 bm.

Základná deväťročná škola v Lieskovci, 1960 – 1974, 0,30 bm.

Národná škola v Lukačovciach, 1921 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Lukačovciach, 1960 – 1974, 0,30 bm.

Národná škola v Ľubiši, 1920 – 1960, 0,90 bm.

Základná deväťročná škola v Ľubiši, 1960 – 1972, 0,30 bm.

Národná škola v Maškovciach, 1909 – 1957, 0,15 bm.

Národná škola v Medzilaborciach, 1944 – 1953, 0,30 bm.

Stredná škola v Medzilaborciach, 1935 – 1953, 0,60 bm.

Osemročná stredná škola v Medzilaborciach, 1953 – 1960, 0,75 bm.

Základná škola v Medzilaborciach, Ul. Komenského, 1963 – 1985, 2,10 bm.

Národná škola v Modrej nad Cirochou, 1931 – 1960, 0,90 bm.

Základná škola v Modrej nad Cirochou, 1960 – 1981, 0,60 bm.

Národná škola v Mysline, 1944 – 1960, 0,45 bm.

Základná deväťročná škola v Mysline, 1960 – 1973, 0,15 bm.

Národná škola v Nechvaľovej Polanke, 1935 – 1958, 0,45 bm.

Základná deväťročná škola v Nechvaľovej Polianke, 1960 – 1977, 0,15 bm.

Národná škola v Nižnej Jablonke, 1945 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Nižnej Jablonke, 1960 – 1973, 0,30 bm.

Národná škola v Nižných Ladičkovciach, 1922 – 1960, 0,30 bm.

Základná škola v Nižných Ladičkovciach, 1960 – 1988, 0,50 bm.

Národná škola v Nižnom Zbojnom, 1921 – 1960, 0,60 bm.

Národná škola v Novej Sedlici, 1945 – 1960, 0,60 bm.

Základná deväťročná škola v Novej Sedlici, 1960 – 1966, 0,15 bm.

Národná škola v Ňagove, 1925 – 1960, 0,40 bm.

Základná deväťročná škola v Ňagove, 1960 – 1972, 0,30 bm.

Národná škola v Ohradzanoch, 1941 – 1953, 0,15 bm.

Stredná škola v Ohradzanoch, 1948 – 1953, 0,15 bm.

Osemročná stredná škola v Ohradzanoch, 1953 – 1960, 0,30 bm.

Základná škola v Ohradzanoch, 1960 – 1982, 3,40 bm.

Národná škola v Oľke, 1945 – 1953, 0,30 bm.

Stredná škola v Oľke, 1946 – 1953, 0,30 bm.

Osemročná stredná škola v Oľke, 1953 – 1960, 0,45 bm.

Základná deväťročná škola v Oľke, 1960 – 1972, 0,40 bm.

Národná škola v Olšinkove, 1945 – 1960, 0,30 bm.

Národná škola v Osadnom, 1946 – 1960, 0,15 bm.

Národná škola v Ostrožnici, 1946 – 1960, 0,15 bm.

Základná deväťročná škola v Ostrožnici, 1960 – 1977, 0,30 bm.

Národná škola v Palote, 1945 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Palote, 1960 – 1971, 0,15 bm.

Národná škola v Papíne, 1923 – 1953, 0,75 bm.

Stredná škola v Papíne, 1948 – 1953, 0,15 bm.

Osemročná stredná škola v Papíne, 1953 – 1960, 0,45 bm.

Základná škola v Papíne, 1960 – 1985, 1,80 bm.

Národná škola v Parihuzovciach, 1943 – 1950, 0,15 bm.

Národná škola v Pčolinnom, 1915 – 1960, 1 bm.

Základná škola v Pčolinnom, 1960 – 1982, 1 bm.

Národná škola v Pichnom, 1945 – 1960, 0,45 bm.

Základná deväťročná škola v Pichnom, 1960 – 1963, 0,15 bm.

Národná škola v Porúbke, 1945 – 1960, 0,45 bm.

Základná deväťročná škola v Porúbke, 1961 – 1978, 0,45 bm.

Národná škola v Príslope, 1945 – 1957, 0,15 bm.

Základná deväťročná škola v Príslope, 1960 – 1967, 0,15 bm.

Národná škola v Ptičom, 1922 – 1960, 0,60 bm.

Základná deväťročná škola v Ptičom, 1960 – 1968, 0,15 bm.

Národná škola v Radvani, 1944 – 1948, 0,15 bm.

Osemročná stredná škola v Radvani nad Laborcom, 1953 – 1960, 0,45 bm.

Základná škola v Radvani nad Laborcom, 1960 – 1983, 2 bm.

Národná škola v Repejove, 1945 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Repejove, 1960 – 1972, 0,30 bm.

Základná škola v Rokytove – škola v prírode, 1982 – 1984, 2 bm.

Národná škola v Rokytovciach, 1944 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Rokytovciach, 1960 – 1966, 0,15 bm.

Národná škola v Roškovciach, 1945 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Roškovciach, 1960 – 1965, 0,15 bm.

Národná škola v Rovnom, 1921 – 1960, 0,60 bm.

Základná škola v Rovnom, 1960 – 1980, 0,45 bm.

Základná deväťročná škola v Runine, 1967 – 1975, 0,15 bm.

Národná škola v Ruskom, 1945 – 1960, 0,45 bm.

Základná deväťročná škola v Ruskom, 1960 – 1974, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Ruskej Volovej, 1963 – 1977, 0,75 bm.

Národná škola v Ruskom Potoku, 1948 – 1960, 0,15 bm.

Základná deväťročná škola v Ruskom Potoku, 1960 – 1974, 0,30 bm.

Národná škola v Slovenskej Volovej, 1945 – 1960, 0,15 bm.

Národná škola v Slovenskom Krivom, 1944 – 1960, 0,15 bm.

Základná deväťročná škola v Slovenskom Krivom, 1961 – 1964, 0,15 bm.

Národná škola v Smolníku, 1945 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Smolníku, 1960 – 1974, 0,45 bm.

Stredná škola v Snine, 1933 – 1953, 0,75 bm.

Osemročná stredná škola v Snine, Ul. Gottwaldova, 1953 – 1960, 0,45 bm.

Základná škola v Snine, Ul. Gottwaldova, 1960 – 1983, 3,30 bm.

Národná škola v Snine – Hviezdoslavova ul., 1924 – 1953, 0,90 bm.

Osemročná stredná škola v Snine, Hviezdoslavova ul., 1953 – 1960, 1 bm.

Základná deväťročná škola v Snine, Hviezdoslavova ul., 1960 – 1972, 0,45 bm.

Základná škola v Snine, Budovateľská ul., 1978 – 1984, 0,75 bm.

Základná škola v Snine, Ul. Švermova, 1960 – 1986, 1,80 bm.

Národná škola v Sopkovciach, 1940 – 1960, 0,45 bm.

Základná škola v Sopkovciach, 1960 – 1980, 0,30 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom ruským v Stakčíne, 1945 – 1955, 0,15 bm.

Národná škola v Stakčíne, 1945 – 1955, 0,15 bm.

Stredná škola v Stakčíne, 1951 – 1953, 0,15 bm.

Osemročná stredná škola v Stakčíne, 1958 – 1960, 0,15 bm.

Základná škola v Stakčíne, 1960 – 1983, 2,15 bm.

Národná škola v Stakčínskej Roztoke, 1945 – 1960, 0,15 bm.

Základná deväťročná škola v Stakčínskej Roztoke, 1960 – 1963, 0,15 bm.

Národná škola v Starine, 1945 – 1953, 0,15 bm.

Stredná škola v Starine, 1948 – 1953, 0,15 bm.

Osemročná stredná škola v Starine, 1953 – 1960, 0,30 bm.

Základná škola v Starine, 1960 – 1983, 3,10 bm.

Národná škola v Sterkovciach, 1945 – 1952, 0,15 bm.

Národná škola v Strihovci, 1948 – 1960, 0,15 bm.

Základná deväťročná škola v Strihovci, 1960 – 1978, 0,15 bm.

Národná škola v Sukove, 1925 – 1960, 0,45 bm.

Základná deväťročná škola v Sukove, 1960 – 1978, 0,15 bm.

Národná škola v Svetliciach, 1935 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Svetliciach, 1960 – 1968, 0,15 bm.

Národná škola v Šmigovci, 1923 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Šmigovci, 1960 – 1973, 0,30 bm.

Národná škola v Topoli, 1946 – 1958, 0,30 bm.

Osemročná stredná škola v Topoli, 1953 – 1960, 0,30 bm.

Základná škola v Topoli, 1960 – 1983, 1,30 bm.

Národná škola v Topoľovke, 1929 – 1953, 0,75 bm.

Stredná škola v Topoľovke, 1948 – 1953, 0,15 bm.

Osemročná stredná škola v Topoľovke, 1953 – 1960, 0,30 bm.

Základná škola v Topoľovke, 1960 – 1981, 1,60 bm.

Národná škola v Turcovciach, 1945 – 1960, 0,30 bm.

Základná škola v Turcovciach, 1960 – 1983, 1 bm.

Národná škola v Ubli, 1945 – 1953, 0,30 bm.

Stredná škola v Ubli, 1946 – 1953, 0,45 bm.

Osemročná stredná škola Ubli, 1953 – 1960, 0,60 bm.

Základná škola v Ubli, 1960 – 1983, 2 bm.

Národná škola v Udavskom, 1920 – 1960, 0,45 bm.

Základná škola v Udavskom, 1960 – 1980, 1,60 bm.

Národná škola v Uliči, 1945 – 1953, 0,15 bm.

Stredná škola v Uliči, 1952 – 1953, 0,15 bm.

Osemročná stredná škola v Uliči, 1953 – 1960, 0,60 bm.

Základná škola v Uliči, 1960 – 1983, 1,90 bm.

Národná škola v Uličskom Krivom, 1938 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Uličskom Krivom, 1960 – 1972, 0,15 bm.

Národná škola vo Valentovciach, 1930 – 1950, 0,15 bm.

Národná škola vo Veľkej Poľane, 1925 – 1953, 0,45 bm.

Stredná škola vo Veľkej Poľane, 1948 – 1953, 0,30 bm.

Osemročná stredná škola vo Veľkej Poľane, 1953 – 1960, 0,30 bm.

Základná škola vo Veľkej Poľane, 1960 – 1980, 1,30 bm.

Národná škola vo Veľopolí, 1944 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola vo Veľopolí, 1960 – 1974, 0,15 bm.

Národná škola vo Víťazovciach, 1926 – 1960, 0,90 bm.

Základná deväťročná škola vo Víťazovciach, 1960 – 1974, 0,30 bm.

Národná škola vo Volici, 1938 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola vo Volici, 1960 – 1973 – 0,15 bm.

Národná škola vo Vydrani, 1945 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola vo Vydrani, 1960 – 1970, 0,30 bm.

Národná škola vo Výrave, 1945 – 1953, 0,30 bm.

Stredná škola vo Výrave, 1945 – 1953, 0,30 bm.

Osemročná stredná škola vo Výrave, 1953 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola vo Výrave, 1960 – 1972, 0,60 bm.

Národná škola vo Vyšnej Jablonke, 1945 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola vo Vyšnej Jablonke, 1960 – 1979, 0,30 bm.

Stredná škola vo Vyšnej Radvani, 1946 – 1953, 0,45 bm.

Národná škola vo Vyšných Ladičkovciach, 1934 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola vo Vyšných Ladičkovciach, 1960 – 1964, 0,15 bm.

Národná škola vo Vyšnom Hrušove, 1937 – 1953, 0,30 bm.

Stredná škola vo Vyšnom Hrušove, 1948 – 1953, 0,15 bm.

Osemročná stredná škola vo Vyšnom Hrušove, 1953 – 1960, 0,30 bm.

Základná škola vo Vyšnom Hrušove, 1960 – 1982, 1,20 bm.

Základná deväťročná škola v Závadke, 1960 – 1967, 0,15 bm.

Národná škola v Zboji, 1933 – 1953, 0,45 bm.

Stredná škola v Zboji, 1949 – 1953, 0,15 bm.

Osemročná stredná škola v Zboji, 1953 – 1960, 0,45 bm.

Základná deväťročná škola v Zboji, 1960 – 1970, 2,10 bm.

Národná škola v Zbojnom, 1921- 1960, 0,60 bm.

Základná deväťročná škola v Zbojnom, 1960 – 1970, 0,30 bm.

Národná škola v Zbudskej Belej, 1922 – 1960, 0,75 bm.

Základná deväťročná škola v Zbudskej Belej, 1960 – 1979, 0,30 bm.

Národná škola v Zbudskom Dlhom, 1945 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Zbudskom Dlhom, 1960 – 1975, 0,30 bm.

Národná škola v Zbudskom Rokytove, 1925 – 1953, 0,45 bm.

Osemročná stredná škola v Zbudskom Rokytove, 1953 – 1960, 0,45 bm.

Základná deväťročná škola v Zbudskom Rokytove, 1960 – 1972, 0,45 bm.

Národná škola v Zemplínskych Hámroch, 1912 – 1960, 1 bm.

Základná škola v Zemplínskych Hámroch, 1960 – 1981, 0,90 bm.

Národná škola v Zubnom, 1925 – 1953, 0,30 bm.

Stredná škola v Zubnom, 1948 – 1953, 0,15 bm.

Osemročná stredná škola v Zubnom, 1953 – 1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Zubnom, 1960 – 1974, 0,90 bm.

Národná škola v Zvale, 1946 – 1953, 0,15 bm.

Základná deväťročná škola v Zvale, 1960 – 1964, 0,15 bm.

VII. Záujmové umelecké školy

Ľudová škola umenia v Humennom, 1960 – 1972, 1,10 bm.

VIII. Iné školy a školské zariadenia

Vysokoškolské stredisko pracujúcich v Humennom, 1962 – 1967, 0,60 bm.

Domov mládeže pri Strednej priemyselnej škole strojníckej v Snine, 1953 – 1976, 1 bm.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 1. Nemocnice

Nemocnica s poliklinikou v Humennom, 1957 – 1980, 1,20 bm.

I. 5. Okresné hygienicko – epidemiologické stanice

Okresná hygienická stanica v Humennom, 1957 – 1960, 0,10 bm.

II. 1. Nemocenské a sociálne poistenie

Okresná správa nemocenského poistenia v Humennom, 1964 – 1973, 3,40 bm.

II. 3. Ústavy sociálnej starostlivosti pre deti a mládež

Ústav sociálnej starostlivosti pre telesne postihnutú mládež v Humennom – Podskalke, 1951 – 1980, 5,70 bm.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Okresná starostlivosť o mládež v Medzilaborciach, 1947 – 1950, 0,30 bm.

Okresná starostlivosť o mládež v Snine, 1944 – 1948, 0,10 bm.

Okresný ústav sociálnych služieb v Humennom, 1978 – 1990, 4,60 bm.

Ústav sociálnych služieb v Dúbrave, 1961 – 1970, 0,30 bm.

Ústav sociálnych služieb v Jabloni, 1960 – 1975, 0,60 bm.

Ústav sociálnych služieb v Kalinove, 1963 – 1973, 0,70 bm.

Ústav sociálnych služieb v Osadnom, 1961 – 1974, 4,50 bm.

K. NÁBOŽENSKÉ ORGANIZÁCIE

VI. Farské úrady

Gréckokatolícky farský úrad v Sukove, 1878 – 1916, 0,10 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

II. Živnostenské spoločenstvá

Okresné živnostenské spoločenstvo v Humennom, 1915 – 1949, 0,50 bm.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Medzilaborciach, 1945 – 1950, 0,70 bm.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Snine, 1945 – 1949, 0,60 bm.

O. ZBIERKY

X. Typáriá a pečate

Zbierka pečiatok Regionálnej poisťovne, 1990 – 1994, 54 kusov.

XI. Iné zbierky

Zbierka archívnych dokumentov Pavla Bileca, 1749 – 1890, 0,05 bm.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *