Štátny okresný archív v Leviciach

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/1, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V LEVICIACH

935 23 Rybník 192

Telefón: 0813/632 41 23

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XI. 1. Župy do roku 1922

Hontianska župa, 1827 – 1895, 1,50 bm.

XI. 7. Štátne odborné úrady do roku 1922

Okresná lesná správa v Pukanci, 1919 – 1920, 0,10 bm.

XIV. 3. Maďarská okupačná správa v rokoch 1938 – 1945 (1944) – hlavnoslúžnovské úrady

Hlavnoslúžnovský úrad v Leviciach II., 1938 – 1944, 7,50 bm, I, K.

XVI. 2. Finančné správy

Okresná finančná správa v Leviciach, 1972 – 1986, 0,50 bm.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňová správa v Leviciach, 1927 – 1949 (1950), 34,50 bm.

Daňový úrad v Leviciach, 1882 – 1949, 45 bm.

Dôchodkový kontrolný úrad v Leviciach, 1919 – 1948 (1949), 2 bm.

Dôchodkový kontrolný úrad v Bátovciach, 1920 – 1944, 1,50 bm

XVI. 5. Finančná stráž

Finančná stráž – Tabak v Leviciach, 1945 – 1949, 1,40 bm.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Leviciach (I.), 1923 – 1939, 27 bm, I, K.

Okresný úrad v Želiezovciach, 1923 – 1938, 7,50 bm, I, K.

Expozitúra Okresného úradu Krupina v Šahách, 1923 – 1938, 6 bm, I, K.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Leviciach, 1925 – 1937, 0,80 bm, K.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Leviciach (I.), 1945 – 1960, 154 bm.

Okresný národný výbor v Leviciach (II.), 1960 – 1990, 626 bm.

Okresný národný výbor v Šahách, 1945 – 1960, 230 bm.

Okresný národný výbor v Želiezovciach, 1945 – 1960, 118 bm, I.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Okresné oddelenie Ministerstva poľnohospodárstva a výživy v Leviciach, 1989 – 1990 (1991), 0,50 bm.

Okresná pamiatková správa v Leviciach, (1967) 1975 – 1983, 3 bm.

Okresná poľnohospodárska správa v Leviciach, (1948) 1963 -1988, 46 bm.

Okresná správa cestovného ruchu v Leviciach, 1975 – 1991, 1,50 bm.

Okresná správa Zboru požiarnej ochrany v Leviciach, 1954 -1990, 8,10 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Leviciach, 1945 – 1950, 1,50 bm, I.

Okresný úrad ochrany práce v Želiezovciach, 1945 – 1949, 3,60 bm, I.

Stredisko geodézie a kartografie v Leviciach, 1850 – 1960, 10 bm.

XXII. 4. Okresné kontrolné a štatistické orgány v rokoch 1945 – 1990

Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu v Leviciach, 1950 – 1985, 79,50 bm.

Okresná služba Štátneho úradu štatistického v Šahách, 1950 – 1960, 2,30 bm.

Okresná služba Štátneho úradu štatistického v Želiezovciach, 1950 – 1960, 1,40 bm.

XXIV. 1. Magistráty do roku 1945

Magistrát mesta Levice, 1636 – 1922, 40 bm, I.

Magistrát župného mesta Levice, 1938 – 1944, 15 bm, I, K.

Magistrát mesta Pukanec, 1321 – 1890, 93 bm, I, K.

XXIV. 2. Mestské úrady do roku 1945

Obecný úrad mesta Levice, 1923 – 1938, 22,70 bm, I, K.

XXIV. 3. Mestečká do roku 1945

Mestečko Bátovce, (1331) 1406 – 1870 (1875), 0,20 bm, I.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Notársky úrad vo Farnade, 1843 – 1944, 3,25 bm, I, K.

Notársky úrad v Pukanci, 1891 – 1924, 14 bm, K.

Notársky úrad vo Veľkých Ludinciach, 1819 – 1942, 2,70 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Bátovciach, (1767) 1871 – 1944 (1946), 5,15 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Beši, 1852 – 1945, 3,60 bm.

Obvodný notársky úrad v Čate, 1903 – 1944, 0,45 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Demandiciach, 1913 – 1944, 0,55 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Dolnej Seči, 1892 – 1944, 1,30 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Dolných Žemberovciach, 1938 – 1944 (1947), 1,45 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Dolnom Ďúrade, 1930 – 1945, 0,06 bm.

Obvodný notársky úrad v Dolnom Piali, 1907 – 1943, 0,03 bm.

Obvodný notársky úrad v Dolnom Várade, 1844 – 1944, 2,40 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Domadiciach, (1846) 1894 – 1945, 7,95 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Hokovciach, 1926 – 1938, 0,40 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Hontianskych Ďarmotách, 1935 – 1945, 0,07 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Hornom Prandorfe, 1850 – 1924, 1,05 bm.

Obvodný notársky úrad v Hrkovciach, 1925 – 1945, 0,60 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Jabloňovciach, 1871 – 1944 (1946), 2,80 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Kalnej, 1863 – 1944, 2,45 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Keti, 1819 – 1944, 0,55 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Kozárovciach, 1883 – 1945, 9,85 bm.

Obvodný notársky úrad v Lekýri, 1887 – 1944, 2,25 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Málaši, 1887 – 1944, 0,45 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Mýtnych Ludanoch, (1786) 1883 – 1944, 3,10 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Novom Tekove, 1882 – 1944, 2,05 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Pastovciach, 1891 – 1944, 1,45 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Plášťovciach, 1923 – 1945, 0,60 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Pukanci, 1924 – 1944, 9,35 bm, K.

Obvodný notársky úrad v Rybníku, (1644) 1864 – 1944 (1949), 5,12 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Sakáloši, 1913 – 1944, 0,35 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Starom Tekove, 1887 – 1944 (1948), 2,10 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad vo Svätom Jure nad Hronom, 1887 – 1944, 3,20 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Šahách, 1925 – 1944, 0,60 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Šalove, 1925 – 1944, 0,25 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Tekovskej Novej Vsi, 1834 – 1944 (1947), 12,30 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Trgyni, 1928 – 1944, 0,50 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad vo Varšanoch, 1863 – 1944, 1,45 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad vo Veľkých Krškanoch, 1938 – 1939, 0,12 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad vo Veľkých Šarluhách, (1740) 1760 – 1938, 1,20 bm.

Obvodný notársky úrad vo Veľkých Šarovciach, 1767 -1944, 2,35 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad vo Vyškovciach, 1891 – 1943, 0,80 bm, I, K.

Obvodný notársky úrad v Želiezovciach, 1842 – 1944, 4,50 bm, I, K.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestna správna komisia v Leviciach, 1945 – 1950, 8 bm.

Mestský národný výbor v Leviciach, 1950 – 1990, 120 bm, I.

Mestský národný výbor v Šahách, 1950 – 1972, 7,70 bm.

Mestský národný výbor v Želiezovciach, 1950 – 1990, 23,80 bm.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bátovciach, 1945 – 1950, 2,30 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Beši, 1945 – 1950, 4,50 bm.

Obvodný úrad miestnych správnych komisií v Čajakove, 1945 – 1950, 2,30 bm, I.

Úrad Miestnej správnej komisie v Čate, 1946 – 1950, 1,10 bm, I.

Obvodný úrad miestnych správnych komisií v Demandiciach, 1945 – 1950, 2,30 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dolnej Seči, 1945 – 1950, 0,80 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dolných Žemberovciach, 1945 – 1950, 1,70 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dolnom Ďure 1945 – 1950 (1953), 0,35 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dolnom Piali, 1945 – 1950, 3,70 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Domadiciach, 1945 – 1950 (1953), 2,40 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Farnej, 1969 – 1971, 0,50 bm.

Úrad Miestnej správnej komisie vo Farnej, 1945 – 1950, 3 bm, I.

Obvodný úrad miestnych správnych komisií v Hokovciach, 1945 – 1949, 0,10 bm.

Obvodný úrad miestnych správnych komisií v Hontianskej Vrbici, 1945 – 1950 (1951), 1,85 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Ipeľskom Sokolci, 1969 – 1971, 0,20 bm.

Obvodný úrad miestnych správnych komisií v Ipeľskom Sokolci, (1944) 1945 – 1950, 2,15 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Jabloňovciach, 1945 – 1950 (1951), 1,25 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kalinčiakove, 1945 – 1950, 1,15 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kalnej, 1945 – 1950 (1953), 1,80 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kalnej nad Hronom, 1969 – 1971, 0,30 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kozárovciach, 1945 – 1950, 1 bm.

Obvodný úrad miestnych správnych komisií v Kvetnej, 1945 – 1950, 1,70 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Leviciach, 1969 – 1971, 1,70 bm.

Obvodný úrad miestnych správnych komisií v Málaši, 1945 – 1950, 2,50 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Mýtnych Ludanoch, 1945 – 1950, 1 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Novom Tekove, 1945 – 1950 (1952), 3,10 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Pastovciach, 1945 – 1950, 2 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Plavých Vozokanoch, 1945 – 1950, 1,80 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Plášťovciach, 1945 – 1949, 0,65 bm.

Úrad Miestnej správnej komisie v Pohronskom Ruskove, 1945 – 1950, 2,30 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Pukanci, (1944) 1945 – 1950, 2,80 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Rybníku, 1945 – 1950 (1951), 1,95 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Starom Tekove, 1945 – 1950 (1953), 2 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Starom Tekove, 1969 – 1971, 0,40 bm.

Obvodný úrad miestnych správnych komisií vo Svätom Jure nad Hronom, 1945 – 1950, 1,85 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Šahách, 1969 – 1971, 0,50 bm.

Obvodný úrad miestnych správnych komisií v Šahách, 1945 – 1950, 6,90 bm.

Obvodný úrad miestnych správnych komisií v Šalove, 1945 – 1950 (1952), 2,50 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Šarovciach, 1969 – 1971, 0,10 bm.

Obvodný úrad miestnych správnych komisií v Šarovciach, 1945 – 1950 (1952), 3,50 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Tekovskej Novej Vsi, 1945 – 1950, 0,85 bm.

Obvodný úrad miestnych správnych komisií v Tekovských Lužanoch, 1945 – 1950, 3,25 bm, I.

Obvodný úrad miestnych správnych komisií v Tekovskom Hrádku, 1945 – 1950, 3,45 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Tlmačoch, 1969 – 1971, 0,30 bm.

Obvodný úrad miestnych správnych komisií v Trhyni, 1945 – 1950, 3,10 bm, I.

Úrad Miestnej správnej komisie vo Veľkých Ludinciach, 1945 – 1950, 1,30 bm, I.

Obvodný úrad miestnych správnych komisií vo Vyškovciach, 1949 – 1950, 0,07 bm.

Obvodný úrad miestnych správnych komisií v Želiezovciach, 1945 – 1950, 4,55 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Želiezovciach, 1969 – 1971, 0,40 bm.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestny národný výbor v Bajke, 1950 – 1978 (1990), 4,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Bátovciach, 1950 – 1990, 20 bm.

Miestny národný výbor v Beši, 1950 – 1985, 6,50 bm.

Miestny národný výbor v Bielovciach, (1945) 1950 – 1989, 12,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Bohuniciach, 1950 – 1975, 2 bm, I.

Miestny národný výbor v Boroch, 1952 – 1979, 2 bm, I.

Miestny národný výbor v Brhlovciach, 1951 – 1990, 6 bm.

Miestny národný výbor v Čajakove, 1949 – 1968, 3 bm, I.

Miestny národný výbor v Čajkove, 1950 – 1990, 11 bm.

Miestny národný výbor v Čake, 1950 – 1990, 7,50 bm.

Miestny národný výbor v Čankove, 1950 – 1980, 2,60 bm.

Miestny národný výbor v Čate, 1950 – 1974, 2,50 bm.

Miestny národný výbor v Demandiciach, 1950 – 1971, 2,50 bm.

Miestny národný výbor v Devičanoch, 1951 – 1985, 3,50 bm.

Miestny národný výbor v Dolnej Seči, 1950 – 1990, 8 bm.

Miestny národný výbor v Dolnom Ďuri, 1950 – 1960, 0,70 bm.

Miestny národný výbor v Dolnom Piali, (1949) 1951 – 1969, 3 bm.

Miestny národný výbor v Dolných Devičanoch, (1945) 1950 – 1951, 0,08 bm.

Miestny národný výbor v Dolných Semerovciach, 1954 – 1972, 2 bm.

Miestny národný výbor v Dolných Turovciach, 1950 – 1966, 1,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Domadiciach, 1950 – 1979, 9 bm.

Miestny národný výbor v Domaši, (1949) 1951 – 1968, 3 bm, I.

Miestny národný výbor v Drženiciach, 1950 – 1990, 7 bm.

Miestny národný výbor vo Farnej, 1950 – 1973, 8 bm.

Miestny národný výbor v Gondove, 1950 – 1974, 4 bm, I.

Miestny národný výbor v Hokovciach, 1952 – 1990, 9 bm.

Miestny národný výbor v Hontianskej Vrbici, 1950 – 1990, 12 bm.

Miestny národný výbor v Hontianskych Trsťanoch, 1950 – 1979, 4 bm.

Miestny národný výbor v Hornej Seči, 1950 – 1990, 5,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Hornom Ďuri, 1950 – 1960, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Hornom Piali, 1950 – 1972, 3 bm.

Miestny národný výbor v Horných Semerovciach, 1950 – 1973, 4 bm.

Miestny národný výbor v Horných Turovciach, 1950 – 1973, 3 bm, I.

Miestny národný výbor v Horši, 1950 – 1980, 4 bm, I.

Miestny národný výbor v Hrkovciach, 1950 – 1979, 4 bm, I.

Miestny národný výbor v Hronovciach, 1968 – 1990, 13 bm.

Miestny národný výbor v Hronských Kľačanoch, 1950 – 1990, 15 bm.

Miestny národný výbor v Hronských Kosihách, 1952 – 1982, 3,30 bm.

Miestny národný výbor v Hulvinkách, 1951 – 1964, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Ini, 1950 – 1990, 4 bm.

Miestny národný výbor v Ipeľskom Sokolci, 1950 – 1990, 13 bm.

Miestny národný výbor v Ipeľských Úľanoch, 1950 – 1979, 4 bm, I.

Miestny národný výbor v Jabloňovciach, 1950 – 1979, 9,30 bm.

Miestny národný výbor v Jure nad Hronom, 1950 – 1973, 5 bm.

Miestny národný výbor v Kalinčiakove, 1950 – 1975, 6 bm, I.

Miestny národný výbor v Kalnej nad Hronom, 1950 – 1990, 23 bm.

Miestny národný výbor v Kalnici, 1952 – 1960, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Kozárovciach, 1950 – 1990, 17 bm.

Miestny národný výbor v Krškanoch, 1960 – 1972, 2,50 bm.

Miestny národný výbor v Kubáňove, 1950 – 1989, 3 bm, I.

Miestny národný výbor v Kukučínove, 1950 – 1990, 16 bm.

Miestny národný výbor v Kuraľanoch, 1950 – 1974, 3,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Kvetnej, 1950 – 1973, 4,50 bm.

Miestny národný výbor v Loku, 1951 – 1990, 7 bm.

Miestny národný výbor v Lontove, 1950 – 1980, 5,50 bm.

Miestny národný výbor v Lule, 1950 – 1990, 3 bm.

Miestny národný výbor v Malinovci, 1950 – 1960, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Malom Kiari, 1950 – 1975, 5,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Malom Peseku, 1950 – 1962, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Malých Kozmálovciach, 1953 – 1980, 7 bm.

Miestny národný výbor v Malých Krškanoch, 1950 – 1960, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Malých Ludinciach, 1950 – 1967, 1,40 bm.

Spoločný Miestny národný výbor v Malých Ludinciach – Zalabe, 1967 – 1981, 1,30 bm.

Miestny národný výbor v Marušovej, 1951 – 1968, 2,50 bm.

Miestny národný výbor v Medveckom, 1952 – 1968, 1,40 bm.

Miestny národný výbor v Mikule, 1954 – 1966, 0,70 bm.

Miestny národný výbor v Mochovciach, 1950 – 1981, 5,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Novej Dedine, 1961 – 1972, 2,50 bm.

Miestny národný výbor v Novom Tekove, 1950 – 1972, 4 bm.

Miestny národný výbor v Nýrovciach, 1953 – 1972, 4 bm.

Miestny národný výbor v Ondrejovciach, 1950 – 1980, 10 bm.

Miestny národný výbor v Opatovej, 1950 – 1960, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Pastovciach, 1950 – 1985, 5 bm.

Miestny národný výbor v Pečeniciach, 1950 – 1979, 2,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Plášťovciach, 1950 – 1973, 8,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Plavých Vozokanoch, 1951 – 1990, 6,50 bm.

Miestny národný výbor v Podlužanoch, 1950 – 1973, 3 bm, I.

Miestny národný výbor v Pohronskom Ruskove, 1950 – 1990, 20 bm.

Miestny národný výbor v Preseľanoch nad Ipľom, 1951 – 1979, 4,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Pukanci, 1950 – 1990, 20 bm.

Miestny národný výbor v Rohožnici, 1951 – 1960, 0,80 bm.

Miestny národný výbor v Rybníku, 1950 – 1990, 5,70 bm, I.

Miestny národný výbor v Santovke, 1950 – 1990, 18 bm.

Miestny národný výbor v Sazdiciach, 1950 – 1972, 3,70 bm.

Miestny národný výbor v Sikenici, 1960 – 1985, 5 bm.

Miestny národný výbor v Slatine, 1950 – 1973, 4 bm, I.

Miestny národný výbor v Starom Hrádku, 1950 – 1973, 2 bm, I.

Miestny národný výbor v Starom Tekove, 1950 – 1990, 13 bm, I.

Miestny národný výbor v Stredných Turovciach, 1950 – 1966, 2 bm, I.

Miestny národný výbor vo Svodove, 1952 – 1975, 3,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Šalove, 1950 – 1973, 3,50 bm.

Miestny národný výbor v Šarovciach, 1950 – 1990, 12 bm.

Miestny národný výbor v Tehle, 1950 – 1990, 3,50 bm.

Miestny národný výbor v Tekovskej Novej Vsi, 1950 – 1960, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Tekovskom Hrádku, 1950 – 1980, 2,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Tekovských Lužanoch, 1950 – 1972, 5 bm.

Miestny národný výbor v Tekovských Lužiankach, 1950 – 1964, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Tešmaku, 1950 – 1980, 2,20 bm.

Miestny národný výbor v Tlmačoch, 1951 – 1983, 10 bm.

Miestny národný výbor v Trhyni, 1950 – 1959, 0,80 bm.

Miestny národný výbor v Turej, 1950 – 1972, 3,50 bm.

Miestny národný výbor v Uhliskách, 1952 – 1982, 3 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkom Ďure, 1960 – 1990, 8 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkom Peseku, 1950 – 1960, 0,70 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Kozmálovciach, 1950 – 1985, 6 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Krškanoch, 1950 – 1960, 0,40 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Turovciach, 1967 – 1978, 2,50 bm.

Miestny národný výbor vo Vozokanoch nad Hronom, 1950 – 1968, 2,50 bm, I.

Miestny národný výbor vo Vyšnom nad Hronom, 1952 – 1968, 0,30 bm, I.

Spoločný miestny národný výbor vo Vyšnom – Žemliaroch, 1968 – 1972, 0,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Zalabe, 1960 – 1968, 0,20 bm.

Miestny národný výbor v Zbrojníkoch, 1950 – 1972, 3 bm.

Miestny národný výbor v Žemberovciach, 1951 – 1975, 8 bm.

Miestny národný výbor v Žemliaroch, 1950 – 1968, 0,80 bm.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Leviciach, (1855) 1872 – 1976, 386 bm.

Okresný súd v Šahách, 1920 – 1960, 18,50 bm.

Okresný súd v Želiezovciach, (1855) 1923 – 1960, 91 bm.

IV. 7. Verejní notári od roku 1872

Verejní notári v Leviciach, 1875 – 1936, 5,20 bm.

Verejní notári v Šahách, 1875 – 1938, 1,25 bm.

IV. 8. Štátne notárstva od roku 1872

Štátne notárstvo v Leviciach, 1957 – 1969, 5,30 bm.

Štátne notárstvo v Šahách, (1952) 1957 – 1960, 0,70 bm.

Štátne notárstvo v Želiezovciach, (1948) 1952 – 1960, 0,60 bm.

IV. 9. Advokáti od roku 1872

Advokátska kancelária Antona Pyšného v Želiezovciach, (1649) 1929 – 1983, 51 bm.

Advokátska kancelária Andreja Rudyja v Leviciach, 1944 – 1973, 0,30 bm.

Advokátska kancelária Eleméra Strassera v Leviciach, 1909 – 1940, 2,70 bm.

Advokátska kancelária Vojtecha Nagya v Leviciach, (1884) 1929 – 1944 (1947), 0,20 bm.

IV. 10. Advokátske poradne od roku 1872

Advokátska poradňa v Leviciach, 1963 – 1975, 0,45 bm.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Leviciach, 1949 – 1984, 33,60 bm.

Okresná prokuratúra v Šahách, 1949 – 1960, 3,40 bm.

Okresná prokuratúra v Želiezovciach, 1949 – 1960, 14,30 bm.

IX. Iné justičné inštitúcie

Miestny ľudový súd v Leviciach, 1962 – 1969, 0,35 bm.

Miestny ľudový súd v Šahách, 1962 – 1969, 0,50 bm.

Miestny ľudový súd v Tlmačoch, 1962 – 1969, 0,30 bm.

Miestny ľudový súd v Želiezovciach, 1962 – 1969, 0,25 bm.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

I. Vojenská správa a vojenské organizácie

26. peší pluk, rota XIV/4 v Leviciach, 1915 – 1918, 0,03 bm.

II. 4. Veliteľstvá brannej výchovy

Miestne veliteľstvo brannej výchovy v Kozárovciach, 1943 – 1944, 0,02 bm, I.

Organizácia Levente v Leviciach, 1941 – 1944, 0,10 bm.

Obvodné veliteľstvo brannej výchovy v Kozárovciach, 1943 – 1944, 0,02 bm, I.

II. 5. Stráž obrany štátu

Stráž obrany štátu v Leviciach, 1937 – 1939, 0,70 bm.

D. FINANČNÍCTVO

II. Sporiteľne

Roľnícka vzájomná pokladnica v Leviciach, 1946 – 1947, 0,30 bm.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Šahách, 1936 – 1948 (1955), 0,70 bm.

Roľnícka vzájomná pokladnica v Želiezovciach, 1946 – 1948 (1952),0,40 bm.

Štátna sporiteľňa v Leviciach, 1948 – 1960, 1 bm.

Štátna sporiteľňa v Šahách, 1949 – 1960, 0,10 bm.

Štátna sporiteľňa v Želiezovciach, 1948 – 1954, 0,40 bm.

Mestská sporiteľňa v Leviciach, 1866 – 1948, 0,10 bm.

Úverový ústav pre Levice a okolie v Leviciach, 1940 – 1944 (1948), 1 bm.

III. Poisťovne

Poisťovňa Moldavia-Generali-Securitas, účastinná poisťovňa v Prahe, filiálka v Leviciach, 1923 – 1926, 0,03 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

IV. 4. Chemický priemysel

Kozmetika, n. p., š. p. v Leviciach, 1974 – 1990, 0,15 bm.

IV. 6. Drevospracujúci priemysel

EXUNACO, a. s. v Pukanci (Drevoremeslá, komunálny podnik obce Pukanec; Obecný priemyselný kombinát Pukanec; Drevopodnik, n. p., Pukanec; Dreva Pukanec, Smrečina, n. p., Banská Bystrica, odštepný závod Pukanec; UNA, spol. s r. o., Pukanec), 1950 – 1996, 20 bm.

IV. 9. Potravinársky priemysel

Úrad nákupu tabaku v Leviciach, 1929 – 1948 (1952), 2,60 bm, I.

IV. 16. Iné odvetvia priemyslu

Medzidružstevná tehelňa v Boroch, 1970 – 1973, 0,05 bm.

Tehelňa ľudovej iniciatívy v Leviciach, 1948 – 1949, 0,04 bm.

V. 1. Zemedelské rady pre Slovensko (1920 – 1942)

Zemedelská rada pre Slovensko v Leviciach, 1936 – 1938, 0,35 bm, I.

Zemedelská rada pre Slovensko v Želiezovciach, 1936, 0,16 bm, I.

V. 2. Roľnícke komory (1942 – 1947)

Oblastná úradovňa Roľníckej komory v Leviciach, 1945 – 1946, 0,60 bm, I.

V. 3. Štátne majetky

Štátny majetok v Želiezovciach, 1945 – 1985, 3,60 bm.

V. 8. Iné poľnohospodárske podniky

Strojová a traktorová stanica v Krškanoch, 1957 – 1991, 6,70 bm.

Veľkostatok Márie Csibrovej v Tekovskej Novej Vsi, 1891 – 1940, 0,02 bm.

VIII. 1. Pozemné stavebníctvo

Agrostav, spoločný poľnohospodársky podnik v Leviciach, (1960) 1970 – 1973, 0,20 bm.

XI. 1. Domáci obchod

Palivá, š. p. v Leviciach (Uhoľné sklady, n. p., Bratislava, odštepný závod Levice), 1953 – 1995, 52,10 bm.

Reštaurácie, n. p., š. p. v Leviciach, 1950 – 1991, 21 bm.

XII. 1. Služby

Dopravné a všeužitočné závody v Leviciach, 1950 – 1953, 0,60 bm.

Hostiteľský kombinát v Leviciach, 1949 – 1954, 2,30 bm.

Hostiteľský kombinát v Tekovských Lužanoch, 1949 – 1953, 1,50 bm.

Komunál, š. p. v Leviciach (Komunálne služby, podnik miestneho hospodárstva Levice; Okresný podnik komunálnych služieb Levice), 1973 – 1990, 7 bm.

Technické služby v Leviciach, 1960 – 1990, 2,80 bm.

Technické služby v Želiezovciach, 1967 – 1990, 5,20 bm.

Temos, podnik miestneho hospodárstva, š. p. v Leviciach, 1960 – 1991, 85 bm.

Všeužitočný kombinát vo Farnej, 1949 – 1955, 1,30 bm.

XII. 2. Stavebné organizácie

Okresný stavebný podnik v Leviciach, 1960 – 1982, 32,65 bm.

XII. 3. Bytové hospodárstvo

Domová správa v Leviciach, 1951 – 1973, 6,10 bm.

Domová správa v Želiezovciach, 1974, 0,02 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

I. Úverové družstvá

Úverové družstvo v Čake, 1937 – 1947, 0,03 bm.

Úverové družstvo v Čate, 1906 – 1951, 0,15 bm.

Úverové družstvo vo Farnej, 1911 – 1946, 0,10 bm.

Úverové družstvo v Hokovciach, 1945 – 1950, 0,03 bm.

Úverové družstvo v Hontianskej Vrbici, 1945, 0,01 bm.

Úverové družstvo v Mikule, 1928 – 1944, 0,02 bm.

Úverové družstvo v Nadošanoch, 1914 – 1936, 0,05 bm.

Úverové družstvo v Plavých Vozokanoch, 1929 – 1957, 0,30 bm.

Úverové družstvo v Plášťovciach, 1908 – 1945, 0,30 bm.

Úverové družstvo v Sazdiciach, 1929 – 1946, 0,05 bm.

Úverové družstvo v Šarovciach, 1927 – 1945, 0,10 bm.

Úverové družstvo v Tekovských Lužanoch, 1930 – 1945, 0,02 bm.

Úverové družstvo v Tekovských Lužiankach – Bimbule, 1930 – 1953, 0,30 bm.

Úverové družstvo vo Veľkých Ludinciach, 1930 – 1952, 0,10 bm.

Úverové družstvo vo Vozokanoch nad Hronom, 1929 – 1945, 0,10 bm.

Úverové družstvo vo Vyškovciach nad Ipľom, 1928 – 1945, 0,10 bm.

Úverové družstvo v Zbrojníkoch, 1945, 0,01 bm.

Úverové družstvo v Želiezovciach, 1933 – 1954, 0,50 bm.

II. Spotrebné družstvá

Dedinské spotrebné družstvo v Bátovciach, 1953 – 1955, 0,02 bm, I.

Dedinské spotrebné družstvo v Čajkove, 1953, 0,02 bm, I.

Dedinské spotrebné družstvo v Čate, 1953 – 1954, 0,01 bm, I.

Dedinské spotrebné družstvo v Dolnej Seči, 1953 – 1957, 0,08 bm, I.

Dedinské spotrebné družstvo vo Farnej, 1950 – 1956, 0,07 bm, I.

Dedinské spotrebné družstvo v Jure nad Hronom, 1950 – 1954, 0,04 bm, I.

Dedinské spotrebné družstvo v Kalinčiakove, 1953 – 1955, 0,03 bm, I.

Dedinské spotrebné družstvo v Kalnej, 1950 – 1956, 0,04 bm, I.

Dedinské spotrebné družstvo v Málaši, 1953 – 1954, 0,02 bm, I.

Dedinské spotrebné družstvo v Pastovciach, 1950 – 1956, 0,06 bm, I.

Dedinské spotrebné družstvo v Pukanci, 1953 – 1955, 0,04 bm, I.

Dedinské spotrebné družstvo v Starom Tekove, 1953 – 1955, 0,02 bm, I.

Dedinské spotrebné družstvo v Šarovciach, 1950 – 1954, 0,03 bm, I.

Dedinské spotrebné družstvo v Tekovskej Novej Vsi, 1953 – 1956, 0,03 bm, I.

Dedinské spotrebné družstvo v Tekovských Lužanoch, 1950 – 1956, 0,06 bm, I.

Dedinské spotrebné družstvo v Želiezovciach, 1950 – 1955, 0,03 bm, I.

Dedinské spotrebné družstvo v Žemberovciach, 1953 – 1955, 0,02 bm, I.

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Leviciach, 1956 – 1959, 0,40 bm, I.

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Šahách, 1957 – 1959, 0,30 bm, I.

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Želiezovciach, 1950 – 1959, 0,75 bm, I.

Potravné družstvo v Čajkove, 1946 – 1953, 0,04 bm, I.

Potravné družstvo v Čake, 1937 – 1952, 0,03 bm, I.

Potravné družstvo v Čate, 1947 – 1950, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo v Dolných Brhlovciach, 0,06 bm, I.

Potravné družstvo v Dolnom Ďúrade, 1948 – 1953, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Domadiciach, 1937 – 1953, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Domaši, 1947 – 1950, 0,01 bm, I.

Potravné družstvo v Drženiciach, 1933 – 1953, 0,04 bm, I.

Potravné družstvo vo Farnej, 1948 – 1950, 0,01 bm, I.

Potravné družstvo v Gondove, 1949 – 1952, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Hontianskej Vrbici, 1947 – 1950, 0,01 bm, I.

Potravné družstvo v Horných Devičanoch, 1933 – 1950, 0,01 bm, I.

Potravné družstvo v Hronských Kľačanoch, 1935 – 1953, 0,01 bm, I.

Potravné družstvo v Ipeľskom Sokolci, 1947 – 1950, 0,01 bm, I.

Potravné družstvo v Jure nad Hronom, 1947 – 1950, 0,01 bm, I.

Potravné družstvo v Kozárovciach, (1933) 1945 – 1952, 0,01 bm.

Potravné družstvo v Kubáňove, 1947 – 1950, 0,01 bm, I.

Potravné družstvo v Kuraľanoch, 1946 – 1952, 0,01 bm, I.

Potravné družstvo v Kvetnej, 1948 – 1950, 0,01 bm, I.

Potravné družstvo v Nýrovciach – Ágove, 1939 – 1950, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Pastovciach, 1947 – 1950, 0,01 bm, I.

Potravné družstvo v Plavých Vozokanoch, 1941 – 1952, 0,03 bm, I.

Potravné družstvo v Pohronskom Ruskove, 1947 – 1951, 0,01 bm, I.

Potravné družstvo v Rybníku, 1941 – 1953, 0,03 bm, I.

Potravné družstvo v Santovke, 1933 – 1953, 0,03 bm, I.

Potravné družstvo v Starom Tekove, 1936 – 1953, 0,01 bm, I.

Potravné družstvo v Šalove, 1947 – 1950, 0,01 bm, I.

Potravné družstvo v Šarovciach, 1946 – 1950, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Tehle, 1938 – 1953, 0,04 bm, I.

Potravné družstvo v Tekovskej Novej Vsi, 1938 – 1950, 0,01 bm, I.

Potravné družstvo v Tekovských Lužanoch, 1947 – 1950, 0,01 bm, I.

Potravné družstvo v Tekovských Trsťanoch, 1941 – 1953, 0,05 bm, I.

Potravné družstvo v Tlmačoch, 1942 – 1953, 0,04 bm, I.

Potravné družstvo v Trhyni, 1947 – 1948, 0,01 bm, I.

Potravné družstvo vo Veľkých Kozmálovciach, 1933 – 1953, 0,01 bm, I.

Potravné družstvo vo Veľkých Ludinciach, 1948 – 1950, 0,01 bm, I.

Potravné družstvo vo Vozokanoch nad Hronom, 1946 – 1950, 0,01 bm, I.

Potravné družstvo v Zbrojníkoch, 1946 – 1950, 0,01 bm, I.

Potravné družstvo v Želiezovciach, 1947 – 1950, 0,01 bm, I.

Potravné družstvo v Žemberovciach, 1933 – 1950, 0,01 bm, I.

Potravné družstvo v Žemliaroch, 1947 – 1950, 0,01 bm, I.

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo v Bajke, 1964 – 1967, 0,02 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Bátovciach, 1949 – 1985, 3,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Pod Sitnom v Bátovciach, 1872 -1976, 1,15 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Beši, 1950 – 1972 (1973), 1 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Úsvit v Beši, 1973 – 1989, 5,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Bielovciach, 1952 – 1974, 0,30 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Bohuniciach, 1949 – 1972, 0,85 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Čajakove, 1950 – 1973, 2 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Čajkove, 1951 – 1975, 1,75 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Čankove, 1952 – 1974, 0,01 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Čate, 1956 – 1974, 1,80 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Demandiciach, 1959 – 1971, 0,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Demandiciach – Osadách, 1958 – 1972, 0,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Devičanoch, 1949 – 1975, 1,32 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dolnej Seči, 1952 – 1980, 5 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dolných Semerovciach, 1951-1975, l bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dolných Turovciach, 1952 – 1971, 0,15 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Domaši, 1950 – 1974, 1,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Drženiciach, 1949 – 1976, 0,75 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Gondove, 1954 – 1973, 0,70 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hokovciach, 1951 – 1971, 0,40 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hornej Seči, 1950 – 1973, 1,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Horných Semerovciach, 1953 – 1973, 0,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Horných Turovciach, 1958 – 1975, 1,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Horši, 1952 – 1975, 1,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hrkovciach, 1956 – 1972, 0,40 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hronských Kosihách, 1952 – 1967, 0,60 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hronských Kosihách a v Rybníku, 1967 – 1974, 0,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Chorvaticiach, 1952 – 1961, 0,30 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Ini, 1952 – 1972 (1974), 1,70 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Ipeľskom Sokolci, 1951 – 1976, 0,40 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Ipeľských Úľanoch, 1951 – 1975, 1 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Jabloňovciach, 1950 – 1972, 1,40 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Jalakšovej, 1951 – 1958, 0,80 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Jesenskom Údolí, 1950 – 1973, 1,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kalinčiakove, 1953 – 1973, 0,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kalnej nad Hronom, 1960 – 1977, 1,70 bm.

Jednotné roľnícke družstvo 29. augusta v Kalnej nad Hronom, 1978 – 1979, 0,30 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kmeťovciach, 1951 – 1971, 1,30 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Krškanoch, 1952 – 1975, 0,70 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kubáňove, 1951 – 1973, 0,40 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kuraľanoch, 1959 – 1973, 0,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kvetnej, 1954 – 1971, 0,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Leviciach, 1950 – 1982, 2 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Loku, 1952 – 1975, 0,40 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Lontove, 1956 – 1973, 0,30 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Lule, 1960 – 1974 (1975), 1,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Malom Kiari, 1950 – 1972, 0,70 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Malých Kozmálovciach, 1953 – 1975, 0,40 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Malých Krškanoch, 1952 – 1972, 1,30 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Malých Ludinciach, 1951 – 1974, 2,30 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Mikule, 1950 – 1972, 2,30 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Mochovciach, 1968 – 1975, 0,05 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Mýtnych Ludanoch, 1952 – 1975, 0,01 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Novej Dedine, (1949) 1960 – 1972, 1,40 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Novom Tekove, 1950 – 1975, 0,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nýrovciach, 1962 – 1975, 0,40 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Opatovej, 1951 – 1975, 0,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Pastovciach, 1951 – 1975, 0,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Pečeniciach, 1951 – 1973, 1 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Plášťovciach, 1952 – 1975, 4 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Mier v Plášťovciach, 1976 -1983, 3 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Podlužanoch, 1951 – 1974, 1,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Pohronskom Ruskove, 1960 – 1974, 0,40 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Rozkvet v Pohronskom Ruskove, 1974 – 1980, 0,70 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Preseľanoch nad Ipľom, 1953 – 1973, 0,70 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Pukanci, 1949 – 1955, 1,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Rybníku, 1951 – 1966, 0,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Sazdiciach, 1949 – 1969, 0,30 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Sikenici, 1960 – 1971, 1,80 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Slatine, 1968 – 1972, 0,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Stredných Turovciach, 1954 – 1974, 0,60 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Svodove, 1950 – 1973, 2,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Šahách, 1954 – 1971, 0,70 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Červená zástava v Šahách, 1968 – 1981, 0,80 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Šalove, 1951 – 1972, 1,30 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Tehle, 1955 – 1974 (1975), 1,70 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Tekovskej Novej Vsi, 1949 – 1960, 0,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Tekovskom Hrádku, 1950 – 1975, 0,90 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Tešmaku, 1952 – 1973, 1,25 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Tlmačoch, 1950 – 1954, 0,01 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Trhyni, 1951 – 1960, 1,30 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Tupej, 1952 – 1973, 1 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkom Ďure, 1950 – 1975, 0,33 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkom Peseku, 1951 – 1960, 0,70 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkých Kozmálovciach, 1952 – 1974, 0,03 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkých Krškanoch, 1952 – 1972, 0,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkých Ludinciach, 1953 – 1973, 0,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkých Turovciach, 1961 – 1978, 0,60 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vozokanoch nad Hronom, 1964 – 1972, 0,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vyškovciach nad Hronom, 1952 – 1973, 1,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vyšnom nad Hronom, 1950 – 1973, 0,80 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Zalabe, 1950 – 1974, 1,60 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Želiezovciach, 1949 – 1973, 4,80 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Žemliaroch, 1950 – 1973, 0,70 bm.

III. 3. Iné výrobné družstvá

Hrnčiarske ľudové družstvo v Pukanci, 1953 – 1955, 0,01 bm.

Košikár, výrobné družstvo košikárov v Leviciach, 1952 – 1959, 0,05 bm.

Lesk, výrobné družstvo v Leviciach, 1956 – 1963, 0,01 bm.

Modrotlač, výrobné družstvo v Leviciach, 1950 – 1957, 0,23 bm.

Novochema, výrobné družstvo v Leviciach, 1951 – 1988, 1,90 bm.

Pohronské všeodborové výrobné družstvo v Leviciach, 1951 – 1975, 2,20 bm.

Roľnícke mliekarské družstvo v Jabloňovciach, 1941 – 1949, 0,15 bm.

Roľnícky družstevný liehovar v Leviciach, 1932 – 1950, 0,02 bm.

Vzor, výrobné družstvo v Leviciach, 1951 – 1965, 0,40 bm.

Vzorobuv, výrobné družstvo v Leviciach, 1954, 0,02 bm.

Žena, výrobné družstvo v Leviciach, 1957 – 1960, 0,10 bm.

IV. Vodné a melioračné družstvá

Vodné družstvo v Leviciach, 1947 – 1950, 0,02 bm.

Melioračné družstvo v Drženiciach, 1959 – 1960, 0,01 bm.

Melioračné družstvo v Leviciach, 1965 – 1975, 0,05 bm.

Melioračné družstvo v Šahách, 1961 – 1974, 0,20 bm.

VI. Iné družstevné organizácie

Obchodné družstvo, s r. o. v Leviciach, 1948 – 1950, 0,01 bm, I.

Roľnícke strojové družstvo v Bátovciach, 1948 – 1949, 0,01 bm.

Roľnícke strojové družstvo v Bohuniciach, 1948 – 1950, 0,15 bm.

Roľnícke strojové družstvo v Devičanoch, 1949, 0,01 bm.

Roľnícke strojové družstvo v Jabloňovciach, 1947 – 1951, 0,25 bm.

Roľnícke strojové družstvo v Jesenskom Údolí, 1948 – 1951, 0,15 bm.

Roľnícke strojové družstvo v Leviciach, 1946 – 1949, 0,05 bm.

Roľnícke strojové družstvo v Novom Tekove, 1947, 0,01 bm.

Roľnícke strojové družstvo vo Veľkom Peseku, 1947 – 1949, 0,10 bm.

Roľnícke strojové družstvo v Želiezovciach, 1948 – 1949, 0,12 bm.

Strojové družstvo v Mikule, 1947 – 1950, 0,50 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Miestna organizácia Republikánskej strany v Čate, 1929 – 1938, 0,01 bm.

Miestna organizácia Republikánskej strany vo Svätom Jure nad Hronom, 1925 – 1938, 0,01 bm.

Miestna organizácia Republikánskej strany v Šarovciach, 1927 -1938, 0,01 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Leviciach, 1945 – 1990, 138 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Šahách, 1949 – 1959, 1 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Želiezovciach, 1949 – 1960, 3,40 bm.

III. Zväzy

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Leviciach, 1946 – 1952, 1,40 bm, I.

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Želiezovciach, 1947 – 1949, 1,70 bm, I.

Okresný výbor Československého zväzu poľovníkov v Leviciach, (1939) 1945 – 1968, 3 bm.

Okresný výbor Československého zväzu poľovníkov v Želiezovciach, 1952 – 1960, 0,10 bm.

Prípravný výbor Zväzu Cigánov – Rómov na Slovensku v Leviciach, 1968 – 1973, 0,35 bm.

IV. Odborové hnutie

Okresná odborová rada v Leviciach, 1949 – 1990, 79 bm.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri Okresnom národnom výbore v Šahách, 1953 – 1960, 0,80 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu v Šahách, 1948 – 1959, 5 bm.

Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu v Želiezovciach, 1948 – 1959, 2,90 bm, I.

Okresný výbor Národného frontu SSR v Leviciach, 1948 – 1990, 7,90 bm.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Dom československo – sovietskeho priateľstva v Leviciach, 1979 – 1990, 3,20 bm.

Okresný výbor Csemadoku v Leviciach, 1953 – 1988, 1 bm.

Okresný výbor Československého Červeného kríža v Leviciach, 1946 – 1990, 5,95 bm.

Okresný výbor Československého Červeného kríža v Šahách, 1956 – 1959, 0,25 bm.

Okresný výbor Československého Červeného kríža v Želiezovciach, 1953 – 1959, 0,40 bm.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Leviciach, (1951) 1953 – 1987, 5,80 bm.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Šahách, 1954 – 1960, 0,70 bm.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Želiezovciach, 1953 – 1960, 0,40 bm.

Okresný výbor Československého zväzu telesnej výchovy v Šahách, 1957 – 1960, 0,10 bm.

Okresný výbor Československého zväzu telesnej výchovy v Želiezovciach, 1953 – 1960, 0,30 bm.

Okresný výbor Obrancov mieru v Leviciach, 1950 – 1953, 0,11 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu telesnej výchovy v Leviciach, 1951 – 1965, 1,60 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Leviciach, 1967 – 1987, 2,70 bm.

Okresný výbor Socialistického zväzu mládeže v Leviciach, 1965 – 1986, 4,90 bm.

Okresný výbor Socialistickej akadémie v Leviciach, 1968 – 1990, 3 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Leviciach, 1946 – 1990, 6,10 bm, I.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Želiezovciach, 1950 – 1960, 0,30 bm.

Okresný výbor Zväzu družstevných roľníkov v Leviciach, 1969 – 1990, 3 bm.

Okresný výbor Zväzu pre spoluprácu s armádou v Leviciach, 1955 – 1988, 8 bm.

Okresný výbor Zväzu protifašistických bojovníkov v Leviciach, (1946) 1951 – 1979, 4,20 bm.

Okresný zväz spotrebných družstiev v Leviciach, 1955 – 1957, 0,40 bm, I.

Okresný zväz spotrebných družstiev v Šahách, 1954 – 1956, 0,20 bm, I.

Okresný zväz spotrebných družstiev v Želiezovciach, 1955 – 1957, 0,30 bm, I.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

II. 1. Múzeá

Tekovské múzeum v Leviciach, 1926 – 1989, 0,80 bm.

II. 4. Knižnice

Mestská knižnica v Leviciach, 1923 – 1951, 0,20 bm.

Okresná knižnica v Leviciach, 1962 – 1992, 3 bm.

II. 5. Kiná a divadlá

Mestská správa kín v Leviciach, 1974 – 1989, 3 bm.

II. 7. Vydavateľstvá a redakcie

Bars, redakcia týždenníka v Leviciach, 1914 – 1918, 0,40 bm.

Južné Pohronie, redakcia novín v Leviciach, 1932 – 1935, 0,01 bm.

Pohronie, redakcia okresných novín v Leviciach, 1968 – 1991, 12,50 bm.

Redakcia zborníka Dejiny učiteľstva v Leviciach, 1940 – 1941, 0,02 bm.

III. 2. Osvetové zbory

Maďarský okresný osvetový zbor v Leviciach, 1927 – 1939, 0,01 bm.

III. 3. Osvetové rady

Okresná osvetová rada v Leviciach, 1945 – 1949, 0,90 bm.

III. 4. Osvetové strediská

Miestna osvetová beseda v Bohuniciach, 1946 – 1961, 0,20 bm.

Okresné osvetové stredisko v Leviciach, 1953 – 1988, 8,50 bm.

V. Iné kultúrno – osvetové inštitúcie

Komisia pre pomník padlým v Leviciach, 1915 – 1927, 0,04 bm.

Výbor osláv 15. marca v Leviciach, 1894 – 1901, 0,01 bm.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Gymnázium v Leviciach, 1815 – 1953, 11,30 bm, I.

Jedenásťročná stredná škola v Leviciach, 1953 – 1960, 3,40 bm.

Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Leviciach, 1960 – 1971, 1,50 bm.

Gymnázium v Leviciach, 1971 – 1989, 5,50 bm.

Gymnázium v Šahách, 1915 – 1965, 2,05 bm.

III. Stredné odborné školy

Učiteľská akadémia v Leviciach, 1890 – 1950, 10,20 bm.

Pedagogická škola v Leviciach, 1950 – 1990, 13 bm.

Stredná poľnohospodársko – technická škola v Leviciach, 1948 – 1983, 5 bm.

Stredná odborná škola pre pracujúcich v Leviciach, 1955 – 1989, 10 bm.

Stredná ekonomická škola v Leviciach, 1967 – 1987, 3,60 bm.

V. Učňovské školy

Učňovská škola v Leviciach, 1922 – 1963, 1,10 bm.

Učňovská škola s vyučovacím jazykom maďarským v Leviciach, 1885 – 1937, 0,80 bm.

Štátna učňovská škola v Pukanci, 1885 – 1949, 0,80 bm.

Poľnohospodárska učňovská škola vo Farnej, 1959 – 1960, 0,10 bm.

Poľnohospodárska učňovská škola v Hontianskej Vrbici, 1958 – 1960, 0,10 bm.

Poľnohospodárska učňovská škola na Ladislavovom Dvore, 1959 – 1960, 0,05 bm.
Poľnohospodárska učňovská škola v Lontove, 1958 – 1962, 0,70 bm.

Poľnohospodárska učňovská škola v Šahách, 1950 – 1960, 0,20 bm.

Poľnohospodárska učňovská škola v Šárovciach, 1959 – 1960, 0,05 bm.

Poľnohospodárske odborné učilište v Bielovciach, 1953 – 1966, 8 bm.

Poľnohospodárske odborné učilište v Horných Semerovciach, 1950 – 1969, 4,50 bm.

Poľnohospodárske odborné učilište v Leviciach, 1958 – 1977, 7,20 bm.

Poľnohospodárske odborné učilište v Pukanci, 1958 – 1963, 0,30 bm.

Poľnohospodárske odborné učilište v Tekovských Lužanoch, 1959 – 1966, 1,50 bm.

VI. Základné školy

Národná škola v Bajke, 1946 – 1961, 0,30 bm, I.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Bajke, 1950 – 1955, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola v Bajke, 1961 – 1977, 0,40 bm.

Evanjelická a. v. ľudová škola v Bátovciach, 1875 – 1945 (1951), 1,22 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Bátovciach, (1873) 1924 – 1945, 0,02 bm.

Súkromná ľudová škola v Bátovciach, 1909 – 1911, 0,02 bm.

Štátna meštianska škola v Bátovciach, 1934 – 1944, 0,70 bm.

Národná škola v Beši, 1949 – 1961, 0,17 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Beši, 1928 – 1960 (1961), 0,22 bm.

Základná deväťročná škola v Beši, 1961 – 1972, 0,15 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Beši, 1961 – 1978, 0,26 bm.

Národná škola v Bielovciach, 1945 – 1953, 0,30 bm, I.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Bielovciach, 1918 – 1953, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Bielovciach, 1960 – 1976, 0,60 bm.

Národná škola v Bohuniciach, 1920 – 1960, 1 bm.

Základná deväťročná škola v Bohuniciach, 1961 – 1971, 0,30 bm.

Národná škola v Brhlovciach, 1927 – 1960, 0,70 bm.

Základná deväťročná škola v Brhlovciach, (1954) 1960 – 1964, 0,30 bm.

Národná škola v Čajkove, 1919 – 1960, 1,15 bm.

Národná škola v Čake, 1906 – 1954, 0,65 bm, I.

Národná škola v Čate, 1948 – 1955, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Dobogove, 1934 – 1939, 0,30 bm.

Národná škola v Dolnej Seči, 1946 – 1960, 0,20 bm.

Základná deväťročná škola v Dolnej Seči, 1961 – 1983, 0,45 bm.

Štátna ľudová škola v Dolnom Piali, 1900 – 1939, 1,05 bm.

Národná škola v Domadiciach, (1899) 1919 – 1946, 0,30 bm.

Národná škola v Domaši, 1945 – 1953, 0,20 bm, I.

Štátna ľudová škola v Drženiciach, 1914 – 1945, 0,50 bm.

Základná deväťročná škola v Drženiciach, (1949) 1967 – 1975, 0,30 bm.

Národná škola vo Farnej, 1945 – 1953, 0,22 bm, I.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Farnej, 1924 – 1952, 0,16 bm, I.

Štátna ľudová škola v Géni, 1935 – 1938, 0,02 bm.

Štátna ľudová škola v Gondove, 1905 – 1945, 0,80 bm.

Národná škola v Hokovciach, 1945 – 1961, 0,36 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Hokovciach, 1950 – 1961, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola v Hokovciach, 1961 – 1979, 0,50 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Hokovciach, 1961 – 1976, 0,06 bm.

Národná škola v Hontianskej Vrbici, 1945 – 1954, 0,28 bm, I.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Hontianskej Vrbici, 1950 – 1960, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Hontianskej Vrbici, 1960 – 1972, 0,10 bm.

Štátna ľudová škola v Hornej Seči, 1907 – 1948, 0,53 bm.

Základná deväťročná škola v Hornej Seči, 1960 – 1978, 0,08 bm.

Národná škola v Horných Semerovciach, 1945 – 1961, 0,32 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Horných Semerovciach, 1950 – 1961, 0,24 bm.

Základná deväťročná škola v Horných Semerovciach, 1961 – 1976, 0,60 bm.

Štátna ľudová škola v Hornom Prandorfe, 1919 – 1945, 0,30 bm.

Štátna ľudová škola v Horných Turovciach, 1925 – 1945, 0,10 bm.

Národná škola v Horši, 1919 – 1955, 0,92 bm.

Národná škola v Hrkovciach, 1946 – 1961, 0,15 bm.

Základná deväťročná škola v Hrkovciach, 1961 – 1976, 0,20 bm.

Národná škola v Hronských Kľačanoch, 1945 – 1952, 0,11 bm.

Štátna ľudová škola v Hronských Kosihách, 1898 – 1945, 1,35 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Hulvinkách, 1945 – 1953, 0,30 bm, I.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Ipeľskom Sokolci, (1926) 1931 – 1953, 0,17 bm, I.

Národná škola v Ipeľskom Sokolci, 1945 – 1953, 0,25 bm, I.

Osemročná stredná škola v Ipeľskom Sokolci, 1953 – 1960, 0,16 bm.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Ipeľskom Sokolci, 1953-1960, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Ipeľskom Sokolci, (1957) 1960 – 1970, 0,20 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Ipeľskom Sokolci, 1960 – 1976, 0,80 bm.

Národná škola v Jesenskom Údolí, 1924 – 1960, 0,55 bm.

Základná deväťročná škola v Jesenskom Údolí, 1960 – 1964, 0,20 bm.

Národná škola v Jure nad Hronom, 1934 – 1953, 0,30 bm, I.

Národná škola v Kalnej, 1931 – 1960, 0,64 bm.

Štátna ľudová škola v Kalnej, 1914 – 1945, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola v Kalnej nad Hronom, 1960 – 1984, 1 bm.

Štátna ľudová škola v Kmeťovciach, 1940 – 1948, 0,10 bm.

Stredná škola v Kozárovciach, 1902 – 1949, 0,11 bm.

Osemročná stredná škola v Kozárovciach, 1951 – 1954, 0,30 bm.

Národná škola v Kubáňove, 1945 – 1960, 0,35 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kubáňove, 1939 – 1960, 0,15 bm, I.

Základná deväťročná škola v Kubáňove, 1960 – 1965, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kubáňove, 1960 – 1977, 0,10 bm.

Národná škola v Kukučínove, 1935 – 1953, 0,12 bm, I.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kukučínove, 1926 – 1959, 0,25 bm, I.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kukučínove, 1960 – 1977, 0,18 bm.

Národná škola v Kuraľanoch, 1904 – 1953, 2,30 bm, I.

Osemročná stredná škola v Kuraľanoch, 1953 – 1960, 0,22 bm.

Základná deväťročná škola v Kuraľanoch, 1960 – 1967, 0,19 bm.

Národná škola v Kvetnej, 1946 – 1953, 0,15 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Lekýri, 1898 – 1945, 0,50 bm, I.

Ústav milosrdných sestier v Leviciach, 1893 – 1944, 1,80 bm.

Štátna meštianska škola v Leviciach, 1923 – 1948, 2 bm.

Rímskokatolícka chlapčenská škola v Leviciach, 1892 – 1944, 1,30 bm.

Židovská škola v Leviciach, 1895 – 1939, 0,15 bm.

Štátna ľudová škola s vyučovacím jazykom maďarským v Leviciach, (1912) 1940 – 1944, 0,05 bm.

Štátna ľudová škola v Leviciach, 1920 – 1938, 0,40 bm.

Prvá národná škola v Leviciach, 1945 – 1953, 0,30 bm.

Druhá národná škola v Leviciach, 1945 – 1953, 0,80 bm.

Prvá stredná škola v Leviciach, 1948 – 1950, 0,20 bm.

Národná škola pri Pedagogickej škole v Leviciach, 1953 – 1961, 0,20 bm.

Štátna ľudová škola v Loku, 1932 – 1938, 0,06 bm.

Národná škola v Lontove, 1945 – 1953, 0,40 bm, I.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Lontove, 1914 – 1954, 0,30 bm, I.

Štátna ľudová škole v Lule, 1919 – 1945, 0,20 bm.

Národná škola v Málaši, 1935 – 1953, 0,50 bm, I.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Málaši, 1950 – 1960, 0,11 bm, I.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Málaši, 1961 – 1977, 0,06 bm.

Národná škola v Malých Kozmálovciach, 1946-1960, 0,20 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Malých Kozmálovciach, 1934 – 1955, 0,07 bm.

Základná deväťročná škola v Malých Kozmálovciach, (1957) 1961 – 1981, 0,20 bm.

Národná škola v Malých Ludinciach, 1945 – 1954, 0,28 bm, I.

Štátna ľudová škola v Malom Kiari, 1923 – 1938, 0,05 bm.

Národná škola v Medveckom, 1930 – 1955, 0,40 bm, I.

Národná škola v Mikule, 1866 – 1952, 0,40 bm, I.

Národná škola v Mochovciach, 1947 – 1960 0,05 bm.

Základná deväťročná škola v Mochovciach, 1962 – 1981, 0,05 bm.

Stredná škola v Mýtnych Ludanoch, 1949 – 1951, 0,05 bm.

Štátna ľudová škola v Nadošanoch, 1912 – 1944, 0,30 bm.

Národná škola v Nýrovciach, 1816 – 1953, 0,60 bm, I.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Nýrovciach, 1950 – 1961, 0,21 bm, I.

Základná deväťročná škola v Nýrovciach, 1961 – 1977, 0,40 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Ondrejovciach, 1888 – 1942, 0,30 bm.

Národná škola v Ondrejovciach, 1931 – 1961, 0,50 bm, I.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Ondrejovciach, 1951 – 1960, 0,05 bm.

Základná deväťročná škola v Ondrejovciach, 1962 – 1984, 0,18 bm.

Národná škola v Pastovciach, 1945 – 1953, 0,40 bm, I.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Pastovciach, 1950 – 1954, 0,12 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Pečeniciach, 1898 – 1945, 0,30 bm.

Národná škola v Plavých Vozokanoch, 1875 – 1953, 0,90 bm, I.

Štátna ľudová škola v Podlužanoch, 1897 – 1945, 0,80 bm.

Stredná škola v Pohronskom Ruskove, 1926 – 1952, 0,48 bm, I.

Stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Pohronskom Ruskove, 1951 – 1955, 0,15 bm, I.

Štátna ľudová škola v Pukanci, 1887 – 1944 (1950), 1,30 bm.

Štátna ľudová škola dievčenská v Pukanci, 1887 – 1899, 0,10 bm.

Štátna ľudová škola evanjelická v Pukanci, 1914 – 1944, 0,10 bm.

Štátna ľudová škola v Pukanci – Majeroch, 1929 – 1945, 0,10 bm.

Národná škola v Pukanci – Uhliskách, 1921 – 1950, 0,45 bm.

Štátna meštianska škola v Pukanci, 1922 – 1945, 0,60 bm.

Národná škola v Rybníku, 1898 – 1953, 1,40 bm.

Osemročná stredná škola v Rybníku, 1953 – 1960 (1964), 0,17 bm.

Základná deväťročná škola v Rybníku, 1961 – 1981, 0,70 bm.

Národná škola v Santovke, 1924 – 1954, 0,31 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Sikenici, 1960 – 1972, 0,06 bm.

Národná škola v Starom Tekove, 1898 – 1953, 1,50 bm.

Osemročná stredná škola v Starom Tekove, 1953 – 1960, 0,63 bm.

Základná deväťročná škola v Starom Tekove, (1956) 1961 – 1990, 2,50 bm.

Národná škola vo Svodove, 1839 – 1953, 0,80 bm, I.

Národná škola v Šahách, 1928 – 1953, 0,40 bm.

Stredná škola v Šahách, 1944 – 1953, 0,35 bm.

Židovská škola v Šahách, 1875 – 1937, 0,20 bm.

Základná deväťročná škola v Šahách, 1965 – 1981, 0,40 bm.

Národná škola v Šalove, 1945 – 1955, 0,35 bm, I.

Národná škola v Šandorhalme, 1946 – 1960 (1963), 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Šandorhalme, 1960 – 1977, 0,13 bm.

Národná škola v Šarovciach, 1927 – 1951, 0,60 bm, I.

Národná škola v Tekovskej Novej Vsi, 1920 – 1953, 0,52 bm.

Národná škola v Tekovských Lužanoch, 1920 – 1953, 0,55 bm.

Stredná škola v Tekovských Lužanoch, 1949 – 1953, 0,22 bm, I.

Osemročná stredná škola v Tekovských Lužanoch, 1953 – 1961, 0,45 bm.

Základná deväťročná škola v Tekovských Lužanoch, 1961 – 1967, 0,33 bm.

Štátna meštianska škola v Tekovských Lužanoch, 1946 – 1952, 0,20 bm.

Národná škola maďarská v Tekovských Lužanoch, 1944 – 1958, 0,10 bm.

Národná škola v Tekovskom Hrádku, 1946 – 1954, 0,28 bm, I.

Základná deväťročná škola v Tešmaku, (1958)1960 – 1980, 0,40 bm.

Štátna ľudová škola v Tlmačoch, 1920 – 1945, 0,42 bm.

Národná škola v Trhyni, 1947 – 1952, 0,20 bm, I.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Trhyni, 1951 – 1960, 0,05 bm.

Národná škola v Turej, 1945 – 1952, 0,12 bm, I.

Národná škola s vzučovacím jazykom maďarským v Turej, 1950 – 1953, 0,11 bm, I.

Štátna ľudová škola vo Veľkých Kozmálovciach, 1919 – 1945, 0,65 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkých Ludinciach, 1950 – 1953, 0,30 bm, I.

Židovská škola vo Veľkých Šarluhách, 1925 – 1940, 0,10 bm.

Národná škola vo Veľkom Peseku, 1947 – 1953, 0,30 bm, I.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkom Peseku, 1950 – 1953, 0,08 bm.

Ľudová reformovanej cirkvi škola v Hronských Vozokanoch, 1831 – 1944, 0,70 bm, I.

Národná škola vo Vyškovciach – Novom majeri, 1948 – 1961, 0,06 bm.

Základná deväťročná škola vo Vyškovciach – Novom majeri, 1961 – 1963, 0,02 bm.

Štátna ľudová škola v Zajačej Doline, 1932 – 1939, 0,02 bm.

Národná škola v Zbrojníkoch, 1945 – 1961, 0,14 bm, I.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Zbrojníkoch, 1950 – 1961, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Zbrojníkoch, 1961 – 1978, 0,35 bm.

Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Zbrojníkoch, 1962 – 1972, 0,21 bm.

Stredná škola v Želiezovciach, 1935 – 1953, 0,80 bm, I.

Národná škola v Želiezovciach – Veľkom Dvore, 1928 – 1953, 0,80 bm, I.

Štátna ľudová škola v Žemberovciach, 1924 – 1953, 0,82 bm.

Národná škola v Žemliaroch, 1945 – 1953, 0,40 bm, I.

VIII. Iné školy a školské zariadenia

Domov mládeže v Leviciach, 1947 – 1951, 0,10 bm.

Materská škola v Bohuniciach, 1950 – 1952, 0,10 bm.

Materská škola v Malých Kozmálovciach, 1948 – 1991, 1,04 bm.

Materská škola v Starom Tekove, 1949 – 1950, 0,01 bm.

Osobitná materská škola internátna v Bielovciach, 1971 – 1994, 5 bm.

Okresné pedagogické stredisko v Leviciach, 1972 – 1983, 0,15 bm.

IX. Školské správy

Školský inšpektorát v Leviciach, 1914 – 1946, 11,80 bm.

Školský inšpektorát v Šahách, 1884 – 1933, 0,96 bm.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A  SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 1. Nemocnice

Štátna nemocnica v Leviciach, 1882 – 1948, 3,60 bm.

Krajinská nemocnica v Šahách, 1931, 0,01 bm.

Nemocnica s poliklinikou v Želiezovciach, 1952 – 1986, 2,50 bm.

I. 3. Okresné ústavy národného zdravia

Okresný ústav národného zdravia v Leviciach, 1949 – 1960, 3,80 bm.

Okresný ústav národného zdravia v Šahách, 1946 – 1960 (1962), 2,70 bm.

I. 5. Okresné hygienicko – epidemiologické stanice

Okresná hygienicko – epidemiologická stanica v Leviciach, 1975 – 1990, 8 bm.

I. 11. Iné zdravotnícke zariadenia

Okresné veterinárne zariadenie v Leviciach, 1952 – 1988, 3,50 bm.

Ošetrovňa TBC v Leviciach, 1917 – 1925, 0,02 bm.

II. 1. Nemocenské a sociálne poistenie

Okresná správa nemocenského poistenia v Leviciach, 1968 – 1984, 1,60 bm.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Okresná starostlivosť o mládež v Leviciach, 1945 – 1949, 1,20 bm, I.

Okresná starostlivosť o mládež v Šahách, 1946 – 1951, 2 bm.

Okresný ústav sociálnych služieb v Leviciach, 1974 – 1991, 5,30 bm.

K. NÁBOŽENSKÉ ORGANIZÁCIE

VIII. Rehole, rády, kongregácie, združenia

Ženská kongregácia Panny Márie v Leviciach, 1910 – 1944, 0,02 bm.

M. RODINY A OSOBY

I. Rodiny

Fej, Barth a Murányi z Levíc a Lontova, (1339) 1754 – 1937, 0,20 bm.

Medvecký z Levíc, 1887 – 1896, 0,01 bm.

Prandorfi z Devičian, 1726 – 1882, 0,01 bm, I.

Veress z Málaša, 1829 – 1956, 0,50 bm.

II. Osobné fondy

Eugen Kriek, Levice, 1887 – 1942, 0,20 bm.

Ján Stampay, 1862 – 1955, 0,10 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

I. Cechy

Cech čižmárov v Bátovciach, 1694 – 1931, 0,20 bm, I.

Cech garbiarov v Bátovciach, 1613 – 1914, 0,05 bm, I.

Cech krajčírov v Bátovciach, 1872, 0,01 bm, I.

Cech kováčov, remenárov a sedlárov v Bátovciach, 1787 – 1859 (1879), 0,01 bm, I.

Cech ševcov v Bátovciach, 1611 – 1855, 0,03 bm, I.

Cech čižmárov v Leviciach, (1694) 1697 – 1939, 0,30 bm, I.

Cech debnárov, kolárov a kováčov v Leviciach, 1730 – 1891, 0,10 bm.

Cech halenárov v Leviciach, 1801 – 1885, 0,01 bm, I.

Cech krajčírov v Leviciach, 1784 – 1852, 0,01 bm, I.

Cech mäsiarov v Leviciach, 1850, 0,01 bm, I.

Cech mlynárov v Leviciach a v Novom Tekove, (1850) 1628-1903, 0,15 bm.

Cech murárov a tesárov v Leviciach, 1847 – 1851, 0,01 bm, I.

Cech obuvníkov v Leviciach, 1788 – 1931, 0,06 bm, I.

Cech remenárov, povrazníkov a sedlárov v Leviciach, 1736 – 1874, 0,02 bm, I.

Cech stolárov a sklenárov v Leviciach, 1773 – 1878, 0,03 bm.

Cech tkáčov v Leviciach, 1818 – 1884, 0,01 bm, I.

Cech zámočníkov v Leviciach, 1851, 0,01 bm.

Cech čižmárov v Pukanci, 1660 – 1943, 0,20 bm, I.

Cech debnárov v Pukanci, 1636 – 1852, 0,05 bm, I.

Cech debnárov, kolárov a kováčov v Pukanci, 1802 – 1853, 0,02 bm, I.

Cech garbiarov v Pukanci, 1848 – 1853, 0,01 bm, I.

Cech murárov v Pukanci, 1815 – 1873, 0,02 bm, I.

Cech stolárov a zámočníkov v Pukanci, 1803 – 1871, 0,01 bm, I.

Cech tkáčov v Pukanci, 1862 – 1871, 0,01 bm, I.

II. Živnostenské spoločenstvá

Živnostenské spoločenstvo v Leviciach I, 1886 – 1925, 2,50 bm.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Leviciach, 1927 – 1950, 5,50 bm, I.

Odborné spoločenstvo hostinských a výčapníkov v Leviciach, 1936 – 1947, 1,20 bm,I.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Želiezovciach, 1925 – 1949, 6 bm, I, K.

III. Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá

Pasienkové spoločenstvo v Leviciach, 1864 – 1930, 0,05 bm.

Urbárske spoločenstvo v Bátovciach, 1941 – 1952, 0,12 bm, I.

Viničná obec v Pečeniciach, 1828 – 1922, 0,05 bm.

IV. Spolky

Dobrovoľný hasičský zbor v Bátovciach, 1927 – 1934, 0,02 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor v Dolnom Almáši, 1923 – 1940, 0,01 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor v Horši, 1938 – 1948, 0,01 bm.

Hornouhorský vzdelávací spolok v Leviciach /FEMKE/, 1894 – 1918, 0,02 bm.

Levický spevokol, 1885 – 1938, 0,05 bm.

Okresná hasičská jednota v Leviciach, 1945 – 1952, 0,70 bm.

Okresná hasičská jednota v Šahách, 1947 – 1952, 0,40 bm.

Okresná hasičská jednota v Želiezovciach, 1946 – 1949, 0,03 bm.

Remeselnícky čitateľský spolok v Leviciach, 1935 – 1940, 0,01 bm.

Slavoj, telovýchovná jednota v Pohronskom Ruskove, 1967 – 1969, 0,10 bm.

Slovan, telovýchovná jednota v Leviciach, 1962 – 1963, 0,10 bm.

Spolok Kasíno v Leviciach, 1864 – 1944, 0,40 bm.

Spolok mládeže v Leviciach, 1901 – 1911, 0,01 bm.

Športový klub Juventus v Leviciach, 1934 – 1940, 0,04 bm.

Zbor Slovenskej ligy v Leviciach, 1925 – 1947, 0,60 bm, I.

Zbor Slovenskej ligy v Málaši, 1935 – 1936, 0,10 bm, I.

V. Záujmové organizácie

Verejný požiarny útvar v Leviciach, 1936 – 1973, 1,70 bm.

Obchodný spolok v Leviciach, 1904 – 1944, 0,10 bm.

Pohrebný spolok v Leviciach, 1940 – 1949, 0,08 bm.

Spolok pre podporu maďarského divadla v Leviciach, 1926 – 1928, 0,01 bm.

Miestna a okresná skupina Krajinského zväzu vojnových invalidov, vdov a sirôt v Leviciach, 1944 – 1945, 0,01 bm.

O. ZBIERKY

IV. Mapy, plány a technická dokumentácia

Zbierka máp a plánov, 1703 – 1990, 1 bm.

VII. 1. Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

Zbierka fotografií a negatívov, 1960 – 1980, 2,10

Chcete originálny darček pre vašich blízkych (alebo pre seba?:)) unikátna publikácia AKO SI ZOSTAVIŤ RODOKMEŇ vám pomôže odhaliť históriu vášho rodu. Objednajte si ju pod stromček za zvýhodnenú cenu s venovaním od autorov. Stačí kliknúť sem!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *