Štátny okresný archív vo Svidníku

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/2, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

427 – ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV VO SVIDNÍKU

Partizánska 625/12

089 17 Svidník

Telefón: 0937/752 23 02

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad vo Svidníku I., (1899) 1923 – 1944 (1949), 0,80 bm.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Stropkove, 1945 – 1960, 35,90 bm.

Okresný národný výbor vo Svidníku I., (1941) 1945 – 1960 (1962), 40,40 bm.

Okresný národný výbor vo Svidníku II., 1968 – 1990 (1991), 305,40 bm.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Okresná poľnohospodárska správa vo Svidníku, 1953 – 1989, 18,40 bm.

Okresná správa ciest vo Svidníku, 1968 – 1987, 2,30 bm.

Okresná správa cestovného ruchu vo Svidníku, (1977) 1992, 1,50 bm.

Okresná veterinárna správa vo Svidníku, 1968 – 1990, 3,20 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Stropkove, (1941 – 1944) 1946 -1949, 0,10 bm.

Okresný úrad ochrany práce vo Svidníku, (1942 – 1944), 1946 -1949, 0,10 bm.

XXII. 4. Okresné kontrolné a štatistické orgány v rokoch 1945 – 1990

Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu vo Svidníku, 1950 – 1990, 12,10 bm.

XXIII. 1. Okresné úrady od roku 1991

Okresný úrad vo Svidníku II., (1990) 1991-1995, 2,30 bm.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Obvodný notársky úrad v Hrabovčíku, 1914 – 1944, 0,20 bm, I.
Obvodný notársky úrad v Ladomirovej, (1877) 1914 – 1944, 0,90 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Okrúhlom, 1907 – 1944 (1948), 1,10 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Stropkove, (1902), 1918 – 1944, (1946), 0,90 bm.

Obvodný notársky úrad vo Vyšnom Orlíku, 1907 – 1944, (1950), 0,20 bm, I.

XXIV. 5. Iné miestne úrady do roku 1945

Obecný úrad vo Fijaši, 1937 – 1942, 0,10 bm.

Obecný úrad v Ruskom Kručove, 1937 – 1941, 0,10 bm.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Stropkove, (1937) 1945 – 1990 (1992), 28,40 bm.

Mestský národný výbor vo Svidníku, 1948 – 1990, 24,90 bm.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bukovciach, 1969 – 1971, 0,40 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Cernine, 1969 – 1971, 0,10 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Havaji, 1969 – 1971, 0,70 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hrabovčíku, (1942) 1945 – 1949, 0,30 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kapišovej, 1945 – 1949, 0,90 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kolbovciach, 1969 – 1971, 0,10 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Krajnej Poľane, 1945 – 1950 (1951), 1,20 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Krajnej Poľane, 1969 – 1971, 0,20 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kružľovej, 1969 – 1971, 0,10 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Ladomirovej, 1945 – 1950, 1,10 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Ladomirovej, 1969 – 1971, 0,40 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Nižnej Olšave, 1969 – 1971 (1972), 0,10 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Nižnej Olšave, (1935) 1945 – 1950, 0,80 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Nižnom Mirošove, 1969 – 1971, 0,20 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Okrúhlom, 1945 – 1950, 1,40 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Okrúhlom, (1965) 1969 – 1971, 0,20 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Stropkove, 1944 – 1950 (1954), 4,30 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Stropkove – vidiek, 1969 – 1971, 0,60 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Svidníku, 1945 – 1950 (1954), 1,30 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Svidníku – vidiek, 1969 – 1971, 0,20 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkých Bukovciach, 1945 – 1950, 0,50 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Vyšnom Orlíku, 1945 – 1950, 0,80 bm.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestny národný výbor v Bani, 1959 – 1990, 1,70 bm.

Miestny národný výbor v Belejovciach, 1950 – 1990 (1992), 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Beňadikovciach, 1947 – 1990, 2,40 bm.

Miestny národný výbor v Bodružali, 1945 – 1990, 3,60 bm.

Miestny národný výbor v Breznici, 1945 – 1990, 4 bm.

Miestny národný výbor v Brezničke, 1947 – 1990, 3 bm.

Miestny národný výbor v Brusnici, 1945 – 1990, 2,20 bm.

Miestny národný výbor v Bukovciach, 1945 – 1990, 3,90 bm.

Miestny národný výbor v Bystrej, (1909) 1949 – 1990, 2,60 bm.

Miestny národný výbor v Bžanoch, 1954 – 1990 (1992), 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Cernine, 1950 – 1990 (1992), 3,40 bm.

Miestny národný výbor v Cigle, 1950 – 1990 (1993), 1,60 bm.

Miestny národný výbor v Dlhoni, 1950 – 1990 (1992), 1,30 bm.

Miestny národný výbor v Dobroslave, 1955 – 1990, 1 bm.

Miestny národný výbor v Driečnej, 1961 – 1964, 0,10 bm.

Miestny národný výbor v Dubovej, 1950 – 1990, 1,90 bm.

Miestny národný výbor v Dupline, 1950 – 1990, 3 bm.

Miestny národný výbor vo Fijaši, 1946 – 1990, 1,50 bm.

Miestny národný výbor v Gribove, 1946 – 1990, 1,90 bm.

Miestny národný výbor v Havaji, 1952 – 1990, 5 bm, I.

Miestny národný výbor v Havranci, 1950 – 1990, 1,20 bm.

Miestny národný výbor v Hrabovčíku, 1950 – 1990, 2,10 bm.

Miestny národný výbor v Hunkovciach, 1949 – 1990, 2,90 bm.

Miestny národný výbor v Chotči, 1946 – 1990, 3,50 bm.

Miestny národný výbor v Jakušovciach, 1950 – 1990 (1993), 1,50 bm.

Miestny národný výbor v Jurkovej Voli, 1947 – 1990, 2,70 bm.

Miestny národný výbor v Kapišovej, 1953 – 1990, 4,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Kečkovciach, 1947 – 1990, 3 bm.

Miestny národný výbor v Kolbovciach, 1945 – 1990, 1,70 bm.

Miestny národný výbor v Korejovciach, 1950 – 1990 (1992), 2,30 bm.

Miestny národný výbor v Korunkovej, 1947 – 1990, 1,50 bm.

Miestny národný výbor v Kožuchovciach, 1953 – 1990, 1,80 bm.

Miestny národný výbor v Krajnej Bystrej, 1948 – 1990, 2 bm.

Miestny národný výbor v Krajnej Poľane, 1950 – 1990, 3,30 bm.

Miestny národný výbor v Krajnej Porúbke, 1949 – 1990 (1992), 2 bm.

Miestny národný výbor v Krajnom Čiernom, 1949 – 1990 (1994), 2 bm.

Miestny národný výbor v Krišľovciach, 1945 – 1990 (1993), 1,10 bm.

Miestny národný výbor v Krušinci, 1950 – 1990, 0,80 bm.

Miestny národný výbor v Kružľovej, 1950 – 1990, 2,60 bm.

Miestny národný výbor v Kurimke, 1947 – 1990 (1991), 2 bm.

Miestny národný výbor v Ladomirovej, (1934 – 1944) 1948 – 1990, 5 bm.

Miestny národný výbor v Lomnom, 1945 – 1990, 2,60 bm.

Miestny národný výbor v Makovciach, 1950 – 1990, 2 bm.

Miestny národný výbor v Malej Poľane, 1959 – 1990, 2,20 bm.

Miestny národný výbor v Matovciach, (1925) 1946 – 1990, 2,20 bm.

Miestny národný výbor v Medvedí (Medvedzí), 1950 – 1990, 2,80 bm.

Miestny národný výbor v Mestisku, 1951 – 1990, 3,10 bm.

Miestny národný výbor v Mikovej, 1957 – 1990, 2,30 bm.

Miestny národný výbor v Miňovciach, (1941) 1945 – 1990, 3,10 bm.

Miestny národný výbor v Miroli, 1950 – 1990, 1,80 bm.

Miestny národný výbor v Mlynárovciach, 1953 – 1990, 2,40 bm.

Miestny národný výbor v Mrázovciach, (1941) 1948 – 1990, 1,60 bm.

Miestny národný výbor v Nižnej Jedľovej, 1950 – 1990, 1,70 bm.

Miestny národný výbor v Nižnej Olšave, 1946 – 1990, 2,50 bm.

Miestny národný výbor v Nižnej Pisanej, 1949 – 1990, 2,10 bm.

Miestny národný výbor v Nižnom Komárniku, (1938) 1950 – 1990 (1996), 3,40 bm.

Miestny národný výbor v Nižnom Mirošove, 1945 – 1990, 4,10 bm.

Miestny národný výbor v Nižnom Orlíku, 1953 – 1990, 2,90 bm.

Miestny národný výbor v Novej Polianke, 1950 – 1990, 1,40 bm.

Miestny národný výbor v Okrúhlom, (1942) 1946 – 1990 (1993), 3,20 bm.

Miestny národný výbor v Oľšavke, 1946 – 1990, 2,40 bm.

Miestny národný výbor v Potokoch, 1950 – 1990, 1,90 bm.

Miestny národný výbor v Príkrej, 1950 – 1990 (1994), 2,50 bm.

Miestny národný výbor v Pstrinej, 1953 – 1990, 1,10 bm.

Miestny národný výbor v Radome, 1947 – 1990, 3 bm.

Miestny národný výbor v Rakovčíku, 1950 – 1990, 1,90 bm.

Miestny národný výbor v Rovnom, 1956 – 1990, 2,50 bm.

Miestny národný výbor v Rostokoch, 1945 – 1990, 1,50 bm.

Miestny národný výbor v Ruskom Kručove, (1938) 1946 – 1990 (1993), 2,30 bm.

Miestny národný výbor v Soboši, 1952 – 1990, 1,30 bm.

Miestny národný výbor v Solníku, 1946 – 1990 (1993), 1,30 bm.

Miestny národný výbor v Staškovciach, 1950 – 1990, 1,50 bm.

Miestny národný výbor v Stročíne, 1948 – 1990 (1994), 2,80 bm.

Miestny národný výbor v Suchej, 1953 – 1964 (1966), 0,10 bm.

Miestny národný výbor v Svidničke, 1947 – 1990 (1992), 2,80 bm.

Miestny národný výbor v Šandali, 1946 – 1990, 3,20 bm.

Miestny národný výbor v Šapinci, (1942) 1946 – 1959, 0,10 bm.

Miestny národný výbor v Šarbove, 1950 – 1990 (1992), 1,80 bm.

Miestny národný výbor v Šarišskom Štiavniku, 1946 – 1990, 3 bm.

Miestny národný výbor v Šemetkovciach, 1950 – 1990 (1992), 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Štefurove, (1927) 1945 – 1990, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Tisinci, 1951 – 1990, 2,70 bm.

Miestny národný výbor v Tokajíku, 1945 – 1990, 2,50 bm.

Miestny národný výbor v Turanoch nad Ondavou, 1945 – 1990 (1992), 1,70 bm.

Miestny národný výbor vo Vagrinci, 1946 – 1990, 1,70 bm.

Miestny národný výbor vo Valkove, 1950 – 1965, 1,60 bm.

Miestny národný výbor vo Vaľkovciach, 1947 – 1990, 1,80 bm.

Miestny národný výbor vo Vápeníku, 1951 – 1990 (1993), 1,10 bm.

Miestny národný výbor vo Varechovciach, 1952 – 1990, 1,40 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkrope, 1946 – 1990, 2,30 bm.

Miestny národný výbor vo Vislave, 1946 – 1990 (1994), 2 bm.

Miestny národný výbor vo Vladiči, 1960 – 1990, 1,60 bm.

Miestny národný výbor vo Vojtovciach, 1947 – 1990 (1992), 0,50 bm.

Miestny národný výbor vo Vyškovciach, 1946 – 1990, 2,10 bm.

Miestny národný výbor vo Vyšnej Jedľovej, 1949 – 1990 (1993), 2,30 bm.

Miestny národný výbor vo Vyšnej Olšave, 1945 – 1990, 3,40 bm.

Miestny národný výbor vo Vyšnej Pisanej, 1945 – 1990 (1993), 3,70 bm.

Miestny národný výbor vo Vyšnom Hrabovci, 1946 – 1990 (1992), 0,20 bm.

Miestny národný výbor vo Vyšnom Mirošove, 1955 – 1990, 2,20 bm.

Miestny národný výbor vo Vyšnom Komárniku, 1951 – 1990, 2,50 bm.

Miestny národný výbor vo Vyšnom Orlíku, 1950 – 1990, 2,10 bm.

XXVI. 1. Miestne úrady štátnej správy od roku 1991

Obvodný úrad vo Svidníku, 1990 – 1996, 0,10 bm.

Obecný úrad v Cernine, 1991 – 1992, 0,10 bm.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Úrad ochrany mládeže v Stropkove, 1953 – 1954, 0,30 bm.

IV. 10. Advokátske poradne od roku 1872

Advokátska poradňa v Bardejove, 1960 – 1969, 0,80 bm.

Advokátska poradňa vo Svidníku, 1951 – 1990, 5,90 bm.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Stropkove, 1949 – 1960, 1,70 bm.

Okresná prokuratúra vo Svidníku I., 1949 – 1960, 1,80 bm.

Okresná prokuratúra vo Svidníku II., 1969 – 1977, 0,60 bm.

D. FINANČNÍCTVO

I. Banky

Štátna banka československá, pobočka vo Svidníku, (1968) 1975 – 1989, 4,50 bm.

II. Sporiteľne

Roľnícka vzájomná pokladnica, družstvo s. o. r. vo Svidníku, 1938 – 1954, 0,10 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

IV. 6. Drevospracujúci priemysel

Piloimpregna, n. p. Košice, závod Krajná Poľana, (1947) 1957 – 1974, 0,10 bm.

V. 3. Štátne majetky

Štátny majetok, š. p. v Nižnom Orlíku, 1962 – 1987, 0,30 bm.

Štátny majetok, š. p. v Staškovciach, (1965) 1971 – 1996, 12,10 bm.

V. 4. Poľnohospodárske nákupné a zásobovacie podniky

Poľnohospodársky nákupný a zásobovací podnik, n. p., Košice, odštepný závod Svidník, 1972 – 1981, 1,10 bm.

V. 8. Iné poľnohospodárske podniky

Agrostav, spoločný podnik v Stropkove, 1961 – 1991, 10 bm.

Strojová a traktorová stanica n. p. v Stropkove, 1960 – 1972, 0,10 bm.

XII. 1. Služby

Okresný stavebný podnik vo Svidníku, 1968 – 1992, 27,60 bm.

Okresný podnik komunálnych služieb vo Svidníku, 1968 – 1992, 10,20 bm.

Reštaurácie, okresný podnik vo Svidníku, (1956) 1968 – 1992, 9,80 bm.

Technické služby mesta Svidník, 1969 – 1983, 0,60 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

I. Úverové družstvá

Úverové družstvo, s. o. r. vo Vyšnom Mirošove, 1942 – 1950, 0,20 bm.

II. Spotrebné družstvá

Jednota, ľudové spotrebné družstvo vo Svidníku, (1966) 1969 – 1987, 14,20 bm.

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo v Beňadikovciach, 1960 – 1964, 0,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo „Makovica“ v Cernine, 1971 – 1989 (1991), 10,40 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Cigle, 1955 – 1972, 0,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dobroslave, 1959 – 1975, 0,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo „Dubovianka“ v Dubovej, 1951 – 1976, 1 bm.

Jednotné roľnícke družstvo „Duklianskych hrdinov“ v Kapišovej, 1955 -1978, 4,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kečkovciach, 1953 – 1961, 0,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo „Verchovina“ v Kružľovej, 1971 -1981, 0,90 bm.

Jednotné roľnícke družstvo „Družba“ v Ladomirovej, 1976 – 1987, 0,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nižnej Pisanej, 1959 – 1964, 0,40 bm.

Jednotné roľnícke družstvo “Tokajík” v Nižnej Olšave, 1957 -1975, 2,60 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nižnom Mirošove, 1949 – 1966 (1970), 0,80 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Stročíne, 1951 – 1952, 0,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo „Ondava ČSSP“ v Stropkove, 1960 -1990, 0,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo „Radomka“ v Šarišskom Štiavniku, 1959 – 1990 (1993), 32,30 bm.

Jednotné roľnícke družstvo „Pobeda“ vo Vyšnom Mirošove, 1953 – 1990 (1993), 23,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vyšnom Orlíku, 1950 – 1953, 0,10 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Stropkove, 1949 – 1954, 0,10 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska vo Svidníku I., 1951 – 1960, 0,40 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska vo Svidníku II., (1950) 1968 – 1990, 95,40 bm.

Okresné združenie Strany zelených na Slovensku vo Svidníku, 1989, 1990, 1993, 0,30 bm.

III. Zväzy

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov vo Svidníku, (1942) 1946 – 1951, 1,10 bm.

IV. Odborové hnutie

Okresná odborová rada vo Svidníku, (1955) 1976 – 1989, 3,60 bm.

Základná organizácia Revolučného odborového hnutia pri Mestskom národnom výbore v Stropkove, 1961 – 1987, 0,10 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Stropkove, 1948 -1959, 1,90 bm.

Okresný výbor Slovenského národného frontu vo Svidníku, 1945 – 1959, 1,40 bm.

Okresný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky vo Svidníku, 1968 – 1990 (1991), 6,70 bm.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Okresná organizácia Živeny – Československého zväzu žien vo Svidníku, 1948 – 1951, 0,10 bm.

Okresný výbor Československého Červeného kríža vo Svidníku, 1968 – 1988, 3,20 bm.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Stropkove, 1954 – 1959 (1967), 0,10 bm.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany vo Svidníku, 1950 – 1959 (1967), 0,10 bm.

Okresný výbor Československého zväzu telesnej výchovy vo Svidníku, 1968 – 1988 (1991), 3,30 bm.

Okresný výbor Kultúrneho zväzu ukrajinských pracujúcich vo Svidníku, 1968 – 1988, 2,40 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny vo Svidníku, 1979 – 1987, 0,10 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Svidníku, 1968 – 1989, 2,30 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien vo Svidníku, 1968 – 1990, 4 bm.

Okresný výbor Socialistickej akadémie vo Svidníku, 1969 – 1990 (1993), 2,10 bm.

Okresný výbor Socialistického zväzu mládeže vo Svidníku, 1968 – 1989 (1990), 6,70 bm.

Okresný výbor Zväzu Cigánov – Rómov na Slovensku vo Svidníku, 1969 – 1973, 0,30 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Stropkove, 1954 – 1960, 0,60 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva vo Svidníku I., 1950 – 1960, 0,30 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva vo Svidníku II., 1969 – 1989 (1990), 1,80 bm.

Okresný výbor Zväzu požiarnej ochrany SSR vo Svidníku, 1967 -1968 (1991), 5,70 bm.

Okresný výbor Zväzu pre spoluprácu s armádou (ZVÄZARM) vo Svidníku, 1968 – 1990, 6,80 bm.

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Bani, 1981 – 1991, 0,10 bm.

Základná organizácia Zväzu invalidov v Beňadikovciach, 1978 – 1980, 0,10 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

II. 3. Archívy

Štátny okresný archív vo Svidníku, 1969 – 1997, 8,20 bm.

II. 7. Vydavateľstvá a redakcie

Redakcia okresných novín DUKLA vo Svidníku, 1971 – 1991, 0,30 bm.

Redakcia nezávislých okresných novín DUKLA vo Svidníku, 1990 – 1992, 0,10 bm.

III. 3. Osvetové rady

Okresná osvetová rada vo Svidníku, 1946 – 1949, 1,50 bm.

III. 4. Osvetové strediská

Okresné osvetové stredisko vo Svidníku, 1953 – 1979 (1990), 3,40 bm.

IV. Domy kultúry a osvety

Mestské kultúrne stredisko v Stropkove, 1958 – 1991, 0,10 bm.

Mestské kultúrne stredisko vo Svidníku, 1962 – 1989, 0,80 bm.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Gymnázium v Stropkove, 1956 – 1984, 3,30 bm.

Gymnázium Duklianských hrdinov vo Svidníku, 1948 – 1988,7 bm, I.

Jedenásťročná stredná škola vo Svidníku, 1953 – 1961, 1,20 bm, I.

VI. Základné školy

Národná škola v Beňadikovciach, 1925 – 1961 (1981), 0,20 bm, I.

Národná škola v Bodružali, (1946) 1952 – 1961, 0,20 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Bodružali, 1961 – 1973, 0,10 bm, I.

Národná škola v Bukovciach, 1945 – 1953, 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Bukovciach, 1946 – 1960, 0,30 bm, I.

Základná deväťročná škola v Bukovciach, 1960 – 1975, 0,40 bm, I.

Národná škola v Bystrej, 1944 – 1954, 0,10 bm.

Národná škola v Cernine, 1923 – 1955, 0,40 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Dlhoni, 1972, 0,10 bm.

Národná škola v Dobroslave, 1946 – 1961, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Dobroslave, 1961 – 1972, 0,10 bm, I.

Národná škola v Duplíne, 1919 – 1961, 0,50 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Duplíne, 1961 – 1975, 0,20 bm, I.

Národná škola vo Fijaši, 1943 – 1949, 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Havaji, 1946 – 1961 (1965), 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola v Havaji, 1961 – 1975, 0,40 bm, I.

Národná škola v Hunkovciach, 1945 – 1961, 0,20 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Hunkovciach, 1961 – 1979, 0,30 bm, I.

Štátna ľudová škola s vyučovacím jazykom ruským v Kečkovciach, 1945 – 1953, 0,10 bm, I.

Národná škola v Kečkovciach, 1956 – 1961 (1977), 0,10 bm, I.

Národná škola v Korejovciach, 1946 – 1961, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Korejovciach, 1961 – 1976, 0,10 bm, I.

Národná škola v Krajnej Poľane, 1945 – 1953 (1961), 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Krajnej Poľane, 1948 – 1961, 0,50 bm, I.

Základná deväťročná škola v Krajnej Poľane, (1946) 1961 – 1976, 1,40 bm, I.

Národná škola v Krajnej Porúbke, 1946 – 1961, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Krajnej Porúbke, 1961 – 1972, 0,10 bm, I.

Národná škola v Krajnom Čiernom, 1945 – 1961, 0,10 bm, I.

Národná škola v Kružľovej, 1945 – 1953, 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Kružľovej, 1949 – 1961, 0,40 bm, I.

Základná deväťročná škola v Kružľovej, 1961 – 1975, 0,50 bm, I.

Národná škola v Ladomirovej, 1919 – 1961, 0,50 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Ladomirovej, 1961 -1975, 0,40 bm, I.

Národná škola v Makovciach, 1930 – 1950, 0,30 bm.

Národná škola v Malej Poľane, (1929) 1945 – 1952, 0,10 bm.

Národná škola v Medvedí (Medvedzí), 1946 – 1961, 0,20 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Medvedí 1961 -1977, 0,20 bm, I.

Národná škola v Mestisku, (1932) 1945 – 1959, 0,40 bm, I.

Stredná škola v Mestisku, 1949 – 1953, 0,20 bm, I.

Osemročná stredná škola v Mestisku, 1949 – 1961 (1975), 0,30 bm, I.

Základná deväťročná škola v Mestisku, (1951) 1960 – 1978, 0,70 bm, I.

Osemročná stredná škola v Mikovej, 1945 – 1952, 0,10 bm.

Národná škola v Miroli, 1945 – 1961 (1967), 0,30 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Miroli, 1961 – 1975 0,20 bm, I.

Národná škola v Mlynárovciach, (1943) 1945 – 1961, 0,20 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Mlynárovciach, (1958)1961 – 1989, 0,30 bm.

Národná škola v Nižnej Jedľovej, 1945 – 1961, 0,20 bm.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Nižnej Jedľovej 1961 – 1976, 0,10 bm.

Národná škola v Nižnej Pisanej, 1946 – 1961 (1977), 0,50 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Nižnej Pisanej 1961 – 1975, 0,10 bm, I.

Národná škola v Nižnom Komárniku, 1952 – 1961 (1973), 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Nižnom Komárniku 1961 – 1977, 0,20 bm, I.

Stredná škola v Nižnom Mirošove, (1943) 1945 – 1961, 0,40 bm, I.

Základná deväťročná škola v Nižnom Mirošove, 1961 – 1975, 0,50 bm, I.

Národná škola v Novej Polianke, 1930 – 1961, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Novej Polianke, 1961 – 1975, 0,10 bm, I.

Národná škola v Okrúhlom, 1944 – 1953, 0,10 bm, I.

Osemročná stredná škola v Okrúhlom, 1948 – 1961, 0,20 bm, I.

Základná deväťročná škola v Okrúhlom, 1961 – 1975, 0,40 bm, I.

Národná škola v Potokoch, 1940 – 1961, 0,10 bm, I.

Národná škola v Príkrej, 1945 – 1960, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Príkrej (1960 – 1970, 0,10 bm, I.

Národná škola v Pstrinej, 1945 – 1960 (1975), 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Pstrinej (1961 – 1975, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Rakovčíku, 1946 -1983, 0,10 bm.

Národná škola v Rovnom, (1925) 1945 – 1961, 0,30 bm, I.

Národná škola v Ruskom Kručove, (1924) 1945 – 1953, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Stročíne, 1945 – 1967, 0,20 bm.

Národná škola vo Svidničke, 1945 – 1961, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola vo Svidničke, 1961 – 1974, 0,10 bm, I.

Národná škola vo Svidníku, (1926) 1945 – 1953, 0,40 bm, I.

Štátna meštianska škola vo Svidníku, 1932 – 1947, 0,40 bm, I.

Stredná škola vo Svidníku, 1948 – 1953, 0,20 bm, I.

Základná deväťročná škola vo Svidníku, 1961 – 1977, 3,30 bm, I.

Národná škola v Šapinci, 1944 – 1961, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Šapinci, 1961 – 1971, 0,10 bm, I.

Národná škola v Šarišskom Štiavniku, 1921 – 1953, 0,20 bm, I.

Osemročná stredná škola v Šarišskom Štiavniku, 1948 – 1961, 0,20 bm, I.

Základná deväťročná škola v Šarišskom Štiavniku, 1961 – 1975, 0,40 bm, I.

Osemročná stredná škola v Turanoch nad Ondavou, 1945 – 1961, 0,30 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, v Turanoch nad Ondavou, 1961 – 1975, 0,40 bm, I.

Národná škola vo Vagrinci, (1943) 1946 – 1960, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, vo Valkove, 1961 – 1966, 0,10 bm, I.

Národná škola vo Vápeníku, 1945 – 1961, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, vo Vápeníku, 1961 -1975, 0,10 bm, I.

Národná škola vo Varechovciach, 1945 – 1975, 0,20 bm.

Národná škola vo Veľkej Driečnej, 1930 – 1953, 0,40 bm.

Národná škola vo Veľkých Staškovciach, 1945 – 1953, 0,10 bm.

Národná škola vo Vyšnej Jedľovej, 1947 – 1961, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, vo Vyšnej Jedľovej, 1961 – 1976, 0,10 bm, I.

Národná škola vo Vyšnej Pisanej, 1950 – 1959, 0,20 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, vo Vyšnej Pisanej, 1967 – 1975, 0,10 bm, I.

Národná škola vo Vyšnej Vladiči, 1945 – 1952, 0,10 bm

Národná škola vo Vyšnom Komárniku, 1945 – 1961 (1972), 0,20 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, vo Vyšnom Komárniku, 1961 – 1972, 0,20 bm, I.

Národná škola vo Vyšnom Mirošove, 1945 – 1961, 0,20 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, vo Vyšnom Mirošove, 1961 – 1975, 0,20 bm, I.

Národná škola vo Vyšnom Orlíku, 1945 – 1961, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola, 1. – 5. ročník, vo Vyšnom Orlíku, 1961 – 1975, 0,10 bm, I.

VIII. Iné školy a školské zariadenia

Materská škola v Kapišovej, 1963 – 1966, 0,10 bm.

IX. Školské správy

Školský inšpektorát (Škôldozorný úrad) v Stropkove, 1921 – 1944, 0,30 bm, I.

Ukrajinský školský inšpektorát v Stropkove, 1945 – 1951, 0,70 bm, I.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 3. Okresné ústavy národného zdravia

Okresný ústav národného zdravia vo Svidníku, 1970 – 1986, 2,70 bm.

I. 5. Okresné hygienicko – epidemiologické stanice

Okresná hygienická stanica vo Svidníku, 1968 – 1989, 1,60 bm.

II. l. Nemocenské a sociálne poistenie

Okresná správa nemocenského poistenia vo Svidníku, 1972, 1982, 0,30 bm.

II. 2. Ústavy sociálnej starostlivosti pre dospelých

Okresný ústav sociálnej starostlivosti vo Svidníku, 1979 – 1987, 0,20 bm.

Ústav sociálnej starostlivosti v Stropkove, 1955 – 1977, 0,10 bm.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Okresná starostlivosť o mládež vo Svidníku, 1947 – 1949, 0,30 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

II. Živnostenské spoločenstvá

Okresné živnostenské spoločenstvo v Stropkove, 1946 – 1953, 1,20 bm, I.

Okresné živnostenské spoločenstvo vo Svidníku, (1943) 1947 -1949, 0,10 bm.

V. Záujmové organizácie

Okresný klub vedecko – technickej činnosti mládeže ZENIT vo Svidníku, 1988 – 1991, 0,10 bm.

Poľovnícke združenie Ochrana v Okrúhlom, 1954 – 1971, 0,10 bm.

Poľovnícke združenie Makovica vo Svidníku, 1969 – 1994, 0,40 bm.

Telovýchovná jednota Jednota vo Vyšnom Orlíku, 1970 – 1983, 0,10 bm.

O. ZBIERKY

IV. Mapy, plány a technická dokumentácia

Zbierka máp a plánov, 1862 – 1898 (1988), 2,30 bm.

V. Plagáty a letáky

Zbierka plagátov, letákov a drobnej tlače, 1930 – 1997, 2,50 bm.

VII. 1. Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

Zbierka fotografií a filmov, 1971 – 1989, 3,20 bm.

X. Typáriá a pečate

Zbierka pečiatok, pečiatkovadiel, 1945 – 1996, 3598 ks.

XI. Iné zbierky

Zbierka školských a pionierskych (triednych) kroník, 1944 -1991, 0,20 bm.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *