Štátny okresný archív vo Vranove nad Topľou

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/2, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV VO VRANOVE NAD TOPĽOU

Budovateľská 1277

093 01 Vranov nad Topľou

Telefón: 0931/228 09, 446 49 08

Fax: 0931/446 498 08

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XVI. 2. Finančné správy

Okresná finančná správa, 1968 – 1981, 5,76 bm.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Dôchodkový kontrolný úrad vo Vranove nad Topľou, 1922 – 1949, 0,12 bm.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad vo Vranove nad Topľou, 1923 – 1944, 8 bm, I.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor vo Vranove nad Topľou, 1945 – 1960, I. a 1968 – 1990, 256,02 bm.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Okresný úrad ochrany práce vo Vranove nad Topľou, 1946 – 1950, 0,24 bm.

Okresná poľnohospodárska správa vo Vranove nad Topľou, 1956 – 1984, 8 bm.

Okresná správa cestovného ruchu vo Vranove nad Topľou, 1974 – 1984, 0,36 bm.

Okresná správa ciest vo Vranove nad Topľou, 1967 – 1986, 0,24 bm.

XXII. 4. Okresné kontrolné a štatistické orgány v rokoch 1945 – 1990

Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu vo Vranove nad Topľou, 1969 – 1978, 1,20 bm.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Obvodný notársky úrad v Dobrej nad Ondavou, 1935 – 1944, 0,60 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Nižnom Hrabovci, 1928 – 1944, 0,24 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Sačurove, 1905 – 1935, 0,12 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Soli, 1938 – 1944, 0,12 bm.

Obvodný notársky úrad vo Vyšnom Žipove, 1919 – 1944, 2,50 bm, I.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Hanušovciach nad Topľou, 1959 – 1980, 5,88 bm.

Mestský národný výbor vo Vranove nad Topľou, 1950 – 1989, 27,36 bm.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Čemernom, 1945 – 1949, 0,60 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dobrej nad Ondavou, 1945 – 1950, 1,68 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hanušovciach nad Topľou, 1948 – 1950, 0,36 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Košarovciach, 1969 – 1971, 1,20 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Nižnom Hrabovci, 1945 – 1950, 1,68 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Sačurove, 1949 – 1950, 0,24 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Sečovskej Polianke, 1945 – 1950, 1,70 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Sedliskách, 1945 – 1949, 0,96 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Soli, 1946 – 1950, 0,50 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Tovarnom, 1968 – 1971, 0,60 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Vranove nad Topľou, 1946 – 1949, 0,72 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Vyšnom Žipove, 1945 – 1947, 0,36 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Žalobíne, 1947 – 1950, 0,50 bm, I.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestny národný výbor v Babí, 1950 – 1985, 1,32 bm, I.
Miestny národný výbor v Banskom, 1951 – 1985, 3,84 bm, I.

Miestny národný výbor v Benkovciach, 1950 – 1990, 3,48 bm, I.

Miestny národný výbor v Bystrom nad Topľou, 1946 – 1985, 4,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Cabove, 1953 – 1985, 2,76 bm, I.

Miestny národný výbor v Čaklove, 1950 – 1985, 2,88 bm, I.

Miestny národný výbor v Čemernom, 1950 – 1970, 2,16 bm.

Miestny národný výbor v Čičave 1950 – 1985, 2,52 bm, I.

Miestny národný výbor v Čiernom nad Topľou, 1950 – 1985, 4,56 bm, I.

Miestny národný výbor v Davidove, 1945 – 1985, 4,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Detriku, 1951 – 1985, 1,92 bm, I.

Miestny národný výbor v Dlhom Klčove, 1950 – 1985, 3,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Dobrej nad Ondavou, 1950 – 1965, 3,84 bm, I.

Miestny národný výbor v Ďapalovciach, 1953 – 1986, 3,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Ďurďoši, 1947 – 1986, 2,28 bm, I.

Miestny národný výbor v Giglovciach, 1947 – 1986, 1,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Gírovciach, 1969 – 1985, 1,32 bm, I.

Miestny národný výbor v Hencovciach, 1946 – 1969, 1,08 bm.

Miestny národný výbor v Hermanovciach nad Topľou, 1945 – 1987, 2,52 bm, I.

Miestny národný výbor v Hlinnom, 1950 – 1989, 3 bm, I.

Miestny národný výbor v Holčíkovciach, 1948 – 1985, 3,48 bm, I.

Miestny národný výbor v Jasenovciach, 1945 – 1985, 2,40 bm, I.

Miestny národný výbor v Jastrabí nad Topľou, 1954 – 1986, 1,56 bm, I.

Miestny národný výbor v Juskovej Voli, 1950 – 1987, 1,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Kamennej Porube, 1951 – 1985, 2,88 bm, I.

Miestny národný výbor v Kladzanoch, 1947 – 1985, 3 bm, I.

Miestny národný výbor v Komáranoch, 1945 – 1985, 3,36 bm, I.

Miestny národný výbor v Košarovciach, 1953 – 1985, 3,84 bm, I.

Miestny národný výbor v Kučíne, 1947 – 1985, 2,28 bm, I.

Miestny národný výbor v Kvakovciach, 1947 – 1988, 2,88 bm, I.

Miestny národný výbor v Majerovciach, 1945 – 1985, 2,04 bm, I.

Miestny národný výbor v Malej Domaši, 1948 – 1990, 3,48 bm, I.

Miestny národný výbor v Matiaške, 1946 – 1985, 1,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Medziankach, 1946 – 1988, 1,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Merníku, 1954 – 1985, 2,04 bm, I.

Miestny národný výbor v Michalku, 1945 – 1985, 1,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Nižnej Sitnici, 1945 – 1990, 2,04 bm, I.

Miestny národný výbor v Nižnom Hrabovci, 1950 – 1990, 2,76 bm, I.

Miestny národný výbor v Nižnom Hrušove, 1946 – 1985, 3,96 bm, I.

Miestny národný výbor v Nižnom Kručove, 1954 – 1990, 1,68 bm, I.

Miestny národný výbor v Novej Kelči, 1949 – 1990, 6 bm, I.

Miestny národný výbor v Ondavských Matiašovciach, 1953 – 1971, 1,20 bm.

Miestny národný výbor v Pakostove, 1950 – 1990, 1,68 bm, I.

Miestny národný výbor v Pavlovciach, 1950 – 1990, 1,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Petkovciach, 1945 – 1990, 1,44 bm, I.

Miestny národný výbor v Petrovciach, 1946 – 1990, 1,56 bm, I.

Miestny národný výbor v Piskrovciach, 1956 – 1986, 1,92 bm, I.

Miestny národný výbor v Poši, 1949 – 1985, 1,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Prituľanoch, 1949 – 1985, 1,44 bm, I.

Miestny národný výbor v Prosačove, 1957 – 1985, 2,04 bm, I.

Miestny národný výbor v Radvanovciach, 1961 – 1985, 1,92 bm, I.

Miestny národný výbor v Rafajovciach, 1960 – 1986, 3,12 bm, I.

Miestny národný výbor v Remeninách, 1946 – 1985, 3,12 bm, I.

Miestny národný výbor v Rohožníku, 1951 – 1988, 1,56 bm, I.

Miestny národný výbor v Rudľove, 1961 – 1977, 1,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Ruskej Kajni, 1947 – 1985, 2,28 bm.

Miestny národný výbor v Ruskej Porube, 1969 – 1985, 1,80 bm.

Miestny národný výbor v Ruskej Voli, 1962 – 1985, 1,20 bm.

Miestny národný výbor v Sačurove, 1945 – 1985, 8,76 bm.

Miestny národný výbor v Sečovskej Polianke, 1950 – 1985, 6,48 bm, I.

Miestny národný výbor v Sedliskách, 1945 – 1985, 7,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Skrabskom, 1950 – 1990, 1,44 bm, I.

Miestny národný výbor v Slovenskej Kajni, 1962 – 1986, 4,92 bm.

Miestny národný výbor v Soli, 1950 – 1985, 4,08 bm.

Miestny národný výbor v Štefanovciach, 1960 – 1985, 2,16 bm.

Miestny národný výbor v Továrnom, 1952 – 1989, 6,96 bm.

Miestny národný výbor v Tovarnianskej Polianke, 1950 – 1987, 2,40 bm, I.

Miestny národný výbor vo Vavrinci, 1961 – 1985, 1,44 bm.

Miestny národný výbor vo Vechci, 1959 – 1985, 3,96 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkej Domaši, 1960, 0,60 bm.

Miestny národný výbor vo Vlači, 1965 – 1985, 1,20 bm.

Miestny národný výbor vo Vyšnej Sitnici, 1945 – 1985, 3,24 bm.

Miestny národný výbor vo Vyšnom Kazimíre, 1952 – 1985, 3,24 bm, I.

Miestny národný výbor vo Vyšnom Žipove, 1956 – 1985, 2,88 bm.

Miestny národný výbor v Zamutove, 1953 – 1985, 2,88 bm.

Miestny národný výbor v Závade, 1951 – 1985, 2,16 bm.

Miestny národný výbor v Zlatníku, 1961 – 1974, 0,48 bm.
Miestny národný výbor v Žalobíne, 1952 – 1985, 2,88 bm.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd vo Vranove nad Topľou, 1945 – 1951, 0,12 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

V. 2. Roľnícke komory /1942 – 1947/

Oblastná úradovňa Roľníckej komory vo Vranove nad Topľou, 1942 1946, 0,24 bm, I.

V. 3. Štátne majetky

Štátny majetok vo Vranove nad Topľou, 1960 – 1973, 6,24 bm.

V. 8. Iné poľnohospodárske podniky

Poľnohospodársky nákupný a zásobovací podnik, n. p., Bratislava, odštepný závod vo Vranove nad Topľou, 1968 – 1980, 0,60 bm.

Školský majetok pri Strednej poľnohospodárskej technickej škole v Čaklove, 1952 – 1979, 1,68 bm.

VIII. 1. Pozemné stavebníctvo

Okresný stavebný podnik vo Vranove nad Topľou, 1962 – 1985, 3,60 bm.

XII. 1. Služby

Okresný podnik komunálnych služieb vo Vranove nad Topľou, 1959 – 1982, 3,24 bm.

Prevádzkareň pri MNV v Nižnom Hrušove, 1982 – 1987, 0,12 bm.

Prevádzkareň pri MNV v Soli, 1981 – 1987, 0,12 bm.

XII. 3. Bytové hospodárstvo

Mestský bytový podnik vo Vranove nad Topľou, 1969 – 1983, 2,16 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo v Babí, 1962 – 1973, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Benkovciach, 1949 – 1974, 0,48 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Bystrom nad Topľou, 1959 – 1976, 0,60 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Cabove, 1959 – 1972, 0,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Čaklove, 1957 – 1979, 0,96 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Čičave, 1962 – 1975, 0,48 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Čiernom nad Topľou, 1959 – 1975, 0,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Davidove, 1960 – 1975, 0,48 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dlhom Klčove, 1958 – 1975, 0,84 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Ďurďoši, 1962 – 1983, 0,48 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hermanovciach nad Topľou, 1959 – 1973, 0,84 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Hlinnom, 1970 – 1973, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Holčíkovciach, 1959 – 1980, 3 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Jastrabí nad Topľou, 1959 – 1979, 0,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Juskovej Voli, 1960 – 1973, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kamennej Porube, 1959 – 1974, 0,60 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kladzanoch, 1952 – 1977, 1,44 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Komáranoch, 1959 – 1987, 1,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Košarovciach, 1968 – 1978, 0,48 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kučíne, 1960 – 1975, 0,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kvakovciach, 1954 – 1978, 0,48 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Medziankach, 1957 – 1973, 0,48 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Merníku, 1958 – 1978, 0,48 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Michalku, 1953 – 1974, 0,60 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nižnom Hrabovci, 1951 – 1978, 0,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nižnom Hrušove, 1958 – 1982, 1,20 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Pavlovciach, 1960 – 1973, 0,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Petrovciach, 1960 – 1976, 0,48 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Poši, 1959 – 1972, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Rafajovciach, 1962 – 1972, 0,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Remeninách, 1950 – 1981, 0,84 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Rudľove, 1971 – 1972, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Sačurove, 1957 – 1978, 0,72 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Sečovskej Polianke, 1961 – 1972, 0,72 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Skrabskom, 1959 – 1973, 0,60 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Soli, 1950 – 1978, 0,60 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Továrnom, 1961 – 1982, 1,32 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Tovarnianskej Polianke, 1959 – 1969, 0,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vechci, 1960 – 1983, 0,12 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vranove nad Topľou, Ul. Hencovská, 1971 – 1985, 0,84 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vranove nad Topľou – Táni, 1958 – 1973, 0,48 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vyšnom Žipove, 1959 – 1983, 0,96 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Zamutove, 1955 – 1975, 0,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Závade, 1961 – 1982, 0,72 bm.

VI. Iné družstevné organizácie

Výrobné združenie, spoločný poľnohospodársky podnik vo Vranove nad Topľou, 1968 – 1980, 0,60 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska vo Vranove nad Topľou, 1951 – 1989, 75,64 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska 91 vo Vranove nad Topľou, 1991 – 1992, 0,01 bm.

III. Zväzy

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov vo Vranove nad Topľou, 1945 – 1951, 0,48 bm, I.

IV. Odborové hnutie

Okresná odborová rada vo Vranove nad Topľou, 1968 – 1989, 7,50 bm.

Základná organizácia Revolučného odborového hnutia pri Okresnom národnom výbore vo Vranove nad Topľou, 1974 – 1991, 1,08 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Okresný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky vo Vranove nad Topľou, 1948 – 1990, 5,16 bm.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany vo Vranove nad Topľou, 1973 – 1985, 1,30 bm.

Okresný výbor Československého zväzu telesnej výchovy vo Vranove nad Topľou, 1969 – 1980, 3,12 bm.

Okresný výbor Slovenského poľovníckeho združenia vo Vranove nad Topľou, 1965 – 1985, 2,76 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Vranove nad Topľou, 1968 – 1979, 0,84 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien vo Vranove nad Topľou, 1967 – 1990, 6,48 bm.

Okresný výbor Socialistickej akadémie vzdelávania ČSSR vo Vranove nad Topľou, 1970 – 1982, 0,84 bm.

Okresný výbor Socialistického zväzu mládeže vo Vranove nad Topľou, 1972 – 1989, 4,68 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva vo Vranove nad Topľou, 1971 – 1982, 0,60 bm.

Okresný výbor Zväzu družstevných roľníkov vo Vranove nad Topľou, 1973 – 1983, 1,32 bm.

Okresný výbor Zväzu pre spoluprácu s armádou (ZVÄZARM) vo Vranove nad Topľou, 1979 – 1981, 1,44 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

II. 4. Knižnice

Okresná knižnica vo Vranove nad Topľou, 1974 – 1983, 0,24 bm.

III. 3. Osvetové rady

Okresná osvetová rada vo Vranove nad Topľou, 1946 – 1947, 0,12 bm.

III. 4. Osvetové strediská

Okresné osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou, 1969 – 1987, 0,60 bm.

IV. Domy kultúry a osvety

Kultúrne a spoločenské stredisko vo Vranove nad Topľou, 1973 – 1983, 0,36 bm.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Gymnázium vo Vranove nad Topľou, 1952 – 1953, 0,12 bm.

Dvanásťročná stredná škola vo Vranove nad Topľou, 1953 – 1961, 1,08 bm.

Stredná všeobecnovzdelávacia škola vo Vranove nad Topľou, 1961 – 1972, 1,32 bm.

Gymnázium vo Vranove nad Topľou, 1969 – 1973, 0,24 bm.

III. Stredné odborné školy

Stredná poľnohospodárska technická škola v Čaklove, 1950 – 1980, 2,52 bm.

V. Učňovské školy

Poľnohospodárska učňovská škola v Nižnom Hrabovci, 1958 – 1959, 0,12 bm.

VI. Základné školy

Národná škola v Babí, 1948 – 1960, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Babí, 1936 – 1948, 0,24 bm, I.

Základná škola v Babí, 1960 – 1980, 0,12 bm.

Národná škola v Banskom, 1948 – 1960, 0,24 bm, I.

Štátna ľudová škola v Banskom, 1936 – 1948, 0,12 bm, I.

Základná škola v Banskom, 1960 – 1966, 0,12 bm.

Národná škola v Benkovciach, 1948 – 1953, 0,12 bm, I.

Osemročná stredná škola v Benkovciach, 1953 – 1967, 0,24 bm, I.

Stredná škola v Benkovciach, 1948 – 1953, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Benkovciach, 1945 – 1948, 0,12 bm, I.

Základná škola v Benkovciach, 1960 – 1967, 0,24 bm.

Národná škola v Bystrom nad Topľou, 1948 – 1953 bm, I.

Osemročná stredná škola v Bystrom nad Topľou, 1953 – 1964, 0,36 bm, I.

Štátna ľudová škola v Bystrom nad Topľou, 1922 – 1954, 0,48 bm, I.

Základná škola v Bystrom nad Topľou, 1960 – 1970, 0,72 bm.

Národná škola v Cabove, 1948 – 1960, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Cabove, 1938 – 1948, 0,12 bm, I.

Základná škola v Cabove, 1960 – 1990, 0,24 bm.

Národná škola v Čaklove, 1948 – 1960, 0,36 bm, I.

Štátna ľudová škola v Čaklove, 1922 – 1948, 0,36 bm, I.

Základná škola v Čaklove, 1960 – 1963, 0,12 bm.

Národná škola v Čemernom, 1948 – 1960, 0,36 bm, I.

Štátna ľudová škola v Čemernom, 1930 – 1948, 0,60 bm, I.

Národná škola v Čičave, 1948 – 1966, 0,24 bm, I.

Štátna ľudová škola v Čičave, 1946 – 1948, 0,12 bm, I.

Základná škola v Čičave, 1953 – 1985, 0,96 bm.

Národná škola v Čiernom nad Topľou, 1948 – 1960, 0,24 bm, I.

Štátna ľudová škola v Čiernom nad Topľou, 1922 – 1948, 0,48 bm, I.

Základná škola v Čiernom nad Topľou, 1960 – 1980, 0,12 bm.

Národná škola v Davidove, 1948 – 1960, 0,48 bm, I.

Štátna ľudová škola v Davidove, 1945 – 1948, 0,12 bm, I.

Základná škola v Davidove, 1960 – 1969, 0,24 bm.

Národná škola v Detriku, 1948 – 1958, 0,12 bm, I.

Základná škola v Detriku, 1963, 0,12 bm.

Národná škola v Dlhom Klčove, 1948 – 1960, 0,24 bm, I.

Štátna ľudová škola v Dlhom Klčove, 1925 – 1948, 0,48 bm, I.

Základná škola v Dlhom Klčove, 1960 – 1985, 0,48 bm.

Národná škola v Dobrej nad Ondavou, 1948 – 1953, bm, I.

Osemročná stredná škola v Dobrej nad Ondavou, 1953 – 1965, 0,36 bm, I.

Stredná škola v Dobrej nad Ondavou,1948 – 1957, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Dobrej nad Ondavou, 1929 – 1948, 0,36 bm, I.

Základná škola v Dobrej nad Ondavou, 1960 – 1965, 0,84 bm.

Národná škola v Ďapalovciach, 1948 – 1960, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Ďapalovciach, 1946 – 1948, 0,12 bm, I.

Základná škola v Ďapalovciach, 1960 – 1968, 0,12 bm.

Národná škola v Ďurďoši, 1948 – 1960, 0,36 bm, I.

Štátna ľudová škola v Ďurďoši, 1922 – 1948, 0,72 bm, I.

Základná škola v Ďurďoši, 1960 – 1976, 0,36 bm.

Národná škola v Giglovciach, 1948 – 1960, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Giglovciach, 1946 – 1948, 0,12 bm, I.

Základná škola v Giglovciach, 1960 – 1969, 0,12 bm.

Národná škola v Gírovciach, 1948 – 1963, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Gírovciach, 1945 – 1948, 0,12 bm, I.

Základná škola v Gírovciach, 1960 – 1980, 0,24 bm.

Národná škola v Hanušovciach nad Topľou, 1947 – 1953, 0,24 bm, I.

Osemročná stredná škola v Hanušovciach nad Topľou, 1953 – 1962, 0,60 bm, I.

Stredná škola v Hanušovciach nad Topľou, 1937 – 1957, 0,48 bm, I.

Štátna ľudová škola v Hanušovciach nad Topľou, 1921 – 1952, 0,84 bm, I.

Základná škola v Hanušovciach nad Topľou, 1960 – 1988, 3,60 bm.

Národná škola v Hencovciach, 1948 – 1960, 0,36 bm, I.

Štátna ľudová škola v Hencovciach, 1945 – 1948, 0,12 bm, I.

Národná škola v Hermanovciach nad Topľou, 1949 – 1962, 0,24 bm, I.

Štátna ľudová škola v Hermanovciach nad Topľou, 1945 – 1948, 0,12 bm, I.

Základná škola v Hermanovciach nad Topľou, 1960 – 1989, 0,36 bm.

Národná škola v Hlinnom, 1947 – 1965, 0,24 bm, I.

Štátna ľudová škola v Hlinnom, 1922 – 1966, 0,36 bm, I.

Základná škola v Hlinnom, 1960 – 1971, 0,12 bm.

Národná škola v Holčíkovciach, 1948 – 1960, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Holčíkovciach, 1946 – 1948, 0,12 bm, I.

Základná škola v Holčíkovciach, 1960 – 1983, 0,72 bm.

Národná škola v Jasenovciach, 1948 – 1960, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Jasenovciach, 1942 – 1950, 0,12 bm, I.

Základná škola v Jasenovciach, 1960 – 1966, 0,12 bm.

Národná škola v Jastrabí nad Topľou, 1948 – 1960, 0,24 bm, I.

Štátna ľudová škola v Jastrabí nad Topľou, 1925 – 1949, 0,36 bm, I.

Základná škola v Jastrabí nad Topľou, 1960 – 1986, 0,36 bm.

Národná škola v Juskovej Voli, 1948 – 1960, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Juskovej Voli, 1920 – 1948, 0,36 bm, I.

Základná škola v Juskovej Voli, 1960 – 1966, 0,12 bm.

Národná škola v Kamennej Porube, 1952 – 1960, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Kamennej Porube, 1945, 0,12 bm, I.

Základná škola v Kamennej Porube, 1960 – 1989, 0,72 bm.

Národná škola v Kelči, 1948 – 1977, 0,24 bm, I.

Národná škola v Kladzanoch, 1948 – 1960, 0,24 bm, I.

Štátna ľudová škola v Kladzanoch, 1909 – 1948, 0,48 bm, I.

Základná škola v Kladzanoch, 1960 – 1986, 0,36 bm.

Národná škola v Komáranoch, 1948 – 1957, 0,12 bm, I.

Osemročná stredná škola v Komáranoch, 1957 – 1960, 0,24 bm, I.

Štátna ľudová škola v Komáranoch, 1920 – 1964, 0,60 bm, I.

Základná škola v Komáranoch, 1953 – 1985, 0,96 bm.

Národná škola v Košarovciach, 1948 – 1953, 0,12 bm, I.

Osemročná stredná škola v Košarovciach, 1953 – 1960, 0,36 bm, I.

Stredná škola v Košarovciach, 1947 – 1953, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Košarovciach, 1944 – 1948, 0,12 bm, I.

Základná škola v Košarovciach, 1956 – 1990, 2,64 bm.

Národná škola v Kvakovciach, 1948 – 1960, 0,24 bm, I.

Stredná škola v Kvakovciach, 1948 – 1953, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Kvakovciach, 1926 – 1950, 0,48 bm, I.

Základná škola v Kvakovciach, 1960 – 1970, 0,24 bm.

Národná škola v Lomnici, 1948 – 1960, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Lomnici, 1944 – 1948, 0,12 bm, I.

Národná škola v Majerovciach, 1948 – 1960, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Majerovciach, 1945 – 1948, 0,12 bm, I.

Základná škola v Majerovciach, 1960 – 1984, 0,48 bm.

Národná škola v Malej Domaši, 1948 – 1960, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Malej Domaši, 1945 – 1974, 0,12 bm, I.

Základná škola v Malej Domaši, 1960 – 1984, 0,36 bm.

Národná škola v Matiaške, 1948 – 1960, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Matiaške, 1944 – 1948, 0,24 bm, I.

Základná škola v Matiaške, 1960 – 1969, 0,12 bm.

Národná škola v Medziankach, 1948 – 1960, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Medziankach, 1943 – 1950, 0,12 bm, I.

Základná škola v Medziankach, 1960 – 1974, 0,12 bm.

Národná škola v Merníku, 1948 – 1952, 0,12 bm, I.

Osemročná stredná škola v Merníku, 1955 – 1960, 0,12 bm, I.

Stredná škola v Merníku, 1942 – 1953, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Merníku, 1922 – 1947, 0,12 bm, I.

Základná škola v Merníku, 1960 – 1971, 0,24 bm.

Národná škola v Michalku, 1948 – 1960, 0,24 bm, I.

Štátna ľudová škola v Michalku, 1923 – 1955, 0,24 bm, I.

Základná škola v Michalku, 1960 – 1986, 0,60 bm.

Národná škola v Nižnej Sitnici, 1948 – 1960, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Nižnej Sitnici, 1939 – 1950, 0,12 bm, I.

Základná škola v Nižnej Sitnici, 1960 – 1966, 0,12 bm.

Národná škola v Nižnom Hrabovci, 1946 – 1953, 0,12 bm, I.

Osemročná stredná škola v Nižnom Hrabovci, 1953 – 1962, 0,48 bm, I.

Stredná škola v Nižnom Hrabovci, 1947 – 1956, 0,36 bm, I.

Štátna ľudová škola v Nižnom Hrabovci, 1929 – 1953, 0,24 bm, I.

Základná škola v Nižnom Hrabovci, 1960 – 1972, 0,60 bm.

Národná škola v Nižnom Hrušove, 1948 – 1960, 0,24 bm, I.

Štátna ľudová škola v Nižnom Hrušove, 1946 – 1948, 0,12 bm, I.

Základná škola v Nižnom Hrušove, 1960 – 1985, 0,60 bm.

Národná škola v Nižnom Kručove, 1948 – 1952, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Nižnom Kručove, 1946 – 1948, 0,12 bm.

Základná škola v Nižnom Kručove, 1946 – 1974, 0,36 bm.

Štátna ľudová škola v Novej Kelči, 1945 – 1948, 0,12 bm, I.

Základná škola v Novej Kelči, 1960 – 1970, 0,12 bm.

Národná škola v Ondavských Matiašovciach, 1948 – 1960, 0,24 bm, I.

Štátna ľudová škola v Ondavských Matiašovciach, 1945 – 1948, 0,12 bm, I.

Základná škola v Ondavských Matiašovciach, 1960 – 1989, 0,36 bm.

Národná škola v Pakostove, 1948 – 1960, 0,24 bm, I.

Štátna ľudová škola v Pakostove, 1927 – 1948, 0,48 bm, I.

Základná škola v Pakostove, 1960 – 1985, 0,48 bm.

Národná škola v Pavlovciach, 1948 – 1960, 0,24 bm, I.

Štátna ľudová škola v Pavlovciach, 1919 – 1948, 0,36 bm, I.

Základná škola v Pavlovciach, 1960 – 1968, 0,12 bm.

Národná škola v Petkovciach, 1948 – 1960, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Petkovciach, 1931 – 1947, 0,12 bm, I.

Základná škola v Petkovciach, 1961 – 1971, 0,24 bm.

Základná škola v Petrovciach, 1963 – 1966, 0,12 bm.

Národná škola v Piskorovciach, 1948 – 1963, 0,24 bm, I.

Štátna ľudová škola v Piskorovciach, 1945 – 1949, 0,12 bm, I.

Základná škola v Piskorovciach, 1960 – 1968, 0,24 bm.

Národná škola v Poši, 1948 – 1960, 0,24 bm, I.

Štátna ľudová škola v Poši, 1920 – 1948, 0,36 bm, I.

Základná škola v Poši, 1960 – 1980, 0,48 bm.

Národná škola v Radvanovciach, 1948 – 1960, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Radvanovciach, 1929 – 1949, 0,24 bm, I.

Základná škola v Radvanovciach, 1960 – 1963, 0,12 bm.

Základná škola v Rafajovciach, 1945 – 1971, 0,12 bm.

Národná škola v Remeninách, 1948 – 1958, 0,24 bm, I.

Osemročná stredná škola v Remeninách, 1953 – 1960, 0,36 bm, I.

Štátna ľudová škola v Remeninách, 1924 – 1948, 0,36 bm, I.

Základná škola v Remeninách, 1960 – 1973, 0,36 bm.

Národná škola v Rohožníku, 1948 – 1970, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Rohožníku, 1945 – 1970, 0,12 bm, I.

Základná škola v Rohožníku, 1960 – 1968, 0,12 bm.

Národná škola v Rudlove, 1948 – 1960, 0,36 bm, I.

Štátna ľudová škola v Rudlove, 1904 – 1962, 0,48 bm, I.

Základná škola v Rudlove, 1960 – 1985, 0,36 bm.

Národná škola v Ruskej Kajni, 1951 – 1960, 0,12 bm, I.

Základná škola v Ruskej Kajni, 1960 – 1966, 0,12 bm.

Národná škola v Ruskej Porube, 1947 – 1974, 0,12 bm, I.

Základná škola v Ruskej Porube, 1960 – 1992, 0,96 bm.

Národná škola v Ruskej Voli, 1949 – 1960, 0,12 bm, I.

Osemročná stredná škola v Ruskej Voli, 1956 – 1960, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Ruskej Voli, 1946 – 1947, 0,12 bm, I.

Základná škola v Ruskej Voli, 1960 – 1977, 0,24 bm.

Národná škola v Ruskom Kazimíre, 1949 – 1960, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Ruskom Kazimíre, 1917 – 1950, 0,12 bm, I.

Základná škola v Ruskom Kazimíre, 1962 – 1980, 0,24 bm.

Národná škola v Sačurove, 1948 – 1953, 0,12 bm, I.

Osemročná stredná škola v Sačurove, 1953 – 1961, 0,36 bm, I.

Stredná škola v Sačurove, 1947 – 1953, 0,36 bm, I.

Štátna ľudová škola v Sačurove, 1910 – 1958, 0,48 bm, I.

Základná škola v Sačurove, 1958 – 1990, 3,12 bm.

Národná škola v Sečovskej Polianke, 1948 – 1953, 0,36 bm, I.

Osemročná stredná škola v Sečovskej Polianke, 1953 – 1960, 0,36 bm, I.

Štátna ľudová škola v Sečovskej Polianke, 1938 – 1948, 0,12 bm, I.

Základná škola v Sečovskej Polianke, 1960 – 1973, 0,72 bm.

Národná škola v Sedliskách, 1948 – 1961, 0,36 bm, I.

Štátna ľudová škola v Sedliskách, 1921 – 1948, 0,24 bm, I.

Základná škola v Sedliskách, 1960 – 1969, 0,24 bm.

Národná škola v Skrabskom, 1948 – 1960, 0,24 bm, I.

Štátna ľudová škola v Skrabskom, 1921 – 1949, 0,24 bm, I.

Základná škola v Skrabskom, 1960 – 1970, 0,12 bm.

Národná škola v Slovenskej Kajni, 1948 – 1960, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Slovenskej Kajni, 1929 – 1950, 0,24 bm, I.

Základná škola v Slovenskej Kajni, 1960 – 1990, 2,41 bm.

Národná škola v Soli, 1948 – 1953, 0,24 bm, I.

Osemročná stredná škola v Soli, 1953 – 1960, 0,48 bm, I.

Stredná škola v Soli, 1948 – 1953, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Soli, 1945 – 1949, 0,12 bm, I.

Základná škola v Soli, 1960 – 1989, 3,48 bm.

Národná škola v Štefanovciach, 1948 – 1953, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Štefanovciach, 1923 – 1947, 0,24 bm, I.

Základná škola v Štefanovciach, 1973 – 1976, 0,12 bm.

Národná škola v Tovarnom, 1948 – 1953, 0,12 bm, I.

Osemročná stredná škola v Tovarnom, 1953 – 1961, 0,84 bm, I.

Stredná škola v Tovarnom, 1949 – 1965, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Tovarnom, 1922 – 1954, 0,12 bm, I.

Základná škola v Tovarnom, 1960 – 1985, 1,80 bm.

Národná škola v Tovarnianskej Polianke, 1957 – 1959, 0,12 bm, I.

Základná škola v Tovarnianskej Polianke, 1960 – 1964, 0,12 bm.

Národná škola v Trepci, 1948 – 1964, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Trepci, 1944 – 1948, 0,12 bm, I.

Základná škola v Trepci, 1960 – 1965, 0,36 bm.

Základná škola vo Vavrinci, 1961, 0,12 bm.

Národná škola vo Vechci, 1948 – 1963, 0,36 bm, I.

Štátna ľudová škola vo Vechci, 1925 – 1948, 0,12 bm, I.

Základná škola vo Vechci, 1960 – 1967, 0,24 bm.

Národná škola vo Veľkej Domaši, 1948 – 1960, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola vo Veľkej Domaši, 1945 – 1948, 0,12 bm, I.

Základná škola vo Veľkej Domaši, 1960 – 1965, 0,12 bm.

Národná škola vo Vranove nad Topľou, 1948 – 1953, 0,36 bm, I.

Osemročná stredná škola vo Vranove nad Topľou, 1954 – 1960, 0,36 bm, I.

Stredná škola vo Vranove nad Topľou, 1930 – 1953, 1,08 bm, I.

Štátna ľudová škola vo Vranove nad Topľou, 1875 – 1948, 2,16 bm, I.

Základná škola vo Vranove nad Topľou, Ul. Hencovská, 1960 – 1976, 1,20 bm.

Základná škola vo Vranove nad Topľou, Ul. Kukučínova, 1960 – 1985, 3,12 bm.

Základná škola vo Vranove nad Topľou, sídlisko Juh, 1960 – 1988, 3,24 bm.

Základná škola vo Vranove nad Topľou, sídlisko II, 1960 – 1991, 3,12 bm.

Základná škola vo Vranove nad Topľou, Ul. Školská, 1956 – 1995, 3,84 bm.

Základná škola vo Vranove nad Topľou, Ul. Vajanského, 1960 – 1988, 0,24 bm.

Národná škola vo Vranove nad Topľou, Rodinná oblasť, 1956 –

Osemročná stredná škola vo Vranove nad Topľou, Rodinná oblasť,1957 – 1961, 0,12 bm, I.

Národná škola vo Vyšnej Sitnici, 1948 – 1960, 0,24 bm, I.

Štátna ľudová škola vo Vyšnej Sitnici, 1945 – 1950, 0,12 bm, I.

Základná škola vo Vyšnej Sitnici, 1960 – 1985, 0,36 bm.

Národná škola vo Vyšnom Žipove, 1948 – 1953, 0,12 bm, I.

Osemročná stredná škola vo Vyšnom Žipove, 1953 – 1960, 0,24 bm. I.

Stredná škola vo Vyšnom Žipove, 1949 – 1967, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola vo Vyšnom Žipove, 1923 – 1948, 0,24 bm, I.

Základná škola vo Vyšnom Žipove, 1960 – 1966, 0,36 bm.

Národná škola v Zamutove, 1948 – 1960, 0,48 bm, I.

Štátna ľudová škola v Zamutove, 1923 – 1948, 0,84 bm.

Základná škola v Zamutove, 1960 – 1990, 1,20 bm.

Národná škola v Žalobíne, 1948 – 1960, 0,12 bm, I.

Štátna ľudová škola v Žalobíne, 1945 – 1948, 0,12 bm, I.

Základná škola v Žalobíne, 1960 – 1965, 0,24 bm.

VII. Záujmové umelecké školy

Základná umelecká škola, 1958 – 1988, 2,64 bm.

VIII. Iné školy a školské zariadenia

Osobitná škola vo Vranove nad Topľou, 1950 – 1984, 0,36 bm.

Osobitná škola v Hanušovciach nad Topľou, 1977 – 1984, 0,12 bm.

Zimná škola poľnohospodárskej mládeže v Sečovskej Polianke, 1954 – 1958, 0,12 bm.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

II. 3. Ústavy sociálnej starostlivosti pre deti a mládež

Detský domov vo Vranove nad Topľou, 1955 – 1983, 3 bm.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Okresná starostlivosť o mládež vo Vranove nad Topľou, 1945 – 1949, 0,12 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

II. Živnostenské spoločenstvá

Okresné živnostenské spoločenstvo vo Vranove nad Topľou, 1928 – 1950, 0,60 bm, I.

V. Záujmové organizácie

Klub filatelistov Zväzu slovenských filatelistov vo Vranove nad Topľou, 1978 – 1983, 0,02 bm.

Miestna organizácia Telovýchovnej jednoty Cementár v Bystrom nad Topľou, 1969 – 1983, 0,12 bm.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *