Štátny okresný archív v Považskej Bystrici

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/2, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V POVAŽSKEJ BYSTRICI

Ulica Slovenských partizánov 1135/55

017 01 Považská Bystrica

Telefón: 0822/432 33 49

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XVI. 2. Finančné správy

Okresná finančná správa v Považskej Bystrici, 1949 – 1990, 0,50 bm.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňový úrad v Ilave, 1928 – 1948, 24,65 bm.

Daňový úrad v Považskej Bystrici, 1941 – 1948, 35,75 bm.

Daňový úrad v Púchove, 1914 – 1948 (1949), 27,80 bm.

Dôchodkový kontrolný úrad v Ilave, (1905) 1920 – 1948 (1951), 3,64 bm, I, R.

Dôchodkový kontrolný úrad v Považskej Bystrici, 1919 – 1920 (1950), 4,92 bm I, R.

Dôchodkový kontrolný úrad v Púchove, (1918) 1919 – 1948  1951), 2,55 bm, I, R.

XVI. 4. Colnice

Colný úrad a pasová kontrola v Lysej pod Makytou -. Strelenke, 1940 – 1945, 0,07 bm.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Ilave, (1891) 1923 – 1945 (1950), 63,37 bm, I, K, R.

Okresný úrad v Považskej Bystrici, (1885) 1923 – 1945 (1949), 80,23 bm, I, K, R.

Okresný úrad v Púchove, (1884) 1923 – 1945 (1951), 81,15 bm, I, K,R.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Ilave, 1934 – 1940, 0,07 bm, I.

Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Považskej Bystrici, 1932 – 1940, 0,50 bm, I.

Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Púchove, 1937 – 1939, 0,06 bm, I.

Úrad práce v Ilave, 1941 – 1945 (1947), 0,07 bm, I.

Úrad práce v Považskej Bystrici, 1940 – 1945 (1946), 2,30 bm, I.

Úrad práce v Púchove, 1940 – 1945, 0,05 bm, I.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Ilave, 1945 – 1960, 55 bm, I.

Okresný národný výbor v Považskej Bystrici, 1945 – 1990, 682,25 bm, I.

Okresný národný výbor v Púchove, 1945 – 1960, 128,50 bm, I.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Okresný úrad ochrany práce v Ilave, (1941) 1946 – 1949 (1950), 2,91 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Považskej Bystrici, 1946 – 1949 (1952), 7,56 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Púchove, (1943) 1946 – 1949 (1955), 0,90 bm.

Okresný splnomocnenec Ministerstva výkupu v Považskej Bystrici, 1949 – 1955, 0,48 bm, I.

Okresná správa ciest v Považskej Bystrici, 1950 – 1972, 2,16 bm.

Okresná veterinárna správa v Považskej Bystrici, 1964 – 1985, 0,96 bm.

Štátny stavebný úrad v Považskej Bystrici, 1938 – 1949, 0,36 bm.

XXIV. 3. Mestečká do roku 1945

Mestečko Ilava, 1435 – 1931, 0,65 bm.

Mestečko Košeca, 1710 – 1897, 0,17 bm.

Mestečko Lednica, 1462 – 1631, 0,10 bm.

Mestečko Púchov, 1600 – 1906, 0,53 bm.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Notársky úrad v Považskej Bystrici, 1506 – 1945 (1951), 12,36 bm, I, R.

Obvodný notársky úrad v Beluši, 1553 – 1945 (1951), 13,42 bm, I, R.

Obvodný notársky úrad v Bolešove, 1858 – 1945 (1950), 10,45 bm, I, R.

Obvodný notársky úrad v Červenom Kameni, 1883 – 1945 (1952), 8,80 bm, I, R.

Obvodný notársky úrad v Dohňanoch, 1787 – 1945 (1953), 1,07 bm, I, R.

Obvodný notársky úrad v Dolnom Lieskove, 1872 – 1945 (1957), 10,75 bm, I, R.

Obvodný notársky úrad v Domaniži, 1860 – 1945 (1955), 10,10 bm, I,R.

Obvodný notársky úrad v Dubnici nad Váhom, 1870 – 1945 (1951), 10 bm, I, R.

Obvodný notársky úrad v Hornej Porube, 1818 – 1945, 0,63 bm, I, R.

Obvodný notársky úrad v Ilave, 1376 – 1945 (1951), 12,89 bm, I, R.

Obvodný notársky úrad v Košeci, 1748 – 1945 (1951), 15,31 bm, I, R.

Obvodný notársky úrad v Lazoch pod Makytou, 1884 – 1945 (1950), 5,70 bm, I, R.

Obvodný notársky úrad v Lednici, 1849 – 1945 (1951), 9,50 bm, I, R.

Obvodný notársky úrad v Lednických Rovniach, 1859 – 1945 (1958), 10,45 bm, I, R.

Obvodný notársky úrad v Lúkach, 1887 – 1945 (1954), 3,80 bm, I, R.

Obvodný notársky úrad v Marikovej, 1888 – 1945 (1957), 3,80 bm, I,R.

Obvodný notársky úrad v Papradne, 1866 – 1945 (1951), 5,35 bm, I, R.

Obvodný notársky úrad v Plevníku, 1841 – 1945 (1951), 13,10 bm, I,R.

Obvodný notársky úrad v Považskej Bystrici, 1894 – 1945 (1953), 4,22 bm, I, R.

Obvodný notársky úrad v Považskom Podhradí, 1837 – 1945 (1949), 0,95 bm, I, R.

Obvodný notársky úrad v Prečíne, 1919 – 1945 (1952), 2,97 bm, I, R.

Obvodný notársky úrad v Pruskom, 1888 – 1945 (1951), 7,60 bm, I, R.

Obvodný notársky úrad v Pružine, 1870 – 1945 (1963), 4,76 bm, I, R.

Obvodný notársky úrad v Púchove, 1891 – 1945 (1951), 15,47 bm, I, R.

Obvodný notársky úrad vo Veľkej Udiči, 1886 – 1945 (1951), 5,55 bm, I, R.

Obvodný notársky úrad v Záriečí, 1789 – 1945 (1950), 6,08 bm, I, R.

Obvodný notársky úrad v Zliechove, 1875 – 1945 (1951), 5,15 bm, I, R.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Dubnici nad Váhom, 1946 – 1990, 50,60 bm, I.

Mestský národný výbor v Ilave, 1945 – 1990, 29,80 bm, I.

Mestský národný výbor v Považskej Bystrici, 1945 – 1990, 68,83 bm,I.

Mestský národný výbor v Púchove, 1946 – 1990, 97,10 bm, I.

Mestský národný výbor v Novej Dubnici, 1955 – 1985, 23,50 bm, I.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Beluši, 1945 – 1950, 1,48 bm I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bolešove, 1945 – 1950, 1,68 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Brvništi, 1945 – 1950, 0,40 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Červenom Kameni, 1945 – 1950 (1952), 1,56 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dohňanoch, 1945 – 1950, 0,60 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dolnom Lieskove, 1945 – 1950 (1952), 1,52 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Domaniži, (1944) 1945 – 1950 (1951), 1,56 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dubnici nad Váhom, 1945 – 1950 (1956), 3,56 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hornej Porube, 1945 – 1950, 0,14 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Ilave, (1941) 1945 – 1950 (1951), 2,14 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Košeci, 1945 – 1950, 1,70 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Lazoch pod Makytou, 1945 – 1950, 0,90 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Lednici, 1945 – 1950, 1,26 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Lednických Rovniach, 1945 – 1950 (1953), 2 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Lúkach, 1945 – 1950 (1955), 1 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Marikovej, (1927) 1946 – 1950 (1953), 1,60 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Papradne, 1945 – 1950, 1,80 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Plevníku, 1945 – 1950 (1951), 1,60 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Považskej Bystrici, 1945 – 1950, 1,25 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Považskom Podhradí, 1946 – 1950 (1952), 0,46 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Prečíne, 1946 – 1950 (1951), 1,04 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Pruskom, 1945 – 1950, 1,57 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Pružine, 1945 – 1950, 1,30 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Púchove, 1945 – 1950, 2,26 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkej Udiči, (1939) 1945 – 1950, 1,60 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Záriečí, 1945 – 1950, 1,08 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Zliechove, 1945 – 1950, 0,52 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Beluši, 1969 – 1971, 0,48 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bolešove, 1969 – 1971, 0,96 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dolnej Marikovej, 1971, 0,12 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dolnom Lieskove, 1969 – 1971, 0,72 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Domaniži, 1969 – 1971, 0,60 bm.

Obvodný úrad mestských a miestnych národných výborov v Dubnici nad Váhom, 1969 – 1971, 0,84 bm, I.

Obvodný úrad mestských a miestnych národných výborov v Ilave, 1970, 0,12 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Košeci, 1969 – 1971, 1,46 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Lednických Rovniach, 1969 – 1971, 1,44 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Lúkach, 1969 – 1971, 2,16 bm.

Obvodný úrad mestských a miestnych národných výborov v Novej Dubnici, 1969 – 1971, 0,24 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Papradne, 1969 – 1971, 0,24 bm.

Obvodný úrad mestských a miestnych národných výborov v Považskej Bystrici, 1969 – 1970, 9,72 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Považskej Teplej, 1970, 0,12 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Považskom Podhradí, 1969 – 1971, 0,24 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Prečíne, 1971, 0,12 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Pruskom, 1970 – 1971, 0,12 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Pružine, 1969 – 1970, 0,12 bm.

Obvodný úrad mestských a miestnych národných výborov v Púchove, 1969 – 1971, 3,72 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Udiči, 1969 – 1971, 0,72 bm.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestny národný výbor v Beluši, 1947 – 1990, 32 bm, I.

Miestny národný výbor v Bodinej, 1950 – 1972, 1,08 bm, I.

Miestny národný výbor v Bohuniciach, 1951 – 1960, 1,56 bm.

Miestny národný výbor v Bolešove, 1951 – 1985, 7,56 bm.

Miestny národný výbor v Borčiciach, 1945 – 1979, 1,56 bm, I.

Miestny národný výbor v Briestennom, 1951 – 1979, 0,36 bm.

Miestny národný výbor v Brvništi, 1950 – 1985, 6,84 bm.

Miestny národný výbor v Čelkovej Lehote, 1949 – 1979, 0,65 bm, I.

Miestny národný výbor v Červenom Kameni, 1951 – 1985, 9,12 bm.

Miestny národný výbor v Dohňanoch, 1950 – 1990, 3,40 bm.

Miestny národný výbor v Dolnej Breznici, 1951 – 1956, 0,72 bm.

Miestny národný výbor v Dolnej Marikovej, 1951 – 1960, 1,91 bm.

Miestny národný výbor v Dolných Kočkovciach, 1951 – 1979, 4,92 bm.

Miestny národný výbor v Dolnom Moštenci, 1951 – 1971, 0,86 bm.

Miestny národný výbor v Domaniži, 1951 – 1990, 11,64 bm, I, R.

Miestny národný výbor v Dubkovej, 1951 – 1963, 0,36 bm, I.

Miestny národný výbor v Dulove, 1951 – 1990, 5,64 bm, I.

Miestny národný výbor v Ďurďovom, 1951 – 1977, 0,24 bm.

Miestny národný výbor v Hatnom, 1951 – 1960, 0,78 bm.

Miestny národný výbor v Hloži, 1945 – 1975, 2,88 bm.

Miestny národný výbor v Horenickej Hôrke, 1951 – 1967, 1,32 bm.

Miestny národný výbor v Hornej Breznici, 1951 – 1960, 0,51 bm.

Miestny národný výbor v Hornej Marikovej, 1954 – 1990, 5,88 bm, I,R.

Miestny národný výbor v Hornej Porube, 1945 – 1990, 5,64 bm, I.

Miestny národný výbor v Hornom Lieskove, 1951 – 1984, 1,10 bm.

Miestny národný výbor v Hornom Moštenci, 1951 – 1978, 1,20 bm.

Miestny národný výbor v Horovciach, 1946 – 1985, 4,68 bm, I.

Miestny národný výbor v Hoštinej, 1951 – 1979, 1,8 bm, I.

Miestny národný výbor v Ihrišti, 1949 – 1979, 1,08 bm, I.

Miestny národný výbor v Iliavke, 1952 – 1971, 1,44 bm.

Miestny národný výbor v Jasenici, 1951 – 1990, 5,44 bm, I.

Miestny národný výbor v Kameničanoch, 1951 – 1979, 2,04 bm.

Miestny národný výbor v Kardošovej Vieske, 1951 – 1974, 0,72 bm.

Miestny národný výbor v Klieštine, 1951 – 1959, 0,36 bm.

Miestny národný výbor v Klobušiciach, 1951 – 1971, 2,40 bm.

Miestny národný výbor v Kolačíne, 1951 – 1971, 2,07 bm.

Miestny národný výbor v Kopci, 1951 – 1968, 1,82 bm.

Miestny národný výbor v Kostolci, 1950 – 1953, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Košeci, 1950 – 1970, 15,84 bm, I.

Miestny národný výbor v Košeckom Podhradí, 1951 – 1990, 9,48 bm.

Miestny národný výbor v Košeckom Rovnom, 1945 – 1979, 3,63 bm, I.

Miestny národný výbor v Krivokláte, 1951 – 1979, 3,32 bm.

Miestny národný výbor v Kvášove, 1945 – 1979, 3,48 bm, I.

Miestny národný výbor v Ladcoch, 1951 – 1990, 6,96 bm.

Miestny národný výbor v Lazoch pod Makytou, 1951 – 1970, 5,64 bm.

Miestny národný výbor v Lednici, 1950 – 1990, 6,42 bm, I.

Miestny národný výbor v Lednickej Lehote, 1950 – 1958, 0,12 bm, I.

Miestny národný výbor v Lednických Rovniach, 1946 – 1985, 6,16 bm,I.

Miestny národný výbor v Lieskove, 1951 – 1990, 10,2 bm.

Miestny národný výbor v Lieskovci, 1950 – 1960, 0,48 bm, I.

Miestny národný výbor v Lysej pod Makytou, 1945 – 1985, 8,32 bm, I.

Miestny národný výbor v Malej Udiči, 1951 – 1958, 0,84 bm.

Miestny národný výbor v Malom Košeckom Podhradí, 1951 – 1976, 3,84 bm.

Miestny národný výbor v Malých Ledniciach, 1946 – 1978, 2,16 bm, I.

Miestny národný výbor v Malom Kolačíne, 1951 – 1960, 0,24 bm.

Miestny národný výbor v Mestečku, 1951 – 1985, 2,88 bm.

Miestny národný výbor v Mikušovciach, 1952 – 1970, 3 bm.

Miestny národný výbor v Milochove, 1951 – 1975, 3,96 bm.

Miestny národný výbor v Mojtíne, 1951 – 1983, 2,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Mostišti, 1951 – 1960, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Nimnici, 1951 – 1979, 2,80 bm.

Miestny národný výbor v Nosiciach, 1951 – 1973, 3,48 bm.

Miestny národný výbor v Okrute, 1951 – 1958, 1,56 bm.

Miestny národný výbor v Orlovom, 1951 – 1971, 1,36 bm.

Miestny národný výbor v Papradne, 1948 – 1986, 10 bm.

Miestny národný výbor v Plevníku, 1950 – 1970, 2,76 bm.

Miestny národný výbor v Počarovej, 1951 – 1977, 1,92 bm.

Miestny národný výbor v Podhorí, 1951 – 1966, 3 bm.

Miestny národný výbor v Podmaníne, 1950 – 1979, 1,68 bm.

Miestny národný výbor v Podskalí, 1951 – 1984, 4 bm.

Miestny národný výbor v Podvaží, 1951 – 1975, 1,56 bm.

Miestny národný výbor v Považskej Teplej, 1951 – 1965, 1 bm.

Miestny národný výbor v Považskom Podhradí, 1951 – 1971, 2,74 bm, I.

Miestny národný výbor v Praznove, 1951 – 1980, 2,40 bm.

Miestny národný výbor v Prečíne, 1951 – 1990, 7,62 bm.

Miestny národný výbor v Prejte, 1951 – 1970, 2,64 bm.

Miestny národný výbor v Prosnom, 1951 – 1979, 0,72 bm.

Miestny národný výbor v Pruskom, 1951 – 1960, 3,24 bm.

Miestny národný výbor v Pružine, 1951 – 1990, 12,39 bm.

Miestny národný výbor v Sádočnom, 1951 – 1979, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Savčinej – Podvaží, 1954 – 1960, 0,48 bm.

Miestny národný výbor v Sedmerovciach, 1951 – 1979, 2,76 bm.

Miestny národný výbor v Slavnici, 1951 – 1979, 3,12 bm.

Miestny národný výbor v Slopnej, 1951 – 1980, 1,64 bm.

Miestny národný výbor v Streženiciach, 1945 – 1979, 2,77 bm, I.

Miestny národný výbor v Stupnom, 1951 – 1985, 4,56 bm.

Miestny národný výbor vo Sverepci, 1952 – 1980, 2,44 bm, I.

Miestny národný výbor v Šebešťanovej, 1951 – 1979, 1,13 bm.

Miestny národný výbor v Tŕstí, 1951 – 1984, 3,64 bm.

Miestny národný výbor v Tuchyni, 1945 – 1990, 11,94 bm.

Miestny národný výbor v Tunežiciach, 1950 – 1976, 1,44 bm.

Miestny národný výbor v Udiči, 1951 – 1990, 13,56 bm.

Miestny národný výbor v Upohlave, 1951 – 1976, 1,80 bm.

Miestny národný výbor vo Vieske – Bezdedove, 1950 – 1960, 0,60 bm, I.

Miestny národný výbor vo Visolajoch, 1951 – 1990, 5,64 bm.

Miestny národný výbor vo Vrchteplej, 1961 – 1975, 0,05 bm.

Miestny národný výbor vo Vršatskom Podhradí, 1951 – 1965, 1,32 bm.

Miestny národný výbor vo Vrtižeri, 1950 – 1965, 0,12 bm.

Miestny národný výbor vo Vydrnej, 1951 – 1979, 4,58 bm.

Miestny národný výbor v Záriečí, 1945 – 1985, 4,44 bm, I.

Miestny národný výbor v Záskalí, 1954 – 1972, 0,72 bm.

Miestny národný výbor v Zbore, 1951 – 1960, 0,96 bm.

Miestny národný výbor v Zemianskej Závade, 1951 – 1979, 2,16 bm.

Miestny národný výbor v Zemianskom Kvášove, 1954 – 1960, 0,06 bm.

Miestny národný výbor v Zliechove, 1947 – 1990, 8,16 bm.

Miestny národný výbor v Zubáku, 1950 – 1990, 5,76 bm.

XXV. 4. Iné miestne úrady v rokoch 1945 – 1990

Útvar hlavného architekta v Považskej Bystrici, 1968 – 1988, 10,24 bm, I.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Ilave, 1872 – 1960, 112,51 bm.

Okresný súd v Považskej Bystrici, 1872 – 1964, 80,75 bm.

Okresný súd v Púchove, 1872 – 1960, 65,24 bm.

IV. 7. Verejní notári od roku 1872

Verejní notári v Ilave, 1939 – 1960, 0,95 bm, I, R.

Verejní notári v Považskej Bystrici, 1938 – 1960, 0,84 bm, I, R.

Verejní notári v Púchove, 1930 – 1952, 2,62 bm, I, R.

IV. 9. Advokáti od roku 1872

Advokátska kancelária Augustína Barényiho v Ilave, 1907 – 1939, 0,91 bm.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Ilave, 1949 – 1960, 11,52 bm.

Okresná prokuratúra v Považskej Bystrici, 1949 – 1984, 37,30 bm.

Okresná prokuratúra v Púchove, 1949 – 1960, 6,65, bm.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

I. Vojenská správa a vojenské organizácie

Posádkové veliteľstvo Slovenskej armády v Považskej Bystrici, 1945, 0,03 bm.

Vojenský pohotovostný oddiel Slovenskej armády, 8. rota v Považskej Bystrici, 1944 – 1945, 0,01 bm.

II. 1. Hlinkova garda

Miestne veliteľstvo Hlinkovej gardy v Červenom Kameni, 1939 – 1942, 0,06 bm.

Miestne veliteľstvo Hlinkovej gardy v Dolnom Lieskove, 1938 – 1941, 0,03 bm.

Miestne veliteľstvo Hlinkovej gardy v Klobušiciach, 1938 – 1941, 0,06 bm.

Miestne veliteľstvo Hlinkovej gardy v Košeci, 1938, 0,02 bm.

Miestne veliteľstvo Hlinkovej gardy v Lednici, 1938 – 1943, 0,06 bm.

Miestne veliteľstvo Hlinkovej gardy v Pruskom, 1940 – 1941, 0,05 bm.

Miestne veliteľstvo Hlinkovej gardy v Púchove, 1939 – 1942, 0,06 bm.

Miestne veliteľstvo Hlinkovej gardy v Zliechove, 1938 – 1945,0,06 bm.

II. 4. Veliteľstvá brannej výchovy

Okresné veliteľstvo brannej výchovy v Ilave, 1935 – 1943, 0,04 bm.

Okresné veliteľstvo brannej výchovy v Považskej Bystrici, 1944, 0,02 bm.

V. 3. Žandárske stanice

Žandárska stanica v Považskej Bystrici, 1882, 0,02 bm

E. HOSPODÁRSTVO

IV. 6. Drevospracujúci priemysel

Drevopriemysel mesta Považská Bystrica v Hornej Marikovej, 1935 – 1952, 0,72 bm.

IV. 10. Odevný priemysel

Holický a Bobula, kožušnícky priemysel vo Visolajoch, 1947 – 1950, 0,07 bm.

IV. 16. Iné odvetvia priemyslu

Blahútova strojová tehelňa v Považskej Bystrici, 1946 – 1948, 0,03 bm.

V. 2. Roľnícke komory /1942 – 1947/

Oblastná úradovňa Roľníckej komory v Považskej Bystrici, (1941) 1942 – 1947, 1,90 bm.

VI. 4. Správy štátnych lesov /do roku 1960/

Horársky obvod v Beluši, 1925 – 1938, 0,12 bm.

Horársky obvod v Ilave, 1939 – 1945, 0,02 bm.

X. Spoje

Poštový úrad v Pruskom, 1885 – 1919, 0,24 bm.

XI. 1. Domáci obchod

Obchod s palivami (Uhoľné sklady, n. p.), š. p. v Považskej Bystrici, 1960 – 1992, 0,05 bm.

Zdroj, n. p. v Púchove, 1949 – 1962, 1,40 bm.

XII. 1. Služby

Hostiteľský kombinát, komunálny podnik v Brvništi, 1950, 0,01 bm.

Všeužitočný komunálny podnik mesta v Považskej Bystrici, 1950-1953, 1,08 bm.

Okresný podnik výroby a služieb POVAŽAN v Považskej Bystrici, 1973 – 1990, 3,90 bm.

Technické služby mesta v Púchove, 1964 – 1990, 2,60 bm.

XII. 2. Stavebné organizácie

Okresný stavebný podnik v Považskej Bystrici, 1948 – 1961, 0,96 bm.

XII. 3. Bytové hospodárstvo

Bytový podnik mesta v Púchove, 1962 – 1992, 2,30 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

I. Úverové družstvá

Úverové družstvo pre Púchov a okolie v Púchove, 1901 – 1943, 0,04 bm.

II. Spotrebné družstvá

Ilavský spotrebný spolok v Ilave, 1907 – 1920, 0,07 bm.

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Ilave, 1953 – 1960, 5,28 bm.

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Považskej Bystrici, (1941) 1953 – 1979, 27,28 bm.

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Púchove, 1952 – 1960, 6,60 bm.

Potravné družstvo v Košeckom Rovnom, 1924 – 1932, 0,06 bm.

Potravné družstvo v Záriečí, 1919 – 1942, 0,31 bm.

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo v Dolných Kočkovciach, 1958 – 1965, 1,09 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Domaniži, 1950 – 1985, 5,62 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Hloži, 1958 – 1961, 0,01 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Horovciach, 1958 – 1959, 0,03 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kopci, 1960 – 1963, 0,03 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Košeckom Rovnom, 1950 – 1956, 0,18 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Mestečku, 1958 – 1977, 2,22 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Milochove, 1951, 1960, 0,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Nimnici, 1959 – 1963, 0,02 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Plevníku – Drienovom, 1953, 1967, 1,20 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Prečíne, 1964 – 1967, 0,02 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Púchove, 1958 – 1965, 0,60 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Sádočnom, 1949 – 1960, 0,30 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Upohlave, 1956 – 2962, 0,02 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Veľkom Košeckom Podhradí, 1950 – 1960, 0,07 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vieske – Bezdedove, 1950 – 1960, 0,08 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vrchteplej, 1959 – 1963, 0,24 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Zbore, 1950 – 1960, 0,01 bm.

IV. Vodné a melioračné družstvá

Vodné družstvo v Domaniži, 1932 – 1935, 0,04 bm.

VI. Iné družstevné organizácie

Roľnícke strojové družstvo v Považskej Teplej, 1948 – 1949, 0,05 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej v Marikovej, 1933 – 1938, 0,03 bm.

Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej v Plevníku – Drienovom, 1937 – 1938, 0,01 bm.

Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej v Sverepci, 1933 – 1938, 0,02 bm.

Miestna organizácia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v Lednickej Lehote, 1941 – 1945, 0,05 bm.

Miestna organizácia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v Plevníku, 1941 – 1942, 0,01 bm.

Miestna organizácia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v Klobušiciach, 1938 – 1944, 0,08 bm.

Miestna organizácia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v Lednici, 1943 – 1944, 0,02 bm.

Miestna organizácia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v Pružine, 1942 – 1943, 0,03 bm.

Miestna organizácia Komunistickej strany Slovenska v Záskalí, 1948 – 1958, 0,08 bm.

Miestne veliteľstvo Hlinkovej mládeže v Lednici, 1939 – 1944, 0,12 bm.

Okresné centrum Verejnosti proti násiliu v Považskej Bystrici, 1989 – 1992, 1,20 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Ilave, 1948 – 1959, 2,65 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Považskej Bystrici, 1945 – 1989, 121,50 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Púchove, 1948 – 1959, 2,50 bm.

Závodná organizácia Komunistickej strany Slovenska pri Okresnom stavebnom podniku v Považskej Bystrici, 1953 – 1958, 0,04 bm.

III. Zväzy

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Ilave, 1947 – 1952, 2,50 bm.

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Považskej Bystrici, 1946 – 1952, 2,96 bm.

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Púchove, 1947 – 1952, 2,35 bm.

Okresný sekretariát Slovenskej rady družstiev v Považskej Bystrici, 1949 – 1950, 0,04 bm.

IV. Odborové hnutie

Miestna odbočka Zväzu slovenských remeselníkov a obchodníkov v Púchove, 1939 – 1941, 0,02 bm.

Miestna organizácia Odborovej jednoty republikánskych zamestnancov v Hornej Porube, 1937 – 1938, 0,03 bm.

Miestna organizácia Odborovej jednoty republikánskych zamestnancov v Ilave, 1936 – 1938, 0,01 bm.

Miestna organizácia Odborovej jednoty republikánskych zamestnancov v Plevníku, 1935 – 1938, 0,02 bm.

Miestna organizácia Odborovej jednoty republikánskych zamestnancov – skupina kovorobotníkov v Považskej Bystrici, 1935 – 1938, 0,20 bm.

Miestna organizácia Odborovej jednoty republikánskych zamestnancov v Slopnej, 1936 – 1938, 0,04 bm.

Miestna organizácia Zväzu kovorobotníkov Československej republiky v Považskej Bystrici, 1937 – 1939, 0,02 bm.

Miestna skupina Zväzu robotníctva stavebného, kameňokeramického priemyslu v Československej republike v Považskej Bystrici, 1935 – 1938, 0,02 bm.

Miestna skupina Zväzu sklárskeho robotníctva v Československej republike v Lednických Rovniach, 1925 – 1933, 0,05 bm.

Miestna skupina Zväzu technikov, absolventov štátnych priemyselných a odborných škôl v Československej republike v Považskej Bystrici, 1936 – 1939, 0,12 bm.

Miestna skupina Zväzu zamestnancov finančnej správy Revolučného odborového hnutia v Považskej Bystrici, 1945 – 1950, 0,06 bm.

Miestna skupina Zväzu zamestnancov finančnej správy Revolučného odborového hnutia v Púchove, 1947 – 1951, 0,12 bm.

Miestna skupina Zväzu zamestnancov školstva a osvety Revolučného odborového hnutia v Považskej Bystrici, 1949, 0,05 bm.

Miestna skupina Zväzu zamestnancov verejnej správy Revolučného odborového hnutia v Púchove, 1945 – 1954, 0,20 bm.

Miestna skupina Zväzu zamestnancov verejnej správy Revolučného odborového hnutia pri Okresnom národnom výbore v Púchove, 1950 – 1954 – 0,07 bm.

Okresná odborová rada v Považskej Bystrici, 1969 – 1990, 3,90 bm.

Závodná rada Revolučného odborového hnutia pri Stavebnom kombináte okresného komunálneho podniku v Považskej Bystrici, 1950 – 1953, 0,02 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Ilave, 1948 – 1959, 1,74 bm, I, R.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Považskej Bystrici, 1948 – 1959, 5,44 bm, I, R.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Púchove, 1948 – 1959, 1,96 bm, I, R.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Miestna jednota Československého zväzu požiarnej ochrany v Mestečku, 1955 – 1960, 0,01 bm.

Miestna jednota Československého zväzu požiarnej ochrany v Milochove,1959 – 1960, 0,01 bm.

Miestna jednota Československého zväzu požiarnej ochrany vo Vieske – Bezdedove, 1958 – 1959, 0,01 bm.

Miestna odbočka Československého zväzu žien v Bolešove, 1949 – 1951, 0,02 bm.

Miestna odbočka Československého zväzu žien v Dubnici nad Váhom, 1948 – 1952, 0,03 bm.

Miestna odbočka Zväzu československo – sovietskeho priateľstva pri Miestnom národnom výbore v Považskej Bystrici, 1951 – 1954, 0,06 bm.

Miestna odbočka Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Pružine, 1950, 0,01 bm.

Miestna odbočka Zväzu československo – sovietskeho priateľstva vo Veľkom Košeckom Podhradí, 1953 – 1959, 0,07 bm.

Miestna odbočka Zväzu československo – sovietskeho priateľstva vo Vydrnej, 1952 – 1953, 0,01 bm.

Miestna organizácia Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Mestečku, 1949 – 1954, 0,03 bm.

Miestna organizácia Československého zväzu mládeže v Mestečku, 1948 – 1949, 0,01 bm.

Miestna organizácia Československého zväzu mládeže v Pružine, 1950 – 1951, 0,01 bm.

Okresná odbočka Československej spoločnosti v Púchove, 1947 – 1950, 0,06 bm.

Okresná odbočka Československého zväzu žien v Považskej Bystrici, 1945 – 1952, 0,08 bm.

Okresný výbor Československého Červeného kríža v Považskej Bystrici, 1959 – 1986, 4,40 bm.

Okresný výbor Československého zväzu telesnej výchovy v Považskej Bystrici, 1970 – 1990, 13,75 bm.

Okresný výbor Slovenského poľovníckeho zväzu v Považskej Bystrici, 1948 – 1977, 2,60 bm.

Okresný výbor Socialistickej akadémie v Považskej Bystrici, 1961 – 1976, 1,20 bm.

Okresný výbor Zväzu Cigánov – Rómov na Slovensku v Považskej Bystrici, 1968 – 1972, 0,07 bm.

Základná organizácia Zväzu pre spoluprácu s armádou /Zväzarm/ v Milochove, 1956 – 1958, 0,01 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Považskej Bystrici, 1967 – 1989, 2,30 bm.

Základná organizácia nevidiacich Združenia zväzov slovenských invalidov v Považskej Bystrici, 1968 – 1975, 0,16 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

II. 7. Vydavateľstvá a redakcie

Redakcia okresných novín OBZOR v Považskej Bystrici, 1969 – 1991, 0,60 bm.

III. 3. Osvetové rady

Miestna osvetová rada v Dolnom Lieskove, 1947 – 1950, 0,12 bm.

Miestna osvetová rada v Pružine, 1946 – 1950, 0,12 bm.

Okresná osvetová rada v Ilave, 1947 – 1948, 0,48 bm.

Okresná osvetová rada v Považskej Bystrici, 1945 – 1950 (1952), 1,32 bm.

Okresná osvetová rada v Púchove, 1927 – 1950, 1,32 bm.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Jedenásťročná stredná škola v Považskej Bystrici, 1953 – 1956, 0,24 bm.

Jedenásťročná stredná škola v Púchove, 1955 – 1956, 0,01 bm.

III. Stredné odborné školy

Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom, 1948 – 1986, 15,10 bm, I.

Stredná priemyselná škola v Považskej Bystrici, 1938 – 1959, 1,84 bm.

IV. Odborné školy

Odborná škola kovorobná v Považskej Bystrici, 1938 – 1949, 0,24 bm.

V. Učňovské školy

Odborná učňovská škola v Ilave, 1923 – 1949, 0,36 bm, I.

Odborná učňovská škola v Považskej Bystrici, 1925 – 1950, 0,36 bm, I.

Stredné odborné učilište služieb v Púchove, 1923 – 1987, 6,12 bm, I.

Stredná škola pre pracujúcich v Púchove, 1979 – 1984, 0,12 bm, I.

VI. Základné školy

Národná škola v Beluši, 1903 – 1953, 3 bm.

Stredná škola v Beluši, 1936 – 1953, 0,24 bm.

Základná deväťročná škola v Bohuniciach, 1919 – 1968, 0,72 bm.

Izraelitská ľudová škola v Bolešove, 1925 – 1939, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Bolešove, 1919 – 1981, 2,76 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Dohňanoch, 1923 – 1924, 0,02 bm, I.

Základná deväťročná škola 1. – 5. ročník v Dohňanoch, 1919 – 1981, 2,04 bm, I.

Obecná ľudová škola v Dolnom Lieskove, 1940 – 1943, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Domaniži, 1920 – 1960, 1,32 bm, I.

Základná deväťročná škola, Centrum I. v Dubnici nad Váhom, 1979 – 1980, 0,12 bm.

Základná škola na Partizánskej ulici v Dubnici nad Váhom, 1964 1983, 2,16 bm.

Základná deväťročná škola na Bratislavskej ulici v Dubnici nad Váhom, 1959 – 1973, 1,20 bm.

Štátna ľudová škola v Hatnom, 1921 – 1943, 0,48 bm.

Základná deväťročná škola pre 1. – 5. ročník v Hornom Lieskove, 1960 – 1981, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola v Hoštine, 1917 – 1976, 2 bm.

Základná deväťročná škola v Košeci, 1898 – 1970, 2,84 bm.

Štátna ľudová škola v Malom Košeckom Podhradí, 1919 – 1940, 0,24 bm.

Základná škola pre 1. – 4. ročník v Malých Ledniciach, 1923 – 1984, 0,96 bm.

Evanjelická a. v. ľudová škola v Lúkach, 1925 – 1945, 0,15 bm.

Základná deväťročná škola v Lúkach, 1924 – 1979, 1,20 bm.

Základná deväťročná škola v Nosiciach, 1919 – 1960, 0,60 bm.

Základná deväťročná škola v Podmaníne, 1937 – 1970, 0,24 bm.

Základná škola pre 1. – 4. ročník v Podskalí, 1965 – 1981, 0,05 bm.

Základná deväťročná škola pre 1. – 5. ročník v Podvaží, 1932 – 1967, 0,36 bm.

II. základná škola v Považskej Bystrici, 1959 – 1995, 3,36 bm.

Stredná škola v Považskej Bystrici, 1919 – 1953, 1,80 bm.

Národná škola pri Liečebnom ústave v Považskom Podhradí, 1946 – 1953, 0,24 bm.

Základná deväťročná škola pre 1. – 5. ročník v Praznove, 1922 – 1965, 2,04 bm.

Základná deväťročná škola pre 1. – 5. ročník v Prosnom, 1921 – 1972, 0,84 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Púchove, 1913 – 1914, 0,01 bm.

Štátna ľudová škola v Púchove, 1937 – 1938, 0,01 bm.

Základná deväťročná škola pre 1. – 5. ročník v Sedmerovciach, 1929 – 1967, 0,96 bm.

Základná deväťročná škola pre 1. – 5. ročník v Slávnici, 1901 – 1967, 1,87 bm.

Národná škola vo Sverepci, 1904 – 1956, 1,08 bm.

Národná škola v Šebešťanovej, 1930 – 1960, 0,36 bm.

Základná deväťročná škola pre 1.-5. ročník vo Veľkom Košeckom Podhradí, 1920 – 1968, 1,08 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola vo Visolajoch, 1905 – 1914, 0,01 bm.

Základná škola pre 1.- 4. ročník v Zbore, 1920 – 1987, 0,96 bm.

Základná deväťročná škola pre 1. – 5. ročník v Zemianskej Závade, 1965 – 1979, 0,12 bm.

Základná deväťročná škola pre 1. – 5. ročník v Zemianskom Kvášove, 1919 – 1968, 0,84 bm.

Štátna ľudová škola v Zliechove, 1919 – 1946, 0,24 bm.

VII. Záujmové umelecké školy

Ľudová škola umenia v Púchove, 1953 – 1981, 1,92 bm.

VIII. Iné školy a školské zariadenia

Ľudová škola hospodárska v Hatnom, 1937 – 1943, 0,12 bm.

Družstevná škola práce v Hloži, 1958 – 1961, 0,03 bm.

Ľudová škola hospodárska pre chlapcov a dievčatá v Košeci, 1934 – 1948, 0,12 bm.

Základná roľnícka škola v Pružine, 1950, 0,02 bm.

Štátna hospodárska opakovacia škola v Slavnici, 1900 – 1912, 0,02 bm.

IX. Školské správy

Školský inšpektorát v Púchove, ( 1876) 1919 – 1949 ( 1950), 24,37 bm, I.

Školská stolica obecnej ľudovej školy v Košeckom Rovnom, 1930 – 1939, 0,12 bm.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 3. Okresné ústavy národného zdravia

Okresný ústav národného zdravia v Považskej Bystrici, 1950 – 1981, 12,03 bm.

Závodný ústav národného zdravia v Dubnici nad Váhom, 1953 – 1963, 0,85 bm.

Okresný ústav národného zdravia – nemocnica s poliklinikou v Ilave, 1951 – 1974, 4,24 bm.

I. 9. Lekárne a lekárenská služba

Ján Pokorný, lekáreň v Púchove, 1893 – 1943, 0,03 bm.

II. 1. Nemocenské a sociálne poistenie

Okresný zbor Liečebného fondu verejných zamestnancov v Ilave, 1926 – 1938, 0,26 bm.

Okresný zbor Liečebného fondu verejných zamestnancov v Považskej Bystrici, 1926 – 1932, 0,04 bm.

II. 2. Ústavy sociálnej starostlivosti pre dospelých

Ústav sociálnej starostlivosti v Belušských Slatinách, 1970 – 1975, 0,36 bm.

II. 3. Ústavy sociálnej starostlivosti pre deti a mládež

Detský domov v Púchove, 1901 – 1962, 67,47 bm.

II. 4. Domy dôchodcov

Domov – penzión pre dôchodcov v Púchove, 1986 – 1990, 0,24 bm.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Okresná starostlivosť o mládež v Ilave, 1936 – 1950, 0,50 bm.

Okresná starostlivosť o mládež v Považskej Bystrici, 1931 – 1951, 0,07 bm.

Okresná starostlivosť o mládež v Púchove, 1930 – 1948, 3,18 bm.

Stanica Masarykovej ligy proti TBC v Považskej Bystrici, 1924 – 1941, 0,08 bm.

K. NÁBOŽENSKÉ ORGANIZÁCIE

VII. Náboženské obce

Rímskokatolícka cirkevná obec v Beluši, 1894, 0,01 bm.

Rímskokatolícka cirkevná obec v Bohuniciach, 1905 – 1941, 0,04 bm.

Rímskokatolícka cirkevná obec v Dulove, 1913 – 1937, 0,01 bm.

Rímskokatolícka cirkevná obec v Hloži, 1894 – 1896, 0,01 bm.

Rímskokatolícka cirkevná obec v Hornom Lieskove, 1896, 0,01 bm.

Rímskokatolícka cirkevná obec v Krivokláte, 1906 – 1939, 0,03 bm.

Rímskokatolícka cirkevná obec v Podhorí, 1893 – 1896, 0,02 bm.

Rímskokatolícka cirkevná obec v Pruskom, 1905 – 1943, 0,04 bm.

Rímskokatolícka cirkevná obec v Savčinej – Podvaží, 1905 – 1937, 0,02 bm.

Rímskokatolícka cirkevná obec v Slopnej, 1904 – 1926, 0,02 bm.

Rímskokatolícka cirkevná obec vo Sverepci, 1896 – 1913, 0,02 bm.

Rímskokatolícka cirkevná obec v Tuchyni, 1906 – 1937, 0,04 bm.

Rímskokatolícka cirkevná obec vo Visolajoch, 1893 – 1895, 0,02 bm.

Rímskokatolícky cirkevný výbor v Ilave, 1920 – 1943, 0,04 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

II. Živnostenské spoločenstvá

Okresné živnostenské spoločenstvo v Ilave, 1920 – 1949 (1951), 4,20 bm.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Považskej Bystrici, 1925 – 1949 (1950), 5,74 bm.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Púchove, 1925 – 1949 (1950), 4,70 bm.

III. Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá

Lesné družstvo MURÁŇ v Považskej Teplej, 1937 – 1948, 0,02 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Dolných Kočkovciach, 1944 – 1945, 0,02 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Dubnici nad Váhom, 1932 – 1957, 0,17 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Ďurďovom, 1942 – 1945, 0,02 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Hornej Porube, 1936 – 1942, 0,01 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Hrabovke, 1940 – 1945, 0,01 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Ilave, 1943, 0,01 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Iliavke, 1941, 0,01 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Klobušiciach, 1942, 0,01 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Kopci, 1942, 0,02 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Košeci, 1940 – 1943, 0,05 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Ladcoch, 1942 – 1943, 0,03 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Lednici, 1940 – 1943, 0,06 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Malom Košeckom Podhradí, 1940 – 1944, 0,04 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Malom Kolačíne, 1942 – 1944, 0,01 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Milochove, 1951, 0,01 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Nimnici, 1942 – 194, 0,01 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Podhorí, 1936 – 1947, 0,02 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Prejte, 1942, 0,02 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Pružine, 1940 – 1941, 0,01 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Slopnej, 1941 – 1944, 0,02 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Tŕstí, 1940 – 1946, 0,01 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Tunežiciach, 1943, 0,07 bm.

Pasienkové spoločenstvo vo Veľkom Kolačíne, 1942, 1944, 0,01 bm.

Pasienkové spoločenstvo vo Vrchteplej, 1942, 0,01 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Zliechove, 1042, 0,07 bm.

Urbárska obec v Beluši, 1857 – 1858, 0,02 bm.

Urbárska obec v Bohuniciach, 1904 – 1941, 0,04 bm.

Urbárska obec v Čelkovej Lehote, 1912 – 1935, 0,02 bm.

Urbárska obec v Červenom Kameni, 1908 – 1958, 0,08 bm.

Urbárska obec v Dolných Kočkovciach, 1906, 0,01 bm.

Urbárska obec v Dolnom Lieskove, 1903 – 1934, 0,02 bm.

Urbárska obec v Domaniži, 1898 – 1902, 0,01 bm.

Urbárska obec v Drienovom, 1900 – 1916, 0,04 bm.

Urbárska obec v Dulove, 1923 – 1942, 0,02 bm.

Urbárska obec v Hloži, 1940 – 1941, 0,01 bm.

Urbárska obec v Hornej Breznici, 1909 – 1917, 0,01 bm.

Urbárska obec v Hornom Lieskove, 1906 – 1927, 0,04 bm.

Urbárska obec v Iliavke, 1900 – 1916, 0,01 bm.

Urbárska obec v Kameničanoch, 1951, 0,02 bm.

Urbárska obec v Klobušiciach, 1900 – 1940, 0,02 bm.

Urbárska obec v Kostolci, 1900 – 1937, 0,025 bm.

Urbárska obec v Krivokláte, 1906 – 1938, 0,03 bm.

Urbárska obec v Kvášove, 1907 – 1917, 0,04 bm.

Urbárska obec v Lednici, 1908 – 1914, 0,02 bm.

Urbárska obec v Lednickej Lehote, 1912 – 1915, 0,01 bm.

Urbárska obec v Malých Ledniciach, 1912 – 1914, 0,03 bm.

Urbárska obec v Orlovom, 1900 – 1927, 0,01 bm.

Urbárska obec v Plevníku, 1909 – 1940, 0,01 bm.

Urbárska obec v Podhorí, 1906, 0,01 bm.

Urbárska obec v Podskalí, 1925 – 1927, 0,01 bm.

Urbárska obec v Považskej Teplej, 1900 – 1935, 0,02 bm.

Urbárska obec v Považskom Podhradí, 1937 – 1958, 0,04 bm.

Urbárska obec v Praznove, 1934 – 1943, 0,01 bm.

Urbárska obec v Prečín – Lehotke, 1929 – 1958, 0,09 bm.

Urbárska obec v Prejte, 1900 – 1935, 0,05 bm.

Urbárska obec v Pruskom, 1906 – 1953, 0,08 bm.

Urbárska obec v Savčinej – Podvaží, 1907 – 1937, 0,02 bm.

Urbárska obec v Slopnej, 1904 – 1958, 0,05 bm.

Urbárska obec v Stupnom, 1935, 0,01 bm.

Urbárska obec v Tuchyni, 1906 – 1937, 0,03 bm.

Urbárska obec v Upohlave, 1936, 0,01 bm.

Urbárska obec vo Veľkom Košeckom Podhradí, 1949 – 1958, 0,03 bm.

Urbárska obec vo Visolajoch, 1899 – 1906, 0,01 bm.

Urbárska obec vo Vršatskom Podhradí, 1903 – 1915, 0,03 bm.

Urbárska obec vo Vrtižeri, 1900 – 1901, 0,01 bm.

Urbárska obec v Záskalí, 1905 – 1935, 0,02 bm.

Urbárska obec v Zubáku, 1908 – 1917, 0,05 bm.

IV. Spolky

Dobrovoľný hasičský zbor v Ihrišti, 1948 – 1949, 0,01 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor v Ilave, 1926 – 1929, 0,01 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor v Kopci, 1956 – 1961, 0,08 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor v Papradne, 1950 – 1953, 0,01 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor v Prejte, 1927 – 1951, 0,02 bm.

206. odbor Jednoty evanjelických žien v Záriečí, 1937 – 1946, 0,01 bm.

Divadelný krúžok v Orlovom, 1938 – 1950, 0,05 bm.

Komitét stavby pomníka Milana Rastislava Štefánika v Považskej Bystrici, 1935 – 1940, 0,05 bm.

Maďarský spoločenský krúžok v Ilave, 1897 – 1917, 0,06 bm.

Miestna organizácia Matice slovenskej v Púchove, 1935 – 1938, 0,02 bm.

Miestna skupina Loveckého ochranného spolku pre Slovensko v Púchove, 1933 – 1948, 0,04 bm.

Miestny odbor Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom, 1925 – 1951, 0,28 bm.

Okresná hasičská jednota v Ilave, 1936 – 1949, 0,06 bm.

Okresná hasičská jednota v Považskej Bystrici, 1926 – 1943, 0,05 bm.

Rybársky ochranný spolok pre Považskú Bystricu a okolie v Považskej Bystrici, 1929 – 1953, 0,12 bm, I.

Závodníkov ochotnícky divadelný krúžok v Pružine, 1949 – 1951, 0,01 bm.

V. Záujmové organizácie

Jednota SOKOL v Dubnici nad Váhom, 1936, 0,02 bm.

Športový klub v Ilave, 1931 – 1944, 0,04 bm.

O. ZBIERKY

II. Listiny /bez fondovej príslušnosti/

Zbierka listín a listov, 1506 – 1893, 0,24 bm.

IV. Mapy, plány a technická dokumentácia

Zbierka máp, 1783 – 1960, 102 kusov.

V. Plagáty a letáky

Zbierka plagátov, 1951 – 1968, 0,72 bm.

VII. 1. Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

Zbierka fotografií, 1920 – 1990, 0,36 bm.

VII. 2. Filmy

Zbierka filmov, 1968 – 1986, 6 kusov.

VII. 3. Videozáznamy

Zbierka videozáznamov, 1989 – 1991, 5 kusov.

VIII. 1. Gramofónové platne, zvukové valčeky

Zbierka gramoplatní, 1990, 1 kus.

VIII. 2. Magnetické pásky a kazety

Zbierka magnetických pások a kaziet, 1989 – 1990, 1 kus.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *