Štátny okresný archív v Banskej Bystrici

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/1, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

401 – ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V BANSKEJ BYSTRICI

Komenského 26

974 00 Banská Bystrica

Telefón: 088/412 48 46 sekretariát – ústredňa

088/412 58 83 riaditeľ

088/415 48 77 – archívne služby

088/415 48 17 vrátnica

Fax: 088/412 58 84

/samostatná internetová stránka: www.archivneusohl.sk/

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XV. 2. Expozitúra Úradu hospodárskej kontrolnej služby

Expozitúra Úradu hospodárskej kontrolnej služby v Brezne, 1943 – 1945, 1,70 bm.

XV. 3. Štátne stavebné úrady v rokoch 1945 – 1949

Štátny stavebný úrad v Banskej Bystrici, 1945 – 1951, 0,60 bm.

XVI. 1. Finančné riaditeľstvá

Okresné finančné riaditeľstvo v Banskej Bystrici, 1929 – 1953, 2,80 bm.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňová správa v Banskej Bystrici, 1918 – 1952, 60,75 bm.

Daňový úrad v Banskej Bystrici, 1906 – 1949 (1958), 17,70 bm.

Daňový úrad v Brezne, 1909 – 1951, 50,90 bm, I.

Dôchodkový kontrolný úrad v Banskej Bystrici, 1929 – 1953, 0,60 bm.

Dôchodkový kontrolný úrad v Brezne, 1922 – 1949, 0,90 bm, I.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Banskej Bystrici, 1923 – 1945 (1950), 41,35 bm, I.

Okresný úrad v Brezne, 1923-1945, 138 bm, I.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Katastrálny meračský úrad v Banskej Bystrici, 1852 – 1945, 3,05 bm.

Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Brezne, 1926 – 1940, 2,80 bm, I.

Úrad práce v Banskej Bystrici, 1940 – 1945 (1951), 1,20 bm.

Úrad práce v Brezne, 1941 – 1945, 2,15 bm, I.

XXII. 1. Jednotné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Jednotný národný výbor v Banskej Bystrici, 1949 – 1954, 44 bm.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Banskej Bystrici, 1945 – 1949, 41,40 bm, I, K.

Okresný národný výbor v Banskej Bystrici, 1954 – 1990, 1070,15 bm.

Okresný národný výbor v Brezne, 1945 – 1960, 178 bm, I, K.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Okresná poľnohospodárska správa v Banskej Bystrici, 1964 – 1986, 3 bm.

Okresná správa cestovného ruchu v Banskej Bystrici, 1978 – 1992, 6,15 bm.

Okresný splnomocnenec ministerstva výkupu, 1952 – 1956, 6 bm, I.

Okresný úrad ochrany práce v Brezne, 1946 – 1949, 4,50 bm, I.

XXIV. 1. Magistráty do roku 1945

Magistrát mesta Banská Bystrica, (1020) 1255 – 1922, 300,75 bm, I, K.

Magistrát mesta Brezno, (1274) 1494 – 1922, 244,55 bm, I, K.

Magistrát mesta Ľubietová, 1282 – 1885, 72 bm, I.

XXIV. 2. Mestské úrady do roku 1945

Mestský úrad v Banskej Bystrici, 1923 – 1945, 65 bm, I.

Mestský úrad v Brezne, 1923 – 1944, 22,14 bm, I.

XXIV. 3. Mestečká do roku 1945

Mestečko Poniky, 1282 – 1885, 1 bm, I.

Mestečko Radvaň, 1674 – 1871 (1898), 1,05 bm, I.

Mestečko Slovenská Ľupča, 1347 – 1872, 8,30 bm, I.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Notársky úrad v Radvani, 1851 – 1945 (1951), 6,30 bm, I.

Obecný notársky úrad v Banskej Bystrici, 1926 – 1945, 1,50 bm, I.

Obecný notársky úrad v Čiernom Balogu, 1892 – 1945, 3,02 bm, I.

Obecný notársky úrad v Podkoniciach, 1838 – 1945 (1948), 1,50 bm, I.

Obecný notársky úrad v Polomke, 1826 – 1952, 6,96 bm, I.

Obecný notársky úrad v Ponikách, 1921 – 1945 (1950), 1 bm, I.

Obecný notársky úrad v Slovenskej Ľupči, 1848 – 1945 (1949), 11,85 bm, I.

Obecný notársky úrad v Šumiaci, 1899 – 1952, 3,88 bm, I.

Obecný notársky úrad v Telgárte, 1921 – 1944, 0,11 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Badíne, 1798 – 1945, 2,85 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Banskej Bystrici, 1851 – 1945 (1950), 5 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Beňuši, 1921 – 1944, 0,11 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Donovaloch, 1915 – 1917, 0,15 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Heľpe, 1857 – 1945 (1949), 7 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Hornej Mičinej, 1886 – 1945, 3 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Hrochoti, 1865 – 1945 (1948), 10,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Hronci, 1849 – 1945 (1952), 8 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Lome nad Rimavicou, 1892 – 1945 (1951), 4 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Lopeji, 1812 – 1945 (1952), 5,44 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Lučatíne, 1883 – 1945 (1947), 1,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Ľubietovej, 1878 – 1945 (1949), 10,70 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Ľupčianskej ulici, 1880 – 1925, 0,20 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Moštenici, 1919 – 1925, 0,10 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Mýte pod Ďumbierom, 1853 – 1945 (1949), 3,44 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Nemeckej, 1862 – 1945, 5 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Pohorelej, 1893 – 1945 (1950), 4,89 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Polhore, 1789 – 1945 (1951), 1,24 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Predajnej, 1856 – 1945 (1949), 6,85 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Selciach, 1873 – 1945 (1949), 4,10 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Starých Horách, 1870 – 1945 (1949), 4,60 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Svätom Ondreji nad Hronom, 1881 – 1945, 3 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Šajbe, 1888 – 1894, 0,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Tajove, 1853 – 1945 (1950), 2 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Valaskej, 1787 – 1945 (1950), 3,19 bm, I.

XXIV. 5. Iné miestne úrady do roku 1945

Obec Hrochoť, 1491 – 1798, 0,11 bm, K.

Obec Podkonice, 1547 – 1855, 0,11 bm, K.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Banskej Bystrici, 1945 – 1990, 575,90 bm, I.

Mestský národný výbor v Brezne, (1945) 1950 – 1990, 85,80 bm.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Úrad Miestneho národného výboru v Heľpe, 1945 – 1948, 2,10 bm.

Úrad Miestneho národného výboru v Hronci, 1945 – 1948, 4,20 bm.

Úrad Miestneho národného výboru v Lopeji, 1945 – 1950, 17,50 bm.

Úrad Miestneho národného výboru v Pohorelej, 1945 – 1950, 14 bm.

Úrad Miestneho národného výboru v Pohronskej Polhore, 1945 – 1946, 0,60 bm.

Úrad Miestneho národného výboru v Predajnej, 1945 – 1948, 5,55 bm.

Úrad Miestneho národného výboru v Šumiaci, 1945 – 1948, 6 bm.

Úrad Miestneho národného výboru vo Valaskej, 1945 – 1948, 1,80 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Badíne, 1945 – 1950, 3 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Banskej Bystrici, 1945 – 1950, 4,20 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hornej Mičinej, 1945 – 1950, 2,30 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hrochoti, 1945 – 1950, 0,30 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Lučatíne, 1945 – 1950, 3 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Ľubietovej, 1945 – 1950, 1,90 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Podkoniciach, 1945 -1950, 1,70 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Ponikách, 1945 – 1950, 1,15 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Radvani, 1945 – 1950 (1951), 1,25 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Selciach, 1945 – 1950, 0,50 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Slovenskej Ľupči, 1945 – 1950, 1 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Starých Horách, 1945 – 1950, 0,20 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Svätom Ondreji, 1945 – 1950, 0,85 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Tajove, 1945 – 1950, 0,60 bm, I.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestny národný výbor v Bacúchu, 1951 – 1990, 16,95 bm.

Miestny národný výbor v Badíne, (1945) 1950 – 1990, 9,20 bm.

Miestny národný výbor v Balážoch, 1964 – 1990, 5,25 bm.

Miestny národný výbor v Bečove, 1956 – 1990, 6 bm.

Miestny národný výbor v Beňuši, 1967 – 1990, 8,55 bm.

Miestny národný výbor v Braväcove, 1971 – 1990, 8,55 bm.

Miestny národný výbor v Brusne, 1974 – 1990, 17,70 bm.

Miestny národný výbor v Čačíne, (1903, 1910) 1950 – 1959, 1,80 bm.

Miestny národný výbor v Čeríne, (1867) 1950 – 1990, 13,90 bm.

Miestny národný výbor v Čiernom Balogu, (1945) 1950 – 1988, 25,85 bm.

Miestny národný výbor v Dolnej Lehote, 1957 – 1990, 9,30 bm.

Miestny národný výbor v Dolnej Mičinej, (1935) 1950 – 1990, 4,05 bm.

Miestny národný výbor v Dolnom Harmanci, (1945) 1950 – 1990, 2,80 bm.

Miestny národný výbor v Donovaloch, (1935) 1950 – 1990, 12,50 bm.

Miestny národný výbor v Drábsku, (1945) 1950 – 1985, 13,50 bm.

Miestny národný výbor v Dúbravici, (1903) 1950 – 1990, 1,25 bm.

Miestny národný výbor v Harmanci, 1957 – 1990, 5,35 bm.

Miestny národný výbor v Heľpe, 1968 – 1989, 16,50 bm.

Miestny národný výbor v Hiadli, 1951 – 1990, 1,75 bm.

Miestny národný výbor v Hornej Lehote, 1954 – 1990, 7,20 bm.

Miestny národný výbor v Hornej Mičinej, 1950 – 1990, 2,65 bm.

Miestny národný výbor v Horných Pršanoch, 1985 – 1990, 1,50 bm.

Miestny národný výbor v Hrochoti, 1950 – 1990, 3,90 bm.

Miestny národný výbor v Hronci, 1952 – 1989, 12,30 bm.

Miestny národný výbor v Hronseku, (1947) 1950 – 1990, 6,75 bm.

Miestny národný výbor v Jakube, (1946) 1950 – 1959, 0,10 bm.

Miestny národný výbor v Jarabej, (1925) 1950 – 1990, 3,75 bm.

Miestny národný výbor v Jasení, 1957 – 1990, 15,10 bm.

Miestny národný výbor v Kostiviarskej, (1945) 1950 – 1959, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Králikoch, 1960 – 1990, 9,90 bm.

Miestny národný výbor v Kráľovej, (1946) 1950 – 1960, 2,40 bm.

Miestny národný výbor v Kremničke, 1951 – 1960, 0,10 bm.

Miestny národný výbor v Kynceľovej, 1960 – 1989, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Lome nad Rimavicou, (1945) 1950 – 1990, 32,70 bm.

Miestny národný výbor v Lučatíne, 1974 – 1989, 2,85 bm.

Miestny národný výbor v Ľubietovej, 1949 – 1990, 14,75 bm.

Miestny národný výbor v Majeri, (1945) 1950 – 1959, 1,20 bm.

Miestny národný výbor v Malachove, (1946) 1950 – 1960, 0,10 bm.

Miestny národný výbor v Medzibrode, 1952 – 1990, 18 bm.

Miestny národný výbor v Michalovej, (1932) 1950 – 1983, 25,20 bm.

Miestny národný výbor v Moštenici, (1946) 1950 – 1990, 2,20 bm.

Miestny národný výbor v Motyčkách, (1928) 1950 – 1960, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Môlči, 1951 – 1960, 1,90 bm.

Miestny národný výbor v Mýte pod Ďumbierom, (1937) 1950 – 1970, 16,50 bm.

Miestny národný výbor v Nemeckej, 1965 – 1990, 4,35 bm.

Miestny národný výbor v Oravciach, 1959 – 1990, 2,40 bm.

Miestny národný výbor v Osrblí, 1977 – 1990, 4,35 bm.

Miestny národný výbor v Podbrezovej, 1962 – 1990, 12,75 bm.

Miestny národný výbor v Podkoniciach, 1950 – 1990, 10,75 bm.

Miestny národný výbor v Podlaviciach, 1950 – 1960, 2,20 bm.

Miestny národný výbor v Pohorelej, 1950 – 1990, 12,50 bm.

Miestny národný výbor v Pohronskej Polhore, 1953 – 1989, 35,25 bm.

Miestny národný výbor v Pohronskom Bukovci, 1953 – 1983, 4,50 bm.

Miestny národný výbor v Polomke, (1945) 1950 – 1989, 29,35 bm.

Miestny národný výbor v Ponikách, 1951 – 1990, 16,45 bm.

Miestny národný výbor v Povrazníku, 1950 – 1990, 2,70 bm.

Miestny národný výbor v Predajnej, (1945) 1954 – 1990, 21,05 bm.

Miestny národný výbor v Priechode, (1945) 1950 – 1990, 4 bm.

Miestny národný výbor v Radvani, 1950 – 1960, 1,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Rakytovciach, 1954 – 1960, 0,10 bm.

Miestny národný výbor v Ráztoke, 1964 – 1989, 5,10 bm.

Miestny národný výbor v Riečke, 1977 – 1990, 3,60 bm.

Miestny národný výbor v Rudlovej, (1946) 1950 – 1959, 1 bm.

Miestny národný výbor v Sásovej, 1951 – 1959, 1,20 bm.

Miestny národný výbor v Sebedíne, 1950 – 1990, 7,70 bm.

Miestny národný výbor v Selciach, 1970 – 1990, 9,90 bm.

Miestny národný výbor v Senici, 1957 – 1970, 0,45 bm.

Miestny národný výbor v Sihle, 1970 – 1985, 1,95 bm.

Miestny národný výbor v Skubíne, (1945) 1950 – 1960, 1,10 bm.

Miestny národný výbor v Slovenskej Ľupči, (1944) 1950 – 1990, 28,50 bm.

Miestny národný výbor v Starých Horách, (1945) 1950 – 1990, 15,10 bm.

Miestny národný výbor v Strelníkoch, (1888) 1950 – 1990, 4,25 bm.

Miestny národný výbor v Šálkovej, 1950 – 1959, 1,60 bm.

Miestny národný výbor v Španej Doline, 1953 – 1990, 11,25 bm.

Miestny národný výbor v Šumiaci, 1954 – 1990, 35,10 bm.

Miestny národný výbor v Švermove, (1939) 1950 – 1988, 23,85 bm.

Miestny národný výbor v Tajove, (1895) 1950 – 1988, 18,90 bm.

Miestny národný výbor v Uľanke, 1952 – 1978, 1,70 bm, I.

Miestny národný výbor vo Vlkanovej, (1946) 1951 – 1978, 3,70 bm.

Miestny národný výbor v Závadke nad Hronom, 1972 – 1989, 15,60 bm.

XXV. 4. Iné miestne úrady v rokoch 1945 – 1990

Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica, 1962, 0,10 bm.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Banskej Bystrici, 1872 – 1970, 344,40 bm, I.

Okresný súd v Banskej Bystrici – poručenský (sirotský) úrad v Banskej Bystrici, 1923 – 1931, 62,70 bm.

Okresný súd v Brezne, 1872 – 1960, 102,85 bm, I.

IV. 7. Verejní notári od roku 1872

Verejný notár v Brezne, 1875 – 1951, 6 bm, I.

IV. 9. Advokáti od roku 1872

Advokátska kancelária Michala Zibrína v Brezne, 1930 – 1940, 13,05 bm.

V. 6. Ľudové súdy (1948)

Ľudový súd v Brezne, 1945 – 1947, 7 bm.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Banskej Bystrici, 1942 – 1986, 88,75 bm.

Okresná prokuratúra v Brezne, 1951 – 1955, 12,45 bm, I.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

III. 4. Policajné kapitanáty

Kapitánsky úrad v Brezne, 1840 – 1929, 0,75 bm.

IV. 3. Četnícke stanice

Četnícka stanica v Hronci, 1925 – 1938, 0,40 bm.

D. FINANČNÍCTVO

II. Sporiteľne

Okresná sporiteľňa a pokladnica v Banskej Bystrici, 1949 – 1952, 0,30 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

IV. 16. Iný priemysel

Gukotex, š. p. v Banskej Bystrici, 1960 – 1992, 76,70 bm.

Pohronská teheľňa v Banskej Bystrici, 1940 – 1946, 1,70 bm.

VIII. 2. Priemyselné stavebníctvo

Ing. Dr. Gescheidt a staviteľ Čatloš, podnikateľstvo stavieb v Banskej Bystrici, (1895) 1928 – 1939 (1947), 4,05 bm I.

VIII. 3. Inžinierske stavebníctvo

Michal Ballo, Pavol Ševčenko, podujímateľstvo stavieb v Brezne nad Hronom, 1933 – 1944, 0,50 bm.

XII. 1. Služby

Reštaurácie, n. p., š. p. v Banskej Bystrici, (1950) 1953 – 1992 (1993), 3,30 bm, I.

Kovo – drevo, š. p. v Banskej Bystrici, 1982 – 1992, 0,30 bm.

Verejnoprospešné závody mesta Banskej Bystrice, 1949 – 1953, 1,50 bm.

Bystričan, š. p. v Banskej Bystrici, 1949 – 1993, 3,60 bm, I.

Komunálne služby mesta Brezno, 1957 – 1992, 13 bm.

Okresný priemyselný kombinát v Brezne, 1950 – 1957, 4 bm.

Autocamping v Banskej Bystrici, 1982 – 1990, 1 bm.

XII. 2. Stavebné organizácie

Stavebný podnik mesta Banská Bystrica, 1976 – 1991, 18,15 bm.

Pohronský stavebný podnik v Banskej Bystrici, 1956 – 1995, 26,50 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

III. 1. Poľnohospodárske družstvá

Družstvo chovateľov oviec v Ľubietovej, 1911 – 1962, 0,20 bm.

V. Stavebné bytové družstvá

Stavebné bytové družstvo v Brezne, 1971 – 1990, 1 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Banskej Bystrici, 1975 – 1989, 124,40 bm.

III. Zväzy

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Brezne, (1926) 1948 – 1952 (1953), 4,80 bm, I.

V. 1. Orgány Národného frontu

Mestský výbor Slovenského národného frontu v Banskej Bystrici, 1955 – 1958, 1 bm.

Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu v Banskej Bystrici, 1950 – 1959, 1,40 bm.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Brezne, 1948 – 1959, 2,70 bm.

Miestny výbor Slovenského národného frontu v Brezne, 1951 – 1956, 0,10 bm.

Miestny výbor Slovenského národného frontu v Čiernom Balogu, 1953 – 1957, 0,10 bm.

Miestny akčný výbor Slovenského národného frontu v Kordíkoch, 1952 – 1954, 0,10 bm.

Miestny akčný výbor Slovenského národného frontu v Kremničke, 1949 – 1953, 0,10 bm.

Miestny akčný výbor Slovenského národného frontu v Ľubietovej, 1948 – 1949, 0,10 bm.

Miestny akčný výbor Slovenského národného frontu v Majeri, 1950 – 1951, 0,10 bm.

Miestny výbor Slovenského národného frontu v Podbrezovej, 1952 – 1954, 0,10 bm.

Miestny akčný výbor Slovenského národného frontu v Ponikách, 1949 – 1953, 0,10 bm.

Miestny akčný výbor Slovenského národného frontu v Radvani, 1951 – 1954, 0,10 bm.

Miestny akčný výbor Slovenského národného frontu v Rakytovciach, 1950 – 1953, 0,10 bm.

Miestny akčný výbor Slovenského národného frontu v Slovenskej Ľupči, 1954 – 1955, 0,10 bm.

Miestny akčný výbor Slovenského národného frontu vo Zvolenských Nemciach, 1950 – 1954, 0,10 bm.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu

Okresný dom pionierov a mládeže v Banskej Bystrici, 1976 – 1990, 3,60 bm.

Okresný výbor Československého Červeného kríža v Banskej Bystrici, 1970 – 1977, 0,10 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Banskej Bystrici, 1980 – 1990, 0,90 bm.

Okresný výbor Zväzu Cigánov – Rómov na Slovensku v Banskej Bystrici, 1954 – 1973, 0,50 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v

Banskej Bystrici, 1965 – 1990, 1,50 bm.

Okresný výbor Zväzu požiarnej ochrany v Banskej Bystrici, 1969 – 1986, 4,80 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

II. 7. Vydavateľstvá a redakcie

Ústredné učiteľské kníhkupectvo Uhlíř v Banskej Bystrici, 1923 – 1959, 0,15 bm.

III. 2. Osvetové zbory

Mestský osvetový zbor v Banskej Bystrici, 1932 – 1937, 0,15 bm.

Okresný osvetový zbor v Banskej Bystrici, 1923 – 1965, 1,05 bm.

IV. Domy kultúry a osvety

Park kultúry a oddychu v Banskej Bystrici, 1961 – 1990, 3 bm.

I. ŠKOLSTVO

I. Vysoké školy

Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici, 1950 – 1960, 1,70 bm.

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Rímskokatolícke štátne gymnázium v Banskej Bystrici, 1783 – 1918, 3 bm.

Štátne dievčenské reformné reálne gymnázium K. Kuzmányho v Banskej Bystrici, (1922) 1923 – 1947 (1948), 0,50 bm.

II. jedenásťročná stredná škola v Banskej Bystrici, 1953 – 1959, 0,60 bm.

Štátne gymnázium v Brezne, 1939 – 1945, 0,60 bm.

Jedenásťročná stredná škola v Brezne, 1954 – 1959, 0,10 bm.

III. Stredné odborné školy

Stredná odborná škola pre študujúcich popri zamestnaní v Brezne, (1959) 1962 – 1978, 2,20 bm.

Štátna vyššia dievčenská škola v Banskej Bystrici, 1883 – 1920, 0,80 bm.

IV. Odborné školy

Mestská odborná škola pre ženské povolania v Brezne, 1929 – 1950, 1,20 bm, I.

Poľnohospodárska majstrovská škola v Brezne, 1953 – 1964, 0,50 bm.

Štátny slovenský ústav učiteľský v Banskej Bystrici, 1919 – 1948, 1,65 bm.

V. Učňovské školy

Poľnohospodárske odborné učilište v Brezne, 1960 – 1965, 7 bm.

Poľnohospodárska učňovská škola v Brezne, 1958 – 1960, 0,20 bm.

VI. Základné školy

Rímskokatolícka ľudová škola v Banskej Bystrici, 1805 – 1913, 2,20 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola chlapčenská v Banskej Bystrici, 1920 – 1945, 1,80 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola dievčenská v Banskej Bystrici, 1919 – 1945, 1,20 bm.

Evanjelická a. v. ľudová škola v Banskej Bystrici, 1897 – 1944, 1,40 bm.

Meštianska škola v Banskej Bystrici, 1890 – 1949, 3,50 bm.

I. národná škola v Banskej Bystrici, 1945 – 1953, 1 bm.

I. štátna ľudová škola v Banskej Bystrici, 1945 – 1948, 0,60 bm.

Štátna meštianska škola v Brezne, 1926 – 1933, 0,15 bm.

Základná deväťročná škola v Brusne, 1898 – 1963, 3,45 bm.

Základná deväťročná škola v Červenej Skale, (1919) 1954, 0,60 bm.

Základná deväťročná škola v Hrochoti, 1925 – 1960, 1,50 bm.

Základná deväťročná škola v Podlaviciach, 1915 – 1965, 1,05 bm.

Základná osemročná škola v Ponikách, (1917) 1920 – 1955, 3,45 bm.

Základná deväťročná škola v Riečke, 1941 – 1979, 1,50 bm.

Základná deväťročná škola v Šumiaci, 1922 – 1954, 4,05 bm.

VIII. Iné školy

Materská škola v Dubovej, 1982 – 1996, 0,15 bm.

IX. Školské správy

Školský inšpektorát v Banskej Bystrici, 1809 – 1953, 10,80 bm.

Školský inšpektorát v Brezne, 1915 – 1949, 7,40 bm, I.

Skúšobná komisia pre učiteľov na ľudových a meštianskych školách v Banskej Bystrici, 1920 – 1951 (1954), 2,50 bm.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 3. Okresné ústavy národného zdravia

Okresný ústav národného zdravia v Banskej Bystrici, 1974 – 1978, 0,75 bm.

I. 11. Iné zdravotnícke zariadenia

Štátny okresný zverolekár v Banskej Bystrici, 1900 – 1918, 1 bm.

II. 1. Nemocenské a sociálne poistenie

Okresná správa nemocenského poistenia v Banskej Bystrici, 1959 – 1963, 0,10 bm.

II. 3. Ústavy sociálnej starostlivosti pre deti a mládež

Detský domov v Brezne, 1952 – 1967, 1,20 bm.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Okresná starostlivosť o mládež v Banskej Bystrici, 1936 – 1949, 0,60 bm.

Chudobinec v Ľubietovej, 1886 – 1899, 0,15 bm.

M. RODINY A OSOBY

II. Osobné fondy

Helena Hufnagelová, 1930 – 1946, 0,15 bm.

Viliam Lenčo, 1903 – 1959, 1,50 bm.

Barbora Olleríniová, 1906 – 1960, 0,15 bm.

Fedor Ormis, 1945 – 1981, 0,20 bm.

Dominik Skutecký, 1891 – 1900, 0,10 bm.

Kristián A. Zipser, 1788 – 1861, 0,30 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

I. Cechy

Cechy mesta Banská Bystrica, 1443 – 1872 (1948), 3,60 bm, I.

II. Živnostenské spoločenstvá

Banskobystrická obchodná spoločnosť, 1903 – 1911, 0,15 bm.

Živnostenské spoločenstvo v Brezne, 1925 – 1950, 8 bm, I.

Živnostenské spoločenstvá v okrese Banská Bystrica, 1884 – 1949 (1953), 2,20 bm, I.

III. Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá

Spolok bývalých urbarialistov v Heľpe, 1868 – 1928, 0,20 bm.

Spolok bývalých urbarialistov v Hornej Lehote, 1910 – 1944, 0,15 bm.

Spolok bývalých urbarialistov v Predajnej, 1930 – 1949, 0,10 bm.

IV. Spolky

Družstvo Robotníckeho domu v Banskej Bystrici, 1924 – 1952, 0,40 bm.

Hudobný spolok v Banskej Bystrici, 1857 – 1862, 0,25 bm.

Karpatský spolok v Banskej Bystrici, 1922 – 1944, 0,80 bm.

Miestny spolok Československého Červeného kríža v Brezne, 1916 – 1936, 0,50 bm.

Spolok Madách v Banskej Bystrici, 1908 – 1918, 0,45 bm.

Tisíc bratov v Banskej Bystrici, 1797 – 1887, 0,25 bm.

Učňovská besiedka v Banskej Bystrici, 1935 – 1947, 0,15 bm.

V. Záujmové organizácie

Banskobystrická historická spoločnosť, 1896, 0,15 bm.

Banskobystrický dobrovoľný hasičský zbor, 1874 – 1950, 1,70 bm.

Dobrovoľný hasičský zbor v Brezne, 1877 – 1944, 0,50 bm.

Klub československých turistov a lyžiarov v Banskej Bystrici, 1925 – 1949, 0,80 bm.

Okresná hasičská jednota v Brezne, 1926 – 1952, 1,50 bm.

Okresná hasičská jednota č. 9 v Banskej Bystrici, 1923 – 1952, 1 bm.

Telovýchovná jednota Sokol v Banskej Bystrici, 1929 – 1937, 0,10 bm.

Telovýchovná jednota Slovan v Banskej Bystrici, 1954 – 1956, 0,10 bm.

O. ZBIERKY

IV. Mapy, plány a technická dokumentácia

Zbierka máp a plánov, 1589 – 1971, 15,60 bm, K.

V. Plagáty a letáky

Zbierka plagátov a letákov, 1895 – 1988, 5,10 bm.

VI. Pohľadnice

Zbierka pohľadníc, 1899 – 1992, 0,30 bm.

VII. 1. Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

Zbierka fotografií, 1945 – 1992, 0,45 bm.

VII. 3. Videozáznamy

Zbierka videozáznamov, 1989 – 1994, 1,70 bm.

X. Typária a pečate

Zbierka pečatidiel a pečiatok, 15. – 20. storočie, 1645 ks.

XI. Iné zbierky

Zbierka mestských kroník, 1918 – 1981, 1,95 bm.

Zbierka pamätných kníh, 1959 – 1986, 2,40 bm.

2 thoughts on “Štátny okresný archív v Banskej Bystrici

 • 28. septembra 2011 at 10:13
  Permalink

  na internete som získala Vašu adresu matričného úradu. Chcela by som Vás poprosiť o takúto záležitosť. Volám sa Jarmila Rečníková,rodená Olexová a robím rodokmeň ocka a mamky.
  Neviem sa dopátrať u nás na matrike v Lubeníku, v Jelšave a v
  Muráni dátum narodenia:
  meno prababky – Olexovej – Judita Olexová, rodená Bocková – dátum úmrtia 15.12.1943 v Muráni (v matričnej knihe je len uvedené, že zomrela ako 88 ročná)
  Starý otec po mamke Emílii Olexovej rodenej Kučerákovej.
  Jej otec Ondrej Kučerák-Belaňák sa narodil v roku 1876 a zomrel 1.8.1940. Na žiadnom z rodných listov detí a bolo ich 9 nie je uvedený presný dátum narodenia, len xx.ročný.
  Viem, že sa platí za „prezretie matričných kníh“ alebo „výpis“. Som ochotná zaplatiť a prosím, keďby sa tieto údaje dali zistiť, aby ste mi ich poslali na dobierku na adresu: Jarmila Rečníková, Revúcka Lehota 107, 049 18 Lubeník, alebo na mailovú adresu s priloženou poštovou poukážkou a sumou na zaplatenie. Ďakujem. Ostávam s pozdravom a prajem krásny deň.

  Reply
 • 28. septembra 2011 at 10:57
  Permalink

  pani Jarmila toto nieje ziden statny archiv ale sukromna stranka zaoberajuca sa tvorbou a pomocou amaterskym genealogom.

  Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *