Štátny okresný archív v Šali

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/2, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V ŠALI

Petra Pázmáňa 27

927 00 Šaľa

Telefón: 0706/770 22 60,770 41 61

Súpis archívnych fondov a zbierok

OKRES DUNAJSKÁ STREDA

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XI. 6. Slúžnovské úrady do roku 1922

Slúžnovský úrad v Šamoríne, 1872 – 1921, 0,10 bm.

XIV. 3. Maďarská okupačná správa v rokoch 1938 – 1945 (1944) -hlavnoslúžnovské úrady

Hlavnoslúžnovský úrad v Šamoríne, 1939 – 1945, 8,80 bm.

Hlavnoslúžnovský úrad v Dunajskej Strede, 1938 – 1944, 0,35 bm.

XIV. 4. Maďarská okupačná správa v rokoch 1938 –1945 (1944) -štátne odborné úrady

Matričný úrad v Trhovej Hradskej, 1944, 0,05 bm.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňový úrad v Dunajskej Strede, 1945 – 1949, 0,10 bm.

Daňový úrad v Šamoríne, 1928 – 1947, 0,10 bm.

Dôchodkový kontrolný úrad v Šamoríne, 1946 – 1949, 0,15 bm.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Dunajskej Strede, 1923 – 1938 (1939), 2,70 bm, I, K.

Okresný úrad v Šamoríne, 1923 – 1938 (1939), 37,50 bm, I.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Šamoríne, 1934 – 1938, 0,05 bm.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Čalove, 1949 – 1960, 56,95 bm, I.

Okresný národný výbor v Dunajskej Strede, 1945 – 1991, 554,70 bm, I.

Okresný národný výbor v Šamoríne, 1945 – 1960, 68,60 bm, I.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Okresná správa cestovného ruchu v Dunajskej Strede, 1984 – 1991, 6 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Dunajskej Strede, 1947 – 1948, 0,15 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Šamoríne, 1946 – 1950, 1,60 bm.

Okresný splnomocnenec ministerstva výkupu v Šamoríne, 1956, 0,05 bm.

XXII. 4. Okresné kontrolné a štatistické orgány v rokoch 1945 – 1990

Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu v Dunajskej Strede, 1963 – 1986, 5 bm.

XXIV. 1. Magistráty do roku 1945

Magistrát mesta Šamorína, 1340 – 1902, 67,80 bm, I.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Notársky úrad v Blahovej, 1932 – 1939, 0,15 bm.

Notársky úrad v Beši (Bo si), (Gabčíkovo), 1892 – 1944 (1945), 2,10 bm.

Notársky úrad v Eperješi (Eperjes), (Jahodná), 1883 – 1945 (1947), 0,30 bm.

Notársky úrad v Číčove, 1922 – 1938, 0,02 bm.

Notársky úrad v Dunajskej Strede, 1861 – 1945 (1949), 10,90 bm.

Notársky úrad v Biskupiciach pri Dunaji (Bratislava – Podunajské Biskupice), 1933 – 1936, 0,12 bm.

Notársky úrad v Šamoríne, 1901 – 1945, 21 bm.

Obvodný notársky úrad v Baloni, 1889 – 1945 (1947), 0,37 bm.

Obvodný notársky úrad v Bodzi, 1915 – 1945, 0,25 bm.

Obvodný notársky úrad v Čilizskej Radvani, 1895 – 1944, 0,75 bm.

Obvodný notársky úrad v Dolnom Bare, 1924 – 1943 (1946), 0,70 bm.

Obvodný notársky úrad v Dolnom Ňáražde (Topoľníky), 1889 -1944, 3,10 bm.

Obvodný notársky úrad v Dolnom Štáli, 1897 – 1944, 0,80 bm.

Obvodný notársky úrad v Ekeči, (Okoč), 1927 – 1944 /1948/, 0,30 bm.

Obvodný notársky úrad vo Féli (Tomášov), 1863 – 1945 /1947/, 5,10 bm.

Obvodný notársky úrad v Kostolnej Gale (Holice), 1915 – 1944, 2,50 bm.

Obvodný notársky úrad v Kráľovičových Korčanoch (Kráľovičove Kračany), 1932 – 1938, 0,09 bm.

Obvodný notársky úrad v Malom Mageri (Nový Život), 1896 – 1944, 0,80 bm.

Obvodný notársky úrad v Mliečne, 1880 – 1945, 7,10 bm.

Obvodný notársky úrad vo Svätom Michale, 1931 – 1944, 1,46 bm.

Obvodný notársky úrad v Schilderne, Dénesde (Jánošíková), 1887 – 1945, 1,50 bm.

Obvodný notársky úrad vo Štvrtku na Ostrove, 1903 – 1941 (1949), 2,30 bm.

Obvodný notársky úrad v Trhovej Hradskej, 1895 – 1945, 1,53 bm.

Obvodný notársky úrad v Trstenej na Ostrove, 1895 – 1944, 1,50 bm.

Obvodný notársky úrad vo Vajke nad Dunajom (Vojka nad Dunajom), 1897 – 1945 /1947/, 0,65 bm.

Obvodný notársky úrad vo Veľkom Légu, 1881 – 1944, 1,70 bm.

Obvodný notársky úrad vo Veľkých Dvorníkoch, 1913 – 1945 (1947), 2,10 bm.

Obvodný notársky úrad vo Veľkom Aboni (Veľké Blahovo), 1893 -1945 (1946), 0,51 bm.

Obvodný notársky úrad vo Veľkom Mageri (Rastice), 1906 – 1944 (1946), 3,80 bm.

Obvodný notársky úrad vo Veľkom Mederi, 1888 – 1944, 0,50 bm.

Obvodný notársky úrad vo Várkoni (Vrakúň), 1888 – 1944, 0,75 bm.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Čalove, 1950 – 1990, 38,20 bm.

Mestský národný výbor v Dunajskej Strede, 1945 – 1990, 81,15 bm, I.

Mestský národný výbor v Šamoríne, 1945 – 1990, 24,85 bm, I.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Baloni, 1945 – 1950, 1,10 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Bodzi, 1946 – 1950 (1951), 0,25 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Čilizskej Radvani, 1945 – 1950, 1,25 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dolnom Bare, 1945 – 1950, 0,40 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Okoči, /1941/ 1945 – 1950, 0,85 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Holiciach, 1945 – 1950, 0,90 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hornom Bare, 1945 – 1948, 0,25 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hroboňove, 1945 – 1950, 0,75 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Jánošíkovej, 1946 – 1949, 0,15 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Lehniciach, 1946 – 1950, 0,35 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Mliečne, 1945 – 1950, 0,90 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Rasticiach, 1945 – 1950, 1,60 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Svätom Michale, 1945 – 1950, 1,80 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Štvrtku na Ostrove, 1945 – 1950, 1,85 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Tomášove, 1945 – 1950, 0,80 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Tonkovciach, 1945 – 1950, 0,60 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Trhovej Hradskej, 1945 – 1950, 1,10 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Trstenej na Ostrove, 1946 – 1949, 0,50 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkom Blahove, (1940) 1946 – 1950, 2,95 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkých Dvorníkoch, 1945 – 1950, 3,90 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Vojke nad Dunajom, (1943) 1945 – 1950, 0,40 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Vrakúni, 1945 – 1950, 1,95 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Zemianskej Olči, 1946 – 1950 (1951), 0,50 bm.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestny národný výbor v Báči, 1947 – 1990, 3,20 bm.

Miestny národný výbor v Bake, 1953 – 1991, 2,55 bm.

Miestny národný výbor v Baloni, 1948 – 1990, 5,10 bm.

Miestny národný výbor v Belovej Vsi, 1946 – 1961, 0,05 bm.

Miestny národný výbor v Blahove, 1945 – 1990, 2,65 bm.

Miestny národný výbor v Blatnej na Ostrove, 1947 – 1990, 4,10 bm.

Miestny národný výbor v Blažove, 1950 – 1960, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Bodíkoch, 1953 – 1960, 0,05 bm.

Miestny národný výbor v Bodzi, 1949 – 1960, 0,25 bm.

Miestny národný výbor v Boheľove, 1950 – 1991, 2,85 bm.

Miestny národný výbor v Brestovci, 1950 – 1960, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Budíne, 1953 – 1960, 0,03 bm.

Miestny národný výbor v Čakanoch, 1945 – 1990, 4,50 bm.

Miestny národný výbor v Čalove /Veľký Meder/, 1945 – 1950, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Čenkovciach, 1947 – 1960, 0,37 bm.

Miestny národný výbor v Čechovej, 1953 – 1960, 0,04 bm.

Miestny národný výbor v Číčove, 1950 – 1960, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Čilistove, 1951 – 1960, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Čilizskej Radvani, 1950 – 1990, 3,80 bm.

Miestny národný výbor v Dobrohošti, 1947 – 1990, 5,60 bm.

Miestny národný výbor v Dolnom Bare, 1951 – 1990, 3,70 bm.

Miestny národný výbor v Dvorníkoch na Ostrove, 1960 – 1990, 5,30 bm.

Miestny národný výbor v Eliášovciach, 1950 – 1960, 1,85 bm.

Miestny národný výbor v Gabčíkove, 1950 – 1990, 22,80 bm.

Miestny národný výbor v Hamuliakove, 1953 – 1958, 0,05 bm.

Miestny národný výbor v Holiaroch, 1950 – 1960, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Holiciach, 1949 – 1990, 11 bm.

Miestny národný výbor v Hornej Potôni, 1948 – 1990, 10,70 bm.

Miestny národný výbor v Hornom Mýte, 1953 – 1960, 0,15 bm.

Miestny národný výbor v Hornom Bare, 1950 – 1990, 8,10 bm.

Miestny národný výbor v Hroboňove, 1948 – 1980, 5,10 bm.

Miestny národný výbor v Hubiciach, 1950 – 1989, 3,10 bm.

Miestny národný výbor v Hviezdoslavove, 1945 – 1990, 3,70 bm.

Miestny národný výbor v Ižope, 1949 – 1975, 2,50 bm.

Miestny národný výbor v Jahodnej, 1945 – 1990, 9,90 bm.

Miestny národný výbor v Janíkoch, 1947 – 1990, 6,60 bm.

Miestny národný výbor v Jánošíkovej, 1953 – 1958, 0,05 bm.

Miestny národný výbor v Jurovej, 1950 – 1990, 5 bm.

Miestny národný výbor v Kalinkove, 1950 – 1960, 0,20 bm.

Miestny národný výbor v Kližskej Nemej, 1949 – 1960, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Kľúčovci, 1950 – 1990, 3,20 bm.

Miestny národný výbor v Kostolných Kračanoch, 1953 – 1980, 4,20 bm.

Miestny národný výbor v Kráľovičových Kračanoch, 1949 – 1990, 7,50 bm.

Miestny národný výbor v Kútnikoch, 1948 – 1990, 5,20 bm.

Miestny národný výbor v Kvetoslavove, 1945 – 1990, 5 bm.

Miestny národný výbor v Lehniciach, 1951 – 1990, 8,80 bm.

Miestny národný výbor v Lipovom, 1949 – 1960, 0,05 bm.

Miestny národný výbor v Lúči na Ostrove, 1960 – 1981, 2,40 bm.

Miestny národný výbor v Macove, 1950 – 1974, 3,50 bm.

Miestny národný výbor v Made, 1953 – 1960, 0,05 bm.

Miestny národný výbor v Malej Lúči, 1950 – 1960, 0,70 bm.

Miestny národný výbor v Malom Blahove, 1951 – 1957, 0,80 bm.

Miestny národný výbor v Malých Dvorníkoch, 1951 – 1960, 0,25 bm.

Miestny národný výbor v Malinove, 1951 – 1958, 0,05 bm.

Miestny národný výbor v Maslovciach, 1950 – 1960, 0,35 bm.

Miestny národný výbor v Masníkove, 1952 – 1960, 0,05 bm.

Miestny národný výbor v Medveďove, 1950 – 1990, 9,30 bm.

Miestny národný výbor v Mierove, 1950 – 1990, 2,90 bm.

Miestny národný výbor v Miloslavove, 1946 – 1958, 0,05 bm.

Miestny národný výbor v Michale na Ostrove, 1950 – 1980, 3,90 bm.

Miestny národný výbor v Mliečanoch, 1951 – 1960, 0,10 bm.

Miestny národný výbor v Mliečne, 1945 – 1976, 5 bm.

Miestny národný výbor v Novej Lipnici, 1952 – 1958, 0,05 bm.

Miestny národný výbor v Nových Košariskách, 1951 – 1958, 0,05 bm.

Miestny národný výbor v Novom Živote, 1960 – 1990, 7,60 bm.

Miestny národný výbor v Oľdzi, 1947 – 1990, 2,30 bm.

Miestny národný výbor v Ohradoch, 1950 – 1990, 5,60 bm.

Miestny národný výbor v Okoči, 1952 – 1990, 6 bm.

Miestny národný výbor v Opatovskom Sokolci, 1950 – 1961, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Orechovej Potôni, 1951 – 1990, 3,90 bm.

Miestny národný výbor v Padáni, 1951 – 1991, 6 bm.

Miestny národný výbor v Palkovičove, 1950 – 1990, 3,90 bm.

Miestny národný výbor v Pastuchách, 1950 – 1990, 5,20 bm.

Miestny národný výbor v Podunajských Biskupiciach, 1947, 0,05 bm.

Miestny národný výbor v Povode, 1950 – 1960, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Rasticiach, 1946 – 1960, 0,76 bm.

Miestny národný výbor v Rohovciach, 1952 – 1990, 8,70 bm.

Miestny národný výbor v Štefánikovciach, 1951 – 1958, 0,25 bm.

Miestny národný výbor v Sklenárove, 1951 – 1960, 0,05 bm.

Miestny národný výbor v Sokolciach, 1950 – 1960, 0,12 bm.

Miestny národný výbor vo Štvrtku na Ostrove, 1946 – 1990, 15,50 bm.

Miestny národný výbor v Šuľanoch, 1953 – 1960, 0,05 bm.

Miestny národný výbor v Tomašove, 1951 – 1957, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Tonkovciach, 1950 – 1960, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Topoľníkoch, 1945 – 1990, 13,50 bm.

Miestny národný výbor v Topoľovci, 1946 – 1989, 6,40 bm.

Miestny národný výbor v Tôni, 1950 – 1960, 0,18 bm.

Miestny národný výbor v Trávniku, 1946 – 1959, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Trhovej Hradskej, 1950 – 1960, 2,20 bm.

Miestny národný výbor v Trhovom Mýte, 1960 – 1990, 4,70 bm.

Miestny národný výbor v Trnávke, 1950 – 1988, 2,80 bm.

Miestny národný výbor v Trstenej na Ostrove, 1945 – 1990, 4,50 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkej Lúči, 1950 – 1960, 2,10 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkej Pake, 1950 – 1990, 5 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkom Blahove, 1946 – 1990, 8,10 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Dvorníkoch, 1946 – 1960, 2,90 bm.

Miestny národný výbor vo Vieske, 1953 – 1961, 0,05 bm.

Miestny národný výbor vo Vlkoch, 1953 – 1959, 0,05 bm.

Miestny národný výbor vo Vojke nad Dunajom, 1946 – 1980, 3,25 bm.

Miestny národný výbor vo Vojtechovciach, 1951 – 1960, 0,07 bm.

Miestny národný výbor vo Vrakúni, 1945 – 1990, 12,75 bm.

Miestny národný výbor vo Vydranoch, 1948 – 1990, 8,80 bm.

Miestny národný výbor v Zemianskej Oľči, 1950 – 1959, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Zlatých Klasoch, 1960 – 1990, 21,30 bm.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Dunajskej Strede, 1943 – 1949 (1952), 0,10 bm.

Okresný súd v Šamoríne, 1872 – 1949 (1953), 9,05 bm.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Dunajskej Strede, 1957 – 1988, 26 bm.

D. FINANČNÍCTVO

I. Banky

Štátna banka československá, pobočka v Dunajskej Strede, 1956 – 1989, 30 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

IV. 9. Potravinársky priemysel

UNIGAL, n. p., š. p. v Dunajskej Strede, 1973 – 1989, 0,05 bm.

IV. 16. Iné odvetvia priemyslu

ISTER (Okresný priemyselný podnik v Dunajskej Strede), š. p. v Dunajskej Strede, 1963 – 1991, 19,30 bm.

V. 8. Iné poľnohospodárske podniky

Poľnohospodárske stavby, n. p., š. p. v Dunajskej Strede, 1977 – 1990, 7,10 bm.

Poľnomont, š. p. v Dunajskej Strede, 1990 – 1996, 1,60 bm.

VI. 2. Riaditeľstvá štátnych lesov a majetkov (1860 – 1948)

Lesný úrad v Dunajskej Strede, 1929 – 1938, 0,10 bm.

IX. 1. Pozemná doprava

Akciová spoločnosť miestnej železničnej trate Šamorín – Úzor (Kvetoslavov), 1914 – 1920, 1,10 bm.

XI. 1. Domáci obchod

Zdroj, n. p. v Dunajskej Strede, 1949 – 1951, 0,10 bm.

Obchod s palivami (Západoslovenské uhoľné sklady, n. p., Bratislava, odštepný závod Dunajská Streda), š. p. v Dunajskej Strede, 1985 – 1992, 0,80 bm.

XII. 1. Služby

Drobné prevádzkarne pri Miestnom národnom výbore v Hornej Potôni, 1976 – 1990, 0,25 bm.

Drobné prevádzkarne pri Miestnom národnom výbore v Kráľovičových Kračanoch, 1971 – 1987, 3 bm.

Komunálne služby v Dunajskej Strede, 1961 – 1991, 17 bm.

Komunálne služby v Šamoríne, 1970 – 1992, 2,90 bm.

Technické služby mesta v Dunajskej Strede, 1967 – 1992, 11 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

I. Úverové družstvá

Úverové družstvo v Eperješi, 1934 – 1945, 0,25 bm.

Úverové družstvo vo Veľkom Légu, 1939 – 1944, 0,05 bm.

IV. Vodné a melioračné družstvá

Družstvo proti zátopám na Hornom Žitnom ostrove, 1931, 0,02 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Dunajskej Strede, 1951 – 1990, 92,30 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Čalove, 1958 -1960, 0,10 bm.

III. Zväzy

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Čalove, 1949 – 1951, 0,20 bm.

IV. Odborové hnutie

Okresná odborová rada Revolučného odborového hnutia v Dunajskej Strede, 1971 – 1989, 13,50 bm.

Okresný výbor Revolučného odborového hnutia odborového zväzu pracovníkov obchodu v Dunajskej Strede, 1986 – 1988, 0,35 bm.

Okresný výbor Revolučného odborového hnutia odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva v Dunajskej Strede, 1979 – 1990, 1,10 bm.

Odborová rada Revolučného odborového hnutia na stavbe vodného diela Gabčíkovo – Nagymaros v Gabčíkove, 1979 – 1990, 2,50 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Miestny akčný výbor Slovenského národného frontu v Trávniku, 1948 – 1949, 0,03 bm.

Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu v Dunajskej Strede, 1948 – 1959, 3,30 bm.

Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu v Čalove, 1945 – 1953, 0,20 bm.

Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu v Šamoríne, 1948 – 1959, 0,80 bm.

Okresný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Dunajskej Strede, 1969 – 1990, 2,50 bm.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu

Miestna organizácia Zväzu československých invalidov v Šamoríne, 1950 – 1960, 0,50 bm.

Okresný výbor Československého zväzu telesnej výchovy v Čalove, 1951 – 1960, 0,30 bm.

Okresný výbor Obrancov mieru v Šamoríne, 1953 – 1955, 0,05 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Dunajskej Strede, 1963 – 1989, 0,80 bm.

Okresný výbor Socialistického zväzu mládeže v Dunajskej Strede, 1969 – 1985, 6,10 bm.

H. VEDA,KULTÚRA A OSVETA

III. 3. Osvetové rady

Miestna osvetová rada vo Veľkom Blahove, 1948 – 1950, 0,12 bm.

Okresná osvetová rada v Čalove, 1949, 0,12 bm.

Okresná osvetová rada v Šamoríne, 1947 – 1950, 0,10 bm.

III. 4. Osvetové strediská

Okresné osvetové stredisko v Dunajskej Strede, 1957 – 1990, 11,80 bm.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Jedenásťročná stredná škola v Čalove, 1945 – 1960, 1,30 bm.

Jedenásťročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Čalove, 1953 – 1960, 0,60 bm.

Jedenásťročná stredná škola v Šamoríne, 1952 – 1960, 0,40 bm.

Jedenásťročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Šamoríne, 1953 – 1960, 1,30 bm.

IV. Odborné školy

Dvojročná poľnohospodárska škola s vyučovacím jazykom maďarským v Hornej Potôni, 1955 – 1960, 0,12 bm.

VI. Základné školy

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Bake, 1947 -1959, 0,40 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Baloni, 1934 -1960, 0,30 bm.

Národná škola v Blahovej, 1945 – 1960, 0,95 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Blatnej na Ostrove, 1946 – 1960, 0,25 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Blažove, 1946 -1960, 0,15 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Boheľove, 1909 – 1960, 0,60 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Čakanoch, 1950 – 1960, 0,12 bm.

Národná škola v Čalove, 1947 – 1957, 0,30 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Čalove, 1950 – 1953, 0,05 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Čilizskej Radvani, 1946 – 1960, 1,35 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Dobrohošti, 1924 – 1960, 0,40 bm.

Národná škola v Dunajskej Strede, Ul. Komenského, 1923 – 1967, 1,40 bm.

Stredná škola v Dunajskej Strede, 1950 – 1953, 0,12 bm.

Národná škola v Dvorníkoch na Ostrove, 1946 – 1960, 0,12 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Dvorníkoch na Ostrove, 1939 – 1941, 0,10 bm.

Národná škola v Gabčíkove, 1945 – 1961, 0,30 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Gabčíkove, 1904 – 1960, 2,20 bm.

Stredná škola v Gabčíkove, 1951 – 1953, 0,12 bm.

Stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Gabčíkove, 1951 – 1954, 0,15 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Holiciach, 1910 – 1961, 2,70 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Hornej Potôni, 1951 – 1960, 0,24 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Hornom Bare, 1936 – 1960, 0,25 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Hroboňove, 1921 – 1960, 1,45 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kostolných Kračanoch, 1930 – 1960, 0,45 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kráľovičových Kračanoch, 1902 – 1960, 1,90 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Kútnikoch, 1947 – 1960, 0,12 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Lehniciach, 1902 – 1960, 0,65 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Malej Lúči, 1923 – 1960, 0,25 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Ohradoch, 1905 – 1960, 0,70 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Okoči, 1920 -1960, 2,80 bm.

Národná škola v Orechovej Potôni, 1948 – 1960, 0,12 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Orechovej Potôni, 1926 – 1960, 0,60 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Padáni, 1958 -1960, 0,12 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Pastúchoch, 1946 – 1960, 0,40 bm.

Národná škola v Povode, 1946 – 1960, 0,25 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Rasticiach, 1950 – 1954, 0,15 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Rohovciach, 1920 – 1960, 0,40 bm.

Národná škola v Šamoríne, 1921 – 1952, 1,50 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Šamoríne, 1913 – 1953, 0,80 bm.

Štátna ľudová škola v Šamoríne, 1925 – 1938, 0,25 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Štvrtku na Ostrove, 1949 – 1960, 0,60 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Tonkovciach, 1954 – 1960, 0,35 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Topoľníkoch, 1929 – 1960, 1,70 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Trhovej Hradskej, 1901 – 1960, 1,50 bm.

Národná škola v Trstenej na Ostrove, 1946 – 1960, 0,12 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkej Lúči, 1899 – 1960, 0,50 bm.

Národná škola vo Veľkom Blahove, 1946 – 1960, 0,12 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkom Blahove, 1920 – 1960, 0,80 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Vojke nad Dunajom, 1920 – 1951, 0,25 bm.

Osemročná stredná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Vrakúni, 1952 – 1967, 0,50 bm.

Národná škola vo Vydranoch, 1945 – 1960, 0,40 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským vo Vydranoch, 1950 – 1968, 0,50 bm.

IX. Školské správy

Školský inšpektorát v Bratislave III., 1887 – 1949, 0,60 bm.

Školský inšpektorát v Dunajskej Strede, 1946 – 1950, 0,10 bm.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 3. Okresné ústavy národného zdravia

Okresný ústav národného zdravia v Šamoríne, 1952 – 1958, 0,20 bm.

II. 1. Nemocenské a sociálne poistenie

Okresný zbor Liečebného fondu verejných zamestnancov v Šamoríne, 1929 – 1934, 0,05 bm.

II. 3. Ústavy sociálnej starostlivosti pre deti a mládež

Detský domov v Dunajskej Strede, 1963 – 1967, 0,12 bm.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Okresná starostlivosť o mládež v Čalove, 1955 – 1956, 0,25 bm.

Okresná starostlivosť o mládež v Dunajskej Strede, 1947 – 1953, 1,05 bm.

Okresná starostlivosť o mládež v Šamoríne, 1945 – 1960, 3,90 bm.

K. NÁBOŽENSKÉ ORGANIZÁCIE

VI. Farské úrady

Rímskokatolícky farský úrad v Alištáli (Dolnom Štáli), 1713 – 1845, 0,12 bm.

Rímskokatolícky farský úrad vo Veľkom Légu (Lehniciach), 1828 – 1895, 0,25 bm.

Rímskokatolícky farský úrad v Mišérde (Nových Košariskách), 1828 – 1895, 0,20 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

I. Cechy

Cechy v Šamoríne, 1506 – 1862, 0,10 bm.

II. Živnostenské spoločenstvá

Okresné živnostenské spoločenstvo v Dunajskej Strede, 1921 – 1952, 5,80 bm.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Šamoríne, 1887 – 1952, 0,50 bm.

IV. Spolky

Dobrovoľný hasičský zbor v Číčove, 1927-1938, 0,10 bm.

Junácky spolok v Šamoríne, 1925 – 1936, 0,05 bm.

OKRES GALANTA

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XI. 6. Slúžnovské úrady do roku 1922

Slúžnovský úrad v Šali, 1890 – 1923, 0,20 bm.

XIV. 3 Maďarská okupačná správa v rokoch 1938 – 1945 (1944) -hlavnoslúžnovské úrady

Hlavnoslúžnovský úrad v Šali, 1938 – 1945, 8,40 bm, I.

XV. 2. Expozitúra Úradu hospodárskej kontrolnej služby v rokoch 1945 – 1949

Expozitúra Úradu hospodárskej kontrolnej služby v Šali, 1948, 0,05 bm.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Berný úrad v Seredi, 1935-1940, 0,10 bm.

Daňová správa v Galante, 1949, 0,05 bm.

Daňová správa v Šali, 1949 – 1950, 0,10 bm.

Daňový úrad v Galante, 1926 – 1945, 5,90 bm.

Dôchodkový kontrolný úrad v Šali, 1945 – 1949, 0,05 bm.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Galante, (1922) 1923 – 1938, 9,60 bm, I.

Okresný úrad v Seredi, 1938 – 1939, 1,80 bm, I.

Okresný úrad v Šali, (1920) 1923 – 1938, 78 bm, I.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Seredi, 1940, 0,10 bm.

Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Šali, 1935 – 1936, 0,20 bm.

Úrad práce v Seredi, 1943 – 1944, 0,03 bm.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Galante, 1945 – 1991, 897,65 bm, I.

Okresný národný výbor v Seredi, 1949 – 1960, 48,25 bm, I.

Okresný národný výbor v Šali, 1945 – 1960 (1961), 88,20 bm, I.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Okresný úrad ochrany práce v Galante, 1946 – 1950, 2,80 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Seredi, 1947 – 1953, 0,25 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Šali, 1945 – 1952, 1 bm.

Stredisko geodézie a kartografie v Galante, 1927 – 1967, 28 bm.

Okresný splnomocnenec Ministerstva výkupu v Šali, 1954 – 1956, 0,05 bm.

XXII. 4. Okresné kontrolné a štatistické orgány v rokoch 1945 – 1990

Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu v Galante, 1960 – 1990, 43,60 bm.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Notársky úrad v Diakovciach, 1877 – 1942, 0,40 bm, I.

Notársky úrad v Dolných Salibách, 1904 – 1944, 0,10 bm, I.

Notársky úrad vo Farkašde (Vlčany), 1885 – 1945 (1948), 11,40 bm, I.

Notársky úrad v Horných Salibách, 1926 – 1938, 0,40 bm, I.

Notársky úrad v Majcichove, 1929 – 1945, 0,12 bm.

Notársky úrad v Nedede, 1929 – 1938, 0,15 bm, I.

Notársky úrad v Perede (Tešedíkovo), 1877 – 1944, 7,10 bm, I.

Notársky úrad v Šintave, 1872 – 1945, 2,90 bm, I.

Notársky úrad v Šoporni, 1888 – 1945, 0,70 bm, I.

Notársky úrad v Takšoni (Matúškovo), 1893 – 1945, 2,75 bm, I.

Notársky úrad v Trnovci nad Váhom, 1920 – 1940, 0,40 bm, I.

Notársky úrad vo Veľkých Úľanoch, 1890 – 1945, 1,20 bm.

Notársky úrad v Žihárci, 1884 – 1944, 1,30 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Abraháme, 1932 – 1945 (1948), 0,30 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Malom Bábe (Báb), 1922 – 1944 /1953/, 0,90 bm.

Obvodný notársky úrad v Dvorníkoch, 1851 – 1944, 1 bm.

Obvodný notársky úrad vo Farkašíne (Vlčkovce), 1929 – 1945, 0,30 bm.

Obvodný notársky úrad v Galante, 1869 – 1945, 10,20 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Jelke, 1933 – 1936, 0,02 bm.

Obvodný notársky úrad v Kajali, 1871 – 1945, 3,85 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Močenku, 1888 – 1944, 3,90 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Mostovej Kerti (Mostová), 1897 – 1945 /1947/, 1,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Nádszegu (Trstice), 1904 – 1939, 0,95 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Pate, 1903 – 1944 (1949), 0,70 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Seredi, 1811 – 1944 (1948), 1,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Šóku (Selice), 1851 – 1944, 11,20 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Šali, 1848 – 1944 (1948), 5,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Tallóši (Tomášikovo), 1850 – 1945 (1963), 2,80 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Váhovciach, 1849 – 1945 (1949), 0,80 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Veči, 1898 – 1945 (1947), 4,60 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Veľkej Mači, 1920 – 1942, 1,20 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Veľkých Šúrovciach, 1927 – 1941, 0,30 bm.

Obvodný notársky úrad vo Veľkom Bieli, 1926 – 1938, 0,80 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Veľkom Grobe, 1893 – 1936, 0,85 bm.

Obvodný notársky úrad vo Vízkelete, 1934 – 1938, 0,20 bm, I.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Galante, 1951 – 1990, 12,75 bm.

Mestský národný výbor v Seredi, 1945 – 1969, 4,25 bm.

Mestský národný výbor v Sládkovičove, 1945 – 1989, 6 bm.

Mestský národný výbor v Šali, 1945 – 1990, 28,05 bm, I.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Abraháme, 1945 – 1950, 0,40 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dolnej Strede, 1945 – 1950, 0,40 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dvorníkoch, 1945 – 1950, 0,80 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Galante, 1945 – 1950, 3 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kajali, 1945 – 1950, 0,30 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Malom Bábe, 1945 – 1950, 1,30 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Pate, 1945 – 1949, 0,30 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Močenku (Sládečkovce), 1945 – 1950, 1,85 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Šali, 1945 – 1950, 3,70 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Šúrovciach, 1945 – 1949, 0,45 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veči, 1945 – 1950, 2,40 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkých Úľanoch, 1946 -1950, 0,70 bm.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestny národný výbor v Abraháme, 1950 – 1990, 0,80 bm.

Miestny národný výbor v Bábe, 1951 – 1960, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Boldogu, 1960 – 1988, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Čiernej Vode, 1953 – 1989, 7,55 bm.

Miestny národný výbor v Čiernom Brode, 1950 – 1990, 8,90 bm.

Miestny národný výbor v Diakovciach, 1945 – 1990, 10,45 bm, I.

Miestny národný výbor v Dlhej nad Váhom, (1946) 1950 – 1990, 8,35 bm.

Miestny národný výbor v Dolnej Strede, 1950 – 1969, 0,80 bm.

Miestny národný výbor v Dolných Salibách, 1945 – 1990, 12,50 bm.

Miestny národný výbor v Dolnom Chotári, 1960 – 1974, 0,20 bm.

Miestny národný výbor v Dvorníkoch, 1950 – 1953, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Gáni, 1955 – 1969, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Hájskom, 1945 – 1960, 0,25 bm.

Miestny národný výbor v Hodoch, 1951 – 1960, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Hornej Kráľovej, 1948 – 1959, 0,05 bm.

Miestny národný výbor v Horných Salibách, 1946 – 1969, 0,80 bm.

Miestny národný výbor v Hornom Čepeni, 1951 – 1963, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Hostiach, 1951 – 1990, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Hrubej Borši, 1960 – 1990, 0,45 bm.

Miestny národný výbor v Hrubom Šúre, 1953 – 1989, 7,45 bm.

Miestny národný výbor v Hurbanovej Vsi, 1960 – 1969, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Jánovciach, 1960 – 1969, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Jelke, 1946 – 1969, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Kajali, 1954 – 1990, 2,20 bm.

Miestny národný výbor v Kostolnej pri Dunaji, 1956 – 1990, 3,75 bm.

Miestny národný výbor v Košútoch, 1955 – 1990, 0,45 bm.

Miestny národný výbor v Kráľovej nad Váhom, 1945 – 1990, 14,65 bm.

Miestny národný výbor v Kráľovej pri Senci, 1946 – 1991, 13,65 bm.

Miestny národný výbor v Kráľovom Brode, 1955 – 1990, 8,40 bm.

Miestny národný výbor v Malej Mači, 1955 – 1982, 1,35 bm.

Miestny národný výbor v Matúškove, 1953 – 1970, 1,70 bm.

Miestny národný výbor v Mostovej, 1945 – 1981, 9,40 bm.

Miestny národný výbor v Nebojsi, 1952 – 1960, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Nedede, 1946 – 1969, 0,55 bm.

Miestny národný výbor v Nových Osadách, 1960 – 1969, 0,25 bm.

Miestny národný výbor v Pate, 1946 – 1990, 4,50 bm.

Miestny národný výbor v Pustých Sadoch, 1950 – 1970, 1,40 bm.

Miestny národný výbor v Pustých Úľanoch, 1959 – 1969, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Reci, 1960 – 1988, 9,25 bm.

Miestny národný výbor v Rumanovej, 1949 – 1960, 0,25 bm.

Miestny národný výbor v Seliciach, 1945 – 1989, 11,33 bm, I.

Miestny národný výbor v Sládečkovciach, 1946 – 1960, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Šalgočke, 1952 – 1971, 1,10 bm.

Miestny národný výbor v Šintave, 1945 – 1985, 2,80 bm.

Miestny národný výbor v Šoporni, 1945 – 1969, 1 bm.

Miestny národný výbor v Štefánikove, 1955 – 1960, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Tešedíkove, 1945 – 1989, 9,50 bm.

Miestny národný výbor v Tomášikove, 1945 – 1990, 7,25 bm.

Miestny národný výbor v Topoľnici, 1955 – 1990, 4,85 bm.

Miestny národný výbor v Trnovci nad Váhom, 1945 – 1989, 3,10 bm.

Miestny národný výbor v Trsticiach, 1955 – 1969, 0,40 bm.

Miestny národný výbor vo Váhovciach, 1945 – 1990, 3,90 bm.

Miestny národný výbor vo Veči, 1950 – 1960, 2,10 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkej Mači, 1955 – 1985, 0,40 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Úľanoch, 1945 – 1990, 14 bm, I.

Miestny národný výbor vo Veľkom Grobe, 1950 – 1984, 5,55 bm.

Miestny národný výbor vo Vinohradoch nad Váhom, 1958 – 1980, 4,60 bm.

Miestny národný výbor vo Vlčanoch, 1945 – 1982, 3,80 bm.

Miestny národný výbor vo Vozokanoch, 1950 – 1990, 6,40 bm.

Miestny národný výbor v Zemianskych Sadoch, 1946 – 1986, 2,85 bm.

Miestny národný výbor v Žihárci, 1945 – 1989, 1,90 bm.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Galante, (1854) 1872 – 1949 (1950), 123,60 bm, I.

Okresný súd v Šali, 1921 – 1949 (1950), 17,80 bm, I.

IV. 7. Verejní notári od roku 1872

Verejný notár v Galante, 1875 – 1945, 2,60 bm.

IV. 8. Štátne notárstva od roku 1872

Štátne notárstvo v Galante, 1952 – 1953, 0,12 bm.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Galante, 1949, 0,10 bm.

Okresná prokuratúra v Seredi, 1955 – 1957, 0,25 bm.

Okresná prokuratúra v Šali, 1960, 0,12 bm.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

VIII. Iné policajno – bezpečnostné orgány

Styčný dôstojník pri Okresnom úrade v Seredi, 1938 – 1939, 0,10 bm.

D. FINANČNÍCTVO

I. Banky

Štátna banka československá, pobočka v Galante, 1984 – 1988, 18 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

IV. 4. Chemický priemysel

Účastinárska spoločnosť na umelé hnojivá v Seredi, 1918 – 1936, 0,10 bm.

IV. 9. Potravinársky priemysel

Pekárne a cukrárne (Západoslovenské pekárne, n. p., Bratislava, závod Šaľa), š. p. v Šali, 1962 – 1992, 7 bm.

XI. 1. Domáci obchod

Palivá (Západoslovenské uhoľné sklady, n. p., Bratislava, odštepný závod Galanta), š. p. v Galante, 1985 – 1991, 1,60 bm.

XII. 1. Služby

Drobné prevádzkárne pri Mestskom národnom výbore v Galante, 1967 – 1991, 3 bm.

Drobné prevádzkárne pri Miestnom národnom výbore v Pate, 1987 – 1991, 0,25 bm.

Drobné prevádzkárne pri Miestnom národnom výbore v Kráľovej pri Senci, 1981 – 1991, 1 bm.

Komunálne služby v Galante, 1956 – 1989, 9 bm.

Reštaurácie, podnikové riaditeľstvo v Galante, 1963 – 1992, 3,65 bm.

Okresný priemyselný podnik v Galante, 1953 – 1991, 38,60 bm.

XII. 2. Stavebné organizácie

Okresný stavebný podnik v Galante, 1970 – 1985, 0,20 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo v Šali, 1950 – 1967, 4,50 bm.

VI. Iné družstevné organizácie

Potravné družstvo v Čiernom Brode, 1917 – 1943, 0,05 bm, I.

Potravné družstvo v Diakovciach, 1945 – 1946, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo v Dolnej Strede, 1946 – 1951, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo v Dvorníkoch, 1947 – 1951, 0,05 bm, I.

Potravné družstvo v Galante, 1933 – 1952, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo v Hornej Kráľovej, 1936 – 1950, 0,10 bm, I.

Potravné družstvo v Hornom Jatove, 1945 – 1950, 0,05 bm, I.

Potravné družstvo v Kráľovej nad Váhom, 1941 – 1947, 0,05 bm, I.

Potravné družstvo v Mostovej, 1940 – 1946, 0,05 bm, I.

Potravné družstvo v Nedede, 1935 – 1945, 0,05 bm, I.

Potravné družstvo v Pustých Úľanoch, 1938 – 1951, 0,05 bm, I.

Potravné družstvo v Seliciach, 1943 – 1946, 0,05 bm, I.

Potravné družstvo v Šali, 1922 – 1951, 0,05 bm, I.

Potravné družstvo v Tešedíkove, 1940 – 1946, 0,05 bm, I.

Potravné družstvo v Trnovci nad Váhom, 1935 – 1950, 0,05 bm, I.

Potravné družstvo vo Veči, 1933 – 1950, 0,05 bm, I.

Potravné družstvo vo Vlčanoch, 1944 – 1946, 0,05 bm, I.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej v Pustých Úľanoch, 1938, 0,05 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Galante, 1945 – 1989, 23,60 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Šali, 1951 – 1956, 0,25 bm.

Základná organizácia Komunistickej strany Slovenska pri Okresnom výbore Národného frontu v Galante, 1979 – 1988, 0,90 bm.

III. Zväzy

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Galante, 1947 – 1952, 0,50 bm.

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Šali, 1946 – 1951, 0,40 bm.

IV. Odborové hnutie

Okresná odborová rada v Galante, 1966 – 1989, 19,50 bm.

Okresná odborová rada v Šali, 1946 – 1951, 0,50 bm, I.

V. 1. Orgány Národného frontu

Miestny akčný výbor Slovenského národného frontu v Galante, 1948 -1949, 0,12 bm, I.

Miestny akčný výbor Slovenského národného frontu v Horných Salibách, 1952 – 1953, 0,10 bm.

Miestny akčný výbor Slovenského národného frontu v Šali, 1948 – 1949, 0,12 bm, I.

Miestny výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Galante, 1967 – 1990, 5,60 bm.

Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu v Galante, 1948 -1959, 1,08 bm I.

Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu v Seredi, 1949 -1959, 1,30 bm, I.

Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu v Šali, 1948 – 1959, 0,60 bm, I.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Dom československo – sovietskeho priateľstva v Galante, 1981 – 1990, 5,10 bm.

Okresná organizácia Zväzu československých invalidov v Seredi, 1955 – 1958, 0,20 bm.

Okresný výbor Československého Červeného kríža v Galante, 1969 -1985, 1,90 bm.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Galante, 1968 – 1984, 1,30 bm.

Okresný výbor Obrancov mieru v Galante, 1953 – 1954, 0,10 bm.

Okresný výbor Obrancov mieru v Šali, 1954 – 1955, 0,40 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Galante, 1975 – 1985, 1,55 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Galante, 1969 – 1990, 9,60 bm.

Okresný výbor Socialistickej akadémie v Galante, 1973 – 1990, 3,60 bm.

Okresný výbor Socialistického zväzu mládeže v Galante, 1959 – 1985, 10,60 bm.

Okresný výbor Zväzu Cigánov – Rómov na Slovensku v Galante, 1970 – 1973, 0,40 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Seredi, 1953 – 1959, 0,40 bm, I.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Šali, 1949 – 1959, 1 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

III. 2. Osvetové zbory

Okresný osvetový zbor v Šali, 1935 – 1938, 0,10 bm.

III. 3. Osvetové rady

Okresná osvetová rada v Galante, 1947 – 1948, 0,10 bm.

Okresná osvetová rada v Šali, 1946 – 1948, 0,60 bm.

Okresný osvetový inšpektorát v Galante, 1945 – 1947, 0,03 bm.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Jedenásťročná stredná škola v Seredi, 1953 – 1961, 0,80 bm.

Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Šali, 1954 – 1962, 0,85 bm.

III. Stredné odborné školy

Stredné odborné učilište v Galante, 1958 – 1982, 7,20 bm.

IV. Odborné školy

Pôdohospodárska majstrovská škola v Hodoch, 1951 – 1955, 0,30 bm.

VI. Základné školy

Štátna ľudová škola v Horných Salibách, 1936 – 1937, 0,02 bm.

Základná škola v Jánovciach, 1914 – 1970, 0,55 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Močenku (Sládečkovce), 1874 – 1933, 1,50 bm.

Stredná škola v Seredi, 1917 – 1953, 2,40 bm.

Základná deväťročná škola v Seredi, 1961 – 1973, 1,30 bm.

Štátna ľudová škola v Sládkovičove, 1927 – 1936, 0,05 bm.

Stredná škola v Šali, 1930 – 1953, 1 bm.

Základná deväťročná škola v Šali, 1920 – 1964, 1,20 bm.

IX. Školské správy

Školský inšpektorát v Galante, 1923 – 1949, 2 bm, I.

Školský inšpektorát v Nitre, 1942 – 1944, 0,10 bm.

Obecná školská stolica v Šintave, 1929 – 1939, 0,10 bm.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 3. Okresné ústavy národného zdravia

Okresný ústav národného zdravia v Galante, 1965 – 1984, 1,35 bm.

II. 1. Nemocenské a sociálne poistenie

Okresný zbor liečebného fondu verejných zamestnancov v Šali, 1927 – 1934, 0,20 bm.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Okresná starostlivosť o mládež v Galante, 1947 – 1956, 0,30 bm.

Okresná starostlivosť o mládež v Seredi, 1953 – 1960, 0,50 bm.

Okresná starostlivosť o mládež v Šali, 1945 – 1960, 0,60 bm.

Okresný ústav sociálnych služieb v Galante, 1980 – 1990, 4,50 bm.

K. NÁBOŽENSKÉ ORGANIZÁCIE

VI. Farské úrady

Rímskokatolícky farský úrad v Košútoch, 1756 – 1898 (1970), 0,10 bm.

L. RODY A PANSTVÁ

II. Archívy panstiev

Panstvo v Šintave, 1778, 0,05 bm.

M. RODINY A OSOBY

II. Osobné fondy

Almoš Jozef Marcinkech, 1949 – 1986, 1,50 bm.

Jozef Sellyei Miskovič, 1909 – 1941, 0,35 bm.

Ernest Pongrác, 1939 – 1945, 0,15 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

I. Cechy

Rôzne cechy v Seredi, 1786 – 1894, 0,10 bm.

Tkáčsky cech v Šali, 1842, 0,01 bm.

II. Živnostenské spoločenstvá

Okresné živnostenské spoločenstvo v Galante, 1901 – 1952, 2,25 bm.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Šali, 1831 – 1951, 10,10 bm.

Okresný sekretariát Slovenského živnostenského zväzu v Seredi, 1949, 0,10 bm.

IV. Spolky

Miestna jednota Československých hasičov v Hájskom, 1948 – 1954, 0,05 bm.

Pokrokový živnostenský spolok vo Vlčanoch, 1919 – 1935, 0,10 bm.

Spolok Kasíno v Šali, 1901 – 1920, 0,10 bm.

V. Záujmové organizácie

Robotnícka telocvičná jednota v Seredi, 1937 – 1938, 0,10 bm.

Robotnícka telocvičná jednota v Šali, 1936 – 1937, 0,05 bm.

Robotnícka telocvičná jednota v Šoporni, 1926 – 1938, 0,10 bm.

O. ZBIERKY

I. Matriky

Zbierka druhopisov cirkevných matrík, 1828 – 1895, 2,50 bm.

V. Plagáty a letáky

Zbierka plagátov, 1948 – 1988, 1 bm.

VII. 1. Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

Zbierka fotografií, 1909 – 1988, 2,80 bm.

XI. Iné zbierky

Zbierka dokumentácie k dejinám obce Váhovce, 14. stor. – 1976, 0,11 bm.

Zbierka xerokópií kanonických vizitácií, 1694 – 1947, 0,20 bm.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *