Štátny okresný archív v Starej Ľubovni

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/2, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V STAREJ ĽUBOVNI

Obrancov mieru 22

064 01 Stará Ľubovňa

Telefón: 0963/432 19 83

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XVI. 2. Finančné správy

Okresná finančná správa v Starej Ľubovni, 1971 – 1985, 2,30 bm, I.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňový úrad v Starej Ľubovni, 1899 – 1950, 9,20 bm, I.

Dôchodkový kontrolný úrad v Starej Ľubovni, 1915 – 1951, 1 bm, I.

XVI. 4. Colnice

Colný úrad v Orlove – Plavči, 1922 – 1954, 1,60 bm.

Colný úrad v Mníšku nad Popradom, 1920 – 1951, 0,70 bm.

XVI. 5. Finančná stráž

Finančná stráž v okrese Stará Ľubovňa, 1924 – 1949, 0,10 bm.

XX. 2. Štátne odborné úrady od roku 1996

Stredisko geodézie a kartografie v Starej Ľubovni, 1969 -1980, 11,60 bm, I.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Starej Ľubovni, 1923 – 1945, 19,30 bm, I.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Katastrálny a meračský úrad v Starej Ľubovni, 1912 – 1950, 0,70 bm, I.

Okresná inšpekcia požiarnej ochrany v Starej Ľubovni, 1968 – 1978, 1,30 bm.

Úrad práce v Starej Ľubovni, 1940 – 1945, 0,25 bm, I.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Starej Ľubovni I., 1945 – 1960, 103 bm, I.

Okresný národný výbor v Starej Ľubovni II., 1968 – 1990, 419,30 bm.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Okresná poľnohospodárska správa v Starej Ľubovni, 1968 – 1980, 5,50 bm, I.

Okresný úrad ochrany práce v Starej Ľubovni, 1946 – 1950, 0,30 bm, I.

Okresná manželská a predmanželská poradňa v Starej Ľubovni, 1976 – 1990, 0,40 bm.

Okresná správa cestovného ruchu v Starej Ľubovni, 1975 -1992, 0,60 bm, I.

Okresná správa ciest v Starej Ľubovni, 1968 – 1983, 2,30 bm, I.

XXII. 4. Okresné kontrolné a štatistické orgány v rokoch 1945 – 1990

Okresná služba Štátneho úradu štatistického v Starej Ľubovni, 1949 – 1960, 0,60 bm, I.

Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu v Starej Ľubovni, 1968 – 1992, 8 bm, I.

XXIV. 1. Magistráty do roku 1945

Magistrát mesta Hniezdne, 1286 – 1885, 5,80 bm, K.

Magistrát mesta Podolínca, 1244 – 1896, 51 bm.

Magistrát mesta Starej Ľubovne, 1330 – 1834, 0,40 bm, I.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Obecný notársky úrad v Hniezdnom, 1883 – 1925, 0,50 bm, I.

Obecný notársky úrad v Podolínci, 1891 – 1926, 2,30 bm, I.

Obecný notársky úrad v Starej Ľubovni, 1886 – 1925, 0,20 bm.

Obvodný notársky úrad v Čirči, 1892 – 1950, 0,80 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Hniezdnom, 1899 – 1950, 2,80 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Jarabine, 1905 – 1945, 0,80 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Kamienke, 1873 – 1944, 0,30 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Malom Lipníku, 1891 – 1944, 0,40 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Mníšku nad Popradom, 1920 – 1944, 0,30 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Novej Ľubovni, 1928 – 1944, 0,20 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Plavnici, 1903 – 1945, 0,40 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Plavči, 1944 – 1950, 1,20 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Podolínci, 1832 – 1945, 6,70 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Starej Ľubovni, 1900 – 1945, 0,60 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Veľkom Lipníku, 1883 – 1944, 0,60 bm, I.

XXIV. 5. Iné miestne úrady do roku 1945

Obec Kamienka, 1567 – 1869, 0,10 bm.

Obec Lacková, 1863 – 1869, 0,10 bm.

Obec Lomnička, 1330 – 1871, 0,10 bm.

Obec Veľká Lesná, 1773 – 1867, 0,10 bm.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Starej Ľubovni, 1946 – 1990, 64,60 bm, I.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Čirči, 1945 – 1950, 0,60 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hniezdnom, 1945 -1950, 1 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Jarabine, 1945 -1948, 0,20 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Mníšku nad Popradom, 1946 – 1950, 0,33 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Plavnici, 1945 -1950, 0,53 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Podolínci, 1945 -1950, 2,20 bm, I.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Plavči, 1945 – 1950, 0,20 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Starej Ľubovni, 1945 – 1950, 0,80 bm, I.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestny národný výbor v Čirči, 1945 – 1990, 6,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Ďurkovej, 1954 – 1990, 1,80 bm, I.

Miestny národný výbor vo Forbasoch, 1951 – 1990, 3,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Hajtovke, 1945 – 1990, 3,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Haligovciach, 1953 – 1990, 5,55 bm, I.

Miestny národný výbor v Hniezdnom, 1945 – 1990, 8,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Hromoši, 1945 – 1990, 3,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Hraničnom, 1949 – 1990, 4,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Chmelnici, 1946 – 1990, 4,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Jakubanoch, 1945 – 1990, 7,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Jarabine, 1950 – 1990, 8,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Kamienke, 1945 – 1990, 9,40 bm, I.

Miestny národný výbor v Kolačkove, 1945 – 1990, 3,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Kremnej, 1947 – 1990, 2,70 bm, I.

Miestny národný výbor v Kyjove, 1945 – 1990, 5,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Lackovej, 1945 – 1990, 2,90 bm, I.

Miestny národný výbor v Legnave, 1948 – 1990, 4,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Lesnici, 1945 – 1990, 3,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Litmanovej, 1951 – 1990, 4,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Lomničke, 1945 – 1990, 5,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Ľubotíne, 1945 – 1990, 5,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Malom Lipníku, 1945 – 1990, 4,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Matysovej, 1950 – 1990, 4,20 bm, I.

Miestny národný výbor v Mníšku nad Popradom, 1945 – 1990, 7,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Nižných Ružbachoch, 1945 – 1990, 5,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Novej Ľubovni, 1946 – 1990, 14,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Obručnom, 1945 – 1990, 2,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Orlove, 1946 – 1990, 7,50 bm, I.

Miestny národný výbor v Plavnici, 1947 – 1990, 9,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Plavči, 1950 – 1990, 6,70 bm, I.

Mestský národný výbor v Podolínci, 1945 – 1990, 11,90 bm, I.

Miestny národný výbor v Podsadku, 1947 – 1964, 0,10 bm, I.

Miestny národný výbor v Pustom Poli, 1956 – 1990, 2,60 bm, I.

Miestny národný výbor v Ruskej Voli, 1946 – 1990, 2,40 bm, I.

Miestny národný výbor v Starine, 1946 – 1990, 4,30 bm, I.

Miestny národný výbor v Stráňanoch, 1945 – 1990, 4,40 bm, I.

Miestny národný výbor v Sulíne, 1946 – 1990, 8,70 bm, I.

Miestny národný výbor v Šambrone, 1949 – 1990, 6,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Šarišskom Jastrabí, 1945 – 1990, 5,80 bm, I.

Miestny národný výbor v Údole, 1948 – 1990, 6,90 bm, I.

Miestny národný výbor vo Vislanke, 1945 – 1990, 2,20 bm, I.

Miestny národný výbor vo Veľkom Lipníku, 1946 – 1974, 6,30 bm, I.

Miestny národný výbor vo Veľkej Lesnej, 1945 – 1990, 4,70 bm, I.

Miestny národný výbor vo Vyšných Ružbachoch, 1949 – 1990, 9,30 bm, I.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Starej Ľubovni, 1872 – 1947, 23 bm.

Okresný súd v Starej Ľubovni – sirotská stolica v Starej Ľubovni, 1887 – 1891, 0,10 bm.

Okresný súd v Starej Ľubovni – sirotská stolica v Hniezdnom, 1861 – 1886, 0,55 bm.

Okresný súd v Starej Ľubovni – sirotská stolica Podolínci, 1872 – 1890, 0,44 bm.

Okresný súd v Starej Ľubovni – úradovňa ochrany mládeže 1953 – 1960, 0,20 bm, I.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Starej Ľubovni I., 1949 – 1958, 0,33 bm, I.

Okresná prokuratúra v Starej Ľubovni II., 1968 – 1980, 0,40 bm.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

II. 1. Hlinkova garda

Okresné veliteľstvo Hlinkovej gardy v Starej Ľubovni, 1941 – 1942, 0,10 bm, I.

D. FINANČNÍCTVO

I. Banky

Úverová a banková spoločnosť v Hniezdnom, 1868 – 1944, 0,60 bm.

II. Sporiteľne

Slovenská štátna sporiteľňa, pobočka v Starej Ľubovni, 1932 – 1974, 4,30 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

IV. 9. Potravinársky priemysel

Mliekareň, akciová spoločnosť v Starej Ľubovni, 1992 – 1993, 0,10 bm.

V. 3. Štátne majetky

Štátny majetok v Starej Ľubovni, 1970 – 1976, 5,30 bm, I.

V. 4. Poľnohospodárske nákupné a zásobovacie podniky

Poľnohospodársky nákupný a zásobovací podnik v Starej Ľubovni, 1972 – 1982, 1,40 bm, I.

V. 8. Iné poľnohospodárske podniky

Školský majetok Poľnohospodárskeho odborného učilišťa v Starej Ľubovni, 1949 – 1970, 4,10 bm, I.

X. Spoje

Okresná správa spojov v Starej Ľubovni, 1968 – 1980, 2,50 bm, I.

XII. 1. Služby

Komunálne služby okresu Stará Ľubovňa, 1968 – 1993, 7,30 bm, I.

Technické služby mesta Stará Ľubovňa, 1971 – 1983, 0,50 bm.

XII. 3. Bytové hospodárstvo

Okresný bytový podnik v Starej Ľubovni, 1977 – 1991, 0,50 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

I. Úverové družstvá

Úverové družstvo v Plavči, 1929 – 1950, 0,10 bm.

II. Spotrebné družstvá

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Starej Ľubovni, 1953 -1960, 1,40 bm, I.

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo v Čirči, 1950 – 1987, 4,20 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo vo Forbasoch, 1952 – 1972, 1,20 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Hajtovke, 1949 – 1971, 1,70 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Hniezdnom, 1950 – 1986, 8,10 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Hromoši, 1950 – 1973, 1,10 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Jakubanoch, 1978 – 1979, 0,20 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Jarabine, 1949 – 1990, 8,10 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Kamienke, 1956 – 1980, 6,20 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Kyjove, 1972 – 1989, 2,30 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Kozelci, 1950 – 1964, 0,10 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Litmanovej I., 1949 – 1950, 0,10 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Litmanovej II., 1979 – 1980, 0,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Lomničke, 1950 – 1962, 0,30 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Ľubotíne, 1950 – 1956, 0,10 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Ľubotíne II., 1972 – 1985, 2,30 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Novej Ľubovni, 1971 – 1990, 8,70 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Orlove I., 1950 – 1951, 0,10 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Orlove II., 1971 – 1980, 1,70 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Plavči I., 1950 – 1956, 0,10 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Plavči II., 1981 – 1985, 2,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Plavnici, 1950 – 1980, 4,40 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Podolínci, 1949 – 1987, 7,20 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Starej Ľubovni, 1954 – 1962, 0,10 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Sulíne, 1979 – 1985, 1,40 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Šarišskom Jastrabí, 1950 – 1953, 0,10 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vyšných Ružbachoch, 1972 -1980, 1,20 bm, I.

Jednotné roľnícke družstvo v Údole, 1949 – 1980, 3,30 bm, I.

III. 3. Iné výrobné družstvá

Agrostav, spoločný družstevný podnik v Starej Ľubovni, 1970 -1988, 2,90 bm, I.

Agrochemický podnik v Starej Ľubovni, 1974 – 1980, 0,60 bm, I.

V. Stavebné bytové družstvá

Okresné stavebné bytové družstvo v Starej Ľubovni, 1964 – 1991, 4,10 bm.

VI. Iné družstevné organizácie

Potravné družstvo v Hniezdnom, 1947 – 1951, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Hraničnom, 1948 – 1951, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Chmelnici, 1942 – 1950, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Jakubanoch, 1937 – 1951, 0,05 bm, I.

Potravné družstvo v Jarabine, 1918 – 1951, 0,05 bm, I.

Potravné družstvo v Kamienke, 1934 – 1951, 0,05 bm, I.

Potravné družstvo v Kolačkove, 1934 – 1952, 0,04 bm, I.

Potravné družstvo v Lackovej, 1948 – 1951, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Litmanovej, 1938 – 1951, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Lomničke, 1942 – 1950, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Mníšku nad Popradom, 1945 – 1951, 0,04 bm, I.

Potravné družstvo v Nižných Ružbachoch, 1940 – 1952, 0,05 bm, I.

Potravné družstvo v Novej Ľubovni, 1931 – 1952, 0,06 bm, I.

Potravné družstvo v Podolínci, 1945 – 1951, 0,06 bm, I.

Potravné družstvo v Starej Ľubovni, 1945 – 1950, 0,06 bm, I.

Potravné družstvo vo Veľkej Lesnej, 1937 – 1951, 0,04 bm, I.

Potravné družstvo vo Veľkom Lipníku, 1926 – 1950, 0,06 bm, I.

Potravné družstvo vo Vyšných Ružbachoch, 1943 – 1952, 0,05 bm, I.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Obvodný sekretariát Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v Starej Ľubovni, 1941 – 1942, 0,10 bm, I.

Okresný sekretariát Strany práce v Starej Ľubovni, 1946, 0,10 bm, I.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Starej Ľubovni, 1951 – 1990, 28,50 bm, I.

Okresný výbor Demokratickej strany v Starej Ľubovni, 1945 -1947, 0,10 bm, I.

II. Iné organizácie politického charakteru

Okresné veliteľstvo Hlinkovej mládeže v Starej Ľubovňa, 1940 -1941, 0,10 bm, I.

III. Zväzy

Miestna organizácia Zväzu mládeže Karpát v Malom Lipníku, 1945 – 1949, 0,10 bm, I.

IV. Odborové hnutie

Okresná odborová rada v Starej Ľubovni, 1968 – 1989, 9,40 bm, I.

V. 1. Orgány Národného frontu

Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu v Starej Ľubovni, 1948 – 1958, 3,20 bm, I.

Okresný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Starej Ľubovni, 1968 – 1990, 4,40 bm, I.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Miestna jednota Československého zväzu požiarnej ochrany v Plavnici, 1956 – 1963, 0,10 bm, I.

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Starej Ľubovni, 1973 – 1977, 0,10 bm.

Miestna organizácia Slovenského zväzu drobnochovateľov v Hromoši, 1969 – 1974, 0,10 bm, I.

Miestna organizácia Slovenského zväzu drobnochovateľov v Hniezdnom, 1965 -1972, 0,20 bm, I.

Miestna pobočka Slovenského zväzu chovateľov drobných hospodárskych zvierat v Starej Ľubovni, 1958 – 1960, 0,10 bm, I.

Miestna skupina Československého Červeného kríža v Lackovej, 1967 -1978, 0,10 bm, I.

Okresný dom pionierov a mládeže v Starej Ľubovni, 1966 – 1990, 10,60 bm.

Okresný výbor Československého Červeného kríža v Starej Ľubovni, 1968 -1980, 5,80 bm.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Starej Ľubovni, 1957 – 1960, 0,10 bm, I.

Okresný výbor Československého zväzu požiarnej ochrany v Starej Ľubovni, 1968 -1985, 4,60 bm, I.

Okresný výbor Československého zväzu telesnej výchovy v Starej Ľubovni, 1968 – 1990, 3,70 bm, I.

Okresný výbor Kultúrneho zväzu ukrajinských pracujúcich v Starej Ľubovni, 1958 – 1987, 2,60 bm.

Okresný výbor Slovenského poľovníckeho zväzu v Starej Ľubovni, 1968 – 1990, 5 bm, I.

Okresný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Starej Ľubovni I., 1947 – 1959, 0,10 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Starej Ľubovni II, 1969 – 1988, 1,50 bm, I.

Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v Starej Ľubovni, 1977 -1983, 0,40 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Starej Ľubovni, 1968 -1990, 4,80 bm, I.

Okresný výbor Socialistického zväzu mládeže v Starej Ľubovni, 1981 – 1989, 6,40 bm.

Okresný výbor Socialistickej akadémie v Starej Ľubovni, 1968 -1989, 3,30 bm, I.

Okresný výbor Zväzu Cigánov – Rómov na Slovensku v Starej Ľubovni, 1970 – 1973, 0,10 bm, I.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Starej Ľubovni I., 1950 – 1959, 0,10 bm, I.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Starej Ľubovni, 1969 – 1990, 3 bm.

Okresný výbor Zväzu družstevných roľníkov v Starej Ľubovni, 1972 – 1980, 4 bm, I.

Okresný výbor Zväzu invalidov v Starej Ľubovni, 1970 – 1985, 1,30 bm, I.

Okresný výbor Zväzu pre spoluprácu s armádou (ZVÄZARM) v Starej Ľubovni, 1968 -1983, 2,70 bm, I.

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Podolínci, 1956 -1964, 0,10 bm.

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Starej Ľubovni, 1965 – 1969, 0,10 bm.

Základná organizácia Zväzu požiarnej ochrany v Plavči, 1950 – 1975, 0,10 bm, I.

Základná organizácia Zväzu požiarnej ochrany v Údole, 1957 -1972, 0,10 bm, I.

Základná organizácia Československého zväzu mládeže pri Okresnom národnom výbore v Starej Ľubovni, 1955 – 1960, 0,10 bm, I.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

II. 1. Múzeá

Vlastivedné múzeum v Starej Ľubovni, 1957 – 1988, 0,40 bm.

II. 4. Knižnice

Okresná knižnica v Starej Ľubovni, 1968 – 1984, 1,10 bm.

III. 3. Osvetové rady

Okresná osvetová rada v Starej Ľubovni, 1946 – 1950, 0,25 bm, I.

III. 4. Osvetové strediská

Okresné osvetové stredisko v Starej Ľubovni, 1947 – 1988, 3 bm.

IV. Domy kultúry a osvety

Mestské kultúrne stredisko v Starej Ľubovni, 1971 – 1983, 0,30 bm.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Gymnázium v Starej Ľubovni, 1949 – 1990, 13,30 bm.

V. Učňovské školy

Poľnohospodárske odborné učilište v Starej Ľubovni, 1949 – 1987, 5,90 bm.

Poľnohospodárske učilište v Plavči, 1960 – 1962, 0,10 bm.

Učňovská škola v Starej Ľubovni, 1943 – 1965, 0,20 bm.

VI. Základné školy

Základná deväťročná škola v Andrejovke, 1935 – 1965, 0,30 bm, I.

Základná deväťročná škola v Čirči, 1924 – 1975, 1,80 bm.

Základná deväťročná škola v Ďurkovej, 1934 – 1978, 0,60 bm, I.

Národná škola vo Forbasoch, 1914 – 1961, 0,20 bm, I.

Základná deväťročná škola v Hajtovke, 1922 – 1973, 0,50 bm, I.

Základná deväťročná škola v Haligovciach, 1905 – 1979, 1,50 bm.

Základná deväťročná škola v Hniezdnom, 1900 – 1969, 1,20 bm.

Základná deväťročná škola v Hraničnom, 1919 – 1977, 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola v Hromoši, 1945 – 1961, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola v Chmelnici, 1920 – 1967, 0,70 bm.

Základná deväťročná škola v Jakubanoch, 1937 – 1965, 0,90 bm.

Základná deväťročná škola v Jarabine, 1921 – 1972, 2,60 bm.

Základná deväťročná škola v Kačom, 1948 – 1974, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola v Kamienke, 1913 – 1980, 5,90 bm.

Základná deväťročná škola v Kolačkove, 1919 – 1971, 1,80 bm.

Základná deväťročná škola v Kozelci, 1960 – 1965, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola v Kremnej, 1923 – 1977, 0,80 bm, I.

Základná deväťročná škola v Kyjove, 1923 – 1965, 0,60 bm.

Základná deväťročná škola v Lackovej, 1945 – 1978, 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola v Legnave, 1910 – 1973, 1 bm, I.

Základná deväťročná škola v Lesnici, 1932 – 1965, 0,50 bm.

Základná deväťročná škola v Litmanovej, 1922 – 1977, 0,90 bm.

Základná deväťročná škola v Lomničke, 1940 – 1975, 1 bm.

Základná deväťročná škola v Ľubotíne, 1921 – 1985, 2,80 bm.

Základná deväťročná škola v Malom Lipníku, 1911 – 1973, 1,70 bm, I.

Základná deväťročná škola v Matysovej, 1936 – 1977, 0,10 bm, I.

Základná deväťročná škola v Matysovej, 1922 – 1974, 0,80 bm, I.

Základná deväťročná škola v Mníšku nad Popradom, 1936 – 1980, 1,10 bm.

Základná deväťročná škola v Nižných Ružbachoch, 1920 – 1980, 1,90 bm.

Základná deväťročná škola v Novej Ľubovni, 1900 – 1977, 4,10 bm.

Základná deväťročná škola v Obručnom, 1925 – 1977, 0,60 bm.

Základná deväťročná škola v Orlove, 1926 – 1973, 2,50 bm.

Základná deväťročná škola v Pilhove, 1936 – 1971, 0,50 bm, I.

Základná deväťročná škola v Plavči, 1901 – 1976, 4,30 bm.

Základná deväťročná škola v Plavnici, 1928 – 1966, 1,20 bm.

Základná deväťročná škola v Podolínci, 1877 – 1993, 10,20 bm.

Základná deväťročná škola v Podsadku, 1919 – 1965, 0,50 bm, I.

Základná deväťročná škola v Pustom Poli, 1934 – 1983, 0,60 bm, I.

Základná deväťročná škola v Ruskej Voli, 1924 – 1977, 0,40 bm, I.

Jednotriedna ortodoxná židovská ľudová škola v Starej Ľubovni, 1940 -1941, 0,10 bm.

Základná deväťročná škola v Starej Ľubovni, 1856 – 1988, 10,40 bm.

Základná deväťročná škola v Starej Ľubovni, Ul. Štúrova, 1975 -1983, 1,50 bm.

Základná deväťročná škola v Starine, 1910 – 1972, 0,80 bm, I.

Základná deväťročná škola v Stráňanoch, 1921 – 1977, 0,90 bm, I.

Základná deväťročná škola v Sulíne, 1927 – 1983, 3,20 bm.

Základná deväťročná škola v Šambrone, 1945 – 1972, 0,50 bm.

Základná deväťročná škola v Šarišskom Jastrabí, 1921 – 1967, 2,50 bm.

Základná deväťročná škola v Údole, 1919 – 1976, 1,70 bm.

Základná deväťročná škola vo Veľkej Lesnej, 1923 – 1965, 0,90 bm.

Základná deväťročná škola vo Veľkom Lipníku, 1930 – 1975, 3,20 bm.

Základná deväťročná škola vo Vislanke, 1931 – 1975, 0,40 bm.

Základná deväťročná škola vo Vyšných Ružbachoch, 1921 – 1965, 0,70 bm.

VII. Záujmové umelecké školy

Ľudová škola umenia v Starej Ľubovni, 1956 – 1965, 0,10 bm.

VIII. Iné školy a školské zariadenia

Osobitná škola internátna v Podolínci, 1958 – 1985, 1,20 bm.

IX. Školské správy

Školský inšpektorát v Starej Ľubovni, 1926 – 1949, 0,44 bm, I.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 3. Okresné ústavy národného zdravia

Okresný ústav národného zdravia v Starej Ľubovni, 1954 – 1990, 7,40 bm.

I. 5. Okresné hygienicko – epidemiologické stanice

Okresná hygienická stanica v Starej Ľubovni, 1963 – 1982, 1,20 bm.

I. 11. Iné zdravotnícke zariadenia

Okresné veterinárne zariadenie v Starej Ľubovni, 1968 – 1984, 4,80 bm, I.

II. 1. Nemocenské a sociálne poistenie

Okresná správa nemocenského poistenia v Starej Ľubovni, 1968 -1985, 1,50 bm.

II. 2. Ústavy sociálnej starostlivosti pre dospelých

Okresný ústav sociálnych služieb v Starej Ľubovni, 1976 -1990, 9,92 bm.

II. 3. Ústavy sociálnej starostlivosti pre deti a mládež

Ústav sociálnej starostlivosti o mládež v Novej Ľubovni, 1956 -1968, 0,10 bm, I.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Okresná starostlivosť o mládež v Starej Ľubovni, 1927 – 1950, 0,50 bm, I.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

II. Živnostenské spoločenstvá

Živnostenské spoločenstvo v Starej Ľubovni, 1800 – 1950, 1,10 bm, I.

III. Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Ďurkovej, 1969 – 1974, 0,10 bm, I.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Haligovciach, 1970 – 1986, 0,10 bm.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Hraničnom, 1970 – 1987, 0,10 bm, I.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Jakubanoch, 1970 – 1978, 0,20 bm, I.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Kolačkove, 1969 – 1982, 0,10 bm.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Kremnej, 1969 – 1972, 0,10 bm, I.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Kyjove, 1971 – 1972, 0,10 bm, I.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Lackovej, 1969 – 1972, 0,10 bm, I.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Legnave, 1969 – 1987, 0,20 bm, I.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Lesnici, 1969 – 1980, 0,50 bm.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Malom Lipníku, 1969 – 1986, 0,50 bm, I.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Litmanovej, 1969 – 1979, 0,10 bm, I.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Matysovej, 1969 – 1979, 0,10 bm, I.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Nižných Ružbachoch, 1971 – 1975, 0,10 bm, I.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Obručnom, 1969 – 1975, 0,10 bm, I.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Starine, 1969 – 1987, 0,20 bm, I.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Stráňanoch, 1971 – 1972, 0,10 bm, I.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Sulíne, 1971 – 1979, 0,10 bm, I.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Šambrone, 1971 – 1975, 0,10 bm, I.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov v Šarišskom Jastrabí, 1971 – 1973, 0,10 bm, I.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov vo Veľkej Lesnej, 1969 – 1979, 0,30 bm.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov vo Veľkom Lipníku, 1977 – 1981, 0,10 bm, I.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov vo Vislanke, 1971 – 1975, 0,10 bm, I.

Miestne spoločenstvo jednotlivo hospodáriacich roľníkov vo Vyšných Ružbachoch, 1969 – 1972, 0,10 bm, I.

Urbariálna spoločnosť v Lackovej, 1938 – 1965, 0,10 bm.

IV. Spolky

Hasičská jednota v Starej Ľubovni, 1938 – 1949, 0,30 bm.

Miestna organizácia Matice slovenskej v Podolínci, 1968 – 1972, 0,10 bm.

Ovčiarsky spolok v Starej Ľubovni, 1924 – 1959, 0,10 bm, I.

Ovčiarska spoločnosť v Podolínci, 1937 – 1948, 0,10 bm, I.

Poľovnícke ochranné združenie v Starej Ľubovni, 1949 – 1952, 0,10 bm, I.

V. Záujmové organizácie

Športový klub v Starej Ľubovni, 1945 – 1948, 0,10 bm, I.

Telovýchovná jednota v Podolínci, 1973 – 1981, 0,30 bm.

Telovýchovná jednota v Hromoši, 1963 – 1969, 0,10 bm, I.

O. ZBIERKY

IV. Mapy, plány a technická dokumentácia

Zbierka máp a plánov, 1319 (?) – 1961, 56 ks.

VII. 1. Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

Zbierka fotografií, 1928 – súčasnosť, 830 ks.

X. Typáriá a pečate

Zbierka pečiatok a pečatidiel, 1728 – 20. stor., 119 ks.

XI. Iné zbierky

Zbierka obecných, školských a podnikových kroník, (1885)1921 – súčasnosť, 70 ks.

Zbierka diplomových prác, 20. stor., 13 ks.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *