Štátny okresný archív v Skalici

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/2, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

424 – ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V SKALICI

Kráľovská 16

909 01 Skalica

Telefón: 0801/664 45 67

Fax: 0801/664 65 82

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Tridsiatkový úrad v Skalici, 1622 – 1748, 0,05 bm.

Daňový úrad v Myjave, 1933 – 1949, 2 bm.

Daňový úrad v Senici, 1925 – 1949, 2,30 bm.

Daňový úrad v Skalici, 1904 – 1948, 13,50 bm.

Daňová správa v Skalici, 1924 – 1949, 1,60 bm.

Dôchodkový kontrolný úrad v Senici, 1930 – 1949, 0,10 bm.
Dôchodkový kontrolný úrad v Skalici, 1924 – 1949, 0,16 bm.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad v Myjave, 1921 – 1951, 17 bm, I, K.

Okresný úrad v Senici, 1923 – 1945, 10,50 bm, I, K.

Okresný úrad v Skalici, (1891) 1923 – 1945 (1954), 68 bm, I, K.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Myjave, 1934 – 1939, 0,20 bm.

Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Senici, 1936 – 1938, 0,15 bm.

Okresná verejná sprostredkovateľňa práce v Skalici, 1940 – 1942, 0,30 bm.

Okresný výbor vicinálnych ciest v Myjave, 1936 – 1939, 0,20 bm.

Okresný výbor vicinálnych ciest v Skalici, 1919 – 1940, 2,40 bm.

Úrad práce pre Skalický okres v Holíči, 1940 – 1942, 0,05 bm.

Úrad práce v Myjave, 1940 – 1950, 0,50 bm.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Myjave, 1945 – 1960, 100 bm, I.

Okresný národný výbor v Senici, 1945 – 1990, 380 bm, I.

Okresný národný výbor v Skalici, 1944 – 1960, 220 bm, I.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Okresná poľnohospodárska správa v Senici, 1960 – 1979, 21,50 bm.

Okresný splnomocnenec Ministerstva výkupu v Holíči, 1953 – 1957, 6 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Myjave, 1946 – 1949, 0,40 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Senici, 1945 – 1950, 0,30 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Skalici, 1945 – 1953, 0,50 bm.

XXII. 4. Okresné kontrolné a štatistické orgány v rokoch 1945 – 1990

Okresné oddelenie Slovenského štatistického úradu v Senici, 1967 – 1970, 1977 – 1988, 2,50 bm.

XXIV. 1. Magistráty do roku 1945

Magistrát mesta Skalice, 1389 – 1932, 197 bm, I.

XXIV. 3. Mestečká do roku 1945

Mestečko Brezová, 1659 – 1872, 0,35 bm.

Mestečko Myjava, 1817 – 1872, 0,50 bm.

Mestečko Radošovce, 1554 – 1871, 0,01 bm.

Mestečko Senica, 1464 – 1866, 0,10 bm.

Mestečko Sobotište, 1608 – 1849, 1 bm, I.

Mestečko Šaštín, 1401 – 1885, 0,35 bm.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Notársky úrad v Gbeloch, 1883 – 199, 4,20 bm, I.

Notársky úrad v Holíči, 1871 – 1951, 12 bm, I.

Notársky úrad v Kopčanoch, 1856 – 1954, 9,70 bm, I.

Notársky úrad v Myjave, 1890 – 1949, 7 bm, I.

Notársky úrad v Senici, 1924 – 1944, 3,50 bm, I.

Notársky úrad v Šaštíne, 1851 – 1951, 2,10 bm, I.

Notársky úrad vo Vrbovciach, 1856 – 1953, 2 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Brezovej pod Bradlom, 1872 – 1950, 5,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Brodskom, 1870 – 1951, 4 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Cerovej – Lieskovom, 1897 – 1944, 2,90 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Čáčove, 1869 – 1945, 1,70 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Dojči, 1887 – 1945, 4,30 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Hlbokom, 1826 – 1945, 1,60 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Jablonici, 1876 – 1945, 1,30 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Kostolnom, 1850 – 1944, 1,25 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Krajnom, 1884 – 1945, 2,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Popudinách, 1886, 1888 – 1925, 1928, 1,60 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Radošovciach, 1865 – 1954, 8,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Rovensku, 1903 – 1944, 1,70 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Skalici, 1919 – 1954, 18,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Sobotišti, 1850 – 1944, 2,50 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Strážoch nad Myjavou, 1888 – 1945, 3 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Turej Lúke, 1893 – 1944, 1,75 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Uníne, 1888 – 1950, 1,80 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Vieske, 1860 – 1925, 0,60 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Vrádišti, 1857 – 1950, 8,80 bm, I.

XXIV. 5. Iné miestne úrady do roku 1945

Obec Borský Jur, 1768, 0,01 bm.

Obec Dojč, 1622 – 1910, 0,03 bm.

Obec Hradište, 1625 – 1898, 0,25 bm.

Obec Hrachovište, 1771 – 1824, 0,02 bm.

Obec Krajné, 1728 – 1833, 0,10 bm.

Obec Kunov, 1717 – 1853, 0,06 bm.

Obec Turá Lúka, 1613 – 1886, 0,15 bm.

Obec Vrbovce, 1758 – 1851, 0,05 bm.

XXV. 1. Mestské národné výbory

Mestský národný výbor v Brezovej pod Bradlom, 1950 – 1970, 4 bm.

Mestský národný výbor v Holíči, 1950 – 1980, 18 bm.

Mestský národný výbor v Myjave, 1950 – 1970, 2,20 bm.

Mestský národný výbor v Senici, 1950 – 1978, 14 bm.

Mestský národný výbor v Skalici, 1950 – 1992, 15 bm.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Borskom Mikuláši, 1936 – 1950, 0,60 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Brezovej pod Bradlom, 1939 – 1950, 2,20 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Čáčove, 1942 – 1952, 0,40 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hlbokom, 1945 – 1950, 0,20 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Kostolnom, 0,70 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov Krajnom, 1945 – 1949, 0,05 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Radošovciach, 1945 – 1949, 3,60 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Skalici, 1920 – 1953, 5,10 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Sobotišti, 1945 – 1952, 0,80 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Turej Lúke, 1942 – 1950, 1,10 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Uníne, 1945 – 1950, 1 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Vrádišti, 1945 – 1949, 1,50 bm.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestny národný výbor v Borskom Jure, 1954 – 1971, 1 bm.

Miestny národný výbor v Borskom Mikuláši, 1954 – 1990, 4,50 bm.

Miestny národný výbor v Borskom Petre, 1950 – 1972, 2,20 bm.

Miestny národný výbor v Brestovci, 1955 – 1972, 1,10 bm.

Miestny národný výbor v Brodskom, 1950 – 1977, 6,50 bm.

Miestny národný výbor v Bukovci, 1948 – 1977, 1,50 bm.

Miestny národný výbor v Cerovej – Lieskovom, 1950 – 1959, 0,80 bm.

Miestny národný výbor v Čáčove, 1950 – 1976, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Čároch, 1953 – 1958, 1 bm.

Miestny národný výbor v Častkove, 1951 – 1989, 6 bm.

Miestny národný výbor v Dojči, 1951 – 1958, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Dubovciach, 1954 – 1990, 1,50 bm.

Miestny národný výbor v Gbeloch, 1954 – 1971, 1,20 bm.

Miestny národný výbor v Hlbokom, 1951 – 1978, 1,50 bm.

Miestny národný výbor v Hradišti pod Vrátnom, 1949 – 1990, 4,50 bm.

Miestny národný výbor v Hrachovišti, 1951 – 1953, 0,12 bm.

Miestny národný výbor v Chropove, 1954 – 1990, 9 bm.

Miestny národný výbor vo Chvojnici, 1957 – 1958, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Jablonici, 1950 – 1970, 4 bm.

Miestny národný výbor v Jablonke, 1955 – 1972, 1,20 bm.

Miestny národný výbor v Kátove, 1953 – 1989, 2 bm.

Miestny národný výbor v Kopčanoch, 1950 – 1985, 6,60 bm.

Miestny národný výbor v Kostolnom, 1950 – 1953, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Košariskách – Priepasnom, 1949 – 1990, 3 bm.

Miestny národný výbor v Koválove, 1950 – 1990, 5,60 bm.

Miestny národný výbor v Koválovci, 1959 – 1960, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Krajnom, 1947 – 1959, 6 bm.

Miestny národný výbor v Kuklove, 1960 – 1982, 3,10 bm.

Miestny národný výbor v Kunove, 1950 – 1975, 2 bm.

Miestny národný výbor v Kútoch, 1954 – 1960, 0,35 bm.

Miestny národný výbor v Lakšárskej Novej Vsi, 1951 – 1958, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Letničí, 1950 – 1985, 3 bm.

Miestny národný výbor v Lopašove, 1949 – 1989, 3,50 bm.

Miestny národný výbor v Malých Levároch, 1950 – 1980, 1,80 bm.

Miestny národný výbor v Močidlanoch, 1950 – 1957, 2 bm.

Miestny národný výbor v Mokrom Háji, 1950 – 1989, 6,70 bm.

Miestny národný výbor v Moravskom Jáne, 1950 – 1967, 3 bm.

Miestny národný výbor v Oreskom, 1950 – 1988, 3,90 bm.

Miestny národný výbor v Osuskom, 1950 – 1959, 1,40 bm.

Miestny národný výbor v Petrovej Vsi, 1951 – 1956, 0,20 bm.

Miestny národný výbor v Plaveckom Mikuláši, 1950 – 1958, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Plaveckom Petre, 1950 – 1958, 0,50 bm.

Miestny národný výbor v Plaveckom Podhradí, 1952 – 1985, 4,50 bm.

Miestny národný výbor v Podbranči, 1950 – 1984, 1,70 bm.

Miestny národný výbor v Podkylave, 1951 – 1953, 0,10 bm.

Miestny národný výbor v Popudinách, 1950 – 1957, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Popudinských Močidlanoch, 1956 – 1972, 1,60 bm.

Miestny národný výbor v Prietrži, 1950 – 1990, 2,70 bm.

Miestny národný výbor v Prietržke, 1950 – 1976, 4,50 bm.

Miestny národný výbor v Prievaloch, 1952 – 1958, 0,70 bm.

Miestny národný výbor v Priepasnom, 1957 – 1984, 2,25 bm.

Miestny národný výbor v Radimove, 1956 – 1985, 2,50 bm.

Miestny národný výbor v Radošovciach, 1954 – 1982, 9 bm.

Miestny národný výbor v Rohove, 1950 – 1960, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Rohovských Rybkách, 1960 – 1990, 3,50 bm.

Miestny národný výbor v Rohožníku, 1954 – 1961, 0,70 bm.

Miestny národný výbor v Rovensku, 1950 – 1958, 0,20 bm.

Miestny národný výbor v Rozbehoch, 1951 – 1958, 0,60 bm.

Miestny národný výbor v Rudníku, 1954 – 1985, 2,40 bm.

Miestny národný výbor v Rybkách, 1950 – 1959, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Sekuliach, 1950 – 1956, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Smolinskom, 1950 – 1971, 2,10 bm.

Miestny národný výbor v Smrdákoch, 1950 – 1990, 6 bm.

Miestny národný výbor v Sobotišti, 1950 – 1967, 3,60 bm.

Miestny národný výbor v Sološnici, 1951 – 1979, l bm.

Miestny národný výbor v Starej Myjave, 1956 – 1986, 3,50 bm.

Miestny národný výbor v Strážoch nad Myjavou, 1954 – 1960, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Studienke, 1948 – 1971, 3,30 bm.

Miestny národný výbor v Šajdíkových Humenciach, 1955 – 1990, 10 bm.

Miestny národný výbor v Šaštíne, 1950 – 1960, 1,70 bm.

Miestny národný výbor v Šaštíne – Strážoch, 1960 – 1985, 10,50 bm.

Miestny národný výbor v Štefanove, 1950 – 1991, 8,30 bm.

Miestny národný výbor v Trnovci, 1950 – 1956, 0,25 bm.

Miestny národný výbor v Turej Lúke, 1950 – 1958, 1,10 bm.

Miestny národný výbor v Uníne, 1950 – 1956, 1,15 bm.

Miestny národný výbor vo Vaďovciach, 1951 – 1952, 0,12 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Levároch, 1950 – 1958, 1,20 bm.

Miestny národný výbor vo Vidovanoch, 1950 – 1953, 0,15 bm.

Miestny národný výbor vo Vieske, 1954 – 1976, 6,50 bm.

Miestny národný výbor vo Višňovom, 1950 – 1953, 0,12 bm.

Miestny národný výbor vo Vlčkovanoch, 1950 – 1953, 0,20 bm.

Miestny národný výbor vo Vrádišti, 1950 – 1971, 1,70 bm.

Miestny národný výbor vo Vrbovciach, 1950 – 1980, 3,70 bm.

Miestny národný výbor v Závode, 1950 – 1985, 1,20 bm.

Úrad Miestneho národného výboru v Brodskom, 1944 – 1949, 3,40 bm.

Úrad Miestneho národného výboru v Holíči, 1945 – 1950, 4,10 bm.

Úrad Miestneho národného výboru v Kopčanoch, 1939 – 1951, 3,40 bm.

Úrad Miestneho národného výboru v Myjave, 1945 – 1949, 3,20 bm.

Úrad Miestneho národného výboru v Senici, 1945 – 1950, 0,80 bm.

Úrad Miestneho národného výboru v Šaštíne, 1945 – 1949, 0,40 bm.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Myjave, 1891 – 1960, 39 bm, I.

Okresný súd v Senici, 1878 – 1964, 35,30 bm, I.

Okresný súd v Skalici, 1872 – 1960, 44 bm, I.

Okresný súd v Skalici – sirotský úrad skalického okresu v Holíči,1899 – 1924, 0,05 bm.

Okresný súd v Skalici – sirotský úrad I. stolice v Skalici, 1923 – 1926, 0,20 bm.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Myjave, 1949 – 1960, 0,20 bm.

Okresná prokuratúra v Senici, 1949 – 1974, 1,50 bm.

Okresná prokuratúra v Skalici, 1949 – 1960, 0,80 bm.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

II. 3. Civilná a protiletecká obrana

Miestne veliteľstvo Civilnej a protileteckej obrany v Holíči, 1936 -1945, 0,10 bm.

Miestne veliteľstvo Civilnej a protileteckej obrany v Skalici, 1936 – 1945, 0,12 bm.

Miestne veliteľstvo Civilnej protileteckej obrany v Podbranči, 1936, 0,02 bm.

D. FINANČNÍCTVO

II. Sporiteľne

Štátna sporiteľňa v Skalici, 1936 – 1953, 0,02 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

IV. 13. Textilný priemysel

GOSSYCOM – Záhorské tkáčovne (Levitex, n. p., Levice, odštepný závod Kúty), š. p., Kúty, 1948 – 1991, 2,50 bm.

V. 2. Roľnícke komory (1942 – 1947)

Okresná úradovňa Roľníckej komory v Skalici, 1942 – 1948, 0,15 bm.

V. 8. Iné poľnohospodárske podniky

Hydinársky spoločný poľnohospodársky podnik v Gbeloch, 1967 – 1975, 0,40 bm.

VIII. 1. Pozemné stavebníctvo

Stavebný podnik Ing. Gustáv Hamburský v Skalici, 1930 – 1948, 20 bm.

X. Spoje

Poštový úrad vo Veľkých Levároch, 1876 – 1890, 0,05 bm.

XII. 1. Služby

Drobné prevádzkarne pri Miestnom národnom výbore v Sobotišti, 1957 -1970, 0,70 bm.

Prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Čáčove, 1960 – 1970, 0,10 bm.

Prevádzkareň pri Mestskom národnom výbore v Holíči, 1959 – 1975, 0,15 bm.

Prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Mokrom Háji, 1968 – 1976, 0,10 bm.

Prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Radošovciach, 1959 – 1981, 0,15 bm.

Prevádzkareň pri Miestnom národnom výbore v Studienke, 1960 – 1971, 0,10 bm.

Stredisko služieb pri Miestnom národnom výbore v Borskom Petre, 1958 – 1972, 0,10 bm.

Stredisko služieb pri Miestnom národnom výbore v Jablonici, 1958 -1969, 0,10 bm.

Výroba, remeslá, služby, komunálny podnik v Holíči, 1954 – 1975, 0,30 bm.

XII. 3. Bytové hospodárstvo

Domová správa pri Mestskom národnom výbore v Holíči, 1967 – 1975, 0,05 bm.

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

II. Spotrebné družstvá

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Borskom Mikuláši, 1954 – 1956, 0,01 bm.

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Častkove, 1954, 0,02 bm.

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Hlbokom, 1954 – 1956, 0,02 bm.

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Jablonici, 1953 – 1956, 0,01 bm.

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Senici, 1953 – 1956, 0,80 bm.

Jednota, oblastné spotrebné družstvo v Skalici, 1950 – 1956, 0,12 bm.

Jednota, ľudové spotrebné družstvo v Sobotišti, 1954 – 1968, 0,20 bm.

Jednota, ľudové spotrebné družstvo vo Vrbovciach, 1953 – 1956, 0,05 bm.

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo v Koválovci, 1957 – 1959, 0,08 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Oreskom, 1957 – 1968, 1,10 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Radošovciach, 1964 – 1968, 0,80 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Skalici, 1956 – 1982, 1,90 bm.

Jednotné roľnícke družstvo Družba v Smolinskom, 1961 – 1971, 0,30 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Šaštíne – Strážoch, 1952 – 1973, 1,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vieske, 1961 – 1968, 0,20 bm.

III. 3. Iné výrobné družstvá

Roľnícke mliekarské družstvo v Sekuliach, 1926 – 1939, 0,30 bm.

IV. Vodné a melioračné družstvá

Primoravské vodné družstvo v Skalici, 1913 – 1939, 0,10 bm.

Vodné družstvo v Holíči, (1922) – 1945, 0,02 bm.

Vodné družstvo v Skalici, 1906-1936, 0,05 bm.

VI. Iné družstevné organizácie

Družstvo pre speňaženie domáceho ľudového priemyslu v Skalici, 1911 – 1947, 0,10 bm.

Novodvorská spoločnosť v Sobotišti, 1623 – 1956, 0,60 bm.

Myjavské ovocinárske družstvo v Myjave, 1920 – 1952, 0,40 bm.

Potravné družstvo v Borskom Mikuláši, 1939 – 1952, 0,06 bm, I.

Potravné družstvo v Brodskom, 1936 – 1951, 0,03 bm.

Potravné družstvo v Cerovej Lieskovom, 1945 – 1950, 0,01 bm.

Potravné družstvo v Čáčove, 1926 – 1947, 0,05 bm, I.

Potravné družstvo v Častkove, 1940 – 1951, 0,03 bm.

Potravné družstvo v Dojči, 1944 – 1951, 0,01 bm.

Potravné družstvo v Gbeloch, 1942 – 1951, 0,05 bm, I.

Potravné družstvo v Hlbokom, 1945 – 1951, 0,02 bm.

Potravné družstvo v Hradišti pod Vrátnom, 1934 – 1952, 0,05 bm.

Potravné družstvo v Jablonici, 1935 – 1950, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Kopčanoch, 1942 – 1946, 0,05 bm, I.

Potravné družstvo v Koválove, 1935 – 1944, 0,05 bm.

Potravné družstvo v Krajnom, 1934 – 1954, 0,06 bm.

Potravné družstvo v Kútoch, 1937 – 1951, 0,05 bm.

Potravné družstvo v Lopašove, 1947 – 1951, 0,05 bm, I.

Potravné družstvo v Osuskom, 1938 – 1951, 0,05 bm, I.

Potravné družstvo v Myjave Polianke, 1943, 0,02 bm.

Potravné družstvo v Podbranči – Dolnej Doline, 1934 – 1954, 0,03 bm, I.

Potravné družstvo v Podbranči – Hornej Doline, 1937 – 1947, 0,01 bm, I.

Potravné družstvo v Prietrži, 1934 – 1947, 0,02 bm, I.

Potravné družstvo v Prievaloch, 1946 – 1954, 0,02 bm.

Potravné družstvo v Radošovciach, 1938 – 1944, 0,01 bm.

Potravné družstvo v Skalici, 1942 – 1951, 0,06 bm.

Potravné družstvo v Sobotišti, 1846, 1900 – 1951, 0,60 bm.

Potravné družstvo v Smolinskom, 1934 – 1944, 0,01 bm, I.

Potravné družstvo v Uníne, 1934 – 1944, 0,01 bm.

Potravné družstvo vo Vidovanoch – Vlčkovanoch, 1944, 0,01 bm, I.

Potravné družstvo vo Vrbovciach, 1905 – 1948, 0,05 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej v Brezovej pod Bradlom, 1931 – 1938, 0,05 bm.

Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej v Krajnom, 1935 – 1938, 0,05 bm.

Miestna organizácia Československej sociálnodemokratickej strany robotníckej v Myjave, 1920 – 1938, 0,02 bm.

III. Zväzy

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Myjave, 1947 – 1949, 0,30 bm.

Okresný sekretariát Jednotného zväzu slovenských roľníkov v Skalici, 1943 – 1952, 0,70 bm.

Zväz obecných notárov Skalického okresu, 1920 – 1942, 0,10 bm.

IV. Odborové hnutie

Miestny výbor Revolučného odborového hnutia pri Miestnom národnom výbore v Kútoch, 1961 – 1966, 0,05 bm.

Závodná skupina Revolučného odborového hnutia pri Miestnom národnom výbore v Skalici, 1945 – 1952, 0,05 bm.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri Mestskom národnom výbore v Brezovej pod Bradlom, 1949 – 1962, 0,05 bm.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri Mestskom národnom výbore v Holíči, 1948 – 1967, 0,25 bm.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri Miestnom národnom výbore v Jablonici, 1962 – 1969, 0,10 bm.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri Okresnom národnom výbore v Skalici, 1951 – 1960, 0,60 bm.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri Miestnom národnom výbore v Radošovciach, 1962 – 1973, 0,05 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Miestny akčný výbor Slovenského národného frontu v Skalici, 1948 -1952, 0,15 bm.

Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu v Myjave, 1948 -1959, 3,50 bm.

Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu v Skalici, 1948 -1959, 3 bm.

Okresný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Senici, 1948 – 1986, 6,50 bm, I.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Dedinská organizácia Československého zväzu mládeže v Brodskom, 1958 – 1959, 0,03 bm.

Miestna organizácia Československého zväzu mládeže v Moravskom Jáne, 1960 – 1961, 0,01 bm.

Miestna organizácia Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Popudinských Močidlanoch, 1968 – 1971, 0,10 bm.

Miestna organizácia Zväzu invalidov v Senici, 1952 – 1976, 0,30 bm.

Miestna odbočka Zväzu ľudových protifašistických bojovníkov v Holíči, 1948 – 1949, 0,03 bm.

Miestna odbočka Živeny – Československého zväzu žien v Myjave, 1923 -1952, 0,15 bm.

Miestna pobočka Zväzu vojakov Slovenského národného povstania (SVOJPOV)v Skalici, 1945 – 1948, 0,05 bm.

Miestna pobočka Zväzu československého dôstojníctva v Skalici, 1936 -1938, 0,05 bm.

Miestna skupina Československého Červeného kríža v Šaštíne – Strážoch II., 1963 – 1965, 0,02 bm.

Miestna skupina Československého zväzu mládeže vo Vrádišti, 1950 -1952, 0,10 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Skalici, 1949 – 1959, 0,35 bm.

Okresný výbor Zväzu československých invalidov v Myjave, 1954 – 1959, 0,20 bm.

Okresný výbor Zväzu družstevných roľníkov v Senici, 1968 – 1970, 0,30 bm.

Okresný výbor Živeny – Československého zväzu žien v Myjave, 1949 -1952, 0,50 bm.

Okresný výbor Živeny – Československého zväzu žien v Skalici, 1946 -1950, 0,02 bm.

Závodná skupina Československého zväzu mládeže pri Mestskom národnom výbore v Holíči, 1950 – 1951, 0,02 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

II. 1. Múzeá

Záhorské múzeum v Skalici, 1956 – 1983, 1 bm.

II. 3. Archívy

Mestský archív v Skalici, 1952-1960, 0,20 bm.

Štátny okresný archív v Senici, Skalici, Myjave, 1952, 1961 – 1994, 4,30 bm.

III. 3. Osvetové rady

Okresná osvetová rada v Senici, 1945 – 1950, 0,40 bm.

Miestna osvetová rada v Brezovej pod Bradlom, 1950 – 1952, 0,02 bm.

Miestna osvetová rada v Holíči, 1946 – 1950, 0,15 bm.

III. 4. Osvetové strediská

Osvetová beseda v Borskom Petre, 1952 – 1972, 0,20 bm.

Osvetová beseda pri Miestnom národnom výbore v Brezovej pod Bradlom, 1953 – 1961, 0,03 bm.

Osvetová beseda v Holíči, 1955 – 1965, 0,15 bm.

Osvetová beseda v Mokrom Háji, 1956 – 1967, 0,10 bm.

Osvetová beseda v Smrdákoch, 1960 – 1965, 0,05 bm.

Osvetová beseda vo Vieske, 1956 – 1964, 0,05 bm.

IV. Domy kultúry a osvety

Okresný osvetový dom v Myjave, 1955 – 1964, 0,50 bm.

Okresný osvetový dom v Senici, 1955 – 1970, 2,20 bm.

Okresný osvetový dom v Skalici, 1957 – 1960, 0,30 bm.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Gymnázium v Senici, 1948 – 1953, 0,70 bm.

Gymnázium v Skalici, 1736 – 1946, 3,50 bm.

Jedenásťročná stredná škola v Senici, 1954 – 1960, 1 bm.

III. Stredné odborné školy

Pedagogická škola v Skalici, 1921 – 1952, 0,10 bm.

Stredná poľnohospodárska technická škola v Skalici, 1957 – 1973, 0,05 bm.

Stredná poľnohospodárska technická škola v Sološnici, 1960 – 1965, 0,15 bm.

IV. Odborné školy

Poľnohospodárska majstrovská škola v Cerovej, 1957 – 1966, 0,16 bm.

Poľnohospodárska majstrovská škola v Sološnici, 1950 – 1959, 0,50 bm.

Poľnohospodárska technická škola v Sološnici, 1956 – 1962, 0,20 bm.

Štátna gazdinská škola Dr. Pavla Blahu v Skalici, 1921 – 1952, 0,50 bm.

Vyššia dievčenská škola v Skalici, 1898 – 1918, 0,40 bm.

V. Učňovské školy

Poľnohospodárska učňovská škola v Cerovej, 1954 – 1957, 0,60 bm.

Učňovská škola v Skalici, 1884 – 1915, 0,05 bm.

Poľnohospodárske odborné učilište v Cerovej Lieskovom, 1956 – 1965, 0,80 bm.

Poľnohospodárske a lesnícke odborné učilište v Sološnici, 1965 – 1973, 0,50 bm.

VI. Základné školy

Národná škola v Brezovej pod Bradlom, 1950, 0,01 bm.

Stredná škola v Brezovej pod Bradlom, 1918 – 1953, 1,10 bm.

Osemročná stredná škola v Brezovej pod Bradlom, 1953 – 1960, 0,10 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Borskom Svätom Mikuláši, 1918 – 1945, 1 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Borskom Svätom. Petre, 1921 – 1945, 0,50 bm, I.

Štátna ľudová škola v Cerovej Lieskovom, 1898 – 1945, 3,30 bm, I.

Národná škola v Čáčove, 1944 – 1954, 0,40 bm, I.

Štátna ľudová škola v Čároch, 1945 – 1951, 0,20 bm.

Štátna ľudová škola v Častkove, 1888 – 1952, 0,40 bm, I.

Štátna ľudová škola v Dojči, 1899 – 1948, 0,80 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Gbeloch, 1921 – 1945, 1,20 bm.

Štátna obvodná meštianska škola v Gbeloch, 1936 – 1945, 0,30 bm.

Rímskokatolícka ľudová škola v Hradišti pod Vrátnom, 1921 – 1956, 0,20 bm, I.

Národná škola v Jablonici, 1950, 0,01 bm.

Štátna ľudová škola v Jablonici, 1919 – 1947, 1,50 bm.

Štátna meštianska škola v Jablonici, 1934 – 1954, 1,20 bm.

Štátna ľudová škola v Koválove, 1920 – 1945, 0,60 bm.

Štátna ľudová škola v Kunove, 1934 – 1955, 0,05 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Lakšárskej Novej Vsi, 1886 – 1943, 0,05 bm.

Štátna ľudová škola v Letničí, 1910 – 1946, 0,20 bm.

Národná škola v Malých Levároch, 1952 – 1954, 0,03 bm.

Národná škola v Osuskom, 1920 – 1958, 0,40 bm, I.

Základná deväťročná škola v Podbranči – Dolnej Doline, 1920 – 1977, 1,60 bm.

Základná deväťročná škola v Podbranči – Hornej Doline, 1963 – 1967, 0,02 bm.

Základná deväťročná škola v Podbranči – Podzámku, 1953 – 1969, 0,05 bm.

Národná škola v Prietrži, 1889 – 1957, 0,50 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Prievaloch, 1897 – 1939, 0,30 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Rohove, 1943, 0,01 bm, I.

Národná škola v Rovensku, 1920 – 1957, 0,10 bm, I.

Štátna ľudová škola v Rozbehoch, 1932 – 1949, 0,10 bm.

Národná škola v Sekuliach, 1921 – 1960, 1 bm, I.

Evanjelická a. v. ľudová škola v Senici, 1872 – 1953, 0,10 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Senici, 1859 – 1949, 1 bm, I.

Štátna ľudová škola dievčenská v Senici, 1919 – 1952, 0,50 bm, I.

Stredná škola v Senici, 1946 – 1953, 0,20 bm.

Evanjelická a. v. ľudová škola v Skalici, 1783 – 1922, 0,35 bm.

Štátna ľudová škola v Skalici, 1777 – 1944, 4,40 bm.

Židovská ľudová škola v Skalici, 1877 – 1910, 0,10 bm.

Štátna meštianska škola v Skalici, 1918 – 1945, 3,50 bm.

Národná škola v Smolinskom, 1952 – 1956, 0,20 bm.

Evanjelická a. v. ľudová škola v Sobotišti, 1919 – 1944, 0,30 bm, I.

Národná škola v Sobotišti, 1902 – 1953, 0,20 bm, I.

Rímskokatolícka ľudová škola v Sobotišti, 1921 – 1945, 0,15 bm.

Štátna meštianska škola v Sobotišti, 1946 – 1955, 0,40 bm.

Štátna ľudová škola v Sobotišti – Javorci, 1926 – 1961, 0,50 bm, I.

Základná deväťročná škola v Sobotišti U Kutálkov, /1928/ 1940 – 1968, 0,50 bm, I.

Národná škola v Smrdákoch, 1919 – 1956, 0,20 bm.

Štátna ľudová škola v Starej Myjave, 1922 – 1959, 1 bm.

Štátna ľudová škola v Šajdíkových Humenciach, 1918 – 1947, 2,50 bm.

Štátna ľudová škola v Šaštíne, 1944 – 1955, 0,50 bm.

Štátna ľudová škola v Štefanove, 1925 – 1947, 0,10 bm.

Štátna ľudová škola vo Vrádišti, 1922 – 1954, 0,50 bm.

VIII. Iné školy a školské zariadenia

Ľudová škola hospodárska v Gbeloch, 1922 – 1944, 0,40 bm.

Dievčenská ľudová hospodárska škola v Skalici, 1931 – 1951, 0,30 bm.

Ľudová hospodárska škola v Skalici, 1932 – 1942, 0,01 bm.

Ľudová škola hospodárska pre chlapcov a dievčence v Sobotišti, 1924 – 1948, 1,20 bm.

Materská škola v Senici, 1946 – 1954, 0,40 bm.

Obecná materská škola v Skalici, 1935 – 1945, 0,03 bm.

Štátna materská škola v Skalici, 1918 – 1955, 0,20 bm.

Neinternátna škola poľnohospodárskej mládeže v Senici, 1959 – 1960, 0,02 bm.

Osobitná škola v Senici, 1949 – 1955, 0,30 bm.

Stredisko pre jazykovú prípravu občanov Vietnamu v Sološnici, 1973 – 1977, 0,50 bm.

IX. Školské správy

Školská stolica v Skalici, 1875 – 1886, 0,15 bm.

Školské kuratórium v Skalici, 1884 – 1913, 0,50 bm.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 1. Nemocnice

Nemocnica s poliklinikou v Skalici, 1949 – 1955, 1 bm.

I. 8. Odborné liečebné ústavy

Psychiatrická liečebňa vo Veľkých Levároch, 1941 – 1975, 3 bm.

I. 11. Iné zdravotnícke zariadenia

Okresné veterinárne zariadenie v Senici, 1959 – 1968, 1 bm.

II. 1. Nemocenské a sociálne poistenie

Nemocenská pokladnica Šaštínskeho cukrovaru v Šaštíne, 1894 – 1895, 0,05 bm.

Okresný zbor Liečebného fondu verejných zamestnancov v Skalici, 1926 – 1949, 0,90 bm.

Okresný zbor Liečebného fondu verejných zamestnancov v Myjave, 1930 – 1936, 0,05 bm.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Okresná starostlivosť o mládež v Skalici, 1928 – 1949, 0,40 bm.

Okresná starostlivosť o mládež v Myjave, 1927 – 1948, 0,70 bm.

Okresná starostlivosť o mládež v Senici, 1933 – 1949, 0,50 bm.

K. NÁBOŽENSKÉ ORGANIZÁCIE

VI. Farské úrady

Rímskokatolícky farský úrad v Gbeloch, 1785 – 1880, 0,10 bm.

VIII. Rehole, rády, kongregácie, združenia

Milosrdní bratia v Skalici, 1793 – 1950, 1,70 bm.

L. RODY A PANSTVÁ

II. Archívy panstiev

Strážnické panstvo, 1486 – 1638, 0,05 bm.

M. RODINY A OSOBY

I. Rodiny

Rozličné skalické rodiny, 1713 – 1900, 0,40 bm.

Rozličné rodiny z okresu Senica, 1691 – 1966, 0,30 bm.

II. Osobné fondy

Florián Damborák, 1753 – 1972, 0,50 bm.

Cyril Horváth – verejný notár, 1920 – 1939, 0,15 bm.

Daniel G. Lichard, 1846 – 1908, 0,10 bm.

Karel Mareš, 1875 – 1969, 0,24 bm.

Enrique de Morelos, 1921 – 1952, 0,25 bm.

Alžbeta Pokorná, 1820 – 1961, 0,25 bm.

Jozef Šátek, 1793 – 1976, 13 bm.

Anna Teifingerová, 1883 – 1952, 0,05 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

I. Cechy

Cech mlynárov panstiev Branč a Korlátko, 1656 – 1873, 0,10 bm.

Cech mäsiarov v Senici, 1634 – 1903, 0,20 bm.

Cechy v Brezovej pod Bradlom, 1709 – 1954, 0,70 bm.

Cechy v Holíči, 1676 – 1854, 0,01 bm.

Cechy v Skalici, 1603 – 1891, 0,50 bm.

Cechy v Sobotišti, 1752 – 1850, 0,04 bm.

Cechy vo Veľkých Levároch, 1666 – 1849, 0,04 bm.

Združený cech v Šaštíne, 1788 – 1950, 0,10 bm.

II. Živnostenské spoločenstvá

Okresné živnostenské spoločenstvo pre okres Myjava v Brezovej pod Bradlom, 1926 – 1953, 1,50 bm.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Holíči, 1921 – 1950, 5,60 bm, I.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Senici, 1880 – 1952, 2,30 bm.

III. Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá

Bývalí urbarialisti v okrese Senica, 1871 – 1940, 1 bm.

Lesné spoločenstvo v Sekuliach, 1926 – 1957, 0,40 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Mokrom Háji, 1941 – 1944, 0,12 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Moravskom Jáne, 1879 – 1937, 0,10 bm.

Spolok bývalých urbarialistov v Jablonici, 1933 – 1951, 0,10 bm.

Spoločnosť bývalých urbárnikov v Prietržke, 1931 – 1936 /1944/, 0,15 bm.

IV. Spolky

Bratstvo sv. Urbana v Skalici, 1701 – 1830, 0,10 bm.

Hudobný spolok v Skalici, 1864 – 1868, 0,05 bm.

Krajinský ochranný spolok, odbočka v Skalici, 1844 – 1847, 0,05 bm.

Miestny odbor Matice slovenskej v Skalici, 1919 – 1940, 1968 – 1974, 0,20 bm.

Miestny odbor Matice slovenskej v Sobotišti, 1925 – 1944, 0,20 bm.

Národný slovenský spolok na Slovensku v Brezovej pod Bradlom, 1934 -1947, 0,01 bm.

Podporovací spolok pri Gymnáziu v Skalici, 1875 – 1947, 0,05 bm.

Remeselnícky spolok v Gbeloch, 1891 – 1939, 0,05 bm.

Spolok priaznivcov a bývalých žiakov Gymnázia v Skalici, 1947 – 1950, 0,10 bm.

V. Záujmové organizácie

Miestna jednota Československého zväzu požiarnej ochrany v Holíči, 1885 – 1965, 0,70 bm.

Miestna jednota československých maloroľníkov, domkárov a živnostníkov v Kátove, 1931 – 1934 (1939), 0,02 bm.

Miestna jednota Slovenského roľníckeho dorastu v Myjave, 1926 – 1938, 0,02 bm.

Miestna skupina Ústredného zväzu domkárov a maloroľníkov v Košariskách Priepasnom, 1938, 0,05 bm.

Miestny dobrovoľný požiarny zbor v Skalici, 1878 – 1974, 2 bm.

Miestny odbor Živeny v Skalici, 1925 – 1939, 0,90 bm.

Odbočka Voľného združenia zamestnancov Štátnych lesov a majetkov v Holíči, 1931 – 1938, 0,12 bm.

Okresné ochranné poľovnícke združenie v Myjave, 1930 – 1960, 0,70 bm.

Okresný poľovnícky ochranný spolok v Skalici, 1931 – 1949, 0,15 bm.

Robotnícka telocvičná jednota v Skalici, 1920 – 1921, 0,05 bm.

Roľnícka beseda v Trnovci, 1925 – 1936, 0,03 bm.

Slovenská roľnícka beseda v Sekuliach, 1922 – 1938, 0,05 bm.

Spevácky krúžok v Skalici, 1938, 0,05 bm.

Telocvičná jednota Sokol v Brezovej pod Bradlom, 1933 – 1938, 0,05 bm.

Telocvičná jednota Sokol v Myjave, 1938, 0,10 bm.

Telovýchovná jednota Tatran, šachový oddiel v Skalici, 1956 – 1959, 0,02 bm.

O. ZBIERKY

III. Rukopisy (rozličnej proveniencie)

Skalické rukopisy, 1637 – 1869, 0,10 bm.

IV. Mapy, plány a technická dokumentácia

Zbierka máp a plánov, 17. stor. – 1970, 171 ks.

V. Plagáty a letáky

Zbierka plagátov a letákov, 1869 – 1980, 10 bm.

VII. 1. Fotografie, fotonegatívy, diapozitívy

Zbierka fotografií, 20. stor., 0,70 bm.

X. Typáriá a pečate

Zbierka pečiatok, 20. stor., 153 kusov.

XI. Iné zbierky

Zbierka kroník miest a obcí, 1933 – 1975, 34 kusov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *