Štátny okresný archív v Rimavskej Sobote

Nasledujúce údaje sú z publikácie Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky II/2, ktorú vydal odbor archívnictva a spisovej služby MV SR v Bratislave v roku 2001.

423 – ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V RIMAVSKEJ SOBOTE

Hlavné námestie 2

979 80 Rimavská Sobota

Telefón: 0866/562 37 75, 562 39 61

Fax: 0866/562 37 75

Súpis archívnych fondov a zbierok

A. ŠTÁTNA MOC, SPRÁVA A SAMOSPRÁVA

XI. 7. Štátne odborné úrady do roku 1922

Maďarský kráľovský zverolekár v Rimavskej Sobote, 1917, 0,10 bm.

XIV. 1. Maďarská okupačná správa v rokoch 1938 – 1945 /1944/ – župy

Župné mesto Rimavská Sobota, 1938 – 1944 (1945), 8,30 bm, I.

XIV. 3. Maďarská okupačná správa v rokoch 1938 – 1945 /1944/ – hlavnoslúžnovské úrady

Hlavnoslúžnovský úrad vo Feledinciach, 1939 – 1944, 0,10 bm.

Hlavnoslúžnovský úrad v Tornali, 1939 – 1944, 0,02 bm.

XIV. 4. Maďarská okupačná správa v rokoch 1938 – 1945 / 1944/ – štátne odborné úrady

Maďarský kráľovský hospodársky inšpektor vo Feledinciach, 1938 – 1943, 0,01 bm.

Štátny stavebný úrad v Rimavskej Sobote, 1941 – 1943, 0,10 bm.

Mestská učtáreň v Rimavskej Sobote, podriadená maďarskému kráľovskému ministrovi vnútra, 1939 – 1944, 0,70 bm, I.

XVI. 2. Finančné správy

Daňová správa v Rimavskej Sobote, 1925 – 1949 (1951), 14,80 bm.

XVI. 3. Daňové a berné úrady

Daňový úrad v Jesenskom, 1945 – 1949, 1,30 bm.

Daňový úrad v Rimavskej Sobote, 1905 – 1949 (1952), 3,75 bm.

Daňový úrad v Šafárikove, 1936 – 1949, 1,40 bm.

Dôchodkový kontrolný úrad vo Feledinciach, 1945 – 1948, 0,16 bm.

Dôchodkový kontrolný úrad v Rimavskej Seči, 1930 – 1938, 0,01 bm.

Dôchodkový kontrolný úrad v Rimavskej Sobote, 1919 – 1949 (1951), 0,44 bm.

Dôchodkový kontrolný úrad v Tornali, 1946, 0,02 bm.

XVI. 4. Colnice

Cestný colný úrad v Petrovciach, 1947 – 1950, 0,02 bm.

XXI. 2. Okresné úrady do roku 1945

Okresný úrad vo Feledinciach, (1919) 1923 – 1938 (1948), 3 bm, I.

Okresný úrad v Hnúšti, 1928 – 1945, 6,90 bm, I.

Okresný úrad v Rimavskej Sobote, (1889) 1923 – 1938 (1949), 7,60 bm, I.

Okresný úrad v Tornali, 1924 – 1938 (1951), 4,10 bm, I.

XXI. 3. Štátne odborné úrady do roku 1945

Katastrálny meračský úrad v Hnúšti, (1873) 1909 – 1949 (1951), 5,60 bm.

XXII. 2. Okresné národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Okresný národný výbor v Hnúšti, 1949 – 1960, 12,60 bm.

Okresný národný výbor v Jesenskom, (1944) 1945 – 1950 (1951), 22,40 bm, I.

Okresný národný výbor I. v Rimavskej Sobote, 1945 – 1960, 56,90 bm, K.

Okresný národný výbor II. v Rimavskej Sobote,(1945) 1960 – 1990, 448,75 bm, K.

Okresný národný výbor v Šafárikove, 1945 – 1960, 58,10, K.

XXII. 3. Štátne odborné úrady v rokoch 1945 – 1990

Okresná správa cestovného ruchu v Rimavskej Sobote, 1986 – 1992, 3,49 bm.

Okresný splnomocnenec ministerstva výkupu v Hnúšti, 1952 – 1955, 0,33 bm.

Okresný splnomocnenec ministerstva výkupu v Rimavskej Sobote, 1952 – 1956, 0,22 bm.

Okresný splnomocnenec ministerstva výkupu v Šafárikove, 1953 –1956, 0,33 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Rimavskej Sobote, 1946 – 1949, 0,02 bm.

Okresný úrad ochrany práce v Šafárikove, 1945 – 1949 (1952), 0,26 bm.

XXII. 4. Okresné kontrolné a štatistické orgány v rokoch 1945 – 1990

Štátna obvodná inšpekcia úrod poľnohospodárskych plodín v Hnúšti, 1953 – 1958, 0,11 bm.

Okresná služba Štátneho úradu štatistického v Hnúšti, (1949) 1951 – 1960, 4,30 bm.

Okresná služba Štátneho úradu štatistického v Rimavskej Sobote (1948) 1951 – 1961, 6 bm.

Okresná služba Štátneho úradu štatistického v Šafárikove, (1948) 1951 – 1960, 4,30 bm.

XXIV. 1. Magistráty do roku 1945

Magistrát mesta Rimavská Sobota, 1335 – 1922, 150 bm, K.

XXIV. 3. Mestečká do roku 1945

Mestečko Klenovec, 18. storočie – 1869, 0,60 bm.

Mestečko Ratková, 1754 – 1871 (1940), 0,33 bm.

Mestečko Tisovec, 1615 – 1871 (1881), 6,20 bm, I.

XXIV. 4. Notárske úrady do roku 1945

Notársky úrad v Klenovci, 1872 – 1945 (1947), 12,70, I.

Obvodný notársky úrad v Almáde, 1934 – 1943, 0,80 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Behynciach, 1934, 0,11 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Číži, 1909 – 1945, 0,30 bm.

Obvodný notársky úrad v Dubovci, 1926 – 1937, 0,20 bm.

Obvodný notársky úrad v Gemeri, 1928 – 1938, 0,02 bm.

Obvodný notársky úrad v Hodejove, 1899 – 1945, 1,60 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Hosticiach, 1901 – 1945, 1,90 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Hrachove, 1885 – 1945 (1959), 2 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Hrušove, 1874 – 1944, 0,90 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Jánošovciach, 1878 – 1945 (1948), 0,30 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Jenej I., 1922 – 1928, 0,20 bm.

Obvodný notársky úrad v Jenej II., 1940, 0,03 bm.

Obvodný notársky úrad v Kostolnej Bašte, 1939 – 1944, 0,12 bm.

Obvodný notársky úrad v Lukovištiach, 1875 – 1942, 2,10, I.

Obvodný notársky úrad v Méhach, 1903 – 1941, 0,20 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Melechedi, (1868) 1872 – 1944, 0,01 bm.

Obvodný notársky úrad v Nižnej Káloši, 1930 – 1937, 0,01 bm.

Obvodný notársky úrad v Nižnom Skálniku, (1846) 1872 – 1945 (1948), 8,70 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Oldalfalve, 1927 – 1937, 0,01 bm.

Obvodný notársky úrad v Ratkovej, 1883 – 1945 (1951), 2,70 bm.

Obvodný notársky úrad v Rimavskej Bani, 1908 – 1945 (1948), 4,10 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Rimavskej Seči, 1925 – 1945 (1951), 1,10 bm.

Obvodný notársky úrad v Rimavskej Sobote, 1923 – 1938, 9,30 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Rovnom, 1898 – 1945 (1950), 0,80 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Rybníku, 1905 – 1945 (1951), 1,40 bm.

Obvodný notársky úrad v Skerešove, 1903 – 1945 (1948), 2 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Svätom Králi, 1939, 0,03 bm.

Obvodný notársky úrad v Širkovciach, 1918 – 1919, 0,03 bm.

Obvodný notársky úrad v Tajtách, 1939 – 1941, 1,20 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Tisovci, 1872 – 1944, 14,90 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Tomášovej I.,1876 – 1938, 1,10 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Tomášovej II., 1939 – 1942, 0,15 bm, I.

Obvodný notársky úrad v Tornali, 1937 – 1943, 0,20 bm, I.

Obvodný notársky úrad vo Vyšnom Blhu, 1922 – 1944, 0,30 bm, I.

XXIV. 5. Iné miestne úrady do roku 1945

Obec Nižný Skálnik, 1788 – 1869, 0,03 bm.

Obec Repištia, 1832 – 1851, 0,06 bm.

Obec Rybník, 1849 – 1866, 0,03 bm.

Obec Striežovce, 1861 – 1894, 0,04 bm.

Obec Španie Pole, 1834 – 1851, 0,05 bm.

XXV. 1. Mestské národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Mestský národný výbor v Rimavskej Sobote, 1951 – 1959, 3,35 bm.

Mestský národný výbor v Tisovci, 1950 – 1990, 24,90 bm.

XXV. 2. Obvodné úrady miestnych národných výborov v rokoch 1945 – 1990

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Číži, 1945 – 1950 (1951) 0,25 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Dubovci, 1945 – 1950 0,07 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Gemerskom Jablonci, 1946, 0,05 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hodejove, 1945 – 1950, 0,90 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hosticiach, 1945 – 1949, 0,25 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hostišovciach, 1946 – 1950, 0,10 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hrachove, 1945 – 1950, 0,30 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hrkáči, 1945 – 1948, 0,66 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Hrušove, 1950, 0,11 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Husinej, 1947, 0,01 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Jesenskom, 1945 – 1949, 0,40 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Klenovci, (1938) 1945 –1950 (1955), 1,70 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Nižnom Skálniku, (1938) 1945 – 1951, 0,46 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Ratkovej, (1938) 1945 –1952, 1,15 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Rimavskej Bani, 1945 –1950, 0,77 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Rimavskej Seči, 1945 –1949, 1,08 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Rimavskej Sobote, (1943) 1945 – 1950 (1951), 5,60 bm, K.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Rimavských Janovciach, 1945 – 1951, 0,62 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Rybníku, 1945 – 1950, 0,80 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Skerešove, 1945 – 1950, 1,96 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Stránskej, 1946 – 1949, 0,11 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkej Suchej, 1946 – 1949, 0,07 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Tisovci, (1944) 1945 –1950, 3,36 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Včelinciach, 1945 – 1951, 2,07 bm.

Obvodný úrad miestnych národných výborov vo Veľkom Blhu, 1945 – 1950, 0,62 bm.

XXV. 3. Miestne národné výbory v rokoch 1945 – 1990

Miestny národný výbor v Bakte, 1951 – 1959, 0,08 bm.

Miestny národný výbor v Barci, 1967 – 1971, 0,06 bm.

Miestny národný výbor v Bátke, 1951 – 1965, 0,33 bm.

Miestny národný výbor v Behynciach, 1955 – 1961, 0,45 bm.

Miestny národný výbor v Belíne, 1951 – 1960, 0,11 bm.

Miestny národný výbor v Blhovciach, 1951 – 1960, 0,05 bm.

Miestny národný výbor v Bottove, 1951 – 1960, 0,04 bm.

Miestny národný výbor v Brusníku, 1956 – 1960, 0,11 bm.

Miestny národný výbor v Budikovanoch, 1951 – 1960, 0,11 bm.

Miestny národný výbor v Cakove, 1954 – 1962, 0,11 bm.

Miestny národný výbor v Čerenčanoch, 1951 – 1960, 0,11 bm.

Miestny národný výbor v Čiernom Potoku, 1959, 0,04 bm.

Miestny národný výbor v Číži, 1951 – 1964, 0,46 bm.

Miestny národný výbor v Dolných Zahoranoch, 1951 – 1960, 0,06 bm.

Miestny národný výbor v Dražiciach, 1952 – 1961, 0,07 bm.

Miestny národný výbor v Drienčanoch, (1948) 1950 – 1966, 0,27 bm.

Miestny národný výbor v Drni, 1951 – 1960, 0,05 bm.

Miestny národný výbor v Dubne, 1950 – 1960, 0,11 bm.

Miestny národný výbor v Dubovci, 1951 – 1961, 0,22 bm.

Miestny národný výbor v Dulove, 1951 – 1965, 0,08 bm.

Miestny národný výbor v Dúžave, 1951 – 1960, 0,11 bm.

Miestny národný výbor vo Fige, 1950 – 1962, 0,47 bm.

Miestny národný výbor v Gemeri, 1959 – 1962, 0,11 bm.

Miestny národný výbor v Gemerčeku, 1951 – 1960, 0,11 bm.

Miestny národný výbor v Gemerskej Panici, 1950 – 1962, 0,55 bm.

Miestny národný výbor v Gemerských Dechtároch, 1951 – 1960, 0,11 bm.

Miestny národný výbor v Gemerských Michalovciach, 1950 – 1963, 0,30 bm.

Miestny národný výbor v Gemerskom Jablonci, (1949) 1950 – 1959, 0,11 bm.

Miestny národný výbor v Gortve, 1951 – 1960, 0,18 bm.

Miestny národný výbor v Hačave, (1941) 1951 – 1971, 1,40 bm.

Miestny národný výbor v Hajnáčke, 1951 – 1959, 0,11 bm.

Miestny národný výbor v Hodejove, 1951 – 1959, 0,11 bm.

Miestny národný výbor v Hodejovci, 1951 – 1962, 0,11 bm.

Miestny národný výbor v Horných Zahoranoch, 1952 – 1966, 0,05 bm.

Miestny národný výbor v Hosticiach, 1951 – 1962, 0,11 bm.

Miestny národný výbor v Hostišovciach, 1951 – 1966, 0,37 bm.

Miestny národný výbor v Hrachove, 1951 – 1962, 0,55 bm.

Miestny národný výbor v Hrušove, 1952 – 1976, 0,80 bm.

Miestny národný výbor v Hubove, 1957 – 1959, 0,06 bm.

Miestny národný výbor v Husinej, 1950 – 1981, 0,88 bm.

Miestny národný výbor v Chrámci, (1948) 1950 – 1959, 0,08 bm.

Miestny národný výbor v Chvalovej, 1950 – 1960, 0,04 bm.

Miestny národný výbor v Janiciach, 1952 – 1960, 0,11 bm.

Miestny národný výbor v Jesenskom, 1951 – 1960, 0,09 bm.

Miestny národný výbor v Jesticiach, 1951 – 1960, 0,04 bm.

Miestny národný výbor v Klenovci, 1945 – 1962, 0,70 bm.

Miestny národný výbor v Kocihe, 1951 – 1960, 0,11 bm.

Miestny národný výbor v Konrádovciach, 1951 – 1960, 0,08 bm.

Miestny národný výbor v Králi, 1950 – 1961, 0,33 bm.

Miestny národný výbor v Kružne, 1951 – 1960, 0,03 bm.

Miestny národný výbor v Kyjaticiach, 1954 – 1960, 0,08 bm.

Miestny národný výbor v Lenartovciach, 1950 – 1962, 0,40 bm.

Miestny národný výbor v Lenke, 1950 – 1959, 0,03 bm.

Miestny národný výbor v Lipovci, 1951 – 1967, 0,33 bm.

Miestny národný výbor v Malých Teriakovciach, 1951 – 1960, 0,03 bm.

Miestny národný výbor v Martinovej, 1951 – 1959, 0,04 bm.

Miestny národný výbor v Mojíne, 1951 – 1960, 0,05 bm .

Miestny národný výbor v Nižnej Káloši, 1950 – 1962, 0,55 bm.

Miestny národný výbor v Nižnej Pokoradzi, 1951 – 1964, 0,08 bm.

Miestny národný výbor v Nižných Valiciach, 1950 – 1962, 0,31 bm.

Miestny národný výbor v Nižnom Skálniku, 1951 – 1961, 0,11 bm.

Miestny národný výbor v Novej Bašte, 1951 – 1960, 0,06 bm.

Miestny národný výbor v Orávke, 1952 – 1959, 0,04 bm.

Miestny národný výbor v Ostranoch, 1954 – 1960, 0,11 bm.

Miestny národný výbor v Ožďanoch, 1951 – 1960, 0,10 bm.

Miestny národný výbor v Padarovciach, 1951 – 1962, 0,11 bm.

Miestny národný výbor v Pavlovciach, 1951 – 1960, 0,05 bm.

Miestny národný výbor v Pápči, 1951 – 1960, 0,03 bm.

Miestny národný výbor v Petrovciach, 1951 – 1960, 0,04 bm.

Miestny národný výbor v Polinej, 1953 – 1961, 0,22 bm.

Miestny národný výbor v Pondelku, 1951 – 1960, 0,22 bm.

Miestny národný výbor v Radnovciach, 1951 – 1962, 0,33 bm.

Miestny národný výbor v Ratkovej, 1950 – 1960, 0,52 bm.

Miestny národný výbor v Repištiach, 1955 – 1960, 0,11 bm.

Miestny národný výbor v Rimavskej Bani, 1950 – 1961, 0,42 bm.

Miestny národný výbor v Rimavskej Píle, 1963 – 1975, 0,33 bm.

Miestny národný výbor v Rimavskej Seči, 1954, 0,02 bm.

Miestny národný výbor v Rimavskom Brezove, (1944) 1951 – 1985, 1,60 bm.

Miestny národný výbor v Rimavských Janovciach, 1951 – 1960, 0,15 bm.

Miestny národný výbor v Rimavských Zalužanoch, 1957 – 1962, 0,11 bm.

Miestny národný výbor v Rokytníku, 1951 – 1962, 0,19 bm.

Miestny národný výbor v Rybníku, 1950 – 1960, 0,11 bm.

Miestny národný výbor v Skerešove, 1950 – 1962, 0,22 bm.

Miestny národný výbor v Slizkom, 1951 – 1965, 0,14 bm.

Miestny národný výbor v Starej Bašte, (1949) 1951 – 1964, 0,05 bm.

Miestny národný výbor v Stránskej, (1947) 1950 – 1963, 0,49 bm.

Miestny národný výbor v Studenej, 1951 – 1964, 0,05 bm.

Miestny národný výbor v Sušanoch,1950 – 1961, 0,28 bm.

Miestny národný výbor v Sútori, 1951 – 1960, 0,07 bm.

Miestny národný výbor v Striežovciach, 1955 – 1960, 0,11 bm.

Miestny národný výbor v Šimonovciach, 1951 – 1960, 0,08 bm.

Miestny národný výbor v Širkovciach, 1951 – 1960, 0,08 bm.

Miestny národný výbor v Špaňom Poli, 1951 – 1960, 0,06 bm.

Miestny národný výbor v Tachtách, 1950 – 1964, 0,07 bm.

Miestny národný výbor v Teplom Vrchu, 1951 – 1960, 0,05 bm.

Miestny národný výbor v Tomašovciach, 1952 – 1960, 0,06 bm.

Miestny národný výbor v Uzovskej Panici, 1951 – 1961, 0,28 bm.

Miestny národný výbor vo Večelkove, (1946) 1950 – 1962, 0,17 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkej Suchej, 1954 – 1960, 0,20 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkom Blhu, 1951 – 1960, 0,16 bm.

Miestny národný výbor vo Včelinciach, 1951 – 1957, 0,04 bm.

Miestny národný výbor vo Veľkých Teriakovciach, 1951 – 1963, 0,18 bm.

Miestny národný výbor vo Vieske nad Blhom, 1951 – 1960, 0,05 bm.

Miestny národný výbor vo Višňovom, 1955 – 1962, 0,12 bm.

Miestny národný výbor vo Vrbovciach nad Rimavou, 1951 – 1961, 0,11 bm.

Miestny národný výbor vo Vyšnej Pokoradzi, 1951 – 1971, 0,80 bm.

Miestny národný výbor vo Vyšných Valiciach, 1954 – 1962, 0,40 bm.

Miestny národný výbor vo Vyšnom Skálniku, 1952 – 1960, 0,05 bm.

Miestny národný výbor v Zacharovciach, 1951 – 1975, 0,75 bm.

Miestny národný výbor v Zádore, 1953 – 1963, 0,22 bm.

Miestny národný výbor v Žípe, 1951 – 1962, 0,04 bm.

B. JUSTÍCIA

IV. 4. Okresné súdy od roku 1872

Okresný súd v Hnúšti I., 1939, 0,22 bm.

Okresný súd v Hnúšti II., 1949 – 1959, 0,80 bm.

Okresný súd v Rimavskej Sobote, 1923 – 1959, 15,50 bm.

Okresný súd v Šafárikove, 1945 – 1949, 5,90 bm.

IV. 7. Verejní notári od roku 1872

Verejný notár v Rimavskej Sobote, 1948 – 1950 (1951), 0,66 bm, I.

Verejní notári v Tornali, 1913 – 1944, 1,10 bm, I.

IV. 9. Advokáti od roku 1872

Advokátska kancelária Gejzu Löcherera v Rimavskej Sobote, 1931 – 1938, 0,11 bm.

Advokátska kancelária Antona Ragályiho v Rimavskej Sobote, 1941 – 1944, 0,05 bm.

Advokátska kancelária Júliusa Rárosyho v Rimavskej Sobote, 1935 – 1938, 0,22 bm.

Advokátska kancelária Jozefa Törkölya v Rimavskej Sobote, 1924 – 1935, 0,22 bm.

Advokátska kancelária Jozefa Törkölya a Júliusa Rárosyho v Rimavskej Sobote, 1931 – 1934, 0,11 bm.

VII. Orgány prokuratúry

Okresná prokuratúra v Jesenskom, 1949 – 1950, 1,21 bm.

Okresná prokuratúra v Hnúšti, 1949 – 1960, 3,80 bm.

Okresná prokuratúra v Rimavskej Sobote, 1949 – 1960 (1965), 5 bm.

Okresná prokuratúra v Šafárikove, 1949 – 1960, 3,30 bm.

C. ARMÁDA A BEZPEČNOSŤ

II. 1. Hlinkova garda

Miestne veliteľstvo Hlinkovej gardy v Klenovci, 1940 – 1944, 0,05 bm.

Miestne veliteľstvo Hlinkovej gardy v Nižnom Skálniku, 1940 – 1941, 0,11 bm.

Miestne veliteľstvo Hlinkovej gardy v Rimavskej Bani, 1940 – 1941, 0,11 bm.

Župný inšpektorát Hlinkovej gardy Župy Pohronskej v Klenovci, 1939 – 1944, 0,05 bm.

E. HOSPODÁRSTVO

IV. 2. Strojársky priemysel

Štefan Feledy, mechanik v Jesenskom, 1913 – 1950 (1962), 3,80 bm.

IV. 6. Drevospracujúci priemysel

Karol Čipka, strojné stolárstvo v Tisovci, 1934 – 1939, 0,02 bm.

VIII. 1. Pozemné stavebníctvo

Ján Klamárik, stavebný podnikateľ v Rimavskej Sobote, 1940 – 1950, 0,66 bm.

XI. 1. Domáci obchod

Rudolf Hoffmann, veľkoobchod s kožou v Rimavskej Sobote, 1928 – 1935 (1945), 0,11 bm.

Uhoľné sklady, š. p. v Rimavskej Sobote, 1982 –1992, 15,33 bm.

XII. 1. Služby

Hospodársko – hostiteľský kombinát, komunálny podnik v

Rimavskej Seči, 1950 – 1951, 0,10 bm.

Hostiteľský kombinát mesta Rimavskej Soboty, 1950, 0,10 bm.

XII. 2. Stavebné organizácie

Stavebný kombinát mesta Rimavská Sobota, 1949 – 1952, 1,50 bm .

F. DRUŽSTEVNÍCTVO

III. 2. Jednotné roľnícke družstvá

Jednotné roľnícke družstvo v Bátke, 1952 – 1962, 0,44 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Blhovciach, 1952 – 1962, 0,45 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Dúlove, 1957 – 1959, 0,43 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Fige, 1958 – 1960, 0,42 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Husinej, 1960 – 1965, 0,08 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Konrádovciach, 1951 – 1957, 0,43 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Kružne, 1960 – 1961, 0,22 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Neporadzi, 1952 – 1961, 0,31 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Radnovciach, 1952 – 1962, 0,50 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Ratkovskom Bystrom, 1958, 0,43 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Rimavskej Bani, 1950 – 1958, 0,48 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Rimavskej Sobote, 1947 – 1961, 0,75 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Stránskej, 1951 – 1962, 0,87 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vieske nad Blhom, 1952 – 1961, 0,31 bm.

Jednotné roľnícke družstvo vo Vyšnej Pokoradzi, 1951 – 1975, 0,36 bm.

Jednotné roľnícke družstvo v Žípe, 1957 – 1962, 0,43 bm.

V. Stavebné bytové družstvá

Obecné prospešné stavebné a bytové družstvo kolonistov zo

Slavíkova a Bottova, s. r. o. v Slavíkove, 1922 – 1962, 0,90 bm.

Stavebné družstvo pre vybudovanie obce Nové Brádno, s. r. o. v

Brádne, 1946 – 1952, 0,11 bm.

G. POLITICKÉ STRANY, ORGÁNY A SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE NÁRODNÉHO FRONTU

I. Politické strany

Miestna organizácia Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v Drienčanoch, 1939 – 1942, 0,11 bm.

Okresný sekretariát Strany slobody v Rimavskej Sobote, 1946 – 1948, 0,33 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Hnúšti, 1949 – 1960, 2,30 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Rimavskej Sobote, (1946) 1950 – 1989, 123 bm.

Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska v Šafárikove, 1950 – 1960, 2,30 bm.

III. Zväzy

Okresná rada družstiev v Hnúšti, 1950, 0,10 bm.

Slovenský zväz mládeže v Tisovci, 1944 – 1946 (1949), 0,01 bm.

IV. Odborové hnutie

Miestna organizácia Revolučného odborového hnutia pri Miestnom národnom výbore v Ratkovej, 1962 – 1971, 0,11 bm.

Miestna skupina Revolučného odborového hnutia – Zväzu zamestnancov školstva a osvety v Rimavskej Sobote I., 1947 – 1950, 0,02 bm.

Miestna skupina Priemyselného zväzu lučebného, sklárskeho a keramického robotníctva v ČSR v Tornali, 1936 – 1938, 0,11 bm, I.

Okresná odborová rada v Rimavskej Sobote, 1974 – 1989, 4,50 bm.

Závodná rada Revolučného odborového hnutia – Zväzu zamestnancov v stavebnom priemysle, Stavebný kombinát mesta, komunálny podnik v Rimavskej Sobote, 1951, 0,01 bm.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri Okresnom národnom výbore v Rimavskej Sobote I., 1953 – 1960 (1961), 0,33 bm.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri Okresnom národnom výbore v Hnúšti, 1952 – 1960, 0,33 bm.

Závodný výbor Revolučného odborového hnutia pri Okresnom splnomocnencovi ministerstva výkupu v Rimavskej Sobote, 1952 – 1956 (1958), 0,11 bm.

V. 1. Orgány Národného frontu

Miestny akčný výbor Slovenského národného frontu v Číži, 1948 – 1954, 0,08 bm, I.

Miestny akčný výbor Slovenského národného frontu v Konrádovciach, 1948 – 1952, 0,04 bm, I.

Mestský výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Rimavskej Sobote, 1971 – 1976, 0,30 bm.

Miestny výbor Slovenského národného frontu v Ratkovej, 1955 – 1960, 0,03 bm.

Okresný akčný výbor Slovenského národného frontu v Jesenskom, 1948 – 1950, 0,27 bm, I.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Rimavskej Sobote, 1948 – 1959, 2,30 bm, I.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Hnúšti, 1951 – 1959, 0,96 bm, I.

Okresný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky v Rimavskej Sobote, 1968 – 1990, 11,26 bm.

Okresný výbor Slovenského národného frontu v Šafárikove, 1948 – 1959, 2,60 bm, I.

V. 2. Spoločenské organizácie Národného frontu a ich zariadenia

Miestna jednota Československého zväzu požiarnej ochrany v Čerenčanoch, 1951 – 1960, 0,05 bm.

Miestna jednota Československého zväzu požiarnej ochrany v Drienčanoch, 1927 – 1966, 0,11 bm.

Miestna organizácia Československého zväzu mládeže v Drienčanoch, 1945 – 1961, 0,11 bm.

Miestna organizácia Slovenského zväzu žien vo Vyšnej Pokoradzi, 1972 – 1976, 0,11 bm.

Miestna organizácia Živeny – Zväzu slovenských žien v Rimavskej Sobote, 1945 – 1950, 0,04 bm.

Miestna organizácia Živeny – Zväzu slovenských žien v Ratkovej, 1941 – 1952, 0,06 bm.

Miestna organizácia Živeny – Zväzu slovenských žien v Tisovci, 1947 – 1952, 0,03 bm.

Okresná rada Združenia detských a mládežníckych organizácií Slovenska v Rimavskej Sobote, 1968 – 1970, 0,10 bm.

Okresný výbor Československého Červeného kríža v Hnúšti, 1948 – 1960, 0,11 bm.

Okresný výbor Československého Červeného kríža v Rimavskej Sobote, 1945 – 1979, 1,76 bm.

Okresný výbor Československého Červeného kríža v Šafárikove, 1950 – 1960, 0,11 bm.

Okresný výbor Československého zväzu mládeže v Hnúšti, 1949 – 1960, 0,25 bm.

Okresný výbor Československého zväzu mládeže v Rimavskej Sobote, 1950 – 1969, 1,70 bm.

Okresný výbor Československého zväzu mládeže v Šafárikove, 1950 – 1960, 0,60 bm.

Okresný výbor Obrancov mieru v Šafárikove, 1954 – 1959, 0,12 bm.

Okresný výbor Slovenského poľovníckeho zväzu v Rimavskej Sobote, 1966 – 1982, 1,50 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rimavskej Sobote, 1969 – 1980, 2 bm.

Okresný výbor Slovenského zväzu žien v Rimavskej Sobote,1967 – 1989, 4,54 bm.

Okresný výbor Socialistického zväzu mládeže v Rimavskej Sobote, 1970 – 1982, 7 bm.

Okresný výbor Socialistickej akadémie v Rimavskej Sobote, 1961 –1979, 1,10 bm.

Okresný výbor Zväzu Cigánov – Rómov na Slovensku v Rimavskej Sobote, 1969 – 1973, 0,44 bm, I.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Hnúšti, 1954 – 1960, 0,55 bm.

Okresný výbor Zväzu československo – sovietskeho priateľstva v Šafárikove, 1952 – 1960, 0,44 bm.

Okresný výbor Zväzu československých invalidov v Rimavskej Sobote, 1957 – 1968, 0,15 bm.

Okresný výbor Zväzu ľudových protifašistických bojovníkov na Slovensku v Rimavskej Sobote, 1945 – 1948 (1969), 0,11 bm.

Okresný výbor Zväzu požiarnej ochrany v Rimavskej Sobote, 1963 – 1983, 0,73 bm.

Základná organizácia Socialistického zväzu mládeže pri Okresnom národnom výbore v Rimavskej Sobote, 1967 – 1977, 0,31 bm.

Základná organizácia Zväzu československo – sovietskeho priateľstva pri Národnom fronte Slovenskej socialistickej republiky v Rimavskej Sobote, 1972 – 1973, 0,01 bm.

Základná organizácia Zväzu pre spoluprácu s armádou /Zväzarm/ pri Okresnom výbore Slovenského poľovníckeho zväzu v Rimavskej Sobote, 1971 – 1978, 0,02 bm.

H. VEDA, KULTÚRA A OSVETA

III. 2. Osvetové zbory

Okresný osvetový zbor vo Feledinciach, 1932 – 1937, 0,06 bm.

III. 3. Osvetové rady

Miestna osvetová rada v Konrádovciach, 1946 – 1950 (1951), 0,07 bm.

Okresná osvetová rada v Hnúšti, 1949 – 1950, 0,44 bm.

Okresná osvetová rada v Šafárikove, 1946 – 1950 (1951), 0,66 bm.

III. 4. Osvetové strediská

Osvetová beseda v Drienčanoch, 1951 – 1956, 0,03 bm.

Osvetová beseda v Konrádovciach, 1953 – 1969, 0,03 bm.

I. ŠKOLSTVO

II. Stredné všeobecnovzdelávacie školy

Gymnázium v Ožďanoch, 1791 – 1853, 0,25 bm.

Gymnázium v Rimavskej Sobote, 1831 – 1953, 3 bm.

Gymnázium v Šafárikove, 1948 – 1949, 0,01 bm.

Jedenásťročná stredná škola v Ratkovej, 1957 – 1961, 0,21 bm.

Jedenásťročná stredná škola v Rimavskej Sobote, 1953 – 1961, 1,10 bm.

Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Ratkovej, 1962 – 1963, 0,05 bm.

Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Rimavskej Sobote, 1960 – 1966 0,42 bm.

Štátne gymnázium v Tisovci, 1938 – 1950, 0,70 bm.

III. Stredné odborné školy

Pedagogická škola v Rimavskej Sobote, 1951 – 1959, 0,10 bm.

IV. Odborné školy

Poľnohospodárska majstrovská škola, odbor drobnochovateľský v Hrachove, 1951 – 1953, 0,02 bm.

Poľnohospodárska majstrovská škola v Jesenskom, 1952 – 1963, 0,42 bm.

Poľnohospodárska majstrovská škola v Konrádovciach, 1959 – 1963, 0,30 bm.

Poľnohospodárska majstrovská škola v Štrkovci, 1949 – 1967, 1,10 bm.

Roľnícka škola v Rimavskej Sobote, 1924 – 1953, 1,25 bm.

Štátna gazdinská škola v Hrachove, 1924 – 1942, 0,11 bm.

V. Učňovské školy

Poľnohospodárska učňovská škola v Rimavskej Seči, 1955 – 1960, 0,03 bm.

Poľnohospodárske odborné učilište v Šafárikove, 1958 – 1966, 1,40 bm.

Učňovská škola v Rimavskej Sobote, 1900 – 1937, 0,33 bm.

VI. Základné školy

Základná deväťročná škola 1. – 5. ročník v Belíne, 1945 – 1981, 0,30 bm.

Základná deväťročná škola 1. – 4. ročník v Bottove, 1945 – 1980, 0,40 bm.

Základná deväťročná škola 1. – 4. ročník v Čerenčanoch, 1889 – 1979, 0,35 bm.

Ľudová škola reformovanej cirkvi v Číži, 1849 – 1935, 0,03 bm.

Základná deväťročná škola 1.- 4. ročník v Drienčanoch, 1899 – 1965, 0,70 bm.

Základná deväťročná škola 1. – 3. ročník v Gortve, 1967 – 1987, 0,20 bm.

Národná škola v Horných Zahoranoch, 1945 – 1957, 0,12 bm.

Stredná škola v Jesenskom, 1948 – 1953, 0,15 bm.

Základná deväťročná škola v Jesenskom, 1944 – 1980, 2,12 bm.

Základná deväťročná škola 1. – 5.ročník v Konrádovciach, 1907 – 1976, 2,80 bm.

Národná škola v Rašiciach, 1908 – 1957, 0,33 bm.

Evanjelická a. v. ľudová škola v Ratkovej, 1834 –1943, 0,20 bm.

Stredná škola v Ratkovej, 1933 – 1953, 0,50 bm.

Osemročná stredná škola v Ratkovej, 1952 – 1957, 0,20 bm .

Národná škola jednotriedna v Ratkovskej Suchej, 1949 – 1957, 0,05 bm.

Národná škola v Repištiach, 1859 – 1953, 0,15 bm.

I. národná škola v Rimavskej Sobote, 1920 – 1952, 0,50 bm.

Národná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Rimavskej Sobote, 1945 – 1953, 0,20 bm.

Národná škola pri Pedagogickej škole v Rimavskej Sobote, 1955 – 1958, 0,12 bm.

Štátna dievčenská ľudová škola v Rimavskej Sobote, 1898 – 1943, 2,22 bm .

Štátna chlapčenská ľudová škola v Rimavskej Sobote, 1874 – 1945, 1,50 bm.

Stredné školy v Rimavskej Sobote, 1917 – 1953, 1,50 bm.

Základná deväťročná škola 1. – 5. ročník v Selciach, 1846 – 1977, 0,60 bm.

Národná škola v Slizkom, 1932 – 1959, 0,12 bm.

Evanjelická a. v. ľudová škola v Striežovciach, 1882 – 1929, 0,03 bm.

Štátna ľudová škola v Tomašovej, 1925, 0,12 bm.

VIII. Iné školy a školské zariadenia

Szémanov ústav v Rimavskej Sobote, 1939 – 1944, 0,33 bm.

Okresné pedagogické stredisko v Hnúšti, 1955 – 1957, 0,10 bm.

IX. Školské správy

Školský inšpektorát I. v Rimavskej Sobote, 1908 – 1951, 5,40 bm, I.

Školský inšpektorát II. v Rimavskej Sobote, 1921 – 1950, 0,40 bm, I.

Školský inšpektorát IX. obvodu v Rimavskej Sobote, 1941 – 1942, 0,10 bm, I.

J. ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

I. 10. Úradní lekári

Štátny lekár vo Feledinciach, 1939 – 1944, 0,10 bm.

Štátny mestský lekár v Rimavskej Sobote, 1939 – 1944, 0,20 bm.

II. 1. Nemocenské a sociálne poistenie

Okresná národná poisťovňa v Rimavskej Sobote, 1948 – 1953, 0,40 bm.

Penzijný ústav v Rimavskej Sobote, 1922 – 1947, 0,30 bm.

II. 3. Ústavy sociálnej starostlivosti pre deti a mládež

Detská opatrovňa Gizela v Rimavskej Sobote, 1851 – 1923, 0,15 bm.

II. 6. Iné sociálne inštitúcie

Okresný ústav sociálnych služieb v Rimavskej Sobote, 1980 – 1990, 1,60 bm.

Miestny spolok Masarykovej ligy proti tuberkulóze v Rimavskej Sobote, 1947 – 1950, 0,05 bm.

M. RODINY A OSOBY

II. Osobné fondy

Pavol Hudec, 1870 – 20. stor., 0,02 bm.

Vojtech Kubík, 20. stor., 0,22 bm.

Ignác Sásköy, (1767) 1797 – 1831, 0,05 bm.

Břetislav Schützner, 1928 – 1935, 0,02 bm.

Vojtech Tóth, 1816 – 1936, 0,22 bm.

N. CECHY, SPOLKY A ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE

I. Cechy

Cechy v Ratkovej, 1718 – 1871 (1924), 0,22 bm.

Cechy v Rimavskej Sobote, (1479) 1609 – 1871 (1894), 1,60 bm.

Cechy v Tisovci, 1795 – 1872 (1919), 0,06 bm.

II. Živnostenské spoločenstvá

Okresné živnostenské spoločenstvo v Hnúšti, 1938 – 1946, 2,50 bm, I.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Jesenskom, 1925 – 1952, 6 bm, I.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Rimavskej Sobote, 1884 – 1951, 5,50 bm, I.

Okresné živnostenské spoločenstvo v Šafárikove, 1925 – 1950 (1952), 0,10 bm, I.

III. Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá

Pasienkové spoločenstvo v Hačave, 1931, 0,01 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Klenovci, 1948, 0,01 bm.

Pasienkové spoločenstvo v Špaňom Poli, 1928 – 1949, 0,05 bm.

Spolok vlastníkov majetku Jozefa Čoltóa v Drienčanoch, 1917 – 1943, 0,03 bm.

Urbársky spolok v Hačave, 1932 – 1940, 0,02 bm.

Urbársky spolok v Klenovci, 1948, 0,01 bm.

Urbársky spolok v Tisovci, 1880 – 1894, 0,02 bm.

IV. Spolky

Čitateľský spolok remeselníkov v Jesenskom, 1921 – 1950, 0,11 bm.

Dobročinný ženský spolok mesta a vidieka v Rimavskej Sobote, 1866 –1940, 0,11 bm.

Gemerská vlastivedná spoločnosť v Rimavskej Sobote, 1962 – 1986, 3 bm.

Garbiarsky spolok v Rimavskej Sobote, (1868) 1873 – 1897, 0,60 bm.

Gazdovský a statkársky spolok v Rimavskej Sobote, (1886) 1939 – 1942, 0,11 bm.

Gemersko – novohradská hospodárska spoločnosť v Rimavskej Sobote, 1920, 0,07 bm.

Halenársky spolok v Rimavskej Sobote, 1871 – 1892, 0,04 bm.

Hospodársky spolok v Tisovci, 1874 – 1850, 0,02 bm.

Krasokorčuliarsky spolok v Rimavskej Sobote, 1880 – 1912, 0,04 bm.

Kubínyi – Albertovský spolok v Klenovci, 1879 – 1890 (1928), 0,03 bm.

Kultúrny spolok Rimavan v Rimavskej Sobote, 1931 – 1938 (1959), 0,12 bm.

Lesný spolok v Hostišovciach, 1890 – 1918, 0,02 bm.

Mestský spolok Uhorského Červeného kríža v Rimavskej Sobote, 1915 – 1921, 0,03 bm.

Miestna skupina pre Rimavskosobotský okres Loveckého ochranného spolku pre Slovensko v Rimavskej Sobote, 1925 – 1930, 0,03 bm.

Miestny spolok Československého Červeného kríža v Rimavskej Sobote, 1923 – 1934, 0,08 bm.

Občiansky čitateľský kruh v Rimavskej Sobote, 1923 – 1943, 0,11 bm.

Ohňohasičský zbor v Klenovci, 1910 – 1941, 0,06 bm.

Okresná hasičská jednota č. 8 vo Feledinciach, 1930 – 1936, 0,33 bm, I.

Samovzdelávací spolok mladých remeselníkov v Rimavskej Sobote, 1899 – 1901, 0,02 bm.

Spolok Kasíno v Rimavskej Sobote, (1830) 1831 – 1880, 0,55 bm, I.

Spolok Svätého Vojtecha, jednateľstvo v Rimavskej Sobote, 1946 –1951, 0,03 bm.

Statkársky spolok v Rimavskej Sobote, 1886 – 1921, 0,11 bm.

Súkenícky spolok v Klenovci, (1828) 1886 – 1956, 0,06 bm.

V. Záujmové organizácie

Klub akademikov Tisovca (KLAKTIS) v Tisovci, 1947 – 1949, 0,05 bm, I.

Okresná organizácia Združenia príslušníkov priemyslu, peňažníctva a živností, odbor pre obchod a remeslá v Hnúšti, 1943 – 1944, 0,11 bm.

Telocvičná jednota Sokol v Tisovci, 1929 – 1949, 0,06 bm.

Športový klub v Rimavskej Sobote, 1945, 0,02 bm.

Miestny odbor č. 2 Jednoty evanjelických mužov v Klenovci, 1934 – 1948, 0,04 bm.

Miestny odbor č. 31 Jednoty evanjelických mužov v Klenovci, 1945 – 1949 0,02 bm.

Miestny odbor Jednoty evanjelických žien v Hrlici, 1930 – 1949, 0,09 bm.

Miestny odbor Jednoty evanjelických žien v Hrušove, 1932 – 1946, 0,03 bm.

Miestny odbor Jednoty evanjelických žien v Ploskom, 1930 – 1949, 0,02 bm.

Miestny odbor č. 8 Jednoty evanjelických žien v Ratkovej, 1925 –1949, 0,08 bm.

Miestny odbor č. 51 Jednoty evanjelických žien v Ratkovskom Bystrom, 1930 – 1949, 0,06 bm.

Miestny odbor č. 152 Jednoty evanjelických žien v Repištiach, 1935 – 1949, 0,08 bm.

Miestny odbor č.35 Slovenskej evanjelickej jednoty v Ratkovej, 1925 – 1949, 0,02 bm.

66.odbor Slovenskej rímskokatolíckej jednoty na Slovensku v Rimavskej Sobote, 1928 – 1953, 0,20 bm.

O. ZBIERKY

I. Matriky

Zbierka druhopisov cirkevných matrík, 1827 – 1895, 0,25 bm.

II. Listiny /bez fondovej príslušnosti/

Zbierka stredovekých listín, 1338 – 1524, 0,03 bm, K.

III. Rukopisy /rozličnej proveniencie/

Zbierka písomností rozličnej proveniencie, 17. – 20. stor., 2 bm.

Zbierka cirkevných písomností rozličnej proveniencie, 1807 – 1949, 0,30 bm.

Zbierka rukopisov, 18. – 19. stor., 0,22 bm.

IV. Mapy, plány a technická dokumentácia

Zbierka máp a plánov, 1870 – 1970, 1 bm, K.

VI. Pohľadnice

Zbierka pohľadníc a vyobrazení, 1898 – 1994, 1 bm.

X. Typáriá a pečate

Zbierka pečatidiel a pečiatok, 18. – 20. stor., 438 kusov, I.

XI. Iné zbierky

Zbierka diplomov a medailí, 1948 – 1987, 0,10 bm.

Zbierka obecných a školských kroník, 1918 – 1986, 0,85 bm, I.

Zbierka dokumentov k Mihályovi Tompovi, 1857 – 1870 (1917), 0,11 bm.

Zbierka dokumentov zozbieraných múzeom v Rimavskej Sobote, 17. – 20. storočie, 1,11 bm.

Zbierka písomností k odhaleniu pomníka Danielovi Bachátovi – Miloslavovi Dumnému v Ratkovej, 1940, 0,01 bm.

Zbierka písomností z rokovaní „okrúhlych stolov“ v Rimavskej Sobote, 1990 – 1991, 0,11 bm.

Zbierka dobovej dokumentácie, 20. stor., 1,50 bm.

Zbierka výtlačkov tlačiarne Izsóa Lévaia v Rimavskej Sobote, 1901 – 1902, 0,11 bm.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *